Lediga jobb som Forskarassistent i Lund

Se lediga jobb som Forskarassistent i Lund. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Lund som finns hos arbetsgivaren.

Postdoktor i Teknisk geologi

Ansök    Dec 1    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid avdelningen för Teknisk geologi arbetar vi med utbildning och forskning med fokus på metoder för bestämning av egenskaper hos geologiska material, grundvatten och infrastrukturkonstruktioner samt karakterisering och tillståndsbedömning av dessa.

Vi utvecklar och använder metoder för geofysik och oförstörande provning samt provtagning, tester och mätningar på markytan, i vatten och i borrhål. Avdelningen har omfattande utrustning för och erfarenhet av fältundersökning, främst med icke-förstörande provning, olika geofysiska metoder, kärnborrning (den nationella resursen Riksriggen) och hydrauliska tester. En viktig del i verksamheten är signalbehandling av och tolkningsmetoder för mätdata, däribland invers numerisk modellering för bestämning av materialegenskaper och integrerad tolkning av olika typer av data. 

Vi är totalt cirka 20 medarbetare vid avdelningen som är placerad i V-huset, LTH. Ungefär hälften av de anställda är seniora forskare och lärare medan övriga är doktorander, tekniker och administratörer. Forsknings- och utvecklingsverksamhet finansieras främst genom anslag från de stora svenska forskningsråden och stiftelser med koppling till bygg- och anläggningsteknik samt miljö- och energifrågor.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskning om hur metodik och instrumentering för DCIP (Direct Current resistivity and time-domain Induced Polarisation) tomografi kan optimeras som en metod för att bestämma den rumsliga fördelningen av egenskaperna för spektral inducerad polarisation (SIP) i marken. Detta kommer att göras genom numerisk modellering och mätförsök i laboratorium och fält för undersökning och övervakning av markens elektriska egenskaper. Infrastruktur och miljötillämpningar kommer att stå i fokus, inklusive övervakning av processer som vätske- och gasrörelser och pyrande eld. Systematiska tester avseende signalstörningar i data och sätt att hantera det ingår.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppgifterna i en postdoktorstjänst är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. I tjänsten ingår möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik. Syftet med tjänsten är att utveckla självständigheten som forskare och att skapa möjlighet till vidareutveckling.

Tjänsten innebär resor i samband med möten, konferenser och fältarbete där det senare kan kräva arbete utanför normal kontorstid under fysiskt krävande förhållanden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Numerisk modellering inklusive inversion av DCIP-tomografi i 2D, 3D och 4D.
- Designa, utföra och utvärdera jämförande mätningar med prototypinstrument för DCIP och SIP i frekvensdomän i laboratoriet.
- Förbereda och följa övervakningsexperiment i laboratorie- och/eller fältskala.
- Genomföra fältundersökningar med prototypinstrument och referensinstrument.
- Analysera och filtrera data för harmoniska och transienta störsignaler.
- Databearbetning, analys, inversion och tolkning av fältdata.
- Presentera resultat vid konferenser och i vetenskapliga artiklar.
- Söka extern forskningsfinansiering.
- Handledning av studenter på kandidat-, magister- och doktorandnivå.
- Samverkan med industrin och samhället i stort.
- Administration kopplat till uppgifterna ovan ingår.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Dokumenterad utbildning och erfarenhet av DCIP-metoden under laboratorie- och/eller fältförhållanden.
- Dokumenterade färdigheter i datahantering inklusive att skriva skript/mjukvara för automatisering av det.
- Dokumenterad förmåga att organisera, genomföra och leda fältexperiment.
- Körkort.
- God kommunikations- och organisationsförmåga.
- Dokumenterad förmåga att presentera och publicera resultat vid nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:673798/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i elektroteknik

Ansök    Dec 1    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskningen vid Avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) kombinerar systemdesign med kiselbaserad kretsdesign på hög nivå.

Vår styrka är designen av integrerade kretsar (”integrated circuits”, ICs, på engelska) i avancerad så kallad nanometer CMOS-processer; sådana kretsar inkluderar digitala signalprocessorer, radiofrekvens- och millimetervågsmoduler, dataomvandlare samt större system som bearbetar både analoga och digitala signaler. På IES återfinns också forskningscentret ”Multidisciplinary Research Centre for Semiconductor System Design” (classIC), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), som stödjer design av halvledarsystem.

Tjänsten är knuten till classIC-centret, där forskningen bedrivs i en konkurrenskraftig multidisciplinär miljö. Expertis inom integrerad kretsdesign samt implementering av ändamålsenlig hårdvara för högpresterande trådlös kommunikation kommer att vara tillgänglig inom classIC, vilket utgör den bästa förutsättningen till dess vidareutveckling. Ett viktigt applikationsområde vi kommer att fokusera på är den så kallade ”extended reality”, som fordrar bland annat extremt avancerade trådlösa system.

Vårt team inkluderar lärare, forskare och administrativ personal, vilket främjar en rik intellektuell miljö för samarbete; vi erbjuder dessutom en arbetsmiljö som främjar balans mellan professionell tillväxt och privatliv. Vi uppmuntrar nyanställda att engagera sig i både spetsforskning, utbildningsinitiativ och branschsamarbete och därigenom bidra till att utveckla integrerade kretsar och system.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet för postdoktoranställningen är elektroteknik med specifik inriktning mot integrerad krets- och systemdesign, där teoretiska studier av systemkrav samt kretsdesign och verifiering av avancerade arkitekturer ingår. Avancerade implementeringar av integrerade kretsar, som kombinerar hög prestanda med energieffektivitet, blir allt viktigare inom de flesta applikationsområden, vilket betyder att forskningsinsatserna kommer att ligga vid de yttersta forskningsgränserna, både när det gäller teoretiska och tillämpningsmässiga ändamål.

Arbetsuppgifter
Syftet med anställningen är att utveckla postdoktorns självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare karriär inom akademin eller industrin. Postdoktorns främsta arbetsuppgift är således att bedriva högkvalitativ forskning, undervisning kan också ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom det efterlysta ämnesområdet. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer de sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.
- Erfarenhet av teoretiska och praktiska aspekter av integrerade kretsar och systemdesign för trådlös anslutning.
- Kunskaper om olika implementeringsmetoder av konfigurerbara radiomottagare och radiosändare för avancerade trådlösa applikationer.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Kunskaper inom det allmänna området trådlös kommunikation och i synnerhet kretsar och
system avsedda att användas i MIMO-arkitekturer.
- Erfarenhet av implementering och verifiering av integrerade kretsar i avancerade CMOS-processer, inklusive kravutveckling på systemnivå.
- Erfarenhet av avancerade CAD-verktyg för design och implementering av integrerade kretsar.
- Erfarenhet av att arbeta med moderna mätinstrument för kretskarakterisering och verifiering vid radiofrekvenser och millimetervågsfrekvenser.

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:679316/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i kolcykelmodelering

Ansök    Dec 1    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Inversmodelleringsgruppen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES), Lunds universitet, söker en postdoktor för att arbeta med kvantifiering av biogena och antropogena växthusgas-utsläpp genom assimilering av relevanta observationsdata.

Tillsammans med internationella samarbetspartners utvecklar och tillämpar Inversmodelleringsgruppen inversionsmodellering / dataassimileringssystem som använder en rad observationer för att uppskatta flöden av väthusgas-utbyten (främst CO2 och CH4) mellan jordens yta och atmosfären. Dessa system används i stor utsträckning i en mängd olika projekt, särskilt för det EU-finansierade projekten CORSO (https://corso-project.eu) och AVENGERS (som samordnas av Lunds universitet, https://avengers-project.eu).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktor ska utföra följande uppgifter:

- Genomföra vidareutveckling, testning och tillämpning av ett dataassimileringssystem för fossila bränslen (FFDAS), antingen fristående eller i ett kopplat kolcykeldataassimileringssystem (CCFFDAS)
- Genomföra vidareutveckling, testning och tillämpning av det regionala systemet för invers modellering av atmosfären (LUMIA).
- Genomföra experiment för att samtidigt studera biogena kolkretslopp och antropogena utsläpp av fossila bränslen med hjälp av atmosfäriska observationer (t.ex. fjärranalyserade koldioxidkoncentrationer, radiokol, samemitterade arter) samt markbaserade aktivitetsdata med fokus på Europa.

Forskningen kommer att utföras vid INES, Lunds universitet med möjlighet till internationella samarbeten med forskningspartners i CORSO/AVENGERS. Deltagande i internationella möten och workshops samt kommunikationsaktiviteter relaterade till forskningsarbetet förväntas.


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (om du är osäker kan du kontakta någon av de kontaktpersoner som anges nedan).

Övriga krav:

- Utmärkta programmeringsfärdigheter i Fortran och Python
- Kompetens inom kolcykeln och kolbalansprocesser för att bestämma de naturliga flödena av koldioxid och metan
- Erfarenhet av inversionsmodellering / dataassimilieringsramverk som tillämpas för att bestämma kolbalansen
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet, vilket framgår av t.ex. den sökandes publikationer.
- Pedagogisk förmåga.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max två sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Välkommen med din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid Avdelningen Byggnadsmaterial

Ansök    Nov 29    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Lunds universitet söker 1-2 amanuenser för placering vid Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för byggnadsmaterial.

Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för Byggnadsmaterial. Avdelningen bedriver undervisning och forskning kring byggnadsmaterial. Vid avdelningen arbetar cirka fjorton personer uppdelade på kategorierna lärare/forskare, doktorander, teknisk-administrativ personal. Amanuenser utför arbetsuppgifter inom grundutbildning, forskning samt administration. Arbetsplatsen är belägen i V-huset, på LTH:s campus i Lund.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Med en anställning som amanuens kan du som student förena studier med arbete och komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet. Medverkan i grundutbildningen utvecklar dina pedagogiska och kommunikativa förmågor, vilket är värdefullt inom arbetslivet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för en amanuens kan avse undervisning, medverkan i forskning eller administration och ska ha en tydlig koppling till pågående studier.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:

- Laborationshandledare och övningsledare inom kursen VBMA30
- Laborationshandledare och övningsledare inom kursen VBMA05

Behörighet

Behörig att anställas som amanuens är den som bedriver heltidsstudier på högskolenivå, har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte har påbörjat forskarutbildning.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Pågående heltidsstudier inom V-utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Godkänd på någon av kurserna VBMA30, VBMA25 eller motsvarande kurser på utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

Meriterande för anställningen är:

- Kunskaper inom byggnadsmaterial, byggnadsfysik eller konstruktionsteknik, i form av höga kursbetyg
- Studieinriktning mot husbyggnadsteknik, konstruktion samt anläggningsteknik eller genom val av relevanta alternativobligatoriska eller valfria kurser inom ämnesområdet byggnadsmaterial
- Tidigare undervisningserfarenhet på högskolenivå
- Förmåga att utrycka sig tydligt
- God förmåga att samarbeta
- Självständighet och initiativförmåga

Övrigt
Anställningen gäller 1-2 tjänster som är tidsbegränsas under perioden 2024-01-15 till 2024-04-15 och avser vardera en omfattning på 5-15% av en heltid.

Du arbetar enligt ett schema som fastställs i överenskommelse med dig.
Bestämmelser gällande anställning som amanuens finns i ”Avtal om tidsbegränsad anställning som amanuens”.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i experimentell partikelfysik

Ansök    Nov 30    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
ATLAS-gruppen vid Lunds universitet söker en skicklig och motiverad postdoktor med specialitet inom spårrekonstruktion och partikelidentifiering.

Ämnesbeskrivning
Avdelningen för partikel- och kärnfysik (https://www.particle-nuclear.lu.se/) har 26 seniora forskare och totalt cirka 60 anställda. Forskningen omfattar experimentell partikel- och kärnfysik samt teoretisk fysik. Forskningen bedrivs med ATLAS- och ALICE-experimenten vid CERN, det planerade Light Dark Matter eXperiment (LDMX) vid SLAC National Accelerator Laboratory, samt planerade experiment vid European Spallation Source (ESS). Experimenten är starkt beroende av sina spårdetektorsystems prestanda, så bästa möjliga spårrekonstruktion är högt prioriterat för avdelningens verksamhet. ATLAS-gruppen i Lund har en lång tradition av utveckling av spårdetektorer, har byggt en del av ATLAS Transistion Radiation Tracker (TRT) och deltagit i dess drift. Nu är vi engagerade i uppbyggnaden av den uppgraderade inre spårdetektorn för High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC). Utveckling av spårrekonstruktion kompletterar engagemanget i utveckling och uppbyggnad av detektorer.

Den som får tjänsten kommer i genomsnitt lägga hälften av sin tid på utveckling av algoritmer för s.k. ”track alignment” inom ramen för ACTS (A Common Tracking Software). Andra hälften av arbetstiden är tillgänglig   för egenvald forskning inom ATLAS.

ATLAS räknar med att migrera all spårrekonstruktion till ACTS-ramverket för att möta utmaningarna från HL-LHC. Postdoktorn kommer att handleda en doktorand som redan arbetar med ACTS Combinatorial Kalman Filter och eventuellt en annan doktorand som arbetar med ACTS grafiska neurala nätverk för alignment. Utöver det finns även möjlighet att handleda master- och kandidatprojekt. Forskningsverksamheten är förlagd till Fysiska institutionen vid Lunds universitet, med regelbundna resor till CERN och ACTS-samarbetets workshops.

ATLAS-gruppen i Lund
ATLAS-gruppen i Lund består för närvarande av sex fakultetsmedlemmar (Vincent Hedberg, Hannah Herde, Else Lytken, Ruth Pöttgen, Oxana Smirnova och Torsten Åkesson) och tre doktorander. Våra aktiva forskningsområden inkluderar analys av fysikdata, rekonstruktion och partikelidentifiering, detektorarbete, instrumentutveckling och högpresterande databehandling.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppgifterna är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ger möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

- Forskning om spårrekonstruktion: Bedriva forskning inom området spårrekonstruktion för ATLAS-experimentet med hjälp av ACTS-ramverket, med fokus på utveckling och implementering av innovativa algoritmer och tekniker för att noggrant rekonstruera partikelbanor under HL-LHC-betingelser.
- Relaterad forskningslinje: Följa en relaterad ATLAS-forskningslinje som kandidaten själv väljer.
- Samarbete och lagarbete: Arbeta kollaborativt inom internationella forskningsmiljöer.
- Kommunikation: Tydlig och genomtänkt kommunikation, både inom det vetenskapliga sammanhanget och med allmänheten.
- Mentorskap och utbildning: Ge vägledning och mentorskap till yngre forskare och främja en miljö som präglas av samarbete och kunskapsdelning.
- Dokumentation och rapportering: Föra detaljerade register över forskningsverksamheten, förbereda dokumentation för framtida användare och följa ATLAS- och ACTS-kraven för att bidra till dokumentation av algoritmer och analysmetodik som utvecklats under forskningen.
- Möjlighet att söka extern forskningsfinansiering för konferensresor eller små projekt.
- Administration i samband med de arbetsuppgifter som anges ovan.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:657382/

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskningsingenjör i epidemiologi

Ansök    Nov 29    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för epidemiologi vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin undersöker hur vår hälsa påverkas av den yttre miljön.

Vår forskning kombinerar ofta data från nationella befolkningsregister med datainsamling i fält. Ett särskilt fokusområde är hur hög exponering för miljöföroreningen PFAS tidigt i livet påverkar hälsan hos barn och här bedriver vi forskning i internationell framkant. Mer information om forskargruppen hittar du här https://portal.research.lu.se/sv/organisations/epidemiology.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara att bedriva forskning inom ramen för befintliga forskningsprojekt som handlar om immunologisk påverkan av hög PFAS-exponering tidigt i livet. Du kommer att hantera stora datamängder, utföra statistiska analyser och skriva vetenskapliga publikationer. Du kommer även att bli involverad i datainsamlingen i Ronneby mor-barnkohort, vilket innebär kontakt med forskningspersoner.

Krav för anställningen är

- Forskarutbildning (PhD) inom epidemiologi, miljömedicin eller liknande
- Stor erfarenhet av arbete i statistisk progamvara såsom SAS, R eller Stata
- Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska

Meriterande för anställningen är

- Erfarenhet av hantering och statistisk analys av stora datamängder
- Tidigare arbete med PFAS-relaterad forskning

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) med omfattning 100 %.
Anställningsperioden sträcker sig från och med 2024-02-01 till och med 2024-06-30.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem.
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Ansök    Nov 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Forskaren ska leda och bidra till forskning relaterad till utveckling av dynamiska globala vegetations- och markkolmodeller och tillämpning av dessa på relevanta forskningsfrågor.

Under de första två åren kommer detta att fokusera på två kärnämnen:

- Utveckla, tillämpa och utvärdera integrerad vegetation - markkolmodeller för prediktion, förståelse och kvantifiering av kolflöden och växthusgasbalanser i perenna jordbrukssystem med särskild tonvikt på djupare jordlager (ned till 2 m). Dessa aktiviteter är inom ramen för ett ERC-projekt och ett FORMAS-projekt relaterat till kvantifiering och förståelse av markens kolbindningsdynamik vid odling av perenna jordbruksgrödor.
- Utveckla och implementera nya maskininlärningsbaserade algoritmer inom vegetationsmodellen LPJ-GUESS. Detta inkluderar planering av modellutveckling, träning av lämpliga algoritmer och deras koppling till LPJ-GUESS, design av experimentella protokoll, genomförande av relaterade simuleringar och analys. Exakta ämnen och arbetsplaner kommer att komma överens i diskussion med forskargruppen, men det kommer att vara fokus på träddödlighet och medarbetaren förväntas bidra väsentligt till den intellektuella utvecklingen av arbetet. Dessa aktiviteter ska i första hand genomföras inom ramen för Horizon Europe-projektet AI4PEX.
Forskaren ska skriva peer-reviewed artikler baserat på resultaten. På längre sikt kommer den som erhåller tjänsten att behöva delta i andra relevanta projekt relaterade till utveckling och tillämpning av ekosystemmodeller och förväntas bidra till eller leda ansökningar om extern finansiering. Deltagande i nationella och internationella möten och workshops relaterade till aktiviteter förväntas, liksom att utföra relaterade administrations- och kommunikationsaktiviteter. Biträdande handledning av en doktorand kan ingå.

Krav för anställningen

- Utbildning: Doktorsexamen i miljövetenskap med inriktning mot ekosystemmodellering.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
- Betydande tidigare erfarenhet av att utveckla och tillämpa dynamiska globala vegetationsmodeller, inklusive modellering av organiskt kol i marken, med särskild hänvisning till LPJ-GUESS.
- Avancerade färdigheter i C++ och Python-programmering.
- Minst 6 månaders års erfarenhet av utbildning och tillämpning av maskininlärningsmodeller.
- Dokumenterad framgång med att leda och bidra till högkvalitativa vetenskapliga publikationer.

Meriterande för anställningen

- Specialkunskaper inom växtekofysiologi, markens koldynamik och ekologisk teori.
- Erfarenhet av att arbeta med högpresterande datorkluster.
- Starka organisatoriska färdigheter, inklusive förmåga och vilja att bidra till samhällsaktiviteter.
- Tonvikten kommer att läggas på akademiska prestationer som bevis på framväxande självständighet som forskare och förmåga att kommunicera i vetenskapliga sammanhang och gentemot samhället i övrigt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn ska också tas till möjligheten att utveckla en självständig forskarkarriär i framtiden, samarbetsförmåga, hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker det administrativa arbetet inom enheten/avdelningen samt bidrar till dess framtida utveckling.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning på 100% heltid. Föredraget startdatum, 1 februari 2024. För ytterligare information kontakta: [email protected], [email protected].

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

- ett ansökningsbrev som beskriver din motivation för denna tjänst, en allmän beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (högst en sida),
- meritförteckning/CV, inklusive en lista över publikationer,
- kontaktinformation för minst två referenser,
- kopia av intyg/betyg som du vill komma ifråga.

Välkommen med din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i högtrycksfotoelektronspektroskopi och (foto-)atomlagerdeposition

Ansök    Nov 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Avdelningen för synkrotronljusfysik vid fysiska institutionen är i ett dynamiskt skede.

Det bearbetas ett antal nya projekt inom katalys, nanostrukturer, nanomaterial och magnetism, avbildning på den atomära skalan och tidsupplöst avbildning. I denna forskning kommer inte minst de nya stora forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och Europeiska spallationskällan ESS att utnyttjas.

Projektet som avses här syftar till att utveckla en grundläggande förståelse för de kemiska processerna som ligger till grund för (foto-)atomlagerdepositionsmetoden. Vår forskning inom området fokuserar framförallt på att utnyttja möjligheterna som ges av de nya experimentella metoderna inom ytfysikområdet som möjliggör mätningar vid realistiska tryck. Huvudmetoden är högtrycksfotoelektronspektroskopi (ambient pressure x-ray photoelectron spectroscopy, APXPS), men vi använder oss även av andra ytfysikaliska mät- och karakteriseringsmetoder.  

Arbetsuppgifterna som ingår i tjänsten är:

- Analysen av mätdata från tidigare experiment mha Igor Pro-mjukvaran och mha Python. Häri ingår programmering för att kunna hantera stora datamängder och samarbete med teoretiker för att underbygga analysen med en detaljerad förståelse.
- Summering av analysen i vetenskapliga artiklar för publicering i vetenskapliga tidskrifter.
- Förberedning och genomförande av ett stråltider vid strålrör på MAX IV, efterföljande dataanalys och publicering.

Kvalifikationer

Den sökande måste ha avlagt doktorsexamen i fysik eller kemi. Vi förväntar oss att den sökande har flerårig erfarenhet av forskningsarbete efter doktorsexamen, till exempel som postdoktor. Vidare måste den sökande ha dokumenterad erfarenhet av följande:

- omfattande och gedigen erfarenhet av arbete med ultrahögvakuumsinstrumentering och experiment i ultrahögvakuum,
- omfattande och gedigen erfarenhet av synkrotronbaserad högtrycksfotoelektronspektroskopi (APXPS) och fotoelektronspektroskopi i ultrahögvakuum (XPS),
- omfattande och gedigen erfarenhet av föreberedning och genomförande av stråltider vid synkrotronljusanläggningar,
- omfattande och gedigen erfarenhet av synkrotronbaserad analys av atomlagerdeposition (ALD) och foto-ALD med hjälp av APXPS,
- omfattande och gedigen erfarenhet av analys av stora datamängder i Igor Pro-mjukvaran.
- erfarenhet av programmering med Python.

Den sökande måste behärska engelska flytande i tal och skrift.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i masspektrometri-baserad proteomik

Ansök    Nov 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Postdoktoranställningen är kopplad till forskargruppen i klinisk proteinvetenskap vid avdelningen för Biomedicinsk teknik, LTH, som arbetar i nära samarbete med en forskargrupp vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Medicinska fakulteten.

Fokus för postdoktorns verksamhet är att generera inducerade pluripotenta stamcellsmodeller (iPSC) och deras analys med multi-omisk tekniker för att fastställa skadliga cellulära och molekylära mekanismer involverade i olika neurologiska störningar. Det primära syftet med forskningsarbetet är att utforska de proteomiska förändringarna relaterade till Parkinsons sjukdom i patientspecifika iPSC-härledda hjärnceller med stöd av ett nyligen beviljat anslag från Michael J. Fox Foundation. Verksamheten bedrivs i institutionens välutrustade laboratorier vid Biomedicinskt centrum (BMC) vid Lunds universitet.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningens huvudinriktning är att undersöka proteomiska förändringar i patientspecifika iPSC-härledda hjärnceller hos olika grupper av patienter med Parkinsons sjukdom. Forskningsarbetet inkluderar utveckling av metoder för provberedning, datainsamling och analys, med särskild uppmärksamhet på multi-omisk dataintegrering och analys.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Arbetsuppgifterna inkluderar att planera och utföra nödvändiga experiment, cellodling, hantera masspektrometrar (MS), samt fullständig dataanalys, rapportering och vetenskapligt skrivande. Handledning av studenter på grund- och doktorandnivå, stödja andra pågående projekt och aktivt sökande av externa forskningsmedel ingår också, liksom administrativa uppgifter kopplade till tjänsten.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Goda kunskaper i odling och differentiering av inducerade pluripotenta stamceller, inklusive 3D-cellkulturer.
- Omfattande kunskap inom området neurodegenerativa sjukdomar.
- Dokumenterad erfarenhet av biologisk masspektrometri och MS-baserad proteomik.
- Praktisk erfarenhet av att driva och underhålla LC-MS system.
- Goda kunskaper inom bioinformatik, såsom analys och tolkning av MS-baserad proteomisk data.
- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

- Förmåga att kommunicera.
- Samarbetsförmåga.
- Grundläggande kunskaper i att etablera, underhålla iPSC och differentiera till neurala celler, inklusive 3D-kulturer.
- Arbetslivserfarenhet inom området neurodegenerativa sjukdomar.
- Praktisk erfarenhet av provberedning av biologiska prover för proteomisk analys.
- Erfarenhet av prestandautvärdering och underhåll av nLC-MS/MS-system. 
- Erfarenhet av PTM-analys, såsom fosforylering, glykosylering.
- Fördjupad kunskap och erfarenhet av statistisk och bioinformatisk analys av proteomdata.
- Erfarenhet av programmering t.ex. i R, Phyton, eller motsvarande
- Erfarenhet av att handleda studenter och handleda master- och kandidatuppsatser

Du bör vara mycket motiverad att självständigt bedriva proteomisk analys av mänskliga stamcellsbaserade modeller, inklusive bioinformatisk analys, inom en internationell och interaktiv forskargrupp, samt stödja andra pågående projekt inom gruppen. 

För fullständig beskrivning se vidare: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:674780/ 

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i mikrobiell bioteknik

Ansök    Nov 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid Avdelningen för Bioteknik, kemiska institutionen, vid Kemicentrum i Lund (www.

biotek.lu.se). Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund- och forskarnivå inom olika områden av bioteknik. Avdelningen är mycket internationell och strävar efter att upprätthålla en jämn könsfördelning. Merparten av vår forskning handlar om utveckling av miljövänliga verktyg och processer baserade på bioteknik och grön kemi för att uppnå tekniska produkter och tjänster.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Avdelningen för bioteknik erbjuder en arbetsplats där man bedriver modern forskning inom bioteknik och grön kemi samt samarbete med industrin för att tillverka hållbara kemikalier och material.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbete inom Mistra forskningsprogram STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) och EU-Horizon 2020-projektet UPLIFT (Sustainable plastics for the food and drink packaging industry). Arbetet innebär experimentellt stöd i forskning om:

- Modifiering och utveckling av mikroorganismer och enzymer genom genteknik och proteinengineering för produktion av kolneutrala byggstenar som används vid polymersyntes och för nedbrytning av plast, samt utvärdering av de utvecklade mikroorganismerna och enzymerna i målprocesserna.
- Framställning av genkonstruktioner med olika gentekniska tekniker
- Produktion och optimering av enzymuttryck i olika värdar
- Köra mikrobiella och enzymatiska reaktioner för att framställa prover för utvärdering av projektsamarbetsparter.
- Validering av resultat, upprättande av rapporter, deltagande i möten med projektpartners samt förberedelse av muntliga presentationer.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Magisterexamen i bioteknik/molekylärbiologi/mikrobiologi eller motsvarande.
- Teoretiska och praktiska kunskaper inom molekylärbiologi och kloningstekniker och metoder, bioinformatik, mikrobiologi och mikrobiella odlingar, proteinproduktion, utveckling av metoder för att mäta enzymaktivitet och karakterisering, analytiska tekniker som kromatografi och elektrofores.
- Hänsyn ska tas till god förmåga att genomföra experiment, samarbeta med andra forskare och studenter samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för forskningsprojektet.

Meriterande för anställningen är:

- Viss forskningserfarenhet inom närliggande område.
- Vissa teoretiska och praktiska kunskaper inom proteinteknik och metabolism.
- God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska, samt att kommunicera med forskare från olika områden.
- Förmåga att utföra kritisk granskning av litteratur.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Tjänsten är en visstidsanställning om sex månader på 100 procent av heltid med start 15 januari 2024. Urval av kandidater som uppfyller grundkraven kommer att göras genom intervjuer i våra lokaler i Lund eller online via zoom.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

 

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i bioprocess teknik

Ansök    Nov 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid Avdelningen för Bioteknik, kemiska institutionen, vid kemicentrum i Lund (www.

biotek.lu.se). Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund- och forskarnivå inom olika områden av bioteknik. Avdelningen är mycket internationell och strävar efter att upprätthålla en jämn könsfördelning. Merparten av vår forskning handlar om utveckling av miljövänliga verktyg och processer baserade på bioteknik och grön kemi för att uppnå tekniska produkter och tjänster.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Avdelningen för bioteknik erbjuder en arbetsplats där man bedriver modern forskning inom bioteknik och grön kemi samt samarbete med industrin för att tillverka hållbara kemikalier och material.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbete inom Mistra forskningsprogram STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) och EU-Horizon 2020-projektet UPLIFT (Sustainable plastics for the food and drink packaging industry). Arbetet innebär experimentellt stöd i forskning om:

- Utveckling av bioprocesser baserade på mikroorganismer och enzymer för produktion av biobaserade kemiska byggstenar och plastnedbrytning, processdesign, enzymrening, separation och rening av produkter.
- Uppskalning av de optimerade bioprocesserna
- Tekno-ekonomisk analys av processerna
- Validering av resultat, upprättande av rapporter, deltagande i möten med projektpartners samt förberedelse av muntliga presentationer.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Magisterexamen i bioteknik/kemiteknik eller motsvarande.
- Teoretiska och praktiska kunskaper i hantering av mikroorganismer, mikrobiella odlingar, bioreaktordrift, proteinreningstekniker, separation av lågmolekylära produkter, analytiska tekniker som kromatografi, elektrofores, etc.
- Erfarenhet av mjukvara som Aspen eller SuperPro designer för att utföra tekniska ekonomiska bedömningar
- Hänsyn ska tas till god förmåga att planera och genomföra experiment, samarbeta med forskare och studenter i forskningsgruppen samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för forskningsprojektet.

Meriterande för anställningen är:

- Viss forskningserfarenhet inom närliggande område.
- Viss kunskap om att bestämma tekniska parametrar för uppskalning.
- God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska, samt att kommunicera med forskare från olika områden.
- Förmåga att utföra kritisk granskning av litteratur.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Tjänsten är en visstidsanställning om sex månader på 100 procent av heltid med start 15 januari 2024. Urval av kandidater som uppfyller grundkraven kommer att göras genom intervjuer i våra lokaler i Lund eller online via zoom.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

 

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent kemiteknik

Ansök    Nov 27    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Institutionen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.

Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.

Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på institutionen.Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd https://www.lu.se/vacancies

Arbetsuppgifter
Projektets övergripande mål är att studera hur skjuvkrafter alstrade genom tvärströmflöde, rotorer och vibrationer inverkar på membrans kapacitet (flux) vid ultrafiltrering av makromolekyler.

Arbetet innebär:
• planlägga försök i samråd med projektledare
• självständigt genomföra experiment i pilotskala i Kemitekniks apparathall
• noggrant dokumentera arbetet i form av en loggbok
• utvärdera resultaten i samråd med projektledare
• presentera arbetet i en teknisk rapport tillsammans med projektledare vid arbetets slut

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
• civilingenjörsexamen eller motsvarande
• praktisk erfarenhet av ultrafiltrering i konventionella moduler baserade på tvärströmsfiltrering, och moduler där skjuvkrafterna vid membranet genereras med rotorer och vibrationer

Meriterande:
•förmåga att självständigt utforma och genomföra försök
• erfarenhet att tillsammans med övriga projektdeltagare diskutera och utvärdera resultat från försök

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader med omfattning 100 %. Önskad start 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent inom plastforskning

Ansök    Nov 26    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen miljö- och energisystem är en av de äldsta hållbarhetsinriktade forskningsmiljöerna på Lunds universitet, med forskning och undervisning som började 1968.

Avdelningen är vid LTH, men forskningen som bedrivs här är tvärvetenskaplig och spänner över fem breda forskningsämnen: Från fossilt till biobaserat, Industriell omvandling, Politik och styrning, Resurser, försörjningskedjor och säkerhet samt Hållbar framtid. Denna tjänst är främst inom forskningsämnet https://www.tos.lth.se/forskning/haallbar-framtid/.Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vår avdelning finns i V-huset på LTH campus och erbjuder en intellektuellt stimulerande miljö och en vänlig arbetsmiljö.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Tjänsten fokuserar på att stötta forskning och projekthantering, mestadels inom projektet https://portal.research.lu.se/sv/projects/plastics-in-a-circular-society-alternative-organising-beyond-reso. Projektet fokuserar på initiativ utanför de vanliga industrierna som handlar om att tackla plastkrisen, till exempel nya sätt att producera, återanvända och återvinna plast, men även att minska användningen av plats och ersätta det med andra material. Projektet leds tillsammans av forskare från Lunds universitet (IMES och statsvetenskap), Copenhagen Business School och Graduate Institute Geneva.

När det gäller forskningsrelaterade arbetsuppgifter, kommer du att involveras i att förbereda en databas med alternativa organiseringsinitiativ för att hantera plastkrisen, genomföra intervjuer och fallstudier, assistera vid litteraturstudier, dataanalys och andra relevanta forskningsuppgifter. Stöd till projektadministration inkluderar att skapa och uppdatera projektets webbsida, organisera möten och kommunicera forskningsresultat. Du kommer att arbeta nära projektledaren och forskningsgruppen.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Du ska ha slutfört en masterutbildning, (exempelvis civilingenjör, hållbarhetsstudier, organisationsstudier, statsvetenskap eller andra studieinriktningar relevanta för tjänsten).
- Du ska ha väldigt goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- Du ska kunna arbeta självständigt och i grupp.
- Du är pålitlig och har en god kommunikationsförmåga.
- Du ska ha erfarenhet av insamling och analys av kvalitativa data.
- Du har kunskaper om plast: hur den produceras, konsumeras, hanteras och problem som omgärdar plast.

 

Meriterande för anställningen är:

Det är meriterande om du uppfyller något av följande kriterier:

- Du har goda kunskaper i franska, tyska eller spanska, för att kunna kartlägga initiativ över hela världen.
- Du har erfarenhet av att redigera webbsidor.
- Du har erfarenhet av insamling och analys av kvantitativa data.
- Du har erfarenhet av att jobba med eller i initiativ för att hantera plastkrisen.

Det är också meriterande om du har kunskaper om eller egna erfarenheter av att delta i aktiviteter relaterade till ett eller flera av följande områden:

- alternativ organisering, exempelvis social och solidarisk ekonomi, gemenskapsinitiativ, digitala allmänningar.
- heterodoxa politisk-ekonomiska ramverk, exempelvis nerväxt, diversifierade ekonomier, kritiska perspektiv på cirkulär ekonomi
- statsvetenskap och internationell styrning.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under 6 månader på 50 procent med startdatum i januari 2024.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev (max 1 sida) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt namn på 2 referenser. Bifoga gärna andra dokument du vill åberopa, t.ex. kopior av betyg, rekommendationsbrev, exempel på texter du skrivit).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent

Ansök    Nov 24    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer som projektassistent att arbeta i projektet ”Möjligheter och hinder för hållbarhet i alternativt boende” med uppgift att hjälpa till att förbereda och genomföra en kartläggning av alternativa bostadsprojekt och deras invånare samt att hjälpa till att analysera enkätresultat.

Kvalifikationer
Du förväntas ha goda kunskap inom samhällsgeografi.
Mycket goda kunskaper i svenska och gode kunskaper i engelska är ett krav.
Erfarenhet av självständig datainsamling och -analys är ett krav.
Anställningen riktar sig till de med en mastersutbildning inom samhällsgeografi.

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under 2 månader på 50 procent med startdatum den 1 januari 2024.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i teknik och samhälle

Ansök    Nov 24    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för teknik och samhälle på LTH är en inter- och multidisciplinär forskningsmiljö som främst fokuserar på samhälleliga utmaningar inom hållbarhet.

Tjänsten är placerad på avdelningen Miljö- och energisystem (förkortad IMES) och är en del av det nystartade https://lusem.lu.se/research/centre-for-sustainable-enterprising, ett samarbete mellan LTH och Ekonomihögskolan som finansieras genom en generös donation. IMES har cirka 30 anställda och SSCEN består av fyra doktorander och fyra seniora forskare som leder centret. Du förväntas att tillbringa tid som postdoktor i båda dessa forskningsmiljöer. Du kommer också bli en del av ett större nätverk av forskare som jobbar med plast och hållbarhet på Lunds universitet.

Särskild ämnesbeskrivning
IMES och SSCEN letar efter en postdoktor för att bidra till forskning om vägar mot ett mer hållbart system för produktion och konsumtion av plast. Plast anses alltmer som en utmaning för ekologisk hållbarhet genom de tre planetära kriserna förorening, klimatförändring och förlust av biologisk mångfald. Även om fokus för den tänkta forskningen är att mildra klimatförändringarna, så uppmuntrar vi ett mångsidigt angreppssätt till frågan som kopplar ihop de olika aspekterna på plastkrisen.

Alternativ för att mildra den negativa miljöpåverkan från plast kan vara att minska efterfrågan, förbättra materialets effektivitet, öka plastens cirkularitet samt att eliminera fossila bränslen som används för energi och råmaterial inom plastproduktionen. Detta ger upphov till många potentiella forskningsfrågor, t.ex.:

- Hur kan plast användas mer hållbart i framtiden?
- Går det att definiera inom vilka kontexter användning av plast är nödvändig?
- Vilken roll spelar näringslivet, från lokala firmor till multinationella bolag, beslutsfattare och andra intressenter för att hitta lösningar på plastkrisen?
- Hur ser ett framtida fossilfritt system ut för plasten och hur kan vi nå dit?
- Vilka ansatser behövs inom beslutsfattande och styrning?

Du förväntas presentera dina egna idéer i en kort forskningsplan (1-2 sidor) som inkluderar syfte, angreppssätt och vilken relevans forskningen har för beslutsfattare och/eller andra intressenter.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- forskning inom ämnesområdet.
- undervisning och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- samverkan med näringsliv och samhälle.
- att rapportera om och aktivt delta aktiviteter inom SSCEN

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Du ska ha en relevant forskningsbakgrund inom samhällsvetenskap, teknik eller ekonomi och management.
- Du ska ha god samarbetsförmåga och kunna jobba i team.

För annonsen i sin helhet, var vänlig se Lunds Universitets hemsida.

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor inom vårdvetenskap

Ansök    Nov 23    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för Proaktiv Integrerad Vård (PRICE), vid Institutionen för hälsovetenskaper inom Medicinska fakultet, bedrivs forskning med fokus på hur vård och omsorg fungerar och hur den kan utformas för att på bästa sätt möta patienters, närståendes och vårdpersonals behov.

Gruppens forskning utgår primärt från patienters och närståendes perspektiv och flera projekt syftar till att utveckla eller utvärdera komplexa interventioner. Gruppen leds av docent Jimmie Kristensson. Verksamheten är lokaliserad vid Forum Medicum i Lund. 

Vi söker härmed en driven postdoktor för arbete inom ramen för ReScreen projektet som har inriktning mot cancerrehabilitering vid bröstcancer.

Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss 

Arbetsuppgifter och ansvarområden
Anställningen innebär arbete inom ramen för den komplexa interventionsstudien ReScreen (Screeningbaserad individualiserad rehabilitering). Projektet innefattar flera olika delstudier och har fokus på att utveckla och utvärdera en modell för individualiserad rehabilitering vid bröstcancer samt att kartlägga utvecklingen inom cancerrehabiliteringsområdet genom registerbaserade studier.

Forskningsprojektet genomförs i samarbete mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Tjänsten innebär forskning i ett inter-disciplinärt forskarteam och samarbete med såväl kliniker som forskare inom cancerhabiliteringsområdet regionalt, nationellt och internationellt.

I tjänsten ingår projektadministration och databashantering samt ansvar för analys, manusskrivande och publiceringsprocessen inom projektet relevanta vetenskapliga studier samt arbete med ansökningar om externa forskningsmedel. Även andra förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella.

Kvalifikationer och bedömning
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Behörig att anställas som postdoktor är du som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom anställningens ämnesområde. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

• God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga, inom vårdvetenskap med fokus på cancerrehabilitering vid bröstcancer.

I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

• Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller psykologi 
• Minimum ett års erfarenhet av forskning inom området psykoonkolog
• Dokumenterad erfarenhet av forskningsmetoder inom kvalitativt såväl som kvantitativt paradigm
• Mycket god statistik kompetens och förmåga att självständigt planera och genomföra statistiska
analyser.
• Erfarenhet av att genomföra psykometriska analyser
• Mycket goda kunskaper i engelska

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Personen som vi söker ska ha god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du ska också ha förmåga att kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Meriterande för anställningen är:

• Erfarenhet av forskning inom bröstcancerområdet med inriktning på cancerrehabilitering 

Övrigt:
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01". Tillträdesdatum är den 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV och examensbevis.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i klimatmodellering relaterat till aerosol och moln

Ansök    Nov 23    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Postdoktortjänsten är placerad på avdelningen för förbränningsfysik.

Aerosolgruppen vid förbränningsfysik bedriver forskning kring aerosolpartiklars påverkan på klimat och på luftkvalitet. Forskningen involverar arbete med mätningar av aerosolpartiklars egenskaper och halter, satellitmätningar, processmodellering och global modellering. Forskargruppen är en del av det strategiska forsknings området MERGE (https://www.merge.lu.se) som fokuserar på klimatmodellering. Aerosolforsking har bedrivits på Lund Universitet sedan 1970 talet och numera är Aerosoler ett profilområde på LTH (https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/). 

Förbränningsfysik har ca 70 anställda och är lokaliserade i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska Institutionen. Avdelningen arbetar aktivt till att ha en god arbetsmiljö med bland annat en trivselgrupp som anordnar spelkvällar, utflykter och andra aktiviteter.
Postdoktortjänsten är en del av ett Horizon Europe Projekt där 19 partners från olika delar av Europa deltar. Projektet är inriktat mot att minska osäkerheterna kring aerosolers påverkan på moln och klimatet. Inom projektet ingår allt från användning av mätdata från fältkampanjer, långtidsmätningar och satelliter, till processmodeller och globala klimatmodeller. Fokus för arbetet på Lunds universitet inom detta projekt är marina aerosolpartiklars påverkan på moln och klimat och hur detta representeras i en klimatmodell.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet för anställningen är aerosolpartiklar och hur dessa påverkar moln och klimat. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att jobba med att utvärdera och utveckla emissioner från haven i modellen NorESM (Norwegian Earth System Model). Uppgifterna kring detta kommer att innefatta att se över nuvarande parameteriseringar i modellen relaterade till dessa emissioner och att arbeta fram metoder på hur dessa kan förbättras. Detta arbete kommer även att involvera att utvärdera modellens halter av aerosoler med hjälp av olika dataset från mätningar. Detta utvecklingsarbete kommer i ett senare skede i projektet att användas för att ta fram nya uppskattningar av aerosolers påverkan på moln och klimat samt att undersöka återkopplingsmekanismer kopplade till dessa emissioner. Du kommer alltså huvudsakligen att jobba med programmering och simuleringar med NorESM på ett high performance computing (hpc) center i Linköping. I arbetet ingår även att skriva vetenskapliga publikationer relaterade till forskningen. Du förväntas delta i projektmöten inom Horizon projektet och presentera resultat på vetenskapliga konferenser.  

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- goda kunskaper inom programmering
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- god kunskap kring aerosolpartiklar och moln

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

- tidigare erfarenhet av att utveckla klimatmodeller
- erfarenhet av arbete i Linux baserade operativsystem, arbete på hpc center samt kunskaper inom programmering i Fortran och Python
- erfarenhet av modellering med NorESM
- arbete med aerosolemissioner från hav
- du är självständig, har bra samarbetsförmåga, är initiativtagande och strukturerad.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:673431/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Djurtekniker till gruppen regenerativ immunologi

Ansök    Nov 23    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Biträdande universitetslektor Nicholas Leigh leder forskargruppen regenerativ immunologi på
avdelningen för molekylärmedicin och genterapi vid medicinska fakulteten.

Vår forskargrupp fokuserar på att förstå de faktorer som möjliggör för regenererande arter att utföra anmärkningsvärda regenereringshandlingar, t.ex. lemregenerering. Vi är särskilt fokuserade på hur immunsystemet främjar och möjliggör regenerering i salamandrar. https://www.stemcellcenter.lu.se/research-groups/leigh och https://leighnd.github.io/ kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Forskargruppen har som mål att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö och att uppmuntra till nya ideer och självständigt tänkande. Vi arbetar för att främja även en samarbetsvillig, kommunikativ och förtroendeingivande arbetsmiljö.
Nu söker vi förstärkning i form av en djurtekniker för att ta hand om salamandrar och stödja våra pågående forskningsprojekt 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Djurtekniker kommer du att hjälpa till med forskningen i de pågående
forskningsprojekten i gruppen.
Utöver det kommer du att ta hand om och hantera vår nya
salamanderanläggning, vilket innebär uppfödning och vård av olika salamanderarter, övervakning av vattenkvaliteten, rengöra tankar och allmän hantering av vår salamanderkoloni. Arbetet innebär också att generera transgena salamanderlinjer, inklusive mikroinjektioner och nedströms genotypning. Dessutom innebär arbetsuppgifterna samarbete med industrin och andra berörda samhällsinstanser.
Administration relaterad till ovannämnda uppgifter ingår och även andra vanligt förekommande uppgifter i laboratoriet.
Tunga lyft kan förekomma då arbetet innebär lyft och flytt av lådor fyllda med vatten.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Bachelor eller masterexamen inom relevant ämnesområde 
- Dokumenterad erfarenhet av uppfödning och vård av salamandrar
Väldigt bra kunskaper i engelska i tal och skrift
Då arbetet kan vara fysiskt krävande så krävs en god fysik

Stort vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Arbetsuppgifterna kräver att du har en god kommunikationsförmåga och en god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

- Dokumenterad erfarenhet av CRISPR/Cas9 och generering av transgena djur
- Tidigare arbete med vattenlevande arter
- Erfarenhet av djurhantering, yrkesmässigt eller på hobbynivå.  

Det krävs  att du har ett engagemang för
att främja en inkluderande och välkomnande arbetsmiljö.

Övrigt
Tillsvidareanställning på heltid med start from 2024-02-13 eller enligt överenskommelse. 
Provanställning kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla ett CV.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i biologi

Ansök    Nov 20    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Neurala kretsar som ansvarar för navigering är ett aktuellt fokus inom neurobiologisk forskning.

Att upptäcka och utforska dessa kretsar i insekter är en signifikant forskningsfråga som besvaras i vår forskargrupp. Vårt syfte är att lösa de fundamentala neurala mekanismerna för att förstå hur insekter bestämmer sig för att svänga höger eller vänster i ett visst ögonblick, och hur dessa elementära navigeringsbeslut är kopplade till varandra för att bygga upp avancerade navigeringsstrategier, så som sökande via by path integration eller långdistansnavigering. Hur det fundamentala kärnkretsarna har utvecklats för att stämma överens med en bred diversitet av beteenden hos olika insekter kräver komparativ analys mellan insektsarterna. Av den anledningen har vi erhållit ett flertal unika dataset från block-face elektronmikroskopi från en rad hymenopteraninsekter, i syfte att identifiera deras diverse navigeringsförmågor som reflekteras i neurala kretsarna i centret for beslutstagande – the ’central complex’. Efter att ha erhållit och validerat data är vår största utmaning nu att analysera denna stora mängd information. Den framgångsrika sökanden kommer att utföra manuell 3D rekonstruktioner och synapsannotering av neuroner i det ’central complex’ av myror och bin, vilket bidrar till att generera jämförande ’projectomes’ och lokala ’connectomes’. Analys och korrekturläsning av automatiskt genererade, segmenterade neuronmorfologier kommer att vara en extra uppgift. Vi har kapacitet att anställa 1 projektassistent för dessa uppgifter, som kommer att arbeta med hjälp av mjukvarumiljöerna CATMAID och FlyWire.

Krav

- Masterexamen i biologi
- Minst 5 månaders erfarenhet av connectomics dataanalys, gärna med programvaran CATMAID eller FlyWire
- Intresse för insekters neuroanatomi och den neurala grunden för beteende
- Initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt
- Utmärkt kommunikationsförmåga i engelska, i både tal och skrift.
- Bakgrund inom neurobiologi är meriterande  

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till mycket bra samarbetsförmåga, personligt driv och självständighet, samt hur sökandens erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskargruppens arbete samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tidsbegränsad heltidsanställning 15 december 2023 - 14 juni 2024. 

Kontaktperson: Stanley Heinze: [email protected]

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i system Immunologi

Ansök    Nov 21    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker en nyfiken, motiverad kandidat med erfarenhet av beräkningsbiologi och systembiologi till en Data-Driven Life Sciences (DDLS) postdoc position i Systems Immunology Lab vid medicinska fakulteten.

Gruppen leds av biträdande lektor Camila Consiglio och använder högkapacitetstekniker inom multi-omik samt avancerade beräkningsmetoder för att undersöka könsskillnader i människans immunologi. Detta postdokorand-projekt syftar till att undersöka könsskillnader inom mänsklig immunologi genom användande av metoder på system-nivå.

 

Arbetsuppgifter

Postdoktoranden inom beräkningsbiologi kommer tillämpa systemimmunologiska metoder för att kartlägga et mänskliga immunsystemet genom användande av diverse högkapacitetstekniker. Uppgiften omfattar analys av transkriptomik (bulk och sc-mRNA-seq), epigenomik (ATACseq, CUT&RUN;), protemik (Olink), samt sammansättnings-, metabol-, och immunofentypisk profilering (högdimentionell cytometri). Arbetet inkluderar ansvar för datakurering, bearbetning samt komponering, redigering eller utförande av script/flödesscheman. Andra arbetsuppgifter innefattar att leda projekt, författa ansökningar och manuskript, presentera vid nationella samt internationella konferenser, närvara vid seminarier, informella mentorskap av andra anställda, och att samarbeta med kollegor och kollaboratörer.

Vi prioriterar en respektfull, inkluderande, och stimulerande arbetsmiljö med kärnvärden som ärlighet, tydlig kommunikation, samt ansvarstagande. Individer från varierande och/eller minoritetsgrupper uppmuntras att ansöka.

 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:
PhD inom beräkningsbiologi, bioinformatik, statistik, kvantitativ biologi eller liknande ämnen.
· Färdighet inom datorprogrammering.
· Erfarenhet inom beräkningsbiologi/systembiologi/analys av omik-data.
· Intresse av immunologisk forskning.
· Vara bekant med praxis för reproducerbar och transparent vetenskap.
· God förmåga att kommunicera muntligt samt skriftligt på engelska.
· God förmåga att kommunicera genom presentationer samt i text.
· Samarbetsvilja
· Förmåga att arbeta självständigt.
· Tålamod, sinne för detaljer.


Meriterande för anställningen är:
· Specifikt intresse av mänsklig immunologi, könsskillnader och system-immunologi.
· Erfarenhet av kurerande, prepocessande, analys och/eller integrering av bulk RNAseq, scRNA, och andra typer av omikdata.
· Erfarenhet av git och GitHub.
· Erfarenhet av att använda high performance computing clusters.
Individer från varierande och/eller minoritetsgrupper uppmuntras att ansöka. Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet.Övrigt
Tillfällig anställning I två år. Heltidsposition med önskat startdatum i januari 2024, eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Ansökan måste innehålla följande:

- Ett en sida långt personligt brev på engelska,
- CV, innehållande information angående hur kantidaten passer för den här specifika positionen (se kvalifikationer) och kontaktinformation till två referenser.
- En kopia av doktorsexamenbeviset.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Project assistant: Parliamentary Deliberation in Welfare State Expansion

Ansök    Nov 21    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
The https://www.

svet.lu.se/en/ announces a job as a project assistant. The employment is related to the https://portal.research.lu.se/en/projects/political-deliberation-in-welfare-state-development project, which uses a mixed-method design to examine how and why politicians engaged in political deliberation before enacting path-breaking social policy reforms. The project consists of two main components: one that theorizes and classifies large social insurance reforms in 15 rich democracies over the main part of the 20th century and one that analyzes parliamentary deliberation over a subset of large social insurance reforms in Sweden, Switzerland, and the UK.

Tasks
The project assistant will work on one or more components of the project, subject to their skill-set. Core tasks involve: preparing Excel worksheets with information such as background data on the parliamentarians who spoke in various debates; and conducting secondary research on social insurance reforms, which may involve finding and consulting academic and parliamentary sources as well as communicating with librarians and public policy experts. Additional tasks involve coding parliamentary deliberation in English, Swedish, and/or French and German (in the case of Switzerland); and collecting and cleaning large-N cross-sectional time-series data in Stata. In all these tasks, the project assistant will work in collaboration with the project investigator.

Qualifications
The job as a project assistant requires an ability to perform independent, accurate and systematic work, a curious mindset, and a willingness to work with qualitative and, possibly, quantitative data.

Requirements:

- Experience of working with different methods 
- Experience working with Excel and Word
- Excellent ability to express themselves in written and spoken English
- At least bachelor's degree in political science or in a related discipline such as sociology or social work 
- The ability to work both independently and in a team

Merits:

- Experience with qualitative content analysis
- Experience working with and coding in Stata
- Fluency in Swedish or both French and German

Details of the position  
The appointment concerns 1-2 positions full-time or part time, depending on the skills brought by the applicant. The position is expected to start in January 2024 and last at least until 30 April, potentially longer. The exact terms of appointment depend on the precise skill set that the person brings to the project.

• Contact details; Associate Professor https://www.svet.lu.se/en/moira-nelson.

We offer
Lund University is a public authority which means that employees get particular benefits, generous annual leave and an advantageous occupational pension scheme. 
Read more on the University website about being a Lund University employee: https://www.lunduniversity.lu.se/about-university/work-lund-university.

Application details: 
•    Max. one-page motivational letter 
•    CV
•    A copy of degree and grade certificates in Swedish or English (examensbevis och betyg)
•    One reference contact

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent till projekt inom psykologi, IKBT, språk och AI

Ansök    Nov 18    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för psykologi söker en projektassistent under 12 månader (20%) inom forskningsprojektet "AI4CBT -- Explainable, Human-Centric, Psychology-Grounded Fine-Grained Assessment and Planning for Cognitive Behavioral Therapy”.

Projektet arbetar med hur internetbaserad kognitiv beteende terapi (I-KBT) kan förbättras med AI metoder (naturlig språkteknologi och maskininlärning). I projektet svarar patienter skriftligt på öppna frågor om sin mentala hälsa. Svaren analyseras med AI och används för att anpassa och välja KBT moduler, samt för att mäta förbättring i mental ohälsa. Målsättningen är att skapa en AI stödd I-KBT.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/formaner-anstallda

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I arbetsuppgifterna ingår insamling och analys av data, samt skrivande av vetenskapliga texter.

Kvalifikationer
Sökande ska ha en grundutbildning i psykologi. Psykologexamen är meriterande. Sökande ska kunna påvisa hög förmåga till vetenskapligt skrivande. Sökande bör ha hög kompetens i kvantitativa metoder, med en förmåga att kunna lära sig nya metoder inom naturligt språkteknologi.

Ansökan
Anställningen söks genom universitetets rekryteringssystem. Till ansökan bifogas examensbevis, kurslista och CV. Bifoga vetenskapliga arbeten, samt en kort beskrivning (max 1 sida) som beskriver tidigare erfarenheter av forskning, kunskaper i kvantitativa metoder och förmåga till vetenskaplig kommunikation

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 20% under 1 år med start under början av 2024.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor inom neuroinflammation

Ansök    Nov 20    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Vid laboratoriet för experimentell neuroinflammation bedrivs forskning om hur inflammation av framförallt hjärnans inflammatoriska celler, mikroglia är involverade i hjärnans sjukdomar.

Gruppen leds av professor Tomas Deierborg och består av både forskande, teknisk personal och av studenter på olika nivåer. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: www.neuroinflammation.lu.se

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra och värnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. God arbetsmiljö och värdegrund är avgörande för ett kreativt och produktivt forskningslab.

Vi söker nu en postdoktor inom neuroinflammation med kunskap inom mikroglia-analys och fenotypisk bestämning (scRNAseq).

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som postdoktor inom forskargruppen ansvarar du för projektplanering och utförande av diverse forskningsuppgifter. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen in vivo-arbete, mikroglia-analys genom FACS/MACS och scRNA seq, immunohistokemi och handlednings av studenter. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella så som cellodling, administrativa uppgifter och undervisning. Arbetsuppgifterna kommer även att kräva konferensdeltagande och eventuellt även tjänsteresor med utlandsvistelse.

Behörighet

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Disputerat inom ämnet neuroinflammation med fokus på mikrogliaceller
- Förmåga till analys av mikrogliaceller genom FACS/MACS och scRNAseq
- Förmåga till att immunohisto/cytokemiska-analyser, WB och ELISA
- Förmåga att självständigt sammanställa data och skriva egna vetenskapliga arbeten
- Självständig och initiativrik med vilja att utveckla projekt.
- Att du är samarbetsvillig då arbete kommer att utföras med flera samarbetspartners
- Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper

Meriterande för anställningen är:

- Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag
- Genomförande av bioinformatiska analyser
- Visat prov på god samarbetsförmåga och projektledning

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

- Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Lunds universitet har generöst stöd för föräldraledighet och förmånliga erbjudande kring träning och friskvård

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos osshttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på två år och avser heltid med önskat tillträdesdatum den 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse. Anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.

Anställningen är tidsbegränsad till minst två år, max tre år enligt kollektivavtal  om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket). En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens.

Mer om Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent till projekt inom psykologi

Ansök    Nov 18    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker nu en projektassistent till vårt projekt ”Självskadebeteende, ätstörtbeteende och livssituation”.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar att planera, organisera och genomföra datainsamlingar både ute i fält och via webben, samt att hantera, bearbeta och analysera forskningsdata, samt att rapportera resultaten.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/formaner-anstallda

Kvalifikationer
Kandidat- eller masterexamen inom psykologi eller motsvarande är ett krav. Erfarenhet av att samla in enkätdata i direkt kontakt med deltagare, kunskaper i statistik, samt förmåga att använda Microsoft Excel och något statistikprogram (t.ex. SPSS, jamovi, R) är nödvändiga kompetenser. För vissa arbetsuppgifter krävs mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Meriterande är erfarenhet av att arbeta med tonåringar, kunskap om övriga delar av Microsoft Office-paketet, samt erfarenhet av enkätverktyg som Qualtrics eller Sunet. Ett B-körkort är också meriterande. Stor vikt läggs på personliga egenskaper såsom vilja att lära sig nya saker, noggrannhet, förmåga att arbeta strukturerat och självständigt, samt förmåga att lära ut och kommunicera med andra.

Villkor
Visstidsanställning på 50% (med möjlighet till ökad omfattning upp till 100% beroende på kvalifikationer) till 2024-06-15, med tillträde planerat till den 15 januari 2024.
 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuenser, Konstruktionsteknik

Ansök    Nov 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Lunds universitet söker fyra amanuenser för placering vid Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för konstruktionsteknik.

Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid Avdelningen för konstuktionsteknik vid Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Avdelningen bedriver undervisning och forskning kring bärande konstruktioners funktion och säkerhet. Vid avdelningen arbetar cirka femton personer uppdelade på kategorierna lärare/forskare, doktorander, teknisk-administrativ personal samt studentmedarbetare. Amanuenser utför arbetsuppgifter inom grundutbildning, forskning samt administration. Arbetsplatsen är belägen i V-huset, på LTHs campus i Lund.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Med en anställning som amanuens kan du som student förena studier med arbete och komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet. Medverkan i grundutbildningen utvecklar dina pedagogiska och kommunikativa förmågor, vilket är värdefullt inom arbetslivet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för en amanuens kan avse undervisning, medverkan i forskning eller administration och ska ha en tydlig koppling till pågående studier.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:

- Undervisning i kursen VBKF15 Konstruktionsteknik som övningsassistent
- Viss administration

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är:

- Pågående heltidsstudier inom V-utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- Godkänt på alla kurser på V-utbildningens årskurs 1 och 2 eller motsvarande kurser på utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Kursbetyget 4 eller 5 på kursen VBKF15 Konstruktionsteknik eller motsvarande betyg på kurs som bedöms som relevant av arbetsgivaren

Meriterande för anställningen är:

- Kunskaper inom konstruktionsteknik, byggnadsmekanik och byggnadsmaterial, i form av höga kursbetyg
- Studieinriktning mot konstruktion eller husbyggnad, visad genom val av relevanta alternativobligatoriska eller valfria kurser inom ämnesområdet konstruktionsteknik
- Tidigare undervisningserfarenhet på högskolenivå
- Tålamod och förmåga att utrycka sig tydligt
- God förmåga att samarbeta
- Självständighet och initiativförmåga

Övrigt
Anställningen tidsbegränsas under perioden 2024-01-15 till 2024-05-15 och avser en omfattning på 10-20% av en heltid, vilket i genomsnitt motsvarar cirka 4-8 timmar i veckan. Omfattningen bestäms av rekryterande chef och kandidat i samband med rekryteringen.

Du arbetar enligt ett schema som fastställs i överenskommelse med dig.
Bestämmelser gällande anställning som amanuens finns i ”Avtal om tidsbegränsad anställning som amanuens”.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare till institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Ansök    Nov 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för kulturgeografi, Lunds Universitet, söker en forskare för att arbeta med ämnet/metodiken "Riskterrängmodellering” (Risk terrain modeling).

Ämnet/metodiken är en del i ett framväxande forskningsområde vid institutionen, som kombinerar tillvägagångssätt och forskning från kulturgeografi och kriminologi och inbegriper kvantitativa metoder och Geografiska informationssystem (GIS). Vi söker en forskare som kan tillämpa och hjälpa till att utveckla forskningen som stöds av ”Riskterrängmodellering” och platsbaserad analys av brott. Arbetsuppgifterna inkluderar genomgång av vetenskaplig tillhörande litteratur, genomförande av brottsanalyser med stöd av riskterrängmodellering, akademiskt skrivande samt deltagande i seminarier, workshops, akademiska och professionsanknutna konferenser. Personen kommer att knytas till ett specifikt forskningsprojekt och forskargrupp som är inriktat mot brottsanalys utifrån ett platsperspektiv.

Vi söker en kandidat som har visat forskningserfarenhet (disputerad eller nära disputerad) och som är intresserad av platsbaserad brottanalys samt har tidigare erfarenhet av kvantitativa forskningsmetoder och Geografiska informationssystem (GIS). Kandidaten bör ha ett genuint intresse av forskning, kunna arbeta självständigt och systematiskt med initiativ som bidrar till forskargruppen. Vi ser det också som en merit om kandidaten har kunskap och erfarenheter om forskning om brott och offentlig trygghet utifrån ett geografiskt perspektiv.

Varaktighet: 12 månader, 25 %
Start: 1 januari 2024
Skicka in: brev, CV, doktorsexamen eller intyg om disputation i närtid (6 månader).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuenser för arbete inom undervisning i Reglerteknik

Ansök    Nov 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Reglerteknik är en av institutionerna vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Vår forskning fokuserar på hållbar och säker drift av tekniska system till nytta för människor och planeten. Institutionen bedriver både grundforskning och tillämpad forskning inom områdena robotik, energiförsörjning, transport, hälsovård, kommunikation och ekonomi. Institutionen ger både grundläggande och avancerade kurser för studenter inom flera olika civilingenjörsprogram inom områdena reglerteknik och lärande. Det finns även omfattande forskarutbildning med 25–30 aktiva doktorander på institutionen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Vi söker nu amanuenser till FRTF05 Reglerteknik, allmän kurs (läsperiod 3) och FRTF10/FRTN25 Systemteknik/Processreglering (läsperiod 4). Som amanuens kommer du att arbeta tillsammans med övriga lärare i en grupp av andra amanuenser inom institutionens grundutbildning.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:

- Medverka i institutionens undervisning (hålla övningar och laborationer, handleda projekt, rätta inlämningsuppgifter och tentamensuppgifter) på grund- och avancerad nivå. 

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:

- Läser en utbildning vid tekniska fakulteten (LTH).
- Fullföljt FRTF05 Reglerteknik, allmän kurs, med betyg 5, eller fullföljt FRTF10/FRTN25 Systemteknik/Processreglering, med betyg 5, eller motsvarande betyg på kurs som bedöms som relevant av arbetsgivaren.
- Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, och har goda kunskaper i engelska.
- God samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är att du:

- Tidigare undervisningserfarenhet, särskilt i reglerteknik.
- Fullföljda eller pågående avancerade kurser i reglerteknik eller närliggande matematiska och systemtekniska ämnen.

Vi kommer att lägga stor vikt vid tidigare studieresultat och personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka undervisningen inom institutionen.

Övrigt 
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 240116–240331, 240116–240615 eller 240315–240615 och avser omfattning 15–20% av heltid. En anställning som amanuens får högst motsvara 50% av full arbetstid. Maximalt ett års anställning, men får förnyas, dock maximalt 3 år sammantaget. Anställningen omfattas av https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/arbetstidsavtal-120229-saco-larare.pdf.

Notera att arbetsuppgifterna inte nödvändigtvis är jämnt fördelade under anställningstiden och att arbetet kan innebära kvällsarbete vid enstaka tillfällen.

Vi avser att anställa 4-5 amanuenser.

Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Ange i din ansökan vilken kurs och vilken av kursperioderna du är intresserad av.

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid Kemiska institutionen

Ansök    Nov 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Anställningen placeras vid Kemiska institutionen, avdelningen för bioteknik.

Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund- och forskarnivå inom olika områden av bioteknik såsom industriell bioteknik, miljöbioteknik, och bioteknik för hälsa. Forskningen innefattar såväl studier av grundläggande karaktär som rena tillämpningar. Avdelningen bedriver multidisciplinära projekt i samarbete med andra forsknings- och industriella partner, som involverar utveckling av biotekniska och grön kemi processer för omvandling av förnyelsebara råvaror till kemiska byggstenar för hållbara kemikalier och plaster anpassade till cirkulär ekonomi.

Arbetsuppgifter

Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Amanuens anställning avser medverkan i forskningsprojekt STEPS och involverar utveckling av kemisk och enzymatisk process för syntes och upprening av biobaserad plastmonomerer.

Arbetsuppgifterna innefattar:

I arbetsuppgifterna ingår labbförsök om optimering av reaktionsförhållanden för syntes av biobaserade byggstenar för plast via kemisk och enzymatisk katalys, produktseparation och upprening, produktanalyser, dataanalys, förberedelse av prover för utvärdering, sammanställning av alla resultat i en rapport samt att hålla muntliga presentationer för forskargruppen och samarbetsparter i projekten.


Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är:

- antagen till master/civ.ing utbildning i kemiteknik/bioteknik eller motsvarande relevant utbildning
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- genomgått kurser i organisk kemi, tillämpad biokemi, separationsprocesser
- labberfarenhet av organisk syntes, biokatalys, destillering, spectrofotometrisk, kromatografisk och NMR analys

Meriterande för anställningen är:

- goda kunskaper i grön kemi, organisk kemi, kemisk katalys och enzymatisk katalys
- Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom avdelningen.
- Mycket bra kommunikationsförmåga via muntliga presentationer och skriftlig rapportering

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 20240108 – 20240707 och avser omfattning 50%. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Anställningen omfattas av Flextidsavtal för T/A-personal.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent

Ansök    Nov 15    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnet allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum (SOL), på Lunds universitet, är en miljö där språkvetenskaplig forskning med olika inriktningar bedrivs av forskare, doktorander och assistenter.

Språk- och litteraturcentrum erbjuder en dynamisk miljö där forskare från olika språkrelaterade ämnen samverkar.

Assistenten kommer vara knuten till forskningsprojektet ”Att skapa ’The Lund Corpus on True and Invented Narratives in Speech and Writing’”. Projektet är ett stödprojekt till ett större projekt, BOATS, Based on a true story? How to differentiate between invented and self-experienced narratives through comparing linguistic processes in speaking and writing. I projektet arbetar en senior forskningsledare, en lektor och en doktorand.

Assistentens uppgift är att sammanställa och ordna redan insamlade och transkriberade data från BOATS-projektet, och utifrån detta skapa en enhetlig korpus (textsamling) som görs tillgänglig via Lunds universitets Humanistlaboratoriums Arkivserver. Assistenten kommer att arbeta självständigt, men i nära kontakt med medlemmar i det större forskningsprojektet. I anställningen ingår också att på svenska och engelska dokumentera uppbyggnaden av språkkorpusen. Krav för anställningen är mycket god datorvana och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska, och meriterande är tidigare erfarenhet av att ha arbetat med språkkorpusar, textsamlingar eller arkiv/arkivering.

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss 


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
- Du kommer att arbeta självständigt med att systematisera filer av olika slag.
- Du förväntas ha god datorvana och goda kunskaper i svenska och engelska.
- Du förväntas regelbundet stämma av arbetet med projektledare och andra medarbetare inom projektet.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Du ska ha god datorvana
- Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- Du ska ha god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:


- Tidigare erfarenhet av att arbeta med språkkorpusar textsamlingar eller arkiv/arkivering.

- Högskolestudier inom lingvistik eller andra språkvetenskapliga ämnen är meriterandeÖvrigt
Anställningen är en visstidsanställning på 50 procent med startdatum 1 december 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 maj 2024. För ev frågor om anställningen kontakta Victoria Johansson, projektledare https://www.sol.lu.se/person/VictoriaJohanssonSå här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (publikationer, kopior av betyg, uppgifter till referenser osv.).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i astrofysik

Ansök    Nov 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

Postdoktor i galaktisk arkeologi genom högprecisionsspektroskopi med IGRINS and MOONs instrumenten


Anställningen är placerad vid avdelningen för astrofysik vid institutionen för fysik för att arbeta i professor Nils Rydes grupp för att göra avancerad och oberoende forskning inom galaktisk arkeologi med precisionsstjärnspektroskopi i nära-infrarött.

Målet är att få en djupare förståelse för de fysiska processer som driver utvecklingen av Vintergatans centrum, särskilt då en bättre förståelse av dess stjärnbildningshistoria. De nödvändiga kemodynamiska studierna kommer att ge insikter i den kemiska anrikningens historia och bildandet och utvecklingen av olika komponenter och stjärnpopulationer. Postdoktorn kommer att leda arbetet med att vetenskapligt analysera data från IGRINS-spektrometern samt utveckla precisionstester för data som kommer komma från den planerade spektroskopiska faciliteten VLT/MOONs vid ESO. Den första datan väntas om ett år, 2025. Studier av stjärnpopulationer bakom interstellärt stoft, såsom de i Vintergatans mitt kommer specifikt att utföras, men generella studier om grundämnenas kosmiska ursprung kommer också att utföras. Forskningen stöds av Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga uppgifterna i denna postdoktorala anställning är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Den anställde kommer att leda insatserna i projektet. Han eller hon kommer självständigt att arbeta med att utveckla befintliga spektroskopiska metoder för bestämning av stjärnparametrar och utveckla metoder för exakt bestämning av stjärnhalter i högupplösta stjärnspektra i de nära-infraröda spektralbanden. Dessa studier kommer att baseras dels på Gemini/IGRINS-data och dels på data från den kommande MOONs-spektrometern. Det innebär att den anställde kommer att behöva ansöka om mer observationstid, genomföra observationsförberedelser, eventuellt genomföra observationerna och göra datareduktionerna. Analysen av dessa data måste utvecklas noggrant för att nå högsta nivå av precision och noggrannhet. Det kommer att finnas en grad av frihet för postdoktorn att utveckla den vetenskapliga inriktningen beroende på hur projektet utvecklas.

Den anställde förväntas publicera vetenskapliga artiklar, hålla föredrag vid internationella konferenser och besöka andra forskningsinstitut och hålla seminarier. Det kommer att innebära en del resor och det finns en budget tillgänglig för detta men den anställde förväntas även söka resemedel från externa finansiärer, såsom lärda sällskap och forskningsråd.

Medarbetaren förväntas bidra till gruppens dagliga vetenskapliga verksamhet och delta i möten med samarbetspartners i Lund och på andra håll där vi delar forskningsresultat och har vetenskapliga diskussioner.

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta:

- Förberedelser och utförande av spektroskopiska observationer
- Utveckling av spektroskopiska metoder
- Vetenskaplig analys av IGRINS- och MOONs-data
- Utbildning av kandidat- och masterstudenter i stjärnspektroskopi
- Samarbete och deltagande inom ISA forskargruppen vid avdelningen för astrofysik.
- Det kommer att finnas stora möjligheter till förkovran inom undervisning.

Tjänsten ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:675655/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens till forsknings- och undervisningsmiljön i skatterätt

Ansök    Nov 13    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Lunds skatteakademi är det kollektiv av skatterättsforskare som verkar inom den gemensamma forsknings- och undervisningsmiljö i skatterätt, vilken delas mellan Juridiska fakulteten och Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, vid Lunds universitet.

För att stimulera och stärka den skatterättsliga miljön i Öresundsregionen bjuder akademin in till diskussion kring aktuella skatterättsfrågor. 

Kravprofil

Enligt 5 kap 10 § HF kan bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anställas som amanuens. 

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. 

Med en anställning som amanuens får du som student möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitetets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen. 

I rollen som amanuens kommer du jämte vissa samordnande och administrativa uppgifter att verka inom undervisnings- och forskningsmiljön som studentlärare. Undervisningen sker i såväl halv- som helklass vid juristprogrammets fjärde termin fördelat på fem undervisningstillfällen. Vid nämnda tillfällen ska du, tillsammans med dina studentlärarkollegor och i samförstånd med lärarlaget i skatterätt, strukturera och leda repetitionsövningar. Anställningen är riktad till dig som har ett stort intresse för skatterätt och som visat prov på goda kunskaper i ämnet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- I egenskap av studentlärare leda stödundervisning i form av repetitionsövningar och öppna frågestunder under juristprogrammets fjärde termin
- Administrera och arrangera den löpande seminarieverksamheten vid Lunds skatteakademi
- Bistå i forskningsmiljöns interna och externa kommunikation (såsom administration av forsknings- och samverkansmiljöns hemsidor)
- Hantera e-postlistor, utskick och inrapportering
- Löpande arbeta med administrationen inom forskningsmiljöns projekt och
- Bistå gästforskare

Kvalifikationer

Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- och avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen. 

Den vi söker ska ha intresse för skatterätt samt med gott resultat ha genomfört grund- och/eller fördjupningskurser i ämnet inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Vi ser gärna att sökanden har intresse för den forskning som bedrivs inom miljön. Pedagogisk fallenhet, samarbetsvillighet och social förmåga är en förutsättning, liksom goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Meriterande för anställningen är:

- Pedagogisk förmåga
- God kommunikationsförmåga
- God struktureringsförmåga
- Avslutade kurser i juridik
- Erfarenhet av evenemangsplanering

Villkor 

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-02-01 till 2024-06-30 och avser omfattning på 20% av heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. 

Anställningen omfattas av https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/arbetstidsavtal-120229-saco-larare.pdf

Så här söker du 

Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt bifogat utdrag från Ladok som intygar din behörighet. 

Välkommen med din ansökan! 

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare toxin-antitoxin studier

Ansök    Nov 14    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen 

Hauryliuks forskargrupp (Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap) använder en kombination av mikrobiologiska, biokemiska, kryoelektronmikroskopiska och genomik-metoder till att studera toxin-antitoxinsystem i bakterier och bakteriofager.

I vår grupp strävar vi efter en stödjande, respektfull och stimulerande arbetsmiljo som framjar personlig och professionell utveckling for alla medarbetare. Hauryliuks forskargrupp är välutrustad och samarbetar med ledande forskargrupper i både Europa och USA.

Vi söker nu en biträdande forskare för arbete med toxin-antitoxin studier. Anställning är på heltid och  tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Önskat startdatum är 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden 

Som biträdande forskare inom forskargruppen ansvarar du för analyser av toxin-antitoxin (TA) system. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen mikrobiologiska, biokemiska och molekylärbiologiska analyser av nya toxin-antitoxin (TA) systemer. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella. Forskining inom toxin-antitoxin systemer är ett snabbt utvecklande fält, därför kommer tid sättas av till att läsa litteraturen och träning för att hålla dig uppdaterad med de nyaste metoderna.Kvalifikationer 

För anställningen krävs:

- Den sökande måste ha en doktorsexamen i molekylärbiologi / mikrobiologi eller motsvarande.

- Publikationer i internationella tidskrifter är ett krav.
- Goda kunskaper i engelska, såväl skriftliga och muntliga är nödvändiga.
- Erfarenhet av mikrobiologiska, strukturälla och molekylärbiologiska analyser av nya toxin-antitoxin system.
- Erfarenhet av arbete med bakteriofager
- Utmärkt kommunikation på engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är både
strukturerad i ditt arbete och självgående samt har god social förmåga.

Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av protein biokemi och/eller RNA biokemi

Övrigt 


Anställning är på heltid och  tillsvidare.  Provanställning kan komma att tillämpas. Önskat startdatum är 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Såhär söker du 

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV och ett examensbevis.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskningsingenjör inom neurodegenerativa sjukdomar

Ansök    Nov 14    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Vid forskargruppen för Neural plasticitet och reparation  bedrivs forskning inom neurovetenskap.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Gruppen leds av professor Jia-Yi Li och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning.( (https://www.lunduniversity.lu.se/lucat/user/8947562fd6b9505dae5ccaef087a513b )

Inom forskargruppen värnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi söker härmed en driven forskningsingenjör.   Anställningen är på 80%, tidsbegränsad särskild visstid under 12 månader med önskat tillträdesdatum den 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna innebär att undersöka sjukdomsproteinet alpha-synukleins och Tau aggregation och spridning, till exampel, utför cellodlingsexperiment och dataanalyser, i modeller av Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom och söka efter tidiga mål för intervention

Kvalifikationer 

Krav för anställningen:


- Doktorsexamen i neurobiologi eller neurovetenskap

- Dokumenterad expertis i cellmodeller av Parkinsons och Alzheimers sjukdomar, proteinproduktion och aggregation av amyloida proteiner in vitro.

Meriterande för anställningen:

- Kunskap och praktisk erfarenhet av live cell imaging, konfokal mikroskopi, etikettfri optisk fototermisk infraröd superupplösningsmikroskopektroskopi (OPTIR) och mjukröntgenspektromikroskopi (STIXM).

- Goda kunskaper i engelska

- Arbetar väl i grupp.Övrigt Detta är en särskild visstidanställning under 12 månder, deltid på 80% med önskad start 2024-01-01 3ller enligt överenskommelse. 

Såhär söker du

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent vid INES

Ansök    Nov 13    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Arbetet inkluderar labbanalys av markkolsprover och förberedelse av borrkärnor från träd.

Krav

- Utbildning: Masterexamen i naturgeografi
- Erfarenheter: Erfarenhet av att arbeta med GIS och skogsinventariedata och fältarbete
- Kunskaper: ArcGIS, MATALAB

Övriga meriter:

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen (samt bidra till dess framtida utveckling).

Villkor
Tidsbegränsad särskild visstidsanställning 100% under perioden 20231201-20240315.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev.Välkommen med din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor inom stamceller, åldrande och neurodegeneration

Ansök    Nov 13    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Stamceller, Åldrande och Neurodegeneration har som huvudinriktning att studera åldrande och sjukdomar i centrala nervsystemet med hjälp av stamcells, reprogrammering och genommodifierande teknologier.

Forskargruppen arbetar med flertalet projekt relaterat till utveckling och användande av nya in vitro modellsystem för neurodegeneration.

Gruppen leds av Henrik Ahlenius och inkluderar två doktorander, tre post-docs och ett antal mastersstudenter med varierad nationalitet och bakgrund och är placerad på BMC, institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap och Lunds Stamcellcenter. Läs mer om gruppen https://www.stemcellcenter.lu.se/research-groups/ahlenius.

Vi söker nu en driven postdoktor som kan stärka och vidga gruppens expertis inom cellulär reprogrammering och modellering av neurodegenerativa sjukdomar.
Som arbetsplats värnar vi om en öppen, inkluderande och jämlik arbetsmiljö.

Projektbeskrivning

Du kommer att arbeta med att vidareutveckla direkt reprogrammering av patientfibroblaster till olika typer av neurala celler med målet att skapa nya modeller av Alzheimers sjukdom.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Du kommer att ha särskilt ansvar för att planera och utföra olika forskningsuppgifter för att vidareutveckla direkt reprogrammering av patientfibroblaster till astrocyter och andra neurala och icke neurala celler.  Resultaten från dessa försök kommer bli grunden till att generera nya in vitro modeller av Alzheimers sjukdom i forskningens absoluta framkant.

Arbetet innefattar cellulär reprogrammering; molekylär kloning, virala vektorer samt cellulära, molekylära och funktionella tester framförallt in vitro.

Huvuduppgiften är laborativt arbete samt dataanalys. Utöver detta ingår att presentera forskning nationellt och internationellt vid konferenser, skriva vetenskapliga artiklar samt ansökningar. Viss handledning av studenter kan komma att ingå.

Du kommer att ingå i två mycket aktiva strategiska forskningsområden (SFOs) och ha tillgång till flertalet karriärutvecklande aktiviteter.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom Biomedicin, bioteknologi el liknande. Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- pedagogisk förmåga.
- Goda kunskaper inom cell och molekylärbiologi
- Kapabel till självständigt laborativt- och analysarbete
- God samarbetsförmåga
- Eget initiativtagande
- Målinriktad
- Goda muntliga och skriftliga kunskaper i Engelska

Meriterande för anställningen är:


- främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag
- Erfarenhet från direktkonvertering och eller reprogrammering till neurala celler
- Erfarenhet från fluorescens och konfokal mikroskopi. Bearbetning och analys i bildbehandlingsmjukvara.
- Erfarenhet av cellulära modeller av neurodegenerative sjukdomar
- Grundläggande erfarenhet av elektrofysiologi

Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oshttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på två år, 100% med startdatum den 1a januari eller enligt överenskommelse. Anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats Lund.

Anställningen är tidsbegränsad till minst två år, max tre år enligt kollektivavtal  om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket). En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla, CV, publikationslista och kontaktuppgifter till två referenser.

Mer om Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i kvartärgeologi

Ansök    Nov 13    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Forskning inom området solaktivitet och rekonstruktion av solstormar baserad på radionukliddata i iskärnor.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- förbereda och delta i provtagningskampanjen för iskärnor i Bern, Schweiz

Krav för anställningen

- Avlagd doktorsexamen inom geologi.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av förberedelser och deltagande i iskärnprovtagningskampanjen för kosmogena radionuklider 

Meriterande för anställningen

- Erfarenhet av tolkning av iskärnradionukliddata.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor mm
Tidsbegränsad anställning (2023-12-15 – 2024-02-16) Anställningens omfattning, heltid

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Välkommen men din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktorer i Biomedicinsk teknik

Ansök    Nov 9    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen inom biomekanik tillhör Institutionen för biomedicinsk teknik.

Den tvärvetenskapliga forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering och appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader. 

Gruppen består av 10-12 forskare (doktorander, postdoktorer och forskare) och finns på Biomedicinskt center (BMC) i Lund. Expertisen inkluderar beräknings- och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där de numeriska studierna sker med finita element modellen och avancerad materialmodellering. Gruppen strävar efter att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare. 

Forskningen är knuten till LTHs profilområde Teknik för Hälsa. Mer information om gruppen forskning finns på följande sidor: https://bme.lth.se/research-pages/biomechanics/ eller genom Twitter @Lund_BioMech. 

Postdoktorn kommer arbeta aktivt inom gruppen tillsammans med samarbetspartners inom TENDON_MECHBIO projektet som är finansierat av Europeiska forskningsrådet (European Research Council Consolidator). 

Särskild ämnes- och projektbeskrivning
Senor förbinder muskler med ben och gör så att kroppen kan röra sig på ett energieffektivt sätt. Hälsenan är den största och mest skadedrabbade senan i kroppen. Hälsenerupturer sker ofta under fysisk aktivitet men kan också ske på grund av åldrande. Senor anpassar sig till sin lokala mekaniska miljö och mekanisk belastning har därför visat sig vara gynnsam vid läkning. Läkning av hälsenor kan förbättras genom att bestämma vilken grad av mekaniska stimuli som är mest positiv för läkningsprocessen. 

Tjänsten är inom ett större ERC-finansierat projekt med målet att utröna hur mekanisk belastning påverkar senans mekanik och läkning.  Det finns möjlighet att anställa upp till två postdoktorer med följande vetenskapliga inriktningar.

1)      Att utveckla detaljerade strukturella och anatomiska beräkningsmodeller av senvävnad för att förstår hur mekanisk belastning påverkar senans funktion, strukur och sammansättning. Beräkningsmodellen kommer baseras på unikt insamlade experimentella data på mikro och nanoskala med hög anatomisk detaljnivå som e.g. kvantifierar fiber och fibril organisation. Den anatomiska mer detaljerade strukturella modellen är viktig för att utröna mekanismerna som guidar senans svar på belastning på organ och vävnadsnivå. 

2)      Att undersöka hur mekanisk belastning påverkar senläkning, senans struktur och sammansättning. Projektet fokuserar på att fortsätta utveckla och validera en adaptiv mekanobiologisk modell för senläkning. Det kommer ske genom att implementara och använda insamlad experimentell data. Beräkningsmodellen är viktig för att undersöka och förstå de mekanobiologiska mekanismerna som styr. 

Sökande kan ange preferenser mellan att arbeta med inriktning 1 eller 2, eller 
uppge intresse för båda alternativen. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Du kommer ha särskilt ansvar för att designa, planera och genomföra 
numeriska simuleringar inom något av inriktningarna  ovan. 
- Projekten är ett nära samarbete med nationella och internationella partners och du förväntas att aktivt interagera med dessa grupper. 
- Du förväntas handleda examensarbeten och assistera i handledning av doktorander. 
- Du förväntas bistå gruppen i arbetet med att söka extern forskningsfinansiering. 
- Du förväntas hantera administration relaterat till arbetsuppgifterna ovan. 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Du har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Du har disputerat eller har motsvarande utbildning inom biomedicinsk teknik/fysik, maskinteknik eller liknande. 
- Du ska självständigt kunna driva forskningsprojekt med hög kvalité, samt ha dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer. 
- Du har erfarenhet av att handleda kandidat-, master-, eller andra 
student arbeten. 

För fullständig beskrivning, se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:673035/ 

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens för arbete inom ACLU

Ansök    Nov 10    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Juridiska institutionen söker en amanuens för arbete inom ACLU.

År 2016 bildades Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet – ACLU – av förmögenhets- och affärsrättsligt verksamma forskare vid Lunds universitet.

Avsikten med ACLU är att såväl samla som stärka de forskningsmiljöer på det affärsjuridiska området som finns inom Lunds universitet och göra dem såväl nationellt som internationellt konkurrenskraftiga. För en framgångsrik forskning inom det affärsjuridiska området är det nödvändigt med ett intensivt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan universitetet och det praktiska rättslivet. ACLU har som en viktig målsättning att främja ett sådant utbyte. För att uppnå de angivna syftena är verksamheten i ACLU i enlighet härmed fokuserad på - att ta initiativet till och leda forskningsprojekt, - att anordna föreläsningar, konferenser och seminarier samt - att sträva efter att etablera samarbete med andra universitet, forskningsinstitutioner och andra organisationer och företag, såväl nationellt som internationellt, med verksamhet inom det affärsjuridiska området.

Mer information finns på http://www.jur.lu.se samt http://www.aclu.lu.se

Kravprofil 

Enligt 5 kap 10 § HF kan bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anställas som amanuens. 

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. 

Med en anställning som amanuens får du som student möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. 

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter 

Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen. 

Arbetsuppgiften är att bistå vid administration av ACLU:s löpande verksamhet. 

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar: 

- Administrera seminarieverksamhet samt konferenser inom ämnesområdet
- Bistå vid kontakt med externa intressenter (t.ex. advokater, domare och bolagsjurister)
- Bistå forskarna i förmögenhetsrätt vid projektansökningar och rapportering
- Hantera e-postlistor och utskick
- Administrera ACLU:s hemsida och sociala medier
- Hantera ACLU:s löpande bokföring
- Bistå vid arbetet med kommande volymer i ACLU:s skriftserie

Kvalifikationer 

Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- och avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen. 

Krav för anställningen är:

- Intresse för affärsrätt samt med gott resultat ha genomfört kurser i allmän förmögenhetsrätt, associationsrätt och konkurrensrätt samt civilrättens sociala dimension
- Samarbetsinriktad, social och med god initiativförmåga
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande för anställningen är:

- Avklarade kurser i ekonomi
- Intresse för forskning

Villkor 

Anställningen är tidsbegränsad (längre än sex månader) med start i januari 2024 eller enligt överenskommelse. Omfattningen avser 20% av heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. 

Anställningen omfattas av https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetstid/flextid-teknisk-och-administrativ-personal.

Så här söker du

Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem och ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter
- Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet
- Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Välkommen med din ansökan! 

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i miljömedicin

Ansök    Nov 10    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
På institutionen för arbets- och miljömedicin studerar vi befolkningens exponering för olika miljögifter och utvärderar hur dessa påverkar vår hälsa.

En postdoktortjänst finns tillgänglig vid forskargruppen tillämpad masspektrometri i miljömedicin under ledning av Christian Lindh, för flera stora projekt kring exponering för hormonstörande ämnen, bekämpningsmedel och PFAS och hur dessa påverkar barns hälsa och vuxna både i Sverige och internationellt.
Inom forskargruppen värnar vi en god arbetsmiljö med högt i tak och omtanke om varandra. Vi är engagerade i jämställdhetsarbete och arbetar utifrån att olikheter berikar vår verksamhet.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Forskningsuppgiften består i att du självständigt, under handledning av projektledarna, genomför epidemiologisk analys av registerdata.
Vidare består arbetsuppgifterna i att ansvara för driften av kohorter, vilket bl.a. innebär att söka etiskt tillstånd hos Etikprövningsmyndigheten, organisera provinsamling av urin och serumprov, samt konstruera enkäter. Arbetet innebär därmed att du behöver ha god förmåga att kommunicera med forskningspersoner. Du kommer att sammanställa och statistiskt bearbeta analysdata av biomarkörer av både persistenta och icke-persistenta organiska miljöföroreningar från laboratoriet vid Lunds universitet.
Du kommer att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bidra till konferenser samt bistå i övriga arbetsuppgifter i forskargruppen. Undervisning kan förekomma i viss omfattning.

Behörighet?
För att vara behörig att anställas som postdoktor måste den sökande avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett ämnesområde relevant för anställningen (dvs biologi, biomedicin, medicin, kemi). Examen ska ha avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Den sökande måste ha universitets-/högskoleutbildning i miljövetenskap, biologi, kemi eller
motsvarande.
- Den sökande ska vara forskningskompetent och ha en doktorsexamen inom arbets- och
miljömedicin eller motsvarande.
- Erfarenhet av provinsamlingar och etikansökning.
- Dokumenterad erfarenhet av utvärdering och sammanställning av biomarkördata.
-  kunskap inom bekämpningsmedels- och miljöföroreningstoxikologi.
- Dokumenterad förmåga att självständigt skriva rapporter och publicera peer reviewed-artiklar kring dessa ämnesområden.
- Flytande svenska i tal och skrift.
- God administrativ förmåga.

Meriterande för anställningen är:

- God erfarenhet inom medicin och toxikologi.
- Goda kunskaper i engelska.
- Erfarenhet av hantering och analys av biomarkördata.
- Erfarenhet av att kommunicera med forskningspersoner.
- Erfarenhet av handledning och undervisning.
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
- Tidigare erfarenhet av att forska i liknande projekt.

Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet. Vid utvärderingen kommer forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid, med eventuell möjlighet till förlängning ytterligare 1 år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01".  Startdatum är 2024-02-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i hållfasthetslära

Ansök    Nov 8    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Postdoktor i hållfasthetslära med fokus på neutronavbildningsstrållinje vid ESS
Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att vara placerad på avdelningen för hållfasthetslära och jobba i nära samarbete med avdelningen för neutroninstrument vid ESS.

Avdelningen för hållfasthetslära var den första avdelningen som etablerades vid Tekniska fakulteten och är idag en del av institutionen för byggvetenskap. Forskningen vid avdelningen är inriktad på konstitutiv mekanik, numeriska metoder, mikrostrukturell mekanik, strukturoptimering och experimentella metoder. Divisionen har en stark aktivitet inom röntgen och neutron metoder för materialforskning. I dag består avdelningen för hållfasthetslära av cirka 25 anställda, varav cirka 15 är doktorander. Divisionen verkar i en internationell miljö och samarbetar med forskningsorganisationer och företag både nationellt och internationellt. 

European Spallation Source (ESS) är ett European Research Infrastructure Consortium (ERIC), en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS är under uppbyggnad i utkanten av Lund och kommer att tillhandahålla unika möjligheter att både kraftigt överträffa och komplettera dagens ledande neutronkällor, vilket möjliggör nya möjligheter för forskare över hela spektrumet av vetenskapliga upptäckter. 

Projektbeskrivning
Projektet är ett samarbete mellan avdelningen för hållfasthetslära vid Lunds universitet och avdelningen för neutroninstrument vid ESS. Tjänsten innebär att utveckla och stödja forskningsaktiviteter relaterade till imaging instrumentet, ODIN, på ESS inklusive deltagande i utveckling och driftsättning av ODIN samt att utföra egen forskning som involverar neutrontomografi, kombinerad neutron-röntgentomografi samt kombinerad avbildning och diffraktion.

ODIN kommer att vara ett av de första instrumenten som kommer online efter Beam on Target (BoT), som för närvarande planeras till maj 2025, och kommer att vara ett av de första instrumenten som kommer in i användarprogrammet efter uppskattningsvis 18 månader från BoT.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga initiala uppgiften kommer att vara att stödja färdigställandet av ODIN-strållinjekonstruktionen och installationen innan man hjälper till med licensiering och "kall driftsättning". Du kommer sedan att fokusera på att utföra driftsättningsexperiment på ODIN, först med röntgenstrålar (med hjälp av en laboratorierörkälla monterad vid strållinjen) och sedan med neutroner under "Hot Commissioning" för att helt karakterisera instrumentets prestanda och säkerställa framgångsrik funktionalitet av instrumentet för användarprogrammet. Det förväntas också att du kommer att delta i experiment vid andra internationella neutronanläggningar för att testa relevant utrustning och dataanalysrutiner samt för din egen eller samarbetsforskning.

Du kommer att ha ett nära samarbete med ODIN-instrumentlag och andra vid ESS samt med forskare vid avdelningen för hållfasthetslära. Det förväntas att du kommer att utveckla din egen forskning i samarbete med projektpartners som involverar neutronspridnings-/avbildningstekniker, det inkludera både forskning som är nyfikenhetsdrivna samt det med sikte på att utveckla ODINs kapacitet.  

Deltagande i verksamheten vid avdelningen för hållfasthetslära uppmuntras, inklusive forskning och undervisning, t.ex. handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Din forskning förväntas att bli anpassad till den nuvarande neutronbaserade forskningen vid divisionen, t.ex. multiskala hydromekanik av geo-material eller diffraktiv neutronavbildning. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt deltagande för att stärka och utveckla externa samarbeten, inklusive engagemang i den internationella neutronavbildningsgemenskapen, t.ex. genom presentationer på konferenser/workshops. 

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:661323/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare inom translationell singelcell-genomik

Ansök    Nov 9    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Centrum för Translationell Genomik https://www.

ctg.lu.se/är en prioriterad forskningsinfrastruktur vid Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, som även ingår i den nationella Clinical Genomics-plattformen vid https://www.scilifelab.se Clinical Genomics-plattformen erbjuder avancerad genomik-baserad forskningsservice (t.ex. inom singelcell-sekvensering) för translationella och kliniska forskare över hela Sverige, samt bidrar till snabb translation av nya forskningsfynd till klinisk nytta genom ett nära samarbete med hälso- och sjukvården.

Vi söker nu en driven, erfaren och teamorienterad biträdande forskare, som är intresserad av att utveckla och erbjuda forskningsservice i frontlinjen inom singelcellsekvensering och spatiell transkriptomik.

Vi erbjuder
Läs på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden


Du kommer att bli en del av ett mycket engagerat och erfaret team som fokuserar på att erbjuda forskningsservice i den absoluta frontlinjen inom singelcell-sekvensering och spatiell transkriptomik. Då dessa metoder utgör ett nationellt fokusområde inom SciLifeLab’s Clinical Genomics-plattform, vilket leds av CTG, kommer du även att bidra till att stärka CTG:s roll nationellt.

Arbetsuppgifterna innefattar praktiskt arbete baserat på de senaste singelcells- och sekvenserings-plattformarna (t.ex. NextSeq 2000, NovaSeq X Plus). I rollen ingår också kontinuerligt förbättringsarbete av befintliga analysmetoder, rådgivande möten med användare av faciliteten i samband med service- och utvecklingsprojekt samt administration av serviceprojekt. Arbetet är mycket teamorienterat, både genom interna och externa samarbeten, vilket kräver utmärkt samarbets- och kommunikationsförmåga.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna inkluderar:

- att utföra forskningsservice, d.v.s. laborativt arbete baserat på ledande kommersiella singelcellplattformar (t.ex. iCell8cx, 10X ChromiumX, Visium CytAssist, CellenONE F1.4)
- utveckling av nya metoder inom singelcellsekvensering och spatiella vävnadsanalyser
- ljus- och flourescensmikroskopi av vävnadspreparat
- erbjuda expertis till användare av faciliteten i samband med service- och utvecklingsprojekt (singelcells- och spatiell vävnadsanalys)
- diverse administrativa uppgifter (t.ex. dokumentation och rapportering av serviceaktiviteter)

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Doktorsexamen från relevant forskningsområde (t.ex. molekylärbiologi, genomik eller motsvarande)
- Goda kunskaper om och praktisk erfarenhet av den nya generationens sekvenseringsteknologi (NGS).
- Goda kunskaper om och praktisk erfarenhet av NGS-baserad singelcellanalys och/eller spatiell transkriptomik.
- Minst 5 års praktisk erfarenhet av arbete med molekylärbiologiska metoder (t.ex. cDNA-syntes, PCR/qPCR, RNA/DNA-analys).
- Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya metoder och upprätta nya protokoll. Du har även en utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga samt utför ditt arbete självständigt och med hög kvalitet samtidigt som du uppfyller fastställda tidsfrister. Slutligen har du en utmärkt planerings-, organisations- och prioriteringsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av NGS-bibliotekspreparation (t.ex. Illumina DNA Prep).
- Erfarenhet av NGS-baserad Illumina-sekvensering (t.ex. NextSeq 2000 och NovaSeq X Plus)
- Erfarenhet av arbete med kommersiellt tillgängliga singelcellplattformar (t.ex. 10X Chromium, inDrop, ParseBiosciences, Singleron)
- Erfarenhet inom ett eller flera av följande områden; - cellodling av primära celler och cellinjer
- cell- eller cellkärneisolering via flödescytometri
- vävnadssnittning, preservering och förberedelse av vävnad för histologisk analys
- histologisk vävnadsanalys och fluorescensmikroskopi
- proteinanalys med hjälp av masspektrometri
- long-read sekvenseringsteknik
- lab-automatisering
- projektledning


- God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillsättning 2024-01-01 eller snarast enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader kan komma att bli aktuell.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad avanställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning avtidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior avexamensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare, etnologi, MAW

Ansök    Nov 8    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett nittiotal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen.

Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Anställningen är placerad vid Avdelningen för etnologi som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. Vid avdelningen kan studenter läsa till kandidatexamen. Avdelningen ger ett flertal enstaka kurser. Det ges ett masterprogram i Applied Cultural Analysis som syftar till att utveckla och fo?rdjupa den studerandes kunskaper och fa?rdigheter i kulturanalys med sa?rskild inriktning pa? anva?ndandet av kulturanalytiska insikter och arbetsformer i samha?lle och arbetsliv. Programmet ges på engelska och för tilltra?de kra?vs kandidatexamen i humaniora eller samha?llsvetenskap eller motsvarande kunskaper.

Avdelningens forskning är uppdelad i fyra tematiska områden. 1. Kultur, kropp och hälsa; 2. Kulturell identitet; 3. Kultur, Ekonomi och Upplevelseindustri; 4. Kulturarv och historiebruk. Forskarna inom projektet “Why do we choose the Internet instead of the doctor next door? The Internet as a site for medicines in grey zones” hör primärt hemma inom tema ”Kultur, kropp och hälsa” och ”Kulturell identitet” med tyngdpunkter inom läkemedelsanvändning, illegala medicinska marknader, konsumtionsbeteenden, genus och social utsatthet. Dessa områden utforskas med hjälp av en bred mångvetenskaplig metodologisk ansats som inkluderar digitala metoder, etnografi, intervjuer, arkivstudier och visuella metoder.  

Arbetsuppgifter
Forskningen genomförs inom ramen för projektet “Why do we choose the Internet instead of the doctor next door? The Internet as a site for medicines in grey zones”, finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Det leds av professor Susanne Lundin. I anställningen som forskare kommer det bl a ingå att arbeta med icke-deltagande observation, frågelistor, intervjuer och digitala metoder såsom netnografi.

Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna arbeta i nära samarbeta med andra forskare inom projektet. Eftersom forskningsuppgiften handlar om att studera människor som söker efter information på nätet om läkemedel krävs kunskaper om etnografi och netnografi. Kunskaper om konsumtionsbeteende avseende läkemedel och droger är nödvändiga. Specifikt efterfrågas forskning som belyser konsumtionsbeteende av illegala mediciniska produkter och forskningserfarenheter av den svarta medicinska marknaden. Därutöver efterfrågas forskningskompetens rörande servicearbete, marknadsföring och detaljhandel. Forskaren förväntas bedriva sin forskning på arbetsplatsen i Lund.

Kvalifikationer

Kravprofil
Krav för anställningen är:
Kvalifikationer
- doktorsexamen i etnologi alternativt tjänstevetenskap
- erfarenhet av både etnografiska och digitala metoder

-erfarenhet av administration i forskningsprojekt.
- kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska samt på engelska.
Meriterande är:
- erfarenhet av internationell publicering
- kunskaper om konsumtionsbeteende avseende läkemedel
- forskningskompetens avseende social utsatthet
-ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska
-erfarenheter av samarbete med internationell forskning om falska läkemedel

-erfarenheter av samarbete med internationella organisationer som bevakar läkemedelsfrågor

 

Övrigt
Forskare, 80% under perioden 2024-01-01 till 2024-12-31.

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem.
I ansökan till tjänsten ska följande ingå:

- Kort CV

- Kort beskrivning som motiverar den sökandes meriter i relation till utlysningen (1-2 sidor)

- Publikationsförteckning

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett hundratal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid Centre for Engineering Education, LTH

Ansök    Nov 7    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Centre for Engineering Education (CEE) är LTH:s pedagogiska utvecklingsenhet.

Vi stödjer LTH:s lärare, institutioner, program och ledning med att ständigt utveckla LTH:s kurser och program, alltid med studenternas lärande och utveckling i fokus. Vi sitter på plan 2 i Studiecentrum på LTH:s campus i Lund. Läs mer på LTH:s webbplats om https://www.lth.se/cee/

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Arbetsuppgifterna vid CEE innefattar:

- Utvecklingsprojekt – du genomför ett eget projekt med en omfattning av minst halva arbetstiden för anställningen som syftar till att undersöka studenternas studievanor, och vad som påverkar deras benägenhet att ta del av undervisningsresurser samt närvara vid campusundervisning så som till exempel föreläsningar och övningar i sal. I projektarbetet får du stöd och vägledning av CEE:s medarbetare, speciellt av universitetsadjunkt Sandra Nilsson.
- Administration – vara behjälplig med att arrangera pedagogiska seminarier och workshops samt arbeta med CEE:s databaser. 
- Kommunikation – medverka med att hantera CEE:s webbplats, databaser samt tryckta och elektroniska nyhetsblad.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är:

- mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- minst 100 högskolepoäng inom sin utbildning
- god organisationsförmåga, kommunikationsförmåga och självständighet. 

Meriterande för anställningen är:

- erfarenhet av arbete i studentkår, nation, sektion, studieråd eller nämnd
- undervisningserfarenhet, till exempel som övningsassistent, SI-ledare eller annan pedagogisk erfarenhet
- kunskaper i publiceringsverktyg för webbplats och databashantering
- visat intresse för kvalitetsfrågor inom högskolan

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid CEE.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt 
Vi söker 1 amanuens. Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-02-01 till 2024-06-30 eller enligt överenskommelse och avser omfattning 20%.  

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Anställningen omfattas av https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetstid/flextid-teknisk-och-administrativ-personal.  

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent inom molekylär barnonkologi

Ansök    Nov 6    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen Molekylär Barnonkologi vid institutionen för Laboratoriemedicin inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning inom barncancer.

Forskargruppen arbetar just nu med preklinisk testning av nya läkemedel mot barncancer. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu en driven projektassistent som stöd i projektet.
Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Forskningsuppgiften består i att du ska genomföra preklinisk testning av läkemedel mot neuroblastom. I analysen ingår in vitro och in vivo preklinisk testning av läkemedel mot neuroblastom, analys av RNA-seq och andra uppgifter. Arbetsuppgifterna består även av att dokumentera samt andra uppgifter.

Krav för anställningen är

- Erfarenhet av forskning inom neuroblastom, in vitro och in vivo modeller av neuroblastom, preklinisk läkemedelstestning.
- Mycket goda kunskaper i svenska och i engelska.
- God analytisk förmåga, driv, samt god förmåga att samarbeta.

Meriterande för anställningen är

- Erfarenhet av patient-deriverade modeller
- Tidigare erfarenhet av att forska i liknande projekt.

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) med omfattning 100 %.
Anställningsperioden blir from 2024-01-15 eller enligt överenskommelse, dock längst
tom 2024-03-15.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem.
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare med inriktning minneskulturen i Ukraina och Ryssland

Ansök    Nov 6    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen.

Institutionen har ungefär 90 anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS. Vid institutionen drivs även Nationella forskarskolan i historiska studier. Vi erbjuder en vital och stor undervisnings- och forskningsmiljö med aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete. Institutionen månar om en god arbetsmiljö med återkommande personal- och lärarmöten, gemensamma fikor och utflykter samt årlig psykosocial enkät.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen är knuten till forskningsprojektet ”Ukrainian Long-Distace Nationalism in the Cold War” som leds av universitetslektor Per Anders Rudling (Wallenberg Academy Fellow) och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Projektet syftar till att förbättra den generella förståelsen av historia, minne och politik i Öst- och Centraleuropa efter 1989 och lämna konkreta bidrag till utforskningen av samspelet mellan historiebruk i det post-sovjetiska Europa och dess diasporor. Centrala begrepp för projektet är nationalism, transnationellt minne, identitet och instrumentellt historiebruk. Vi intresserar oss för hur kriget påverkat minneskulturen i Ukraina och Ryssland, där angriparen presenterar sig själv som offer för nazism och folkmord. 

Projektet syftar till att stärka forskningsmiljön inriktad mot Öst- och Centraleuropa vid Lunds universitet. För ytterligare information om forskningsprojektet se https://kaw.wallenberg.org/en/anders-rudling.

Det finns tre förväntningar på forskaren. För det första förväntas hon eller han bedriva forskning av hög internationell kvalitet i projekt som självständigt utformas inom ramen för forskningsprojektet och som förväntas ledas till en gemensam publikation.

Kvalifikationer 
Krav för anställningen är:
- Avlagd doktorsexamen i historia eller politisk filosofi eller dito utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
- Goda, dokumenterade kunskaper i ukrainska och ryska.
- Om den sökande har annat är skandinaviskt modersmål krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.
- Det förväntas forskaren aktiv bidrar till Öst- och Centraleuropaforskningen i Lund. För att kunna infria dessa förväntningar, och eftersom forskaren kommer samarbeta när med forskningsledare och andra i forskningsmiljön, är fysisk närvaro vid Historiska institutionen i Lund ett krav.

Meriterande för anställningen är:
- God, dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög internationell kvalitet i skärningspunkten idéhistoria, politisk filosofi och post-sovjetiska studier.
- Dokumenterad aktiv medverkan i forskningssamarbeten och forskningsmiljöer som rör Öst- och Centraleuropa, i synnerhet vid Lunds universitet.

Övrigt 
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 50 procent med tillträde den 1 december 2023 eller enligt överenskommelse. 

Så här söker du
Anställningen söks via universitets rekryteringssystem. Ansökan ska skrivas på svenska, danska, norska eller engelska och innehålla följande:

1.      Undertecknat curriculum vitae (maximalt 2 sidor).

2.      Vidimerad kopia på doktorsexamen.

3.      Personligt brev (maximalt 1 sida).

4.      Projektplan (maximalt 5 sidor) som dels beskriver den specifika forskning som ska bedrivas, dels åskådliggör hur denna forskning kan berika och utveckla det ovan nämnda projektet samt Öst- och Centraleuropaforskningen i Lund i stort.

5.      Fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.

Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen).

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i Planetär geovetenskap

Ansök    Nov 2    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

En tvåårig postdoktoral forskningstjänst vid Geologiska Institutionen, Lunds Universitet, utlyses härmed under forskningsämne planetär geovetenskap.

I forskningsgruppen där tjänsten utlyses forskar vi huvudsakligen inom två fält av planetär geovetenskap – nedslagskraterbildning och chockmetamorfos, samt den geologiska utvecklingen av andra fasta kroppar i solsystemet.

 

- Jordens nedslagshistoria – Nya metoder för att känna igen nedslagskratrar

Vilka kristallografiska karakteristika i chockade mineral kan användas för att öka möjligheten att hitta eroderade nedslagskratrar på jorden och för att förstå utomjordiska geologiska provers nedslagshistoria? Hur kan nedslagsrelaterade mineralförändringar undersökas med hjälp av synkrotro- och neutrontekniker?

Vi vill fastställa inriktningen på forskningen som ska utföras inom ramen för det här projektet/anställningen tillsammans med den kandidat som kommer att erbjudas tjänsten.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

(1) Petrografiska och chocktextur-undersökningar för att fastställa egenskaper och bildningssätt för mikrotexturer som bildats som konsekvens av chockkompression, U-bordsmikroskopering, svepelektronmikroskopi (SEM) med electron backscatter diffraction (EBSD) och transmissionselektronmikroskopi (TEM); och (2) Användande av moderna tekniker vid MaxIV-laboratoriet i Lund för vidare karakterisering av kristallografisk deformation, till exempel genom röntgendiffraktion. Detta inkluderar även provpreparering med fokuserad jonstråle.

Arbetsmiljö

Doktoranden kommer att vara placerad vid Geologiska institutionen vid Lunds Universitet. Vid Geologiska institutionen bedriver vi forskning över ett brett spektrum av geovetenskapliga discipliner och vi erbjuder både ett kandidat- och masterprogram. Tjänsten är placerad i en grupp som i dagsläget består av två lärare/forskare och fyra doktorander. Vi respekterar och bryr oss om varandra och vår arbetsmiljö.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. För denna anställning behöver sökande ha en doktorsexamen (eller motsvarade, se ovan) i geologi, astronomi eller ett nära anknutet ämne inom naturvetenskap.

Övriga krav:

- En publikationslista som motsvarar det som kan förväntas vid den sökandes karriärnivå.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Utmärkta färdigheter i kommunikation, förmåga att arbeta i grupp men också individuellt, och att färdigställa projekt i tid.

Vid tjänstens start förväntas den sökande ha avlagt doktorsexamen. Dokumenterad erfarenhet av vetenskapligt skrivande så som publikationer, uppsatser, eller motsvarande, på engelska är absolut nödvändigt. Vi letar efter en kreativ person som trivs i en dynamisk forskningsmiljö. Projektet kräver nära samarbete med medlemmar av gruppen i Lund och även forskare i andra länder, och den sökande ska kunna arbeta självständigt med att designa och utföra experiment, liksom i grupp i samarbetsprojekt. Den sökande ska vara engagerad och fokuserad, och kunna ta ansvar för delar av gruppens forskning.

 Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Startdatum: 1e februari 2024, eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanfogas i en enda PDF-fil.

 

Var snäll och skicka inte några originaldokument. 

Kandidater till tjänsten kommer att kallas till intervju före tillsättandet.

Välkommen med din ansökan.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i hållbarhetsvetenskap, ekologisk ekonomi för biologisk mångfald

Ansök    Nov 6    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Tjänsten kommer att ledas av Dr.

Mine Islar ([email protected]) under projektet som kallas The Mistra Biopath-programmet. Mistra Biopath-programmet är ett tvärvetenskapligt forskningsarbete som syftar till att kartlägga, bedöma, medutveckla och testa befintliga och nya metoder för att integrera hänsyn till biologisk mångfald i det finansiella beslutsfattandet och analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av potentiella övergångsvägar (https://www.mistrabiopath.se/).  
Institutionen meddelar att den har en ledig tjänst som tvåårig postdoktor för att analysera den nuvarande styrningsramen för finansiering av biologisk mångfald från offentliga och sektorerna. Postdoktorsanställningen är fullt finansierad under två år och placerad vid LUCSUS. 

Projektbeskrivning 
Postdoktorsanställningen kommer att ingå i det fyraåriga forskningsprogrammet Mistra Biopath (https://www.mistrabiopath.se/). Mistra Biopath är ett forskningsprogram med en vision om att den kunskap och de innovationer som genereras i stor utsträckning integreras i beslutsfattandet inom industrin och det finansiella systemet och därmed bidrar till en transformativ förändring som har gjort det finansiella systemet till en viktig drivkraft för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. Forskningen är inriktad på förändringar i markanvändningen och förvaltningsintensitet i samband med jordbruk, skogsbruk och energi, eftersom markanvändningen är den största drivkraften bakom förlusten av biologisk mångfald på land. I det motsvarande arbetspaketet för den här tjänsten kommer projektet att kritiskt bedöma befintliga styrningslösningar och analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av potentiella övergångsvägar. 

Behörighetskrav  
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder?  
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.   Vi söker kandidater med en doktorsexamen i ekologisk ekonomi, hållbarhetsvetenskap eller närliggande discipliner. Erfarenhet om styrning av finansmarknader, värdekedjor och politik för klimat eller biologisk mångfald är en merit. Vi är särskilt intresserade av kandidater med en tvärvetenskaplig bakgrund med flera metoder, eftersom programmet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Ytterligare meriter är bland annat förmågan att arbeta i ett internationellt tvärvetenskapligt forskarlag och att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik utanför den akademiska världen. Kandidaten måste ha utmärkta färdigheter i akademisk skriftlig engelska. 

Examen ska ha avlagts senast innan anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. En äldre examen kan godtas under särskilda omständigheter. Med särskilda omständigheter avses sjukskrivning, föräldraledighet, förtroendeuppdrag i fackföreningar, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller tjänstgöring/uppdrag som är relevanta för ämnesområdet. 

Villkor
Tjänsten innebär minst två års heltidsanställning, med möjlighet till förlängning under särskilda omständigheter enligt det svenska nationella avtalet Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Startdatum är tidigast i november 2023 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:
• dina kontaktuppgifter och personuppgifter 
• din högsta examen 
• dina språkkunskaper  
• kontaktuppgifter till 2-3 referenser. 
 
samt att bifoga följande dokument:
• ? ?personligt brev 
• ? ?CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning 
• ? ?projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: 
- varför du är intresserad av det område/projekt som beskrivs i annonsen
- Varför och hur du vill genomföra projektet
- vad som gör dig lämplig för projektet i fråga 
• ? ?kopia av bevis på doktorsexamen 
• ? ?en viktig publikation till stöd för din ansökan. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare biomarkörer vid hjärnsjukdomar

Ansök    Nov 2    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Vid forskargruppen för Biomarkörer för hjärnsjukdomar bedrivs forskning för att förstå bakomliggande orsaker vid nervdegenerativa sjukdomar.

Forskningen är internationellt erkänd. Gruppen leds av professor Maria Björkqvist och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. http://huntingtoncentrum.se/vad-hander-i-kroppen-vid-huntingtons-sjukdom/ kan du läsa mer om vår forskning.

Vi söker nu en tekniskt kunnig forskare för planering och genomförande av pilotstudier. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som biträdande forskare inom forskargruppen ansvarar du för in vitro och in vivo studier. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen, flödescytometri, mikroskopi och bildanalys. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

-Disputerad inom neurovetenskap

-Dokumenterad erfarenhet av in vivo och in vitro arbete 

-Dokumenterad erfarenhet av mikorskopi och bildanalys

-Dokumenterad erfarenhet av optogenetik

-Dokumenterad erfarenhet av flödescytometri

- Dokumenterad erfarenhet av seahorse

- Dokumenterad erfarenhet av patch clamp

 Meriterande för anställningen är:

-Bra på tyska i tal och skrift

-Erfarenhet av immunmodulering i CNS

-Bra på presentationsteknik

-Bra på engelska och svenska i tal och skrift

-Bra på självständigt arbete och på att leda projekt och medarbetare

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning under 5 månader med omfattning 100%  med tillträde den 15 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 14 juni 2024.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent inom basala gangliernas patofysiologi

Ansök    Nov 1    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Vid gruppen för Basala Gangliernas Patofysiologi bedrivs experimentell forskning om mekanismer bakom Parkinsons sjukdom och L-DOPA-inducerade dyskinesier, och utvärderas olika potentiella behandlingar.

Forskargruppen har sedan flera år legat i framkant inom detta området. Gruppen leds av professor Angela Cenci Nilsson och består numera av 1 doktorand, 1 projektassistent, 1 forskaringenjör, 1 biomedicinsk analytiker (BMA), 1 post-doktoral forskare, och 1 utbytesdoktorand. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund, med kontorer och laboratorier inom BMC A13. https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/angela-cenci-nilsson(a87e3de5-6f9c-4670-bc84-c83f8f7183b1).html. om vår spännande forskning

I pågående forskningsprojekt undersöker vi förändringar i nervcellsaktivitet som sker i hjärnan hos möss som utsätts för olika Parkinson-liknande skador. I vissa projekt får möss Parkinson-medicinen L-DOPA och utvecklar ofrivilliga rörelser (dyskinesier) under behandlingens gång. Vi söker härmed en driven person med erfarenhet av forskningstekniker på laboratoriemöss. De tekniker som kommer att användas består av stereotaktisk hjärnkirurgi, administration av farmaka, beteendetest, histologisk beredning av gnagarhjärnan, kvantitativ immunohistokemi, konfokal mikroskopi, bildanalys, samt molekylära och biokemiska analys (t. ex. Western blot). 

Beskrivning av arbetsplatsen

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi värnar om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare, med ett stort fokus på forskningen. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi eftersträvar att alla våra forskningsprojekt är välgenomtänkta, välgrundande i giltiga vetenskapliga hypoteser, riktade mot meningsfulla mål, och genomförda enligt noggranna metoder som utförligt diskuteras inom gruppen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som projektassistent bidrar du till forskningsprojekt som baseras på de angivna teknikerna. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen följande laborativa moment:

- Stereotaktisk hjärnkirurgi på laboratoriegnagare,
- Farmakologisk behandling av laboratoriegnagare,
- Beteendetest för att utvärdera motorisk funktion hos laboratoriegnagare,
- Histologisk beredning av gnagarhjärnan,
- Kvantitativ immunohistokemi,
- Konfokal mikroskopi,
- Bildanalys,
- Molekylära och biokemiska analys (t. ex. Western blot),
- Sammanställning av resultat i lämplig grafisk form.

Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella, i synnerhet:

- stöd till att hålla reda på transgena muskolonier (avel och genotypning),
- praktisk handledning till studenter som kommer att ansluta sig till projektet,
- medverkan till att arrangera ”journal clubs” och andra evenemang inom forskargruppen.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:
För anställningen krävs:

- Biomedicinsk högskoleutbildning, innehållande ett betydande inslag av neurovetenskaplig forskning.
- Grundläggande erfarenhet av ovan nämnda laboratorietekniker (de flesta av dem),
- Mycket god erfarenhet av forskning på musmodeller av neurodegenerativa sjukdomar,
- Mycket god erfarenhet av bildanalys tekniker tillämpade på mikroskopiska preparat,
- Mycket goda kunskaper av följande dataprogram: Word, Excel, Powerpoint, ImageJ, GraphPad Prism.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Meriterande för anställningen är:
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver:

- att du är en öppen, hjälpsam, och tålmodig person,
- att du är noggrann och punktlig i det experimentella arbetet,
- att du bryr dig om de rutiner och regler som gäller på arbetsplatsen,
- att du följer de godkända etiska protokollerna avseende forskningsarbete på djur.

Övrigt
Anställningen erbjuds för en 100% tjänsteomfattning som projektassistent fr. o. m. 1 januari 2024 t. o. m. 31 juli 2024.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskningsingenjör inom Kvantitativ analys

Ansök    Nov 1    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen 

Labbet Hjärnans sensorimotoriska funktioner bedriver ledande forskning inom integrative neurofysiologi.

Arbetsmiljön bstår av 15-20 anställda med olika bakgrund (medicin, fysik, psykologi). Labbet har flera olika typer av ledande utrsutning för neurofysiologisk analys. Labbet har också tillgång till en universitetsgemensam resurs som är marknadsledande ögonrörelse detektot. Labbet strävar efter en positiv miljö bl.a. genom regelbundna labmöten. Denna tjänst är en del av ett EU-nätverk, INTUITIVE (intuitive-itn.eu)

Vi söker nu en forksningsningenjör på heltid, särkild visstidanställning med önskad start i November 2023 eller enligt överenskommelse. Anställningen pågår till 31 mars 2024. 

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgiferna är att kvantifiera urksiljningsprocessen i hjärnans visuaella system, när vi tittar på strukturerade ytor, i människa. Detta är viktigt för den visuellt skapade förväntans effekten för ett haptiskt interface, dvs den bidrar till att skapa illusioner som kan förhöja upplevelsen av ett artificiellt input som generaras av ett interface.

Förväntade resultat är en kvantitativ analys av ögonrörelser genom ett högprecisions mätsystem, för att visa hur små nyansskillnader i textur eller belysningsvinkel kan påverka ögonrörelserna. Ögonrörelserna är i sin tur återspeglande av hjärnans disambiugueringsprocess.

Kvalifikationer

-Universitetsutbildning inom engineering eller matematik, motsvarande masters nivå, från ett icke-svenskt universitet.

- God kunskap i linjär algebra

-Inte redan innehavare av en doktorsgrad

- God nivå av oberoende och samarbetsskicklighet..

Meriterande för anställningen är:
Tidigare erfarenhet av principal component analys eller liknande kvantitativa metoder.


Övrigt


Anställningen är tidsbegränsad och upphör den 31 Mars 2024. Aktivitetsgrad är 100%. Intervjuer påbörjas i november. Projektet som kräver en forskaringenjör, med en bakgrund utanför Sverige i enlighet med MSCA-ITN regler. 

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare, etnologi, VR

Ansök    Nov 2    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid Avdelningen för etnologi som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper.

Arbetsuppgifter
Arbeta inom projektet Influencer lifeworlds tillsammans med projektledaren. Arbetet består av att självständigt initiera, planera och genomföra en konsthistorisk analys av fem utvalda influencers bilder på Instagram. Här ingår inläsning, kartläggning och sammanställning av relevant tidigare forskning. Under projekttiden, tillsammans med projektledaren färdigställa ett artikelmanus. Här ingår urval av material, teoretiska perspektiv, bildanalyser samt författande av manus som vid projekttidens slut är färdigt för inlämning till en internationell tidskrift.Kvalifikationer

Krav

Disputerat i konsthistoria och visuella studier.
Flytande svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av att studera porträtt i olika historiska tider.
Väldokumenterad kunskap av att studera olika typer av porträttmedier.
Erfarenhet av att arbeta med massproducerade bilder och konsumtion av porträtt.

Särskilt meriterande:

• Ha god kunskap om intersektionella perspektiv på makt, med särskilt fokus på genus, klass och ålder.
• Ha ett eget intresse för/erfarenhet av sociala medier.
• Ha publicerat forskning rörande porträtt under det senaste året.
• Erfarenhet av forskning rörande porträtt kopplad till uppståendet av kändisskap.
• Erfarenhet av storskalig datainsamling och bearbetning.
• Förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning.
• Erfarenhet av arbete i projektform.Övrigt
Forskare, 80% under perioden 2024-01-01 till 2024-06-30.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett hundratal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare

Ansök    Okt 31    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid CTR bedrivs undervisning och forskning inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Som en del i en större helhet omfattas CTR av Lunds universitets vision att vara en förebild för hur framtidens kunskap skapas och förmedlas. Likt universitetet som helhet är även CTR:s uppdrag att genom utbildning, forskning och samverkan förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Detta innebär att CTR genom utbildning och forskning vill utveckla och förmedla sådan kunskap och analysförmåga om religiösa företeelser i historia och nutid som är användbar i strävan mot ett gott och välfungerande samhälle.

Vid CTR finns sedan ett år tillbaka det av Riksbankens jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet ”At the End of the World: A Transdiciplinary Approach to the Apocalyptic Imaginary in the Past and Present”. Programmet leds av professor Jayne Svenungsson och omfattar ett drygt 20-talet forskare vid olika lärosäten. Du kan läsa mer om forskningsprogrammet här: https://portal.research.lu.se/sv/projects/at-the-end-of-the-world-a-transdisciplinary-approach-to-the-apoca

Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Inom ramen för denna forskaranställning arbetar du bland annat inom det av Riksbankens jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet ”At the End of the World: A Transdiciplinary Approach to the Apocalyptic Imaginary in the Past and Present”, vilket pågår till och med 2028.

I forskningsprogrammet kommer du att ha en koordinerande funktion och bland annat ansvara för resebokningar och marknadsföring av programmets utåtriktade aktiviteter.

Till de administrativa uppgifterna som ingår i anställningen hör även samordning av publika aktiviteter anordnade vid CTR som helhet, till exempel samtalsserien ”Religion & Existens” samt ansvar för institutionens podcast. Utöver forskning och administrativa uppgifter ingår viss undervisning inom bibelvetenskapligt inriktade kurser.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- dokumenterad forskning i linje med RJ-programmets inriktning
- erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter relaterade till utbildning och forskning
- erfarenhet av undervisning på bibelvetenskapligt inriktade kurser
- dokumenterad erfarenhet av att ha assisterat vid internationella konferenser samt av att själv ha arrangerat internationella symposier
- erfarenhet av att ha arrangerat populärvetenskapliga tillställningar
- professionell erfarenhet av att ha producerat poddar på uppdrag
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande för anställningen är:
- kännedom om CTR:s verksamhet i allmänhet samt forsknings- och utbildningsmiljön i bibelvetenskap i synnerhet,
- redaktionell erfarenhet i form av att ha varit redaktör/gästredaktör av vetenskaplig tidskrift eller antologi,
- kunskap i grafisk design samt erfarenhet av att ha arbetat med reklam/information i form av t.ex. logotyper, affischer och hemsidor.
- att sökande är en effektiv person med god samarbetsförmåga

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på 40% med start 2024-02-15 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i Biomedicinsk teknik med delvis placering på MAX IV

Ansök    Nov 1    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen inom biomekanik tillhör institutionen för biomedicinsk teknik.

Den tvärvetenskapliga forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader.  Gruppen inkluderar 10-12 forskare (doktorander, post-doktorer och forskare) och finns på Biomedicinskt center i Lund. Expertisen inkluderar beräknings- och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där en stor del av experimenten sker med synkrotronljus. Gruppen strävar efter att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare. Mer information finns på forskargruppens webbplats:  https://bme.lth.se/research-pages/biomechanics/biomechanics.

MAX IV är ett nationellt forskningslaboratorium som drivs av Lunds universitet. Den förser svenska och internationella forskare med toppmodern instrumentering för forskning inom teknik, fysik, strukturbiologi, kemi och nanoteknik, och genomför banbrytande experiment inom material och biovetenskap med hjälp av synkrotronljus. NanoMAX är för närvarande det enda hårda röntgen strålröret vid MAX IV, designat för avbildnings- och spridningsexperiment som kan använda en fokuserad koherent stråle för att uppnå hög upplösning, såsom t.ex. ptykografi och koherent diffraktionsavbildning, eller skanningsdiffraktion med röntgenfluorescens (XRF). Den nya avbildningsstationen tillåter dessutom 3D avbildning på nanoskala med XRF, vilket gör den till en perfekt kandidat för elementär undersökning av mineraliserade vävnader med (sub-)cellulär upplösning.

Särskild ämnes och projektbeskrivning
Mjuka vävnader i knäleden förbinder och överför kroppens krafter under rörelse. Artros är en ledsjukdom där vävnaden bryts ner, vilket påverkar dess sammansättning, struktur och möjlighet att motstå belastning. Den utlysta tjänsten är placerad inom ett större projekt som strävar efter att utveckla prediktiva verktyg för att förstå hur artros uppkommer och utvecklas i knäleden till följd av belastning.  Projektet undersöker rollen av det subkondrala benet och gränssnittet mellan den mjuka och mineraliserade vävnaden. 

Postdoktorns arbete vid strålröret kommer specifikt att ägnas åt XRF, med syftet att utveckla kalibreringsstrategier för 3D XRF-mätningar. Självabsorption är ett återkommande problem i 3D XRF så många av strålrörets användare skulle dra nytta av bättre korrigeringstekniker. Denna utveckling kommer att genomföras med de vetenskapliga målen direkt kopplade till forskningsfrågorna som behandlats ovan med fokus på att förstå gränssnittet mellan mjuka och mineraliserade vävnader och hur mineraliseringen sker under artros. Särskild tonvikt ligger på att belysa rollen av olika spårämnens samt hur det kopplar till inflammation.

Anställningen är på Institutionen för Biomedicinsk teknik, men med hälften av tiden placerad på MAX IV-laboratoriet, närmare bestämt strålröret NanoMAX.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. För denna tjänst innebär det att bedriva forskning och att undersöka och etablera 3D XRF för medicinsk forskning vid NanoMAX. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Du kommer att ansvara för att utveckla en pipeline för kalibrering och dataanalys för 3D XRF-data på NanoMAX, tillägnad life science-användare.
- Du kommer att ansvara för att driva forskningsprojektet kopplat till mineralisering i subkondralt ben med hjälp av XRF.
- Vid intresse kan du också kombinera XRF-avbildningstekniker med andra metoder tillgängliga vid strålröret (t.ex. vidvinkelröntgenspridning, nano-diffraktion, ptykografi och transmissionsröntgenmikroskopi).
- Du förväntas bistå med användarstöd för relevanta experiment, inklusive experimentförberedelser och dataanalys.
- Du förväntas vara aktiv i workshops, föreläsningar och uppsökande insatser mot life science användare.
- Möjlighet att även handleda studentarbeten och att bistå gruppen när man söker externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

För annonsen i sin helhet se vidare: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:644918/ 

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i teknisk vattenresurslära  

Ansök    Okt 31    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Postdoktor i teknisk vattenresurslära inom forskningsdata och infrastrukturutveckling för Mellanösternstudier  
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för teknisk vattenresurslära vid Institutionen för bygg- och miljöteknik och Centrum för Mellanösternstudier (CMES) utlyser en tvåårig anställning som postdoktor med inriktning mot forskningsdata och infrastrukturutveckling i Mellanösternstudier.

Anställningen är förlagd till Centrum för Mellan-östernstudier.

Avdelningen för teknisk vattenresurslära vid Institutionen för bygg- och miljöteknik genomför studier om vattentillgänglighet för samhället. Divisionen har ca 50 anställda inklusive fakultetsmedlemmar, postdoktorer, forskarstuderande och teknisk och administrativ personal.

Centrum för Mellanösternstudier (CMES) etablerades 2007 för att stödja, koordinera och expandera Mellanösternforskning vid Lunds universitet. CMES koordinerar det Strategiska Forskningsområdet (SFO) “The Middle East in the Contemporary World” (MECW) sedan 2009. Det strategiska forskningsområdet inkluderar mer än 35 forskare från mer än fem fakulteter vid Lunds universitet.

Centrum för Mellanösternstudier (CMES) koordinerar det Strategiska Forskningsområdet (SFO) ”Mellanöstern i en samtida värld” (MECW). Forskningsområdet består av fyra forskningsteman: 1) miljö och hållbar utveckling; 2) säkerhet och hållbar fred; 3) demokratisering, migration och hållbar socio-ekonomisk utveckling; och 4) religion, identitet och kultur. För mer information om MECW-forskning: https://www.cmes.lu.se/strategic-research-area-middle-east

Särskild ämnesbeskrivning
Det övergripande målet är att utveckla ett databassystem där multidisciplinära data kan samlas in, kontrolleras, analyseras, och lagras med fokus på Mellanösternregionen och göras tillgängliga via internet till forskning som stöds av CMES. Meningen är även att tillhandahålla värdefull och högkvalitativa data om MENA-regionen kostnadsfritt för internationella forskare och beslutsfattare. Forskningen innebär bl a utveckling av hydroklimatiska databaser från fjärranalys med hög rumslig och tidsmässig upplösning m h a AI. Forskningen är menad att generera nya insikter som leder till hållbar utveckling och demokrati i MENA-regionen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifter inom ramen för postdoktoranställningen är i första hand forskningsrelaterade inom projektet “The Middle East in the Contemporary World” (MECW) i samarbete med övriga projektdeltagare. Forskningen innefattar initiering av en databasplattform, datainsamling av geografiska, hydrometeorologiska, samt demografiska data och utveckling av ett multidisciplinärt databassystem och analys och spridning av resultat via vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Forskningen ska inriktas på forskning kring Mellanöstern. Anställningen innefattar 100% forskning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

- Forskning inom ämnesområdet enligt ovan
- Administration relaterad till ovan angivna arbetsuppgifter

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- En doktorsexamen inom väg&vatten;, datateknik eller miljöteknik
- Kandidaten måste ha goda färdigheter i akademiskt skriven engelska.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

Särskild tonvikt kommer att läggas på forskningsfärdigheter som hänför sig till följande kriterier: 

- Avancerad databehandling 
- Erfarenhet från tidigare studier av databasrelaterad infrastruktur är en merit
- Ytterligare meriterande är förmåga att arbeta i en internationell forskargrupp 
- Förmåga att analysera tvärvetenskapliga data, t.ex. miljödata, samhällsdata
- Att kommunicera forskningsresultat till beslutsfattare och allmänhet 

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom avdelningen, samt hur den sökande kan bidra till dess framtida utveckling.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:673580/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i Protein NMR-spektroskopi

Ansök    Okt 26    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen vid avdelningen för Biofysikalisk kemi omfattar studier av biomolekylära interaktioner, struktur och dynamik, med syftet att förstå biologiska system och processer på molekylär nivå.

Tyngdpunkten ligger på experimentella och teoretiska studier av de fysikaliska egenskaperna hos proteiner i lösning. Avdelningen för Biofysikalisk kemi ingår i enheten Centrum för molekylär proteinforskning (CMPS, Center for Molecular Protein Science).

CMPS erbjuder en mycket kreativ miljö som möjliggör ledande forskning. Inom CMPS är vi stolta över att vara hemvist för flera prestigefyllda forskningsanslag, för närvarande inkluderar dessa 1 ERC-Consolidator, 1 ERC-Advanced, 1 ERC-Synergy och 3 projektanslag tilldelade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. CMPS består av forskargrupper med kompetens inom en rad biokemiska och biofysikaliska metoder (se: https://www.cmps.lu.se) och erbjuder därmed en utmärkt lärmiljö för doktorander och postdocs.

Tjänsten är placerad i Prof. Mikael Akkes forskargrupp och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Projektet innebär ett samarbete mellan 3 forskargrupper som representerar kompletterande expertis inom biofysikaliska metoder: Mikael Akke (NMR-spektroskopi) och Sara Linse (ytplasmonresonans) vid Lunds universitet och Erik Lindahl (molekyldynamiksimuleringar och beräkningskemi) vid Stockholms universitet. Vid full bemanning kommer projektet att involvera 3 doktorander, 3 postdoktorer och 1 senior forskare utöver forskargruppledarna. I dagsläget har 1 doktorand rekryterats och övriga kommer att rekryteras under 2023–24. Dessutom involverar ett ERC-Synergy projekt i Akkes forskargrupp ytterligare 2 doktorander och 2 postdoktorer.

Kemiska institutionens NMR-lab inkluderar ett 800 MHz Bruker NEO-instrument med 4 kanaler och en 5 mm TCI Z-gradient CryoProbe med kylda förförstärkare för 1H, 13C, 15N och 2H, och en 600 MHz Bruker Avance NEO med 4 kanaler och en 5 mm QCI(P) Z-gradient CryoProbe 1H-19F/13C/15N/31P. En heltids-anställd forskningingenjör (facility manager) servar NMR-lab.

Särskild ämnesbeskrivning

Projektet fokuserar på sambandet mellan konformationell dynamik och allosteri i proteiner.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att vara engagerad i avancerade NMR-relaxationsexperiment för att karakterisera konformationsutbyte i proteiner från familjen av kärnreceptorer och därigenom undersöka allosterisk signalering inom proteindomäner.

Du kommer att ansvara för definierade delprojekt inom forskningssamarbetets övergripande ram. Du kommer att arbeta tillsammans med och delta i handledning av doktorander.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

- Forskning inom ämnesområdet, specifikt protein NMR-spektroskopi med stort inslag av heteronukleära relaxationsmetoder för att undersöka molekylär dynamik och metodutveckling inom detta område
- Handledning av masterstudenter och doktorander
- Undervisning på avancerad nivå inom grundutbildningen och på doktorandnivå
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

- Doktorsexamen i kemi eller fysik
- Gedigna kunskaper och stor praktisk erfarenhet av biomakromolekylär NMR-spektroskopi
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska
- Mycket god kommunikationsförmåga

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga

Övriga meriter

- Gedigen erfarenhet av multidimensionella heteronukleära relaxationsmetoder för att undersöka molekylär dynamik
- Erfarenhet av metodutveckling inom NMR-spektroskopi
- Självständighet och förmåga att samarbeta

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:671101/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i allmän språkvetenskap

Ansök    Okt 30    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Notera att detta är en nedkortad version av utlysningstexten.

Du finner den fullständiga versionen genom att klicka på "ansök här" eller via Lunds universitets hemsida https://www.lu.se/vacancies.

Arbetsuppgifter
Din arbetsuppgift kommer att vara att utforska momentan materiell kultur (föremål och konstruktioner som tillverkas vid behov och bara har kort brukningstid) och tillhörande inhemsk kunskap ur ett teoretiskt, metodologiskt och dokumentärt perspektiv. Ingången är lingvistisk-antropologisk-arkeologisk och du förväntas studera och dokumentera momentan materiell kultur i fält i ett nutida traditionellt jägar-samlar-samhälle. Ditt arbete drar nytta av en kombination av moderna tekniker för datainsamling och dokumentation: (1) audiovisuell inspelning och annotering (för att fånga dynamiska uttryck av immateriell karaktär, i synnerhet språkliga sådana); (2) 3D/spatial inspelning och analys (för att registrera och visualisera representationer av materiell men momentan karaktär, särskilt bruksföremål och konstruktioner); (3) geotaggning (för geografisk kartläggning); och (4) digital arkivering i användarvänlig korpusmiljö.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Krav för behörighet
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta krav ska vara uppfyllt senast två månader efter ansökningstidens utgång och den sökande ansvarar själv för att inom denna tid komplettera sin ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Kompletteringen mailas till https://www.sol.lu.se/en/person/ArthurHolmer (se https://www.sol.lu.se/en/person/ArthurHolmer). Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan examen ha avlagts tidigare. I sådana fall ska intyg om detta insändas i samband med ansökan.
- Doktorsexamen i ett för forskningsuppgiften relevant ämne (exempelvis antropologi, lingvistik eller arkeologi).
- Expertis och erfarenhet från (1) fältbaserad antropologisk och/eller lingvistisk forskning och dokumentation, (2) en empirisk miljö i form av ett nutida jägar-samlar-samhälle.
- Goda färdigheter i skriven och talad engelska på akademisk nivå.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande 
- Erfarenhet av dokumentation inom ett eller flera av följande områden: (1) audio/video; (2) materiell kultur; (3) geotaggning.
- Goda färdigheter i det språk som talas i det samhälle som ska studeras.
- Erfarenhet av en empirisk miljö i form av ett nutida jägar-samlar-samhälle i den tropiska regionen.

 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i astrofysik

Ansök    Okt 26    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Anställningen är placerad vid avdelningen för astrofysik vid institutionen för fysik för att arbeta med Dr David Hobbs om att utveckla vetenskapliga fall för det framtida GaiaNIR rymdastrometri projekt.

De huvudsakliga uppgifterna i denna postdoktorala tjänst är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Den anställde kommer att arbeta med simuleringar av galaxen, huvudsakligen baserade på N-kroppssimuleringar, för att inkludera olika populationer av stjärnor och deras associerade dynamiska egenskaper. Modellerna kan också kompletteras med riktiga Gaia-data och realistiska 3D-modeller för rödfärgning för att producera skenbara stjärnkataloger som gör det möjligt för oss att bedöma hur väl dessa populationer och dynamiska egenskaper (exempel inkluderar: utbuktningen/stången, spiralarmarna och galaktiska mittområden) Galaxy kan lösas med det framtida GaiaNIR projekt. En observationsmodell av GaiaNIR’s optik och detektorer kommer också att inkluderas för att bedöma den noggrannhet som kan uppnås vid slutet av uppdraget. Ytterligare utveckling kommer att involvera anpassning av befintlig mjukvara för att tillåta att resultaten av skenkatalogerna laddas in i AGISLab och utföra astrometriska lösningar för det nya projekt, med och utan Gaia-data, för att verifiera förutsägelser om slutet av uppdragets noggrannhet.

Den anställde förväntas sprida sina egna och gruppens forskningsresultat genom att publicera vetenskapliga artiklar, berätta om forskningen vid internationella konferenser och besök vid institutioner vid andra lärosäten, t ex genom att ge seminarier. Detta innebär ett visst resande, till detta finns en budget avsatt men den anställde förväntas också söka egna medel från externa finansiärer. Den anställde förväntas bidra till gruppens dagliga vetenskapliga liv samt i aktiviteter där samarbetspartners i Lund och på andra ställen möts och delar med sig av sina forskningsresultat och för vetenskapliga diskussioner.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

Utveckla och/eller använda N-kroppssimuleringar för att inkludera stjärnpopulationer och dynamiska egenskaper i en galaxmodell.

- Inkludering av riktiga Gaia-data med N-modeller för rödfärgning
- Tillägg av realistiska 3D-utsläckningsmodeller och noggrannhetsmodeller vid slutet av projekt för GaiaNIR.
- Utveckling av AGISLab för att modellera GaiaNIR projekt, med och utan Gaia-data.
- Samarbete och delaktighet inom forskargruppen.

Tjänsten ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Kvalifikationer
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- Den anställde skall ha en doktorsexamen där avhandling är relaterat till galaktisk dynamik och numeriska simuleringar av galaxer.
- God förmåga att genomföra högkvalitativ forskning.
- Den anställde kan vara specialiserad inom teori och modellering.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Erfarenhet av N-kroppssimuleringar av galaxer.
- Kunskap om astrometri och Gaia-missionen.
- Kunskaper i python och andra programmeringsspråk är en stor fördel.
- Erfarenhet av att hantera stora datamängder inom internationella samarbeten.
- Det är meriterande med goda kunskaper om statistik och dess tillämpningar inom området.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i Protein NMR-spektroskopi

Ansök    Okt 26    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen vid avdelningen för Biofysikalisk kemi omfattar studier av biomolekylära interaktioner, struktur och dynamik, med syftet att förstå biologiska system och processer på molekylär nivå.

Tyngdpunkten ligger på experimentella och teoretiska studier av de fysikaliska egenskaperna hos proteiner i lösning. Avdelningen för Biofysikalisk kemi ingår i enheten Centrum för molekylär proteinforskning (CMPS, Center for Molecular Protein Science).

CMPS erbjuder en mycket kreativ miljö som möjliggör ledande forskning. Inom CMPS är vi stolta över att vara hemvist för flera prestigefyllda forskningsanslag, för närvarande inkluderar dessa 1 ERC-Consolidator, 1 ERC-Advanced, 1 ERC-Synergy och 3 projektanslag tilldelade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. CMPS består av forskargrupper med kompetens inom en rad biokemiska och biofysikaliska metoder (se: https://www.cmps.lu.se) och erbjuder därmed en utmärkt lärmiljö för doktorander och postdocs.

Tjänsten är placerad i Prof. Mikael Akkes forskargrupp och finansieras av European Research Council genom ett ERC-Synergy-anslag. Projektet innebär ett samarbete mellan 3 forskargrupper som representerar kompletterande expertis inom biofysikaliska metoder: Mikael Akke (NMR-spektroskopi), Eike Schulz (tidsupplöst röntgenkristallografi) vid Universität Hamburg och Kresten Lindorff-Larsen (molekyldynamiksimuleringar och beräkningskemi) vid Köpenhamns universitet. Vid full bemanning kommer projektet att involvera 2 doktorander och 1 postdoktor i Akkes forskargrupp. Dessutom involverar ett andra projekt i Akkes forskargrupp ytterligare 3 doktorander, 3 postdoktorer och 1 senior forskare utöver gruppledaren.

Kemiska institutionens NMR-lab inkluderar ett 800 MHz Bruker NEO-instrument med 4 kanaler och en 5 mm TCI Z-gradient CryoProbe med kylda förförstärkare för 1H, 13C, 15N och 2H, och en 600 MHz Bruker Avance NEO med 4 kanaler och en 5 mm QCI(P) Z-gradient CryoProbe 1H-19F/13C/15N/31P. En heltids-anställd forskningingenjör (facility manager) servar NMR-lab.

Särskild ämnesbeskrivning

Projektet fokuserar på sambandet mellan proteiners konformationella dynamik och ligandbindning.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att vara engagerad i avancerade NMR-relaxationsexperiment för att karakterisera konformationsutbyte i proteiner när dessa binder ligander.

Du kommer att ansvara för definierade delprojekt inom forskningssamarbetets övergripande ram. Du kommer att arbeta tillsammans med och delta i handledning av doktorander.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

- Forskning inom ämnesområdet, specifikt protein NMR-spektroskopi med stort inslag av heteronukleära relaxationsmetoder för att undersöka molekylär dynamik och metodutveckling inom detta område
- Handledning av masterstudenter och doktorander
- Undervisning på avancerad nivå inom grundutbildningen och på doktorandnivå
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

- Doktorsexamen i kemi eller fysik
- Gedigna kunskaper och stor praktisk erfarenhet av biomakromolekylär NMR-spektroskopi
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska
- Mycket god kommunikationsförmåga

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga

Övriga meriter

- Gedigen erfarenhet av multidimensionella heteronukleära relaxationsmetoder för att undersöka molekylär dynamik
- Erfarenhet av metodutveckling inom NMR-spektroskopi
- Självständighet och förmåga att samarbeta

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. Komplettera gärna med ev. ytterligare fördelar.

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:671239/ 

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor

Ansök    Okt 26    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Molekylär Neurogenetik vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning om hjärnans utveckling och dess relation till sjukdomar och ligger i framkant inom sitt område.

Du kan läsa mer om våra projekt på vår hemsidahttps://www.molecular-neurogenetics.lu.se/

Forskargruppen leds av professor Johan Jakobsson och inkluderar ytterligare 14 medarbetare. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu en driven och erfaren posdoktor inom ett projekt med fokus på transposabla element och dess länk till sjukdomar relaterade till hjärnans utveckling. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som postdoktor inom forskargruppen arbetar du i ett forskningsprojekt med fokus på transposabla element och deras implikationer vid neurologiska utvecklingsstörningar. Du kommer att utveckla olika 2D och 3D in vitro system för att modellera hjärnsjukdom. Dina arbetsuppgifter inkluderar att designa, utföra och tolka experiment med ett brett utbud av molekylära och nästa generations sekvenseringstekniker.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

-PhD inom biomedicin, bioteknik, bioinformatik eller motsvarande

-Erfarenhet av mänsklig cellodling, specifikt stamceller, neurala celltyper och cerebrala organoider

-Erfarenhet av CRISPR-baserade tekniker (CRISPR-edit & CRISPRi)

-Erfarenhet av olika molekylärbiologiska tekniker såsom CUTnRUN och RNA-seq

-Stark utbildningsbakgrund i mänsklig genetik och neurologiska utvecklingsstörningar

-Dokumenterad erfarenhet att arbeta tillsammans i en teammiljö

-God vetenskaplig förmåga att planera och analysera experiment

-God förmåga att fungera bra i samarbetsprojekt både inom gruppen och med andra forskargrupper samt med andra discipliner

-Personliga egenskaper som energisk och prestationsorienterad

-God förmåga att presentera forskning i tal och skrift

Meriterande för anställningen är:

-Erfarenhet av genom- och exomsekvensering

-Tidigare erfarenhet av arbete med neurologiska utvecklingsstörningar

-Dokumenterad erfaren handledning av studenter på masternivå

Om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på två år, 100% med startdatum den 10 Januari 2024 eller enligt överenskommelse. Som postdoktor förväntas du att flytta till Sverige då arbetet kommer bedrivas på plats.

Anställningen är tidsbegränsad till minst två år max tre år enligt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i elektroteknik med fokus på trådlös kommunikation

Ansök    Okt 26    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att arbeta vid Institutionen för elektro- och informationsteknik och där primärt vid Avdelningen för kommunikationsteknologi.

Avdelningen har 8 seniora forskare och ca 20 doktorander som arbetar med trådlös kommunikation i vid mening, med aktiviteter som spänner från kommunikationsteori till kanalmätningar/kanalmodellering och implementering av avancerade testbäddar. Din forskning kommer huvudsakligen att utföras inom ett stort projekt där teoretisk och experimentell forskning ingår. Projektets övergripande mål är att bygga och demonstrera egenskaperna hos fullt digitaliserade Stora Intelligenta ytor. 

Du kommer att ingå i ett erfaret forskarteam inom trådlös kommunikation, med nära band till andra ämnesområden vid institutionen, som tillsammans har en helhetssyn från elektromagnetisk teori och antenndesign till design av integrerade kretsar och avancerade hårdvarusystem.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningsämnet för tjänsten är utveckling av strategier för distribuerad processning och distribuerade algoritmer för stora intelligenta ytor (Large Intelligent Surfaces), innefattande såväl basbandsprocessning som synkronisering mellan multipla antenn-arrayer.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskole-pedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Inom Stora Intelligenta Ytor-projektet förväntas du utföra forskning tillsammans med projekt-teamet inom ett urval av områden, inkluderande

- Utveckling av strategier och algoritmer för distribuerad basbandsprocessning.
- Utveckling av synkroniseringsmetoder och protokoll.
- Bidra till konstruktion och kontinuerlig utveckling av den testbädd som byggs i projektet.
- Utföra analytiska och simuleringsbaserade utvärderingar av kandidatalgoritmer och protokoll för testbädden.
- Utvärdera och utveckla konceptet Stora Intelligenta Ytor i realistiska miljöer, genom att använda testbädden som utvecklas i projektet som experimentell plattform.

I arbetsuppgifterna ingår även:

- Undervisning på grund- och forskarnivå.
- Handledning av examensarbeten och doktorander.
- Administration relaterade till ovan angivna arbetsuppgifter.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
- Dokumenterad kunskap inom modellering av processning för Stora Intelligenta Ytor
- Erfarenhet av utveckling av distribuerade algoritmer.
- Erfarenhet av design och analys av trådlösa system, inkluderande antennsystem, basbands-processning och systemsimuleringar.
- Dokumenterad förmåga att samarbeta med andra forskare.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid veten-skaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

- Erfarenhet av systemsimuleringsverktyg, såsom MATLAB.
- Förmåga att arbeta både självständigt och samarbeta i större team.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt 
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl. publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendations-brev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Expert Utvecklings-och Regenarativ Neurobiologi

Ansök    Okt 25    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Developmental and Regenerative Neurobiology vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning om hur hjärnan utvecklas, stamcellsdifferentiering, cellulär reprogrammering och nya metoder för att reparera en skadad hjärna med fokus på Parkinsons sjukdom och ligger i framkant inom sitt område.

Forskargruppen arbetar just nu med projektet Novel Strategies for Cell-based Neural Reconstruction (H2020) som är ett internationellt samarbete mellan 13 olika internationella partners. Du kan läsa mer om projektet på vår hemsida https://www.regenerative-neurobiology.lu.se/. Forskargruppen leds av professor Malin Parmar och inkluderar ytterligare 15 medarbetare. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu en driven och erfaren EXPERT inom cellterapier för Parkinsons sjukdom som stöd i projektet. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna är att utforma, utföra, producera data, analysera och i skrift och muntligt rapportera vetenskapliga projekt, i samarbete med forskargruppledaren och medlemmar i gruppen.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Phd i Neurobiologi eller motsvarande samt professorskompetens
- Många års erfarenhet av att utveckla nya cell baserad behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar
- Dokumenterad erfarenhet av translationell cellterapi
- Gedigen erfarenhet av pre-kliniska PD modeller
- God förmåga att nätverka internationellt

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av samarbete med industrin
- Erfarenhet av internationella forskningsnätverk

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning under ett år på 20 procent med startdatum den 1 Januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 December 2024.

Så här söker du


Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent i biofotonik - Analys av koherent insekt lidar data

Ansök    Okt 23    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vår forskargrupp sysslar med biofotonik och fjärranalys av biosfären.

Specifikt jobbar vi för tillfället med att utnyttja koherent spridning från insektsvingar för att skatta artrikedom. Vår avdelning i Enoch Thulin laboratoriet har ungefär 60 forskare. Under senaste åren har avdelningen också inkluderat gruppen för tillämpad molekylspektroskopi och fjärranalys för användning inom miljömonitorering och biofotonik, https://www.llc.lu.se/research-fields/research-fields1/environmental-monitoring/

Under det senaste decenniet har vår forskargrupp utvecklat nya mättekniker, framförallt laser-radar (lidar), för studier av flygande insekter i fält. Tillämpningarna inkluderar bl.a. kartläggning av skadedjur på grödor och skog samt skattning av arternas mångfald. Vi strävar nu efter att fördjupa vår förståelse för hur ljus växelverkan med insekter, av särskilt stort intresse är koherent ljus, och med avancerade laboratoriesystem mäta upp insekters spridningstvärsnitt, både ex vivo och in vivo, samt koppla dessa observationer till fältobservationer in situ.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss  https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi undersöker koherent laser radar för övervakning insekter antal och artrikedom, och söker nu assistans för analys av fältdata. Vi har olika datasätt båda från Sverige och Elfenbenskustens urskog. Datan upplöser vingslagen från insekter i flera våglängder på hundra meters håll.

-  Utvärdera multiband entomologisk lidar fältdata.
- Arbeta med statistiska moment i ett flertal domäner så som; intensitet, avstånd, tid och frekvens.
- Utveckla avancerad jämförelse av dynamiska signaler samt frekvensdomän metoder
- Arbeta med ”unsupervised” cluster-metoder och skattning av mångfald och artrikedom
- Relatera fältdata till vår fysikaliska förståelse av ljusets växelverkan med insekter.
- Visualisering av avancerade koncept och vetenskaplig rapportering

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- M.Sc, B.Sc, Civilingenjör inom fysik, elektroteknik, matematik, beräkning eller liknande.
- Erfarenhet av att analysera dynamiska signaler, digital signalanalys eller bioakustik.
- Erfarenhet av avancerad statistik och cluster-metoder.
- Mycket goda färdigheter i Matlab.
- Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Meriterande för anställningen är:

- Dokumenterad erfarenhet inom analys av dynamiska signalert.ex. genom examensarbete, praktik och/eller vetenskapliga publikationer.
- Kunskap inom ekologi, miljömätteknik och spektroskopi.

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under 6 månader på 100 procent med startdatum 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla CV, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent inom cell-baserad immunoterapi

Ansök    Okt 25    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen, ledd av Axel Hyrenius Wittsten, är aktiv inom Avdelningen för Klinisk Genetik som bedriver världsledande cancerforskning med starka translationella mål.

Forskningen omfattar huvudsakligen syntetisk immunologi, vilket inbegriper strategier där man rationellt utnyttjar immunsystemets förmåga att utföra komplexa funktioner. Målet är att förbättra cell-baserad immunoterapi av cancer för vilken immunceller programmeras för att kunna uppsöka och eliminera maligna celler. Forskningen bygger på att utveckla nya komplexa genetiska nätverk i immunceller som studeras i en kombination av in vitro och in vivo modeller vilka utvärderas via bland annat multiparametrisk flödescytometri och högupplösta sekvenseringstekniker.

Avdelningen har stor samverkan mellan forskargrupper och med stor bredd av spetskompetenser inom olika områden och erbjuder en öppen arbetsmiljö.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossArbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker en motiverad, skicklig och ambitiös medarbetare med en hög nivå av självständighet som är flexibel i din arbetsroll. Du kommer jobba med att isolera och programmera primära immunceller i syftet att skapa nya kraftfulla behandlingsstrategier av svårbehandlad cancer. För att utvärdera den terapeutiska potentialen av dessa programmerade immunceller kommer du att genomföra en rad olika molekylär- och cellbiologiska metodiker. Tjänsten innefattar därmed laborativa moment så som vävnadspreppar och cellisoleringar, kloning, PCR, flödescytomerti, ELISA, cellodling och hantering av primära humana och murina prover. Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom labbet ingår i anställningen.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Genomfört examensarbete på avancerad nivå inom medicin eller biomedicin. Avancerad nivå täcker både master (biomedicin) och examensarbete för läkare (termin 10)
- Dokumenterad erfarenhet av cellodling, molekylärbiologiska tekniker (e.g. PCR tekniker, DNA/RNA extraktioner, ELISA), och flödes cytometri (analys och sortering)
- Dokumenterad erfarenhetav att ha designat och utfört exonuclease-baserad kloning (e.g. InFusion och Gibson)
- Dokumenterad erfarenhet av att isolera och jobba med primära immunceller (såsom T celler)
- Praktisk erfarenhet av att utföra precisa genetiska modifieringar i primära celler med gensaxen CRISPR/Cas9

Meriterande för tjänsten är:

- Läkarexamen
- Kunskap inom immunologi, cell-baserad immunoterapi och tumörbiologi

Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes professionella och personliga egenskaper. Du ska vara tydligt självständig och organiserad med mycket god samarbetsförmåga. Du ska ha kompeten att självständigt kunna planera och utföra experimentella försök samt ha förmåga att flexibelt lösa och hantera oförutsedda utmaningar.

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning enligt SÄVA under 4 månader på heltid.
Tillträde 2024-01-18, eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen.  Ansökan ska även innehålla CV samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av 
examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid Institutionen Energivetenskaper

Ansök    Okt 22    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Kursen i Energimarknader och dess lärarlag.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Arbetsuppgifterna innefattar (ex.):

- undervisning i kursen i Energimarknader (MVKN36), främst att hjälpa till med att ge studentfeedback på övning 3 – både löpande och på inlämning

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är (ex.):

- godkända resultat på kursen i MVKN36
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande för anställningen är (ex.):

- Tidigare undervisningserfarenhet

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.


Komplettera gärna med ev. ytterligare fördelar.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 231201-231231 och avser omfattning 40-50%. Vi kommer överens om arbetsuppgifter och omfattning vid anställning.


Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

”Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare”.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid Institutionen Energivetenskaper

Ansök    Okt 22    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Kursen i Energimarknader och dess lärarlag.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Arbetsuppgifterna innefattar (ex.):

- undervisning i kursen i Energimarknader (MVKN36), främst att hjälpa till med att ge studentfeedback på övning 2 – både löpande och på inlämning

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är (ex.):

- godkända resultat på kursen i MVKN36
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande för anställningen är (ex.):

- Tidigare undervisningserfarenhet

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.


Komplettera gärna med ev. ytterligare fördelar.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 231201-231231 och avser omfattning 30-40%. Vi kommer överens om arbetsuppgifter och omfattning vid anställning.


Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

”Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare”.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!


LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor med inriktning mot politik, ungdom och konflikt i Mellanöstern

Ansök    Okt 22    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
https://www.

svet.lu.se/ och https://www.cmes.lu.se/ (CMES) utlyser en tvåårig anställning som postdoktor med inriktning mot politik, ungdom och konflikt i Mellanöstern. 

Projektbeskrivning 
Centrum för Mellanösternstudier (CMES) koordinerar det Strategiska Forskningsområdet (SFO) ”https://www.cmes.lu.se/index.php/middle-east-contemporary-world-mecw. Forskningsområdet består av fyra forskningsteman: 1) miljö och hållbar utveckling; 2) säkerhet och hållbar fred; 3) demokratisering, migration och hållbar socio-ekonomisk utveckling; och 4) religion, identitet och kultur. För mer information om MECW-forskning: https://www.cmes.lu.se/middle-east-contemporary-world-mecw. 

Postdoktoranställningen är del av ett forskningsprojekt som fokuserar på Mellanöstern och unga människor i väpnade konflikter. Konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) sedan 2011 har resulterat i två breda samhällsförändringar som utmanar ungdomars politiska utanförskap: nya platser och institutioner har öppnat upp för ungdomars deltagande, vilket möjliggör för unga kvinnor och män att inta nya roller som politiska och sociala ledare; och lanseringen av FN:s ungdoms-, freds- och säkerhetsagenda baserad på säkerhetsrådets resolution 2250. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur, och på vilka sätt, konflikter har minskat eller ökat ungdomars politiska egenmakt i regionen. Den undersöker också hur breda sociala och politiska förändringar kan utnyttjas för att säkerställa att ungdomar på ett meningsfullt sätt kan bidra till politiska processer och hållbar fred. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifter inom ramen för postdoktoranställningen är i första hand forskningsrelaterade inom forskningsprogrammet MECW och projektet i samarbete med övriga projektdeltagare. 
Forskningsuppgifterna kommer att innebära datainsamling av olika slag, dataanalys, intervjuer och spridning av resultat genom publikationer i vetenskapliga tidskrifter och konferens-presentationer. Forskningen ska främja kunskap om unga människors politiska egenmakt i MENA-regionen genom att fokusera på hållbar fred som en nyckel för att främja hållbar utveckling. I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning 100%. Tjänsten är förlagd till Centrum för Mellanösternstudier. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. 

Behörighetskrav 
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder 
Examen ska vara avlagd senast sista ansökningsdag, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker kandidater med en doktorsexamen i samhällsvetenskap, Mellanösternstudier, utvecklingsstudier och/eller freds- och konfliktstudier. 

Erfarenhet från tidigare studier av politik, ungdomar, fred och konflikt i Mellanöstern är en merit. Särskild meriterande är erfarenhet av kvalitativ forskningsmetoder med betoning på komparativ kvalitativ analys. Ytterligare meriterande är kunskaper i arabiska, förmåga att arbeta i en interdisciplinär internationell forskargrupp och att kommunicera forskningsresultat till beslutsfattare och allmänhet. Kandidaten måste ha goda färdigheter i akademiskt skriven engelska. Kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i team och självständigt, och att slutföra aktiviteter i tid är också meriterande.

Anställningsvillkor 
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “https://www.arbetsgivarverket.se/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransning-anstallning-som-postdoktor/”, daterat 2022-02-01. Startdatum är tidigast 1 januari 2024, eller enligt överenskommelse.  

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Ansökan 
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 20 november 2023. 

När du ansöker ber vi dig att bifoga följande dokument

- personligt brev
- CV: examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och lista med publikationer
- projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:

– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet 
– varför och hur du vill bedriva projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

- kopia av bevis på doktorsexamen
- Rekommendationsbrev (max 3 filer)
- egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Centrum för Mellanösternstudier (CMES) etablerades 2007 för att stödja, koordinera och expandera Mellanösternforskning vid Lunds universitet. CMES koordinerar det Strategiska Forskningsområdet (SFO) “The Middle East in the Contemporary World” (MECW) sedan 2009. Det strategiska forskningsområdet inkluderar fler än 35 forskare från fler än fem fakulteter vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor om vatten, säkerhet och hållbar utveckling i Mellanöstern

Ansök    Okt 20    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
https://www.

svet.lu.se/ och https://www.cmes.lu.se/ (CMES) utlyser en tvåårig anställning som postdoktor med inriktning mot vatten, säkerhet och hållbar utveckling i Mellanöstern. 

Projektbeskrivning 
Centrum för Mellanösternstudier (CMES) koordinerar det Strategiska Forskningsområdet (SFO) ”Mellanöstern i en samtida värld” (MECW). Forskningsområdet består av fyra forskningsteman: 1) miljö och hållbar utveckling; 2) säkerhet och hållbar fred; 3) demokratisering, migration och hållbar socio-ekonomisk utveckling; och 4) religion, identitet och kultur. För mer information om MECW-forskning: https://www.cmes.lu.se/middle-east-contemporary-world-mecw

Postdoktoranställningen har som mål att studera säker vattenförsörjning i Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Regionen präglas av ökande miljöutmaningar, befolkningstillväxt och förändrade klimatmönster, och står inför pressande frågor relaterade till vattensäkerhet, vattenbrist och klimatförändringar. De övergripande målen är att bedöma tillgång till vattenresurser och analysera diplomatiska ansträngningar för att lösa gränsöverskridande vattentvister för att uppnå hållbara metoder för resursförvaltning i MENA-regionen, med särskilt fokus på riskområden och potentiella källor till vattenstress. Projektet syftar också till att utforska hur dessa faktorer påverkar den politiska och sociala stabiliteten i regionen. Forskningen ligger i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG), med särskild tonvikt på mål 6 - Rent vatten och sanitet. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifter inom ramen för postdoktoranställningen är i första hand forskningsrelaterade inom forskningsprogrammet MECW i samarbete med andra forskare på CMES och internationella partners. Forskningsuppgifterna kommer att omfatta datainsamling av olika slag, dataanalys och spridning av resultat genom publikationer i vetenskapliga tidskrifter och konferenspresentationer, samt deltagande i uppsökande verksamhet. Forskaren bör bedriva innovativ forskning om vattenresursförvaltning och vattensäkerhet i MENA-regionen. Tjänsten är förlagd till Centrum för Mellanösternstudier. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. 

Behörighetskrav 
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder 
Examen ska vara avlagd senast sista ansökningsdag, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker kandidater med en doktorsexamen i samhällsvetenskap, Mellanösternstudier, utvecklingsstudier eller Miljövetenskap. Erfarenhet från tidigare studier av vattensäkerhet och förvaltning i MENA-regionen är meriterande. Vi är särskilt intresserade av kandidater med bakgrund inom både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, med kunskaper i dataanalysprogram. Ytterligare meriterande är en förmåga att arbeta i ett internationellt tvärvetenskapligt team av forskare och att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik utanför den akademiska världen. Kandidaten måste ha goda färdigheter i akademiskt skriven engelska. Kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i team och självständigt, och att slutföra aktiviteter i tid är också meriterande.

Anställningsvillkor 
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “https://www.arbetsgivarverket.se/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransning-anstallning-som-postdoktor/”, daterat 2022-02-01. Startdatum är tidigast 1 januari 2024, eller enligt överenskommelse.  

Ansökan 
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast  20 november 2023. 

När du ansöker ber vi dig att bifoga följande dokument

- personligt brev
- CV: examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och lista med publikationer
- projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:

– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet

– varför och hur du vill bedriva projektet

– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

- kopia av bevis på doktorsexamen
- Rekommendationsbrev (max 3 filer)
- egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Centrum för Mellanösternstudier (CMES) etablerades 2007 för att stödja, koordinera och expandera Mellanösternforskning vid Lunds universitet. CMES koordinerar det Strategiska Forskningsområdet (SFO) “The Middle East in the Contemporary World” (MECW) sedan 2009. Det strategiska forskningsområdet inkluderar fler än 35 forskare från fler än fem fakulteter vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor inriktning mot geopolitik och regionalt samarbete i Mellanöstern

Ansök    Okt 20    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
https://www.

svet.lu.se/ och https://www.cmes.lu.se/ (CMES) utlyser en tvåårig anställning som postdoktor med inriktning mot gepolitik och regionalt samarbete i Mellanöstern.

Projektbeskrivning 
Centrum för Mellanösternstudier (CMES) koordinerar det Strategiska Forskningsområdet (SFO) ”https://www.cmes.lu.se/index.php/middle-east-contemporary-world-mecw. Forskningsområdet består av fyra forskningsteman: 1) miljö och hållbar utveckling; 2) säkerhet och hållbar fred; 3) demokratisering, migration och hållbar socio-ekonomisk utveckling; och 4) religion, identitet och kultur. För mer information om MECW-forskning: https://www.cmes.lu.se/middle-east-contemporary-world-mecw. 

Postdoktoranställningen syftar till att studera skiftande geopolitiska strukturer och regional maktdynamik i Mellanöstern och Nordafrika (MENA). MENA-regionen bevittnar idag en kombination av omvälvningar, konflikter och inbördeskrig, men också ökande diplomatiska aktiviteter och större samarbeten. Kinas och Rysslands ökade engagemang, förändrade relationer mellan arabländerna och Israel, samt konkurrensen om regionalt ledarskap medan USA frigör sig från regionen är exempel på sådana förändringar. Projektet syftar till att utforska detta skiftande geopolitiska landskap och pågående multilaterala samarbetsinitiativ i MENA regionen, identifiera områden med risker och utmaningar i avseende på regional maktomställning, politisk stabilitet och regional säkerhet.

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifter inom ramen för postdoktoranställningen är i första hand forskningsrelaterade inom forskningsprogrammet https://www.cmes.lu.se/middle-east-contemporary-world-mecw i samarbete med andra forskare på https://www.cmes.lu.se/. Forskningsuppgifterna omfattar datainsamling genom både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, dataanalys och spridning av resultat genom publikationer i vetenskapliga tidskrifter och konferenspresentationer, samt deltagande i uppsökande verksamhet. Forskningen ska främja kunskap om den skiftande geopolitiken och möjligheter till regionala samarbetsstrukturer i MENA-regionen. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. 

Behörighetskrav 
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.  

Bedömningsgrunder 
Examen ska vara avlagd senast sista ansökningsdag, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker kandidater med en doktorsexamen i statsvetenskap, Mellanösterstudier, internationella relationer, utvecklingsstudier eller freds- och konfliktstudier. Erfarenhet från tidigare studier av geopolitik, diplomati och regional maktdynamik i MENA-regionen är meriterande. Vi är särskilt intresserade av kandidater med bakgrund inom både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Ytterligare meriterande är förmåga att arbeta i en internationell, interdisciplinär forskargrupp och att kommunicera forskningsresultat till allmänhet. Kandidaten måste ha goda färdigheter i akademiskt skriven engelska. Kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i team och självständigt, och att slutföra aktiviteter i tid är också meriterande.

Anställningsvillkor 
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “https://www.arbetsgivarverket.se/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransning-anstallning-som-postdoktor/”, daterat 2022-02-01. Startdatum är tidigast 1 januari 2024, eller enligt överenskommelse. Tjänsten är förlagd till Centrum för Mellanösternstudier. 

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Ansökan 
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 20 november 2023. 

När du ansöker ber vi dig att bifoga följande dokument

- personligt brev
- CV: examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och lista med publikationer
- projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:

– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

- kopia av bevis på doktorsexamen
- Rekommendationsbrev (max 3 filer)
- egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Centrum för Mellanösternstudier (CMES) etablerades 2007 för att stödja, koordinera och expandera Mellanösternforskning vid Lunds universitet. CMES koordinerar det Strategiska Forskningsområdet (SFO) “The Middle East in the Contemporary World” (MECW) sedan 2009. Det strategiska forskningsområdet inkluderar fler än 35 forskare från fler än fem fakulteter vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Expert Diabetes Endokrinologi

Ansök    Okt 20    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Aptitkontroll är placerad vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten och bedriver idag forskning inom Aptitreglering och sambandet kost och hälsa.

Gruppen Aptitkontroll ligger i framkant inom sitt område. Forskargruppen arbetar just nu med projektet Mjölkprodukter och deras roll för utveckling av metabola sjukdomar som är ett samarbete mellan flera olika forskargrupper från olika fakulteter, med professor Mona Landin-Olsson som klinisk forskare från medicinska fakulteten, professor Björn Weström från naturvetenskapliga fakulteten och professor Marilyn Rayner från Tekniska fakulteten, LTH. Gruppen omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu en driven och erfaren forskare inom området aptitkontroll som stöd i projektet. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Arbetsuppgifter blir att undersöka effekten av olika kostkomponenter på uppkomst av metabol sjukdom där inflammation är ett viktigt inslag. Analys av data, statistisk bearbetning, samt författande av manuskript för publicering, ingår liksom uppföljning av resultat.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

Kunskap och erfarenhet som forskare av följande:
-Metabola studier hos människa
-Tarmens egenskaper för aptitkontroll
-Hjärnans uppgift för aptitkontroll
-Bevisad effekt av någon kostkomponent på metabol hälsa

Meriterande för anställningen är:

-Påvisad förmåga till innovation, t.ex. genom patent
- Förmåga till samarbete över fakultetsgränser
- Förmåga till samarbete med industri
- Påbörjad utbildning till läkare

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning under ett år på 10 procent med startdatum den 1 Januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 December 2024.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i offentlig rätt med inriktning miljörätt och förvaltningsrätt

Ansök    Okt 20    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För full annons, vänligen gå till "ansök här" 


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast tre vardagar efter ansökningstidens utgång. För anställning som postdoktor ska främst den komma ifråga som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

För postdoktor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Vikt kommer att fästas vid åberopad forskningsplan för anställningen. I forskningsplanen ska det finnas en tydlig koppling till hur postdoktorsprojektet knyter an till forskningsprojektet LU4Water och dess juridiska delar.

Ansökningsprocess
Ansökan ska innehålla följande:
• personligt brev
• kortfattad curriculum vitae (CV)
• fullständig publikationslista
• kopia på doktorsexamensbevis
• intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
• plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor). Planen ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket.
• förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
• de åberopade vetenskapliga arbetena
• kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

Ansökningsprocesserna och grundläggande behörighetskrav för de olika postdoktorsanställningarna kan se olika ut beroende på vilken fakultet och institution som är ansvarig för anställningen.

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Varaktighet
Tidsbegränsad anställning, tre år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Villkor
Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s och Saco-S ).


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i jordobservation

Ansök    Okt 19    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

Mer än ett decennium har gått sedan kriget i Syrien började 2011.

Mitt i denna turbulens har ett nytt initiativ vuxit fram i form av den autonoma administrationen för norra och östra Syrien (NES), allmänt känd som Rojava. ECO-Syria är ett tvärvetenskapligt projekt där vi studerar förändringar i vegetationsdynamik och markanvändning/marktäcke i Rojava-regionen samt i angränsande områden, och kopplar dessa förändringar till politiska och socioekonomiska faktorer genom spatio-temporal analys.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Det huvudsakliga ansvaret för postdoktorn är att bedriva forskning inom ECO-Syria-projektet tillsammans med andra projektdeltagare. Forskningsuppgifterna kommer att omfatta programmatisk analys av stora volymer data (big data) tidsserier av vegetation, klassificering av markanvändning och marktäcke (LULC) med hjälp av medium- och högupplöst data, och spatio-temporala analyser av LULC-förändringar, analyserade tillsammans med kompletterande data, såsom nattljus och andra rumsliga data. I arbetsuppgifterna ingår även spridning av resultat genom högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenspresentationer samt deltagande i utåtriktade aktiviteter. Dessutom ska postdoktorn aktivt söka extern forskningsfinansiering och utföra administrativa uppgifter relaterade till de arbetsuppgifter som anges ovan.

Tjänsten består till 100 procent av forskning och doktorandtjänsten är placerad vid CMES.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Doktorsexamen i naturgeografi, geoinformatik, miljövetenskap eller ett närliggande område
- Erfarenhet av att publicera vetenskapliga artiklar.
- Dokumenterade färdigheter i geografiska informationssystem/rumslig analys och jordobservation.
- Utmärkt kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i team och självständigt, och att slutföra aktiviteter i tid.

 Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

Särskild hänsyn kommer att tas till den sökandes vetenskapliga kompetens och meriter. Meriterna omfattar en förmåga att arbeta i ett internationellt tvärvetenskapligt forskarlag och att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik utanför den akademiska världen.

Vi är särskilt intresserade av kandidater med forskningskompetens inom ämnesområdet:

- dokumenterad kunskap om fjärranalysmetoder med fokus på vegetation och dynamik i markanvändning och marktäcke

- erfarenhet av multivariat statistik och spatio-temporal analys (t.ex. tidsserieanalys, klassificering av markanvändning/marktäcke, maskininlärningsmetoder), och

- erfarenhet av att analysera och visualisera stora fjärranalysdatamängder i moderna programmeringsspråk (t.ex. R, Python, JavaScript, etc.).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Startdatum är tidigast 1 januari 2024, eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- Forskningsplan (ej mer än 3 sidor) som beskriver:

           -Varför du är intresserad av projektet som beskrivs i utlysningen,

           -Hur du önskar bidra till projektet,

           -Varför du passar för den här tjänsten.

- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
- Rekommendationsbrev (ej mer än 3 filer).

Välkommen med din ansökan.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor utvecklings- och Regenerativ Neurologi

Ansök    Okt 19    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Developmental and Regenerative Neurobiology vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning om hur hjärna utvecklas, stamcellsdifferentiering, cellulär reprogrammering och nya metoder för att reparera en skadad hjärna med fokus på Parkinsons sjukdom och ligger i framkant inom sitt område.

Forskargruppen arbetar just nu med flera projektet och inom internationella nätverk . Du kan läsa mer om våra projektet på vår hemsida. https://www.regenerative-neurobiology.lu.se/Forskargruppen leds av professor Malin Parmar och inkluderar ytterligare 15 medarbetare. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu en driven och erfaren POSTDOKTOR inom området Nya funktionella cellmodeller av neurala kretsar med relevans för Parkinsons sjukdom. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som postdoktor inom forskargruppen arbetar du i ett forskningsprojekt fokuserat på modellering av utveckling och sjukdom hos dopaminerga neuroner samt reparation av de nervkretsar som skadas. Dina arbetsuppgifter innefattar i första hand etablering av nya 3D modeller, genuttryck och funktionell analys av cellerna och nervkretsarna

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

-PhD inom biomedicin, neurovetenskap eller motsvarande

-Stor erfarenhet av Elektrofysiologi

-Dokumenterad erfarenhet av humana cell modeller

-Dokumenterad erfarenhet av cell omprogrammering

-Dokumenterad erfarenhet att arbeta tillsammans i en teammiljö

-God vetenskaplig förmåga att planera och analysera experiment

-God förmåga att fungera bra i samarbetsprojekt både inom gruppen och med andra forskargrupper samt med andra discipliner

-Personliga egenskaper som energisk och prestationsorienterad

-God förmåga att presentera forskning i tal och skrift

 Meriterande för anställningen är:

- Kunskap om cellulära och molekylära mekanismer relaterade till hjärnans patologi och åldrande.
- Erfarenhet av 3D cell kulturer

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på tre år, 100% med startdatum den 8 december 2023 eller enligt överenskommelse. Som postdoktor förväntas du att flytta till Sverige då arbetet kommer bedrivas på plats.

Anställningen är tidsbegränsad till minst två år max tre år enligt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens vid inst. för naturgeografi och ekosystemvetenskap inom GIS

Ansök    Okt 18    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med en forskargrupp som använder GIS och artificiell intelligens (AI) för att utveckla strategier för kontroll av dammstormar i Mellanöstern.

Din uppgift är att utveckla en maskininlärningsmodell för att simulera och förutsäga risken för dammstormar vid olika förebyggande åtgärdsplaner.
Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:

- Databeredning
- utveckling och validering av modellen
- köra modell för olika förebyggande planer
- bidra till att ta fram en forskningsartikel

Behörighet
Du ska besitta entusiasm och intresse för att samarbeta i team. Erfarenhet av framgångsrikt arbete inom företag eller forskargrupper är meriterande. Det är också ett krav att ha goda kunskaper i avancerad Python-programmering, samt vara bekant med olika Python-bibliotek. Vidare är intresse för att utveckla modeller för maskininlärning också önskvärt.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- antagen till MSc utbildning i GIS, geomatik,
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- goda kunskaper i avancerad Python-programmering
- bekant med olika Python-bibliotek
- bekant med Mellanösterns geografi samt sociopolitiska och miljömässiga frågor i regionen
- självständighet och samarbetsförmåga

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2023-11-06 till 2024-02-05 och avser omfattning 50%.  
Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare i associativ inlärning

Ansök    Okt 17    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen 

Vid forskargruppen fo?r Associativ inla?rning bedrivs forskning inom motorisk inla?rning och om minnen fo?r kvantitativ information i nervsystemet.

Va?r forskning ligger i framkant inom klassisk betingning och inla?rning av temporala intervall. Vi a?r en liten grupp som besta?r av ba?de forskande samt teknisk personal. Verksamheten a?r lokaliserad pa? Biomedicinskt centrum i Lund.

Ha?r kan du la?sa mer om va?r forskning: http://portal.research.lu.se/portal/sv/organisations- researchgroups/associative-learning(1bbc4860-ab1b-4f2b-b017-1eb7a2601609).html

Vi va?rnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande fo?r alla medarbetare.

Vi so?ker ha?rmed en biträdande forskare fo?r arbete med att studera inla?rning av tidsintervall i nervceller. Ansta?llningen a?r en tidsbegra?nsad ansta?llning under drygt 2 månader (2023-11-22 t.o.m. 2024-01-31)med o?nskat tilltra?desdatum 22 november 2023 eller enligt o?verenskommelse. 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss 

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden 

Ma?let a?r att studera associativ inla?rning, specifikt inla?rning av tidsintervall, i lillhja?rnans Purkinjeceller. Experiment och datainsamling ska go?ras med extracellula?ra elektroder in vivo och patch-clamp in vitro. I dina arbetsuppgifter inga?r huvudsakligen att genomfo?ra elektrofysiologiska experiment, analysera insamlad data samt att la?sa och skriva vetenskapliga artiklar. A?ven andra arbetsuppgifter inom forskargruppen tillkommer som t.ex. underha?ll av laboratoriemiljo?n och deltagande i gemensamma vetenskapliga aktiviteter. Konferensdeltagande utomlands kan komma att kra?vas ca 1 ga?ng per a?r.

Kvalifikationer 

Krav fo?r ansta?llningen a?r:
- Doktorsexamen i relevant ämnesområde
- Postdoktoral erfarenhet i relevant ämnesområde

Stor vikt kommer att la?ggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kra?ver att du har förmåga till att rapportera och kommunicera ditt arbete på ett tydligt sätt.

Meriterande fo?r ansta?llningen a?r:
-Bevisad expertis av neurofysiologiska studier med cellregistrering in vivo eller in vitro
- Expertis inom neurofysiologiska studier av associativ inlärning i lillhjärnans Purkinjeceller
-Tidigare erfarenhet av att analysera data fra?n cellregistreringar

Övrigt 

Tjänsten är en särskildvisstidanställning under perioden 2023-11-22(eller enligt överenskommelse) t.o.m. 2024-01-31. 

Såhär ansöker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i hållbarhetsvetenskap, ekologisk ekonomi för biologisk mångfald

Ansök    Okt 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Tjänsten kommer att ledas av Dr.

Mine Islar ([email protected]) under projektet som kallas The Mistra Biopath-programmet. Mistra Biopath-programmet är ett tvärvetenskapligt forskningsarbete som syftar till att kartlägga, bedöma, medutveckla och testa befintliga och nya metoder för att integrera hänsyn till biologisk mångfald i det finansiella beslutsfattandet och analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av potentiella övergångsvägar (https://www.mistrabiopath.se/).  
Institutionen meddelar att den har en ledig tjänst som tvåårig postdoktor för att analysera den nuvarande styrningsramen för finansiering av biologisk mångfald från offentliga och sektorerna. Postdoktorsanställningen är fullt finansierad under två år och placerad vid LUCSUS. 

Projektbeskrivning 
Postdoktorsanställningen kommer att ingå i det fyraåriga forskningsprogrammet Mistra Biopath (https://www.mistrabiopath.se/). Mistra Biopath är ett forskningsprogram med en vision om att den kunskap och de innovationer som genereras i stor utsträckning integreras i beslutsfattandet inom industrin och det finansiella systemet och därmed bidrar till en transformativ förändring som har gjort det finansiella systemet till en viktig drivkraft för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. Forskningen är inriktad på förändringar i markanvändningen och förvaltningsintensitet i samband med jordbruk, skogsbruk och energi, eftersom markanvändningen är den största drivkraften bakom förlusten av biologisk mångfald på land. I det motsvarande arbetspaketet för den här tjänsten kommer projektet att kritiskt bedöma befintliga styrningslösningar och analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av potentiella övergångsvägar. 

Behörighetskrav  
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder?  
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.   Vi söker kandidater med en doktorsexamen i ekologisk ekonomi, hållbarhetsvetenskap eller närliggande discipliner. Erfarenhet om styrning av finansmarknader, värdekedjor och politik för klimat eller biologisk mångfald är en merit. Vi är särskilt intresserade av kandidater med en tvärvetenskaplig bakgrund med flera metoder, eftersom programmet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Ytterligare meriter är bland annat förmågan att arbeta i ett internationellt tvärvetenskapligt forskarlag och att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik utanför den akademiska världen. Kandidaten måste ha utmärkta färdigheter i akademisk skriftlig engelska. 

Examen ska ha avlagts senast innan anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. En äldre examen kan godtas under särskilda omständigheter. Med särskilda omständigheter avses sjukskrivning, föräldraledighet, förtroendeuppdrag i fackföreningar, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller tjänstgöring/uppdrag som är relevanta för ämnesområdet. 

Villkor
Tjänsten innebär minst två års heltidsanställning, med möjlighet till förlängning under särskilda omständigheter enligt det svenska nationella avtalet Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Startdatum är tidigast i november 2023 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:
• dina kontaktuppgifter och personuppgifter 
• din högsta examen 
• dina språkkunskaper  
• kontaktuppgifter till 2-3 referenser. 
 
samt att bifoga följande dokument:
• ? ?personligt brev 
• ? ?CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning 
• ? ?projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: 
- varför du är intresserad av det område/projekt som beskrivs i annonsen
- Varför och hur du vill genomföra projektet
- vad som gör dig lämplig för projektet i fråga 
• ? ?kopia av bevis på doktorsexamen 
• ? ?en viktig publikation till stöd för din ansökan. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare inom modellering av hjärt-kärlsjukdomar

Ansök    Okt 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Vid forskargruppen för ”Vascular Biology” bedrivs forskning inom sphingosin-1-fosfat-signalering under kardiovaskulära sjukdomar.

Gruppen leds av Anja Meissner och består av forskare och studenter. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: https://portal.research.lu.se/en/organisations/vascular-biology

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer medvarandra. Vi söker härmed en biträdande forskare för arbete med huvudfokus på sphingosin-1-fosfat-signalering under hjärt-kärlsjukdomar. Anställningen är 100% på heltid med önskat tillträdesdatum den 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som bitr. forskare inom forskargruppen ansvarar du undersökning av cellulära signalvägar och patofysiologiska mekanismer, som ligger till grund for förändringar i hjärnan under hjärt-

kärlsjukdomar (särskilt högt blodtryck, hjärtsvikt). Du kommer att delta i ett forskningsprojekt for att undersöka inblandning av S 1 P-signaler vid hjärt-kärlsjukdomar hos möss. For att identifiera potentiella malstrukturer for nya terapier hjälper du att studera cellfunktioner i olika modeller av hjärt-kärlsjukdomar genom att använda in vivo och ex vivo metoder. Även andra arbetsuppgifter inom forksrgruppen kan förekomma. 

I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:

- Självständigt genomförande av forskningsprojekt inom området kardiovaskulär forskning med neurologisk funktionsnedsättning (särskilt högt blodtryck, hjärtsvikt),

- in vivo-arbete i musmodeller (inkl. kirurgisk induktion av hjärtsvikt, osmotisk pumpimplantation, olika behandlingsrutiner),

- in vivo imaging (MRI) och denna analys,

- beteendeanalys (neurologiska tester, kognitiva tester inkl. NOR etc.),

- molekylart, histologisk och immunologiskt experimenten i vävnad av möss,

- sfingolipidanalys

- in vitro-experimenten som innefattar en uppsättning molekylara, histologiska och immunologiska tekniker.

Kvalifikationer 

För anställningen krävs:
- Universitetsexamen (MSc) i biokemi, biomedicin, molekylar medicin eller relaterade,
- Doktorsexamen inom området biomedicin, molekylär medicin, biokemi, fysiologi eller relaterade,
- Tidigare praktisk erfarenhet av arbete med forskningsdjur (särskilt med genetiskt modifierade modeller och musmodeller av hjärt-eller hjärnsjukdomar – specifikt med högt blodtryck, hjärtsvikt),
- Bevisad erfarenhet for att utföra mikrokirurgiska förfaranden in vivo (t.ex. liknande små blodkärlen på hjärnan och hjärtan i möss (t.ex. ligering av koronarartär) och ex vivo isolering av små blodkärlen, blodkärl-vävnadfraktionering),
- Tidigare praktisk erfarenhet med beteendeanalys (neurologiska tester, kognitiva tester etc.) av små forskningsdjur (möss),
- Tidigare erfarenhet med konfokalmikroskopi, levande cellbilder, in vivo imaging-metoder (MRI),
- Bevisad erfarenhet med S1P signalering (t.ex. mass-spektrometri och analysering av S1P i plasma och vävnad),
- Kunskap i forskning på hjärt-kärlsjukdomar (särskilt vid område av högt blodtryck, hjärtsvikt),
- Kunskap i och tidigare praktisk erfarenhet med flödescytometri,
- Kunskap och bevisad förmåga att självständigt utföra omfattande ex vivo och in vitro analyser (inkl. olika proteinrening och analyser),
- Goda engelska färdigheter (ta och skrift).Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som samarbetsvilja och laganda.

Meriterande för anställningen är:
- Kunskap i och tidigare praktisk erfarenhet med standard ljusfalt- och fluorescensmikroskopitekniker och histologi.
- Önskad skicklighet med tekniker som Western blotting, qPCR, ELISA, immunofluorescens, immunhistokemi och cellodling.
- Tidigare erfarenhet av arbete med neuroner, astrocyter eller mikroglia in vivo och/eller ex vivo och isolering av dessa celltyper (t.ex. praktisk erfarenhet av att arbeta med cellisolering från vävnad och primärkulturer av celler och/eller vävnad).
- Praktisk kunskap inom området lipid/sfingolipidanalys och deras extraktion från komplex vävnad.
- Bevisad praktisk erfarenhet av att arbeta med mänsklig vävnad.
- Samarbetande tänkande och laganda.
- Flexibilitet (t.ex. projektspecifik rörlighet som krävs mellan Tyskland och Sverige)Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning under ett år på 100 procent med startdatum den 01/ 20 4 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskningsingenjör till lungbioengineering och regenerering

Ansök    Okt 16    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen för lungbioengineering och regenerering bedriver forskning inom bioteknik och regenerering och bedriver spetsforskning inom området.

Gruppen leds av universitetslektor Darcy Wagner och består av både forskare och teknisk personal. Gruppen finns på Biomedicinskt centrum i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/darcy-wagner(f5bc7915-12f6-415b-8203-fcc7adb02d45).html

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och hänsyn i våra relationer till varandra. Vi värdesätter en arbetsplats som upplevs som rättvis, utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och inkluderande delaktighet för alla våra olika medlemmar.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Lungbioengineering och regeneration gruppen är medlem i flera spetsforskningsmiljöer vid Lunds universitet, inklusive Wallenbergcentrum för molekylär medicin, Lunds stamcellscentrum och NanoLund och är knuten till flera nya forskningsprofilområden som stödjer vår forskning och ger unika möjligheter för samarbete. Kandidaten kommer att ha tillgång till toppmodern utrustning för att stödja utvecklingen av projektet och kandidatens egen utveckling som forskare. Vi erbjuder flexibla arbetsvillkor och en anpassningsbar arbetsmiljö för att tillgodose individuella behov och balans mellan arbete och privatliv.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Innehavaren av denna position kommer huvudsakligen att arbeta med ett forskningsprojekt relaterat till implementering och optimering av mikrofluidiska modeller för att generera transplanterbara 3D-vävnader. Vår grupp har genererat ett antal unika 3D-modeller från olika vävnader med en kombination av ex vivo och in vivo metoder och biomaterials.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att utforma och genomföra forskning kring projektet och inkluderar att analysera och utveckla sätt att visualisera resultaten av dessa analyser för publicering. Vidare kommer innehavaren av denna tjänst att vara ansvarig för att bidra till att skriva högkvalitativa akademiska uppsatser som ska skickas till internationella tidskrifter och bidra till att ge gruppen bidrag. Merparten av detta arbete bör göras självständigt och i samarbete med både interna och externa medlemmar i teamet. Tjänsten innebär även viss laboratoriehandledning av doktorander, magister, kandidat- och läkarstudenter.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Universitetsexamen (eller motsvarande) i cell- och molekylärbiologi, immunologi, bioteknik eller bioteknik


- Förmåga att utföra oberoende och högkvalitativ forskning som dokumenterats genom forskningsportfölj och peer-reviewed publikationer


- Erfarenhet av både praktisk utveckling och användning av 3D-modeller för att studera sjukdom och regenerering samt utveckling av teknik för att analysera dem (t.ex. 3D bioprinting på hybrid 3D modeller med polymer och vävnad eller celler)


- Erfarenhet av 3D modeller från hydrogels (t.ex. alginate eller methacrylated gelatin)


- Erfarenhet av goda industri och tillverkningsprocesser inom proteinkemi, inklusive produktion och rening (t.ex. antikroppar eller ECM)


- Erfarenhet av proteinkemi (t.ex. proteinmodifieringar som biokonjugering)


- Goda skriftliga och muntliga kommunikationsförmåga, inklusive kunskaper i engelska


- Erfarenhet av mentorskap och/eller handledningMeriterande för anställningen är:
Utöver ovanstående kvalifikationer är de önskade kvalifikationerna följande:

- Bakgrund i biologi, immunologi eller medicin


- Erfarenhet av vanliga cell- och molekylärbiologiska tekniker (t.e.x. western blot)


- Erfarenhet av in vivo djurmodeller


- Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt, därför är kandidater med en bred kompetensprofil som spänner över dessa olika områden av särskilt intresse. Erfarenhet från industri är meriterande då projektet innebär att arbeta med olika branschpartners.Övrigt

Anställningen är en särskilld visstidsanställning under 6 månader på 100 % med startdatum den 15 November 2023 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis, avhandlings eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Mer om Lunds universtiet och medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor till studier i proteinnedbrytning

Ansök    Okt 13    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen, som leds av Agatheeswaran Subrmaniam, bedriver forskning inom riktad proteinnedbrytning.

Forskargruppen är placerad vid avdelningen för molekylärmedicin och genterapi vid Medicinska fakulteten. Vid avdelningen bedrivs även forskning inom blodbildning, blodets stamceller och cell/genterapi för blodsjukdomar. Avdelningen leds av professor Jonas Larsson och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund.

Inom avdelningen värnar vi om verksamheten som har som mål att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö för att främja nya ideer och självständigt tänkande.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen innebär att självständigt driva och koordinera projekt i forskargruppen. Du ska också självständigt skriva artiklar och söka projektanslag. I tjänsten ingår också handledning av medarbetare i forskargruppen. 

Kvalifikationer för tjänsten
För att vara behörig att anställas som postdoktor måste den sökande avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett ämnesområde relevant för anställningen (dvs inomdet biomedicinska området). Examen ska ha avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav för tjänsten är:

- Doktorsexamen inom det biomedicinska området
- Dokumenterad förmåga att arbeta självständigt och att driva projekt självständigt samt att koordinera samverkan med andra forskargrupper
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
- Dokumenterad kompetens och erfarenhet av:
- arbete med humana hematopoetiska celler
- stamcellstransplantationsmodeller i möss
- avancerade biokemiska metoder inom proteomik
- avancerad flödescytometri och cellsortering
- metoder för high-throughput screening med såväl CRISPR som RNAi
- användande av bioinformatiska analysverktyg och grundläggande programmering

Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet. Vid utvärderingen kommer forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 3 år på heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01". Startdatum för tjänsten är den 1 december 2023, eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i medicinsk strålningsfysik

Ansök    Okt 11    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för medicinsk strålningsfysik är engagerad i forskning och utbildning inom joniserande och icke-joniserande strålning, och dess användning framför allt i medicinska applikationer.

Våra huvudområden är strålterapifysik, magnetresonansavbildning, röntgenfysik och nuklearmedicinsk fysik.

Särskild ämnesbeskrivning

Ämne: Studier av karotisplack med röntgenmikrofluorescens
I den kliniska rutinen är det vanskligt att skilja mellan hemosiderin och kalcifiering i aterosklerosplack. En bra kvantifiering är svår att åstadkomma med histologi, eftersom tunna snitt lätt går sönder när vävnad med plack snittas i mikrotom.

För bättre 3D-kvantifiering har vi skannat humana aterosklerosplack med magnetröntgen (in vivo) och med mikro-magnetröntgen (µMRI) och röntgen faskontrast-CT (ex vivo). Dessutom har vi gjort experiment vid P06 strålröret på PETRA III synkrotronen i Hamburg och samlat röntgenfluorescensdata (XRF) med tomografi av proverna.

Arbetet kommer att vara en del av ett tvärvetenskapligt samarbete med en forskargrupp inom ateroskleros och kardiovaskulära komplikationer. Denna grupp, som leds av professor Isabel Goncalves vid CRC i Malmö, har varit i forskningsfronten inom området under flera år, både nationellt och internationellt.

Syftet med dessa studier är att korrelera bilderna från de olika metoderna och sammanställa resultaten från hög och låg upplösning med elementspecifika data från XRF. Målet med detta är en bättre klassificering av aterosklerosplack i kliniken.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Den anställde förväntas sprida sina egna och gruppens forskningsresultat genom att publicera vetenskapliga artiklar, berätta om forskningen vid internationella konferenser och besök vid institutioner vid andra lärosäten, t ex genom att ge seminarier. Detta innebär ett visst resande, till detta finns en budget avsatt men den anställde förväntas också söka egna medel från externa finansiärer.

Den anställde förväntas bidra till gruppens dagliga vetenskapliga liv samt i aktiviteter där samarbetspartners i Lund och på andra ställen möts och delar med sig av sina forskningsresultat och för vetenskapliga diskussioner.

Arbetsuppgifterna kan även innefatta:

- Undervisning
- Handledning av studenter och doktorander
- Arbete med ansökan för forskningsmedel
- Administrativa uppgifter relaterad till ovannämnde aktiviteter

Den huvudsakliga uppgiften för postdoktorn blir primärt dataanalys av röntgenfluorescens data från synkrotron. Verksamheten är förlagd vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik i Lund (Bech group) och ibland vid Clinical Research Center, Cardiovascular Research Translational Studies Group, Malmö (Goncalves group).

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom fysik, medicinsk strålningsfysik, eller liknande och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Dessutom krävs att sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara avancerad dataanalys och publicering av resultat.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Goda kunskaper i programmering (t ex C, Python eller MATLAB) är en förutsättning för att kunna genomföra projektet.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- God pedagogisk förmåga.
- Erfarenhet av arbete inom XRF (särskilt XRF-tomografi), eller med andra elementspecifika metoder, till exempel, genom att ha ett genomfört ett doktorandarbete i ämnet.
- Erfarenhet av synkrotronbaserad XRF.
- Erfarenhet av mikrotomografi.
- Erfarenhet av kvalitativ och/eller kvantitativ analys av XRF data.

 

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare i urinblåsecancer

Ansök    Okt 11    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för urinblåsecancer arbetar med molekylärgenetiska analyser av urinblåsecancer med syfte att förbättra patientbehandling.

Forskargruppen leds av Mattias Höglund, professor i molekylärgenetik och Fredrik Liedberg, professor i uroonkologi.  Vid forskargruppen finns övrig forskande personal inom ämnesområden molekylärpatologi, experimentell onkologi och bioinformatik. Verksamheten är lokaliserad på Medicon Village i Lund.

Forskargruppen söker nu en biträdande forskare för en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdatum den 1 november 2023 eller enligt överenskommelse.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

- Kurering och kvalitetssäkring av nationell klinisk RNAseq databas (UROSCANSEQ).
- Utveckling av avancerade bioinformatiska metoder för molekylär klassning.
- Utvärdering av bioinformatiska metoder för analys av stora mängder genomiska data (genexpression, genmutationer, kromosomavvikelser).
- Translationell överföring av molekylära grunddata till kliniska applikationer.
- Handledning av studenter inom programspråket R, samt applikationer för analys.
- Undervisning på grundläggande kurser i bioinformatik.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Doktorsexamen inom ämnesområdet molekylär onkologi.
- Minst två års postdoktoral erfarenhet.
- Styrkt erfarenhet i form av publikationer med förstanamn inom området bioinformatik.
- Förmåga att självständigt kunna utvärdera och utveckla nya bioinformatiska metoder samt att kunna driva bioinformatiska utvecklingsprojekt.
- Förmåga att förmedla bioinformatisk kunskap/erfarenhet på ett pedagogiskt sätt.
- Erfarenhet av att skriva forskningsprogram.
- Erfarenhet av att sammanfatta vetenskapliga resultat i form av publikationer.
- Mycket god erfarenhet av att arbeta med programspråket R.

Meriterande för anställningen är:

- Vetenskapliga publikationer inom områden bioinformatisk analys, analys av cancerrelaterade molekylära data eller molekylärgenetiska analyser av urinblåsecancer.
- Visat prov på självständighet genom att ha erhållit forskningsanslag som huvudsökande.
- Muntliga presentationer av forskningsresultat, nationellt och internationellt.
- Undervisning inom ämnet bioinformatik/analys av cancerrelaterade genomiska data.
- Internationella forskningssamarbeten.

Övrigt
Anställningen gäller tillsvidare och är på heltid. Önskat tillträdesdatum är 1 november 2023 eller enligt överenskommelse. Eventuell provanställning på sex månader.


Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent vid Biologiska institutionen

Ansök    Okt 12    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Anställningen är en del av det 5-åriga projektet ”PlantEra – Biomolekylära och strukturella jämförelser av antika och moderna växter – verktyg för att spåra fylogeni och överlevnadsstrategier under massutrotningar”; https://kaw.

wallenberg.org/en/research-projects-2020.  Mer specifikt för denna tjänst kommer moderna släktingar till gamla växtarter att undersökas för fysiologiska och strukturella responser på paleomimetiska tillväxt- och stressmiljöer. 

Arbetsuppgifter


- Odling och skötsel av växtmaterial
- Sampling och analys av vävnader
- Mätning/assays av växter
- Sammanställning av mätdata
- Utprovning av protokoll för TEM- och ljusmikroskopi
- Mikroskopering
- Allmänt laboratoriearbete

Krav

- Utbildning: Kandidatexamen i Biologi eller närliggande ämne
- Erfarenhet av forskningsarbete med växter
- Erfarenhet av sammanställning av data i MS Excel
- Erfarenhet av mikroskopering
- Erfarenhet av fysiologiskt eller molekylärbiologiskt laboratoriearbete
- Mycket bra förmåga att kommunicera på engelska
- Förmåga att arbeta noggrant och effektivt
- Allmän datorkompetens

Övriga meriter

- Genomgångna kurser i växtbiologi
- Hel eller delvis genomgången Masterutbildning innefattande växtbiologiska kurser
- Erfarenhet av statistiska beräkningar
- Erfarenhet av laboratorie- och projektarbete
- Arbetslivserfarenhet eller annan relevant erfarenhet.
- Förmåga att kommunicera på svenska

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom forskargruppen.

Villkor


Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 6 månader. Heltidsanställning (100%).

Placering: Biologihus A, Biologiska Institutionen

Önskat startdatum: 2023-12-01

Kontaktperson:

Allan Rasmusson
Professor, Plant Physiology
Department of Biology
Biology Building A
Lund University
Sölvegatan 35B
SE-223 62 Lund
Sweden
Phone +46-46-2229381
Email [email protected]

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent vid institutionen för Livsmedelsteknik

Ansök    Okt 6    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Institutionen för livsmedelsteknik förnyar och förbättrar såväl produkter som processer i hela livsmedelskedjan. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på hållbar och näringsrik mat för framtiden.

Samarbeten med industri, råvaruproducenter och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.

Flera kända innovationer inom livsmedel har sitt ursprung på institutionen, bland annat Oatly och Proviva.Beskrivning av arbetsplatsen
Forskningsgruppen Livsmedelshygien vid Institutionen för Livsmedelsteknik utvecklar metoder för identifiering av bakterier och klarlägger dessa bakteriers roll i livsmedel och för människors hälsa.

Forskningen som bedrivits i gruppen har varit banbrytande inom utveckling av probiotika och gruppen har ett nära samarbete inom både sjukvård, industri och akademi.Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna omfattar analys av sammansättningen av mikrofloran och kvantifiering av valda arter i prover från växtbaserade livsmedel, samt i prover från kliniska och experimentella studier. Det laborativa arbetet består av PCR baserade metoder och datahantering. Identifiering av florans sammansättning kommer analyseras med next generation sequencing och bioinformatik. För kvantifiering av bakteriella grupper kommer kvantitativ PCR att användas. Arbetsuppgifterna omfattar även standardiserad och uppskalad odling av probiotiska bakterier och optimering av formulering för dess överlevnad. Arbetsuppgifterna inkluderar också laborativ assistans vid undervisning.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Examen som civilingenjör i bioteknik med inriktning mot livsmedelsteknik, masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition, bioteknik, molekylärbiologi, hortikultur, eller motsvarande.
- Mycket god kunskap och praktisk erfarenhet av mikrobiologiska grundmetoder, så som odling och isolering av bakterier.
- Mycket god engelska i tal och skrift.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av Next Generation Sequencing med tillhörande bioinformatik.
- Erfarenhet av kvantitativ PCR.
- Erfarenhet av Sanger sekvensering.
- Erfarenhet av HLPC.
- Kunskap inom formulering och stabilisering av mikroorganismer.
- God svenska i tal och skrift.
- God förmåga att skriva vetenskaplig litteratur.
- Pedagogisk erfarenhet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till engagemang, självständighet och god kommunikation- och samarbetsförmåga, såväl inom projektgruppen som gentemot externa partners. Stor vikt kommer även läggas vid hur den sökande, genom sin erfarenhet och kompetens, bedöms komplettera och stärka det vetenskapliga arbetet och den forskargrupp som personen ska verka vid.

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under sex månader på 100 procent med startdatum den 231101 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor vid avdelningen för infektionsmedicin

Ansök    Okt 10    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Postdoktorn kommer att placeras inom forskargruppen Quantitative Immunobiology.

Forskargruppen bedriver högteknologisk medicinsk forskning inriktad mot immunologi, infektion och cancer och består av en blandning av doktorander, postdocs och teknisk och administrativ personal.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet - https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet inkluderar arbete med antikroppsframtagning riktade mot patogener. Arbetet innebär också funktionell testning av antikroppar och sammanställning av resultat i form av vetenskapliga artiklar.

Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella. 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre (3) år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Övriga kvalifikationer
För anställningen krävs:

- PhD biomedicin eller motsvarande 
- Mycket god erfarenhet av antikroppsbiologi
- Mycket god erfarenhet av cellbiologi och mikrobiologi
- Mycket god erfarenhet av flödescytometri, mikroskopi

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid, önskat tillträdesdatum är 1 november 2023 eller enligt överenskommelse.

Villkor
Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19. Anställningen kan också förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av projektet, hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer (inklusive tidigare självständiga projekt och tekniska färdigheter), samt dina forskningsintressen och framtida karriärplaner. CV – inklusive namn och kontaktinformation till två tidigare handledare. Komplett publikationslista (kan inkluderas i din CV). Kopia av examensbevis (PhD diplom eller ekvivalent).

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuenser vid avdelningen för Teknisk logistik, MTTN75

Ansök    Okt 9    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplats
Masterkursen Industriellt Inköp (MTTN75) ges vid avdelningen för Teknisk Logistik.

Det är en valbar kurs för inriktningar inom M- och I-ingenjörsprogrammen samt obligatorisk för International Master i Logistics and Supply Chain Management. Vi har fyra lediga tjänster som amanuens för att bistå i kursen som ges lp 2 under hösten 2023. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kursansvarig och examinator.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för workshops i AHP och förhandlingsspelet. Du kommer också att läsa och ge feedback på studentrapporter och rätta tentor.

Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.

Kvalifikationer
Krav för tjänsten är:

- Studenten är inskriven som student på ingenjörsprogrammet eller motsvarande relevant program.
- Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
- Avklarat kursen MTTN75 Industriellt inköp.
- Tjänsten kräver utmärkt kommunikations-, koordinations- och samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

- Avklarade kurser inom logistik
- Tidigare undervisningserfarenhet 

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad och avser perioden 2023-10-30 (eller snarast därefter) till 2024-01-31 och avser omfattning 20 %. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Den här anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare. 

Vi avser att anställa 1-4 amanuenser. 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens kan du som student förena studier med att arbeta och komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet.  Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Välkommen att ansöka!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i miljövetenskap med inriktning naturbaserade lösningar

Ansök    Okt 4    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Anställning som postdoktor kommer att vara en del av ett forskningsprojekt där vi kartlägger ekosystemtjänster från naturbaserade lösningar.

Projektet är ett EU Horizon forskningsprojekt som heter Naturescapes med mål att studera hur naturbaserade lösningar kan implementeras för att skapa hållbara samhällen inom klimat, natur och sociala frågor. I projektet ingår partners från universitet och NGO från Europa och Latin Amerika och postdoktorn kommer att ha möjligheter till samarbeten mellan dessa och i fallstudier över hela världen inom projektet.

Vi välkomnar sökanden till en två år postdoktortjänst om naturbaserade lösningar med inriktning mot kartläggning av ekosystemtjänster från naturbaserade lösningar. Tjänsten är placerad på Centrum för miljö och klimatvetenskaper. Postdoktorn kommer att vara del av en interdisciplinär forskningsmiljö med experter inom modellering av ekosystem tjänster, kustskydd samt planering av urbana områden och policy.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innehåller:

- Forskning om naturbaserade lösningar med fokus på kartläggning, modellering och analys av ekosystemtjänster från naturbaserade lösningar
- Analys av spatial fördelning av NBS i fallstudieområden
- Utvärdera relationer av NBS till biofysiska och socioekonomiska faktorer
- Kartläggning med hjälp av GIS and fjärranalysmetoder
- Sammanfatta metoder för att analysera ekosystemtjänster från NBS
- Analys av rumsligt explicita data
- Modellera ekosystemtjänster av NBS, speciellt vad gäller kustskydd

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav:

- Doktorsexamen i miljövetenskap, Geografi/Naturgeografi, Ekosystemanalys/Ekologi eller civilingenjör med relevant inriktning, eller annan adekvat forskarutbildning
- Dokumenterad erfarenhet av modellering, GIS baserade metoder och statistik
- Dokumenterat mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
- En god förmåga att utföra och utveckla forskning

Meriterande:

- Kunskap och erfarenhet om modellering av ekosystemtjänster
- Erfarenhet av programmering i R eller Python
- Erfarenhet av fjärranalys
- Erfarenhet av miljövetenskaplig forskning, urban ekologi och samhällsplanering
- Erfarenhet från forskning i internationella projekt
- Kunskaper i andra språk tex spanska

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- Krav på behörighet
- Övriga krav och meriter

Övriga meriter:

- Hög kompetens och erfarenhet att arbeta i internationella nätverk
- Erfarenhet reslaterat till de kvalifikationer som behövs

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max en sida)
- Kontaktuppgifter till minst två referenser
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i mikrobiologisk ekologi och agroekologi

Ansök    Okt 3    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

På grund av klimatförändringarna blir extrema väderförhållande som sommartorka eller kraftiga regnfall i Sverige allt mer vanliga.

Jordbearbetningsmetoder kan förbättra eller minska motståndskraften mot extrema väderhändelser. Mikroorganismer påverkas själva av jordbearbetningsmetoder, och mikrobiella funktioner kan försämras både av jordbearbetning och klimatstress.

Målet med detta projekt finansierat av det strategiska forskningsområde https://www.becc.lu.se/ (se film om BECC nedan) är att utforska hur olika typer av jordbrukshantering påverkar mikrobiell prestanda och resiliens mot klimatstörningar, särskilt torka. En viktig del av resiliens mot torka förmedlas via jordens organiska substanskoncentrationer, och uppbyggandet och stabilisering av organisk substans i jorden styrs starkt av jordens mikrobiella samhälle. Detta projekt kommer att undersöka påverkan av jordbrukstyp på olika processer i jorden, via en uppsättning av 30 konventionellt eller ekologiskt styrda gårdar i Skåne. Jordens mikrobiella samhällen kommer att karakteriseras via mikrofluidiska jordchips, optisk mikroskopi, bulkanalyser och molekylär metoder. Postdoktorn kommer också att vara placerad i ungefär 3 månader vid Göteborgs universitet.


En film om den strategiska forskningsmiljön BECC.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna i en postdoktorstjänst är att bedriva forskning, inklusive fältprovtagning på gårdar i Skåne, Sverige, provanalys i både bulk och mikroskaliga laboratorieexperiment, relaterad dataanalys och vetenskaplig skrivning. Inom ramen för sin tjänst förväntas postdoktorn aktivt arbeta med att utveckla BECC som en forskningsmiljö, t.ex. genom att delta i dess årliga möten och andra BECC-evenemang samt genom att bidra till aktiviteter och initiativ som aktionsgrupper och workshops. Undervisning kan också ingå, om önskas, för att främja karriärutvecklingen, men upp till högst 20% av arbetstiden. Tjänsten ska också inkludera möjligheten att delta i tre veckors utbildning inom högre utbildning och lärande.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

- Provtagning på gårdar i Skåne
- Bulk- och molekylär karakterisering av jordarna
- Utföra experiment på de insamlade proverna med hjälp av mikrofluidiska jordchips och optisk mikroskopi
- Dataanalys, inklusive bildanalys och bioinformatik relaterad till samhällskarakteriseringen
- Kommunikation med bönderna via en enkät
- Vetenskaplig skrivning

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Erfarenhet av molekylär karakterisering av mikrobiella samhällen
- God förmåga att kommunicera och samarbeta väl med andra medlemmar i gruppen och inom den interdisciplinära miljön

Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdena jordens ekologi i jordbruksekosystem, mikrobiell ekologi och mikrobiologi, men andra ämnesområden kan också övervägas om de anses vara relevanta för projektet.

Meriterande:

- Erfarenhet av arbete med miljö- eller jordprover både i fält och laboratorieexperiment
- Erfarenhet av arbete i jordbrukssektorn och/eller med sterilkulturer
- Erfarenhet av arbete med optisk mikroskopi och relaterad bildanalys
- Flytande svenska och ett körkort är meriter, men kan kompenseras med hjälp av en assistent om det behövs

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- Pedagogisk förmåga

Hänsyn kommer också att tas till goda samarbetsfärdigheter, drivkraft och självständighet samt hur sökandens erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning vid institutionen och hur de bidrar till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år (med möjlighet till förlängning) och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökningar ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

CV, inklusive en lista över publikationer Personligt brev, inklusive en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst två sidor) Kontaktinformation för minst två referenser Kopia av doktorsexamensbeviset och andra intyg/betyg som ska beaktas 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens

Ansök    Okt 4    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Institutionen för livsmedelsteknik förnyar och förbättrar såväl produkter som processer i hela livsmedelskedjan. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på hållbar och näringsrik mat för framtiden.

Samarbeten med industri, råvaruproducenter och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.

Flera kända innovationer inom livsmedel har sitt ursprung på institutionen, bland annat Oatly och Proviva.Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningsgruppen Livsmedelshygien vid Institutionen för Livsmedelsteknik utvecklar metoder för identifiering av bakterier och klarlägger dessa bakteriers roll i livsmedel och för människors hälsa.

Forskningen som bedrivits i gruppen har varit banbrytande inom utveckling av probiotika och gruppen har ett nära samarbete inom både sjukvård, industri och akademi.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.

Läs mer på universitets webbplats om atthttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Du kommer anställas som amanuens för att stödja undervisningen i Probiotika kursen (KLGN01), där dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden inkluderar laborationer, PBL och övningar under kursens gång.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:

- Förberedelser för laborativa moment
- Handledning av studenter under laboration
- Handledning av studenter vid dataanalys
- Handledning av studenter under PBL

Kvalifikationer

Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:- läser en utbildning vid teknisk fakultet och har minst 120 hp som arbetsgivaren bedömer relevant.
- har genomfört kursen KLGN01 med godkänt betyg eller motsvarande kurs från annat lärosäte
- har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- har goda kunskaper inom grundläggande mikrobiologi
- har god kommunikationsförmåga

Meriterande för anställningen är att du:


- har kunskap/erfarenhet av att hantera och analysera prover med Illumina MiSeq
- har erfarenhet av att hantera Qiime bioinformatic platform

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 231101-231231 eller enligt överenskommelse och avser omfattning på 25% av heltid. Anställningen innebär arbete dagtid vid schemalagda laborationer, PBL och övningar. Anställningen omfattas av arbetstidsavtalet för lärare.

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Så här söker du

Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens som infosöklärare till Juridiska fakultetens bibliotek

Ansök    Sep 29    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Juridiska fakultetens bibliotek är en del av biblioteksverksamheten vid Lunds universitet.

Biblioteket är ett av Nordens största juridiska bibliotek och är väl integrerat i Juridiska fakultetens forsknings- och utbildningsprocesser. Vi förser fakultetens forskare, lärare och studenter med ämnesanpassat biblioteksstöd, och tillhandahåller även service till Lunds universitet och till allmänheten. 

Biblioteksverksamheten vid Lunds universitet består av Universitetsbiblioteket (UB) och åtta fakultetsbibliotek. Biblioteken och dess medarbetare samverkar och samarbetar kring utvecklings- och strategiska frågor, infrastruktur och expertområden.

För mer information om Juridiska fakultetens biblioteks se:

https://www.jur.lu.se/#!bibliotek

Juridiska fakultetens bibliotek söker två amanuenser för arbete som infosöklärare, med tilltänkt start i början av december. 

Kravprofil 

Enligt 5 kap 10 § HF kan bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anställas som amanuens. 

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. 

Med en anställning som amanuens får du som student möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. 

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter 

Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen. 

Infosöklärarna är en grupp med 3-4 studenter som håller genomgångar av databaser och andra informationsresureser efter behov för sina medstudenter på Juristprogrammet. Ni har ett eget kontor i biblioteket och samarbetar med bibliotekarierna kring innehåll och planering. 

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar: 

- Genomgång av juridiska databaser
- Informationssökning
- Ta fram manus
- Genomföra undervisning
- Sammanställa utvärderingar

Kvalifikationer 

Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- och avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen. 

Krav för anställningen är att du:

- Ska vara student på juristprogrammet i Lund samt ligga i fas med dina studier. Vi söker i första hand dig som går termin 2, 3 eller 4
- Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Arbetsbelastningen varierar över terminerna och det är viktigt att du som infosöklärare har förmåga att planera ditt arbete självständigt och med god framförhållning. 

Meriterande för anställningen:

- Erfarenhet av undervisning
- God kännedom om juridiska informationsresurser
- Goda program- och datorkunskaper

Det är också önskvärt att du är kvalitetsmedveten och noggrann. Stort vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 

Villkor 

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2023-12-01 till 2024-06-02 och avser omfattning på 12 % av heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. 

Anställningen omfattas av https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/arbetstidsavtal-120229-saco-larare.pdf

Så här söker du

Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Du behöver även bifoga utdrag från Ladok som intygar din behörighet. 

Välkommen med din ansökan! 

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskningsingenjör vid Lund Protein Production Platform

Ansök    Okt 2    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Lund Protein Production Platform (LP3) är ett fakultetsövergripande centrum vid Lunds universitet för proteinproduktion, karakterisering, kristallografi och strukturbestämning.

LP3 är en nod inom den nationella forskningsinfrastrukturen Protein Production Sweden (PPS) och har ett nära samarbete med forskare från MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ERIC).

Du kommer att spela en viktig roll vid LP3. Arbetsuppgifterna innefattar skötsel av utrustning, projektplanering, kontakt med klienter och administration. Du kommer också arbeta experimentellt på projektbasis, samt föra en kontinuerlig dialog med forskaren/klienten och med LP3-kollegorna. Du förväntas ta ansvar och driva projekten med stor självständighet. De laborativa arbetsuppgifterna innefattar:

- Att analysera proteinprover som kvalitetskontroll inför kristalliseringsförsök.
- Att framställa proteiner och kristallisera proteiner samt studera deras grundläggande fysikalisk-kemiska och funktionella egenskaper.
- Att utföra framrening i flera steg av taggade och icke-taggade rekombinanta proteiner för strukturella och/eller funktionella studier.
- Att utföra grundläggande proteinanalys (t.ex. gel-elektrofores, UV/Vis-spektroskopi, masspektrometri och immuno-blotting).
- Skötsel, underhåll och användning av utrustning för kristallisering.
- Protein röntgen datainsamling vid synkrotronstrållinjer.
- Bearbetning av röntgendata, bestämning och förfining av proteinstrukturer.
- Analys, dokumentation och presentation av experimentella data i elektroniska labböcker och rapporter.
- Handledning av gästforskare i laboratoriet.
- Kontinuerlig kommunikation och dialog med LP3-användare.
- Administrativa uppgifter som beställning, fakturering etc.
- Upprätthålla den senaste kunskapen om tekniker och aktuell litteratur för att anpassa och/eller utveckla nya metoder och experiment.

Krav
Den framgångsrika kandidaten är en skicklig life-science-utövare med god känsla för service, som tilltalas av laboratoriebaserade projekt i en miljö som präglas av lagarbete och tydliga tidsramar.

- Ph.D. inom biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, biofysik eller andra relevanta ämnen.
- En djup förståelse av proteinkristallisation och biofysikalisk karakterisering.
- Erfarenhet av röntgen datainsamling vid synkrotronstrålrör.
- Erfarenhet av röntgen databehandling och bestämning och förfining av protein strukturer.
- Proteinrening i flera steg av märkt och icke-märkt rekombinant protein för struktur- och/eller funktionsstudier.
- Ett stort intresse för att lära sig och utveckla nya tekniker inom proteinkristallisering och biofysikalisk karakterisering.
- Erfarenhet av mjukvara och databaser för proteinkristallisering och biofysisk karakterisering.
- Förmåga att utföra all laboratorieverksamhet på ett säkert och effektivt sätt samt att upprätthålla en ren och ordnad laboratoriemiljö.
- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
- Erfarenhet av att presentera resultat och metoder.
- Behärskar engelska flytande i tal och skrift.
- Att vara en effektiv lagspelare.
- Användar- och serviceinriktad.
- Erfarenhet av att bidra till andras lärande.

Övriga meriter:

- Erfarenhet av avancerade tekniker för biofysikalisk och biokemisk karakterisering (till exempel Cryo-EM, MS, UV-CD, SAXS/SANS, SEC-LLS, SPR, kalorimetri).
- Erfarenhet av kristallisering av membranproteiner.
- Erfarenhet av X-ray stödd fragmentscreening.
- Hantering av eukaryota expressionssystem till exempel Pichia pastoris, Saccharomyces cerevisiae, mammalie- och insektscellinjer.
- Erfarenhet av dokumentation med elektroniska labbböcker.
- Projektplanering och genomförande.
- Budgetplanering och fakturering.
- Att kunna tillträda tjänsten 1 februari 2024 eller tidigare

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker LP3s verksamhet.

Villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i 6 månader. Placering: Lund Protein Production Platform (LP3), Biologihus A, Lund
Tillträde: Tillträde så snart som möjligt, eller efter överenskommelse.

Kontakt

Dr. Wolfgang Knecht
Senior Lecturer & Manager LP3
Lund University
Department of Biology, Molecular Cell Biology
Sölvegatan 35
22362 Lund, Sweden

+46 46 2227785
[email protected]

http://www.lu.se/lp3

Instruktioner för ansökan
Din ansökan måste skickas in elektroniskt. Ansökan ska innehålla följande dokument/bilagor:

- Personligt brev (berätta på en sida om dig själv, din bakgrund och din motivation på ett sätt som visar att du är rätt person för jobbet.). Vi uppmuntrar dig att specificera och motivera dina löneförväntningar.
- CV (personuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet/forskningserfarenhet, språkkunskaper och andra för tjänsten relevanta färdigheter).
- En bestyrkt/signerad kopia av Ph.D. grad.
- Lista över publikationer (om tillämpligt).
- Minst två referenser (Inklusive titel/befattning, namn, kontaktuppgifter och personens koppling till dig).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i teknisk vattenresurslära

Ansök    Sep 29    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Postdoktor i teknisk vattenresurslära med fokus på maskininlärning inom hydrologi
Beskrivning av arbetsplatsen
Postdoktorstjänsten kommer att placeras vid Avdelningen för teknisk vattenresurslära vid Institutionen för bygg- och miljöteknik.

Här utförs forskning och undervisning om hur vatten och material transporteras i naturliga och urbana system. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, förståelse och modellering av komponenterna i den hydrologiska cykeln samt geospatial modellering av vattenkvalitet och kvantitet med hjälp av avancerad artificiell intelligens (AI) och fjärranalys (RS)-tekniker. På avdelningen finns ett 30-tal anställda och totalt 20 doktorander. Tjänsten är placerad in hydrologigruppen för forskning inom RS och AI. Tjänsten innebär ett kreativt och omväxlande arbete och postdoktorstjänsten innebär arbete i en dynamisk och mångfacetterad forskargrupp.

Särskild ämnesbeskrivning
Postdoktorstjänsten kommer att vara en del av en forskargrupp som beviljats ett Horizon Europaprojekt med titeln "Future Agricultural Resource Management and Water Innovations for a Sustainable Europe (FARMWISE)" finansierat av Europeiska kommissionen under utlysningen: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-1" Knowledge och innovativa lösningar inom jordbruket för vattentillgång och kvalitet”. Postdoktorstjänsten innebär arbeta inom "Forskningsbaserad och AI-driven europeisk landskapspolitik för jordbruk och vattenförvaltning".

FARMWISE-projektet kommer att omvandla EU:s jordbrukssektor genom att ge bönder och beslutsfattare möjlighet att använda ett toppmodernt beslutsstödssystem, som kombinerar precisionsjordbruk, AI och RS. FARMWISE ger nya insikter om vattenkvalitet, kvantitet, markhälsa och näringshantering. Dess toppmoderna ramverk främjar kunskapsdelning mellan forskare, bönder och beslutsfattare i en samskapande miljö (System Thinking). Den konsoliderar befintliga samarbeten och främjar nya långsiktiga samarbeten mellan europeiska organisationer, inklusive Water4All och Water Europe. Projektet kommer att utveckla förbättrade verktyg baserade på AI för effektivare europeisk vattenpolitik och beslutsfattande baserat på forskningsbaserad teknik för att lösa de mest brännande vattenförorenings- och klimatproblemen. För detta ändamål samlar konsortiet de bästa europeiska vatten-, jordbruks-, klimat- och AI-forskarna för att hantera hållbarheten för vattenresurser, den naturliga miljön och ett effektivt jordbruk i det mycket mångsidiga europeiska landskapet med tanke på nuvarande och framtida klimatförändringar. FARMWISE utvärderar, övervakar och implementerar jämställdhet mellan kön och mångfald i konsortiet under de planerade aktiviteterna.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften i en postdoktorstjänsten är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. I tjänsten ingår möjlighet till tre veckors utbildning i högskoleundervisning och lärande. Syftet med tjänsten är att utveckla självständigheten som forskare och att skapa möjlighet till vidareutveckling.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Genomföra forskning inom ämnesområdet, främst geospatial analys och modellering av vattentillgänglighet och vattenkvalitet i europeisk skala med hjälp av avancerad AI, geografiska informationssystem (GIS) och RS-tekniker.
- Bidra till publicering av högkvalitativa forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter.
- Spatiotemporal databas skapande och hantering och kvalitetssäkring av data.
- Medhandledning av examensarbeten.
- Följa strikt schemat och deadlines för projektet.
- Bidra till att skriva forskningsrapporter som omfattar detaljerade analyser av forskningsresultat.
- Administration kopplat till uppgifterna ovan ingår.
- Resor för att delta i projektets generalförsamlingar utomlands.
- Du ska hålla dig uppdaterad om maskininlärning och sträva efter att ständigt utveckla nya färdigheter och lära dig nya metoder.

Behörighet
För anställning till en postdoktorandtjänst krävs att den sökande har en doktorsexamen eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen inom anställningens ämne. Intyg som styrker att kvalifikationskravet är uppfyllt ska vara inlämnat innan anställningsbeslut fattas. Förtur kommer att ges till kandidater som har tagit examen högst tre år före sista ansökningsdag. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Omfattande publicering inom miljöforskning, t.ex. vattenresurs- eller miljöteknik eller andra miljövariabler med användning av GIS, RS och AI.
- Flera års dokumenterad erfarenhet av att bearbeta och modellera stora geospatiala databaser med Python eller R och arbeta med storskaliga kluster t.ex. Linux-miljöer.
- Doktorsexamen eller en internationell examen som anses likvärdig med en doktorsexamen i vattenresursteknik, skogsvetenskap, miljöplanering, fysisk geografi, fjärranalys, datavetenskap eller relaterat område.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:661493/?lang=se

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Laboratorie-och projektassistent vid fältarbete på geologiska Institutionen

Ansök    Sep 29    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Loggning, provtagning och provberedning vid borrning i sediment och berg i fält och från borrprover i laboratorium.

Borrningen och fältarbetet är planterat att ske under november månad.

Krav

- Vara antagen till masterutbildning vid geologiska institutionen och slutfört minst 15 hp hydrogeologi,15 hp förorenad mark samt 15 hp kvartärgeologi på mastersnivå vid Lunds universitet.
- Erfarenheter: arbete med hydrogeologiska frågeställningar och fältarbete
- Då fältarbetet görs i ett team med andra kollegor krävs goda kunskaper i både : svenska och engelska
- Då provtagningar kommer ske i närheten av områden som är klassade som vattentäkter och vissa uppgifter i relation till dessa områden är sekretessbelagda är det ett krav att du är svensk medborgare. 
- Körkort B

Övriga meriter

- erfarenhet i kommunikation om grundvatten för allmänhet är meriterande

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet.

Villkor
Tidsbegränsad anställning för borrprojekt under 2 månaders tid. Önskat startdatum är 1 november.
Anställningens omfattning är 50%.
Kontaktperson är Charlotte Sparrenbom

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i Elektroencefalografi (EEG)

Ansök    Sep 27    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig forskningsinfrastruktur för forskare, lärare och studenter från hela Lunds universitet, mer information finns att läsa https://portal.

research.lu.se/en/organisations/lund-university-humanities-lab.

Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med flera inriktningar och stark klinisk förankring, mer information finns att läsa https://portal.research.lu.se/en/organisations/logopedics-phoniatrics-and-audiology.

Fakulteterna utlyser nu en gemensam postdoktorjänst med inriktning mot avancerad expertis inom electroencefalogram (EEG), event-related potentials (ERP) och gärna andra neurovetenskapliga metoder (fNIRS, fMRI). Tjänsten omfattar 50% forskning på Medicinsk fakultet och 50% tjänstgöring i Humanistlaboratoriet med inriktning mot metodutveckling, ansvar för labbfaciliteter, och utvecklande av tvärvetenskapliga samarbeten. Den fysiska arbetsplatsen kommer att delas mellan Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi (Lasarettsgatan 21) samt Humanistlaboratoriet i SOL byggnaden (Finngatan 1). Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att bedriva konkurrenskraftig spetsforskning inom något av Cognitive Language and Hearing Science profilområden med hjälp av funktionell hjärnavbildning med fokus på EEG.

Inom ramen för verksamhet i Cognitive Language and Hearing Science ingår att:

- självständigt bedriva forskning inom ramen för något eller flera av avdelningens fokusområden, dvs. språk, kognition och hörsel.

Inom ramen för verksamhet i Humanistlaboratoriet ingår att:

- utveckla labbteknik och metod, inkl. aktivt arbete med analys av elektrofysiologiska data, programmering av dataflöden och postbearbetning, samt att hålla sig à jour med och driva på utvecklingen på området
- ansvara för labbets utrustning (underhåll, uppdatering, uppgradering, inköp med hjälp av inköpsansvarig)
- vara kontaktperson gentemot labbets användare av EEG-utrustningen
- stötta användare i att välja rätt system utifrån behov, diskutera stimuluspresentation och koder, vara tillgänglig för problemlösning, informera användare om uppdateringar och andra förändringar i labbet
- utbilda användare genom kurser och workshops med fokus både på teori och praktik (t.ex. capping, artefact rejections och dataanalys)
- stärka och utveckla samarbeten mellan Humanistlaboratoriet och Medicinsk fakultet, samt agera proaktivt gentemot andra neurovetenskapliga grupperingar och enheter vid LU (t.ex. Correlative Image Processing and Analysis/CIPA, Lund BioImaging Center, m.fl.)

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- doktorsexamen inom relevant område med forskarbakgrund. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare
- dokumenterad erfarenhet av både högimpedans- och lågimpedanssystem
- erfarenhet av arbete med rådata i EEGLab eller motsvarande system, spela in rena data, sätta upp visuella och auditiva studier, koda stimuluspresentationer och analysera data (gärna i R)
- erfarenhet av arbete med datavisualisering
- goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
- god förmåga att arbeta självständigt
- god samarbetsförmåga
- god initiativförmåga

Meriterande:

- erfarenhet av andra funktionella hjärnavbildningsmetoder, t.ex. fMRI och/eller fNIRS
- tidigare ansvar för EEG labbmiljöer

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- pedagogisk förmåga

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Tillträdesdatum är den 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Du ska även bifoga en projektplan för ett tänkt forskningsprogram med ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor neurodegenerativa sjukdomar

Ansök    Sep 28    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vår forskning är inriktad på att definiera och förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Vi arbetar med kohorter bestående av både patienter och kognitivt friska volontärer, vilka genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, mätningar av biomarkörer och neuropsykologisk testning, samt med djur- och cellbiologiska experiment. Mer information finns http://biofinder.se/ Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen är placerad vid BMC i Lund.

Forskningsområde
Den mediala temporalloben (MTL) är en utsökt komplicerad hjärnregion involverad i många aspekter av beteende. Men anatomer har haft svårt att komma överens om gränserna för olika subregioner av MTL och hur man korrekt avgränsar dessa gränser. För att övervinna dessa hinder strävar vi efter att utveckla en opartisk djupinlärningsmetod för att partitionera MTL-subregioner baserat på objektiv cytoarkitektur och anatomi. Den postdoktorala forskaren kommer att bygga och tillämpa AI-modeller för att bearbeta extremt sällsynta högupplösta histologiska bilder som fångar rik cytoarkitektonisk information samt rumsligt löst neuropatologi. Stipendiaten kommer att vara involverad i utveckling och tillämpning av denna och andra AI-modeller och kommer att delta i den generella analysen av kliniska, avbildnings- och histologiska data.

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som postdoktor kommer du i första hand att delta i den data-analys som beskrivs ovan. Andra arbetsuppgifter kan inkludera: data-organisering och bearbetning; komposition, redigering eller exekvering av beräkningsskript; presentera data och resultat vid interna och externa forskningsmöten; sammanställning av vetenskapliga manuskript; informellt mentorskap av och kompetensdelning med andra anställda; och/eller sammanställning av anslag och/eller forskningsstipendier. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Övriga kvalifikationer

Andra krav för anställningen är:

- Doktorsexamen inom ingenjörsvetenskap, neurovetenskap, statistik, kvantitativ biologi, fysik, matematik eller en relaterad disciplin
- Avancerad kunskap i beräkningsprogrammering, helst Python eller R
- Kännedom om och erfarenhet av högpresterande klusterbaserad datoranvändning
- Expertis inom utveckling och tillämpning av AI-modeller.
- Förmåga att självständigt utföra storskaliga dataanalyser
- Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt
- Tidigare publikationer i vetenskapliga tidskrifter med hög genomslagskraft
- Kandidaten är noggrann, detaljorienterad och engagerad, med ett starkt intresse för forskning om neurodegenerativa sjukdomar

Meriterande för anställningen är:

- Forskningserfarenhet inom området neurodegenerativa sjukdomar
- Erfarenhet av organisering, bearbetning och/eller analysering av neuroimaging data
- Erfarenhet av git och GitHub och/eller Datalad
- Erfarenhet av att använda AI med medicinsk bilddata
- Förtrogenhet med bäst praxis inom reproducerbarhet och öppen vetenskap
- Individer med olika eller underrepresenterade bakgrunder uppmuntras att ansöka

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Preliminärt startdatum är 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19. Förlängning i upp till ett år kan vara aktuellt.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta
kvalifikationerna, ett CV, kontaktuppgifter till tre referenser, examensbevis (inklusive betygsavskrift) och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev).

 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent; Koherensmätare av små kvantsystem

Ansök    Sep 27    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Tjänsten är en del av Knut Alice Wallenberg-projektet "Entanglement and decoherence in ultrafast electron spectroscopy and microscop" https://kaw.

wallenberg.org/en/research/shedding-new-light-quantum-phenomenon som bygger på ett samarbete mellan experimentella och teoretiska avdelningar vid Fysik Institutionen.

Syftet med arbetet är att undersöka joniseringen av små kvantsystem med hjälp av ett par attosekundspulser och avancerad spektroskopiteknik (elektron- och ionspektrometrar). Experimentet är analogt med Youngs dubbelspalt experiment, där varje attosekundspuls fungerar som en tidsmässig spalt. Ett huvudfokus för arbetet är att utveckla en teoretisk förståelse av Youngs dubbelspalt experiment inom kvantmekanik, och särskilt att behandla rollen för koherens och sammanflätning vid tolkningen av experimentella observationer.

Arbetet består av att kvantifiera den teoretiska graden av koherens som kan uppnås experimentellt genom att inkludera ljusets tidsmässiga egenskaper och slutligen den roll som elektronisk och kärndynamik kan spela. Dessutom kan experimentella faktorer, såsom experimentell upplösning eller detektion av partiklar i sammanträffande, beaktas för att identifiera gränser eller utveckla nya strategier för att utföra tankeexperiment

Krav

- Utbildning: tilldelad en andra cykel kvalifikation inom fysik
- Arbetslivserfarenhet i forskargrupper inom kvantfysik både i teori och experiment.
- Mycket god muntlig och skriftlig kompetens i engelska.
- Vilja att delta i teamarbete under längre experimentella perioder.

Övriga meriter:

- Programmeringserfarenhet i minst ett av de tre språken (Python, Matlab, C/C++).
- Erfarenhet av undervisning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen för synkotronljusfysik, samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tidsbegränsad anställning, 6 månader, heltid.Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Forskare i historia inom projektet Nya prinsar

Ansök    Sep 25    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Historiska institutionen omfattar tre ämnen: Historia, Mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasiatiska studier.

Här finns fler än 80 lärare och forskare. Institutionen har också en omfattande forskarutbildning och har ett ansvar för den Nationella forskarskolan i historiska studier. Forskningen i historia är i bred mening kulturhistoriskt inriktad. Kronologiskt sträcker sig forskningen över en period från tidig medeltid till våra dagar, med betoning på tidigmodern tid och tiden därefter. En relativt omfattande del av forskningen behandlar internationell och global historia, samt kunskapshistoria. Här kan du läsa mer om forskningen i historia vid vår institution: https://www.hist.lu.se/forskning/


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker en forskare i tidigmodern historia som kan bidra till VR projektet ’Nya Prinsar: hertig Johan av Östergötland (1589–1618) och ärkehertig Karl av Österrike (1590–1624)’. Projektet handlar om yngre furstliga syskon i centraliserande tidigmoderna stater, för vilka traditionella roller som t ex provinsguvernör inte längre ansågs vara lämpliga eller önskvärda. De två prinsarna som står i fokus för projektet belyser hur sådana prinsar utvecklade nya sociala roller.

Projektledaren fokuserar på den österrikiska sidan av projektet, medan forskaren ska fokusera på den svenska sidan. Forskarens uppdrag består därför i att bedriva forskning om den svenska hertigen Johan av Östergötland utifrån ett socialpolitiskt perspektiv. Det är därvid angelägen att du som söker kan visa att du är bekant med tidigmodern svensk historia, särskilt dynastisk och hovhistoria, samt kan bidra till övergripande diskussioner om statsbildningens och dynastiers historia i Europa.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för dig som innehavare av denna anställning är att bedriva självständig forskning av hög internationell klass, men du ska också bidra till att utveckla den tidigmoderna miljön i stort.

Detta kan exempelvis bestå i att du bidrar till att organisera seminarier, workshoppar eller sköter kontakter med miljöns gäster.

Vi förutsätter att du har hög och frekvent fysisk närvaro i institutionens miljö. En särskild uppgift för dig är att bidra till att utveckla forskning om tidigmodern historia. I anslutning till tjänsten kan det även finnas möjlighet till viss undervisning.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Avlagd doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, företrädesvis under de senaste tio åren. Speciella omständigheter som föräldraledighet, sjukdom eller liknande kan förlänga denna period. Intyg på sådana omständigheter ska bifogas ansökan.
- God läsförståelse av äldre svensk handskrift.
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Meriterande för anställningen är:
- Doktorsexamen (eller motsvarande) i ett ämne med historisk inriktning
- Förmåga att formulera fruktbara vetenskapliga frågor om tidigmodern dynastisk historia eller hovstudier som kan bidra till att utveckla forskningsfältet
- God, dokumenterad kännedom om tidigmodern dynastisk historia eller hovstudier som fält och dess samtida internationella forskningsdiskussioner, samt dokumenterad erfarenhet av att läsa äldre handskrifter (visad exempelvis i publikationer baserade på sådant material)
- Självständighet, samarbetsförmåga och vetenskaplig nyfikenhet
- Erfarenhet av att ha utvecklat forskningsmiljöer och forskningssamarbeten, till exempel genom att ha arrangerat workshoppar eller redigerat publikationer.

Övrigt
Anställningen är visstidsanställning i 11 månader med omfattning 75 procent med första anställningsdag den 1 november 2023 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Ansökan skrivs på svenska, norska, danska eller engelska och ska innehålla följande:

- CV (högst 2 sidor)
- kopia på doktorsexamen
- personligt brev som placerar in den sökandes forskningsintressen i förhållande till det beskrivna projektet (ca 1 sida).
- fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.
- Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner
Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor inom klinisk minnesforskning

Ansök    Sep 26    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Inom forskargruppen för klinisk minnesforskning bedrivs forskning som är inriktad på att förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Vi arbetar med patienter och kognitivt friska volontärer, vilka genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, mätningar av biomarkörer och neuropsykologisk testning, samt med djur- och cellbiologiska experiment. Du kan läsa mer om forskningen https://biofinder.se/. Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen är placerad vid BMC i Lund.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. Genetiska riskfaktorer för Alzheimers sjukdom har identifierats i stora GWAS-studier och i studier av familjer med stark ärftlighet för sjukdomen. Det övergripande målet med projektet är att bidra till förståelse för genom vilka mekanismer olika genetiska varianter påverkar risken för Alzheimers sjukdom, för att kunna utveckla nya läkemedel mot sjukdomen.

Forskningen kommer bedrivas under ledning av universitetslektor Niklas Mattsson-Carlgren, prof. Oskar Hansson och biträdande universitetslektor Jacob Vogel.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer utföra statistiska analyser av högdimensionell data insamlad från friska kontrollpersoner och patienter med Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Analyserna ska bidra till bättre förståelse av den biologiska funktionen av genetiska varianter och molekylära signaleringsvägar. Projektet innebär integrativa omik-analyser, där genetiska data från stora relevanta kohorter analyseras tillsammans proteomik, metabolomik och kvantitativ neuropatologi. Forskningen kommer främst bestå av genetiska/statistiska analyser, skrivande av vetenskapliga artiklar, och presentationer av resultat vid nationella och internationella konferenser. Majoriteten av forskningen genomförs i samarbete med andra medlemmar i gruppen. Andra uppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella. 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna. Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Övriga kvalifikationer

-  Doktorsexamen inom teknik, bioinformatik, genetik, statistik, datavetenskap, matematik, beräkningsbiologi, eller relaterad disciplin
- Förmåga till självständigt arbete med genetiska associationsstudier (GWAS), inklusive förmåga att självständigt hantera relevant programvara (t ex PLINK)
- Goda kunskaper i bioinformatik/statistisk programmering, t ex i R, Python, eller MATLAB
- Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
- Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter
- God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
- God analys-och initiativförmåga

Meriterande för anställningen: 

- Specifikt intresse för demens och åldrande 
- Erfarenhet av att arbeta i Linux 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid, med möjlighet till förlängning med upp till ett år. Preliminärt startdatum är 2024-01-01. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19.

Instruktioner för ansökan
Ansökan till tjänsten sker genom universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsavskrift) och andra dokument som du vill ska beaktas.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i digitala kulturer med inriktning mot digital historia

Ansök    Sep 22    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i digitala kulturer med inriktning mot digital historia.

Anställningen är placerad vid Institutionen för kulturvetenskaper och avdelningen för ABM och digitala kulturer, i nära samarbete med plattformen DigitalHistory@Lund. Arbetsplatsen har en mångfacetterad forskningsmiljö och ämnet digitala kulturer befinner sig under uppbyggnad med en nytillträdd professor. Fokus ligger både på digitaliseringens samhällskonsekvenser och på dess påverkan på kulturella, sociala, estetiska och historiska omvandlingsprocesser.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Anställningens huvudsakliga arbetsuppgift är egen forskning. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Krav för behörighet
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.  Behörig att anställas som postdoktor är den har avlagt doktorsexamen inom digitala kulturer, eller närliggande ämnen såsom exempelvis mediestudier, biblioteks- och informationsvetenskap, digital humaniora (eller motsvarande) med inriktningar med relevans för anställningen.

För anställningen krävs dokumenterat goda kunskaper i att tala och skriva engelska.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande

Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan examen ha avlagts tidigare. I sådana fall ska intyg om detta insändas i samband med ansökan.

Särskilt meriterande är en forskningsplan inom kunskapsfältet digitala kulturer med inriktning mot digital historia. Ansökningar med forskningsfrågor som förutsätter en metodmässig inriktning på datorstödd analys är speciellt välkomna; inom ramen för postdoktorsanställningen kommer hjälp med utvecklare att erbjudas.

Instruktioner för ansökan inklusive forskningsplan
Ansökan ska innehålla följande:

- Curriculum vitae (CV).
- Kopia av doktorsexamen.
- Publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer).
- Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

- Syfte och frågeställning.
- Teori och metod.
- Relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
internationellt viktigaste arbeten.
- Tidsplan och förväntade resultat.
- Den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S, 2021-11-19.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett hundratal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare inom molekylär evolution

Ansök    Sep 22    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningsgruppen Molekylär Evolution bedriver forskning vid Institutionen för Experimentella Vetenskaper på Medicinska fakulteten.

Gruppen på cirka tio personer jobbar brett med frågor kring utvecklingen av flercellighet på Jorden och i människans kropp. Ett specifikt fokus är att förstå hur adulta stamceller bevaras i syresatta vävnader, och därmed vävnadsförnyelse i ryggradsdjur. Uppdraget består i att förstå mer om den pseudohypoxiska fenotypen i normal vävnad, med och utan hypoxi eller syresättning. Genom ett brett samarbete med två andra forskningsgrupper, med delvis delade veckomöten, veckobrev och resurser som Journal Clubs och ansökningsförfattande försöker vi skapa en vital och ambitiös forskningsmiljö. Gruppen är också del i Stamcellcentrum som erbjuder ett brett utbud av samverkan.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även en forskningsmiljö som skapar goda förutsättningar för att lära från flera discipliner, hjälpas åt med ansökningar, skriva artiklar och tänka stort tillsammans.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer ha ansvar för att förstå hur adulta stamceller behåller sin fenotyp i fysoxiska vävnader (icke-transformerade) och huruvida HIF-a eller lågsyre är inblandade. Du kommer leda egna projekt som försöker svara på hur hypoxiska cellsvar behövs för att vara en flercellig organism. Du kommer också handleda studenter i cellkultur, molekylärbiologiska tekniker, och självständigt vetenskapligt tankesätt. Du kommer att ta ansvar för att labbet är funktionellt och utvecklas framåt. Anställningen kommer kräva att du författar artiklar och projektansökningar. Anställningen kommer kräva att du är ambitiös och tänker utanför vanliga ramar. Arbetet kan innebära vissa resor till konferenser.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- En doktorsexamen inom biologi, medicinska vetenskaper eller liknande.
- En postdoktid där du kan dokumentera att du lett projekten självständigt.
- God samarbetsförmåga och god engelska i text och tal
- HIF-a i en vävnads- eller cancerkontext
- Cellodling (även primära celler), vävnadsförnyelse och stamceller
- Organoidsystem och 3D-kulturer.
- Fluoroscerande mikroskopi
- Molekylärbiologiska metoder som co-immunoprecipitation.
- Organismers utveckling, från virus till prokaryoter och till djur.

Meriterande för anställningen är:
Det är meriterande om du har erfarenhet av att:

- Försöka förstå livets utveckling.
- Skriva artiklar och anslagssökningar.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 % med tillträde den 1:a Nov 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Kontaktperson är Emma Hammarlund. Intervjuer kommer att genomföras online.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan skar innehålla:

- Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.
- CV
- Examensbevis eller motsvarande
- Bifoga personlig referens

Mer om Lunds universitet

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Postdoktor i digitala kulturer

Ansök    Sep 22    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i digitala kulturer med placering vid Institutionen för kulturvetenskaper och avdelningen för ABM och digitala kulturer.

Arbetsplatsen har en mångfacetterad forskningsmiljö och ämnet digitala kulturer befinner sig under uppbyggnad med en nytillträdd professor.

Fokus ligger både på digitaliseringens samhällskonsekvenser och på dess påverkan på kulturella, sociala, estetiska och historiska omvandlingsprocesser.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Anställningens huvudsakliga arbetsuppgift är egen forskning. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Krav för anställningen

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.  Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom digitala kulturer, eller närliggande ämnen såsom exempelvis mediestudier, biblioteks- och informationsvetenskap, digital humaniora (eller motsvarande) med inriktningar med relevans för anställningen.

För anställningen krävs dokumenterat goda kunskaper i att tala och skriva engelska.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande

Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan examen ha avlagts tidigare. I sådana fall ska intyg om detta insändas i samband med ansökan.

Särskilt meriterande är en forskningsplan inom kunskapsfältet digitala kulturer. Ansökningar med forskningsfrågor som förutsätter en metodmässig inriktning på datorstödd analys är speciellt välkomna; inom ramen för postdoktorsanställningen kommer hjälp av en utvecklare att erbjudas.

Instruktioner för ansökan inklusive forskningsplan
Ansökan ska innehålla följande:

- Curriculum vitae (CV).
- Kopia av doktorsexamen.
- Publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer).
- Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

- Syfte och frågeställning.
- Teori och metod.
- Relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
internationellt viktigaste arbeten.
- Tidsplan och förväntade resultat.
- Den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S, 2021-11-19.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett hundratal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande forskare i cancer och infektioner

Ansök    Sep 22    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för mikrobiologi, immunologi och glykobiologi (MIG) söker en erfaren forskare med fokus på cancerbiologi och infektionsbiologi, i pågående forskningsprojekt som leds av professor Catharina Svanborg.

Gruppen bedriver forskning inom cancer och infektionsbiologi och utvecklar nya upptäckter från molekylära mekanismer och djurmodeller till kliniska prövningar. Den dynamiska forskargruppen har en stark internationell position och erbjuder goda möjligheter att utveckla en vetenskaplig karriär. Läs mer om vår forskning https://portal.research.lu.se/en/persons/catharina-svanborg.

Inom forskargruppen arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du förväntas utveckla specifika pågående projekt och kanske göra nya upptäckter. I arbetet ingår att skriva bidragsansökningar och handleda yngre gruppmedlemmar och studenter. Du kommer att arbeta i ett team och samarbeta kring alla våra pågående projekt. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i laboratoriet förekommer.

Krav för tjänsten

- Doktorsexamen inom området mikrobiologi, immunologi eller annat relevant område
- En konkurrenskraftig lista över publikationer i ledande internationella tidskrifter
- Erfarenhet av bioinformatik, genomik och transkriptomik
- Tidigare handledning av studenter och gruppmedlemmar
- God språkförmåga och vana att skriva och presentera vetenskap på engelska

Meriterande för tjänsten är:

- Forskningserfarenhet och tidigare kunskap inom biomedicin

Forskningskompetens är det främsta kriteriet för anställning. Vid bedömningen av de sökande kommer stort vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du har hög teknisk och vetenskaplig kometens, en god kommunikationsförmåga och en god samarbetsförmåga.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning den 1 november 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. 

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre