Lediga jobb som Forskarassistent i Lund

Se lediga jobb som Forskarassistent i Lund. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Lund som finns hos arbetsgivaren.

Postdoktor i andraspråksinlärning med särskilt fokus på motivation (2 år)

Ansök    Jul 9    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Lunds universitet utlyser en forskartjänst på postdoktoral nivå på heltid i två år med inriktning mot andraspråksinlärning med särskilt fokus på motivation i språkinlärning och självreglerande inlärning (Self Regulated Learning).

Tjänsten är kopplad till forskningsplattformen Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching (LAMiNATE) med placering på Språk- och litteraturcentrum, avdelningen för Engelska, Lunds universitet.

LAMINATE (https://laminate.ht.lu.se/ är en tvärvetenskaplig och flerfakultär forskningsplattform inriktad mot språkinlärning, flerspråkighet, språkundervisning och språktestning. Plattformen samlar ca 40 forskare. Forskning som genomförs på plattformen rör språkinlärning och språkbearbetning (första-, andraspråk och flerspråkighet); multimodal språkbearbetning och inlärning; atypisk språkutveckling och språkstörning; utbildningsinriktad språkvetenskap, språkundervisning och språktest; neurologiska aspekter på språkinlärning.

Avdelningen för Engelska, placerad vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, är en internationell arbetsplats som hyser expertis i en rad områden inom engelsk språk-vetenskap och litteraturvetenskap (https://www.sol.lu.se/engelska/forskning/). Flera pågående projekt anknyter till språkinlärning och flerspråkighet.

 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du förväntas

- utveckla ett experimentellt forskningsprojekt kring motivation och självreglerande inlärning (Self Regulated Learning) tillsammans med Prof. Alastair Henry och andra forskare i LAMiNATE;
- designa experimentella studier och analysera data med hjälp av lämpliga statistiska metoder;
- publicera din forskning i internationella tidskrifter samt delta i och presentera din forskning vid relevanta internationella konferenser;
- delta i LAMiNATE:s aktiviteter inklusive seminarier, outreach events, etc.
- bidra till miljön i Engelska genom deltagande i seminarier.

 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- avlagd doktorsexamen i Tillämpad lingvistik, (utbildnings)Psykologi eller relaterat ämne
- dokumenterad erfarenhet av experimentell forskning inom didaktik och lärande och av avancerad statistisk behandling av kvantitativa data
- dokumenterad hög färdighetsnivå i engelskaBedömningsgrund
Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet. Vid anställning ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete motsvarar kraven kommer att beaktas för anställningen.Meriterande för anställningen är:

- dokumenterad erfarenhet av forskning om andraspråksinlärning
- dokumenterad erfarenhet av programmering

 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", kollektivavtal slutet 2021-11-19 mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S. 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss


Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska.

Som en del av din ansökan ska du bifoga en forskningsplan. Din forskningsplan ska anknyta till ovan beskrivna ämne och forskningsprojekt. Utöver forskningsplanen ska du och också bifoga din doktorsavhandling. 

Till din ansökan ska fogas: 

- curriculum vitae (CV) samt kopia på doktorsexamen
- publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
- undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det tänkta forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

- syfte och frågeställning
- teori och metod
- relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
- den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Ytterligare anvisningar för hur du sammanställer din ansökan finner du här: https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/sa-har-soker-du-en-anstallning-som-postdoktor-vid-ht-fakulteterna/

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Språk- och litteraturcentrum

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i nanokemi och spektroskopi

Ansök    Jul 15    Lunds Universitet    Forskarassistent
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning
Lösningsbearbetade nanomaterial, såsom nanopartiklar och mesokristaller, erbjuder anmärkningsvärd anpassningsbarhet av ljusalstrande egenskaper för olika applikationer.

Inom detta område har oorganiska och hybrida metallhalider en speciell plats på grund av deras mångsidiga fotofysik och struktur-egenskapsanpassning, vilket resulterar i stark fotoluminescens. Nästa generation av optoelektroniska enheter kräver utveckling av luminescensegenskaper bortom enbart optimerat kvantutbyte, med målet att uppnå effektiv prestanda i andra frihetsgrader för utsänt ljus, såsom linjär och cirkulär polarisering samt deterministisk och ren fotonstatistik.

Forskargruppen för Nanokemi och Spektroskopi (BUL Dmitry Baranov) vid avdelningen för Kemisk Fysik söker en postdoktor för att bedriva forskning inom kemi, spektroskopi och de kollektiva egenskaperna hos metallhalidperovskit-nanomaterial. Denna postdoktorala tjänst kommer att fokusera på att utveckla och förbättra den polariserade fotoluminescensen hos halidperovskiter för att skapa avancerade nästa generations ljuskällor, inklusive lysdioder, färgomvandlare, mikrolasrar och superfluorescenta emitters. Tjänsten stöds av European Innovation Council (EIC) och den rekryterade postdoktorala forskaren kommer att ha möjlighet att utveckla tvärvetenskaplig expertis inom nanokemi, spektroskopi och nanofabrikation. Avdelningen för Kemisk Fysik erbjuder en intellektuellt stimulerande, internationell miljö med forskargrupper som specialiserar sig på ultrafast spektroskopi, fotokatalys, oorganisk kemi, materialvetenskap och nanoteknik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:
- Forskning inom ämnesområdet.
- Syntes och karakterisering av luminescerande nanomaterial.
- Experimentell steady-state och tidsupplöst spektroskopi med fokus på ljusets polarisationsegenskaper.
- Dataanalys och tolkning.
- Regelbunden interaktion med internationella projektpartners.
- Kommunikation och spridning av resultaten.
- Handledning av examensarbeten och doktorander.
- Administration relaterad till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom materialvetenskap, kemi, fysik eller anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Dokumenterad erfarenhet av steady-state och tidsupplöst optisk spektroskopi
- Dokumenterad erfarenhet av materialsyntes.
- Dokumenterad erfarenhet av dataanalys och tolkning.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid. Startdatum är enligt överenskommelse, dock senast 2024-11-01. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- Motivationsbrev som beskriver ditt intresse för denna tjänst, dina kvalifikationer samt en sammanfattning av forskningsresultat och framtida mål.
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i molekylär växtbiologi

Ansök    Jul 10    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

En forskartjänst erbjuds för att utföra avancerade molekylärbiologiska studier i växter, med fokus på mitokondriens funktion och signallering i växter.

Van Aken’s grupp tillhör molekylär biovetenskap, en avdelning vid biologiska institutionen. Den framgångsrika kandidaten kommer att ha tillgång till moderna molekylära, biokemiska, proteomiska och genomiska anläggningar för att utföra forskningen. Kandidaten kommer också att ha möjlighet att samarbeta med internationella grupper och hantera kandidatstudenter, masterstudenter och doktorander.

Krav för anställningen

- Avlagd doktorsexamen, inriktning biologi eller bioteknik.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Forskaren ska ha erfarenhet av växtmitokondriell biologi, inklusive organellpurifikation, proteinkarakterisering, transkriptomanalys, arbete med transgen Arabidopsis.

Meriterande för anställningen

- Erfarenhet med Bryophyta (bladmossor)
- Erfarenhet av att hantera stora datasets
- Erfarenhet av signalvägar för stressrespons i växter

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor mm
Tidsbegränsad anställning under 10 månader med önskad start 31 augusti 2024.

Anställningen avser heltid (100%). 

För mer information vänligen kontakta [email protected]

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- Personligt brev (1 sida) som beskriver forskningsintressen och lämpligheten för tjänsten
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete (max två sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i miljömikrobiologi

Ansök    Jul 9    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Vi söker en projektassistent till gruppen Mikrobiell ekologi, specialiserad på mikrobiell ekologi i skogsmark.

Ansvaret inkluderar svampmikrobiologiska uppgifter som mediumberedning, transplantation och enzymanalyser. Rollen innefattar även nukleinsyrarening från svampkulturer och miljöprover för DNA och RNA genomsekvensering, samt high throughput amplicon sequencing. Projektassistenten kommer att ha ett nära samarbete med magisterstudenter och doktorander samt postdoktorer från gruppen. 

Krav

- Magisterexamen (MSc) i biologi, mikrobiologi eller mikrobiell ekologi
- Arbetslivserfarenhet i axeniska tillstånd, helst med mikroorganismer och/eller nukleinsyraextraktion
- Tidigare erfarenhet inom fysiologin av ektomykorrhizasvampar
- Kunskaper inom miljömikrobiologi och mikrobiell ekologi

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till stark samarbetsförmåga och ett stort intresse och nyfikenhet för svampbiologi.

Villkor
Tidsbegränsad heltidsanställning under 4 månader med startdatum den 1 September 2024.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid avdelning för Installationsteknik

Ansök    Jul 8    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi söker en amanuens för arbete i pågående forskningsprojekt och undervisningen.

Du kommer att arbeta på Institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för Installationsteknik. Avdelningen för Installationsteknik, som är en av nio avdelningar inom institutionen, har ett 15-tal anställda.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier. Vi söker en amanuens som ska arbeta i ett forskningsprojekt med att intervjua kyrkpersonal och sammanställa dessa intervjuer med fokus på energi och innemiljö, samt arbeta med att administrativt hålla ihop och hålla i konsultationer i en kurs i renovering, TFRE10, som ges under hela hösten 2024. Första delen består av föreläsningar som ges av andra lärare men amanuensen håller ihop och rättar inlämningsuppgifter. Andra delen består av gruppuppgifter där amanuensen sköter konsultationer med grupperna om renoveringsfrågor i byggnader. Det blir en resa inom Sverige till Östra Roslagens pastorat.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är:

- antagen till masterutbildningen Energi- och miljöeffektiva byggnader eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- minst 50% av utbildningen avklarad vid arbetets start
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- dokumenterad erfarenhet av simuleringar i avancerade datorprogram för energiberäkningar och inneklimatberäkningar
- mycket god samarbetsförmåga såväl som mycket god förmåga att arbeta självständigt

Meriter för anställningen är:

- praktisk erfarenhet från installationsbranschen

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden HT 2024 med start 2 september eller enligt överenskommelse. Omfattning 20%. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare i studier av blodstamceller

Ansök    Jul 9    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen som leds av professor Jonas Larsson bedriver forskning inom blodbildning, blodets stamceller och cellterapi för blodsjukdomar.

Forskargruppen består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund.

Inom forskargruppen värnar vi om verksamheten som har som mål att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö för att främja nya idéer och självständigt tänkande.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Forskningsuppgiften består i att du självständigt ska driva och koordinera projekt i forskargruppen. Självständigt skriva artiklar och söka projektanslag. Handledning av medarbetare i forskargruppen

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen inom det biomedicinska området
- Expertis inom masspektrometribaserad proteomik på prover med lågt cellantal samt på cellulära sekretomer med hjälp av databeroende såväl som dataoberoende insamlingsmetoder
- Expertis inom bioinformatisk analys av stora proteomiska datamängder och integration av multipla "omics-modaliteter"
- Expertis inom cellodling av hematopoetiska stamceller från mus och människa
- Expertis inom avancerad flerfärgsflödescytometri och FACS med både konventionella och spektrala instrument
- Ingående förståelse för normal och malign blodbildning tidigt i livet, i vuxen ålder och vid åldrande
- Erfarenhet av att arbeta med laboratoriemöss
- Erfarenhet av att presentera arbete på internationella konferenser
- Dokumenterad förmåga att attrahera finansiering i form av forskningsanslag

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid from 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning i 6 månader kan komma att tillämpas. 

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i jordobservation i Mellanöstern

Ansök    Jul 5    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

Mer än ett decennium har gått sedan kriget i Syrien började 2011.

Mitt i denna turbulens har ett nytt initiativ vuxit fram i form av den autonoma administrationen för norra och östra Syrien (NES), allmänt känd som Rojava. ECO-Syria är ett tvärvetenskapligt projekt där vi studerar förändringar i vegetationsdynamik och markanvändning/marktäcke i Rojava-regionen samt i angränsande områden, och kopplar dessa förändringar till politiska och socioekonomiska faktorer genom spatio-temporal analys.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Det huvudsakliga ansvaret för postdoktorn är att bedriva forskning inom ECO-Syria-projektet tillsammans med andra projektdeltagare. Forskningsuppgifterna kommer att omfatta programmatisk analys av stora volymer data (big data) tidsserier av vegetation, klassificering av markanvändning och marktäcke (LULC) med hjälp av medium- och högupplöst data, och spatio-temporala analyser av LULC-förändringar, analyserade tillsammans med kompletterande data, såsom nattljus och andra rumsliga data. I arbetsuppgifterna ingår även spridning av resultat genom högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenspresentationer samt deltagande i utåtriktade aktiviteter. Postdoktorn kommer också att bidra till andra relevanta forskningsprojekt vid CMES. Dessutom ska postdoktorn aktivt söka extern forskningsfinansiering och utföra administrativa uppgifter relaterade till de arbetsuppgifter som anges ovan.

Tjänsten består till 100 procent av forskning och tjänsten är placerad vid CMES.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Doktorsexamen i naturgeografi, geoinformatik, miljövetenskap eller ett närliggande område
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av att publicera vetenskapliga artiklar
- Dokumenterad skicklighet i geografiska informationssystem/rumslig analys
- Demonstrerad skicklighet i jordobservationsmetoder med fokus på vegetation och markanvändning/markanvändningsklassificeringar och dynamik;
- Utmärkt kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i team och självständigt, och att slutföra aktiviteter i tid

 Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

 

Övriga meriter:

Särskild hänsyn kommer att tas till den sökandes vetenskapliga kompetens och meriter. Meriterna omfattar en förmåga att arbeta i ett internationellt tvärvetenskapligt forskarlag och att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik utanför den akademiska världen.

 

Vi är särskilt intresserade av kandidater med forskningskompetens inom ämnesområdet:

- erfarenhet av multivariat statistik och spatio-temporal analys (t.ex. tidsserieanalys, klassificering av markanvändning/marktäcke, maskininlärningsmetoder), och
- erfarenhet av att analysera och visualisera stora fjärranalysdatamängder i moderna programmeringsspråk (t.ex. R, Python, JavaScript, etc.).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.


Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Startdatum är tidigast 1 oktober 2024, eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- Personligt brev (ej mer än 2 sidor) som beskriver:

             *Varför du är intresserad av projektet som beskrivs i utlysningen,

             *Hur du önskar bidra till projektet

             *Varför du passar för den här tjänsten

- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Välkommen med din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Minst en amanuens med inriktning mot EU-forskning

Ansök    Jul 2    Lunds Universitet    Forskarassistent
Centrum för europaforskning (CFE) vid Lunds universitet är en nätverksorganisation som främjar forskning, utbildning och samtal om Europas nuvarande och framtida utmaningar såväl som kontinentens gemensamma historia. CFE arbetar också för att stärka universitetets roll i samhället genom att stödja forskare som vill utveckla nya forskningsprojekt över institutions- och fakultetsgränserna, och genom att föra ut forskningsbaserade samhällskommentarer till ... Visa mer
Centrum för europaforskning (CFE) vid Lunds universitet är en nätverksorganisation som främjar forskning, utbildning och samtal om Europas nuvarande och framtida utmaningar såväl som kontinentens gemensamma historia.

CFE arbetar också för att stärka universitetets roll i samhället genom att stödja forskare som vill utveckla nya forskningsprojekt över institutions- och fakultetsgränserna, och genom att föra ut forskningsbaserade samhällskommentarer till det omgivande samhället. Mer information om CFE finns här: https://www.cfe.lu.se/

Arbetsuppgifter och ansvarsområde
Du kommer att bistå med förberedelser inför olika arrangemang som symposier och seminarier, samt assistera vid CFE:s produktion av olika forskningsbaserade publikationer. Du kommer även att hjälpa till med att sprida information om CFE:s verksamhet bl.a. via webbplatsen och i sociala medier. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighetskrav
För att kunna anställas som amanuens måste du enligt 5 kap 10 § i Högskoleförordningen vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Krav för anställning är: 

- Du måste ha en avslutad kandidatexamen och vara registrerad som student på master/magisternivå vid någon av följande fakulteter vid Lunds universitet: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska fakulteten, Ekonomihögskolan eller Humanistiska och Teologiska fakulteten
- Mycket god förmåga att skriva på både svenska och engelska
- God förmåga att utföra självständigt, noggrant och systematiskt arbete, samt god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Tyngd kommer läggas vid personlig lämplighet för tjänsten och kunskapsområdet.

 Meriterande för anställningen är:


- Goda betyg från avklarade kurser på universitetsnivå
- Avklarade studier i svenska på universitetsnivå
- Erfarenheter av tidigare redaktionellt arbete med vetenskapliga texter
- Erfarenheter av webbverktyget Drupal
- Goda kunskaper om Europeiska unionen som politiskt, ekonomiskt och juridiskt system, t ex genom att kurser om Europeiska unionen ingått som del i utbildningen
- Vana att använda sociala medier som t ex Twitter, LinkedIn och Facebook

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Läs mer på universitets webbplats om att jobba hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Anställningsvillkor
Anställningen är en deltidsanställning med 35 % sysselsättningsgrad.

Anställningen är tidsbegränsad, från 9 september 2024 till 22 juni 2025 men kan ändras enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen.
https://www.svet.lu.se/

Så här söker du
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ett skrivprov kan komma att genomföras som del i anställningsprocessen.

Ansökan ska innehålla:
- Ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter
- CV, examensbevis (eller motsvarande)
- Utdrag från Ladok (eller motsvarande) där betyg för alla avklarade individuella kurser framgår
- Minst en referensperson
- En akademisk text som du skrivit på svenska, till exempel en hemtenta eller de första sidorna av en uppsats.

Beskrivning av arbetsplatsen
På Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet blir du del av en av Europas främsta forskningsmiljöer inom statsvetenskap. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och är framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Huset Eden, beläget i centrala Lund, erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med en unik kombination av traditioner och modern forskning. Vi har högt söktryck till våra utbildningar i statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap samt underrättelseanalys med drygt 600 studenter/termin. Institutionen har ca 110 anställda inklusive ca 30 doktorander. Vi värderar en god arbetsmiljö högt och satsar mycket på detta i form av gemensamma aktiviteter och evenemang.

Välkommen med din ansökan!

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i mikrobiell metabolisk ingenjörskonst

Ansök    Jul 5    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för teknisk mikrobiologi är belägen vid Kemicentrum i Lund.

Kemicentrum erbjuder en mycket stimulerande forskningsmiljö, har en avancerad instrumentpark och ger utmärkta möjligheter till samarbete med forskare inom olika grenar av kemi. Dessutom ligger Kemicentrum mitt i sträckan från universitetsområdet i centrala Lund via Biomedicinskt centrum, LTH-campus, ut till MaxIV, ESS och Science Village i Brunnshög. Lunds universitet erbjuder fantastiska möjligheter att utveckla dina egna professionella och personliga intressen i en tvärvetenskaplig akademisk miljö som omfattar teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

En betydande del av forskningen vid avdelningen för teknisk mikrobiologi fokuserar på mikrobiell metabolism och precisionsfermentering. Här kommer du att utveckla nya metoder och funktionaliteter för hållbar mikrobiell produktion av olika kemiska föreningar med olika tillämpningar. Syntetisk biologi har blivit ett viktigt område för utveckling av nya och förbättrade mikrobiella och enzymatiska produktionssystem inom kemi, livsmedel, jordbruk, material och hälsovetenskap.

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningsämnet teknisk mikrobiologi avser grundforskning och tillämpad forskning med tillämpningar inom livsmedels-, läkemedels-, kemi- och miljöteknikindustrin. Forskningen omfattar arbete inom utveckling av mikrobiella stammar, bioanalys, biokemi och fermenteringsteknik. Syntetisk biologi är av särskilt intresse, såsom modifiering av metabolismen av mikroorganismer i industriella processer. Det aktuella projektet fokuserar på utveckling av mikroorganismer med modifierad metabolism mha molekylärbiologiska verktyg för mikrobiell produktion av viktiga kemikalier.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Du kommer att fokusera på forskningsarbete med metabolisk ingenjörskonst för rekombinant produktion av bulkkemikalier. Du kommer att använda toppmoderna molekylärbiologiska metoder för att designa, konstruera och analysera stammar som har biosyntetiska vägar till målprodukter. Förutom genetiskt arbete omfattar projektet en betydande mängd kvantitativ fysiologisk mikrobiell analys med hjälp av olika odlings- och analysutrustningar, allt från ml till literskala. Flödescytometri och fluorescensmikroskopi kommer att användas inom projektet. Kemisk analys av metaboliter och målprodukter kommer att göras med olika tekniker, inklusive HPLC och masspektrometri. Du kommer att samarbeta med forskare både inom och utanför institutionen vid LU och universitet och forskningsinstitut.

Du kommer även att undervisa på grund- och avancerad nivå, inklusive att ansvara för laborationer för större studentgrupper, samt handledning av masterstudenter i längre projektarbeten.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Du har erfarenhet av stamutveckling av jäst och/eller bakterier med hjälp av molekylärbiologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av: (1) kvävefixerande bakterier, (2) metabolisk modifiering av mikrobiell kvävemetabolism och (3) mikrobiell produktion av kvävehaltiga kemikalier.

Övriga krav:
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Doktorsexamen i tillämpad mikrobiologi eller bioteknik, eller liknande disciplin.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i SERS-mikrospektroskopi

Ansök    Jul 2    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Postdoktor i SERS-mikrospektroskopi för detektion av jordsvamps sekundära metaboliter

 

OBS! För full annons text, vänligen besök LU`s hemsida.

Se länk till höger.

Särskild ämnesbeskrivning

Syftet med detta mycket tvärvetenskapliga European Research Council (ERC) finansierade projekt är att upprätta experimentella protokoll för identifiering och karakterisering av jordsvamps sekundära metaboliter i encellig skala med hjälp av ytförstärkt Ramanspridning (SERS) mikrospektroskopi - en metod som använder optiska egenskaper av guld nanopartiklar för molekylspe-cifik avkänning och som har visat sig i biomedicinsk forskning ha en extraordinär potential för att studera mikrobiella metaboliska processer. För att få tillgång till de levande svampcellerna kommer även soil chips baserade på mikrofluidisk teknik att användas. Postdoktorns roll i projektet kommer att vara att utveckla experimentella protokoll för att införliva de guldnanopartikelbaserade SERS-substraten i soil chips och strategier (experimentell uppställning och dataanalys) för identifiering och karakterisering av metaboliten.
Denna postdoc förväntas ha ett nära samarbete med en annan postdoc och en doktorand som också arbetar inom projektet.


Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning, bestående av utveckling av protokoll för syntesen av guldnanopartiklar (främst kolloider) och inkorporering i strukturerna av soil chips för SERS-substratproduktion, följt av registrering och analys av spektraldata. Ytterligare arbetsuppgifter inkluderar arbete med laboratoriestammar av jordsvampar, vars sekundära metabolomer kommer att analyseras. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

• Utveckla protokoll för syntes och karakterisering av guldnanopartiklar av olika former och storlekar (potentiellt, funktionaliserad), huvudsakligen med användning av flytande kolloidberedningsmetoder

• Inkorporera de preparerade nanopartiklarna i strukturerna av mikrofluidiska soil chips och utföra SERS-mikrospektroskopimätningar av jordsvampsmetaboliter

• Dataanalys av de registrerade spektra för karakterisering av svampens metabolom

• Vetenskapligt skrivande

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Särskild vikt kommer att läggas på vetenskaplig förmåga inom ämnesområdena analytisk kemi (särskilt Ramanmikrospektroskopi), nanovetenskap och nanoteknik, men även andra ämnesområden kan komma i fråga om de bedöms relevanta för projektet. Forskarutbildningen ska vara avslutad senast tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

• Erfarenhet av att arbeta med spektroskopimetoder, särskilt Raman (mikro)spektroskopi, gärna inklusive tillämpningar av SERS

• Erfarenhet av spektraldataanalys

• Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.

Meriter:

• Erfarenhet av nanopartikelsyntes

• Erfarenhet av arbete med biologiska prover

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

· God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.

· Uppfyllelse av ovanstående krav.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivar-verket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

· Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.

· Följebrev, inklusive en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).

· Kontaktuppgifter till minst två referenser.

· Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuenser vid Centrum för Analys och Syntes

Ansök    Jul 2    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Arbetet vid CAS är inriktad på forskning inom grundläggande kemi.

Vid CAS ges också ett stort antal kurser på olika nivåer.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:

- laborativ undervisning i kurserna KEMA20 Allmän kemi och KOOA20 Inledande kemi

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är:

- antagen till kandidat-, master- eller civilingenjörsutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- kunskap inom allmän kemi
- goda laborativa kunskaper
- personliga egenskaper: självständighet, samarbetsförmåga, organisatorisk, lösningsorienterad

Meriterande för anställningen är:

- erfarenheter av undervisning

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-09-02 - 2025-01-19  och avser omfattning 40%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i mikrobiell ekologi

Ansök    Jul 2    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Postdoktor i mikrobiell ekologi för att studera interaktioner melan växter och svampar på mikroskala.

Särskild ämnesbeskrivning

OBS! För full annons text, vänligen besök LU`s hemsida. Se länk till höger.

Vi söker en postdoktor till vår tvärvetenskapliga forskningsmiljö vid Lunds universitet som arbetar med mikrofluidik chips anpassade för att studera interaktioner och beteenden hos marklevande mikrober i mikroskala. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. I denna position består det av att designa, sätta upp och driva laboratorieexperiment för att studera mikroskalaprocesser i mykorrhizainteraktioner, analysera relaterade data och vetenskapligt skrivande. Du får praktisk erfarenhet av att tillverka och sätta upp experiment med mikrofluidikchip och mikrokosm med växter och mykorrhizasvampar. Du kommer även vara med och utveckla ekologisk teori för mykorrhizasvampars ekologi och arbeta med avancerad mikroskopi och bildanalys inom projektet. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifter:

- Upprätthålla svampkulturer och rotkulturer med arbuskulära mykorrhizasvampar.
- Utveckla ekologisk teori kring svampars födosöksande, resursfördelning och beslutsfattande i mykorrhizasystem.
- Utveckla och utföra laboratorieexperiment med mikrofluidikchip.
- Inrätta och underhålla växtmikrokosmos för studier av mykorrhizasvampar.
- Designa och tillverka mikrofluidchip med stöd från en mikrofluidikingenjör.
- Mikroskopi av hyftillväxt i mikrofluidikchip och bildanalys av resultat.
- Skriva primära forskningsartiklar, litteraturstudier och forskningsansökningar i samarbete med PI.
- Närvara och presentera vid relevanta konferenser.
- Handledning av kandidat- och masterprojekt när sådana finns tillgängliga.
- Aktivt bidra till en positiv och kreativ arbetsmiljö i gruppen.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:

- Dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Erfarenhet av att arbeta under sterila förhållanden med mikrobiologiska prover.
- Mycket goda kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt).
- Utmärkt kommunikationsförmåga, med förmåga att förmedla information tydligt och effektivt.
- God förmåga att arbeta i team och samarbeta effektivt med kollegor för att uppnå gemensamma mål.

Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig konpetens inom ämnesområdena svampekologi, mykorrhiza, växtsvampinteraktioner, mikrobiell ekologi och mikrobiologi, men även andra ämnesområden kan komma i fråga om de bedöms relevanta för projektet.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning: 

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. 
- Pedagogisk förmåga.  
-  Erfarenhet av att odla svampkulturer är meriterande.
- Erfarenhet av arbete med mykorrhizasvampar är meriterande.
-  Dokumentation av att framgångsrikt ha genomfört tidigare forskningsprojekt.
-  Erfarenhet av avancerad mikroskopi och bildanalys med ImageJ är meriterande. En stark vilja att lära sig och utveckla ytterligare färdigheter för bildanalys är avgörande.
- Programmeringsfärdigheter: Grundläggande erfarenhet eller vana med användning av Python, MATLAB eller R är att föredra. All grundläggande kodningskunskap kommer att anses vara fördelaktig.
-  Problemlösningsförmåga, tekniska, analytiska och organisatoriska färdigheter kommer att beaktas.
-  Entusiasm, engagemang och förmåga att arbeta både självständigt och ha god samarbetsförmåga i ett team.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

· Meritförteckning/CV, inklusive en publikationslista (högst tre sidor).

· Ett personligt brev med ett utlåtande om varför du är intresserad av denna tjänst, en allmän beskrivning av din tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst två sidor).

· Kontaktuppgifter till minst två referenser.

· Kopia på en av dina publikationer som du anser väl demonstrerar ditt vetenskapliga skrivande inklusive ett separat uttalande (max en halv sida) om din roll i arbetet med projektet/publikationen.

· Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i Energi- och miljöeffektiv byggnadsdesign

Ansök    Jul 1    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen.

Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar.

Tjänsten kommer att vara placerad på Avdelningen för energi och byggnadsdesign (EBD). Avdelningen är en ledande och internationell arbetsplats med fokus på design av energieffektiva, miljövänliga byggnader. Avdelningen erbjuder ett banbrytande mastersprogram i energi- och miljöeffektiv byggnadsdesign, med stora möjligheter att delta i forskningsprojekt både inom undervisning av kurser och i arbetet med att skriva masteruppsatser.

Mer om avdelningen (ebd.lth.se) 

Den postdoktorala forskaren kommer att arbeta inom ett forskningsprojekt med namnet Climate sustainable city districts – learning from doing. Projektet syftar till att främja utvecklingen av nya klimathållbara byggnader och stadsdelar och använder utvecklingen av en ny stadsdel i Helsingborg kallad Oceanhamnen som fallstudie. Oceanhamnen byggs inom de kommande fyra åren och syftar till att uppnå klimatneutralitet. Återstående projektpartner är Svenska Miljöinstitutet, Helsingborgs stad och flera stora byggherrar. Den postdoktorala forskaren kommer också att arbeta i nära samarbete med ett andra forskningsprojekt som löper parallellt, inom EU:s initiativ Net Zero Cities, där Helsingborg valdes till en av EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer. Vi tror att dessa projekt är en unik möjlighet för lärande, nätverkande och potentiellt för att etablera framtida samarbeten inom ett spännande studieområde.

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet handlar om energi- och miljöeffektiv byggnadsdesign mot låg klimatpåverkan och hälsosam byggd miljö under hela livscykeln i kalla klimat. Särskilt fokus kommer att läggas på simulerings- och beräkningsmetoder för energianvändning och energiproduktion samt koldioxidberäkningar längs hela livscykeln. Omfattningen av detta inkluderar både byggnader och tätorter, nya som befintliga. Tekniska anläggningar kring byggnader ska också beaktas såsom vägar, innegårdar och annan typ av infrastruktur.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att ha ett särskilt ansvar för att aktivt delta i forskningsprojektet i nära samarbete med andra kollegor från LTH och ovan nämnda externa partners. Du förväntas förstå hur ett forskningsprojekt bedrivs och arbeta på ett självständigt sätt med projektuppgifter för att uppfylla projektmålen. Arbetsresor förväntas främst regionalt i Sverige med enstaka utlandsresor för nätverkande och konferenser.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Forskning inom ämnesområdet och i synnerhet inom ovan nämnda forskningsprojekt omfattar: energimodellering av byggnader, livscykelanalyser, livscykelkostnadsberäkningar, presentationer, skriva artiklar.
Samarbete med projektpartners, industrin och samhället i stort.
Handledning av examensarbeten.
Undervisning på grundnivå och avancerad nivå, främst inom mastersprogrammet i energi- och miljöeffektiv byggnadsdesign vid Lunds universitet.
Administration relaterad till ovan angivna arbetsuppgifter, dock i mindre omfattning.
Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Allmän kunskap om byggnadsteknik i kalla klimat.
Kunskap om energisimuleringsverktyg för byggnader.
Kunskaper om livscykelanalyser (LCA).

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:725869/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent till Geologiska Institutionen

Ansök    Jun 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Den främsta arbetsuppgiften kommer att vara att förbereda vedprover som ska genomgå isotopanalyser.

Arbetet innebär att enskilda årsringar från utvalda daterade vedprover ska avlägsnas från provet, och sedan märkas upp och paketeras. Eftersom många av årsringarna kommer att vara extremt tunna kommer arbetet att ske med hjälp av stereomikroskop och skalpell. Arbetet kräver därmed stor precision och noggrannhet. För att hela tiden kunna följa och kontrollera att rätt årsringar avlägsnas så krävs kunskap om dendrokronologi samt handhavande av standardprogram för att analysera årsringar. I arbetet kan även förekomma ytbehandling av prover så att celler och årsringsgränser syns under stereomikroskopet. Vidare så kan den projektanställda få deltaga som medhjälpare vid fältarbeten för att samla in nya prover. God fältvana är därmed en stor fördel.

Krav för anställningen är: 

- Utbildning inom naturgeografi, geologi eller skoglig utbildning.
- Erfarenheter av laboratoriearbete med vedprover för dendrokronologiska analyser.
- Vana att arbeta i fält i skoglig miljö och våtmarker.
- Kunskaper om dendrokronolgi, skog och klimat.
- Språk: Svenska och engelska
- Data, kunna hantera vanliga dendrokronologiska program som TSAPWin.
- Kompetenser, noggrannhet och att kunna arbeta systematiskt med små fragila prover, vana att arbeta med stereomikroskåp.
- Körkort och vana att köra minibuss under fältarbeten.

Meriter för anställningen är:

- Grundutbildning inom naturgeografi, geologi eller en skoglig utbildning.
- Arbetslivserfarenhet i både laboratoriemiljö och fält.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom dendrolabbet och institutionen.

Villkor
Särskild tidsbegränsad anställning §5 LAS under 3-6 månader, beroende på omfattning, maximalt totalt motsvarande 3 månader heltid. Anställningen är på 25-50% av heltid beroende på behov och kandidatens tillgänglighet.Anställningen är tänkt att börja så snart som möjligt. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan skall även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).


Välkommen med din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i statsvetenskap med fokus på agentbaserad modellering

Ansök    Jun 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Är du vår nästa postdoktor med fokus på modellering av socialt lärande inom mångbruk och alternativt skogsbruk? Statsvetenskapliga institutionen utlyser en 2-årig tjänst som postdoktor för att utveckla en agentbaserad modell för sociala lärprocesser inom skogsbruk. Sista ansökningsdag är 30 augusti 2024. Projektbeskrivning Tjänsten är en del av det 4-åriga forskningsprojektet MultiForSe – Mångbruk, privat skogsägande och nätverk för socialt lärande: Fa... Visa mer
Är du vår nästa postdoktor med fokus på modellering av socialt lärande inom mångbruk och alternativt skogsbruk?
Statsvetenskapliga institutionen utlyser en 2-årig tjänst som postdoktor för att utveckla en agentbaserad modell för sociala lärprocesser inom skogsbruk.

Sista ansökningsdag är 30 augusti 2024.

Projektbeskrivning
Tjänsten är en del av det 4-åriga forskningsprojektet MultiForSe – Mångbruk, privat skogsägande och nätverk för socialt lärande: Familjeskogsägare som gräsrotsagenter för alternativa skogsskötselmetoder (https://www.slu.se/fakulteter/s/om-fakulteten/alternativa-skotselmetoder/multiforse/).

Projektet kombinerar kvalitativa intervjuer, en nationell enkätundersökning och agentbaserad modellering för att fånga hur nätverksbaserade innovationsprocesser som stämmer ”underifrån” sprider sig och förändrar praxis inom skogsbruket. MultiForSe-projektet syftar till att förstå vilka multifunktionella skogsbruksmetoder som tillämpas idag och kan vara relevanta i framtiden samt till att ge förslag på policyåtgärder som stödjer användningen av alternativt skogsbruk.

Tjänsten är en del av ett av projektets ”work packages”, i vilket resultat från både kvalitativa intervjuer och en nationell enkätundersökning kommer att tillämpas i en agentbaserad modell. Fokus ligger på att fånga den sociala dynamik och de nätverksbaserade lärprocesser som uppstår i interaktion mellan brukare. Du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö som är fokuserad på tillämpad forskning som avser att bidra till positiv samhällsomvandling.

Ansvarsområden
Projektet kommer att utveckla en agentbaserad modell för att simulera skogsbruk i Sverige med fokus på hur innovativa metoder uppstår och relevant kunskap sprids bland enskilda skogsägare. Målet är att bättre förstå de förutsättningar som krävs för småskaliga förändringar av skogspraxis, i vilken grad dessa banar väg för bredare sociala processer som etablerar nya praxisregimer samt hur politiska interventioner kan påverka sådana processer.

Arbetsuppgifterna som ingår i denna tjänst är:

- Använda en agentbaserad modell (planen är att använda CRAFTY-modellen https://landchange.imk-ifu.kit.edu/CRAFTY) för att simulera aspekter av den svenska skogssektorn och samtidigt integrera resultat från befintliga kvalitativa intervjuer och enkätdata.
- Leda författandet av två vetenskapliga artiklar utifrån den agentbaserade modellens resultat.
- Samarbeta med doktorander som arbetar med liknande projekt inom forskningsgruppen.
- Bidra till policy briefs samt samarrangemang med intressenter som är en del av det bredare projektet.

Den rekryterade postdoktorn kommer även ges möjligheter att, till projektet som helhet, bidra med egna idéer kring socialt lärande och samhällsomvandling.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.


Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen i en samhällsvetenskaplig disciplin, med fokus på naturresurser. Alternativt så är en naturvetenskaplig eller teknisk doktorsexamen med dokumenterad och tydlig samhällsvetenskaplig erfarenhet också acceptabel. Exempel inkluderar, men är inte begränsade till: statsvetenskap, naturresursförvaltning, kvantitativ ekologi, miljö- eller resursekonomi, markanvändningsvetenskap och hållbarhetsstudier.
- Erfarenhet av agentbaserad modellering eller relaterade metoder
- Intresse av att arbeta tvärvetenskapligt

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av kodning i Java, Python, C++, R eller andra relevanta programmeringsspråk
- Erfarenhet av nordisk skogsvetenskap
- Erfarenhet av empirisk dataanalys, inklusive kalibrering av modeller
- Kunskap om styrmedel och policyimplementering, särskilt i naturresurssammanhang
- Goda svenskkunskaper är meriterande

Bedömningsgrunder
Detta är en meritbaserad tjänst inriktad främst på forskning. Tjänsten är tänkt som ett inledande karriärsteg och bedömningen av sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare givet de krav som anges ovan.

Examen ska ha avlagts senast innan anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. En äldre examen kan vara acceptabel under särskilda omständigheter. Med särskilda omständigheter avses sjukskrivning, föräldraledighet, förtroendevalda uppdrag i fackföreningar, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande förhållanden samt klinisk anknytning eller tjänst/ uppdrag relevant för ämnesområdet.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till minst 2 år med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl enligt ”https://www.arbetsgivarverket.se/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransning-anstallning-som-postdoktor”. Tillträde i november 2024 eller enligt överenskommelse.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Lunds universitet har generöst stöd för föräldraledighet och förmånliga erbjudande kring träning och friskvård.

Läs mer på Lunds universitets webbplats: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Ansökan
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att bifoga följande dokument:

- personligt brev
- CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
- projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: - varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
- varför och hur du vill bedriva projektet
- vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet


- kopia av bevis på doktorsexamen
- eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
- egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Visa mindre

Projektassistent inom neuroimaging av neurodegenerativ sjukdom

Ansök    Jun 27    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen för neurodegenerativ forskning bedriver forskning inom demens.

Vår forskning är inriktad på att definiera och förstå biologiska processer vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vi analyserar stora datamängder som samlats in från patienter och frivilliga friska deltagare, som genomgår omfattande neuropsykologiska tester, hjärnavbildning och biomarkörmätningar. Vår grupp använder sofistikerade statistiska verktyg och unik data för att modellera processer relaterade till åldrande och sjukdom. Projektassistenten kommer bli en del av ett växande tvärvetenskapligt team av neuroforskare, statistiker, biologer och ingenjörer, som är dedikerade till att öka kunskapen om neurodegenerativa sjukdomar. Vårt långsiktiga mål är att bidra till utvecklingen av nya behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar där effektiva behandlingar fortfarande saknas. Forskargruppen leds av Dr. Jacob Vogel. Denna position kommer att vara placerad vid BMC i Lund.

Vi strävar efter att skapa en positiv, stödjande och inkluderande arbetsmiljö baserad på respekt och ömsesidig hänsyn. Vi strävar efter att skapa en miljö som främjar utveckling och är stimulerande för alla anställda.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossArbetsuppgifter och ansvarsområden

Projektassistenten kommer främst att fokusera på att bearbeta och analysera stora mängder medicinsk hjärnavbildningsdata. Vi har samlat stora mängder strukturell MRI (används för att mäta hjärnstruktur), diffusion MRI (används för att mäta hjärnans konnektivitet) och funktionell MRI (används för att mäta hjärnans funktion). Dessa data kommer från tusentals individer från hela livsspannet, inklusive personer med Alzheimers sjukdom. Projektassistenten kommer att utveckla arbetsflöden och köra befintliga hjärnavbildnings-pipelines för att bearbeta och efterbehandla dessa data. Andra uppgifter inom forskargruppen kan också bli aktuella. Projektassistenten kommer att uppmuntras och ges möjlighet att leda sitt eget projekt inom hjärnavbildning i samband med åldrande och Alzheimers sjukdom. Tjänsten kan även innebära internationella resor för att främja kunskaps- och karriärsutveckling.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Kandidatexamen (B.Sc.) inom ingenjörsvetenskap, datavetenskap, neurovetenskap, statistik, fysik, matematik eller ett relaterat område ELLER erhållande av nämnda examen innan anställningens start.
- Kompetens inom Linux-baserade parallella datorsystem med hög beräkningskapacitet
- Att du är flytande i programmeringsspråket Python
- Förtrogenhet med Bash
- Utmärkta kommunikationsfärdigheter på engelska, både muntligt och skriftligt
- Hög inre motivation. Som person är du noggrann, men får arbetet gjort i tid. 

Meriterande för positionen är:

- Masterexamen (M.Sc.) i ingenjörsvetenskap, datavetenskap, neurovetenskap, statistik, fysik, matematik eller ett relaterat område ELLER erhållande av nämnda examen innan anställningens start
- Tidigare forskningserfarenhet inom neurovetenskap eller medicinsk avbildning
- Erfarenhet av bearbetning av hjärnavbildningsdata

Övrigt

Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) på 100 % under ett år. Startdatum under september 2024 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis (med resultatintyg) eller motsvarande, kontaktinformation till två referenser samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i handelsrätt - EU:s klimaträtt

Ansök    Jun 26    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.Institutionen för handelsrätt söker nu en forskare i EU:s klimaträtt – 10 % tjänstgöring under 12 månader.

Arbetsuppgifter

Forskaren ska bedriva forskning inom EU:s klimaträtt särskilt rörande handelsförbindelser mellan EU och Kina.

Forskaren ska förbereda forskningsansökningar och publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter inom forskningsområdet. Forskaren förväntas också samarbeta med övriga forskare vid institutionen, interagera med studenter och medverka i institutionens gemensamma verksamhet.

Kvalifikationer och bedömning
Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet. För att kunna anställas som forskare krävs doktorsexamen med specialisering inom EU-rätt/klimaträtt. Den sökande ska självständigt kunna bedriva forskning på postdoktornivå och ha språkkunskaperna som gör det möjligt att utvecklas i en flerspråkig miljö: mycket goda kunskaper i engelska är nödvändigt. Sökanden ska också ha förmåga att arbeta i grupp.

Ansökan ska innehålla ett motiverat brev där den sökande redogör för sina forskningsmeriter i för hållande till EU:s klimaträtt, särskilt rörande handelsförbindelserna mellan EU och Kina. Vid utvärderingen av de sökande kommer deras erfarenhet, kunskap och andra personliga egenskaper att beaktas. Sökandenas förmåga att använda sina färdigheter och erfarenheter för att stärka och komplettera befintlig forskningsverksamhet inom Ekonomihögskolan kommer också att beaktas.

Villkor

Anställningen börjar den 1 augusti 2024.

Anställningens längd är 12 månader (10 % av heltid), utan möjlighet till förlängning.

Frågor om projektet och anställningen kan ställas via e-post till prefekt Jörgen Hettne: [email protected]

Ansökan

Ansökan ska skriva på engelska och måste innehålla följande:

- En kopia av doktorsexamen.
- En detaljerad curriculum vitae inklusive en lista över publikationer
- Ett motiverat brev.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektkoordinator vid LINXS

Ansök    Jun 26    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Vi söker support för projektkoordinering, datainsamling, och dataanalys, initialt som stöd till AMBER projektet.

AMBER samlar ett brett utbud av kompetens inklusive kliniker, biologiska och biomedicinska forskare, samt forskare kopplade till fysik och storskaliga forskningsinfrastrukturer. AMBER postdoc-programmet har sammanställts för exploatering och utveckling av storskalig europeisk infrastruktur för att tillgodose nyckelbehov för biologisk avbildning över längdskalor från molekylära, genom cellulära, till vävnads-, organ- och organismnivåer. Arbetsuppgifterna kan även kopplas till flera andra inkommande och pågående projekt som behöver liknande typer av stöd.

Arbetet innebär projekoordineringsstöd, speciellt kopplat till avancerad dataanalys av publikationer och andra informationsbärare. Detta kan innebära analys för att kunna rikta rekryteringsinsatser, eller för att kartlägga impact och samarbetsstrukturer för projektens utförande- och rapporteringsbehov. Datainsamling kan ske via online informationskällor och behöva samlas in för hand eller via (semi)automatiserade script. Arbetet innebär också att interagera med andra anställda som driver projekten och att ständigt uppdatera informationsresurser och producerat material efter gemensamt överenskomna riktlinjer och behov. Arbetet kräver någon med högskoleutbildning eller motsvarande i Fysik, eftersom det kräver att man övergripande kan förstå och filtrera typer av publikationer och annan ämnesspecifik information.

Krav

- Utbildning: högskoleutbildning i fysik eller motsvarande
- Erfarenhet av att samla data kopplat till publikationer vid storskaliga forskningsinfrastrukturer.
- Erfarenhet av programmering och dataanalys i R och RStudio.

Övriga meriter:

- Erfarenhet av projekt som har kartlagt liknande data, som SPIRIT, eller liknande rapportering runt storskaliga infrastrukturer.
- Erfarenhet av analys av finansieringsströmmar och projektfinansiering.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till lämpliga tidigare erfarenheter samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning i 11 månader. 50% av heltid. Kontaktperson: Anna Ntinidou.


Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent för regional klimatmodellering av Europas skogar

Ansök    Jun 25    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Den anställde förväntas utforma och köra simuleringar av europeiska skogar under olika störnings-/förvaltningsscenarier med hjälp av den regionala klimatmodellen RCA-GUESS.

De kommer att analysera dessa simuleringar och leda skrivandet av en vetenskapliga publikation baserad på resultaten. Exakta detaljer i arbetsplanerna kommer att överenskommas i diskussion med handledarna. Att utföra relaterade administrations- och kommunikationsaktiviteter förväntas också. Arbetet är en del av CLIMB-Forest och ForestPaths-projekten, som fokuserar på att utforska konsekvenserna av olika skogsförvaltningssystem för europeiska skogsekosystem, skogssektorn och klimatet.

Krav

- Utbildning: Kandidat- och masterexamen i kvantifierande vetenskap och särskilt biogeofysisk vetenskap.
- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Minst 6 månaders erfarenhet av att arbeta med den regionala klimatmodellen RCA-GUESS
- Dokumenterade färdigheter i dataprogrammering.

Övriga meriter

- Tillämpning av RCA-GUESS-modellen för att utforska frågor om skogsförvaltning.
- Bevis på förmåga att utföra forskning självständigt och agera på eget initiativ.
- Stark organisationsförmåga, inklusive förmåga och vilja att bidra till samhällsaktiviteter.
- Tonvikten kommer att läggas på akademiska prestationer som bevis på att man börjar bli oberoende som forskare och på förmågan att kommunicera i vetenskapliga och uppsökande sammanhang.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer också att tas till potentialen att utveckla en oberoende forskarkarriär i framtiden, samarbetsförmåga, hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker det administrativa arbetet inom enheten/avdelningen samt bidrar till dess framtida utveckling.

Villkor
Särskild visstidsanställning §5 p1 SÄVA om 80 % under fyra månader.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen (max en sida) och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).


Välkommen att ansöka!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid Avdelningen Byggnadsmaterial

Ansök    Jun 26    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Amanuens vid Avdelningen för byggnadsmaterial
Lunds universitet söker 1-2 amanuenser för placering vid Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för byggnadsmaterial.

Beskrivning av arbetsplatsen 
Anställningen är placerad vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för byggnadsmaterial. Avdelningen bedriver undervisning och forskning kring byggnadsmaterial. Vid avdelningen arbetar cirka fjorton personer uppdelade på kategorierna lärare, forskare, doktorander, teknisk och administrativ personal. Arbetsplatsen är belägen i V-huset, på LTH:s campus i Lund.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:

- Övningsledare och laborationshandledare inom kursen VBMA25 

Kvalifikationer 
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är:

- Pågående heltidsstudier inom V-, Bi- eller F-utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Godkänd på någon av kurserna VBMA30, VBMA25 eller motsvarande kurser på utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

Meriterande för anställningen är:

- Kunskaper inom byggnadsmaterial, byggnadsfysik eller konstruktionsteknik, i form av höga kursbetyg
- Studieinriktning mot husbyggnadsteknik, konstruktion samt anläggningsteknik eller genom val av relevanta alternativobligatoriska eller valfria kurser inom ämnesområdet byggnadsmaterial
- Tidigare undervisningserfarenhet på högskolenivå
- Förmåga att utrycka sig tydligt 
- God förmåga att samarbeta 
- Självständighet och initiativförmåga

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Medverkan i grundutbildningen utvecklar dina pedagogiska och kommunikativa förmågor, vilket är värdefullt inom arbetslivet. 

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt 
Anställningen gäller en tjänst som är tidsbegränsad under perioden 2024-10-21 till 2024-12-20 och avser en omfattning på 24 % av en heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Du arbetar enligt ett schema som fastställs i överenskommelse med dig. 
Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent inom basala gangliernas patofysiologi

Ansök    Jun 26    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av forskargruppen

Vid gruppen för Basala Gangliernas Patofysiologi bedrivs experimentell forskning om mekanismer bakom Parkinsons sjukdom och L-DOPA-inducerade dyskinesier, och utvärderas olika potentiella behandlingar.

Forskargruppen har sedan flera år legat i framkant inom detta området. Gruppen leds av professor Angela Cenci Nilsson och består numera av 1 doktorand, 1 projektassistent, 1 forskaringenjör, 1 biomedicinsk analytiker (BMA), 1 post-doktoral forskare, och 1 utbytesdoktorand. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund, med kontorer och laboratorier inom BMC A13. https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/angela-cenci-nilsson(a87e3de5-6f9c-4670-bc84-c83f8f7183b1).html. om vår spännande forskning

I pågående forskningsprojekt undersöker vi förändringar i nervcellsaktivitet som sker i hjärnan hos möss som utsätts för olika Parkinson-liknande skador. I vissa projekt får möss Parkinson-medicinen L-DOPA och utvecklar ofrivilliga rörelser (dyskinesier) under behandlingens gång. Vi söker härmed en driven person med erfarenhet av forskningstekniker på laboratoriemöss. De tekniker som kommer att användas består av stereotaktisk hjärnkirurgi, administration av farmaka, beteendetest, histologisk beredning av gnagarhjärnan, kvantitativ immunohistokemi, konfokal mikroskopi, bildanalys, samt molekylära och biokemiska analys (t. ex. Western blot). 

Beskrivning av arbetsplatsen

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi värnar om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare, med ett stort fokus på forskningen. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi eftersträvar att alla våra forskningsprojekt är välgenomtänkta, välgrundande i giltiga vetenskapliga hypoteser, riktade mot meningsfulla mål, och genomförda enligt noggranna metoder som utförligt diskuteras inom gruppen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som projektassistent bidrar du till forskningsprojekt som baseras på de angivna teknikerna. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen följande laborativa moment:

- Stereotaktisk hjärnkirurgi på laboratoriegnagare,
- Farmakologisk behandling av laboratoriegnagare,
- Beteendetest för att utvärdera motorisk funktion hos laboratoriegnagare,
- Histologisk beredning av gnagarhjärnan,
- Kvantitativ immunohistokemi,
- Konfokal mikroskopi,
- Bildanalys,
- Molekylära och biokemiska analys (t. ex. Western blot),
- Sammanställning av resultat i lämplig grafisk form.

Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella, i synnerhet:

- stöd till att hålla reda på transgena muskolonier (avel och genotypning),
- praktisk handledning till studenter som kommer att ansluta sig till projektet,
- medverkan till att arrangera ”journal clubs” och andra evenemang inom forskargruppen.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:
För anställningen krävs:

- Biomedicinsk högskoleutbildning, innehållande ett betydande inslag av neurovetenskaplig forskning.
- Grundläggande erfarenhet av ovan nämnda laboratorietekniker (de flesta av dem),
- Mycket god erfarenhet av forskning på musmodeller av neurodegenerativa sjukdomar,
- Mycket god erfarenhet av bildanalys tekniker tillämpade på mikroskopiska preparat,
- Mycket goda kunskaper av följande dataprogram: Word, Excel, Powerpoint, ImageJ, GraphPad Prism.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriterande för anställningen är:
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver:

- att du är en öppen, hjälpsam, och tålmodig person,
- att du är noggrann och punktlig i det experimentella arbetet,
- att du bryr dig om de rutiner och regler som gäller på arbetsplatsen,
- att du följer de godkända etiska protokollerna avseende forskningsarbete på djur.

Övrigt
Anställningen erbjuds för en 100% tjänsteomfattning som projektassistent fr. o. m. 1 augusti 2024 t. o. m. 31 december 2024.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare i organisk kemi

Ansök    Jun 25    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Kemisk Biologi & Terapier a?r ett multidisciplinärt laboratorium—material/la?kemedels-kemi, in-vivo/in vitro-biologi, och tilla?mpad fysik—vid Lunds Universitet och Go?teborgs Universitet som forskar pa? nya terapeutiska strategier.

Labbet har nyligen tilldelats finansiering fo?r att studera elektroniska terapier i ett neuropharma projekt (e-NeuroPharma). I e-Neuropharma projektet utvecklar vi in-vivo sja?lvorganiserande bioelektroniska molekyla?ra system som terapier mot neurodegenerativa sjukdomar. e-Neuropharma a?r ett samarbete med bioelektronikgruppen pa? Linko?pings Universitet, Karolinska Institutet och Chalmers Tekniska Ho?gskola.

Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

Syntes av självorganiserande konduktiva polymerer och molekyler att användas inom molekylär
elektronik.

Kvalifikationer

Krav
• Doktorsexamen i organisk kemi
• Mångårig praktisk erfarenhet av syntes och analys av småmolekyler
• Praktisk erfarenhet av heterocykelkemi och C-C korskopplingar


Meriterande
• Erfarenhet av elektrokemisk analys såsom cyklisk voltametri, polymerkemi och beräkningskemi

Övrigt

Tjänsten är placerad på Lunds universitet men arbetet utförs på Lunds Universitet eller i Göteborgs universitets lokaler enligt överenskommelse. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare i studier av blodstamceller

Ansök    Jun 25    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen som leds av professor Jonas Larsson bedriver forskning inom blodbildning, blodets stamceller och cellterapi för blodsjukdomar.

Forskargruppen består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund.

Inom forskargruppen värnar vi om verksamheten som har som mål att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö för att främja nya idéer och självständigt tänkande.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Forskningsuppgiften består i att du självständigt ska driva och koordinera projekt i forskargruppen. Självständigt skriva artiklar och söka projektanslag. Handledning av medarbetare i forskargruppen

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen inom det biomedicinska området
- Expertis inom masspektrometribaserad proteomik på prover med lågt cellantal samt på cellulära sekretomer med hjälp av databeroende såväl som dataoberoende insamlingsmetoder
- Expertis inom bioinformatisk analys av stora proteomiska datamängder och integration av multipla "omics-modaliteter"
- Expertis inom cellodling av hematopoetiska stamceller från mus och människa
- Expertis inom avancerad flerfärgsflödescytometri och FACS med både konventionella och spektrala instrument
- Ingående förståelse för normal och malign blodbildning tidigt i livet, i vuxen ålder och vid åldrande
- Erfarenhet av att arbeta med laboratoriemöss
- Erfarenhet av att presentera arbete på internationella konferenser
- Dokumenterad förmåga att attrahera finansiering i form av forskningsanslag

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid from 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning i 6 månader kan komma att tillämpas. 

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i hematogenomik

Ansök    Jun 25    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Till Forskargruppen för hematogenomik, vid Institutionen för Laboratoriemedicin, söker vi en projektassistent som kommer att arbeta inom ett stort projekt där vi undersöker hur genetisk variation påverkar blod- och immuncellers bildning och funktion.

Projektassistenten kommer också att hjälpa till med att sköta labbets grundläggande organisation, beställningar, med mera, samt assistera i våra pågående projekt genom att utföra olika typer av laboratorieexperiment.

Forskargruppen leds av https://portal.research.lu.se/sv/persons/björn-nilsson och inkluderar 12 medarbetare med expertkunskaper inom hematologi och transfusionsmedicin. Forskargruppen är internationell och har komplementär kompetens (kliniken, experimentell och bioinformatisk). Vi söker nu en projektassistent med förmåga att arbeta teambaserat inom ovan nämnda pågående projekt. Läs mer om vår forskning https://portal.research.lu.se/sv/organisations/hematogenomics 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Projektassistenten kommer att ansvar för den grundläggande praktiska organisationen av laboratoriet, beställningar, kemikalieförråd, cellodling, och liknande. Projektassistenten kommer också att assistera gruppens övriga medlemmar i olika experiment, till exempel i fenotypning av immunceller och blodstamceller med högupplösande flödescytometri, och experimentell uppföljning av genetiska varianter som påverkar dessa celltyper och risk för blodcancersjukdomar utgående från dem. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Kvalifikationer

Kraven för tjänsten är:

- Relevant utbildning inom molekylärbiologi, exempelvis BSc examen eller vad som kan bedömas som motsvarande inom exempelvis biomedicin eller cell- och molekylärmedicin

Meriterande för tjänsten är:

- Kännedom om forskningsämnet och ovan nämnda metoder som används inom vår forskargrupp

Vid utvärderingen kommer erfarenhet och kunskap att beaktas. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du har god samarbetsförmåga samt god kommunikationsförmåga. 

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) på heltid (100%) tidsbegränsad till 12 månader. Startdatum är 2024-08-01 eller snarast enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av examensbevis eller lista över avklarade kurser inklusive betyg, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Studentmedarbetare på Matematikcentrum avd. Matematik NF

Ansök    Jun 24    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker mentorer och övningsledare för våra introduktionskurser i matematik och beräkningsprogrammering

Arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare tjänstgör du som mentor/koordinerande mentor och/eller som övningsledare för mindre studentgrupper på grundkurser i matematik MATA31 Envariabelanalys, MATA32 Algebra och vektorgeometri och NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python.

I samtliga roller får du stöd av kursansvarig lärare som kan svara på dina frågor angående kursens innehåll och pedagogiska upplägg. Det finns även en koordinator på institutionen som ser till att du får information och praktisk hjälp. Som mentor ska du:

delta på ett uppstartseminarium om mentorsrollen samt på avstämningsmöten under terminen
ansvara för mentorsmöten som genomförs för 1-2 grupper på ca 8-12 studenter där relevant innehåll från grundkurserna diskuteras
ta del av information från kursansvariga lärare och koordinerande mentor om tema för mentorsmötena, och använda denna information under planeringen av mentorsmötena
återkoppla till koordinerande mentor hur det går för studenterna i mentorsgruppen så att korrigerande åtgärder kan genomföras.

Som koordinerande mentor ska du:

vara mentor för en grupp studenter enligt information ovan
agera länk mellan kursansvariga lärare och övriga mentorer
identifiera mentorer som behöver stöd och tillsammans med kursansvariga lärare föreslå och genomföra lämplig åtgärd
hålla översikt över hur mycket övriga mentorer jobbar
tillsammans med kursansvariga lärare planera tema för mentorsmöten,
genomföra uppstart- och avstämningsmöte för övriga mentorer.

Som räkneövningsledare på kurserna Envariabelanalys och Algebra och vektorgeometri ska du:

leda räkneövningar för en studentgrupp om ca max 30 studenter under schemalagd tid. Räkneövningarna är avsedda för självstudier och din uppgift är att hjälpa studenterna med eventuella frågor rörande problemlösning och matematiska resonemang
förbereda inför räkneövningarna genom att hålla dig informerad om studenternas aktuella läxor och uppgifter.

Som övningsledare på kursen NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python ska du:

leda datorövningar för en studentgrupp om ca max 30 studenter under schemalagd tid
förbereda inför datorövningarna enligt anvisningar från kursansvarig lärare
ge återkoppling på redovisningar/presentationer av läxuppgifter

Behörighet
Behörig att anställas som studentmedarbetare är den som bedriver heltidsstudier på högskolenivå i matematik vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte har påbörjat forskarutbildning.

Kvalifikationer
Krav för samtliga roller som ingår anställningen är mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Fullständig annons hittar du på https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:736755/ 
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent för global klimatmodellering

Ansök    Jun 24    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Den anställde förväntas förbättra hur kopplingen mellan vegetation och atmosfären (albedo och råhetslängd) behandlas i den globala klimatmodellen EC-Earth.

Exakta detaljer i arbetsplanerna kommer att överenskommas i diskussion med handledarna. Att utföra relaterade administrations- och kommunikationsaktiviteter förväntas också. Arbetet är en del av OptimESM-projektet, som fokuserar på vidareutveckling av klimatmodeller.

Krav

- - Utbildning: Kandidat-examen i fysisk, biogeovetenskap eller klimatvetenskap.
- - Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- - Minst 4 månaders erfarenhet av att arbeta med utdata från globala klimatmodeller
- - Erfarenhet av att arbeta med albedouppskattningar i globala klimatmodeller
- - Färdigheter i dataprogrammering, tex Python, Matlab eller C++

Övriga meriter

- - Bevis på förmåga att utföra forskning självständigt och agera på eget initiativ.
- - Stark organisationsförmåga, inklusive förmåga och vilja att bidra till samhällsaktiviteter.
- - Tonvikten kommer att läggas på akademiska prestationer som bevis på att man börjar bli oberoende som forskare och på förmågan att kommunicera i vetenskapliga och uppsökande sammanhang.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer också att tas till potentialen att utveckla en oberoende forskarkarriär i framtiden, samarbetsförmåga, hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker det administrativa arbetet inom enheten/avdelningen samt bidrar till dess framtida utveckling.

Villkor
Särskild visstidsanställning om 50 % av heltid under två månader med önskad start i mitten av juli. 


Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen (max en sida) och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, uppgifter till en referensperson samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc.).


Välkommen med din ansökan!

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i molekylär mikrobiologi och bakteriell cellbiologi

Ansök    Jun 24    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av laborativt forskningsarbete med bakterier.

Det inkluderar avancerat arbete med bakteriell genetik och molekylärbiologi, allmänt mikrobiologiskt arbete. Det inkluderar också produktion och rening av proteiner från bakterier, och analyser av renade proteiner, samt arbete med avancerad fluorescensmikroskopi och konfokal mikroskopi.

Krav

- Mastersexamen i molekylärbiologi med inriktning mot mikrobiologi
- Erfarenhet av praktiskt forskningsarbete inom molekylär mikrobiologi och bakteriell genetik, motsvarande minst ett omfattande examensarbete inom ämnet.
- Erfarenhet av arbete med avancerad fluorescensmikroskopi och konfokalmikroskopi för studier av bakterier

Övriga meriter:

- Avklarade kurser om allmän mikrobiologi, bakteriers molekylärgenetik, och mikroskopi
- Goda betyg från avklarade kurser
- God förmåga att uttrycka sig på engelska i vetenskapliga sammanhang, både skriftligt och muntligt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningsmiljön inom molekylär mikrobiologi vid avdelningen för molekylär biovetenskap.

Villkor
Tidsbegränsad anställning 4 månader: 1 september – 31 december 2024.
Anställningens omfattning är heltid (100%).
Kontaktperson: Klas Flärdh, professor

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare associativ inlärning

Ansök    Jun 20    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen 

Vid forskargruppen fo?r Associativ inla?rning bedrivs forskning inom motorisk inla?rning och om minnen fo?r kvantitativ information i nervsystemet.

Va?r forskning ligger i framkant inom klassisk betingning och inla?rning av temporala intervall. Vi a?r en liten grupp som besta?r av ba?de forskande samt teknisk personal. Verksamheten a?r lokaliserad pa? Biomedicinskt centrum i Lund.

Vi va?rnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande fo?r alla medarbetare.

Vi so?ker ha?rmed en biträdande forskare fo?r arbete med att studera inla?rning av tidsintervall i nervceller. Ansta?llningen a?r en tidsbegra?nsad ansta?llning under 4 månader på 75% med o?nskat tilltra?desdatum den 2024-09-10 eller enligt o?verenskommelse.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss på https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Ma?let a?r att studera associativ inla?rning, specifikt inla?rning av tidsintervall, i lillhja?rnans Purkinjeceller. Experiment och datainsamling ska go?ras med extracellula?ra elektroder in vivo och patch-clamp in vitro. I dina arbetsuppgifter inga?r huvudsakligen att genomfo?ra elektrofysiologiska experiment, analysera insamlad data samt att la?sa och skriva vetenskapliga artiklar. A?ven andra arbetsuppgifter inom forskargruppen tillkommer som t.ex. underha?ll av laboratoriemiljo?n och deltagande i gemensamma vetenskapliga aktiviteter. Konferensdeltagande utomlands kan komma att kra?vas ca 1 ga?ng per a?r.

Kvalifikationer
Krav fo?r ansta?llningen a?r:
- Doktorsexamen i relevant ämnesområde
- Genomförd postdok i neurofysiologi

Stor vikt kommer att la?ggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kra?ver att du har förmåga till att rapportera och kommunicera ditt arbete på ett tydligt sätt.

Meriterande fo?r ansta?llningen a?r:
-Bevisad expertis av neurofysiologiska studier med cellregistrering in vivo eller in vitro
- Bevisad expertis inom neurofysiologiska studier av associativ inlärning i lillhjärnans Purkinjeceller 

Övrigt

Anställningen är en särkild visstidanställning på 4 månader med önskad start 2024-09-10. Omfattningen är deltid 75%

Såhär ansöker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i Kritisk Infrastruktur

Ansök    Jun 24    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för bygg- och miljöteknologi består av nio avdelningar, allt från byggnadsfysik, brandteknik, vattenresurshantering till riskhantering, och sysselsätter cirka 150 personer i en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer, lärare och forskare från många delar av världen.

Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet eget ansvar och att alla ska ges möjlighet att växa personligt och professionellt.

Tjänsten är vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, som bedriver forskning och utbildning inom, samhällsrisk, krishantering och kritisk infrastruktur. Avdelningen har totalt över 20 forskare/lärare och doktorander anställda, med en mångfald av disciplinära bakgrunder. Den sökande kommer även att ingå i Centrum för Critical Infrastructure Research (CenCIP) vid Lunds universitet. Centret bedriver forskning relaterad till kritisk infrastruktur utifrån ett resiliens, styrnings och tvär-sektoriellt beroendeperspektiv. Vidare finns möjlighet att ansluta sig till profilområdena ”Energiomställningen” och ”Vatten” vid LTH, vilket ger tillgång till viktiga forskningsnätverk vid Lunds universitet. 

PostDoc-tjänsten är direkt kopplad till ett bilateralt avtal mellan Department of Homeland Security (DHS) Science & Technology Directorate (DHS S&T) och Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (DHS CISA), och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under projektet Joint Exchange of Data and Information on Critical Infrastructure (JEDI-CI). Projektet syftar till att dela kunskap om modellering, simulering och analys för att stödja nationell tvärsektoriell resilienshantering och policyplanering för kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga funktioner och leds av Jonas Johansson vid svensk sida.

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningsområdet är Critical Infrastructure Resilience, vilket innefattar att förstå, analysera, hantera och minska risker och sårbarheter för fysiska och cyber infrastrukturer ur ett tvärsektoriellt perspektiv. Detta inkluderar aspekter av modellering, simulering, dataklassificering, konfidentialitetsutmaningar och analysförmåga i relation till konceptuella områden som kritisk infrastruktur, komplexitet, systemiska risker, beslutsfattande, ömsesidiga beroenden och kaskadeffekter.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en tiondel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att ha ansvaret för att vidareutveckla en modellerings- och simuleringsmetod av nationella ömsesidigt beroende kritiska funktioner och tillämpa den i fallstudier både i Sverige och USA, i samarbete med den svenska projektledaren, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och de amerikanska motsvarigheterna. Arbetet kommer att vara en förlängning av och en del av pågående arbete inom CenCIP. Det kommer att hållas projektmöten som kräver resor till USA (1-2 gånger per år, ca 1 vecka åt gången) och spridning av resultat vid vetenskapliga konferenser (1-2 per år), utöver att bidra till vetenskapliga tidskrifter. Som en del av tjänsten skulle du även delta i undervisning, främst i en kurs på mastersnivå (avancerad nivå) "Critical Infrastructure Resilience" (VRSN45) och möjligheter till handledning av mastersstudenter samt ta del i doktorandhandledning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Förmåga att bedriva forskningsarbetet självständigt och systematiskt i en samarbetsinriktad miljö.
Kunskap och erfarenhet av forskningsfältet kritisk infrastruktur

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:727319/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i modellering av skogens känslighet för klimatstress

Ansök    Jun 24    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

Europas skogar utsätts för allt större påfrestningar på grund av det förändrade klimatet.

I detta projekt, finansierat av forskningsrådet FORMAS, kommer vi att identifiera hur sårbara svenska skogar är för klimatstress, för att ge underlag till skogsbruksektorn för att minska riskerna (WiSdom: Vattenstress i svenska skogar: identifiering av riskområden för att anpassa skogsbruksåtgärder). Att simulera effekterna av klimatstress, särskilt med avseende på risk för mortalitet, är dock en utmanande forskningsuppgift.

Som postdoktor i detta projekt kommer du att utveckla- och tillämpa modelleringstekniker och integrering av modeller och data, för att förbättra vår förståelse för risken för torkstress i svenska skogar. Du kommer att arbeta med data från ICOS-stationer i Sverige, flux-footprint-modellen FFP och skogsekosystemmodellen LPJ-GUESS. Projektet innebär ett nära samarbete med partners från skogsindustrin, SMHI samt Skogsstyrelsen. Du blir en del av forskargruppen Land surface - Atmosphere Interactions samt forskningsgruppen Ekosystemmodellering vid Lunds universitet, där det ingår ett stort team som arbetar med kolcykel- och skogsmodellering, samt mätningar inom och utanför Europa. Du kommer också att få möjlighet att ansluta dig till de strategiska forskningsområdena BECC och MERGE, med många forskare som arbetar med ämnen relaterade till biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatmodellering.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Baserat på vegetationsdata från fältinventeringar, lidar och satellitbilder, kommer du att ha tillgång till en unik datamängd av beståndsegenskaper för studieplatserna. Du kommer att kombinera dessa data med data från flux-torn och footprint-modellering, för att utvärdera och tillämpa den dynamiska vegetationsmodellen LPJ-GUESS i samarbete med gruppmedlemmar som för närvarande arbetar med att utveckla modellen med avseende på risk för torkstress. Uppgifterna kommer att inkludera dataanalys, modellutveckling och utvärdering. Vi förväntar oss att du leder arbetet med att skriva vetenskapliga artiklar baserade på resultaten.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

Forskning inom ämnesområdet
Publicera resultat i högkvalitativa tidskrifter
Delta i projektmöten och konferenser
Möjligheter till undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering och utveckla egna forskningsintressen
Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

Doktorsexamen i Naturgeografi, Beräkningsfysik, Skogsvetenskap, Miljövetenskap, eller liknande naturvetenskapligt ämne
Påvisade kunskaper i programmeringsspråk: Matlab, Python, C++, Fortran, eller liknande
En publikationslista som motsvarar karriärstadiet
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Utmärkt kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i såväl team som självständigt, och att slutföra aktiviteter i tid.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

Ämneskunskap kopplat till skogsbruk, skoglig ekologi och skoglig ekofysiologi
Utmärkta kunskaper om kolcykeln och växthusgaser
Förmåga att utvecka programkod
Påvisade färdigheter i hantering och analys av stora datamängder
Erfarenheter av numerisk analys och/eller geospatial statistik
Problemlösningsförmåga, organisationsförmåga och analytiska färdigheter

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska, kompileras till en PDF-fil och innehålla:

Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max 2 sidor).
Kontaktuppgifter till minst två referenser
Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa. Skicka inte originalhandlingar.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i fänotypisk evolution

Ansök    Jun 19    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsbeskrivning

Forskargruppen under ledning av Dr.

Feiner http://feiner-uller-group.se/ rekryterar en forskare inom fänotypisk evolution.
Tjänsten är finansierad av ett etableringsbidrag från European Research Council (ERC). Projektet syftar till att etablera de fänotypiska förändringar som ligger till grund för adaptiv diversifiering och parallell evolution av korrelerade färger, morfologier och beteenden - ett syndrom – hos murödlor (Podarcis muralis).
Syndromets uppkommst och spridning har beskrivits i detalj i Italien (e.g., While et al., 2015, Ecology Letters Feiner et al., 2024, Science Advances).
Den framgångsrika sökanden kommer att undersöka en möjligen oberoende uppkomst av ett liknande syndrom i Frankrike.

Projektet innefattar mest analys av existerande fänotypisk data (standardiserade photographier och morfometriska mått) från olika populationer i både Italien och Frankrike för att undersöka i vilken utsträckning syndromen liknar varandra. Dessutom kommer kandidaten planera och genomföra fältarbete i Frankrike (i regionen Bretagne) vilket innebär att också upprätthålla kontakter med olika lokala organisationer (NGOs och andra lokala auktoriteter).


Arbetsuppgifterna innefattar bland annat: 

- Aktivt deltagande i projektets vetenskapliga utformning
- Planering och genomföring av fältarbete, inklusive kommunikation med lokala organisationer i Frankrike.
- Analyser av fänotypisk data, främst med geometrisk morfometriska metoder
- Spridning av förvärvade insikter, inklusive skrivning av vetenskapliga publikationer


Krav 

- Avlagd doktorsexamen och erfarenhet som postdoktor.
- Mycket goda kunskaper i engelska och franska, i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i geometrisk morfometriska metoder
- Bakgrund i herpetologi och erfarenhet med herpetologiskt fältarbete
- Körkort

Meriterande 

- Programmeringskunskaper användbar för utveckling av automatiserade bild-analys

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor 
Anställningen är tidsbegränsad till 1 år och avser heltid. Preliminärt startdatum är 1 september 2024 men är förhandlingsbart om det finns särskilda skäl. Informella förfrågningar innan ansökan är välkomna ([email protected]).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Motivationsbrev som beskriver tidigare forskning och framtida forskningsintressen (1 sida)
- CV, inklusive en publikationslista (max. 2 sidor)
- Namn, relation till och kontaktinformation för två professionella referenser
- Kopia av doktorsexamen

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoc i utvärdering av biologisk mångfald för företag och finansbranschen

Ansök    Jun 19    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

Nya ansatser behövs för en effektiv anpassning av det finansiella systemet till den biologiska mångfaldens behov.

Denna postdoktortjänst ingår i forskningsprojektet BIOPATH med mål att bedöma, utveckla och testa befintliga och nya tillvägagångssätt för hur hänsyn till biologisk mångfald kan integreras i finansiellt beslutsfattande med finansiella aktörer, och analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av att införa sådana system. Denna postdoktorstjänst har fokus på att kartlägga, karakterisera och utvärdera de tillvägagångssätt som nu används för att koppla biologisk mångfald till affärsbeslut med syfte att utvärdera deras användbarhet och giltighet. Resultaten kommer att användas för att ta fram en färdplan för utveckling av bedömningsverktyg. Arbetet kräver en förståelse för hur användningen av biomassa i gröna sektorer kan påverka biologisk mångfald och tillhörande värden, samt en förståelse för hur affärsbeslut i den gröna sektorn kan översättas till påverkan på markanvändning. Arbetet bedrivs i nära samarbete med avnämare.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Forskningens fokus är de verktyg och metoder som används av industrin inom livsmedels-, skogsbruks- och bioenergibranscherna för att upptäcka och beskriva deras påverkan på biologisk mångfald. Med utgångspunkt i en inventering av sådana metoder i BIOPATH, kommer postdoktorn att använda metoder som sträcker sig från expertkonsultation till avancerad modellering för att fastställa om och hur dessa metoder återspeglar förlusten av skilda aspekter av biologisk mångfald och relaterad till dess olika värden, samt i vilken utsträckning dessa metoder kommer att spegla industrins ambitioner att minska sin påverkan. Detta kommer att innefatta granskning av de antaganden metoderna bygger på, att mäta omfattning av påverkan, undersöka vilka krav som finns på data, och giltighetscertifiering. Studierna kan vara teoretiska eller fallstudier, t.ex. i samarbete med BIOPATHs partners. Arbetet bör slutligen resultera i en färdplan för effektiva verktyg som kan fånga industrins påverkan på biologisk mångfald.

Arbetet kommer att utföras med ett tvärvetenskapligt projektteam med expertis inom biodiversitets- och ekologivetenskap, miljösystemstudier, statsvetenskap och mer. Postdoktorn förväntas presentera resultat vid internationella konferenser, producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar och spela en roll i att sprida resultaten. Interaktioner med intressenter är en del av projektet. Postdoktorn förväntas också aktivt delta i och bidra till den allmänna vetenskapliga diskussionen i forskargrupperna.


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Kunskap om sambanden mellan affärsbeslut, markanvändning och biodiversitet i den gröna sektorn.
- Dokumenterade färdigheter i vetenskaplig publicering.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Kunskap och erfarenhet av vetenskaplig bedömning genom systematisk kartläggning
- Erfarenhet av modellering
- Kunskap och erfarenhet av att bedöma kopplingar mellan markanvändning och biologisk mångfald i de gröna sektorerna
- Kunskap om certifieringssystem, märkningssystem och index som används i näringslivet och är relevanta för rapportering om biologisk mångfald
- Förmåga att kommunicera på svenska


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Laboratorieforskare inom proteomisk hematologi

Ansök    Jun 20    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund och är integrerad i Lund Stem Cell Center, ett internationellt rankat forskningscenter inom de strategiska områdena stamcellsbiologi och regenerativ medicin.

Som arbetsplats värnar vi om en utvecklande arbetsplats och vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje och delaktighet för alla medarbetare. Den stimulerande forskningsmiljön inom Lund Stem Cell Center bidrar dessutom till många samarbeten och nytänkande.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden


Laboratorieforskaren kommer designa experiment, preparera prover för masspektrometrisk analys, utföra MS analyser, analysera datan, tolka datan och rapportera resultat. Projekt kommer inkludera forskningsfrågor som relaterar till stamceller (inom Lund Stem Cell Center) och blodcancer (inom Jenny Hanssons forskargrupp).

En stor del av arbetsuppgifterna kommer inkludera att sköta masspektrometern i Jenny Hanssons forskargrupp (Exploris 480 med Dionex Ultimate 3000 och FAIMS-Pro). Laboratorieforskaren kommer ha frihet att prova många nya metoder och förväntas implementera och anpassa avancerade metoder utifrån den vetenskapliga frågeställningen och studiens förutsättningar. En viss del studenthandledning förekommer.

Laboratorieforskaren förväntas också följa utvecklingen av masspektrometri-baserad proteomik genom frekvent närvaro på internationella konferenser och workshops. Andra vanliga arbetsuppgifter inom forskargruppen kan förekomma. 

Kvalifikationer

Vi söker här en laboratorieforskare med stark bakgrund inom masspektrometri-baserad proteomik för att med hjälp av avancerad proteomik-forskning besvara komplexa biologiska frågor om stamcellsbiologi och blodcancer.

Kraven för tjänsten är:

- PhD med inriktning teknisk biologi, analytisk kemi, molekylärbiologi, biomedicin, cellbiologi, eller motsvarande.

Sökande ska ha gedigen erfarenhet av masspektrometri-baserad proteomisk analys innefattande:

- Praktisk erfarenhet av felsökning, underhåll och skötsel av kromatografisk och masspektrometrisk utrustning, särskilt Exploris 480 och Dionex Ultimate 3000
- Goda teoretiska kunskaper om avancerad modern masspektrometri
- Lång praktisk erfarenhet av att preparera biologiska prover för masspektrometrisk analys
- Praktisk erfarenhet av toppmodern kvantitativ proteomisk analys
- Goda kunskaper inom bioinformatik, med stor vikt på analys av proteomikdata
- Erfarenhet av ’data independent acquisition’ och dess användning på Exploris 480 med FAIMS-Pro
- God förmåga att uttrycka sig på engelska i såväl tal som skrift
- Ansvarstagande, känsla för kvalitet, strukturerad, bra samarbetsförmåga och vilja att lära sig nya saker
- God förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av applicering av proteomik på stamceller
- Erfarenhet av proteomik-analys av plasma och ’tissue-interstitial fluid’
- Erfarenhet inom immunopeptidomik
- Teoretisk kunskap och erfarenhet av analys av posttranslationella modifieringar, speciellt fosforylering och glykosylering
- Ett gott sinne för ordning i ett forskningslaboratorium

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%). Startdatum är 2024-09-01 eller snarast enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoc avbildning av mikrostruktur i prostatacancer med MRI & mikroskopi

Ansök    Jun 19    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av ämnet
Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

Intervjuerna kommer att inledas i November. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök https://www.ambercofund.eu

Beskrivning av miljö och huvudansvarig
Forskargruppen inom MR-fysik (https://www.msf.lu.se/research/mr-physics-group) är aktiv inom medicinska tillämpningar av magnetresonanstomografi (MRI) och har omfattande erfarenhet av metodutveckling relaterad till avbildning av perfusion, diffusion, funktionell aktivering och flöde i både friska och sjuka vävnader. Dr. Filip Szczepankiewicz (PI) leder en forskargrupp som fokuserar på utvecklingen av MRI-baserade biomarkörer för detektion, diagnosticering och monitorering av prostatacancer. Gruppen har en bred expertis, som omfattar MR-fysik, medicin, onkologi, strålterapi och sjukhusfysik. För att etablera en korrekt tolkning av MR-baserade parametrar så kopplas de till den underliggande mikrostrukturen som avbildas med ljusmikroskop eller mikro-CT.

Beskrivning av projektet
Målet med projektet är att undersöka förhållandet mellan prostatacancerns mikrostruktur som mäts med MRI och mikroskopi. Genom att fastställa vilka egenskaper hos vävnad som kan fångas icke-invasivt med MRI in vivo kommer vi att föreslå och validera biomarkörer för detektion, diagnostik och monitorering av cancer. För att göra detta måste vi först förstå vilken information som kan fångas med MRI och relatera den till den underliggande histologin. Därför bryggar projektet olika storleksskalor från histologi (µm) till MRI (mm).

De huvudsakliga ansvarsområdena kommer att inkludera datainsamling och analys för att stödja korrelationen av histologiska och MRI-baserade parametrar. Detta inkluderar arbete med djurmodeller av prostatacancer vid prekliniska MRI-system både in vivo och ex vivo. Vi kommer att använda avancerad diffusions- och relaxations-MRI för att undersöka vävnadens mikrostruktur och föreslå parametrar som i sin tur kan bli diagnostiska biomarkörer. Beroende på projektets mognadsgrad kan vi översätta MRI-metoderna till mänskliga försökspersoner. För att etablera en korrekt tolkning av MRI-parametrarna kartlägger vi deras association till parametrar som härleds från kvantitativ analys av ljusmikroskopi (2D) och högupplöst mikro-CT med faskontrast (3D).

Behörighet/Kvalifikationskrav

Minimikraven är följande:

Kandidaten måste ha högst 8 år efter en doktorsexamen (PhD), enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement
Minst en originalpublikation i en referentgranskad tidskrift,
Bakgrund inom relevanta metoder,
Ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan), och slutligen
Strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land mer än tolv månader under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag.

Kvalifikationer som krävs för projektet

Följande krävs:

Expertis inom mikro-CT.
Erfarenhet av kvalitativ och/eller kvantitativ analys av vävnadsmikrostruktur.
Utmärkt förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift.

Följande är meriterande:

Erfarenhet av andra metoder för avbildning av mikrostruktur.
Erfarenhet av teori och analys inom diffusions-MRI
Erfarenhet av hantering av små djur för prekliniska experiment.
Erfarenhet av ljusmikroskopi.
Dokumenterad förmåga att framställa högkvalitativ forskning.
Dokumenterade pedagogiska färdigheter och pedagogisk träning.

Instruktioner för hur du ansöker

Mer information och dokument/mallar/länk till europass finns på https://www.ambercofund.eu/for-applicants.

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

i) En meritförteckning (europassformat).

ii) En detaljerad forskningsplan som omfattar alla planerade utstationeringar (sökande kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. 

Ytterligare texter att inkludera i ansökan:

iii) Åtagandeförklaring från eventuella ytterligare partners som den sökande vill knyta till sig.

iv) Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).

v) Ett utkast till individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).

vi) Två referensbrev.

vii) Eventuella ytterligare dokument till stöd för ansökan.

viii) Etiskt frågeformulär (checklista för etik inom högre utbildning + forskningsetiskt åtagande)
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i Biomedicinsk teknik

Ansök    Jun 17    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av AMBER projektets kontext

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

AMBER finansieras av EU:s Marie Sk?odowska-Curie (MSCA) COFUND-program.

Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den andra utlysningen 2024, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Ditt arbete kan omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kan också omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som post doktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök EURAXESS webbplats: EURAXESS jobs

Intervjuerna kommer att inledas i november. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök AMBER Cofunds webbplats: AMBER Cofund

Beskrivning av arbetsplatsen på Institutionen för Biomedicinsk teknik, Lunds universitet

Postdoktorstjänsten vid Lunds universitet är placerad vid forskargruppen inom biomekanik som tillhör Institutionen för Biomedicinsk teknik. Den tvärvetenskapliga forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader.

Gruppen inkluderar 12-15 forskare (doktorander, post-doktorer och forskare) och finns på BMC (Biomedicinskt center) i Lund. Expertisen inkluderar beräknings- och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där en stor del av experimenten sker med synkrotronljus, med hjälp av avbildning, spridning och spektroskopi. Gruppen strävar efter att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare.

Forskningen är knuten till LTHs profilområde Teknik för Hälsa. Mer information om gruppens forskning finns på följande webbplats: The Biomechanics research group eller genom Twitter: @Lund_BioMech.

Projektbeskrivning - High resolution imaging of the bone-cartilage interface in the knee during osteoarthritis

Forskningen inom detta projekt fokuseras på att förstå gränssnittet mellan hård mineraliserad vävnad och mjuk broskvävnad i knäleden. Artros är en ledsjukdom där vävnaden bryts ner, vilket påverkar vävnadernas sammansättning, struktur och möjlighet att motstå belastning. Det påverkar också specifikt övergången från mjuk till hård vävnad, där bl.a. mineralisering av tidigare mjuk broskvävnad sker. Tjänsten är kopplat till ett större projekt som strävar efter att utveckla prediktiva verktyg för att förstå hur artros uppkommer och utvecklas i knäleden till följd av belastning.

Målet för postdoktorn är att utveckla, genomföra och analysera data från experimentella synkrotronbaserade studier av gränssnittet i knäleden. Fokus ligger på experiment där synkrotronljusavbildning med tomografi, spridning och spektroskopi-baserade metoder används för att studera mikrostrukturen hos brosk, mineraliserat brosk och subkondralt ben. Även andra avbildningsmetoder kan ingå. Målet inkluderar att förstå hur brosket mineraliseras vid artros, samt eventuella kopplingar till smärta.

För fullständig beskrivning se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:736639/ 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i förbränningsfysik

Ansök    Jun 18    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Förbränningsfysik är en avdelning vid Fysiska Institutionen och har ett 60-tal anställda varav 7 professorer och 17 lektorer.

Vi har väletablerad expertis/instrumentering för laserdiagnostik, förbränning, kemisk kinetik och arbetar inom olika ämnen, t ex alternativa bränslen, aerosol, miljö- och biomedicinska tillämpningar. Förnybara energibärare är ett av de viktigaste områdena för vår forskning. Avdelningen har en bra atmosfär och en tradition av samarbete. Forskningsprojektet för den utlysta tjänsten handlar om metallförbränning och kommer att involvera expertis från flera områden och ett effektivt samarbete är garantin för framgång.

För mer information se vår hemsida: https://www.combustionphysics.lu.se/

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet är experimentella studier av förbränning av aluminium i ånga. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete mellan experiment, kinetikmodellering och CFD (computational fluid dynamics) simuleringar. Huvuduppgiften för dig kommer att vara experimentella studier, men du kommer även att involveras i CFD och kinetikverksamhet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att ha som huvuduppgift att designa och utföra experiment för förbränningsstudier av aluminium/ånga. Metallbränsleteamet har idag tre seniora forskare och två doktorander. Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara den experimentella delen och tillsammans med samarbetspartners uppnå en fördjupad förståelse för de styrande mekanismerna i aluminiumförbränning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Konstruera och använda en uppställning för spray av aluminium/ångblandningar.
- Utföra optiska mätningar på sprayen för karaktärisering av partiklarnas storlek samt fördelning.
- Utföra experiment med laserdiagnostik för studier av förbränning av aluminiumdroppar och stödja modelleringsarbetet med värdefulla data.
- Handledning och samarbete med doktorander i labbet.
- Arbeta med att söka externa forskningsmedel.
- Skriva forskningsrapporter och artiklar för konferenser och vetenskapliga tidskrifter.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Behärskar engelska flytande i tal och skrift.
- Utbildning inom värmeteknik, kemiteknik eller fysik.
- Utbildning inom termisk fysik och teknik.
- Forskningserfarenhet inom termisk fysik och teknik.
- Forskningserfarenhet inom laserförbränningsdiagnostik.
- Forskningserfarenhet inom spray- och fastbränsleförbränning.
- Personliga egenskaper som krävs är självständighet och samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Forskningserfarenhet inom metallbränslen.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i biologi

Ansök    Jun 17    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Vi söker en projektassistent för att arbeta med fältstudier och hjälpa till att identifiera och prova sötvattensvampar i Sverige.

Projektassistenten kommer att ansvara för att samla in prover och föra dem tillbaka till labbet för studier.

Krav

- Doktorsexamen i biologi, zoologi eller relaterat område.
- Erfarenhet av provtagning i akvastiska miljöer, särskilt marina evertebrater.
- Kompetens inom identifiering av akvatisk evertebratafauna i Sverige, med företräde för svampdjur i sötvattenmiljöer och i Östersjön.
- Erfarenhet av planering och utförande av laboratorie- och fältarbete.
- Kompetens inom genetisk analys av akvatiska evertebrater, med erfarenhet av DNA-extraktion, samt amplikon- och genomsekvensering.
- B-körkort.

Övriga meriter:

- Underhåll av marina evertebrater under kontrollerade akvarieförhållanden.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen (samt bidra till dess framtida utveckling).

Villkor
Tidsbegränsad anställning i 2 månader. Startdatum 15 juli 2024 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: heltid (100%).

Kontaktperson: Courtney Stairs

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV och personligt brev samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor Post-doc i K-kanalers strukturbiologi

Ansök    Jun 17    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Du kommer att vara baserad på medicinska fakulteten i Lund.

Gruppen för Membranproteinstrukturbiologi är placerad på Biomedicinskt Centrum (BMC) vid Lunds universitet och leds av Pontus Gourdon.

Du kommer ha god tillgång till toppmoderna faciliteter både inom de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna och access till närliggande state-of-the-art anläggningar i Skandinavien och Europa.

Projektbeskrivning inom forskargruppen

Jonkanaler är viktiga för liv mellan organismer och en sofistikerad förståelse av deras funktion är absolut nödvändig för grundläggande, biomedicinsk och tillämpad forskning. Det övergripande målet för det föreslagna projektet är att utveckla jonkanalaktivatorer och inhibitorer. Tidigare ouppfyllda specificitetsbehov kommer att uppnås genom att rikta in sig på subtyp- och konformationsspecifika egenskaper, och därigenom begränsa biverkningar. Fokus kommer att ligga på Kv7-kanaler kopplade till en rad allvarliga neurologiska störningar, inklusive epilepsi, sömnstörningar och autism. Postdoktorn som rekryteras för denna tjänst kommer företrädelsevis att strukturbestämma kaliumjonkanaler med hjälp av cryo-EM och kommer att handledas av Pontus Gourdon vid Lunds Universitet. Sara Liin vid Linköpings universitet som är del av det KAW finansierade projektet kommer att vara bihandledare. Här är ett axplock av artiklar som nyligen publicerats av Gourdon gruppen (se även rb.gy/lcv9dj):

Guo et al (2024) Nature Communications 15(1):269

Zhang et al (2022) Nature Communications 13(1):7483  

Salustros et al (2022) Nature Communications 13(1):5121  

Li et al (2022) Nature Communications 13(1):4339  

Wiuf et al (2022) Science Advances 8, eabn4331  

Grønberg et al (2021). Elife 10:e73124  Li et al (2021) Nature Communications 12(1):3973  

Wang et al (2021) Nature Communications 12(1):2956 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn som rekryteras för denna tjänst kommer företrädelsevis att strukturbestämma kaliumjonkanaler med hjälp av cryo-EM och kommer att handledas av Pontus Gourdon vid Lunds Universitet Provberedning, datainsamling och analysarbete enligt överenskommelse under ordinarie möten.   Delta i regelbundna laboratorieuppgifter inom forskargruppen som en del av den normala dagliga verksamheten i en teamdriven laboratoriemiljö. Arbetet kan kräva resor till andra institut efter behov för projektet.   Deltagande i nationella och internationella konferenser enligt överenskommelse.   Forskning inom ämnesområdet, enligt projektbeskrivningen.   Deltagande i AMBER:s utbildningsprogram och aktiviteter.

För mer info: besök:

Post-doc in K-channel structural biology (varbi.com)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid Institutionen för Fysik

Ansök    Jun 17    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Den aktuella positionen är knuten till Kvantinformationsgruppen vid Avdelningen för atomfysik, Fysiska institutionen.

Kvantinformationsgruppen har ca 10 medlemmar och driver experimentellt inriktade forskningsprojekt inom kvantinformation, kvantteknologi, kvantoptik och växelverkan mellan ljus och materia. Dessa är framför allt baserade på de unika kvantegenskaper som vissa sällsynta jordartsdopade kristaller har vid låga temperaturer. Den aktuella tjänsten är knuten till vårt biomedicinska projekt för optisk avbildning djupt inne i människokroppen.

I korthet går denna teknik ut på att en ultraljudspuls skickas in i kroppen. När ultraljudspulsen nått det område som skall undersökas skickas en ljuspuls in. Ultraljudspulsen genererar då sidband hos det ljus som passerar ultraljudspulsen. Dessa sidband innehåller information om ljusabsorptionen i det området ultraljudspulsen befinner sig i. Inledningsvis är tjänsten tänkt att undersöka och arbeta med koncept för hur detektionen av sidbanden kan förbättras.

Kvantinformationsgruppen strävar till att skapa en inkluderande och tvärvetenskaplig miljö där alla medlemmar känner till och även i delar förstår gruppens olika projekt. Inom vårt biomedicinprojekt arbetar vi dessutom med forskare i diagnostisk radiologi inom den medicinska fakulteten och med ett nystartat bolag som heter Deep Light Vision. Gruppens aktiviteter beskrivs i delar på https://www.atomic.physics.lu.se/research/quantum-information/.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Innehavaren av den aktuella tjänsten kommer arbeta med forskningsfrågeställningar och tekniska lösningar inom vårt biomedicinprojekt. Typiskt innefattar dessa projekt inledande litteraturstudier, analys, förslag på och genomförande av lösning av problemet. Detta är en process där innehavaren också regelbundet diskuterar sitt arbete med övriga medlemmar i gruppen.

Tjänsten förväntas inte kräva några resor. Arbetet skall normalt utföras under reguljära arbetstimmar eftersom god växelverkan med gruppens medlemmar är väsentlig för projektets utveckling. Arbetet förväntas huvudsakligen vara experimentellt.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- medverkan i forskning enligt ovan

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är att innehavaren av tjänsten:

- är antagen till Teknisk Fysik, Teknisk nanovetenskap, Fysikprogrammet, mastersprogrammet i Fotonik eller motsvarande
- har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- har goda studieresultat
- har erfarenhet från avancerade kurser inom optik och/eller tidigare experimentell erfarenhet inom för tjänsten relevanta optikområden
- har förmåga att såväl genomföra projekt på egen hand, som samarbeta väl inom en grupp. Detta kan t ex stödjas genom referenser eller liknande.

Meriterande för anställningen är:

- Tidigare erfarenhet av experimentellt arbete inom avancerad optik eller annat för tjänsten relevant område
- Tidigare erfarenheter från att självständigt genomföra projekt

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till maximalt 12 månader och avser omfattning 20% och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse genom EDU-WACQT (Wallenberg Centre for Quantum Technology). Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av Flextidsavtal för T/A-personal.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Pstodoktor inom Transthyretin amyloidosis using X-rays neutrons and EM

Ansök    Jun 14    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Du kommer att vara baserad på medicinska fakulteten i Lund.

Gruppen för Molecular Biophysics är placerad på Biomedicinskt Centrum (BMC) vid Lunds universitet och leds av professor Trevor Forsyth.

Du kommer ha god tillgång till toppmoderna faciliteter både inom de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna och i närheten av de närliggande MAX-IV synkrotron- och ESS-neutronstråleanläggningarna samt tillgång till ILL- och ESRF-källorna i Grenoble, Frankrike.

För fullständig information:  ambercofund.eu
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoctoral fellowship: Understanding and optimizing mRNA therapeutics

Ansök    Jun 14    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Du kommer att vara baserad på medicinska fakulteten i Lund.

Gruppen för Molecular Biophysics är placerad på Biomedicinskt Centrum (BMC) vid Lunds universitet och leds av professor Trevor Forsyth.

Du kommer ha god tillgång till toppmoderna faciliteter både inom de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna och i närheten av de närliggande MAX-IV synkrotron- och ESS-neutronstråleanläggningarna samt tillgång till ILL- och ESRF-källorna i Grenoble, Frankrike.

Fullständig information om projektet finns här:

ambercofund.eu/for-applicants.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i epidemiologi

Ansök    Jun 14    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsplatsen

Forskarnätverket PREPARE, beläget vid institutionen för laboratoriemedicin inom Medicinska fakulteten, bedriver forskning om förbättrad beredskap inför framtida pandemier och andra hälsokriser.

Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig och spänner över flera fakulteter vid Lunds universitet Vi har nära samarbeten med andra universitet i Sverige, bland annat Umeå, Stockholm och Halmstad. Vi ingår också i ett nationellt nätverk kring epidemiologisk modellering och samarbetar med andra forskare både i Norden och internationellt.

Forskarnätverket leds av Jonas Björk, professor i epidemiologi, och Malin Inghammar, docent i infektionsmedicin. Med finansiering från eSSENCE, ett strategiskt samverkansprogram inom e-vetenskap, siktar vi nu på att ytterligare stärka vår grupp med en postdoktor i epidemiologisk modellering.

Kravprofil

För att vara behörig att anställas som postdoktor måste den sökande avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom medicin eller naturvetenskap med specialisering inom epidemiologi, beräkningsbiologi, biomatematik, folkhälsovetenskap eller annat närliggande ämnesområde. Examen ska ha avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

- Doktorsexamen med specialisering inom epidemiologi, beräkningsbiologi, biomatematik, folkhälsovetenskap eller annat närliggande ämnesområde.
- Erfarenhet av epidemiologisk forskning, inklusive epidemiologiskt modellering av infektionssjukdomar eller liknande typer av modellering.
- Förmåga att bedriva oberoende forskning på avancerad nivå.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- God analytisk förmåga.
- Egna drivkrafter samt god förmåga att samarbeta.

Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av att arbeta med befolkningsdata länkade med registeruppgifter.
- Erfarenhet av att analysera stora datamängder ifrån olika källor.
- Mycket goda programmeringskunskaper.
- Erfarenhet av att arbeta med tillämpad AI och maskininlärningsmetoder.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Vetenskaplig skicklighet är det främsta kriteriet för anställning. Vid bedömningen av de sökande kommer hänsyn att tas till deras forskningsprofil, erfarenhet och kunskap. Arbetsuppgifter
Din primära forskningsuppgift kommer att vara att utveckla analytiska metoder för att snabbare och mer exakt identifiera, övervaka och hantera hälsorisker i samhället, såsom en pandemisk sjukdom. Genom ett samarbete med forskningsprogrammet SWECOV vid Stockholms universitet, www.swecov.se, kan vi ansöka om tillgång till en unik datainfrastruktur bestående av syndromövervakningsdata på individnivå från hälsorådgivningen 1177 kopplat till andra registerdata tillsammans med data om mobilitetsmönster.

Som en del av projektet kommer du att implementera en mängd olika metoder för att identifiera sjukdomsspridningstrender, samt utvärdera effekten av folkhälsoinsatser.

Du kommer att arbeta självständigt men under handledning och i nära samarbete med andra forskare. Som en del av vårt forskningsnätverk kommer du att delta i diskussioner om nya forskningsämnen och utvecklingen av nya forskningsstudier. Du förväntas också publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bidra till konferenser och hjälpa till med andra forskningsuppgifter inom vårt forskningsnätverk. Det finns också möjlighet att delta i undervisning inom ditt expertområde.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid. Anställningen är tidsbegränsad enligt avtalet "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01". Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.

Så här ansöker du

Du söker anställningen via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver hur du uppfyller behörighetskraven och varför du är intresserad av tjänsten, CV med publikationslista, en allmän beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av din doktorsexamen och eventuella andra dokument som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, kopior av betyg, uppgifter om referenser, rekommendationsbrev etc.)


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktoral forskare inom interaktioner mellan fager och bakterier

Ansök    Jun 14    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Projektbeskrivning inom forskargruppen

Bakterier angrips ständigt av virus, bakteriofager.

För att motstå dessa angrepp använder bakterier många olika antifageförsvarssystem, där det mest kända är CRISPR-Cas. I vårt laboratorium upptäcker vi nya system med hjälp av bioinformatik, validerar dem i mikrobiologiska tester och karaktäriserar sedan försvarsmekanismerna på molekylär nivå. För närvarande arbetar laboratoriet med många (>10) nya, ännu ej publicerade antifageförsvarssystem. Fokus för detta projekt skulle vara att avslöja deras molekylära funktioner genom en integrerad struktur-funktionell ansats som kombinerar fagemikrobiologi, biokemi och strukturell biologi. Projektet övervakas av Vasili Hauryliuk (PI) samt Gemma Atkinson (co-PI, strukturell bioinformatik, Lunds universitet) och Pontus Gourdon (co-PI, kryo-EM, Lunds universitet och Köpenhamns universitet).

Referenser:

Mets et al. Cell Host Microbe 2024

Ernits et al. 2023

Zhang et al. Nature 2022

Kurata et al. Mol. Cell 2021

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Uppgifterna som postdoktoral forskare involverar främst att bedriva forskning. Undervisning kan vara en del av arbetsuppgifterna, men inte mer än en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen måste det finnas möjlighet till tre veckors universitetspedagogisk utbildning. För mer info besök nedan länk:

Postdoktoral forskare inom interaktioner mellan fager och bakterier (varbi.com)
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor Molekylär Neurogen

Ansök    Jun 14    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Molekylär Neurogenetik vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning om hjärnans utveckling och dess relation till sjukdomar och ligger i framkant inom sitt område.

Du kan läsa mer om våra projekt på vår https://www.molecular-neurogenetics.lu.se/ 

Forskargruppen leds av professor Johan Jakobsson och inkluderar ytterligare 14 medarbetare. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu en driven och erfaren postdoktor inom ett projekt med fokus på transposabla element och dess länk till neuroinflammation och Parkinsons sjukdom. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra .

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning som ska ge den anställde en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Som postdoktor inom forskargruppen arbetar du i ett forskningsprojekt med fokus på transposabla element och dess länk till neuroinflammation och Parkinsons sjukdom. Du kommer att utveckla single-cell tekniker för att studera den neuroinflammatoriska responsen i Parkinsons sjukdom. Dina arbetsuppgifter inkluderar att designa, utföra och tolka experiment med ett brett utbud av molekylära och nästa generations sekvenseringstekniker. 

 Behörighet 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan.

Bedömningsgrunder 

Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor  ge möjlighet till vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna. 

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

-PhD inom neurovetenskap. 

-Stark utbildningsbakgrund i neurodegenerativa sjukdomar 

-Erfarenhet av att studera neuroinflammation i relation till neurodegenerativa sjukdomar.

-Erfarenhet av att studera molekylära mekanismer i mikroglia. 

-Erfarenhet av CRISPR-baserade tekniker 

-Erfarenhet av olika biokemiska tekniker såsom western blot

-Erfarenhet av olika former av sekvenseringsanalys 

-Dokumenterad erfarenhet att arbeta tillsammans i en teammiljö 

-God vetenskaplig förmåga att planera och analysera experiment 
-God förmåga att fungera bra i samarbetsprojekt både inom gruppen och med andra forskargrupper samt med andra discipliner  
-Positiv inställning
-God förmåga att presentera forskning i tal och skrift 

-God pedagogisk förmåga

Meriterande för anställningen är:


-Erfarenhet av att skriva ansökningar för att erhålla forskningsanslag 

-Erfarenhet av internationella samarbeten 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till minst 2 år och högst 3 år, enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” och avser heltid. 

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskningsingenjör

Ansök    Jun 14    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Vid forskargruppen ledd av Universitetslektor Daniella Rylander Ottosson bedrivs forskning inom neurologi med fokus att generera nya nervceller genom omprogrammeringstekniker.

Vid forskargruppen ledd av Christopher Douse bedrivs forskning med fokus på kromatinreglering i olika stamcellsmodeller av hjärnan. Vid forskargruppen ledd av Catharina Hagerling drivs cancerforskning med fokus på bland annat neuroblastom. Grupperna har nära samarbete och är del av flera strategiska nätverk (MultiPark, Lund Stamcellscenter, Lunds cancercenter) och interagerar väl med varandra. Samtliga verksamheter är lokaliserade på Biomedicinskt centrum i Lund.

Vi söker nu en forskningsingenjör för laborativt arbete i histologiskt/molekylärbiologiskt laboratorium samt i vår in vivo avdelning där denne kommer ansvara för avel samt stereotaktiska injektioner till hjärnan etc. Tjänsten kommer även vara administrativ och beröra orderhantering, kemikalieinventeringar, samverkansuppgifter och kommunikation. 

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer ha särskilt ansvar för underhåll och utveckling av lab som innefattar histologi, avbildningsanalyser samt sekvensering etc. Detta inkluderar förutom våtlab och mikroskopering även ordar, hälsa miljö och säkerhetsfrågor, introduktion och eventuell praktisk handledning av studenter i labbet. Du kommer också leda forskargruppernas djurhållning inklusive experimentella journaler, operationer, injektioner och tidsplanering och kan komma att ansvara för mindre forskningsprojekt häri.

Utöver detta kommer forskningsingenjören att spela en viktig roll vid kommunikation och samverkansevent inom och utanför gruppen.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Doktorandutbildning inom neurobiologi eller cancer
- Praktisk erfarenhet (minst 4 år) och behörighet av arbete på gnagare vid LU med fokus på hjärnan såsom stereotaktiska operationer samt av arbete med musavel samt av etiska ansökningar för djurförsök
- Flera års kunnighet av administration såsom att lägga ordar, utföra riskbedömningar, föra experimentella journaler
- Kunskap och erfarenhet av att driva samverkansprojekt inom forskarvärlden samt att handleda studenter på master/kandidatnivå med fokus på stamcellsforskning och eller neuroforskning
- Flera års praktik av histologisk analys på vävnadssnitt, qPCR, mikroskopering samt virusproduktion
- Minst 4 års arbete med humana cellinjer med fokus på stamceller och neuro alt. cancer
- Erfarenhet att hantera uppgifter inom hälsa miljö och sociala frågor vid universitetet

 Meriterande för anställningen är:

- Förmåga att sätta sig in i komplicerade projekt och hitta lösningar på dessa på eget initiativ.
- Erfarenhet av samarbete och god kommunikativ förmåga gentemot forskargruppen och eventuella samarbetspartner
- Viss kunskap av svenska både i skrift och tal
- Rutin av grant writing och assistens vid sådan

Övrigt


Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde den 30 September 2024 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du


Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

biträdande forskare i neurovaskulär forskning

Ansök    Jun 13    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Den biträdande forskaren kommer att vara placerad inom forskargruppen för neurovaskulär forskning vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Medicinska fakulteten.

Forskargruppen bedriver translationell forskning med fokus på stroke, läkemedelsleverans med hjälp av nanoteknologi för att reparera skadad hjärna, samt luftföroreningars påverkan på hjärnan. Forskargruppen använder sig av experimentella stroke-modeller och avancerade bildtekniker som MRI och SPECT/CT. Forskargruppen leds av Saema Ansar och arbetar för närvarande med flera projekt i samarbete med internationella nätverk och kliniska samarbetspartners.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som biträdande forskare inom forskargruppen kommer du att ansvara för projektplanering och självständigt utföra olika forskningsuppgifter samt handleda studenter. Dina arbetsuppgifter omfattar både in vitro- och in vivo-metoder. Inom in vitro-arbetet kommer du att arbeta med cellkultur, RT-qPCR, western blot och histologisk analys. Inom in vivo-arbetet kommer du att använda en experimentell stroke-modell, beteendetester samt utföra MRI- och SPECT/CT-skanningar. Du kommer också att analysera och utvärdera data samt sammanställa och skriva vetenskapliga arbeten.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen i biomedicin, neurovetenskap eller motsvarande med inriktning på neurovaskulär forskning
- Goda kunskaper inom kärl och neurovetenskap med inriktning på stroke
- Omfattande och dokumenterad erfarenhet av humana cellmodeller och cellodling
- Erfarenhet av in vivo-tekniker såsom stroke modeller
- Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska metoder
- Dokumenterad erfarenhet av dataanalys
- Bevisad erfarenhet av att arbeta tillsammans i en gruppmiljö
- Bevisad erfarenhet av handledning av studenter 
- God vetenskaplig förmåga att planera och analysera experiment
- God förmåga att fungera väl i samarbetsprojekt både inom gruppen och med andra forskargrupper samt med andra discipliner
- Positiv attityd 
- Dokumenterad god förmåga att presentera forskning i tal och skrift

Meriterande för anställningen är:

- Kunskap om cellulära och molekylära mekanismer relaterade till neurovaskulär forskning
- Erfarenhet av cellkulturs modeller och experimentella stroke modeller
- Tidigare erfarenhet av att forska i liknande projekt.
- Vetenskaplig skicklighet inom relevant ämnesområde är det främsta anställningskriteriet. Vid utvärderingen kommer forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas.

Övrigt
Anställningen är en SÄVA (särskild visstidsanställning) på 100 % under perioden 2024-08-15 till 2025-07-31. Önskat startdatum är den 15 augusti 2024, eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Varmt välkommen med din ansökan!

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i epidemiologi

Ansök    Jun 13    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsplatsen

Forskarnätverket PREPARE, beläget vid institutionen för laboratoriemedicin inom Medicinska fakulteten, bedriver forskning om förbättrad beredskap inför framtida pandemier och andra hälsokriser.

Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig och spänner över flera fakulteter vid Lunds universitet Vi har nära samarbeten med andra universitet i Sverige, bland annat Umeå, Stockholm och Halmstad. Vi ingår också i ett nationellt nätverk kring epidemiologisk modellering och samarbetar med andra forskare både i Norden och internationellt.

Forskarnätverket leds av Jonas Björk, professor i epidemiologi, och Malin Inghammar, docent i infektionsmedicin. Med finansiering från eSSENCE, ett strategiskt samverkansprogram inom e-vetenskap, siktar vi nu på att ytterligare stärka vår grupp med en postdoktor i epidemiologisk modellering.

Kravprofil

För att vara behörig att anställas som postdoktor måste den sökande avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom medicin eller naturvetenskap med specialisering inom epidemiologi, beräkningsbiologi, biomatematik, folkhälsovetenskap eller annat närliggande ämnesområde. Examen ska ha avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

- Doktorsexamen med specialisering inom epidemiologi, beräkningsbiologi, biomatematik, folkhälsovetenskap eller annat närliggande ämnesområde.
- Erfarenhet av epidemiologisk forskning, inklusive epidemiologiskt modellering av infektionssjukdomar eller liknande typer av modellering.
- Förmåga att bedriva oberoende forskning på avancerad nivå.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- God analytisk förmåga.
- Egna drivkrafter samt god förmåga att samarbeta.

Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av att arbeta med befolkningsdata länkade med registeruppgifter.
- Erfarenhet av att analysera stora datamängder ifrån olika källor.
- Mycket goda programmeringskunskaper.
- Erfarenhet av att arbeta med tillämpad AI och maskininlärningsmetoder.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Vetenskaplig skicklighet är det främsta kriteriet för anställning. Vid bedömningen av de sökande kommer hänsyn att tas till deras forskningsprofil, erfarenhet och kunskap. Arbetsuppgifter
Din primära forskningsuppgift kommer att vara att utveckla analytiska metoder för att snabbare och mer exakt identifiera, övervaka och hantera hälsorisker i samhället, såsom en pandemisk sjukdom. Genom ett samarbete med forskningsprogrammet SWECOV vid Stockholms universitet, www.swecov.se, kan vi ansöka om tillgång till en unik datainfrastruktur bestående av syndromövervakningsdata på individnivå från hälsorådgivningen 1177 kopplat till andra registerdata tillsammans med data om mobilitetsmönster.

Som en del av projektet kommer du att implementera en mängd olika metoder för att identifiera sjukdomsspridningstrender, samt utvärdera effekten av folkhälsoinsatser.

Du kommer att arbeta självständigt men under handledning och i nära samarbete med andra forskare. Som en del av vårt forskningsnätverk kommer du att delta i diskussioner om nya forskningsämnen och utvecklingen av nya forskningsstudier. Du förväntas också publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bidra till konferenser och hjälpa till med andra forskningsuppgifter inom vårt forskningsnätverk. Det finns också möjlighet att delta i undervisning inom ditt expertområde.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid. Anställningen är tidsbegränsad enligt avtalet "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01". Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.

Så här ansöker du

Du söker anställningen via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver hur du uppfyller behörighetskraven och varför du är intresserad av tjänsten, CV med publikationslista, en allmän beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av din doktorsexamen och eventuella andra dokument som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, kopior av betyg, uppgifter om referenser, rekommendationsbrev etc.)


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i Evolutionär Biologi

Ansök    Jun 13    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Vi söker en projektassistent till Felmy-lab för dagligt underhåll och djurhållning i ett nytt forskningslaboratorium med Trinidad guppies.

Guppies är små tropiska sötvattensfiskar som föder levande ungar. Labbet är beläget i ett temperaturkontrollerat rum (26°C lufttemperatur) i ekologihuset på Lunds universitet. Det består av fyra oberoende recirkulationssystem som innehåller 380 små fiskakvarier och mer än 1000 guppies. Min grupp kommer att använda guppies för att studera miljöeffekter på snabba evolutionsförlopp, med fokus främst på livshistoria, morfometri och resurssamlande egenskaper. Arbetsuppgifterna inkluderar följande:

-  Mata fisk med kontrollerade mängder mat och förbereda fiskdieter
- Utföra dagliga hälsokontroller av fisk
- Utföra dagliga kontroller för nyfödda yngel och, om de finns, separera yngel från honor för att förhindra kannibalism
- Övervaka och justera vattenparametrar i recirkulationssystemen
- Utföra regelbundna vattenbyten i recirkulationssystemen
- Byta och rengöra fiskakvarier och akvariekomponenter med jämna mellanrum (det finns en diskmaskin för ändamålet)
- Andra uppgifter relaterade till fiskvård och normal laboratoriefunktion
- Föra noggranna anteckningar om ovanstående uppgifter
- Stödja MSc-, PhD- och postdoktorala projekt i gruppen genom att hjälpa till med experimentella uppgifter och datainsamling
- Bidra till utformningen och uppsättningen av nya experiment
- Aktivt bidra till en positiv, stödjande och kreativ arbetsatmosfär i gruppen

 
Krav

- Kandidatexamen (BSc) i biologi, veterinärmedicin, djurvetenskap eller liknande område
- Grundläggande kunskaper om djurvård, visade genom erfarenhet av t.ex. husdjur eller djurhållning i lantbruk eller liknande.
- Ett ansvarsfullt och omsorgsfullt förhållningssätt till laboratoriefisk
- Förmåga att följa muntliga och skriftliga instruktioner och att arbeta på ett mycket strukturerat sätt
- God förmåga att utrycka sig skriftligen och muntligen på engelska
- Utmärkta kommunikations- och interpersonella färdigheter
- Förmåga att lösa problem självständigt men också att veta när de ska tas upp med forskningsledaren.

Övriga meriter:

- Praktisk erfarenhet av arbete med laboratoriedjur, helst med fisk eller andra vattenlevande djur
- Erfarenhet av att samla in stora mängder biologiska data
- Tillräcklig fingerfärdighet och manuella färdigheter för att säkert (lära sig) utföra grundläggande djurvård och hantering av fisk
- Förmåga att lyfta och bära föremål som väger upp till 10 kg, samt att klättra på en laboratoriesteg (höjd 1 m) flera gånger om dagen
- Förmåga att arbeta självständigt såväl som i forskarteamet

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer också att tas till drivkraft, självständighet, samt stort intresse och nyfikenhet för evolutionära frågor.

Villkor

- Tillsvidareanställning med önskat startdatum sommaren eller tidig höst 2024. En provanställning på 6 månader tillämpas.
- Anställningens omfattning är 50%.
- Kontaktperson är Anja Felmy: [email protected].Instruktioner för ansökan

Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kontaktinformation till två referenspersoner, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i epidemiologi

Ansök    Jun 12    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsplatsen

Forskarnätverket PREPARE, beläget vid institutionen för laboratoriemedicin inom Medicinska fakulteten, bedriver forskning om förbättrad beredskap inför framtida pandemier och andra hälsokriser.

Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig och spänner över flera fakulteter vid Lunds universitet Vi har nära samarbeten med andra universitet i Sverige, bland annat Umeå, Stockholm och Halmstad. Vi ingår också i ett nationellt nätverk kring epidemiologisk modellering och samarbetar med andra forskare både i Norden och internationellt.

Forskarnätverket leds av Jonas Björk, professor i epidemiologi, och Malin Inghammar, docent i infektionsmedicin. Med finansiering från eSSENCE, ett strategiskt samverkansprogram inom e-vetenskap, siktar vi nu på att ytterligare stärka vår grupp med en postdoktor i epidemiologisk modellering.

Kravprofil

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett ämnesområde relevant för anställningen (dvs. biologi, medicin, kemi). Examen ska ha avlagts högst tre år före anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

- Doktorsexamen med specialisering inom epidemiologi, beräkningsbiologi, biomatematik, folkhälsovetenskap eller annat närliggande ämnesområde.
- Erfarenhet av epidemiologisk forskning, inklusive epidemiologiskt modellering av infektionssjukdomar eller liknande typer av modellering.
- Förmåga att bedriva oberoende forskning på avancerad nivå.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- God analytisk förmåga.
- Egna drivkrafter samt god förmåga att samarbeta.

Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av att arbeta med befolkningsdata länkade med registeruppgifter.
- Erfarenhet av att analysera stora datamängder ifrån olika källor.
- Mycket goda programmeringskunskaper.
- Erfarenhet av att arbeta med tillämpad AI och maskininlärningsmetoder.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Vetenskaplig skicklighet är det främsta kriteriet för anställning. Vid bedömningen av de sökande kommer hänsyn att tas till deras forskningsprofil, erfarenhet och kunskap. Arbetsuppgifter
Din primära forskningsuppgift kommer att vara att utveckla analytiska metoder för att snabbare och mer exakt identifiera, övervaka och hantera hälsorisker i samhället, såsom en pandemisk sjukdom. Genom ett samarbete med forskningsprogrammet SWECOV vid Stockholms universitet, www.swecov.se, kan vi ansöka om tillgång till en unik datainfrastruktur bestående av syndromövervakningsdata på individnivå från hälsorådgivningen 1177 kopplat till andra registerdata tillsammans med data om mobilitetsmönster.

Som en del av projektet kommer du att implementera en mängd olika metoder för att identifiera sjukdomsspridningstrender, samt utvärdera effekten av folkhälsoinsatser.

Du kommer att arbeta självständigt men under handledning och i nära samarbete med andra forskare. Som en del av vårt forskningsnätverk kommer du att delta i diskussioner om nya forskningsämnen och utvecklingen av nya forskningsstudier. Du förväntas också publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bidra till konferenser och hjälpa till med andra forskningsuppgifter inom vårt forskningsnätverk. Det finns också möjlighet att delta i undervisning inom ditt expertområde.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid. Anställningen är tidsbegränsad enligt avtalet "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01". Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.

Så här ansöker du

Du söker anställningen via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver hur du uppfyller behörighetskraven och varför du är intresserad av tjänsten, CV med publikationslista, en allmän beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av din doktorsexamen och eventuella andra dokument som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, kopior av betyg, uppgifter om referenser, rekommendationsbrev etc.)


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent inom ekosystemfjärranalys

Ansök    Jun 11    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Skogar tillhandahåller flera ekosystemtjänster som är direkt fördelaktiga för människors hälsa och välbefinnande.

Men alla skogar är inte lika. Skogar med hög mångfald av trädslag ger fler ekosystemtjänster och är mer motståndskraftiga mot störningar än skogar med färre trädslag. TreeSpec-projektet är i forskargruppen https://www.cec.lu.se/sv/forskning/forskargrupper/fjarranalys-av-ekosystem och syftar till att kartlägga skogsträdarter över hela Sverige med hjälp av satellit fjärranalys och en datadriven strategi.

Projektassistenten kommer att fokusera på maskininlärning modellens utvecklingsfas i projektet. Detta innebär att använda stora volymer skogsinventeringsdata för att träna olika maskininlärningsmodeller för att både klassificera trädarter och kartlägga deras proportioner över hela landet. Andra uppgifter innefattar manuell avgränsning av trädkronor av olika arter för användning i semantiska segmenteringsalgoritmer, skapa interaktiva webbkartor över trädarter, och digitalisering av kartor.Krav

- Magisterexamen i miljövetenskap, GIS, fjärranalys, eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
- Minst två års erfarenhet av att utveckla maskininlärningsmodeller.
- Erfarenhet av att analysera stora volymer av medelupplösning satellitfjärranalysdata som Landsat och Sentinel-2.
- Mycket goda programmeringskunskaper (t.ex. Python, JavaScript, R).
- Utmärkt problemlösningsförmåga.
- Förmåga att arbeta självständigt.
- Mycket goda kunskaper i engelska, båda muntlig och skriftlig.

Övriga meriter:

- Erfarenhet av tidsseriesatellitbildanalys i cloud computing-plattformar (t.ex. Google Earth Engine).
- Erfarenhet av semantisk segmentering med hjälp av konvolutionella neurala nätverk (t.ex. U-Net).
- Erfarenhet av att utveckla interaktiva webbkartläggningsapplikationer.
- Goda kunskaper om europeiska skogsekosystem och trädarter.

Villkor

- Tidsbegränsad anställning, 10 månader.
- Anställningens omfattning, heltid (100%)
- Kontaktperson: Abdulhakim Abdi: [email protected]

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent vid Institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Ansök    Jun 12    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Projektets huvudmotivation är att kvantifiera de reaktioner i det regionala klimatet och det terrestriska ekosystemet som orsakas av storskaliga solcellsinstallationer och vindenergi i de nordiska länderna.

Huvud syfte är följande:

- Att kvantifiera hur massiva solpaneler och vindturbiner i de nordiska länderna kan påverka atmosfäriska cirkulationer, extremväder, vegetationsfördelning och tillhörande terrestrisk kolcykel genom att utföra regionala klimatmodellsimuleringar.
- Förstå de mekanismer som styr interaktionsprocesserna i det kopplade atmosfär-jordiska ekosystemet när det gäller solkraftverk och vindturbiner.
- Denna är en tidsbegränsad anställning på sex månader som finansieras av Crafoordska stiftelsen. Preliminära resultat av detta projekt finns här: https://theconversation.com/solar-panels-in-sahara-could-boost-renewable-energy-but-damage-the-global-climate-heres-why-153992

Krav
Krav för anställning är:
- vi söker dig med en masterexamen i klimat/ekosystemvetenskap
- erfarenhet av att driva en regional klimatmodell (t.ex. WRF, RCA-GUESS)
- goda kunskaper och färdigheter i programmering (t.ex. NCL, CDO) och dataanalys
- publikation om relaterade ämnen är ett plus.

Övriga meriter

Meriterande för anställningen är:

- erfarenhet i relaterade projekt om sol- och vindenergi.
- erfarenhet av Linuxbaserad superdatorplattform.

Villkor
Särskild visstidsanställning om 6 månader i enlighet med §5 p1 LAS. Önskat startdatum 20240901. Anställningens omfattning 100% heltid.

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan skall även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, etc.).


Välkommen att ansöka! 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent vid Fysiska institutionen

Ansök    Jun 10    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen 

Tjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning kring olika aspekter av halvledarfysik, alltifrån materialvetenskap och kvantfysik till olika tillämpningar.

Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Till avdelningen hör Lund Nano Lab, en facilitet för framställning av material och komponenter på nano-skalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH. Mer information hittas på: http://www.ftf.lth.se and http://www.nano.lu.se


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att delta i projekt som syftar till att skapa ett gränssnitt mellan biomolekyler och halvledarnanostrukturer. Projektets mål är att detektera enstaka makromolekyler med hjälp av optiska signaler. 

Arbetsuppgifterna omfattar:

- Stöd till pågående projekt med mål att optiskt detektera enstaka DNA molekyler eller proteinmolekyler med hjälp av nanotrådar.
- Kan även omfatta tillverkning och karakterisering av andra typer av strukturer, t.ex. mikrofluidiska komponenter.


Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Master i bioteknik, molekylärbiologi, biokemi, fysik, nanovetenskap och nanoteknik, eller ett relaterat område.
- Erfarenhet av biokemiska metoder.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av arbete med experimentell optik.
- Erfarenhet av biokemisk funktionalisering av nanostrukturerade ytor.
- Erfarenhet av bildanalys för en-molekylsdetektion.
- Erfarenhet av samarbete mellan näringsliv och akademi.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom avdelningen.

 

Övrigt

Anställningen är en särskild visstidsanställning under ett år på 100 procent med startdatum den 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. 


Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent för projekt Radiologisk påverkan från utbyggd kärnkraft

Ansök    Jun 11    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid Avdelningen för partikel- och kärnfysik vid Fysiska institutionen.

Du kommer att arbeta tillsammans med gruppen för Antropogen och Biosfärisk Radioaktivitet (BAR-gruppen, http://www.particle-nuclear.lu.se/experimental-particle-and-nuclear-physics/bar-biospheric-and-anthropogenic-radioactivityinom ett projekt finansierat av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) med titeln ”Radiologisk påverkan av utbyggd kärnkraft” (dnr SSM2023-8035).

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett projekt finansierat av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) med att uppskatta lokal och global påverkan av tritium och kol-14 i samband med den föreslagna utökningen av kärnkraft i Sverige. Såväl traditionella reaktorer som små modulära reaktorer (SMR:er) kommer att beaktas. Du kommer att:

- Ur databaser sammanställa nuklidproduktion och utsläppsdata för olika typer av befintliga kärnkraftsreaktorer.
- Genomföra ett antal fallstudier för att simulera radionuklidinventarier av tritium och kol-14 i SMR:er.
- Uppskatta troliga utsläppsvägar och mängd utsläppt tritium och kol-14 för SMR:erna i fallstudierna.
- Presentera dina resultat i en vetenskaplig publikation.

Arbetet kommer delvis att ske i samarbete med andra svenska högskolor.Kvalifikationer
Krav för anställning är att sökande har

- avlagt examen på avancerad nivå inom naturvetenskap eller teknik, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall också ha:

- avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng.
- grundläggande kunskaper i kärnfysik från kurser på grundnivå eller avancerad nivå.
- erfarenhet av simulering av nuklidinventarium i kärnkraftsreaktorer.
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande för anställningen är:

- dokumenterad förmåga till självständigt arbete, samt god samarbetsförmåga

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under 360 dagar på 100% procent enligt överenskommelse, dock senast med startdatum den 1 september 2024.

Kontaktperson: Professor Kristina Eriksson Stenström, [email protected]

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc). Bifoga även ditt examensarbete i ansökan.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent till LUCSUS

Ansök    Jun 11    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker en person som kan hjälpa till med forskningsaktiviteter som en del av ett projekt om hur grön industriell förändring påverkar människor och platser vid Lunds universitets Centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS).

Du kommer bland annat att organisera workshops för intressenter och hjälpa till med att skriva projektrapporter baserade på data som samlas in av projektgruppen. Den framgångsrika sökanden kommer att ha ett nära samarbete med projektledaren Bregje van Veelen.

Sökande ska ha en akademisk examen på avancerad nivå (MSc eller PhD) inom hållbarhetsvetenskap, kulturgeografi, sociologi eller motsvarande. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att utföra flera forskningsuppgifter och slutföra dem inom fastställda tidsfrister, samt erfarenhet av att skriva forskningsresultat av hög standard. Mycket goda kunskaper och färdigheter i att skriva på både engelska och svenska är ett absolut krav.

Tidigare erfarenhet av att arbeta med relevanta intressenter - inklusive representanter från kommuner, näringsliv och/eller fackföreningar - är en stark fördel. Kunskap om gröna industriella omställningar i Sverige och hur de påverkar arbetstagare och/eller samhällen är meriterande. Erfarenhet av att organisera workshops eller fokusgrupper är meriterande.

Ansökningsmaterial som ska skickas in

- Ett utförligt personligt brev (max. 2 sidor)

- CV inklusive eventuella publikationer (max. 3 sidor)

Detta a?r en tidsbegra?nsad ansta?llning 80% i 3 månader.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i biologi

Ansök    Jun 10    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Många fågelarter som häckar i arktiska och tempererade regioner genomför årligen långa flyttningsresor mellan häcknings- och övervintringsområden.

För att klara detta använder fåglar olika flyttningsstrategier, vilket involverar hur resan delas upp i etapper och mellanliggande rastningsepisoder, när är det bäst att flya i relation till externa faktorer (t ex månfas och väder), och valet av optimal flyghöjd. Optimalitetsmodeller används inom migrationsekologin till att prediktera optimala flyttningsstrategier givet alternativa kriterier, som t ex minsta energikostnad, maximal flytningshastighet eller minsta mortalitetsrisk under flyttningen. De senaste åren har bevittnat en snabb teknikutveckling, inte minst när det gäller användningen av mikrodataloggar med flera sensorer, vilket möjliggjort undersökningar av flyttningsbeteenden och energiomsättning med en detaljupplösning som saknar motstycke. I det här projektet kommer den framgångsrika kandidaten bli en del i ett team som strävar efter att utforska fysiologiska, morfologiska och beteendemässiga anpassningar hos flyttfåglar. Det övergripande målet är att uppnå en integrerad förståelse av flyttfåglar flyttningsstrategier och energiomvandling. Forskningen kommer att inbegripa teknikutveckling och att tillämpa ny teknik på flyttande fåglar i det vilda, men kan även inbegripa experimentella studier i laboratorium (t ex lågturbulensvindtunnel).

Arbetsuppgifter

Forskaren förväntas ta ansvar för och koordinera och leda fältarbetsinsatser, inkluderande fångst av vilda fåglar och att förse dessa med mikrodataloggar, återfångst av fåglar, att organisera insamlade data, och att leda analysarbete och förbereda manuskript för publicering av forskningsresultat. Forskaren förväntas delta i forskargrupperna ’Animal Flight Lab’ och ’Animal Navigation Lab’ vid Biologiska institutionen, Lunds Universitet. Handledning av projektarbeten på masternivån kommer vara en möjlighet. Det kommer även vara aktuellt att arbeta med ansökningar för att erhålla ytterligare externa anslag.

Krav för anställningen

- Vi söker en motiverad och hängiven kandidat med doktorsexamen i migrationsekologi, zooekologi eller liknande, med erfarenhet av forskning och analyser av följningsdata.
- Tidigare erfarenhet som postdoktor är ett krav.
- Erfarenhet av att utveckla och använda spatiala och/eller individbaserade modeller, GIS och att extrahera och organisera data från meteorologiska databaser.
- Huvudsakliga bedömningskriterier utgöres av sökandens vetenskapliga skicklighet, förmåga att lösa problem och potential att bidra till de övergripande målen med forskningsprojektet.
- B-körkort är ett krav.
- Dokumenterad förmåga att skriva och kommunicera på engelska på en hög vetenskaplig nivå är krav.

Meriterande för anställningen

- Tidigare erfarenhet av R och MATLAB är meriterande.
- Sökanden förväntas vara välorganiserad, högmotiverad och besitta förmågan att kontakta och kommunicera med myndigheter, företagsrepresentanter, markägare, media och studenter.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen (samt bidra till dess framtida utveckling).

Villkor

- Tillsvidareanställning med önskat startdatum 29 juli 2024 eller enl överenskommelse 
- Anställningens omfattning är heltid
- Kontaktperson är Anders Hedenström, [email protected]Instruktioner för ansökan

Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid Institution för Designvetenskaper, Industridesign

Ansök    Jun 5    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Välkommen att söka denna amanuenstjänst hos oss på institutionen för Designvetenskaper.

Avdelningen för Industridesign är en tvärvetenskaplig och stimulerande miljö. Här sker forskning, innovation och undervisning i ett öppet och kreativt klimat med samarbeten både inom akademin och med industripartners.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier. Vi söker en, eventuellt fler studenter som vill vara del av vår undervisning och utveckling av vår verksamhet inom Industridesign.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Hjälpa till i planerandet och genomförandet av kurser, workshops, utställningar och arbetet i våra soft-tool verkstäder. Tex. som studentstöd vid workshops i Adobe Creator, Illustrator och Photoshop, och i sy- och keramikverkstäderna, hjälpa till med 3D-utskrifter i studentlabbet, planera och organisera förvaring av material.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.

Krav för anställningen är:

- antagen till och inskriven som student på något av Industridesignprogrammen.
- fullgjort en eller flera kurser inom Industridesign.
- mycket goda kunskaper engelska, i tal och skrift.
- god förmåga att samarbeta och att arbeta självständigt
- god förmåga att organisera och planera aktiviteter
- bidra inom ett eller flera av följande områden:
- - Adobe Creative
- Illustrator
- Photoshop
- Instagram
- 3D-printing
- Textil
- KeramikMeriterande

- kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna bidra till industridesignprogrammen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt
Tidsbegränsad anställning, 6 månader, omfattning: 10% av heltid med tillträde i augusti eller september 2024, eller enligt överenskommelse. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

En anställning som amanuens får inte överstiga 50 procent av en heltidstjänst och får vara tidsbegränsad till högst ett år, sammanlagt max tre år. Anställningen omfattas av Flextidsavtal för T/A-personal.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i Fysikalisk Kemi

Ansök    Jun 10    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

Fysikalisk kemi innebär forskning som rör molekylära frågeställningar.

De experimentella och teoretiska metoder som används har ofta sitt ursprung i fysiken. Tyngdpunkten i fysikalisk kemi vid kemiska institutionen ligger på forskning, både experimentell och teoretisk, inom yt- och kolloidkemi och med särskilt fokus på självaggregerande system. De system som studeras inkluderar ytaktiva ämnen, polymerer och biomolekyler.

Det nuvarande projektet fokuserar på mjuk materia, i synnerhet på studier av flödesegenskaperna hos komprimerbara kolloider, mikrogels, genom att kombinera spridningstekniker med reologi, både i bulk och vid gränssnitt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker en kandidat med en stark bakgrund inom reologi, både i bulk och vid gränssnitt. I det här projektet vill vi svara på frågan vilka är de viktigaste egenskaperna som en individuell mjuk kolloid måste ha för att uppnå de önskade makroskopiska egenskaperna hos ett material under flöde? För att bestämma hur enskilda partiklar reagerar på flödet, dvs. om de ändrar storlek, form, inre arkitektur, och hur detta återspeglas på den struktur som bildas av kolloiderna och på materialets flödesegenskaper, kommer vi att kombinera reologi med in situ neutronreflektometri (NR), småvinkelneutron (SANS) och röntgenspridning (SAXS). Vi kommer att bestämma den strukturella omorganiseringen på grund av flödet. Småvinkelspridning (SAS) och NR är experimentella verktyg som gör det möjligt för oss att undersöka strukturer på den kolloidala längdskalan, 1-300 nm. I synnerhet kommer kandidaten, i samarbete med en doktorand, att undersöka beteendet hos mjuka kolloider vid gränssnitt. För att göra detta kommer en av kandidatens huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att realisera en skräddarsydd DWR (Double Wall Ring) gränssnittsreometer i kombination med ett Langmuir-tråg för att studera mjuka kolloiders flödesegenskaper vid gränssnittet. Detta kommer också att innebära besök hos våra samarbetspartners vid Institute Laue Langevin (ILL, FR) RWTH Aachen (DE), ETH Zürich (CH) och eventuellt University of Delaware (US).

Förutom att realisera gränssnittsreometern kommer kandidaten också att vara involverad i realiseringen av skjuvceller för bulkreologi i samarbete med Dr. J. E. Houston (European Spallation Source, Lund), L. Porcar (ILL, FR), R. P. Murphy (National Institute of Standards and Technology Center for Neutron Research, NIST-NCNR, US).

Kandidaten förväntas bedriva forskning som omfattar både syntetiska (t.ex. microgels) och biorelevanta (proteiner, röda blodkroppar, gröna kolloider) mjuka kolloider både i bulk och vid gränssnittet både i Lund och vid storskaliga anläggningar som ILL (FR), NIST-NCNR (US), Paul Scherrer Institute (PSI, CH), European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, F) och MAX-IV-laboratoriet i Lund.I synnerhet kommer studier som kombinerar neutronreflektometeri och gränssnittsreologi för att bestämma strukturen hos mjuka kolloider under flöde vid gränssnitt att vara en central del av projektet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:

Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av gränssnitts- och/eller bulkreologi.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i experimentell partikelfysik vid ATLAS

Ansök    Jun 5    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
ATLAS-gruppen vid Lunds universitet söker en skicklig och motiverad postdoktor.

Ämnesbeskrivning

Hälften av arbetstiden är tillgänglig för egenvald forskning inom ATLAS. Den som får tjänsten kommer i genomsnitt lägga hälften av sin tid på utveckling av spårning algoritmer. ATLAS räknar med att migrera all spårrekonstruktion till ACTS (A Common Tracking Software)-ramverket för att möta utmaningarna från HL-LHC. Postdoktorn kommer att hjälpa handleda doktorander och det finns även möjlighet att handleda master- och kandidatprojekt. Forskningsverksamheten är förlagd till Fysiska institutionen vid Lunds universitet, med regelbundna resor till CERN och ACTS-samarbetets workshops.

ATLAS-gruppen i Lund består för närvarande av sex fakultetsmedlemmar (Vincent Hedberg, Hannah Herde, Else Lytken, Ruth Pöttgen, Oxana Smirnova och Torsten Åkesson) och tre doktorander. Våra aktiva forskningsområden inkluderar analys av fysikdata, rekonstruktion och partikelidentifiering, detektorarbete, instrumentutveckling och högpresterande databehandling. Mer information finns på Avdelningen för partikel- och kärnfysiks webbplats, https://www.particle-nuclear.lu.se/.

Kravprofil
Arbetsuppgifter

De huvudsakliga uppgifterna är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ger möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

ATLAS forskningslinje: Följa en ATLAS-forskningslinje som kandidaten själv väljer.
Forskning om spårrekonstruktion: Bedriva forskning inom området spårrekonstruktion för ATLAS-experimentet med hjälp av ACTS-ramverket, med fokus på utveckling och implementering av innovativa algoritmer och tekniker för att noggrant rekonstruera partikelbanor under HL-LHC-betingelser.
Samarbete och lagarbete: Arbeta kollaborativt inom internationella forskningsmiljöer.
Kommunikation: Tydlig och genomtänkt kommunikation, både inom det vetenskapliga sammanhanget och med allmänheten.
Mentorskap och utbildning: Ge vägledning och mentorskap till yngre forskare och främja en miljö som präglas av samarbete och kunskapsdelning.
Dokumentation och rapportering: Föra detaljerade register över forskningsverksamheten, förbereda dokumentation för framtida användare och följa ATLAS- och ACTS-kraven för att bidra till dokumentation av algoritmer och analysmetodik som utvecklats under forskningen.
Möjlighet att söka extern forskningsfinansiering för konferensresor eller små projekt.
Administration i samband med de arbetsuppgifter som anges ovan.
Kvalifikationer
Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:725208/
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare i experimentell klinisk genetik

Ansök    Jun 4    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Till Avdelningen för klinisk genetik, Institutionen för Laboratoriemedicin, söker vi en biträdande forskare som kommer att arbeta inom ett projekt som syftar till att förstå hur blodcancerceller interagerar med immunsystemet.

Ett särskilt syfte är att med antikroppar riktade mot blodcancerceller eller immunologiska celler försöka identifiera nya behandlingsstrategier. Forskargruppen leds av https://portal.research.lu.se/en/persons/thoas-fioretos och inkluderar ett 10-tal medarbetare med expertkunskaper inom avancerad flödescytometri, singel-cellanalys, bioinformatik, antikroppsteknologi samt experimentella in vitro och in vivo. Forskargruppen är internationell, arbetar tvärvetenskapligt och samarbetar med flera andra forskargrupper, sjukvården och life science-industrin. Vi söker nu en erfaren forskare med förmåga att arbeta såväl självständigt som teambaserat inom ovan nämnda projekt. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Läs mer om vår forskning https://portal.research.lu.se/sv/organisations/translational-genomic-and-functional-studies-of-leukemia

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifter innefattar avancerade in vitro och in vivo studier av blodcancerceller och hur de samverkar med olika immunologiska celler. Arbetet innefattar FACS-analyser, in vitro och in vivo analyser av blodcancerceller och deras samspel med immunologiska celler, samt framtagande och utvärdering av olika antikroppars behandlingseffekter. Det kan även bli aktuellt att studera andra cancerformer som använder sig av liknande mekanismer som blodcancerceller för att undfly immunsystemet. Du kommer även att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bidra till konferenser samt vara aktiv i olika samarbetsprojekt med andra forskargrupper, sjukvården och olika aktörer inom life science-industrin. Arbetet inom forskargruppen är utpräglat teambaserat för att uppnå framgång i pågående projekt. 

Kvalifikationer

Kraven för tjänsten är:

- Doktorsexamen inom experimentell klinisk genetik eller motsvarande med specialisering inom området blodcancerområdet
- Mycket goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av arbete med in vitro och in vivo modeller av blodcancer
- Mycket goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av laborativt arbete med FACS, blodcancerceller, immunologiska celler, samt terapeutiska antikroppar
- Mycket goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av arbete med att utvärdera verkningsmekanismer av terapeutiska antikroppar (t.ex. ADCC, ADCP, CDC)
- Mycket god förmåga att kunna arbeta självständigt samt i team med flera samarbetspartners.
- Minst fyra vetenskapliga publikationer inom biomedicinskt forskningsområde, varav minst ett arbeten som förstaförfattare inom blodcancerområdet
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av samarbete med eller arbete inom life science-industrin med fokus på utveckling av antikroppsbaserade läkemedel
- God förmåga att författa vetenskapliga texter samt fortlöpande sammanfatta och presentera vetenskapliga resultat

Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet. Vid utvärderingen kommer forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du kan arbeta väl i grupp.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%). Startdatum är 2024-07-01 eller snarast enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare inom neonatal B-cellsimmunologi

Ansök    Jun 3    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid forskargruppen för Utvecklingsimmunologi bedrivs forskning inom humoral immunitet.

Vi studerar hur tidig immunexponering formar B-cellsminne och antikroppsproduktion på lång sikt. Gruppen leds av universitetslektor https://portal.research.lu.se/sv/persons/joan-yuan och består av både doktorander, postdoktorer och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund, avdelning för Molekylär hematologi. https://portal.research.lu.se/sv/organisations/developmental-immunology kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi värnar om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som biträdande forskare ansvarar du för att arbeta med studier gällande den roll neonatala B-celler spelar i skapandet av livslång humoral immunitet. Den biträdande forskaren ska vara en erfaren och självständig forskare och förväntas driva projektet samt koordinera samarbete både inom och utanför labbet.

I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:

- Infektionsförsök med rotavirus i musmodeller
- Flerfärgs-flödescytometri, analys och sortering
- Avel och underhåll för flera genetiskt modifierade stammar
- Skriva manuskript
- Regelbunden presentation av projektet lokalt och internationellt
- Handledning av nya medlemmar i labbet
- Metodutveckling (immuniseringsstrategier, antikropps mätningar)
- Hjälp med beställningar av reagenser

Kvalifikationer

Kraven för tjänsten är:

- Doktorsexamen (PhD) i medicin eller motsvarande med inriktning mot tarmimmunologi och B-cellsimmunologi
- Postdoktoral erfarenhet i tarmimmunologi och B-cellsimmunologi
- Erfarenhet i flödecytometri
- FELASA-certifikat
- Flerårig erfarenhet av att utföra virala infektionsförsök i neonatal musmodeller (in vivo)

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av handledning av masterstudenter
- Erfarenhet med rotavirus infektioner i neonatala möss
- Erfarenhet med användning av Cytek Aurora spectral analyzer

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du kan driva projektet självständigt och arbeta väl i grupp.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%). Startdatum är 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Expert inom Myeloid Blodcancer - klinik och epidemiolog

Ansök    Jun 3    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
I rollen som expert kommer du att vara verksam vid avdelningen Stamcellsforskning.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet avser analys av ett stort epidemiologiskt datamaterial med uppgifter från det Nationella Blodcancerregistret, Statistiska Centralbyrån och Socialstyrelsen. Arbetet innebär nära nätbaserad och personlig kontakt med medarbetare över hela Sverige och även i utlandet.
Du kommer att arbeta med analys av databasen ’Myeloid Megabase’, epidemiologi, etiologi, socioekonomi, genetik vid myeloid blodcancer, som kommer finnas tillgängliga med data från kvalitetsregister, Sos och SCB på >11000 patienter, plus släktingar och kontroller. Epidemiologiska och kliniska studier vid Akut myeloisk leukemi.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är: - omfattande insikter i statistisk bearbetning och kunskaper om de studerande sjukdomstillstånden.
- Arbetet kräver aktivt arbete med det Nationella Blodcancerregistret.
- Djupgående kunskap och praktisk erfarenhet av den kliniska bilden och handläggningen av myeloida blodcancersjukdomar är en nödvändig förutsättning
- Erfarenhet av statistisk bearbetning, databashantering och analys
- Erfarenhet av vetenskaplig analys, redovisning och rapportering
- Specialistexamen inom hematologi med dokumenterat fokus på myeloida blodcancersjukdomar
- Vetenskaplig kompetens och meritering, med omfattande egen publicering på engelska
- Etablerat nationellt och internationellt nätverk inom området blodcancerÖvrigt
Anställningen är tidsbegränsad enligt SÄVA i 12 månader med omfattning på 10%.
Start from 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis,
betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i fysikalisk kemi

Ansök    Jun 3    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
I detta projekt fokuserar vi på rumslig variation av mikroskopisk struktur i växtfrön genom att använda kombinationer av skanningsröntgenspridning med skanningsröntgenfluorescens, röntgentomografi och optisk- och elektronmikroskopi.

Specifika uppgifter kommer att vara förberedelser och genomförande av experimentella kampanjer vid synkrotronanläggningar som MAX IV (Lund) eller ESRF (Grenoble, Frankrike), upprättandet av ett lämpligt ramverk för dataanalys (pytonbaserat) riktat mot de uppmätta stora datamängderna, och efterföljande vetenskaplig analys och tolkning, som också involverar maskininlärningsmetoder.

För att utveckla och benchmarka analysen kommer vi å ena sidan att sträva efter att använda tillgängliga ramverk och pythonmoduler så mycket som rimligt, och å andra sidan använda redan uppmätta datamängder om biologiska material som ärtfrön, ben, tänder eller hud. Forskaren får därmed möjlighet att uppleva den breda tillämpbarheten av metodiken praktiskt.

Forskargruppen har en djup expertis och en stark meritlista med storskalig anläggningsforskning vid synkrotron- och neutronanläggningar, såsom MAX IV och ESS i Lund. Forskaren kommer att få möjlighet att uppleva dessa unika och världsledande vetenskapliga miljöer under experimentella kampanjer, och stärka generella mjuka färdigheter genom att samleda dessa teambaserade experimentella kampanjer och skriva konkurrenskraftiga förslag på mättid. Forskningsprojektet kommer att utveckla expertis inom dataanalys och vetenskaplig beräkning som en nyckelfärdighet i eran av stora datamängder.

Arbetet kommer att utföras i ett team av doktorander och projektstudenter, postdoktorala forskare och handledare, med fokus på optimering av proteinextraktion för efterföljande avstämbar bildning av proteingeler. Vi strävar efter ett interaktivt och teambaserat forskningsprogram, där varje medlem uppmuntras att aktivt bidra med idéer och kompetens till ett gemensamt vetenskapligt framsteg. Forskaren kommer att få möjlighet att delta i nationella och internationella workshops och konferenser – inte bara för att presentera och sprida forskningen, utan också för att stärka det personliga nätverket med andra forskare och samarbetspartners.

Vi siktar på att forskaren ska växa som en aktiv och oberoende forskare i den tvärvetenskapliga gränsen mellan biologisk och mjuk materialer och synkrotronvetenskap.

I arbetsuppgifterna som forskare ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

 Krav för anställningen

- Avlagd doktorsexamen i ett relevant ämne (t.ex. fysik, kemi).
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande för anställningen

- Praktisk och teoretisk kunskap om en eller flera av följande experimentella metoder är en stark merit: dataanalys av större datamängder; vetenskapligt skript (t.ex. python, matlab); röntgenspridning och fluorescens (t.ex. SAXS, WAXS, XRD, XRF); röntgentomografi.
- Motivation och dokumenterad förmåga att aktivt bidra till en tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö och kooperationer med olika partner.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader och avser heltid med startdatum 01/09/2024. För mer information, kontakta Felix Roosen-Runge.


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuenser vid Centre for Engineering Education, LTH

Ansök    Jun 3    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Centre for Engineering Education (CEE) är LTH:s pedagogiska utvecklingsenhet.

Vi stödjer LTH:s lärare, institutioner, program och ledning med att ständigt utveckla LTH:s kurser och program, alltid med studenternas lärande och utveckling i fokus. Vi sitter på plan 2 i Studiecentrum på LTH:s campus i Lund. Läs mer på LTH:s webbplats om https://www.lth.se/cee/.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Arbetsuppgifterna vid CEE innefattar:

- Utvecklingsprojekt – du genomför ett projekt, preliminärt tillsammans med en annan amanuens, med en omfattning av minst halva arbetstiden för anställningen som syftar till att undersöka och stödja studenternas studievanor vad gäller användandet av generativ AI som ett lärmedel. I projektarbetet får du stöd och vägledning av CEE:s medarbetare.
- Administration – vara behjälplig med att arrangera pedagogiska seminarier och workshops samt arbeta med CEE:s databaser.
- Kommunikation – medverka med att hantera CEE:s webbplats, databaser samt tryckta och elektroniska nyhetsblad.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är:
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- Minst 100 högskolepoäng inom sin utbildning
- God organisationsförmåga
- God kommunikationsförmåga
- Förmåga att arbeta självständigt

Meriterande för anställningen är:
- Visat intresse för kvalitetsfrågor inom högskolan.
- Erfarenhet av arbete i studentkår, nation, sektion, studieråd eller nämnd.
- Undervisningserfarenhet, till exempel som övningsassistent, SI-ledare eller annan pedagogisk erfarenhet.
- Kunskaper i publiceringsverktyg för webbplats och databashantering.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid CEE.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Övrigt
Vi söker 1-3 amanuenser. Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-09-01 till 2025-06-30 eller enligt överenskommelse och avser omfattning 10-20% av heltid enligt överenskommelse. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar inom Lunds universitet. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Anställningen omfattas av https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetstid/flextid-teknisk-och-administrativ-personal.  

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Expert i arbets- och miljömedicin

Ansök    Maj 31    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen
Avdelningen för arbets- och miljömedicin söker en expert som ska stötta avdelningens forskargrupper med kunskaper kopplat att identifiera hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön samt hur exponering av miljö och hälsoeffekter tidigt i livet påverkar en individ för att komplettera pågående projekt.

Avdelninegn består av 9 forskargupper och leds av avdelningsföreträdare Lars Rylander. Läs mer om avdelningen spännande forskning https://portal.research.lu.se/portal/sv/organisations-units/division-of-occupational-and-environmental-medicine-lund-university(b738dbc2-1661-46b2-9405-dd4e22853352).html.

Avdelningen arbetar för en säker och inkluderande arbetsmiljö oavsett kulturell bakgrund, ålder eller kön. Vi jobbar mycket med det förebyggade arbetet för att säkerställa en god fysisk samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Tjänsten som expert är tidsbegränsad till 12 månader med en omfattning om 20%
med startdatum 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika sökande kommer att arbeta med följande: 

Arbetsuppgifter kopplade till studie om exponering för sexvärt krom i arbetslivet och risk för cancer:

- Inom detta ingår främst stöd vid design av studien, tolkning av resultat, riskbedömning, kommunikation

Arbetsuppgifter för studie om exponering för miljögifter och risk för barncancer:

- Inom detta ingår främst stöd vid design av studien, tolkning av resultat, riskbedömning, kommunikation

Feedback på ansökningar från avdelningen
Strategiskt utvecklingsarbete av avdelningen

Kvalifikationer
Den framgångsrike sökande uppfyller följande krav:

- Specialistläkare inom arbets- och miljömedicin
- Disputerad inom arbets- och miljömedicin och lång erfarenhet av forskning inom ämnesområdet
- Expertis inom kemisk exponering i arbetsmiljön och den allmänna miljön och risk för cancer
- Erfarenhet av riskbedömning och riskkommunikation
- Kan kommunicera i både skrift och tal på engelska

Vi söker dig som uppvisar en hög grad av självständighet i ditt arbete och som har en god samarbetsförmåga med andra. 

Vi ser också gärna att du uppfyller följande meriter för anställningen:

- Väl uppbyggda nationella och internationella nätverk
- Erfarenhet av olika typer av epidemiologisk design (tvärsnitt, register, kohort, etc)

Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet. Vid utvärderingen kommer forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas.

Övrigt
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt SÄVA under 12 månader med omfattningen 20 procent av heltid med tillsättning 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Minst en forskningsingenjör till nyinrättat metodcentrum

Ansök    Jun 2    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Samhällsvetenskapliga fakultetens nyinrättade metodcentrum söker minst en forskningsingenjör för en tidsbegränsad anställning.

Beskrivning av arbetsplatsen

Vid metodcentrum arbetar vi med tillämpning och utveckling av samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Vi uppmuntrar och växer genom tvärvetenskapligt utbyte och samarbete. Samhällsvetenskapligt metodcentrum är organiserat som en paraplyorganisation och bygger på fyra områden: Kvalitativa metoder; Experimentella metoder; Computational Social Science, samt Skill School (https://www.sam.lu.se/forskning/samhallsvetenskapligt-metodcentrum)

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, generös semester och ett fördelaktigt tjänstepensionssystem. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss via länken https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som forskningsingenjör hos oss kommer du att utgöra ett stöd för fakultetens forskare som antingen har pågående forskningsprojekt där relevanta metoder ingår, eller är intresserade av att vidga sina metodkompetenser inom metodcentrums olika delar. Du kommer att vara placerad på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund, som utgör ett nav för de stödfunktioner som arbetar med verksamhetsnära stöd till forskning och utbildning.

Arbetsuppgifterna är varierande då de innebär att stödja pågående forskning inom flera olika pågående forskningsprojekt. Visst fokus kommer att vara på ett pågående projekt vid Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) som syftar till att analysera maktförhållanden inom världens jordbruk och livsmedelssystem (ERC projektet ”PERENNIAL”). Centralt för arbetsuppgifterna är att bidra till att kombinera samhällsvetenskaplig teori med kvantitativa data och analysmetoder. Du kommer också att medverka i olika utbildningsinsatser, som kurser eller workshopar riktade till forskare, inom kvantitativa analysmetoder och datahantering. Dessa kan komma att hållas tillsammans med olika kollegor vid fakulteten.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Samhällsvetenskaplig utbildning på mastersnivå med en tydlig kvantitativ profil, alternativt samhällsvetenskaplig utbildning på mastersnivå kombinerat med utbildning inom kvantitativa metoder från t.ex. matematik, systemvetenskap eller datalogi.
- Goda färdigheter att använda kvantitativa analysverktyg inom någon eller några av följande metoder; statistiska metoder, geoinformatik (inklusive spatiell ekonometri), AI metoder (t.ex. NLP och Topic Modelling), visualiseringsmetoder, samt maskininlärning och datainsamling online (experiment, surveys).
- God förmåga att utrycka sig på engelska i tal och skrift.

Du behöver ha utmärkt förmåga att arbeta i team och vara mål- och resultatorienterad. Arbetet ställer också krav på att du har en problemlösande analytisk förmåga och kan arbeta självständigt, strukturerat och noggrant. Även intresse och förmåga att lära dig och tillämpa nya metoder och arbetssätt är ett krav. Du har även ha en hög grad av integritet, motivation och flexibilitet i arbetet. 

Meriterande för anställningen är:

- Goda programmeringskunskaper (t.ex. R och/eller Python).

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad under ett år och avser 100 % av heltid. Önskat tillträde är den 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för anställningen och på vilket sätt den matchar dina meriter. Mastersuppsats inom relevant ämnesområde ska bifogas. Ansökan ska även innehålla examensbevis eller motsvarande samt eventuella andra handlingar som du vill åberopa (kopior av betygsutdrag, uppgifter om referenspersoner, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i epidemiologi

Ansök    Maj 31    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsplatsen

Forskarnätverket PREPARE, beläget vid institutionen för laboratoriemedicin inom Medicinska fakulteten, bedriver forskning om förbättrad beredskap inför framtida pandemier och andra hälsokriser.

Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig och spänner över flera fakulteter vid Lunds universitet Vi har nära samarbeten med andra universitet i Sverige, bland annat Umeå, Stockholm och Halmstad. Vi ingår också i ett nationellt nätverk kring epidemiologisk modellering och samarbetar med andra forskare både i Norden och internationellt.

Forskarnätverket leds av Jonas Björk, professor i epidemiologi, och Malin Inghammar, docent i infektionsmedicin. Med finansiering från eSSENCE, ett strategiskt samverkansprogram inom e-vetenskap, siktar vi nu på att ytterligare stärka vår grupp med en postdoktor i epidemiologisk modellering.

Kravprofil

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom medicin eller naturvetenskap (företrädesvis inom epidemiologi, beräkningsbiologi eller biomatematik) och som avlagts högst tre år före anställningsbeslutet. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

- Doktorsexamen med specialisering inom epidemiologi, beräkningsbiologi, biomatematik, folkhälsovetenskap eller annat närliggande ämnesområde.
- Erfarenhet av epidemiologisk forskning, inklusive epidemiologiskt modellering av infektionssjukdomar eller liknande typer av modellering.
- Förmåga att bedriva oberoende forskning på avancerad nivå.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- God analytisk förmåga.
- Egna drivkrafter samt god förmåga att samarbeta.

Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av att arbeta med befolkningsdata länkade med registeruppgifter.
- Erfarenhet av att analysera stora datamängder ifrån olika källor.
- Mycket goda programmeringskunskaper.
- Erfarenhet av att arbeta med tillämpad AI och maskininlärningsmetoder.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Vetenskaplig skicklighet är det främsta kriteriet för anställning. Vid bedömningen av de sökande kommer hänsyn att tas till deras forskningsprofil, erfarenhet och kunskap. Arbetsuppgifter
Din primära forskningsuppgift kommer att vara att utveckla analytiska metoder för att snabbare och mer exakt identifiera, övervaka och hantera hälsorisker i samhället, såsom en pandemisk sjukdom. Genom ett samarbete med forskningsprogrammet SWECOV vid Stockholms universitet, www.swecov.se, kan vi ansöka om tillgång till en unik datainfrastruktur bestående av syndromövervakningsdata på individnivå från hälsorådgivningen 1177 kopplat till andra registerdata tillsammans med data om mobilitetsmönster.

Som en del av projektet kommer du att implementera en mängd olika metoder för att identifiera sjukdomsspridningstrender, samt utvärdera effekten av folkhälsoinsatser.

Du kommer att arbeta självständigt men under handledning och i nära samarbete med andra forskare. Som en del av vårt forskningsnätverk kommer du att delta i diskussioner om nya forskningsämnen och utvecklingen av nya forskningsstudier. Du förväntas också publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bidra till konferenser och hjälpa till med andra forskningsuppgifter inom vårt forskningsnätverk. Det finns också möjlighet att delta i undervisning inom ditt expertområde.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid. Anställningen är tidsbegränsad enligt avtalet "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01". Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.

Så här ansöker du

Du söker anställningen via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver hur du uppfyller behörighetskraven och varför du är intresserad av tjänsten, CV med publikationslista, en allmän beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av din doktorsexamen och eventuella andra dokument som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, kopior av betyg, uppgifter om referenser, rekommendationsbrev etc.)


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i bedömningar av den globala skogsdynamiken

Ansök    Maj 31    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kravprofil

Postdoktorn kommer att arbeta med bedömning av global skogsdynamik och kolcykling, genom att kombinera observationsdataset, särskilt från markbaserade inventeringsytor, med dynamisk global vegetationsmodellering.

Stipendiaten kommer att arbeta med Tree2Globe-projektet under under ledning av Thomas Pugh och tillsammans med ett bredare team av forskare som arbetar med skogsdynamik och ekosystemmodellering vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn förväntas leda/bidra till forskning som kopplar samman vegetationsmodellering med LPJ-GUESS-modellen med markbaserade inventeringsdata och relaterade uppgifter, enligt Tree2Globe-projektbeskrivningen. Detta kommer att omfatta planering av och genomförande av modellutveckling, förberedelse och analys av observationsdataset, utformning av experimentprotokoll, genomförande av relaterade simuleringar och analyser samt ledande författandet av vetenskapliga artiklar utifrån resultaten. Postdoktorn förväntas bidra väsentligt till den intellektuella utvecklingen av arbetet. Deltagande i nationella och internationella möten och workshops relaterade till ovanstående förväntas, liksom att utföra relaterade administrations- och kommunikationsaktiviteter.


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Dokumenterade färdigheter i datorprogrammering såsom R.
- Tidigare erfarenhet av att arbeta med stora skogsinventeringsdataset.
- Erfarenhet av att förbereda och publicera högkvalitativa vetenskapliga publikationer.
- Doktorsexamen i ekologi.

 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

 

Övriga meriter:

- Kunskap om skogsekologiska processer.
- Erfarenhet av att arbeta med stora databaser för skogsinventering.
- Kompetens inom datorprogrammering.
- Bevis på förmåga att utveckla och genomföra egna forskningsidéer och att agera på eget initiativ.
- Organisatoriska färdigheter, inklusive förmåga och vilja att bidra till och samordna samhällsaktiviteter, såsom modelljämförelser.
- Tyngd kommer att läggas på kvaliteten och kvantiteten av vetenskapliga publikationer och andra akademiska prestationer som tyder på framväxande självständighet som forskare.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Villkor

Anställningen är tidsbegränsad om maximalt 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- ett ansökningsbrev som beskriver din motivation för denna position, en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (max en sida),
- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Välkommen med din ansökan!

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i kvant-mångkroppsteori för ultrakalla atomer

Ansök    Maj 30    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad vid Avdelningen för matematisk fysik, som är en gemensam avdelning mellan både Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola (LTH), och är en del av Fysiska institutionen.

För närvarande har avdelningen för matematisk fysik fem professorer och sex lektorer. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik. Specifikt inkluderar forskningsområdena vid avdelningen ultrakalla atomära kvantgaser, teoretisk kärnstrukturfysik, nanostruktur-fysik, kvantinformationsteori, atomteori och materialmodellering. Avdelningen har många samarbeten både internationellt och inom Lunds universitet. Gruppen där denna tjänst är belägen är nyligen associerad med Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) och är en del av det strategiska forskningsområden NanoLund och Light and Materials vid Lunds universitet.

Arbetet kommer specifikt att utföras i kallatoms-teorigruppen ledd av professor Stephanie M. Reimann som tillhör den Tekniska fakulteten (LTH) och är placerad vid Avdelningen för Matematisk Fysik. Synergieffekter genom våra befintliga samarbetsnätverk både nationellt och internationellt skapar en stark koppling mellan experimentellt och teoretiskt arbete på kalla atomer, särskilt i dipolkondensat och supersolider, samt få-femionsystem.

Denna tjänst stöds av Wallenberg Centrum för Kvantteknologi (WACQT), som får finansiering från Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse. WACQT är ett 12-årigt initiativ på en miljard SEK med syftet att föra svensk akademi och industri till framkanten av kvantteknologi och att bygga en svensk kvantdator. WACQT är engagerad i att främja karriärutveckling, mångfald och jämställdhet genom nätverkande och stödjande aktiviteter.

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningsarbetet fokuserar på en bättre teoretisk förståelse av den nyligen upptäckta dipolära supersolida fasen av materia, samt att analysera och utnyttja framtida koncept för materievågsinterferometri.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna i denna postdoktor-tjänst är att bedriva forskning, med betoning på numerisk modellering och teoretisk analys av kvantsystem med många kroppar. Specifikt ska den sökande utföra modellsimuleringar på dipolära kvantgaser i fällor, vilket kommer att kräva avancerad programmering och kodutveckling i de ledande programmeringsspråken så som C++, Python, och CUDA. Analytiskt arbete kommer att vägleda de numeriska metoderna. 

Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst upp till 20% av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Postdoktorn förväntas interagera med masters-studenter och doktorander i forskargruppen samt bidra till möten och seminarier. Centralt för arbetet kommer att vara vidareutvecklingen av nya teoretiska koncept för beskrivning av ultrakalla atomsystem, med fokus på dipolära kvantgaser, från superfluider till supersolider. Ett huvudmål med det planerade forskningsarbetet är utvecklingen av kvantsensnings-metoder baserade på koncept av materievågs-interferometri.

Arbetsuppgifter inkluderar:

Forskning inom det ovan beskrivna ämnesområdet
Handledning av examensarbeten och doktorander
Aktivt söka extern forskningsfinansiering när det är tillämpligt
Administration i samband med forskningsarbetet och underhåll av lokala datorkapaciteter

För att se annonsen i sin helhet var vänlig se Lunds Universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i få- och flerkropps-kvantfysik

Ansök    Maj 30    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad vid Avdelningen för matematisk fysik, som är en gemensam avdelning mellan både Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola (LTH), och är en del av Fysiska institutionen.

För närvarande har avdelningen för matematisk fysik fem professorer och sex lektorer. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik. Specifikt inkluderar forskningsområdena vid avdelningen ultrakalla atomära kvantgaser, teoretisk kärnstrukturfysik, nanostruktur-fysik, kvantinformationsteori, atomteori och materialmodellering. Avdelningen har många samarbeten både internationellt och inom Lunds universitet. Gruppen där denna tjänst är belägen är nyligen associerad med Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) och är en del av det strategiska forskningsområden NanoLund och Light and Materials vid Lunds universitet.

Arbetet kommer specifikt att utföras i kallatoms-teorigruppen ledd av professor Stephanie M. Reimann som tillhör den Tekniska fakulteten (LTH) och är placerad vid Avdelningen för Matematisk Fysik. Synergieffekter genom våra befintliga samarbetsnätverk både nationellt och internationellt skapar en stark koppling mellan experimentellt och teoretiskt arbete på kalla atomer, särskilt i dipolkondensat och supersolider, samt få-fermionsystem.

Denna tjänst stöds av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskargruppen för ultrakalla kvantgaser expanderar för närvarande i personal och den nya postdoktorala tjänsten kommer att ytterligare stärka pågående aktiviteter inom ab-initio-beskrivning av ultrakalla kvantgaser. Vi är engagerade i att främja karriärutveckling, mångfald och jämställdhet genom nätverk och stödjande aktiviteter.

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningen fokuserar på teoretisk förståelse av ultrakalla atomer i en fälla, från få- till flerkropps-kvantsystem, med särskild betoning på vidareutveckling av mikroskopiska beskrivningar inom ramen för exakta diagonaliseringsmetoder (konfigurations-interaktions-metoden) och “coupled clusters”-metodiken. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Postdoktorn förväntas interagera med masters-studenter och doktorander i forskargruppen samt bidra till möten och seminarier. 

Centralt för ditt arbete är det att vidareutveckla och främja nya teoretiska koncept för beskrivningen av ultrakalla atomsystem, med betoning på numerisk “exacta” mikroskopiska metoder. Ett huvudmål för den planerade forskningen är vidareutveckling av mikroskopiska exakta diagonaliseringsmetoder, även inom tidsdomänen, samt “coupled clusters”- metoden för beskrivningen av lite större system. Detta kräver tidigare erfarenhet av några av de mest avancerade metoderna inom kvantfysik för många partiklar, såsom de beskrivs i kvalifikationskraven nedan, och kräver även tidigare erfarenhet av programmeringsspråk som C++, Python och CUDA.

Arbetsuppgifter inkluderar:

Forskning inom det ovan beskrivna ämnesområdet
Handledning av examensarbeten och doktorander
Aktivt söka extern forskningsfinansiering när det är tillämpligt
Administration i samband med forskningsarbetet och underhåll av lokala datorkapaciteter

För annonsen i sin helhet var vänlig se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskningsingenjör i kemisk biologi

Ansök    Maj 29    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Kemisk Biologi & Terapier a?r ett multidisciplinärt laboratorium—material/la?kemedels-kemi, in-vivo/in vitro-biologi, och tilla?mpad fysik—vid Lunds Universitet och Go?teborgs Universitet som forskar pa? nya terapeutiska strategier.

Labbet har nyligen tilldelats finansiering fo?r att studera elektroniska terapier i ett neuropharma projekt (e-NeuroPharma). I e-Neuropharma projektet utvecklar vi in-vivo sja?lvorganiserande bioelektroniska molekyla?ra system som terapier mot neurodegenerativa sjukdomar. e-Neuropharma a?r ett samarbete med bioelektronikgruppen pa? Linko?pings Universitet, Karolinska Institutet och Chalmers Tekniska Ho?gskola.

Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

Laborativa arbetsuppgifter såsom:

- Fixering av vävnad, Immunohistokemiskt och histologiskt arbete; applikation av fluorescerande biomarkörer; fluorescens-, konfokal-, och light-sheet-mikroskopi.
- Utvärdering, analys, sammanställning av data
- Självständigt genomföra fluorescensmikroskopiska analyser av effekter av elektrisk terapi av glioblastom och neuroblastom i såväl tumör som omgivande vävnad, på cellulär och subcellulär nivå.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:


- Doktorsexamen i strukturell zoologi/motsvarande
- Flerårig postdoktoral erfarenhet av neurobiologisk forskning, särskilt med avseende på mikroskopisk analys av centrala nervsystemet
- Flerårig praktisk och teoretisk erfarenhet av histologiska arbetsmetoder, multiplex immunofluorescens och immunohistokemi, fluorescerande biomarkörer, avancerad mikroskopi (ssk. fluorescens- och konfokalmikroskopi), samt digital bildbehandling och bildanalys
- Praktisk erfarenhet av histologiskt arbete med experimentella glioblastom och neuroblastom.

Meriterande för anställningen är:


- Erfarenhet av dissektion och histologiskt arbete med vävnad från kyckling, ssk kycklingembryon
- Goda kunskaper i embryologi, ssk centrala nervsystemets tidiga utveckling
- Breda kunskaper inom ryggradsdjurens cell- och organismbiologi
- Flerårig erfarenhet av ledning av forskningsprojekt
- Erfarenhet av transmissionselektronmikroskopi

Övrigt

Tjänsten är placerad på Lunds universitet men arbetet utförs på Lunds Universitet eller i Göteborgs universitets lokaler enligt överenskommelse. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent till LUCSUS

Ansök    Maj 29    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kravprofil
Vi söker en person som kan bistå med forskningsverksamhet i ett projekt kring migration och orörlighet under ett föränderligt klimat (ITHACA) vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS).

Ansvaret kommer i första hand att omfatta utvärdering om begreppet immobilitet och migration under klimatförändringar och datainsamling genom en internetbaserad sökning av webbplatser och policydokument om migration och mänskliga rättigheter, samt intervjuer på lokala, regionala och nationell nivå i svensk kontext. Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta nära projektledaren Emily Boyd.

Sökande bör ha en avancerad akademisk examen (MSc. eller PhD) i hållbarhetsvetenskap, humanekologi, kulturgeografi eller motsvarande. Man ska ha dokumenterad erfarenhet av att utföra oberoende forskningsaktiviteter under snäva deadlines, kunna utföra parallella uppgifter, helst i en akademisk miljö, visa förmåga att fokusera på projektmål, prioriteringar och resultat samt formulera sitt arbete på ett strukturerat sätt, och rapportskrivning. Mycket goda kunskaper och presentationsförmåga i engelska och svenska är ett krav. Tidigare erfarenhet av att arbeta med systematisk utvärdering av litteratur och datainsamling av policydokument och webbplatser är ett krav och erfarenhet av intervjuer med olika samhällsaktörer (NGO, policy och lokal) är meriterande. Erfarenhet av klimatmigration och klimatmobilitet är meriterande.

Ansökningsmaterial ska lämnas in
- Ett detaljerat personligt brev (max 2 sidor)
- CV inklusive eventuella publikationer (max 3 sidor)

Detta a?r en tidsbegra?nsad ansta?llning 50% i 12 månader.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i biomolekyldetektering

Ansök    Maj 29    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, en avdelning med cirka 100 medarbetare där omfattande forskning bedrivs centrerad kring olika aspekter av nanofysik, alltifrån materialvetenskap till bio- och kvantfysik med olika tillämpningar.

Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. 

Ansvarig för tjänsten är Prof. Christelle Prinz och Prof. Heiner Linke vid avdelningen för fasta tillståndets fysik. 

De är huvudansvariga i VR:s tvärvetenskapliga forskningsmiljö "Genes & Wires", vars övergripande mål är att uppnå bioanalytisk avkänning av enstaka molekyler för precisionsdiagnostik av cancer.

Mer information finns på: www.ftf.lth.se, NanoLund

Research Portal Heiner Linke

Research Portal Christelle Prinz

Särskild ämnesbeskrivning

En betydande del av forskningen inom divisionen är inom nanobioteknik där vi utvecklar nya metoder för att undersöka biologiska system eller för att utnyttja biomolekyler i nanokomponenter. Divisionen leder ett projekt för att utveckla nanotrådsbaserade plattformar för snabb analys av enstaka molekyler baserat på immunofluorescens. Det slutliga målet är att upptäcka markörer för t.ex. cancer direkt i prover från kliniskt arbete utan behov av kemisk upparbetning och med mycket högre känslighet än vad som är möjligt idag. Detta inkluderar detektering av biomarkörer från biologiska vätskor och direkt analys av enskilda celler med hjälp av nanotrådar och nanorör.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Projektets fokus är att utveckla och förbättra immunofluorescensbaserade detek-tionsmetoder för biomolekyler på nanostrukturerade ytor, inklusive från realistiska biologiska prover, såsom biologiska vätskor och levande celler. 

Ett möjligt fokus kommer till exempel att vara att anpassa metoden för nano-trådsassisterad biomolekyldetektion till molekyler av klinisk eller farmaceutisk betydelse, såsom markörer på cellytan, intracellulära proteiner och mRNA eller tumörframkallande genetiska lesioner. Ett av projektets mål är att uppnå förmågan att upptäcka flera typer av biomarkörer på samma plattform, till exempel med hjälp av mikrofluidik.

Metoderna kan omfatta bioanalytiska och biokemiska metoder, fluorescensmikroskopi, TIRF, mikrofluidik, ytmodifiering, nanofabrikation och bildanalys. 

Handledare för projektet är Heiner Linke, professor i fasta tillståndets fysik, Lunds universitet och Christelle Prinz, professor i biofysik vid avdelningen för fasta tillståndets fysik, Lunds universitet.

Projektet kommer också att bedrivas i nära samarbete med grupperna ledda av Fredrik Höök vid Chalmers tekniska högskola respektive Thoas Fioretos vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Postdoktorn förväntas arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare som är knutna till projektet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 
Betydande erfarenhet av fluorescensmikroskopi

För annons i sin helhet vänligen se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i järnvägsteknik

Ansök    Maj 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid forskargruppen järnvägsteknik på avdelningen Trafik och väg, på Institutionen för teknik och samhälle vid LTH.

Vi studerar järnvägsteknik och järnvägssystem, med särskilt fokus på att förbättra deras punktlighet och kapacitet. Gruppen består för närvarande av en biträdande universitetslektor, två postdoktorer och fyra doktorander. Vi sitter alla i V-huset i Lund. Vi strävar mot en god arbetsmiljö, med mycket kommunikation och handledning, gemensamma seminarier och mycket aktiviteter ihop med industrin. Vi samordnar ett nationellt excellenscenter i kapacitet och punktlighet, deltar i EU-Rail och många nationellt finansierade forskningsprojekt. https://portal.research.lu.se/sv/organisations/railway-operation.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i forskningsprojekt relaterade till tågförseningar, punktlighet och underhåll. Du kommer också att hjälpa till att samordna ett stort internationellt forskningsprojekt och stödja gruppen med att söka annan finansiering. Anställningen innebär många tjänsteresor, både inom Sverige och internationellt, men resten av tiden förväntar vi oss din närvaro på kontoret.

Arbetsuppgifterna innefattar:
- att stödja forskargruppen, att medverka i forskning inom ämnesområdet järnvägstrafik, särskilt avseende kapacitet och punktlighet
- undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå 
- möjlighet till högskolepedagogisk utbildning 
- handledning av examensarbetare.
- att bistå med att söka extern forskningsfinansiering.
- samverkan med näringsliv och samhälle.
- administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen. 


Krav för anställningen är:

- Du har avlagt doktorsexamen i relevant ämne, kopplat till järnvägstrafik eller järnvägstransporter.
- Du har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Du har kunskaper om järnvägssektorn och järnvägsdrift.
- Du har erfarenhet av att arbeta med och forska om tågförseningar.
- Du ska vara självständig i ditt arbete.
- Du ska ha god förmåga att samarbeta med andra.

Meriterande för anställningen är:

- Om du har erfarenhet av att samarbeta med aktörer inom järnvägsindustrin.
- Om du har erfarenhet av att jobba med den europeiska järnvägsindustrin.
- Om du har erfarenhet av att söka extern finansiering.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt 
Anställningen tidsbegränsas under 10 månader och avser omfattning 100 %. Vi vill att du påbörjar din anställning senast 16 september 2024. Anställningen är inte en läraranställning och omfattas av Flextidsavtalet för T/A-personal. En forskare som önskar bli universitetslärare kan söka en anställning som biträdande universitetslektor eller universitetslektor i öppen konkurrens. För mer information om anställningsformen forskare se även: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/akademiska-befattningar-vid-lunds-universitet

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i Brandteknik med fokus på materialbeteende

Ansök    Maj 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för brandteknik bedriver forskning och undervisning som anknyter till brand och dess konsekvenser.

Undervisningen sker främst på Brandingenjörsprogrammet och på vår International Master in Fire Safety Technology. Avdelningen består av cirka 20 anställda, varav sex doktorander som är anställda vid Lunds universitet. Dessutom finns flera industridoktorander. Avdelningen för Brandteknik verkar i en internationell miljö och har kontakt med forskningsorganisationer nationellt och internationellt.

Arbetsmiljön på avdelningen kännetecknas av ett öppet och vänligt bemötande bland alla medarbetare med avsikten att alla ska ges möjlighet att utvecklas personligt och professionellt.

Särskild ämnesbeskrivning

Den brandtekniska forskningen avser generellt fysikaliska och kemiska processer förknippade med uppkomst, tillväxt, spridning och släckning av bränder, interaktioner mellan brand och byggnader/anläggningar, system för att förebygga eller upptäcka brand eller begränsa dess konsekvenser samt utrymning och människors beteende vid brand. Termen brand avser både brand och explosion och omfattar brand inomhus och utomhus. Forskning om påverkansmodeller tar också hänsyn till oönskade utsläpp av brandfarliga, explosiva och/eller giftiga föreningar inom industri och transport. Fokus för tjänsten kommer att ligga på brandutveckling och materialbeteende vid brand. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Forskning inom ämnesområdet inkluderat experimentella och teoretiska undersökningar.
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Handledning av examensarbetare och doktorander.
Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
Samverkan med näringsliv och samhälle.
Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Som postdoktor kommer du att arbeta i ett industriellt forskningsprojekt tillsammans med en industriell partner. 

I projektet kommer du att bestämma brandegenskaper hos produkter/material utifrån data från provningar i mikroskala och bestämning av egenskaper hos de material som en produkt baseras på. Prediktionen av produktens/materialets brandegenskaper baseras på korrelationsstudier och modellering. Nya tekniker som maskininlärning kan vara ett alternativ. För att bestämma brandegenskaperna behövs kunskap om följande fysikaliska data för materialet/materialen: mekaniskt beteende, kemisk kinetik, smältbeteende, termiska egenskaper, hållfasthetsegenskaper vid högre temperatur, etc.

Inom projektet förväntas resor och kortare utlandsvistelser vara nödvändiga för samarbetet med industripartnern.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Kunskap och erfarenhet från att genomföra fysiska experiment samt modellering.
God förmåga att arbeta självständighet samt att kunna samverka med andra forskare och omgivande samhälle.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:730587/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i trafiksäkerhet

Ansök    Maj 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att arbeta inom forskargruppen Trafiksäkerhet och beteende, som du kan läsa mer om på https://www.

tos.lth.se/forskning/trafiksaekerhet/. Gruppen forskar på många ämnen relaterade till trafiksäkerhet, exempelvis policyutveckling, utvärdering av säkerhetsåtgärder, oskyddade trafikanter och automatiserade fordon. Gruppen använder innovativa metoder för att samla in trafikdata och göra säkerhetsutvärderingar, till exempel videoanalys, indirekta säkerhetsåtgärder, simulationer i virtual reality och utrustade cyklar. Gruppen är involverad i flertalet nationella och internationella aktiviteter kopplade till forskning och undervisning inom trafiksäkerhet.

Vi erbjuder en stöttande och vänlig miljö med många möjligheter till personlig utveckling. Våra kontor ligger på LTH campus i lokaler som renoverades 2017.

Som postdoktor kommer du främst att arbeta i Horizon Europe-projektet AfroSAFE, som du kan läsa mer om på https://afrosafe-eu.africa/.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet för forskningen är spridningen av nollvisionen och Safe System inom trafiksäkerhet till låg- och medelinkomstländer i Afrika. Som postdoktor kommer du jobba med fältdatainsamling i afrikanska länder, analys av organisatoriska processer inom trafiksäkerhetsarbete samt utbildningsaktiviteter. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Du kommer att ha en aktiv roll i att planera och genomföra forskning och utbildning enligt projektbeskrivningen. Detta kommer att innebära nära samarbete med afrikanska partners både på distans och genom besök i Zambia, Tanzania och Ghana.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- forskning inom ämnesområdet
- undervisning på grund- och avancerad nivå.
- arbeta med att söka extern forskningsfinansiering
- samarbete med transportmyndigheter, intressenter och samhälle, främst i en afrikansk kontext
- möjlighet till högskolepedagogisk utbildning
- administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:
- Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Du har erfarenhet av forskning inom trafiksäkerhet.
- Du har erfarenhet av att samarbeta i flerdisciplinära och multinationella team.
- Du har god kännedom om den afrikanska kontexten, helst genom tidigare arbetslivserfarenhet inom trafiksäkerhet eller folkhälsofrågor i Afrika.
- Personliga egenskaper som krävs är självständighet och förmåga att samarbeta.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:
- Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att kommunicera med allmänheten och förklara forskning i ett populärvetenskapligt format.
- Vi ser det som meriterande om du har ett professionellt nätverk inom trafiksäkerhet eller folkhälsofrågor i Ghana, Tanzania eller Zambia.
- Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att organisera stora events (t.ex. kurser, konferenser) i afrikanska länder.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt 
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Tillträde senast 1 september 2024.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare inom neuroinflammation

Ansök    Maj 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Vid laboratoriet för experimentell neuroinflammation bedrivs forskning om hur inflammation av framförallt hjärnans inflammatoriska celler, mikroglia, är involverade i hjärnans sjukdomar.

Gruppen leds av professor Tomas Deierborg och består av både forskande, teknisk personal och av studenter på olika nivåer. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: https://lu.varbi.com/center/tool/position/686507/edit/tab:2/www.neuroinflammation.lu.se

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra och värnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. God arbetsmiljö och värdegrund är avgörande för ett kreativt och produktivt forskningslab.

Vi söker nu en biträdande forskare inom neuroinflammation med kunskap inom mikroglia-analys och studier av galectiner relaterat till Parkinsons sjukdom.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos osshttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som biträdande forskare inom forskargruppen ansvarar du för projektplanering och utförande av diverse forskningsuppgifter. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen in vitro och in vivo-arbete, mikroglia-analys genom FACS/MACS, immunohistokemi och handlednings av studenter. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella så som cellodling, administrativa uppgifter och undervisning. Arbetsuppgifterna kommer även att kräva konferensdeltagande och eventuellt även tjänsteresor med utlandsvistelse.

Kvalifikationer

Krav för anställnigen är:

- Disputerat inom ämnet neuroinflammatoion med fokus på mikrogliaceller och galectiner.
- Förmåga till analys av mikrogliaceller genom FACS/MACS
- Förmåga till att immunohisto/cytokemiska-analyser, WB och ELISA
- Förmåga att självständigt sammanställa data och skriva egna vetenskapliga abeten

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande för anställningen är:

- Publikationer relaterat till mikroglia och galectiner
- Visat prov på god samarbetsförmåga och projektledning

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning under 6 månader på 100 % med startdatum den 2024-08-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2025-01-31

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Mer om Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i mikrobiell teknologi

Ansök    Maj 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid Avdelningen för Bioteknik, kemiska institutionen, vid kemicentrum i Lund (http://www.

biotek.lu.se/). Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund- och forskarnivå inom olika områden av bioteknik. Avdelningen är mycket internationell och strävar efter att upprätthålla en jämn könsfördelning. Merparten av vår forskning handlar om utveckling av miljövänliga verktyg och processer baserade på bioteknik och grön kemi för att uppnå tekniska produkter och tjänster.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Avdelningen för bioteknik erbjuder en arbetsplats där man bedriver modern forskning inom bioteknik och grön kemi samt samarbete med industrin för att tillverka hållbara kemikalier och material.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Forskningsarbete inom Mistra finansierad projektet ”Sustainable Plastics and Transition Pathways”. Arbetet innebär experimentell hjälp med forskning om:

- Kloning och uttryck av gener i bakteriestammar för oxidation av furaner.
- Optimering av processförhållanden för att maximera produktutbyte och produktivitet.
- Hjälpa till med uppskalning av en bioprocess och separation av produkt.
- Skriva rapporter, delta i möten med projektpartnerna, och göra muntliga presentationer.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- En magisterexamen i bioteknik eller motsvarande.
- Teoretiska och praktiska kunskaper i mikrobiologiska tekniker, mikrobiella odlingar, genkloning och -expression, enzymaktivitetsmätningar, proteinreningstekniker, separation av lågmolekylära produkter, analytiska tekniker som kromatografi (HPLC, GC), elektrofores, etc. samt användning av bioinformatiska verktyg.
- Hänsyn ska tas till god förmåga att planera och genomföra experiment, samverkan med andra forskare och studenter i forskargruppen samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för forskningsprojektet.

Meriterande för anställningen är:
- Viss forskningserfarenhet inom närliggande områden är meriterande.
- God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska, samt att kommunicera med forskare från olika områden.
- Förmåga att utföra kritisk granskning av litteratur.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling. 

Övrigt
Tjänsten är på fem månader på 100 procent av heltid med start 1 augusti 2024. Urval av kandidater som uppfyller grundkraven kommer att göras genom intervjuer i våra lokaler i Lund eller online via zoom.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid Avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet

Ansök    Maj 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för Bygg- och miljöteknologi, avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet söker 4 amanuenser med placering på avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, vid institutionen för Bygg- och Miljöteknologi, bedriver forskning och undervisning inom samhällelig risk- och krishantering. Fokus för forskningen och undervisningen är att utveckla kunskap om hur människor, organisationer och samhälle förebygger, förbereder sig för, hanterar, återhämtar sig från, och lär sig och anpassar sig till händelser som kan hota något av värde. Vi genomför också forskning med fokus på att utveckla metoder, processer och andra typer av artefakter som kan användas för att bättre förstå och hantera risker, kriser och katastrofer i en rad olika sammanhang.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Medverkan i undervisning i en av följande kurser (ange i ansökan vilken eller vilka av kurserna du vill undervisa i)
- Riskanalys inom säkerhetsområdet (VRSN25) i form av övningsledare.
- Samhällssäkerhet och resiliens (VRSN01) i form av stöd vid uppsatsgranskning.
- Grunderna för beslutsfattande och beslutsanalys (VRSA10) i form av övningsledare.
- Kritiska Infrastrukturers resiliens (VRSN45) i form av stöd vid uppsatsgranskning samt assistent vid datorlaborationer.
- viss administration.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är:

- Antagen till Civilingenjörsutbildning i riskhantering, eller Civilingenjörsutbildning i risk, säkerhet och krishantering, eller Mastersutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning eller brandingenjörsutbildningen vid LTH eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- För amanuens i kursen Riskanalys inom säkerhetsområdet (VRSN25): godkänt betyg i kursen Riskanalys inom säkerhetsområdet (VRSN25) eller motsvarande kurs samt mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- För amanuens i kursen Grunderna för beslutsfattande och beslutsanalys (VRSA10): godkänt betyg i Grunderna för beslutsfattande och beslutsanalys (VRSA10) eller motsvarande kurs samt mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- För amanuens i kursen Kritiska Infrastrukturers resiliens (VRSN45): godkänt betyg i Kritiska Infrastrukturers resiliens (VRSN45) eller motsvarande kurs samt mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- För amanuens i kursen Samhällssäkerhet och resiliens (VRSN01): godkänt betyg i Samhällssäkerhet och resiliens (VRSN01) eller motsvarande kurs samt mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande för anställningen är:

- höga kursbetyg i den kurs som nämns ovan för respektive amanuensanställning.
- tidigare undervisningserfarenhet
- tålamod och förmåga att uttrycka sig tydligt
- självständighet och samarbetsförmåga

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt 
Anställningen är tidsbegränsad på följande sätt:

- För amanuens i kursen Riskanalys inom säkerhetsområdet (VRSN25): Perioden 11/11-20/12 på 13%.
- För amanuens i kursen Grunderna för beslutsfattande och beslutsanalys (VRSA10): Perioden 28/8-20/12 på 6%.
- För amanuens i kursen Kritiska Infrastrukturers resiliens (VRSN45): Perioden 9/9-8/11 på 25%.  
- För amanuens i kursen Samhällssäkerhet och resiliens (VRSN01): Perioden 28/8-18/10 på 18%

Överenskommelser om andra tidsperioder kan ske vid behov. Förläggning av undervisning sker enligt fastställt schema för respektive kurs.

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare 

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Ange vilken av de fyra kurserna som du söker om att vara amanuens inom.

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent till projekt inom psykologi

Ansök    Maj 27    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker nu en projektassistent till vårt projekt ”Självskadebeteende, ätstört beteende och livssituation”.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar att planera, organisera och genomföra datainsamlingar både ute i fält och via webben, samt att hantera, bearbeta och analysera forskningsdata, samt att rapportera resultaten.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/formaner-anstallda

Kvalifikationer
Kandidat- eller masterexamen inom psykologi eller motsvarande är ett krav. Erfarenhet av att samla in enkätdata i direkt kontakt med deltagare, kunskaper i statistik, samt förmåga att använda Microsoft Excel och något statistikprogram (t.ex. SPSS, jamovi, R) är nödvändiga kompetenser. För vissa arbetsuppgifter krävs mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Meriterande är erfarenhet av att arbeta med tonåringar, kunskap om övriga delar av Microsoft Office-paketet, samt erfarenhet av enkätverktyg som Qualtrics eller Sunet. Ett B-körkort är också meriterande.

Stor vikt läggs på personliga egenskaper såsom vilja att lära sig nya saker, noggrannhet, förmåga att arbeta strukturerat och självständigt, samt förmåga att lära ut och kommunicera med andra.

Villkor
Visstidsanställning på 100% från 2024-09-01--2025-06-15

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare inom MRI med lågfält-MR.

Ansök    Maj 24    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för medicinsk strålningsfysik bedriver forskning och utbildning om joniserande och icke-joniserande strålning, och dess användning inom framför allt medicinska applikationer.

De huvudsakliga områdena är strålterapifysik, röntgenfysik, nuklearmedicin, samt magnetresonanstomografi (MR).

Forskningsgruppen för MR fysik arbetar med forskning och utveckling av teori och teknik för MRI. Fokus ligger på utveckling av nya tekniker för bedömning av funktionell information relaterad till perfusion, diffusion, kortikal aktivering/fMRI, flow, CEST samt kvantitativ MRI i hjärnan och i rörelseapparaten.

Magnetkameror för kliniskt bruk använder vanligtvis magneter med en fältstyrka på 1,5 eller 3 Tesla, men lågfältskameror som arbetar med fältstyrkor under 0,1 Tesla har nyligen tagits i bruk. Lågfältskameror är mobila, vilket minskar behovet av att transportera patienter då det möjliggör avbildning med magnetkameran där patienten befinner sig. Eftersom lågfälts-MR fortfarande är ett relativt nytt forskningsområde behövs ytterligare forskning för att förfina dess funktion, utforma optimala protokoll och potentiellt utveckla metoder för att avbilda kvantitativa biomarkörer.

Se mer information om forskargruppen inom MR-fysik här: https://www.msf.lu.se/en/research/mr-physics-group

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som forskare inom lågfälts-MR kommer du att vara involverad i:

- Design av protokoll för bildtagning av neurologiska sjukdomar med lågfälts-MR
- Utveckling av metoder för att kvantifiering av vävnadsrelaterade parametrar med lågfälts-MR
- Kvalitetsbedömning av lågfältskameror
- Publicering av originalforskningsartiklar relaterade till din forskning

Dessutom kommer du att vara involverad i datahantering, handledning av master-studenter och doktorander, etikansökningar och andra aktiviteter relaterade till denna forskning.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen i fysik med inriktning mot neuroimaging
- Erfarenhet av lågfälts-MR.
- Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning inom fysik och medicin.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.

Meriterande för anställningen är:
Utöver ovan angivna krav kommer följande meriter att ingå i bedömningen:

- Erfarenhet av kvantitativa MR-metoder.
- Erfarenhet av MR i klinisk miljö.

Hänsyn tas också till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Önskat startdatum 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningstiden är 1 år på heltid.

Så här söker du
Ansökan ska göras online. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas. Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- kopior av intyg och handlingar, däribland kopia på doktorsexamen

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i Fjärranalys

Ansök    Maj 24    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Tjänsten gäller en forskare som ska arbeta inom det EU-finansierade projektet GreenFeedback (https://eu-greenfeedback.

com/) som syftar till analys av fjärranalysdata för studier av återkopplingar i det arktiska klimatsystemet. Analysen fokuserar vegetationsdynamik och sker i samarbete med flera internationella partners.

Arbetsuppgifterna innefattar forskning inom fjärranalys enligt följande: Forskaren ska arbeta med analys av tidsserier av fjärranalysdata (främst MODIS, Landsat, och Sentinel-2) för att studera översiktlig vegetationsproduktivitet över arktiska områden för användning i samband med ekosystemmodeller, och i högre detalj för processförståelse för utvalda fluxstationer. Även data som avspeglar geografiska förhållanden (topografi, marktäcke), vädervariationer (nederbörd, temperatur, avdunstning) ingår för att förklara variationer i tid och rum. Förändringar i dynamisk vegetationsrespons (fenologi, produktivitet) samt återkoppling (albedo, vattentillgång och kolbalans) är viktiga komponenter.

Kvalifikationer
Grundläggande naturvetenskaplig eller teknisk universitetsutbildning med stort inslag av geomatik (GIS, fjärranalys, datoranalys) Avlagd doktorsexamen med inriktning mot fjärranalys av vegetationsdynamik Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Kriterier för urval av sökande
Krav på kunskap och erfarenhet inom följande ämnen:

Optisk fjärranalys av vegetation, med inriktning mot tidsserieanalys Strålningsmodellering inom vegetation (radiative transfer modeling) Tillämpningar inom klimatologi / hydrologi / vattenresurslära Tillämpning mot växtbiologi / ekologi, gärna med inriktning mot biologisk produktivitet, t.ex. fenologi och kolupptag Erfarenhet av fältmätningar med spektrala instrument Datorprogrammering i Matlab och Python Dataanalys (statistik, numerisk analys, tidsserieanalys, multivariat analys)

Meriterande för anställningen
Erfarenhet av internationell publicering Andra dokumenterade bevis på kommunikationsfärdighet Erfarenhet av självständigt forskningsarbete, i form av postdoktorarbete eller projektledning

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare i immunonkologi

Ansök    Maj 23    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen


Universitetslektor https://portal.

research.lu.se/sv/persons/marcus-järÃ¥sdriver forskargruppen för målinriktade behandlingar mot leukemi vilken arbetar i translationella projekt inom immuno-onkologi. Gruppen är placerad vid Avdelningen för klinisk genetik vid Institutionen för laboratoriemedicin och letar nu efter en mycket motiverad och driven biträdande forskare att utöka gruppen med. Vår nya biträdande forskare kommer främst att arbeta i ett projekt som innefattar encells-CRISPR-screens och cancerstamceller.

https://portal.research.lu.se/sv/organisations/targeted-therapies-in-leukemia och https://www.clinicalgenetics.lu.se/division-clinical-genetics/jaras-research-group kan du läsa mer om vår innovativa och experimentella forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som biträdande forskare hos oss i det pågående forskningsprojektet som innefattar encells-CRISPR-screens och cancerstamceller kommer du att få arbeta med följande arbetsmoment:

- Arbete med lentivirala vektorer
- Arbete med encells-CRISPR/Cas9-screens
- Sekvenseringar
- Cellodlingar
- Bioinformatik

Kvalifikationer
Kraven för tjänsten är:

- Doktorsexamen inom medicin med en inriktning som bedöms vara relevant för ämnet 
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med leukemistamceller
- Dokumenterad erfarenhet av encells-CRISPR/Cas9-screens
- Arbete med CAR-T
- Goda referenser från tidigare handledare
- Dokumenterad kunskap i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du har förmågan att arbeta självständigt, har en god samarbetsförmåga samt en god kommunikationsförmåga. Den biträdande forskaren ska kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Meriterande för anställningen är:

- Tidigare arbete med lentivirala vektorer
- Tidigare arbete med sekvenseringar
- Tidigare arbete med cellodling
- Tidigare erfarenhet av bioinformatik 

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%). Startdatum är 2024-07-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare vid avdelningen för infektionsmedicin

Ansök    Maj 22    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Den biträdande forskaren kommer att placeras inom forskargruppen Quantitative Immunobiology.

Forskargruppen bedriver högteknologisk medicinsk forskning inriktad mot immunologi, infektion och cancer och består av en blandning av doktorander, postdocs och teknisk och administrativ personal.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet inkluderar utveckling och användning av data-driven microscopy (DDM), en ny mikroskopiplattform som utvecklas inom forskargruppen. DDM ska användas för att undersöka cellers migration och interaktion med andra celler och sin omgivning. Resultaten kommer appliceras på medicinska frågeställningar inom cancer, infektion och immunologi.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- PhD biomedicin eller motsvarande vid anställningens början.
- Mycket god erfarenhet av avancerad mikroskopi, inkl. SIM.
- Mycket god erfarenhet av cell och mikrobiologi, inkl. infektion.
- Mycket god erfarenhet av systems microscopy, inkl. programmering med Python, Julia, Elixir
- Mycket god förmåga att arbeta självständigt
- God kommunikationsförmåga.

Övrigt
Anställningen är en SÄVA (särskild visstidsanställning) på 50 % under 12 månader.
Önskat startdatum är den 1 juli 2024, eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Varmt välkommen med din ansökan!

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent vid avdelningen för Tillämpad biokemi

Ansök    Maj 23    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen 
Tillämpad biokemi har forskning och utbildning inom områdena molekylär avtryck, bioseparationsteknik, proteinteknik, bio- och biomimetiska sensorer, växtförädling/analys, biomaterial och biomedicinsk näring.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Tjänsten handlar om att utveckla hållbara mjukgörare för biobaserade material. Du förväntas förstå experimentell design samt assistera i att planera och genomföra experiment på olika formuleringar av mjukgörare. Du förväntas skriva regelbundna uppdateringsrapporter och presentationer till projektpartners.

 

Kvalifikationer 
Krav för anställningen är:
- Du ska ha kunskap och erfarenheter relevanta för bioteknik, exempelvis kurser på universitetsnivå inom bioteknik, molekylärbiologi, mikrobiologi, bioinformatik, eller liknande.
- Du ska ha kunskap och praktisk erfarenhet av tillverkningsprocessen av konstgjort läder.
- Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat i projektform med laborativt arbete och kunna arbeta strukturerat och självständigt mot fastställda mål.
- Du ska vara ansvarstagande och ha ett säkerhetsmedvetande kring laborativt arbete.
- Du ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Meriterande för anställningen är:
- Det är meriterande om du har en Magisterexamen inom bioteknik, molekylärbiologi, eller liknande, alternativt motsvarande relevanta studier.
- Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av molekylärbiologiskt laborativt arbete, såsom jästodling. 
- Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av biobaserad materialbearbetning.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Övrigt 
Anställningen är en visstidsanställning om 3 månader på 50 % av heltid med önskad start slutet av juni 2024, eller enligt överenskommelse.

 

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare i proteinsyntes

Ansök    Maj 22    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Vid vår forskargrupp bedrivs proteinsyntesmekanismforskning.

Vårt fokus ligger framförallt på proteinsyntesregleringsmekanismer och för att undersöka dessa använder vi en kombination av genetiska, molekylärbiologiska, biokemiska, genomiska och strukturbiologiska metoder. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra och arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje.

Vi söker härmed en driven biträdande forskare för arbete med proteinsyntesregleringsmekanismer. Biträdande forskare kommer att undersöka proteinsyntesregleringsmekanismer på molekylära nivå.   Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som biträdande forskare inom forskargruppen ansvarar du för molekylära analyser av proteinsyntesreglering. Vi söker dig med doktorsexamen eller motsvarande i biomedicin, molekylärbiologi eller närliggande kunskapsområde.  I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen mikrobiologiska, genetiska, biokemiska och molekylärbiologiska analyser av proteinsyntes. Dessutom ingår handledning av doktorander och studenter samt ansvar för att skriva forskningsanslagsansökningar och vetenskapliga artiklar. Undervisningsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Den sökande ska kunna uttrycka sig väl på engelska, båda i tal och skrift, , samt kunna handleda såväl examensarbetare som forskarstuderande både teoretiskt och praktiskt. Arbetet kräver erfarenhet av handledning av doktorander (huvudhandledarskap till disputation), samt att kunna skriva forskningsanslagsansökningar och att, som huvudsökande, ha erhållit externa forskningsanslag.

Krav för anställningen är:
För anställningen krävs:
• Doktorsexamen eller motsvarande, i biomedicin, biokemi, molekylärbiologi eller närliggande kunskapsområde.
• Publikationer i internationella tidskrifter, inklusive som ledande (sista, korresponderande) författare.
• Goda kunskaper i engelska och svenska, såväl skriftliga och muntliga är nödvändiga.
• Praktiska och teoretiska kunskaper inom forskningsområdet proteinsyntes. Erfarenhet av analys av genuttryck och RNA-metabolism. De praktiska kunskaperna inkluderarnde erfarenhet inom genetik (t.ex. konstruktion av genetiskt modifierade cellinjer), molekylärbiologi (qPCR, Northern, Western blot), biokemi (t.ex. enzymatiska tester) och, specifikt, mRNA- och ribosomrelaterad biokemi (t.ex. isolering av ribosomer, translationshjälpfaktorer, rekonstitution av ribosomkomplexer in vitro, toe-printing, sackarosgradientcentrifugering, RNA-’labelling, RNA pull-down, ribosom footprint-profilering) metoder är nödvändiga.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är både strukturerad i ditt arbete och självgående.

Meriterande för anställningen är:
• Erfarenhet av undervisning, inklusive föreläsningar, praktiska moment och examinationer.


Övrigt
Anställning är på heltid och tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Önskat startdatum är 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV och ett examensbevis.

 


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskningsingenjör i immunonkologi

Ansök    Maj 22    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för målinriktade behandlingar av leukemi är placerad vid Avdelningen för klinisk genetik vid Institutionen för laboratoriemedicin och leds av universitetslektor https://portal.

research.lu.se/sv/persons/marcus-järÃ¥s. Vår forskning fokuserar huvudsakligen på genetiska skador i benmärgens blodstamceller vilka kan ge upphov till akut myeloisk leukemi (AML), en typ av blodcancer förknippad med låg överlevnad. Vår forskning syftar till att utveckla nya målinriktade behandlingar som angriper leukemi-stamcellerna i AML. Läs mer om vår forskning https://portal.research.lu.se/sv/organisations/targeted-therapies-in-leukemia

Vi söker nu en mycket driven och teamorienterad forskningsingenjör som är intresserad av att ingå i våra pågående forskningsprojekt. Som arbetsplats värnar vi om en positiv arbetsmiljö med respekt och hänsyn i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balansmellan arbete och fritid.Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Forskningsingenjören kommer huvudsakligen arbeta med att studera genen CD71 samt in vitro modeller av leukemistamceller, järnrelaterade metoder, lentivirala vektorer, molekylärbiologiska analyser och cellodlingar.

Kravprofil

- Magisterexamen i ett för arbetet relevant ämne
- Erfarenhet av att arbeta med proteinet CD71
- Erfarenhet av cancerforskning
- Erfarenhet av leukemistamceller
- Erfarenhet av järnrelaterade metoder
- Molekylärbiologisk erfarenhet
- Utmärkta referenser från tidigare arbetsgivare
- Erfarenhet av cellodlingar
- Erfarenhet av avancerad flödescytometri

Meriterande för anställningen är:

- Arbete med lentivirala vektorer

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Särskild vikt kommer läggas vid initiativkraft och kommunikationsförmåga.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%) med start 2024-07-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning i 6 månader kan komma att bli aktuell.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad avanställningen. Ansökan ska även innehålla CV, en generell beskrivning avtidigare forskningsarbete, kopia av examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa (betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i industriell elektroteknik

Ansök    Maj 22    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling.

Ämnet är av naturen tvärvetenskapligt med starka inslag av elektromagnetism, kraftelektronik och elektronik, materialteknik, elmaskinkonstruktion, reglerteknik, liksom realtidssystem, industriell automation och elektrisk mätteknik.

Ämnet kopplar till industriell automation där forskningsproblem på en mer övergripande systemnivå ingår. Forskningen inom industriell elektroteknik är ofta inspirerad av industriella problem.

IEA har ca 40 medarbetare varav ca 20 stycken doktorander. Vi bedriver såväl omfattande grundutbildning som industriellt tillämpad forskning. Forskningen är uppdelad på fyra stycken forskargrupper med nära samarbete. 

Arbetsuppgifter
IEA söker en forskare till IEA’s forskargrupp inom Industriell Elektroteknik. 

Arbetsuppgifterna innefattar:

- utveckling av en modellbyggnadsmetod för elektrifiering av effekt och energikrävande system såsom jordbruk, gruvdrift, vägbyggen mm. Modellerna skall användas för analys och syntes av system av fordon, lokal generering, lokal lagring och laddlösningar som tillsammans skapar förutsättningar för en kommersiellt konkurrenskraftig drift. Arbetet utförs genom att bygga förståelse för de arbetsprocesser som karakteriserar tillämpningarna och söka gemensamma nämnare som grund för en modellbyggnad. 
- undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå 
- kursutveckling.
- handledning av examensarbetare.
- att bistå med att söka extern forskningsfinansiering.
- samverkan med näringsliv och samhälle.
- administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen. 

Krav för anställningen är:

- avlagd doktorsexamen inom ämnet för anställningen, t ex elektriska drivsystem, laddsystem, elektrifiering, kraftsystem
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Meriterande för anställningen är:

- vetenskaplig kommunikationsförmåga.
- erfarenhet av experimentellt arbete inom elektriska drivsystem, laddsystem eller kraftsystem  
 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och oberoende, och hur den sökandes erfarenheter och färdigheter kompletterar och stärker den pågående forskningen inom avdelningen, och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt
Anställningen tidsbegränsas under perioden 5 juli 2024 till 28 februari 2025 och avser omfattning 100%.  Anställningen är inte en läraranställning och omfattas av Flextidsavtalet för T/A-personal. En forskare som önskar bli universitetslärare kan söka en anställning som biträdande universitetslektor eller universitetslektor i öppen konkurrens. För mer information om anställningsformen forskare se även:  https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/akademiska-befattningar-vid-lunds-universitet

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

 

Vi ser fram emot din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor vid enheten för experimentell infektionsmedicin

Ansök    Maj 21    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid avdelningen för experimentell infektionsmedicin bedrivs forskning inom experimentell immunologi och mikrobiologi med fokus på luftvägsinfektioner.

Verksamheten sker inom institutionen för translationell medicin och är lokaliserad på våningsplan B14 vid BMC i Lund med närhet till andra forskningsgrupper inom infektionmedicin, immunologi och lungbiologi samt flertal för verksamheten relevanta core facilities.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning.


Anställningen avser arbete som syftar till att utveckla nya modellsystem för att studera värd-patogeninteraktioner och den modulerande rollen av luftvägarnas normala bakterieflora vid infektioner med luftvägspatogener. I ett projekt undersöker vi hur luftvägspatogener bildar koloniserande biofilmer på luftvägsepitel och hur virusinfektioner och andra sjukdomstriggers orsakar att bakterierna blir virulenta och orsakar sjukdom. I ett andra projekt undersöker vi hur luftvägarnas skyddande bakterieflora interagerar med luftvägspatogener på epitelcellsytor samt hur detta påverkar värdens inflammatoriska svar för att lättare eliminera patogener.

I båda dessa projekt kommer du att vara ansvarig för att utveckla modellsystem som bättre efterliknar miljöerna i övre och nedre luftvägarna. I samarbete med våra kollegor kommer du vara ansvarig för att på olika sätt odla och differentiera epitelceller till övre eller nedre luftvägsepitel i ALI (air-liquid interface) kulturer som monolager eller organoider i närvaro eller frånvaro av relevanta immuncellpopulationer. Dessa modellsystem kommer sedan inokuleras med bakterier och luftvägsvirus och bakteriernas och värdcellernas svar kommer analyseras genom att detektera inflammatoriska markörer och mediatorer samt genom bioinformatiska analyser (såsom RNA-seq och proteomik).

Handledning av studenter på kandidat och master-nivå kan ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

-  Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom biologiska vetenskaper eller närliggande ämnesområden. Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas.
- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.
- Relevanta bakgrundskunskaper inom epitelcellsbiologi, bioinformatik, infektionsmedicin, och/eller immunologi.
- Erfarenhet av arbete med cellodling.
- Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är noggrann, välorganiserad och självständig.

Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Meriterande för anställningen är: 

- Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag
- Erfarenhet av arbete med avancerade cellodlingsmetoder och modeller
- Erfarenhet av framrening och preparation av RNA and DNA för expressionsanalyser
- Erfarenhet av arbete med bioinformatiska analyser
- Erfarenhet av bakterieodling, infektionsexperiment och analyser av dessa, speciellt avseende luftvägsinfektioner
- Erfarenhet av arbete med immunceller samt assays för att studera deras fenotyp och funktion, såsom flödescytometri och ELISA
- Erfarenhet av att sammanställa och skriva vetenskapliga arbeten.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Preliminärt startdatum är 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2022-02-01.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid Institution för Designvetenskaper

Ansök    Maj 21    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Välkommen att söka denna amanuenstjänst hos oss på institutionen för Designvetenskaper.

Avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi är en tvärvetenskaplig och stimulerande miljö. Här sker forskning, innovation och undervisning i ett öppet och kreativt klimat med samarbeten både inom akademin och med industripartners.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Vi söker nu en student som vill vara del av vår undervisning med inriktning på ämnet Interaktionsdesign.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Medverkan i planerandet och genomförandet av kurser inom Interaktionsdesign för höstterminen 2024.
- Handledning och bedömning av studentprojekt samt hemuppgifter.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.

Krav för anställningen är:

- Antagen till ett Civilingenjörsprogram, Master eller motsvarande utbildning.
- En ämnesinriktning som motsvarar Datateknik, Infocom, eller liknande.
- Fullgjort en eller flera kurser inom Interaktionsdesign med goda betyg.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
- God förmåga att samarbeta och att arbeta självständigt

Meriterande för anställningen är:

- Tidigare erfarenheter från handledning av studentprojekt

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2025-01-31 och avser omfattning 20%. Tillträde Augusti eller September 2024.

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. ”Anställningen omfattas av Flextidsavtal för T/A-personal”.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i socialt arbete

Ansök    Maj 21    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen gäller projektet ”Hemtjänst i äldres vardag: Ett brukarorienterat perspektiv”. Ansvarig för projektet är docent Tove Harnett som kan ge mer information om tjänsten. Det planerade projektet syftar till att generera kunskap om hur äldre hanterar och “passar in” hjälp från hemtjänsten i sina vardagsliv. Projektassistentens uppgift är att delta i datainsamling i form av intervjuer och deltagande observationer hos personer som tar emot hemtjänst. Även bearbetning och analys av resultat ingår, med möjlighet att delta som medförfattare i vissa av projektets publikationer.

Kvalifikationer
Du ska ha masterexamen i socialt arbete eller kvalifikationer som bedöms som likvärdiga samt intresse för forskning i socialt arbete. Erfarenhet av att samla in forskningsdata inom ramen för forskningsprojekt, genomföra kvalitativa forskningsintervjuer och bearbeta data inom socialvetenskaplig forskning är meriterande. Eftersom datainsamlingen innefattar intervjuer och deltagande observationer med svensktalande personer i svenskspråkiga miljöer är mycket goda kunskaper i svenska språket ett krav.

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under sex månader på 100 procent med start 1 september eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, grundläggande psykoterapiutbildning, fristående kurser, masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare i epidemiologi

Ansök    Maj 21    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för epidemiologi och befolkningsstudier (EPI@Lund) leds av professor https://portal.

research.lu.se/sv/persons/jonas-björk och är placerad vid Institutionen för laboratoriemedicin på Medicinska fakulteten. Vi är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som har lokaler i Tornbladhuset i centrala Lund. Läs mer om vår forskning https://portal.research.lu.se/sv/organisations/epilund

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Den biträdande forskaren kommer att bedriva forskning i våra pågående projekt som inriktar sig på forskning kring epidemiologisk övervakning av skyddet mot covid-19, influensa och andra infektionssjukdomar i befolkningen och särskilt sårbara grupper såsom äldre bosatta på äldreboenden. Viss undervisning på grund- och forskarutbildning kan förekomma.

Kvalifikationer

Kraven för tjänsten är:

- Doktorsexamen inom epidemiologi, folkhälsovetenskap eller närliggande område
- Tidigare postdoktoral erfarenhet inom epidemiologi eller epidemiologisk övervakning
- Tidigare erfarenhet av studier av vaccintäckning och/eller vaccinskydd mot covid-19
- Erfarenhet av befolkningsstudier länkade med nationella och regionala befolknings- och hälsodataregister

Meriterande för anställningen är:

- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
- Basala kunskaper i svenska

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vid utvärderingen kommer publikationer i ämnet, forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till ett år på heltid (100%). Startdatum är 2024-06-20 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i nanokemi

Ansök    Maj 20    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Avdelningen för Kemisk Fysik är en intellektuellt stimulerande internationell miljö med forskargrupper som omfattar ultrafast spektroskopi, fotokatalys, oorganisk kemi, materialvetenskap och nanoteknik.

En nyligen etablerad forskargrupp inom Nano-kemi och Spektroskopi (BUL Dmitry Baranov) söker en forskare i nanokemi för att bedriva forskning inom området kemi, struktur och kollektiva egenskaper hos perovskit-nanokristall-supergitter. Målet med positionen är att främja forskningen mot att uppfylla målen för ERC Starting Grant Prometheus. Arbetet kommer att innefatta experiment, datainsamling och analys, samt utveckling av nya metoder för supergitterframställning, strukturell och optisk karakterisering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet och för målen i ERC-projektet
- Utformning och genomförande av experiment
- Datainsamling och analys
- Presentation av resultat
- Handledning av examensarbetare och doktorander
- Ifyllning av tidsrapporter med en sammanfattning av aktiviteter

Krav för anställningen
- Avlagd doktorsexamen i kemi eller relaterat område
- Mycket goda kunskaper i oorganisk kemi och kristallografi
- Erfarenhet av syntes och självorganisering av kolloidala nanokristaller
- Erfarenhet av framställning och karakterisering av supergitter av kolloidala nanokristaller
- Erfarenhet av vetenskaplig programmering som Jupyter Notebook och Python
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande för anställningen
- Tidigare erfarenhet av visuell presentation av data
- Förmåga att skriva akademiska texter
- Forskningspublikationer som huvudförfattare

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) med startdatum från och med 2024-09-01 till och med 2025-08-31. Anställningen är heltid.

Kontaktpersonerna är Tina Olsson, HR-partner, [email protected], Dmitry Baranov, rekryterande chef, [email protected], +46 46 222 46 90

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- Personligt brev som beskriver ditt intresse och din motivation att ansöka till denna tjänst (max. en sida).
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

2 studentmedarbetare vid Lunds universitets Hållbarhetsforum, 20%

Ansök    Maj 20    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Hållbarhetsforum är Lunds universitets gemensamma paraplyorganisation för strategiskt stöd och samordning av hållbarhetsfrågor inom utbildning, forskning och samverkan.

Vi söker dig som vid sidan av studierna vill arbeta deltid med studentperspektivet för att utveckla verksamheten vid Hållbarhetsforum. Du är intresserad av kommunikation som verktyg för nätverkande, medvetandegörande och idégenerering. I samarbete med kollegorna vid Hållbarhetsforums kansli genomför du projekt hela vägen från planering till uppföljning.

Hållbarhetsforums kansli är placerat vid CEC, Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Kansliet består av 5 medarbetare. Läs mer om Hållbarhetsforum https://www.hallbarhet.lu.se/start.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för en studentmedarbetare kan avse undervisning, medverkan i forskning eller administration och ska ha en tydlig koppling till pågående studier.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:

- Vara Hållbarhetsforums kontaktpunkt för studenter och utveckla nya kontaktvägar till studenter och nätverk.
- Medverka vid planering, genomförande och uppföljning av arrangemang särskilt forskningskonferens den 4 december 2024, samt påbörja planering av Hållbarhetsveckan.
- Bidra till att öka integrering av hållbar utveckling som perspektiv i utbildningarna.
- Producera innehåll till webb och sociala medier.
- Medvetandegöra studenter om FN:s globala hållbarhetsmål och hållbar utveckling som koncept. Arbetsuppgifterna kan anpassas till kvalifikationer samt verksamhetens behov.

Behörighet
Behörig att anställas som studentmedarbetare är den som bedriver heltidsstudier på högskolenivå, har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte har påbörjat forskarutbildning.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- pågående heltidsstudier inom universitet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- Kunskap om FN:s globala hållbarhetsmål och hållbar utveckling som koncept.
- Förmåga att arbeta självständigt
- God samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av kommunikationsarbete i sociala medier och på webben.
- Erfarenhet av att planera, koordinera och genomföra event.
- Engagerad i studentförening, kår eller liknande.
- Erfarenhet av att arbeta som studentmedarbetare.

Övrigt
Anställningen tidsbegränsas under perioden 2024-09-02 till 2025-01-19 och avser omfattning på 20%.  Du arbetar enligt ett schema som fastställs i överenskommelse med dig.
Bestämmelser gällande anställning som studentmedarbetare finns i ”Avtal om tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare”.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i cellomprogramering

Ansök    Maj 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Cell Reprogramming in Hematopoiesis and Immunity-gruppen leds av professor Filipe Pereira och studerar hur hematopoetiska cellöden specificeras, upprätthålls och så småningom modifieras eller vänds.

Inspirerade från områdena stamcellsbiologi, immunologi och cancer använder vi ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att mekanistiskt förstå hematopoietiska och immuncellsidentiteter och översätta våra upptäckter till nya gen- och cellterapier. Vår grupp rekryterar nu en projektassistent på heltid som kommer att arbeta med omprogrammering av dendritiska celler i cancerorganoidmodeller. Gruppen fokuserar på cellomprogrammering, hematopoiesis och utveckling av cell- och genimmunterapeutiska strategier.


Vi är en mångsidig grupp av molekylärbiologer, läkare, tumörimmunologer, stamcellsbiologer och analytiker – i alla karriärstadier. På Pereira-labbet ser vi vetenskap som en möjlighet att ha roligt med att utforska det okända, samtidigt som vi gör unika bidrag till samhället. Vårt multidisciplinära tillvägagångssätt hämtar inspiration från områdena immunologi, utvecklingsbiologi, stamceller, cancerbiologi och bioinformatik, korsbefruktar idéer och leder till nya upptäckter. Detta kräver mångfald och lagarbete både inom labbet och med våra världsomspännande akademiska och industriella samarbetspartners. Vi ser samarbete och kommunikation som formeln för stor vetenskap och framgång, både som team och som individer. Pereira-labbet tillhandahåller en miljö där kreativa och mycket motiverade sinnen kan sträva.

Läs mer om vår forskning https://portal.research.lu.se/en/organisations/cell-reprogramming-in-hematopoiesis-and-immunity

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vissa transkriptionsfaktorer kvarstår bundna till kromatin, vilka markerar specifika genomiska platser och överför epigenetiskt minne - ett fenomen som kallas "mitotisk bokmärke" (mitotic bookmarking). Vi visade att GATA2-medierat bokmärke spelar en avgörande roll i den definitiva hematopoetiska specifikationen in vivo. Detta projekt syftar till att för första gången överbrygga mitotisk bokmärke och mänskliga sjukdomar, och undersöka relevansen av GATA2 som en mitotisk bokmärke vid vuxen hematopoiesis och vid utveckling av leukemi. Projektet inkluderar följande: (1) att undersöka effekterna av mitotisk bokmärke av GATA2 under hematopoetisk utveckling in vivo, (2) förstå de molekylära mekanismerna för hematopoetisk mitotisk bokmärke, och (3) utforska betydelsen av mitotisk bokmärke i uppkomsten och utvecklingen av leukemi. Projektassistenten kommer att leda ett mångfacetterat tillvägagångssätt, inklusive att utveckla nya musmodeller, genomföra flödescytometri, sekvensering, cellodling (t.ex. odling, lentiviral produktion), etc. Dessutom kommer projektassistenten att sköta allmänna laboratorieadministration och andra administrativa uppgifter.


Kvalifikationer

Kraven för tjänsten är:

- Masterexamen (MSc) i molekylärbiologi eller liknande område
- Dokumenterad erfarenhet av cellodling och en BSL-2 laboratoriemiljö
- Erfarenhet av lentivirusproduktion
- Erfarenhet av att hantera primära cancerceller
- Erfarenhet av flödescytometri
- Förmåga att planera experiment, arbeta självständigt i labbet och föra en organiserad journal
- Förmåga att kommunicera väl med medarbetare och att samarbeta med andra forskare
- Utmärkt engelska i tal och skrift

Stor vikt kommer att läggas vid både den sökandes kvalifikationer och personliga egenskaper. Vi strävar efter att hitta en kandidat som är mycket motiverad, ambitiös, samarbetsvillig, självständig och välstrukturerad.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av cellulära omprogrammeringsmetoder, immunitet eller hematopoiesis
- Uppmärksamhet på detaljer och förmåga att hantera tid är mycket önskvärt
- Utmärkt problemlösningsförmåga

Övrigt
Anställningen är en SÄVA på heltid, tidsbegränsad till 1 år. Startdatum är 2024-08-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor vid avdelningen för lungmedicin

Ansök    Maj 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen sker vid Biomedicinskt centrum i Lund, i nära anslutning till Skånes universitetssjukhus i Lund.

Forskargruppens arbete syftar till att klarlägga immunsystemets reglering i samband med luftvägsinflammation och lungskada. I gruppen ingår, förutom gruppledaren, tre postdoktorala forskare. I projektet avser vi att studera hur det medfödda immunförsvaret i luftvägarna påverkar sjukdomsprogression vid kronisk luftvägssjukdom, i synnerhet astma, KOL och ”transfusion-related acute lung injury” (TRALI). Vår hypotes är att individuella variationer i sjukdomsvulnerabilitet kan förklaras av varierande balans mellan pro-och anti-inflammatoriska mekanismer i lungorna. Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med tillgång till moderna tekniker som exempelvis Bioplex, flerkanals Q-PCR och Biacore. Dessutom är vi ett nätverk av flera interagerande forskargrupper som delar en teknikplattform samt har regelbundna seminarier.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss.

Anställningen som postdoktor är en meriteringsanställning och vi söker en drivande och motiverad kandidat med förmåga att på ett självständigt sätt kunna sätta sig in i och vidareutveckla gruppens projekt. Anställningen är på heltid. Föreslaget tillträdesdatum är 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att både in vitro och in vivo modeller av luftvägsinflammation används. Studierna innefattar design och planering av försök, experimentellt arbete, analys och sammanställning av experimentella data samt författande av manuskript. Dessutom kommer handledning av studenter och föredrag i samband med forskningsseminarier att ingå. 

Kvalifikationer
Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en svensk doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.Doktorsexamen inom relevant ämnesområde t ex medicin, biomedicin, microbiologi, molekylärbiologi eller motsvarande.
Breda kunskaper avseende immunförsvarets funktion är nödvändiga.
Erfarenhet av modeller som speglar luftvägsinflammation, i synnerhet KOL, astma och ”transfusion-related acute lung injury” (TRALI).
Sökanden skall också ha erfarenhet och färdigheter i cellbiologiska (till exempel cell-odling), immunologiska och proteinkemiska metoder (till exempel ELISA, SDS-PAGE och western blot).
Erfarenhet av flödescytometriska analyser, i synnerhet av extracellulära vesikler är nödvändigt.
Kapacitet att arbeta självständigt, social kompetens samt kreativitet.

Meriterande för anställningen är:

Dokumenterad utbildning inom experimentell metodik är meriterande.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
pedagogisk förmåga 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Instruktioner för ansökan

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Du ska även bifoga en projektplan för ett tänkt forskningsprogram med ansökan.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare

Ansök    Maj 17    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Developmental and Regenerative Neurobiology vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning om hur hjärna utvecklas, stamcellsdifferentiering, cellulär reprogrammering och nya metoder för att reparera en skadad hjärna med fokus på Parkinsons sjukdom och ligger i framkant inom sitt område.

Forskargruppen arbetar just nu med flera projektet och inom internationella nätverk . Du kan läsa mer om våra projektet på vår https://www.regenerative-neurobiology.lu.se/. Forskargruppen leds av professor Malin Parmar och inkluderar ytterligare 15 medarbetare. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu en driven och erfaren Biträdande forskare till projekt som utforskar den cellulära och molekylära mekanismen bakom direkt omprogrammering av glia till dopaminerga neuroner. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter omfattar i första hand utvärdering av omprogrammeringens effektivitet och mekanismer, både in vitro och in vivo. Detta innebär att odla mänskliga glia in vitro, utföra genuttrycksanalys och använda in vivo-tekniker som celltransplantation, virusinjektion och histologisk analys.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

-Doktorsexamen i biomedicin, neurovetenskap eller motsvarande

-Mer än 3 års erfarenhet av  forskning på postdoktoral nivå

-Omfattande erfarenhet av humana cellmodeller baserat på pluripotenta celler

-Omfattande erfarenhet av in vivo-tekniker såsom stereotaktisk kirurgi och beteendetester

-Dokumenterad erfarenhet av cellomprogrammering

-Dokumenterad erfarenhet av genuttrycksanalys inklusive dataanalys

-Bevisad erfarenhet av att arbeta tillsammans i en gruppmiljö

-Bevisad erfarenhet av handledning av studenter 

-God vetenskaplig förmåga att planera och analysera experiment

-God förmåga att fungera väl i samarbetsprojekt både inom gruppen och med andra forskargrupper samt med andra discipliner

-Positiv attityd 

-God förmåga att presentera forskning i tal och skrift

Meriterande för anställningen är:

- Kunskap om cellulära och molekylära mekanismer relaterade till  omprogrammering av celler

- kloning

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning under ett år på 100 procent med startdatum den 1 September 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2025-08-31.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent 20%

Ansök    Maj 15    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för psykologi söker nu en projektassistent för en deltidsanställning i  olika forskningsprojekt kopplade till socialpsykologi, interaktioner och relationer.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer innebära insamling av data, eventuellt i form av intervjuer med skolungdomar eller andra målgrupper inom projekten, transkribering och viss analys. Även andra arbetsuppgifter kopplade till projekten kan vara aktuella. 

Bedömning
Bedömningen av de sökande kommer att baseras på deras forskningskvalifikationer och tidigare erfarenhet. Särskild vikt kommer att läggas vid relevanta forskningskunskaper. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, och hur den sökandes erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom forskargruppen.

Kvalifikationer

Krav

- Kandidatexamen i psykologi eller annat angränsade ämne
- Mycket god svenska i tal och skrift

Meriterande

- Masterexamen i psykologi
- Erfarenhet av skolmobbningsforskning eller relaterade forskningsämnen
- Erfarenhet av kvantitativ datainsamling av ungdomar i skolan samt hantering av insamlade data
- Erfarenhet av att genomföra intervjuer samt fokusgrupper med skolungdomar

Villkor
Särskild visstidsanställning på 20% under 8 månader. Start 2024-09-01 eller enligt överenskommelse

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i elektroteknik

Ansök    Maj 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen vid Avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) kombinerar systemdesign med kiselbaserad kretsdesign på hög nivå.

Vår styrka är designen av integrerade kretsar (”integrated circuits”, IC:s, på engelska) i avancerade så kallade nanometer CMOS-processer. Sådana kretsar inkluderar digitala signalprocessorer, radiofrekvens- och millimetervågsmoduler, dataomvandlare samt större system som bearbetar både analoga och digitala signaler. På IES återfinns också forskningscentret ”Multidisciplinary Research Centre for Semiconductor System Design” (classIC), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), som stödjer design av halvledarsystem. 

Tjänsten är knuten till classIC-centret, där forskningen bedrivs i en konkurrenskraftig multidisciplinär miljö. Expertis inom integrerad kretsdesign samt implementering av ändamålsenlig hårdvara för högpresterande trådlös kommunikation kommer att vara tillgänglig inom classIC, vilket utgör den bästa förutsättningen till dess vidareutveckling. Ett viktigt applikationsområde vi kommer att fokusera på är den så kallade ”extended reality”, som fordrar bland annat extremt avancerade trådlösa system.

Vårt team inkluderar lärare, forskare och administrativ personal, vilket främjar en rik intellektuell miljö för samarbete; vi erbjuder dessutom en arbetsmiljö som främjar balans mellan professionell tillväxt och privatliv. Vi uppmuntrar nyanställda att engagera sig i både spetsforskning, utbildningsinitiativ och branschsamarbete och därigenom bidra till att utveckla integrerade kretsar och system.

Mer om classIC
Mer om SSF (strategiska.se)

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet för tjänsten är elektroteknik med specifik inriktning mot integrerad krets- och systemdesign, där teoretiska studier av systemkrav samt kretsdesign och verifiering av avancerade arkitekturer ingår. Avancerade implementeringar av integrerade kretsar, som kombinerar hög prestanda med energieffektivitet, blir allt viktigare inom de flesta applikationsområden, vilket betyder att forskningsinsatserna kommer att ligga vid de yttersta forskningsgränserna, både när det gäller teoretiska och tillämpningsmässiga ändamål.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskole-pedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Forskning inom ämnesområdet.
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Handledning av examensarbetare och doktorander.
Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
Samverkan med näringsliv och samhälle.
Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.
Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.
Erfarenhet av teoretiska och praktiska aspekter av integrerade kretsar och systemdesign för trådlös anslutning.
Kunskaper om olika implementeringsmetoder av konfigurerbara radiomottagare och radiosändare för avancerade trådlösa applikationer.

Arbetsuppgifterna kräver att du uppfyller de amerikanska exportrestriktionerna (EAR) (bis.gov).

För annonsen i sin helhet, vänligen se länken https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:720308/.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Driftsättningsforskare för NMX

Ansök    Maj 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Makromolekulära diffraktometern NMX är ett av neutroninstrumenten på neutronanläggningen European Spallation Source som är under konstruktion och förväntas ha första neutroner juli 2024.

Lunds Universitet deltar i driftsättningen av NMX som ett svensk in-kind bidrag till ESS drift. Driftsättningsforskaren för NMX vid Kemiska Institutionen kommer att tillbringa 80% av sin arbetstid på ESS.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Delta i funktionstester av NMX med och utan neutroner
- Förbereda prov för vetenskaplig driftsättning av NMX
- Delta i dokumentering av NMX
- Delta i metodutveckling inom makromolekulär neutronkristallografi
- Stödja användarexperiment på NMX
- Forskning inom makromolekulär neutronkristallografi

Krav för anställningen

- Avlagd doktorsexamen inom ett relevant område (t.e. kemi, biologi, fysik)
- Erfarenhet i makromolekulär kristallografi
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Meriterande för anställningen

- Erfarenhet i makromolekulär neutronkristallografi
- Erfarenhet i metodutveckling för kristallisering

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor mm
Tillsvidareanställning med önskat startdatum 2024-08-05.

Kontaktperson: Esko Oksanen, +46721792036, [email protected]

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
- Personlig brev
- Kontaktuppgifter till minst två referenser
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Två projektassistenter vid Biologiska institutionen

Ansök    Maj 15    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Neurala kretsar som ansvarar för navigering är ett aktuellt fokus inom neurobiologisk forskning.

Att upptäcka och utforska dessa kretsar i insekter är en signifikant forskningsfråga som besvaras i vår forskargrupp. Vårt syfte är att lösa de fundamentala neurala mekanismerna för att förstå hur insekter bestämmer sig för att svänga höger eller vänster i ett visst ögonblick, och hur dessa elementära navigeringsbeslut är kopplade till varandra för att bygga upp avancerade navigeringsstrategier, så som sökande via by path integration eller långdistansnavigering.
Hur det fundamentala kärnkretsarna har utvecklats för att stämma överens med en bred diversitet av beteenden hos olika insekter kräver komparativ analys mellan insektsarterna.
Av den anledningen har vi erhållit ett flertal unika dataset från block-face elektronmikroskopi från en rad insekter, i syfte att identifiera deras diverse navigeringsförmågor som reflekteras i neurala kretsarna i centret for beslutstagande – the ’central complex’.

Efter att ha erhållit och validerat data är vår största utmaning nu att analysera denna stora mängd information. Framgångsrika sökande kommer att utföra manuell 3D rekonstruktioner av neuroner i det ’central complex’ av myror och bin, men också kackerlackor och bönsyrsor, vilket bidrar till att generera jämförande ’projectomes’ och lokala ’connectomes’. Analys och korrekturläsning av automatiskt genererade, segmenterade neuronmorfologier kommer att vara en extra uppgift. Vi har kapacitet att anställa upp till två projektassistenter för dessa uppgifter, som kommer att arbeta som ett team med hjälp av mjukvarumiljöerna CATMAID och FlyWire.

Krav

- Utbildning: Kandidatexamen i biologi.
- Intresse för insekters neuroanatomi och den neurala grunden för beteende krävs
- Erfarenhet av connectomics dataanalys, särskilt med programvaran CATMAID eller FlyWire
- Initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt

Övriga meriter

- Utmärkt kommunikationsförmåga i engelska, i både tal och skrift.
- Bakgrund inom neurobiologi är meriterande  

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till mycket bra samarbetsförmåga, personligt driv och självständighet, samt hur sökandens erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskargruppens arbete samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tidsbegränsad heltidsanställning (100%) i tre månader. Önskat startdatum är senast 15 juni 2024. 

Kontaktperson: Stanley Heinze: [email protected]

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre