Lediga jobb som Universitets- och högskolelektor i Lund

Se lediga jobb som Universitets- och högskolelektor i Lund. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Lund som finns hos arbetsgivaren.

Universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
På ämnet engelska möter du ett trettiotal medarbetare i varierande åldrar från olika delar av världen som arbetar med engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap, engelsk språkfärdighet, akademiskt skrivande, lärarutbildning i engelska och engelska för särskilda ändamål.

Vi är en mycket aktiv avdelning inom både forskning och pedagogisk utveckling, och vi är måna om att alla ska trivas på arbetsplatsen och ha de resurser som krävs för att kunna göra ett bra arbete.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår undervisning (70%), forskning/kompetensutveckling (20%) och övrig tid (10 %).

Den som söker denna tjänst kan normalt förväntas ha doktorerat i engelska, men sökande med doktorsexamen i närliggande ämnen, goda kunskaper och färdigheter i engelska och erfarenhet av att undervisa på engelska är också välkomna att söka.     

Undervisning på kurser inom engelsk vokabulär och ämnesdidaktik. Det ingår även handledning och  examination inom lärarutbildningen.Kvalifikationer
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.Krav för anställningen är:

- avlagd doktorsexamen samt annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visad pedagogisk skicklighet samt
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:
Meriterande för anställningen är avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne, samt tidigare undervisning på kurser och moment med samma eller liknande innehåll, särskilt ordkunskap och andraspråksinlärning. Särskilt meriterande är avlagd doktorsexamen i engelska med språkvetenskaplig inriktning eller närliggande ämne. Meriterande är även dokumenterat god samarbetsförmåga.Övrigt
Anställningen är ett vikariat under 6 månader på 75 procent med startdatum den 1 augusti 2024, eller enligt överenskommelse dock längst till och med 31 januari 2025.  För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare, Fabian Beijer https://www.sol.lu.se/person/FabianBeijer 


Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Språk- och litteraturcentrum

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i brandteknik med inriktning mot branddynamik

Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för bygg- och miljöteknologi omfattar flera avdelningar, där avdelningen för brandteknik är en av dessa.

Inom institutionen bedrivs forskning och undervisning kopplat till samhällets behov av infrastruktur och byggande. Som ett led i detta ingår även hänsynstagande till säkerhetsaspekter och utveckling av metoder för att hantera brandrisker i samhället.

Forskning inom brandteknik avser fysikaliska och kemiska processer i samband med uppkomst, tillväxt, spridning och släckning av bränder, interaktioner mellan brand och byggnader och anläggningar, system för att förebygga eller upptäcka brand eller begränsa dess konsekvenser samt evakuering och människors beteende vid brand. Avsikten är att hitta kostnadseffektiva och innovativa metoder för att hålla skador på människor, miljö och egendom på en acceptabel nivå.

Arbetet bedrivs vanligtvis i mindre forskargrupper knutna till ett visst ämnesområde. Men arbetet präglas också av ett tvärvetenskapligt arbetssätt med samverkan över ämnesgränser och med kollegor på andra avdelningar inom universitetet. Avdelningen för brandteknik består av ett 20-tal forskare, doktorander och administrativ personal.

Arbetsmiljön kännetecknas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar. Vi strävar efter en prestigelös och inkluderande arbetsmiljö med en jämn könsfördelning. Arbetsuppgifterna är varierande och stimulerande, och det finns goda möjligheter till professionell utveckling.

 Institutionen för bygg- och miljöteknologi rekryterar en universitetslektor i brandteknik med inriktning mot branddynamik. 
Ämne

Brandteknik med inriktning mot branddynamik. 
Särskild ämnesbeskrivning

Anställningens inriktning är kopplad till brandförlopp och brandskydd, främst inom den byggda miljön men inte begränsad till det. Området kan omfatta bränders uppkomst, spridning och utveckling i byggnader och transportmedel och inkludera aktiva brandbegränsande åtgärder såsom släckning och begränsning av brandspridning. Inriktningen kan även inkludera byggnadens passiva brandskydd mot spridning av brand och för att minska risken för byggnadens strukturella kollaps. Forskningen kan inkludera modellering och modellutveckling av relevanta aspekter inom ämnesområdet.
Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

Forskning inom ämnesområdet.
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Handledning av examensarbetare och doktorander.
Experimentellt arbete inom brandteknik.
Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
Samverkan med industri och samhälle.
Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.
Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Visat pedagogisk skicklighet.
Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.
Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömningsgrunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Övriga krav

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
God samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt.
Övriga meriter

Dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att leda experimentell forskning.
Breda kunskaper inom området brandteknik.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: Jobba hos oss | Lunds universitet 
Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTH:s akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i teknisk vattenresurslära

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för bygg- och miljöteknologi vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en Biträdande universitetslektor i teknisk vattenresurslära med inriktning mot hydraulik i vattendrag, sjöar och kust.

Beskrivning av arbetsplatsen  

På avdelningen för teknisk vattenresurslära, vid Institutionen för bygg- och miljöteknologi, pågår forskning och undervisning om hur vatten förekommer och transporteras i naturen och i urbana system. På avdelningen finns ett 30-tal anställda och totalt 20 doktorander. Rubricerad anställning är placerad i kustprocessgruppen och hydraulikgruppen, som omfattar forskning inom hydraulik och sedimenttransport i vattendrag, sjöar och längs kusten. 

Institutionen för bygg- och miljöteknologi har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar.

Ämne

Teknisk vattenresurslära med inriktning mot hydraulik inom vattendrag, sjöar och kust.

Särskild ämnesbeskrivning

Teknisk vattenresurslära med inriktning mot hydraulik i vattendrag, sjöar och kust med tonvikt på vattenströmning, vågor och sedimenttransport i naturliga system. Ämnet innefattar mätning, beskrivning och modellering av vågor, strömmar, vattennivåer och sedimenttransport samt dimensionering, utformning och uppföljning av olika typer av åtgärder för att minska risker för erosion och översvämning.  

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Forskning inom ämnesområdet
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Handledning av examensarbetare och doktorander
Söka extern forskningsfinansiering
Samverkan med näringsliv, myndigheter och kommuner
Att ta aktiv del i samarbetsprojekt
Mätningar i fält samt underhåll och vidareutveckling av avdelningens fältverksamhet inom ämnesområdet
Administration kopplat till arbetsuppgifter ovan
Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
Pedagogisk förmåga.
Övriga krav
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i svenska, eller annat skandinaviskt språk, i tal och skrift.
Betydande dokumenterad forskningserfarenhet inom ämnet (till exempel från postdok eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
B-körkort eller motsvarande.
Goda kunskaper inom programmering och numerisk modellering inom ämnet
God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.
Övriga meriter
Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom hydraulik eller kustprocesser
Dokumenterad förmåga att i tvärdisciplinära forskningsprojekt samverka med både forskare och omgivande samhället
Dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsfinansiärer
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av fältarbete i vattendrag, sjö eller kust, med fokus på fysikaliska parametrar såsom vågor, strömmar, och topografi/batymetri, samt bearbetning av insamlade data

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 12a § HF. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Se annonsen i sin helhet här.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
På ämnet engelska möter du ett trettiotal medarbetare i varierande åldrar från olika delar av världen som arbetar med engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap, engelsk språkfärdighet, akademiskt skrivande, lärarutbildning i engelska och engelska för särskilda ändamål.

Vi är en mycket aktiv avdelning inom både forskning och pedagogisk utveckling, och vi är måna om att alla ska trivas på arbetsplatsen och ha de resurser som krävs för att kunna göra ett bra arbete.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår undervisning (70%), forskning/kompetensutveckling (20%) och övrig tid (10 %).

Den som söker denna tjänst kan normalt förväntas ha doktorerat i engelska, men sökande med doktorsexamen i närliggande ämnen, goda kunskaper och färdigheter i engelska och erfarenhet av att undervisa på engelska är också välkomna att söka.     

Undervisning på kurser inom engelsk vokabulär och ämnesdidaktik. Det ingår även handledning och  examination inom lärarutbildningen.Kvalifikationer
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.Krav för anställningen är:

- avlagd doktorsexamen samt annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visad pedagogisk skicklighet samt
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:
Meriterande för anställningen är avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne, samt tidigare undervisning på kurser och moment med samma eller liknande innehåll, särskilt ordkunskap och andraspråksinlärning. Särskilt meriterande är avlagd doktorsexamen i engelska med språkvetenskaplig inriktning eller närliggande ämne. Meriterande är även dokumenterat god samarbetsförmåga.Övrigt
Anställningen är ett vikariat under 6 månader på 75 procent med startdatum den 1 augusti 2024, eller enligt överenskommelse dock längst till och med 31 januari 2025.  För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare, Fabian Beijer https://www.sol.lu.se/person/FabianBeijer 


Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Språk- och litteraturcentrum

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i aeronautiska vetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Lunds universitet Trafikflyghögskolan (TFHS) rekryterar en universitetslektor med fokus på utveckling och tillämpning av obemannade flygsystem (UAS).

Som en institution vid Lunds Teknska Högskola (LTH) fungerar TFHS som en kompetensnod inom de aeronautiska vetenskaperna; med fokus på områdena hållbart flyg, obemannat flyg och flygsäkerhet. TFHS är certifierad som civil flygskola samt auktoriserad drönarskola.

TFHS har flera forskningsinfrastrukturer: vårt UAS-lab, men också ett jetmotorlabb för fullskaliga jetmotortester. Vi strävar efter att etablera vår UAS Lab som en nationell resurs och forskningsinfrastruktur på marken och i luften.

Med detta lektorat söker vi en framtida forskningsledare för forskargruppen inom området obemannade flygsystem. Universitetslektorn förväntas aktivt leda och utveckla forskargruppen, men också stödja andra forskargrupper över hela det breda Lunds universitet i deras användningar och utvecklande av obemannade flygsystem inom sina respektive forskningsområden. Universitetslektorn förväntas också bidra till samverkan med flera svenska myndigheter och andra aktörer i utvecklingen och användningen av ett obemannat flygsystem på nationell nivå.

Läs annonsen i sin helhet och ansök här: 

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:715842/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Kemiteknik-bioraffinaderi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Avdelningen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik och är en del av Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE). Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.

Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.

Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på avdelningen.Lunds universitet rekryterar en biträdande universitetslektor i Kemiteknik-bioraffinaderi.

Avdelningen för kemiteknik har en lång tradition av forskning inom fraktionering av biomassa och separationsprocesser. Genomgående för forskningen inom området är en drivkraft att ersätta fossila källor vid produktion av drivmedel och material. BUL tjänsten kommer att vara en del av bioraffinaderigruppen och/eller membrangruppen beroende på profilen hos den som föreslås för tjänsten och avdelningen ser positivt på gruppöverskridande samarbeten både inom och utanför avdelningen. 

Se annonsen i sin helhet på Lunds Universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. universitetslektor

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställning som vikarierande universitetslektor i studiet av det samtida Kina med placering vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, Historiska institutionen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
- Du kommer att ha examination och handledning.
- Du kommer att ha handledning av uppsatser på kandidatnivå, samt examination av masterexamensarbeten.

Undervisningen sker på engelska. Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning med fokus på studiet av det samtida Kina på kandidat och masternivå.
- Du ska ha erfarenhet av eget fältarbete i Kina och kunna kinesiska.
- Du ska ha avlagt doktorsexamen i ett ämne som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.Då handledningen och examinationen är på engelska krävs mycket goda språkkunskaper i engelska.

Meriterande för anställningen är:
Tidigare erfarenhet av undervisning på Masterprogrammet i Asienstudier vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier är meriterande.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under fem månader på 30 procent med startdatum den 15 augusti 2024, till och med den 15 januari 2025.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Historiska institutionen

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 100 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier grundades 1997 som ett resultat av ett regeringsinitiativ. Centrums uppgift är att utveckla kompetensen och förståelsen av den samtida samhälleliga, politiska och ekonomiska utvecklingen i Öst- och Sydöstasien. Centrum bedriver utbildning på grund och avancerad nivå samt forskarutbildning. Centrum koordinerar även en forskarskola i Asienstudier. Det har det största biblioteket i sitt slag i Norden och anordnar regelbundna gästföreläsningar, seminarier och konferenser.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor, etnologi, vikariat

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kravprofil

Arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid Avdelningen för etnologi som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper.

Vid avdelningen kan studenter läsa till kandidatexamen. Avdelningen ger ett flertal enstaka kurser. Det ges ett masterprogram i Applied Cultural Analysis som syftar till att utveckla och fördjupa den studerandes kunskaper och färdigheter i kulturanalys med särskild inriktning på användandet av kulturanalytiska insikter och arbetsformer i samhälle och arbetsliv. Programmet ges på engelska och för tillträde krävs kandidatexamen i humaniora eller samhällsvetenskap eller motsvarande kunskaper.

Arbetsuppgifter
Undervisning inom etnologi pa? grund- och avancerad niva?, främst inom kurser med fokus pa? populärkultur, analytisk metod och materialinsamling. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops och handledning pa? i huvudsak följande kurser: ETNB08 samt på Masterprogram i kulturanalys (TKAN24 och TKAN19). Även undervisning i andra ämnen kan förekomma.

Kvalifikationer
- Doktorsexamen eller motsvarande i etnologi eller annat relevant humanistiskt ämne.
- Tidigare erfarenhet av undervisning, handledning och examination i etnologi och digitala kulturer.
- Förmågan att kunna undervisa pa? svenska, vid anställningens första dag. Det samma gäller för engelska.

Sa?rskilt meriterande:
- Erfarenhet av undervisning och forskning pa? universitetsniva? inom det folkloristiska/etnologiska a?mnesfa?ltet berättande och folklore
- Erfarenhet av undervisning i kulturanalytisk metod
- Erfarenhet av uppsatshandledning och examination pa? avancerad niva?
- Erfarenhet av undervisning pa? engelska
- Genomfo?rd högskolepedagogisk utbildning
- Erfarenhet av kursansvar
- Erfarenhet av arbete i la?rarlag

Övrigt
Vikariat som universitetslektor i etnologi, 30 %, från 1 augusti 2024 till 31 januari 2025. Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem.

I ansökan till tjänsten ska följande ingå:

- Kort presentation (max 2 sidor) av den sökande med fokus på de egenskaper som anges som meriterande
- Meritförteckning
- Referenser som vittnar om god samarbetsförmåga och ämneskunskap

Villkor

Universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfacetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett hundratal anställda och ca 1700 studenter årligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i byggnadsmekanik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för datavetenskap rekryterar en biträdande universitetslektor i byggnadsmekanik.

Avdelningen för byggnadsmekanik, vid Institutionen för byggvetenskaper, erbjuder en arbetsmiljö med bra sammanhållning och engagerade medarbetare. Vi har ett starkt fokus på ledande forskning och god undervisning, och vi har tillgång till utrustning för avancerade datorberäkningar och experimentella mätningar. Du kommer att arbeta med forskning i en grupp som motiveras av att förstå och lösa samhällsutmaningar. I tjänsten ingår även undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning inom både Byggnadsmekanik och Teknisk Akustik är aktuellt.

Se annonsen i sin helhet på Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor, Avdelningen för musikvetenskap och intermediala studier

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett nittiotal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen.

Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Anställningen är placerad vid Avdelningen för musikvetenskap och intermediala studier som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. Ämnet intermediala studier drivs av ett lärar- och forskarlag med olika ämnesmässiga kunskaper och kompetenser med såväl historiska som samtida konst och populärkultur i fokus.

I ämnet intermediala studier ges utbildning på grundnivå, upp till och med kandidatkurs (sammanlagt tre terminer) och två kortare fristående kurser (7,5 hp vardera) om reklam och intermedialitet. Inom ämnet bedrivs också forskning inom olika områden med förankring i både samtid och olika historiska perioder, exempelvis litteratur, musik, allkonstverk, audiovisuella medier, digitala kulturer och retorik.

Avdelningens medarbetare samarbetar med flera andra ämnen inom och utom institutionen, såsom etnologi, konsthistoria, musikvetenskap och digitala kulturer. I intermediala studier samarbetar också lärarna och forskarna med flera nationella och internationella intermedialt orienterade nätverk för forskning.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-osshttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att särskilt ha ansvar för undervisning på kurser i kulturvetenskap (Att kommunicera och skriva om kultur) och intermediala studier (1–90 hp), både på engelska och svenska, samt delta i forskning och forskningsrelaterad verksamhet, såväl på avdelningen för intermediala studier som i passande verksamheter på övriga institutionen.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Doktorsexamen med inriktning mot intermediala studier (eller motsvarande).

Dokumenterad forskning om intermediala företeelser.

Erfarenhet av undervisning inom intermediala studier i högre utbildning.

Kunskaper i svenska/danska/norska och engelska från anställningens första dag.

Meriterande för anställningen är:
Undervisning i intermedialitesrelaterade kurser/utbildningar på universitetsnivå.

Undervisning och/eller forskning om reklam som intermedialt fenomen.

Nationella och internationella kontakter/nätverk inom intermedialt relaterad forskning och utbildning.

Förmåga att arbeta såväl effektivt självständigt som i olika samarbeten.

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under fem månader på 80 procent med startdatum den 15 augusti 2024 (eller enligt överenskommelse) löpande till och med 15 januari 2024.
Eventuella intervjuer kommer att genomföras i våra lokaler i Lund under våren 2023.

Kontaktpersoner: Thomas Olsson, [email protected], Mikael Askander, [email protected], Gabriella Nilsson, [email protected]

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfacetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett hundratal anställda och ca 1700 studenter årligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställning som universitetslektor i Öst- och Sydöstasienstudier med placering vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, Historiska institutionen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
- Du kommer att ha kursansvar och undervisning, samt viss administration och forskning inom ett EU-projekt.
- Du kommer att ha kursansvar, undervisning och examination på kurserna Mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien, samt Utvecklingsteorier och utvecklingsfra?gor i O?st- och Sydo?stasien.
- Undervisningen sker på engelska. Kvalifikationer


Krav för anställningen är:
- Du ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning med fokus på mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor, samt kunskap om övriga samhällsfrågor i några av länderna i Sydöstasien.
- Du ska ha erfarenhet av eget fältarbete i flera länder i regionen.
- Du ska ha avlagt doktorsexamen i relevant samhällsvetenskapligt ämne med fokus på Öst- och Sydöstasien eller ha avlagt doktorsexamen i ämne som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Du ska ha visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
- Då undervisningen är på engelska krävs mycket goda språkkunskaper i engelska.Meriterande för anställningen är:
Tidigare erfarenhet av undervisning i universitetsämnet Öst- och Sydöstasien är meriterande.Övrigt
Anställningen löper under två månader på 100 procent med startdatum den 1 september 2024, till och med den 31 oktober 2024.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Historiska institutionen

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 100 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier grundades 1997 som ett resultat av ett regeringsinitiativ. Centrums uppgift är att utveckla kompetensen och förståelsen av den samtida samhälleliga, politiska och ekonomiska utvecklingen i Öst- och Sydöstasien. Centrum bedriver utbildning på grund och avancerad nivå samt forskarutbildning. Centrum koordinerar även en forskarskola i Asienstudier. Det har det största biblioteket i sitt slag i Norden och anordnar regelbundna gästföreläsningar, seminarier och konferenser.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. universitetslektor i utbildningsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid Institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig undervisning och forskning med en rad olika inriktningar inom såväl skola som högre utbildning.

Institutionen är den centrala noden i det nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare och samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som vikarierande universitetslektor kommer du att undervisa och handleda på såväl grund- som avancerad nivå inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK) inom det sammanhållna programmet och den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) samt bedriva kursutveckling och utvecklingsarbete.

Arbetet kommer att ske i samarbete med övrig personal inom ämneslärarutbildningens UVK-kurser.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn tagen till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Meriterande för anställningen är:
- har erfarenhet av att ha undervisat på utbildningsvetenskapliga kärnkurser inom ämneslärarutbildning
- har erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom utbildningsområdet

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 50% under perioden 1/9 2024 till 31/8 2025. 

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, pedagogisk självbedömning och reflexion (dvs en pedagogisk portfölj) samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Observera att den pedagogiska självbedömningen och reflexionen kan redovisas med upp till 5000 ord. Den pedagogiska skickligheten skall relateras till det utbildningsvetenskapliga ämnesområdet och anställningens arbetsuppgifter.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Institutionen för utbildningsvetenskap

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik universitetslektor vid Sociologiska institutionen – HT2024

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker nu en vikarierande lektor på heltid med start 24-09-02 tom 2025-01-31 i sociologi.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, uppsatshandledning och examination på grund- och masternivå i sociologi och kriminologi. Handledningen omfattar studenter på kandidatkursen i sociologi.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi och har visat pedagogisk skicklighet. Behörighet- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare.

Övriga krav och meriter

Sökande ska ha goda kunskaper inom sociologisk teori och metod, i synnerhet kvantitativ och kvalitativ metod. Sökande ska också ha erfarenhet av att undervisa och handleda uppsatser i sociologi. Erfarenhet av att ha haft kursansvar på grundnivå och vana vid att undervisa stora studentgrupper är meriterande.

Sökande ska kunna undervisa på svenska och på engelska. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska därför i såväl tal som skrift. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav. Sökande ska också kunna uppvisa god förmåga att samarbeta.

Bedömningsgrund

Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den sökandes förmåga att planera, utveckla och genomföra utbildning anses mycket viktigt.

Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet
https://lu.varbi.com/center/tool/position/725087/edit/tab:2/Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, uppsatshandledning och examination på grund- och masternivå i sociologi och kriminologi. Handledningen omfattar studenter på kandidatkursen i sociologi. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi och har visat pedagogisk skicklighet. Behörighet- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare. Övriga krav och meriter Sökande ska ha goda kunskaper inom sociologisk teori och metod, i synnerhet kvantitativ och kvalitativ metod. Sökande ska också ha erfarenhet av att undervisa och handleda uppsatser i sociologi. Erfarenhet av att ha haft kursansvar på grundnivå och vana vid att undervisa stora studentgrupper är meriterande. Sökande ska kunna undervisa på svenska och på engelska. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska därför i såväl tal som skrift. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav. Sökande ska också kunna uppvisa god förmåga att samarbeta. Bedömningsgrund Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den sökandes förmåga att planera, utveckla och genomföra utbildning anses mycket viktigt. Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet https:/www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2024-01/lunds-universitets-anstallningsordning.pdf

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande Universitetslektor i Sociologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker nu en vikarierande lektor på heltid med start 24-09-02 tom 25-01-31 i sociologi.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, uppsatshandledning och examination på grundnivå i sociologi och kriminologi samt distansundervisning på masternivå. Handledningen omfattar studenter på kandidatkursen i sociologi.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi och har visat pedagogisk skicklighet. Behörighet- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare.

Övriga krav och meriter

Sökande ska ha goda kunskaper inom sociologisk teori och metod, i synnerhet kvantitativ metod. Sökande ska också ha erfarenhet av att undervisa och handleda uppsatser i sociologi. Erfarenhet av att ha haft kursansvar på grundnivå och vana vid att undervisa stora studentgrupper är meriterande.

Sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska därför i såväl tal som skrift. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav. Sökande ska också kunna uppvisa god förmåga att samarbeta.

Bedömningsgrund

Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den sökandes förmåga att planera, utveckla och genomföra utbildning anses mycket viktigt.

Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2024-01/lunds-universitets-anstallningsordning.pdf

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor, SÄVA, modevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett nittiotal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen.

Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar. 

Anställningen är placerad vid Avdelningen för modevetenskap som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. Ämnet modevetenskap drivs av ett lärar- och forskarlag med olika ämnesmässiga kunskaper och kompetenser med fokus på såväl historia som samtid.  

Vid avdelningen ges utbildning?på grundnivå genom kandidatprogrammet i modevetenskap (180 hp) samt en fristående grundkurs (30 hp).?Avdelningen bedriver forskning inom olika områden med förankring i både samtid och olika historiska perioder, exempelvis med inriktning mot konsumtion, modeförmedling, hållbarhet, textilhistoria, kulturella och kreativa näringar samt mode som materiellt och visuellt uttryck. 

Avdelningens medarbetare samarbetar med flera andra ämnen inom och utom institutionen, i både nationella och internationella nätverk. Avdelningen lägger också mycket fokus på lokal och nationell samverkan. 

https://www.kultur.lu.se/utbildning/kandidatprogram/kandidatprogram-i-modevetenskap/ 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundnivå, på kurserna Modevetenskap grundkurs: MODF01 (delkurs 1, 2 och 4), Modevetenskaplig teori och metod 1: MODA26, Modets historiska och kulturella sammanhang 2: MODA31, Modets historiska och kulturella sammanhang 3: MODA42, Verktygskurs 3 – projektledning och entreprenörskap: MODA41, Modevetenskaplig teori och metod 3: MODA62 och Examensarbete för kandidatexamen: MODK63.

I undervisningen ingår kursansvar, examination, föreläsningar och seminarier, handledning och studiebesök. Även andra uppgifter som viss kursutveckling, utarbetande av digitalt undervisningsmaterial och examinationsuppgifter kan förekomma. Kursansvaret inkluderar gängse administrativa arbetsuppgifter i samband med planering, genomförande och avslutande av kurs, samt tillhörande studentkontakt. Examinationen innefattar så väl utarbetande av examinationsuppgifter som bedömning och återkoppling. Relaterade administrativa uppgifter ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer i huvudsak arbeta på plats på Campus Helsingborg, men arbete på Lux i Lund och på distans kan förekomma. 

Du förväntas kunna arbeta mycket självständigt, men ska också kunna samverka väl med kollegorna i kursernas lärarlag, på avdelningen och institutionen samt ha ett gott studentbemötande. Du deltar aktivt i institutionens och avdelningens arbete med verksamhetsutveckling, pedagogisk utveckling, forskning och samverkan. 

Kvalifikationer
- Doktorsexamen eller motsvarande i modevetenskap eller annat relevant humanistiskt ämne med forskningsinriktning med hög relevans för modevetenskap.
- Mycket goda ämneskunskaper i modevetenskap med inriktning mot konsthistoria, i synnerhet gällande mode-, dräkt- och textilhistoria, grundläggande teoretiska perspektiv och visuell kultur.
- Hög grad av självständighet, aktuella kunskaper om pedagogik i höge utbildning, mycket god samarbetsförmåga och gott studentbemötande.
- Tidigare erfarenhet av undervisning, handledning och examination gärna i modevetenskap.
- Kunna undervisa och examinera på svenska, i tal såväl som skrift vid anställningens första dag.

 Meriterande för anställningen är:
- Tidigare praktisk erfarenhet av ledarskap och arbete med projektledning.
- Tidigare praktisk erfarenhet av arbete inom museer eller kulturinstitutioner med särskilt fokus på mode och konst. 
- Tidigare erfarenhet av undervisning på både grundnivå och avancerad nivå med förmåga att bemöta studentgrupper med olika förkunskapsnivå.

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning på 100 procent med startdatum den 15 augusti 2024 till och med 30 juni 2024.Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. 

I ansökan till tjänsten ska följande ingå: 

- Personligt brev med kort presentation (max 2 sidor) av dig med fokus på de egenskaper som anges som meriterande 
- Meritförteckning 
- Examensbevis eller motsvarande samt övrigt du önskar åberopa 
- Referenser som vittnar om god samarbetsförmåga och ämneskunskap 


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfacetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett hundratal anställda och ca 1700 studenter årligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i modersmål

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Kurserna i modersmålsundervisning och studiehandledning vid Språk- och litteraturcentrum i Lund är för närvarande en del av sektion 5, vilken också inkluderar semitiska språk, Mellanösternstudier, slaviska språk, jiddisch samt Europastudier och Öst- och Centraleuropakunskap.

Kurserna inom modersmålsundervisning och studiehandledning inkluderar teoretiska och praktiska kunskaper om språkinlärning och språkdidaktik med fokus på modersmål i den svenska skolan. Vidare behandlas studiehandledning på modersmål samt svenska för modersmålslärare. Undervisningen äger rum online via Zoom.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss  https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta med undervisning och kursutveckling i ämnet Modersmål

Du kommer att undervisa online under hela terminen.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Du är behörig att anställas som universitetslektor i Modersmål (Flerspråkighet) om du har

- avlagt doktorsexamen i lingvistik, flerspråkighet, svenska, svenska som främmande språk eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper
- har goda kunskaper i svenska

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering. I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %). På övrig tid förväntas den anställde delta i ämnesmöten och arbeta med kursutveckling.

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för anställningen är:

- god nationell och internationell nivå som forskare i lingvistik, flerspråkighet, svenska eller svenska som främmande språk
- erfarenhet av undervisning inom ämnet flerspråkighet/modersmål på högskolenivå och särskilt i kurser med liknande innehåll
- god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer
- god samarbetsförmåga

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning på 25 procent med startdatum den 19 augusti 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 19 januari 2025. Upplysningar om tjänsten ges av sektionsföreståndare Johanna Lindbladh https://www.sol.lu.se/person/JohannaLindbladh eller studierektor Rakel Nihlén https://www.sol.lu.se/person/RakelNihlen

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Språk- och litteraturcentrum

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

vik Universitetslektor Mediehistoria

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
På Institutionen för kommunikation och medier bedrivs forskning och utbildning inom både humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen: mediehistoria, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik och retorik.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vikariatet innebär kursansvar och undervisning på de mediehistoriska kurserna From Stone Tablets to bookprint, Media History before 1600 (7,5 hp) och Newspapers among other Media 1600—1850 (7,5 hp). Båda ingår i grundkursen i mediehistoria som ges på engelska.

 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:- Doktorsgrad i mediehistoria eller annat historievetenskapligt ämne.
- Erfarenhet av kursansvar i högre utbildning.
- Erfarenhet av undervisning på engelska på högskolenivå.
- Genomgångna kurser i högskolepedagogik motsvarande fem veckor.Meriterande för anställningen är:


- Forskningskompetens i äldre och tidigmodern historia.
- Erfarenhet av undervisning i mediehistoria.
- Dokumenterat god samarbetsförmåga.Övrigt

Anställningen är ett vikariat under fem månader på 40 procent med startdatum den 1 juli 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 30 november 2024. Frågor besvaras av Sara Santesson https://www.kom.lu.se/person/sarasantesson/Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Institutionen för kommunikation och medier

Institutionen för kommunikation och medier (KOM) samlar ämnen från såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga fakulteten. Verksamheten inbegriper journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria och retorik. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer och en dynamisk forskningsmiljö med livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i socialt arbete, tidsbegränsad

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination på både grundnivå och avancerad nivå inom såväl socionomprogrammet som fristående kurser inom socialt arbete.

De undervisningsbehov den aktuella tidsbegränsade anställningen avser att täcka omfattar bland annat undervisning kopplad till samhällsvetenskaplig teori och metod, socialt arbete som ämne och profession, internationella perspektiv, uppsatshandledning, samt handledning i praktiskt fördjupningsarbete på avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utvecklingsarbete, ta ansvar för kursadministration, att samarbeta såväl inom som mellan kurser på socionomprogrammet samt att vara aktiv inom forskning i socialt arbete. Undervisning sker i både Lund och Helsingborg.

Kvalifikationer
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100) samt i Lunds universitets anställningsordning (https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2024-01/lunds-universitets-anstallningsordning.pdf). Behörighetskrav är avlagd doktorsexamen i socialt arbete, dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt dokumenterad samarbetsförmåga.

Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet. Du ska också ha en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god samarbetsförmåga samt ett analytiskt tänkande. Du har bred erfarenhet av undervisning inom det sociala arbetets områden och forskning relaterad till centrala frågor för det sociala arbetet.

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. För tjänsten krävs goda ämneskunskaper av relevans för den undervisning som ska genomföras. För anställningen krävs också erfarenhet av praktiskt arbete inom det sociala området.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, grundläggande psykoterapiutbildning, fristående kurser, masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i spanska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnet spanska vid Språk- och litteraturcentrum i Lund erbjuder kurser på alla nivåer, från nybörjarkurser till masterskurser på avancerad nivå.

Ämnet är en del av Språk- och litteraturcentrums sektion 3, som också innefattar andra romanska språk samt antik och modern grekiska. Samarbete över ämnesgränserna är viktigt på vår sektion. Undervisningen i spanska är huvudsakligen campusförlagd, men vi erbjuder även någon online-kurs. 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta med följande kurser:

SPAB11, Nybörjarkurs, 15 hp

SPAA20, delkurs 3: Spanskspråkig film, 6 hp

SPAK01, delkurs 1: Kultur- och litteraturvetenskap, 7,5 hp

SPAK01, delkurs 3: UppsatshandledningKvalifikationer
Krav för anställningen är:
Du är behörig att anställas som universitetslektor i spanska om du har

-  avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
-  visat pedagogisk skicklighet
-  genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt   inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande är därtill:

- god nationell och internationell nivå som forskare i spanska
- erfarenhet av undervisning inom ämnet på högskolenivå och särskilt i kurser med liknande innehåll
- god pedagogisk förmåga och god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer
- dokumenterat god samarbetsförmåga
- förmåga att undervisa på svenskaÖvrigt
Anställningen är ett vikariat med omfattningen 100 % med tillträde den 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 16 januari 2025. Upplysningar om anställningen ges av studierektor, Christian Claesson https://www.sol.lu.se/person/ChristianClaesson/ eller sektionsföreståndare, Ingela Johansson https://www.sol.lu.se/person/IngelaJohansson


Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV med en förteckning över undervisade kurser, där det framgår när undervisningen ägt rum och tjänsternas omfattning. Bifoga även examensbevis eller motsvarande, namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc).
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Språk- och litteraturcentrum

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i elektrokemi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kemiska institutionen vid LTH, Lunds universitet, rekryteringar en biträdande universitetslektor i elektrokemi med inriktning mot batterimaterial.

Se annonsen i sin helhet på Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor engelska - språkvetenskaplig inriktning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
På ämnet engelska möter du ett trettiotal medarbetare i varierande åldrar från olika delar av världen som arbetar med engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap, engelsk språkfärdighet, akademiskt skrivande, lärarutbildning i engelska och engelska för särskilda ändamål.

Vi är en mycket aktiv avdelning inom både forskning och pedagogisk utveckling, och vi är måna om att alla ska trivas på arbetsplatsen och ha de resurser som krävs för att kunna göra ett bra arbete.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår undervisning (70%), forskning/kompetensutveckling (20%) och övrig tid (10 %).

Den som söker denna tjänst kan normalt förväntas ha doktorerat i engelska, men sökande med doktorsexamen i närliggande ämnen, goda kunskaper och färdigheter i engelska och erfarenhet av att undervisa på engelska är också välkomna att söka.     

Undervisning på kurser inom engelsk fonetik, engelsk grammatik, ämnesdidaktik, allmän lingvistik samt japanska ingår i anställningen. Kvalifikationer
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.Krav för anställningen är:

- avlagd doktorsexamen samt annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visad pedagogisk skicklighet samt
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

 

Meriterande för anställningen är:

- avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne, samt tidigare undervisning på kurser och moment med samma eller liknande innehåll, särskilt fonetik
- Särskilt meriterande är avlagd doktorsexamen i engelska med språkvetenskaplig inriktning eller närliggande ämne och goda kunskaper i japanska.
- Meriterande är även dokumenterat god samarbetsförmåga.Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 100 procent med startdatum 21 juni 2024, eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 januari 2025. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare Fabian Beijer, https://www.sol.lu.se/person/FabianBeijerSå här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Språk- och litteraturcentrum

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik universitetslektor filmvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnet filmvetenskap är placerat vid Språk- och litteraturcentrum i Lund och erbjuder ett brett utbud av kurser på grundnivå upp till masternivå, samt forskarutbildning.

Ämnet har för närvarande två professorer och fyra tillsvidareanställda lektorer, en postdoktor samt flera doktorander. Filmvetenskapen är en levande forskningsmiljö med en aktiv seminarieverksamhet och dess placering på Språk- och litteraturcentrum erbjuder även goda samarbetsmöjligheter med kollegor i andra ämnen. Mer information om ämnets forskning och undervisning finns här: https://www.sol.lu.se/filmvetenskap/.  

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att undervisa på kurser i filmvetenskap på grundnivå, fortsättningsnivå och kandidatnivå. Undervisningen innefattar både kurser på campus och på distans och på både svenska och engelska. Du kommer att vara kursansvarig för flera av kurserna, men även undervisa i samarbete med andra lärare. I tjänsten ingår undervisning (70%), forskning (20 %) samt övrig tid (10 %).Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

avlagd doktorsexamen i filmvetenskap visad pedagogisk skicklighet högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska från anställningens första dag

För detta vikariat kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:

- erfarenhet av uppsatshandledning samt undervisning på kurser om filmteori, svensk/skandinavisk film och/eller dokumentärfilm
- erfarenhet av undervisning med digitala verktyg
- dokumenterad god samarbetsförmåga.

 

Övrigt


Anställningen är ett vikariat på 85 procent med startdatum den 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med den 30 april 2025. För eventuella frågor om anställningen kontakta studierektor Elisabet Björklund https://www.sol.lu.se/person/ElisabetBjorklund

Den semester som genereras under anställningen ska tas ut inom anställningen.

 

Så här söker du


Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Språk- och litteraturcentrum

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. universitetslektor i arkeologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Arkeologiämnet i Lund omfattar i första hand studiet av den förhistoriska människans materiella kultur, levnadsförhållanden och samhällsbildningar, relationen till den naturliga miljön och kontakten mellan samhällen.

En väsentlig del av studiet är jämförelsen av material från olika kulturer inom och utom det nordiska området. Det medför ett långtidsperspektiv som är av stor betydelse för förståelsen av många nutidsproblem och den samtida utvecklingen. Fokus i forskning och undervisning ligger på teori, metod, fältarkeologi och periodstudier, innefattande stenålder till och med vikingatid i en europeisk kontext.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår undervisning och forskning på grund- och avancerad nivå, inom hela det kronologiska spektrumet, från stenålder till vikingatid. Innehavaren förväntas undervisa på följande kurser under höstterminen 2024 (med reservation för ändringar).

- Arkeologi: Grundkurs. Här sker undervisning på svenska.
- Archaelogical Theory and Material Culture. Här sker undervisning på engelska.
- The Emergence of European Culture. Här sker undervisning på engelska.
Dessutom ingår ett antal timmar för egen forskning samt för deltagande i institutionens administrativa göromål.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- avlagd doktorsexamen i arkeologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens,
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt, samt
- dokumenterad erfarenhet av undervisning inom förhistorisk arkeologi på grundnivå och avancerad nivå,
- förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för anställningen är:
- erfarenhet av undervisning i skandinavisk bronsålder (periodstudium och artefaktstudium),
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda   undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande   undervisningsmetoder,
- erfarenhet av undervisningsplattformen Canvas,
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet, samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under höstterminen 2024 på 55% procent med startdatum den 1 juli 2024, dock längst till och med 2024-12-22.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Institutionen för arkeologi och antikens historia

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige och erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning.

Institutionen består av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi, vilka delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv.

Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter kombinerar ofta våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell partikelfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsbeskrivning
Den nya universitetslektorn kommer huvudsakligen befatta sig med forskning och handledning av doktorander.

De viktigaste arbetsuppgifterna för tjänstens innehavare kommer att vara:

Förstärka ATLAS-gruppens forskningsaktiviteter. 
Handleda ATLAS-doktorander samt examensarbeten. 
Vidareutveckla egna forskningsintressen, gärna med kopplingar till andra inriktningar. 
Undervisa fysikstudenter i grundutbildningen eller på avancerad nivå beroende på behov och tjänsteinnehavarens bakgrund och intressen. 
Samarbete med samhället i stort, t ex genom utåtriktad verksamhet. Här finns även möjlighet att delta i befintliga EU-nätverksprojekt.
Bidra till utvecklingen av forskning, undervisning, och handledning på avdelningen.

Vi förväntar oss att den nya läraren redan har eller tar på sig en ledande roll inom sin forskningsexpertis. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.  Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§). 

Särskild behörighet för denna tjänst är att den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i fysik med inriktning experimentell partikelfysik eller motsvarande ämne, samt relevant erfarenhet under tiden som doktorand eller därefter.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Sökande kommer framför allt att bedömas med avseende på dokumenterad vetenskaplig skicklighet och relevans för utlysningen. Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren. 

Vid bedömningen är det ett krav att den sökande:

Har god erfarenhet från internationella forskningssamarbeten.
Har erfarenhet att utföra innovativ forskning med fokus på partikelfysiken vid LHC-experimenten.
Har god erfarenhet av dataanalys i experimentell partikelfysik.
Har god erfarenhet av och färdighet i datorprogrammering och Linuxbaserade system.
Har erfarenhet av undervisning på grundläggande och/eller avancerade nivå.
Har erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander.
Har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift och med god kommunikativ förmåga.

Vid bedömningen är det meriterande att den sökande:

Har demonstrerad förmåga att erhålla extern finansiering inom områden som är relevanta för tjänsten.
Har erfarenhet av att leda dataanalys i experimentell partikelfysik.
Har erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll 
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i industriell elektroteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för biomedicinsk teknik vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i industriell elektroteknik med inriktning mot elektrisk energilagring.

Se annonsen i sin helhet på Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämne: Universitetslektor i naturgeografi och ekosystemvetenskap med inriktning mot GIS och fjärranalys

Arbetsbeskrivning
Arbetet inom tjänsten som universitetslektor består huvudsakligen av forskning och undervisning.

Undervisningen är förlagd till grundkurser och avancerade kurser i geografisk informationsvetenskap (GIS) och fjärranalys samt inom institutionens övriga kursutbud. Undervisningen berör delvis tekniska fält men innefattar också tillämpningar av fjärranalys och GIS mot bredare naturgeografiska ämnesområden med fokus mot klimat, ekosystem, hållbar utveckling m.m. Som lektor ingår det också att bidra till institutionens forskarutbildning. Vi uppmuntrar också till bidrag inom forskarutbildning och forskarskolor (t.ex. ClimBEco) samt till lärarutbyten för pedagogisk utveckling.

Lektorn förväntas bygga upp och bedriva aktiv forskning avseende geospatiala tillämpningar inriktade mot t.ex. studier av klimatets inflytande på mark, vegetation och vatten, metoder för analys av kolcykeln, vegetationsdynamik- och funktion, naturresurser m.m. och på så sätt komplettera och fördjupa existerande naturgeografiska forskningsverksamhet vid institutionen. Detta innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten och med att utveckla samarbete med enheter, strategiska forskningsmiljöer och samarbetsplattformar inom universitetet, såsom BECC, MERGE och LU Land samt med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

För att stödja uppbyggnaden av en forskargrupp kommer resurser motsvarande en doktorand att initialt knytas till anställningen.

Lektorn förväntas delta i olika ledningsroller, t.ex. som kurskoordinator eller programkoordinator. 

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskningen ska dock kunna bedrivas till minst 25% av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§). 

Behörighetskrav är doktorsexamen i Naturgeografi eller Geobiosfärsvetenskap med stort inslag av GIS och fjärranalys, eller annan examen med motsvarande kompetenser.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmaste åren, och hur personen kan bidra till forskningen vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas utifrån en samlad bild av den sökandes vetenskapliga produktion i förhållande till nedanstående kriterier för tjänsten. Den sökande ombeds skicka med dokumentation som styrker hur de specificerade kraven uppfylls samt andra meriter som den sökande åberopar.

Krav för anställningen

Mycket goda kunskaper inom GIS och fjärranalys.
Dokumenterade erfarenheter av grundläggande GIS-program och tekniker inom området.
Goda kunskaper i allmän naturgeografi och ekosystemvetenskap med fokus på processer relaterade till minst ett av följande teman: klimat, kolcykel, vegetationsdynamik- och processer, naturresurser.
Erfarenhet av att bedriva undervisning i GIS och fjärranalys.
Erfarenhet av undervisning på universitets- eller högskolenivå.
Erfarenhet av handledning av examensarbetare.
Goda meriter inom forskning inom teknisk eller tillämpad GIS och fjärranalys.
Erfarenhet av att söka och erhålla medel för forskning samt att driva egna forskningsprojekt.
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande för anställningen

Samverkan inom relevanta nationella eller internationella forskningsnätverk eller strategiska forskningsområden. 
Forskningsaktivitet relaterat till något av INES forsknings- och utbildningsområden för att bygga länkar till pågående verksamheter.
Erfarenhet av kursutveckling och pedagogisk utveckling.
Förmåga att undervisa på svenska, i tal och skrift. 
Erfarenhet av handledning av doktorander.
Erfarenhet av distansundervisning.
Erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället.
Erfarenhet av fältarbete i olika miljöer.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll 
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i interaktionsdesign

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ergonomi och aerosolteknologi (https://www.

eat.lth.se) tillhör Lunds Tekniska Högskola (LTH) och är en avdelning vid institutionen för Designvetenskaper placerat på Ingvar Kamprads Designcentrum (IKDC). Vi är en del av Lunds universitet.  

Vi är 50-tal medarbetare som har fokus på samspelet mellan människan och tekniken och vad kunskap om detta samspel betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. Kunskaperna ska kunna användas för utformning av produkter och miljöer som människor kommer i kontakt med, det vill säga det kan handla om såväl arbetslivet, hemmet som andra miljöer och sammanhang som människor befinner sig i.

Vi har en omfattande och uppskattad grundutbildning på svenska inom flera civilingenjörsprogram som t ex Datateknik, Informations- och kommunikationsteknik och Risk, säkerhet och krishantering samt på engelska i mastersprogrammet ”Virtuell verklighet och förstärkt verklighet (VR/AR). Vi bidrar specifikt med kunskap om interaktionsdesign och samspelt mellan människa, teknik och organisation (MTO). Du kommer få möjlighet att utveckla dessa kurser tillsammans med vårt stora lärarlag av seniora lärare och doktorander.

Vi har flera spännande och internationella forskningsprojekt som behöver förstärkning. Några exempel är HARIA – Human-Robot sensorimotor augumentation vars syfte är att utveckla robotproteser utifrån en användarcentrerad designprocess, Magician - automatisering och robotar inom fordonsindustrin samt Ability som ska ta fram en multisensorisk enhet som ska undanröja de befintliga hindren för blinda och synskadade inom utbildning, sysselsättning och fritid och att främja samarbete med seende. Infravis är ett nationellt samarbetsprojekt med målet att förbättra stödet för dataanalys och visualisering som involverar stora och komplexa data. I ett annat projekt tar man fram riktlinjer för kravformulering och upphandling för att bidra till bättre digital arbetsmiljö i vården. Dessa projekt genomförs helt eller delvis i svensk kontext där skriftlig och muntlig kommunikation sker på svenska. En del av forskning sker i några av våra väl utrustade laboratorium som Virtual realitylaboratoriet och Användbarhetslaboratoriet. Vi är måna om att våra medarbetare ska ha en hälsosam arbetsmiljö och goda förutsättningar och resurser att bedriva forskning med hög internationell kvalité samt ge undervisning som uppskattas av våra studenter. Mer information om institutionen och avdelningen finns på följande hemsida: www.eat.lth.se.

Institutionen rekryterar nu en biträdande universitetslektor i interaktionsdesign. Se hela annonstexten och ansök här: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:708355/

 

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i humanekologi, 30%

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning i humanekologi och särskilt inom områdena icke-industriella försörjningssätt, världssystemets politiska ekologi och ekologisk ekonomi.

Undervisning och handledning inom kulturgeografi och ekonomisk geografi kan också? förekomma. Administrativa uppgifter kan också utgöra en del av arbetsuppgifterna. Undervisning och handledning på? både engelska och svenska förekommer.

Kvalifikationer:
För anställningen krävs avlagd doktorsexamen i humanekologi eller inom ett för anställningen relevant område alternativt att motsvarande kunskaper förvärvats på? annat sätt i Sverige eller utomlands samt att sökande har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. För anställning som universitetslektor krävs även, om inte särskilda skäl föreligger, högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att man på? annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
Anställningen kräver även att den sökande har undervisningserfarenhet framför allt från svenskt universitet eller högskola samt dokumenterad förmåga att undervisa på? engelska.
En av de viktigaste bedömningsgrunderna utgörs av förmågan att snabbt sätta sig in i och utföra undervisningsuppdraget.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev
- Förteckning över pedagogiska meriter

Detta är ett vikariat på sju månader på 30%.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. lektor, inriktning projektledning och äldrehistoria

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Historiska institutionen omfattar tre ämnen: Historia, Mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasiatiska studier.

Institutionen har också en omfattande forskarutbildning och har ett ansvar för den Nationella forskarskolan i historiska studier. Forskningen i historia är i bred mening kulturhistoriskt inriktad. Kronologiskt sträcker sig forskningen över en period från tidig medeltid till våra dagar, med betoning på tidigmodern tid och tiden därefter. En relativt omfattande del av forskningen behandlar internationell och global historia, samt kunskapshistoria.Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen avser undervisning i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs samt ämneslärarutbildningen i historia. Du kommer att ha särskilt ansvar för en äldrehistorisk grundkurs på distans, en tidigmodern grundkurs på, men även i övrigt förstärka institutionens möjlighet att bedriva högkvalitativ undervisning vad gäller metod, uppsatskurser och akademiskt skrivande på fortsättningskurs i historia. Härtill förväntas du vara handledare på historieämnets kandidatkurs. Undervisningsspråk är svenska/skandinaviska. Vikariatet innefattar undervisning tillsammans med andra lärare.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du har doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom området forntid, medeltid och tidigmodern historia.
- Du har erfarenhet av undervisning på metod- och uppsatskurser i historia.
- Du kan obehindrat undervisa på svenska och även ge studenter språklig feedback på svenskspråkiga texter.

Meriterande för anställningen är:
- Du har erfarenhet av undervisning på digitala distanskurser.
- Du har teoretisk och praktisk kunskap vad gäller projektledning.
- Du har god samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i lärarlag.

God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen. Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat under ett år på 60 procent med startdatum 2024-08-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2025-06-30.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Historiska institutionen

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 100 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. lektor, inriktning historisk teori och metod

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Historiska institutionen omfattar tre ämnen: Historia, Mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasiatiska studier.

Institutionen har också en omfattande forskarutbildning och har ett ansvar för den Nationella forskarskolan i historiska studier. Forskningen i historia är i bred mening kulturhistoriskt inriktad. Kronologiskt sträcker sig forskningen över en period från tidig medeltid till våra dagar, med betoning på tidigmodern tid och tiden därefter. En relativt omfattande del av forskningen behandlar internationell och global historia, samt kunskapshistoria.Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen avser undervisning i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs samt ämneslärarutbildningen i historia. En stor del av arbetsuppgifterna kommer att kretsa kring ämnets teori- och metodkurser, men även i övrigt förstärka institutionens möjlighet att bedriva högkvalitativ undervisning. Härtill förväntas du vara handledare på historieämnets kandidatkurs. Undervisningsspråk är svenska/skandinaviska. Vikariatet innefattar undervisning tillsammans med andra lärare.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du har doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet.
- Du har erfarenhet av undervisning på metod- och uppsatskurser i historia.
- Du kan obehindrat undervisa på svenska och även ge studenter språklig feedback på svenskspråkiga texter.

Meriterande för anställningen är:
- Du har erfarenhet av undervisning på digitala distanskurser.
- Du har god samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i lärarlag.

God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen. Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under ett år på 40 procent med startdatum den 2024-08-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2025-06-30.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Historiska institutionen

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 100 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i fysikalisk kemi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för fysikalisk kemi, vid kemiska institutionen, naturvetenskapliga fakulteten, bedriver experimentell och teoretisk forskning i huvudsak inom yt- och kolloidvetenskap med tonvikt på mjuk och biologisk materia.

https://www.physchem.lu.se/instruments/, varav spridningsmetoder är speciellt viktiga. Neutronanläggningen ESS och synkrotronljusanläggningen MAX IV bidrar signifikant till det vetenskapliga livet i Lund och närheten till dessa anläggningar har potential att stärka avdelningens roll som en internationellt ledande forskningsmiljö inom yt- och kolloidvetenskap. Avdelningen har därför starka ambitioner att vara aktivt involverad i bägge anläggningarna, med samarbeten och forskningsprojekt. Avdelningen har också ett starkt aktivt deltagande i Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science (LINXS) och även i NanoLund, Lunds universitets centrum för nanovetenskap.

Ämne för anställningen
Fysikalisk kemi med inriktning mot mjuka kolloider studerade med spridningsmetoder


Arbetsbeskrivning
Den sökande ska ha en stark forskningsprofil inom studier av mjuka kolloider, innefattande både bulk- och ytegenskaper. Den sökandes forskning ska till väsentlig del använda sig av spridningsmetoder, innefattande såväl lokal utrustning som stora synkrotron- och/eller neutronforskningsanläggningar. Utöver spridningsmetoder ska forskningen innefatta flödesegenskaper, inklusive bulk- och gränsytereologi. Den sökande förväntas engagera sig inom fakultetens infrastrukturplattform Center for Scattering Methods och inom LINXS  samt ta en ledande roll i att interagera med forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. 

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering för forskningen och med att utveckla samarbeten med såväl enheter inom universitetet som med andra statliga myndigheter och organisationer.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Undervisningen på grundutbildningens kurser beräknas uppgå till cirka 10-20% av heltidsanställning. Därtill tillkommer handledning av kandidat- och masterprojekt, samt handledning av forskarstuderande. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att variera över tid.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§). 

Särskild behörighet för denna tjänst är att den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i fysikalisk kemi, kondenserade materiens fysik eller motsvarande ämne som finnes relevant för tjänstens inriktning.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Sökande kommer framför allt att bedömas med avseende på vetenskaplig skicklighet och relevans för utlysningen, samt den sökandes förmåga att attrahera extern forskningsfinansiering. 

Vid bedömningen är det ett krav att den sökande:

- har dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området mjuka kolloider, både i bulklösningar och vid gränsytor, 
- beskriver sina nuvarande forskningsteman och presenterar en forskningsplan för de kommande åren, samt hur denna är relaterad till utlysningens beskrivning, 
- har dokumenterad kompetens och skicklighet rörande användandet av spridningsmetoder inom forskningen samt kompetens inom bulk- såväl som gränsytemetoder/reflektometri, 
- har dokumenterad kompetens och skicklighet rörande användandet av reologi, inklusive bulk- såväl som gränsytereologi,
- har dokumenterad kompetens och skicklighet rörande strukturell karaktärisering av mjuka kolloidsystem i externa flöden,
- har dokumenterad förmåga att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens,
- har dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander.

Vid bedömningen är det meriterande att den sökande:

- har dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa och utveckla kurser inom det egna och angränsande områden på såväl grundläggande som avancerad nivå samt inom forskarutbildning,
- har dokumenterad erfarenhet av ledningsuppdrag, 
- har dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll 
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt https://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/instruktioner-dig-som-soker-lararanstallning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i datasäkerhet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för elektro- och informationsteknik vid LTH rekryterar en biträdande universitetslektor i datasäkerhet.

Se annonsen i sin helhet och ansök här: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:688687/

 

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. lektor, inriktning modern historia och förintelsestudier

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Historiska institutionen omfattar tre ämnen: Historia, Mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasiatiska studier.

Institutionen har också en omfattande forskarutbildning och har ett ansvar för den Nationella forskarskolan i historiska studier. Forskningen i historia är i bred mening kulturhistoriskt inriktad. Kronologiskt sträcker sig forskningen över en period från tidig medeltid till våra dagar, med betoning på tidigmodern tid och tiden därefter. En relativt omfattande del av forskningen behandlar internationell och global historia, samt kunskapshistoria.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid Läs mer på universitetets webbplats om att  https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen avser undervisning i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs samt studenter på ämneslärarutbildningen. Du kommer att ha särskilt ansvar för ämnets modernhistoriska grundkurs, men även i övrigt förstärka institutionens möjlighet att bedriva högkvalitativ undervisning inom områden som förintelsestudier, central och östeuropeisk historia samt turismhistoria. Undervisningsspråk är svenska/skandinaviska. Vikariatet innefattar undervisning tillsammans med andra lärare.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du har doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet historia.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom området modern central- och östeuropeisk politisk kultur och historia.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom området förintelsestudier.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom området turismhistoria.
- Du kan obehindrat undervisa på svenska och engelska.

Meriterande för anställningen är:
- Du talar tyska samt ett eller flera central- eller östeuropeiska språk.
- Du har god samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i lärarlag.

God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen. Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat under tio månader på 40 procent med startdatum den 2024-09-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2025-06-30.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Historiska institutionen

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 100 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i molekylär biofysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren förväntas utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. Arbetsuppgifterna kommer att vara 80% forskning och forskarutbildning samt upp till 20% undervisning på grundutbildningen. Undervisningen kommer framförallt att omfatta strukturbiologi men även andra områden inom institutionens kurser kan komma att ingå. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning och omfattning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras.

Sökanden förväntas bedriva självständig forskning inom strukturbiologi med särskilt fokus på experimentell kryoelektronmikroskopi (kryo-EM) och därmed förstärka avdelningens forskningsprofil inom detta område. Sökanden förväntas samarbeta med den växande forskarkonstellationen vid LU som samlas kring denna metod, samt bidra till utveckling av den lokala infrastrukturen. Sökanden förväntas aktivt söka och erhålla externa medel för sin egen forskningsverksamhet.

Sökanden kommer att undervisa på grund- och avancerad nivå samt bidra till forskarutbildning och förväntas vara handledare till doktorander och examensarbetare. Som en del av lärarkollegiet förväntas sökanden att aktivt delta i diskussioner om verksamhet och strategiska mål och därmed ta del av det gemensamma ansvaret för en fungerande forskning och undervisning vid institutionen. Uppdrag som lärarrepresentant inom arbetsgrupper/styrelse vid institutionen kan bli aktuellt i framtiden.

Behörighet 
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Den biträdande universitetslektorn skall ha en doktorsexamen med inriktning mot strukturbiologi och framgångsrikt ha genomfört postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljo? a?n det la?rosa?te den so?kande disputerat vid.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömningen är det ett krav att den sökande:

uppvisar vetenskaplig skicklighet genom vetenskaplig publicering i ämnesområdet strukturbiologi,
har betydande praktisk erfarenhet av experimentell kryo-EM,
uppvisar en forskningsplan med tydlig självständig inriktning och som bedöms kunna ligga till grund för extern finansiering,
uppvisar mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga.

Vid bedömningen är det meriterande att den sökande:

kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom institutionen,
uppvisar fo?rma?ga till etablering, fo?rnyelse och utveckling av aktuellt forskningsomra?de samt fo?rma?ga att erha?lla extern forskningsfinansiering,
uppvisar dokumenterad erfarenhet av ledarskap,
har erfarenhet av att planera, utveckla och genomföra undervisning,
uppvisar god samarbetsförmåga, uthållighet och personlig mognad, och förmåga att organisera och strukturera arbetet.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Se bedömningsgrunderna för befordran i sin helhet i annonsen på hemsidan. 

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder ett karriärprogram för biträdande universitetslektorer.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i handelsrätt med inriktning offentlig rätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.Institutionen för handelsrätt är en del av Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget.

Inom handelsrätt bedrivs utbildning främst på grundläggande nivå genom campusförlagda kurser. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, exempelvis ekonomprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet.

Anställningsformen utgörs av tidsbegränsad anställning i enlighet med LAS 5 § 2 p (vikariat). Utlysningen av en universitetslektor i handelsrätt, med inriktning mot offentlig rätt och särskilt upphandlingsrätt sker mot bakgrund av omfattande undervisningsbehov samt ett behov av att stärka institutionens forskningsprofil när det gäller offentlig upphandling.

Anställningen avser universitetslektorat som enligt nu gällande arbetstidsavtal innebär 70% undervisning, 20% forskning- och kompetensutveckling samt 10% institutionstjänstgöring.

Vi söker en lektor som självständigt kan ta kursansvar, ha ansvar för kvalitetssäkring och för utveckling av pedagogik och pedagogiskt material, samt kan ha ett brett deltagande i institutionens olika kurser på såväl grundnivå som på avancerad nivå.

Undervisningen sker på svenska och engelska.

Anställningen syftar också till att bidra till att långsiktigt stärka forskningen inom allmän handelsrätt. Till detta höra att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter och följa med i forskningen inom sitt område, etc. 

Utöver arbetet med undervisning och forskning förväntas lektorn samverka med det omgivande samhället och presentera sina forskningsresultat. 

Behörighet

För att vara behörig krävs avlagd doktorsexamen inom ämnesområdet samt visad pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor.

Kvalifikationer

Krav:

erfarenhet av undervisning i offentlig rätt och upphandlingsrätt en stark och tydlig forskningsprofil inom ämnesområdet, förmåga att interagera med såväl studenter som kollegor och därmed kollegialt, kontinuerligt och frekvent delta i utvecklingen av forskning och undervisning inom ämnesområdet genom fysisk närvaro på institutionen, förmåga att undervisa på både svenska och engelska, förmåga att handleda och examinera uppsatser med olika metodansatser, uppvisa en pedagogisk portfölj som förutom undervisning inkluderar pedagogisk utveckling av såväl kursmoment som kursmaterial.

Meriterande:

erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, erfarenhet av praktisk verksamhet inom området.

Utöver formell kompetens ställer vi krav på personliga egenskaper. Den sökande ska visa drivkraft, förmåga att se sammanhang samt förmåga att samarbeta och respektera sin omgivning. Särskilt viktig är förmågan att kunna samverka i såväl mindre som större lärarlag.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetslektor ska följande bedömningsgrunder gälla (Lunds universitets anställningsordning):

- god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition,
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet,
- förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

För mer ingående information kring bedömningskriterier, vänligen läs Allmän kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Ekonomihögskolan http://www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare

Villkor

Heltid under högst 24 månader.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla ett motiverat brev, meritförteckning jämte sammanhängande betygskopior samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

För frågor angående anställningen kontakta prefekt Jörgen Hettne, prefekt, 046-2227902, [email protected].


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i idé- och lärdomshistoria

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Notera att detta är en nedkortad version av utlysningstexten.

Du finner den fullständiga versionen på Lunds universitets hemsida eller genom att klicka på "ansök här".
Arbetsplatsbeskrivning och ämnesmiljö
Anställningen är placerad vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. På avdelningen bedrivs utbildning på grundnivå upp till kandidatexamen, på avancerad nivå inom masterprogrammet för historiska studier (i samarbete med historiska institutionen) samt forskarutbildning. Avdelningen är del av Nationella forskarskolan i historiska studier, ett samarbete mellan fem svenska universitet för forskarutbildning i ämnen med historisk inriktning.

Arbetsuppgifter
Den som anställs förväntas aktivt delta i alla delar av avdelningens och institutionens verksamhet. 

Huvuduppgiften är att planera och genomföra undervisning i idé- och lärdomshistoria på svenska och engelska. Undervisningen innebär såväl föreläsningar och seminarier som handledning av uppsatser på alla nivåer. Till undervisning inräknas även kursansvar, kursadministration och pedagogisk utveckling. Undervisning i institutionens närliggande ämnen kan bli aktuellt.

Utöver undervisning ingår egen forskning och forskningsrelaterad verksamhet (minst 20 % av heltid) samt aktivt deltagande i ämnets forskningsmiljö. 

Ledningsuppdrag, såsom till exempel avdelningsansvar, kan bli aktuella. 

Krav för behörighet
- Avlagd doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Visad pedagogisk skicklighet.
- Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.
- Förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag.
- Förmåga att kunna undervisa på svenska inom två år från anställningens första dag. 

Bedömningsgrunder
- God nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet, vilket även inbegriper administrativ förmåga.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Även personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl beaktas.

Särskilt meriterande i fallande ordning
- Bred erfarenhet av undervisning i idé- och lärdomshistoria på universitetsnivå från nybörjarnivå till avancerad nivå.
- Förmåga att erhålla externa forskningsmedel.
- Erfarenhet som studierektor, avdelningsansvarig eller andra ledningsuppdrag.
- Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/ Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter.

Villkor
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett hundratal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande Universitetslektor

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker nu en vikarierande lektor 75% med start 24-02-15 tom 25-01-31 i sociologi.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på kurser i sociologisk teori och kvantitativ metod (grundnivå), samt uppsatshandledning och -examination.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi, samt har visat pedagogisk skicklighet inom ämnet. Behörighets- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare. 

Övriga krav och meriter

Sökande ska ha goda kunskaper i sociologisk teori och i kvantitativ metod.

Sökande ska kunna undervisa på svenska. Mycket goda kunskaper i svenska krävs därför i såväl tal som skrift. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav. Stor vikt läggs vid sökandes förmåga att samarbeta.

Bedömningsgrund

Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, med särskild hänsyn till tjänstens inriktning och krav. Den sökandes förmåga att planera, utveckla och genomföra utbildning anses mycket viktig.

Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet

http://www5.lu.se/upload/regelverket/personalfragor/Foreskrifter_rorande_anstallning_av_larare20130615.pdf

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i konsthistoria och visuella studier

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper.

Avdelningen studier består av ett lärar- och forskarlag om sju till åtta medarbetare med olika ämnesmässiga kunskaper och kompetenser.

Vid avdelningen bedrivs utbildning inom konsthistoria och visuella studier på grundnivå och avancerad nivå och här finns också ett tvåårigt internationellt masterprogram inom Visual Culture, samt forskarutbildning. Avdelningen bedriver forskning om äldre, modern och nutida konst, arkitektur och gestaltad miljö, utifrån historiska, samhälleliga och estetiska infallsvinklar, samt om bilder och andra visuella tecken som inte kategoriseras som konst men är viktiga uttryck för mänsklig kunskap och erfarenhet. Vi är en aktiv avdelning inom såväl forskning som pedagogik och vi är måna om att alla ska trivas på arbetsplatsen och ha de resurser som krävs för att kunna göra ett bra arbete.

Vi erbjuder
Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-osshttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration.

Undervisningen gäller främst avdelningens internationella mastersprogram i Visual Culture Studies, men arbete på andra nivåer kan också förekomma. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops, handledning och exkursioner. Till undervisningen kan även räknas ledning, planering, kursansvar, kursadministration och handledning av uppsatser samt kursutveckling. Undervisning i närliggande ämnen inom Institutionen för kulturvetenskaper kan också bli aktuellt.

Forskningstiden ska användas för egen forskning och till att söka forskningsanslag. Till arbetsuppgifterna hör också att följa den samhällsutveckling som har betydelse för arbetet vid universitetet och fakulteten. Därutöver ingår ett aktivt deltagande i institutionens dagliga verksamhet.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visad pedagogisk skicklighet samt
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Bedömningsgrunder
Graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. God nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition. God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Meriterande för anställningen är:
Meriterande för anställningen är (i fallande ordning):
- doktorsexamen i konsthistoria och visuella studier eller i konstvetenskap
- specialkompetens inom modern och nutida konst och visuell kultur, särskilt kring den fotografiska bilden
- specialkompetens om den osmanska visuella kulturen,
- erfarenhet av uppsatshandledning på grundnivå och avancerad nivå,
- dokumenterad erfarenhet av utbildningsadministration samt god samarbetsförmåga,
- förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt
- förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 70% av heltid med tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse tom 2024-05-07. Anställningen är placerad vid avdelningen för konsthistoria och visuella studier.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, kort presentation (max 2 sidor) av den sökande, med fokus på kravprofilen och de egenskaper som är meriterande samt referenser som vittnar om god samarbets- respektive undervisningsförmåga.

Vid frågor om anställningen, kontakta prefekt Gabriella Nilsson, [email protected].

Vid frågor om anställningens innehåll, kontakta avdelningsansvarig Cecilia Hildeman Sjölin, [email protected].

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett hundratal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande Universitetslektor i Sociologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker nu en vikarierande lektor 80% med start 24-03-01 tom 24-06-30 i sociologi.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, uppsatshandledning och examination på grundnivå. Handledningen omfattar studenter på kandidatkursen i sociologi och kriminologi.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi och har visat pedagogisk skicklighet. Behörighet- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare.

Övriga krav och meriter

Sökande ska ha goda kunskaper inom sociologisk teori och metod, i synnerhet kvantitativ metod. Sökande ska också ha erfarenhet av att undervisa och handleda uppsatser i sociologi eller kriminologi. Erfarenhet av att ha haft kursansvar på grundnivå och vana vid att undervisa stora studentgrupper är meriterande.

Sökande ska kunna undervisa på svenska. Mycket goda kunskaper i svenska därför i såväl tal som skrift. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav. Sökande ska också kunna uppvisa god förmåga att samarbeta.

Bedömningsgrund

Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den sökandes förmåga att planera, utveckla och genomföra utbildning anses mycket viktigt.

Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2024-01/lunds-universitets-anstallningsordning.pdf

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i datavetenskapens grunder

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för datavetenskap vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en Biträdande universitetslektor i datavetenskapens grunder med fokus på logik och automatisk deduktion.

Se annonsen i sin helhet och ansök här:

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:679971/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor jiddisch

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

En ny generation av jiddischtalande forskare och lärare bidrar till att ge nytt liv åt språket på 2000-talet. Undervisningen består dels av språkundervisning, dels av kurser som lyfter fram kompletterande delar av den rika jiddischlitteraturen och askenasisk-judisk historia och kultur. Det erbjuds kurser om jiddisch film, jiddisch världslitteratur, jiddisch kultur under och efter Förintelsen, och jiddischförfattaren Scholem Aleichems berättarkonsts och skapandet av en modern judisk kultur.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår kursutveckling, undervisning och examination på kursen

Jiddisch: Grundkurs II för lärare (YIDA12).

Inom ramen för anställningen ska personen även vara delaktig i arbetet med att utveckla kurser i ämnesdidaktisk fortbildning för modersmålslärare i jiddisch på grundskole- och gymnasienivå.

 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnet Jiddisch,
- visat pedagogisk skicklighet,
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper,
- förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %).


Meriterande för anställningen är:

- bred erfarenhet av undervisning på kurser på universitetsnivå i ämnet Jiddisch från grundnivå till avancerad nivå.
- erfarenhet av forskning och/eller undervisning inom andra för ämnet relevanta områden,
- erfarenhet av distansundervisning och att utveckla digitala metoder i undervisning och examination,
- god samarbetsförmåga.

 

Övrigt  

Anställningen är ett vikariat med omfattningen 20 % med startdatum den 15 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med den 16 juni 2024. För ev frågor om anställningen kontakta sektionsföreståndare Johanna Lindbladh, https://www.sol.lu.se/person/JohannaLindbladh eller studierektor Marina Andersson https://www.sol.lu.se/person/MarinaAndersson

 

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i italienska (50%)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö
Italienska vid Språk- och litteraturcentrum tillhör Sektion 3 tillsammans med de andra romanska språken och klassiska språk.

Utbildningen i ämnet omfattar såväl nybörjarkurser och grundkurser som kurser på avancerad nivå. Kurser ges både på campus och på distans.

Forskningsmiljön består av en professor, en docent och doktorander. Ämnet samarbetar inom forskning internt, inom SOL och vid LU och https://www.humlab.lu.se/sv/, samt nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och forskning i ämnet italienska samt administrativa uppgifter. Lektorn kommer att undervisa på ett antal kurser i italienska från nybörjarnivå till avancerad nivå. Undervisningen sker på både svenska och italienska. Utöver det förväntas lektorn ta ett övergripande ämnesansvar för italienska och företräda ämnet i utbildnings- och forskningsfrågor. Lektorn förväntas också söka externa forskningsmedel.

Krav för behörighet
- Avlagd doktorsexamen i italienska eller annat ämne av relevans för anställningen alternativt motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Visad pedagogisk skicklighet.
- Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Om särskilda skäl finns, till exempel när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.
- Mycket goda ämneskunskaper i italienska språket och litteraturen.
- Dokumenterad erfarenhet av forskning i ämnet.
- Förmåga att undervisa på svenska och italienska från anställningens första dag. 

Bedömningsgrunder
- God nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet, vilket även inbegriper administrativ förmåga.
- God samarbetsförmåga.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Även personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl beaktas.

Särskilt meriterande i fallande ordning:
- Erfarenhet av att undervisa i ämnet italienska på alla nivåer, såväl på italienska som på svenska.
- Erfarenhet av att handleda och examinera kandidatuppsatser i italienska.
- Erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/ Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. Mer information om rekryteringsprocessen finns här: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/rekryteringsprocess-akademisk-personal.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vad vi erbjuder dig om du kommer till oss
Här har du som vill bli framtidens forskningsledare inom samhällsvetenskaplig grundforskning chansen att börja som biträdande universitetslektor på Lunds universitet.

Vi söker en driven, lovande ung forskare som kan bygga upp och leda en egen forskargrupp inom något av följande områden:

- Klimatförändringar och samhälleliga processer (placering vid Lund University Centre for  Sustainability Science)
- Hållbar handel och konsumtion (placering vid Institutionen för Tjänstevetenskap)
- Rättslig mobilisering, rättshjälp och juridifiering av sociala problem (placering vid Rättssociologiska institutionen)
- Kulturell kriminologi (placering vid Sociologiska institutionen)
- Komparativ politisk ekologi (placering vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk   geografi)
- Vidgade hot- och säkerhetsbegrepp (placering vid Statsvetenskapliga institutionen)

Fakulteten har under en längre tid byggt upp kompetens inom samhälls- och beteendevetenskapliga metoder och har nu växlat upp den satsningen genom etablerandet av Samhällsvetenskapligt metodcentrum. Vi ser därför gärna sökande som kan koppla samhällsvetenskaplig grundforskning till kreativa och gränsöverskridande metoder som kan berika både specifika forskningsmiljöer, men också fakulteten som helhet. 

Du får meritera dig under 4 år och kan sedan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Du får fem veckors högskolepedagogisk utbildning och även möjlighet att lära dig svenska genom universitetets svenskaundervisning för nya internationella medarbetare. Vi erbjuder dig stöd i flytten till Sverige. Har du familj kommer de att få nya kontakter och stöd genom Lunds International Citizen Hub. Det finns många möjligheter i Sverige och Europa att få finansiering för banbrytande forskning. Lunds universitet kommer att stötta dig i konsten att söka finansiering. Vår ambition är att du blir en av universitetets nominerade kandidater till det prestigefyllda Wallenberg Academy Fellows (WAF) i februari 2025, ett excellensprogram för internationella forskare. Bakom programmet står en av Sveriges största privata forskningsfinansiärer Wallenbergstiftelserna. Får du WAF kommer universitetet att matcha summan du får från Wallenbergstiftelserna.

Du kan läsa mer om Wallenberg Academy Fellows här: https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/2025-nominering-till-wallenberg-academy-fellows
På engelska: Wallenberg Academy Fellows program: https://kaw.wallenberg.org/en/calls/2025-nomination-wallenberg-academy-fellows-program 

För fullständig information, https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:681782/type:job/where:4/apply:1

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vad vi erbjuder dig om du kommer till oss
Här har du som vill bli framtidens forskningsledare inom samhällsvetenskaplig grundforskning chansen att börja som biträdande universitetslektor på Lunds universitet.

Vi söker en driven, lovande ung forskare som kan bygga upp och leda en egen forskargrupp inom något av följande områden:

- Klimatförändringar och samhälleliga processer (placering vid Lund University Centre for  Sustainability Science)
- Hållbar handel och konsumtion (placering vid Institutionen för Tjänstevetenskap)
- Rättslig mobilisering, rättshjälp och juridifiering av sociala problem (placering vid Rättssociologiska institutionen)
- Kulturell kriminologi (placering vid Sociologiska institutionen)
- Komparativ politisk ekologi (placering vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk   geografi)
- Vidgade hot- och säkerhetsbegrepp (placering vid Statsvetenskapliga institutionen)

Fakulteten har under en längre tid byggt upp kompetens inom samhälls- och beteendevetenskapliga metoder och har nu växlat upp den satsningen genom etablerandet av Samhällsvetenskapligt metodcentrum. Vi ser därför gärna sökande som kan koppla samhällsvetenskaplig grundforskning till kreativa och gränsöverskridande metoder som kan berika både specifika forskningsmiljöer, men också fakulteten som helhet. 

Du får meritera dig under 4 år och kan sedan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Du får fem veckors högskolepedagogisk utbildning och även möjlighet att lära dig svenska genom universitetets svenskaundervisning för nya internationella medarbetare. Vi erbjuder dig stöd i flytten till Sverige. Har du familj kommer de att få nya kontakter och stöd genom Lunds International Citizen Hub. Det finns många möjligheter i Sverige och Europa att få finansiering för banbrytande forskning. Lunds universitet kommer att stötta dig i konsten att söka finansiering. Vår ambition är att du blir en av universitetets nominerade kandidater till det prestigefyllda Wallenberg Academy Fellows (WAF) i februari 2025, ett excellensprogram för internationella forskare. Bakom programmet står en av Sveriges största privata forskningsfinansiärer Wallenbergstiftelserna. Får du WAF kommer universitetet att matcha summan du får från Wallenbergstiftelserna.

Du kan läsa mer om Wallenberg Academy Fellows här: https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/2025-nominering-till-wallenberg-academy-fellows
På engelska: Wallenberg Academy Fellows program: https://kaw.wallenberg.org/en/calls/2025-nomination-wallenberg-academy-fellows-program 

För fullständig information, https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:681782/type:job/where:4/apply:1

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor engelska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
På ämnet engelska möter du ett trettiotal medarbetare i varierande åldrar från olika delar av världen som arbetar med engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap, engelsk språkfärdighet, akademiskt skrivande, lärarutbildning i engelska och engelska för särskilda ändamål.

Vi är en mycket aktiv avdelning inom både forskning och pedagogisk utveckling, och vi är måna om att alla ska trivas på arbetsplatsen och ha de resurser som krävs för att kunna göra ett bra arbete.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår undervisning (70%), forskning/kompetensutveckling (20%) och övrig tid (10 %).

Den som söker denna tjänst kan normalt förväntas ha doktorerat i engelska, men sökande med doktorsexamen i närliggande ämnen, goda kunskaper och färdigheter i engelska och erfarenhet av att undervisa på engelska är också välkomna att söka.     

Undervisning på följande kurser/delkurser/moment ingår:                                                                             

ENGA04 Fonetik och uttal (122 klocktimmar)

GEMA20 Engelska för tekniker (50 klocktimmar)

ÄEND02 Grammatik och språklig analys (230 klocktimmar)Kvalifikationer
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

 

Krav för anställningen är:

- avlagd doktorsexamen samt annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visad pedagogisk skicklighet samt
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är

Meriterande för anställningen är avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne, samt tidigare undervisning på kurser och moment med samma eller liknande innehåll. Särskilt meriterande är avlagd doktorsexamen i engelska med språkvetenskaplig inriktning eller närliggande ämne. Meriterande är även dokumenterat god samarbetsförmåga.Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 70 procent med startdatum den 15 januari 2024, eller enligt överenskommelse dock längst till och med 5 juli 2024. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare, Fabian Beijer, https://www.sol.lu.se/person/FabianBeijer eller studierektor, Lene Nordrum, https://www.sol.lu.se/person/LeneNordrum 

 

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i cirkulärt byggande

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i cirkulärt byggande.

Se annonsen i sin helhet och ansök här: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:675816/ 


LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor ukrainska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnet ukrainska är placerat vid Språk- och litteraturcentrum och här bedrivs undervisning i de slaviska språken polska, ukrainska och ryska.

Ukrainska är ett ämne under uppbyggnad och kommer initialt att ges från nybörjarnivå till fortsättningsnivå. Vårt mål är att inrätta ukrainska som en inriktning på kandidatprogrammet i översättning. Forskarstudier i slaviska språk kan vara inriktade på ukrainska.Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna inom anställningen består av kursutveckling, planering, undervisning och examination på kursen om ukrainsk litteratur, film och dramatik , samt egen forskning (minst 20% av anställningen).Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

Du är behörig att anställas som universitetslektor i ukrainska om du har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
- Förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %).

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av undervisning på kurser på universitetsnivå i ämnet ukrainsk litteratur
- God samarbetsförmåga.
- Erfarenhet av distansundervisning och att utveckla digitala metoder i undervisning och examination. 

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 15 % med startdatum den 8 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 7 juni 2024. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare Johanna Lindbladh, https://www.sol.lu.se/person/JohannaLindbladh eller studierektor Marina Andersson, https://www.sol.lu.se/person/MarinaAndersson.


Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt tjänsternas omfattning. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i humaniora

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Notera att detta är en nedkortad version av utlysningstexten.

Du finner den fullständiga versionen på Lunds universitets hemsida eller genom att klicka på "ansök här".
Vi söker en lovande forskare

Anställningen kommer att vara placerad vid HT-fakulteterna på Institutionen för kulturvetenskaper eller vid Språk- och litteraturcentrum.

Lunds universitet, Humaniora och teologi

Vad vi erbjuder dig om du kommer till oss

Du som vill bli framtidens forskningsledare har här ett tillfälle att utveckla banbrytande projekt och forskningsidéer. Som biträdande universitetslektor på Lunds universitet meriterar du dig under 4 år och kan sedan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor och eventuellt ha möjlighet att anställas som professor.

Du får högskolepedagogisk utbildning och möjlighet att lära dig svenska genom universitetets undervisning för internationella medarbetare. Vi erbjuder dig stöd i flytten till Sverige. Har du familj kommer de att få nya kontakter och stöd genom Lunds https://internationalcitizenhub.com/.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor har du möjlighet att långsiktigt satsa på de utmanande forskningsfrågor som du väljer och brinner för. Inom anställningen kommer du främst att arbeta med egen forskning i samarbete med HT-fakulteternas starka forskningsmiljöer, forskningsinfrastrukturer och internationella plattformar.

I anställningen ingår också att meritera dig pedagogiskt inför befordran till universitetslektor. Du har gott om tid att utveckla din undervisningskompetens och visa att du är bra på samverkan med det omgivande samhället. Självklart deltar du i institutionens dagliga arbete och utveckling.

Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor
Du ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens inom digitala kulturer eller något av ämnena vid Språk- och litteraturcentrum (läs mer https://www.sol.lu.se/amnen/ ). I första hand kommer vi att prioritera de sökande som har avlagt doktorsexamen efter 15 februari 2019.  Om det finns dokumenterade särskilda skäl, som exempelvis föräldraledighet, militärtjänstgöring eller sjukdom efter examen som hindrat dig att arbeta som forskare, kan examen i ämnet ha avlagts tidigare.

Krav – vad du måste ha för att kunna utföra arbetsuppgifterna
En av dina första arbetsuppgifter hoppas vi blir att driva ett innovativt grundforskningsprojekt som finansieras av Wallenbergstiftelserna i Sverige. Det är därför vi söker dig som:

- Har en god förmåga att initiera, utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet
- Har aktuell erfarenhet från forskning i digitala kulturer eller något av ämnena vid Språk- och Litteraturcentrum (se ovan) utanför Sverige
- Har en projektbeskrivning för ett innovativt projekt inom digitala kulturer eller språk/kognition/kulturer
- Har pedagogisk förmåga
- Har dokumenterat goda ledaregenskaper, till exempel genom förtroendeuppdrag, ledarskapsutbildningar och bedömd ledarskapsförmåga
-  God kommunikativ
- Behärskar engelska i tal och skrift på mycket god nivå
- God motivation och förmåga att lära dig nya språk 

Meriterande – det som vi gärna ser att du också har
Vi vill gärna att du ska trivas hos oss och kunna göra det bästa av din tid vid Lunds universitet och därför ser vi gärna att du också kan visa att:

Se den fullständiga versionen på Lunds universitets hemsida.

Befordran – det som krävs för att du ska kunna befordras till universitetslektor
När du är biträdande universitetslektor får du ansöka om att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Du kommer att gå igenom en särskild prövning för att avgöra om du uppfyller de krav som fakulteten har för att kunna anställas som universitetslektor. Det är viktigt att du vet att du bara kan ansöka om att bli befordrad en gång och att du måste ansöka om befordran minst sex månader innan din anställning som biträdande universitetslektor tar slut.

När du ansöker om befordran kommer du att bedömas utifrån om du har:

- gjort progression inom ditt område under din tid som biträdande universitetslektor
- god nationell och internationell nivå som forskare
- Förmåga att initiera nya forskningsansatser och att planera och starta nya forskningsprojekt
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning, 4 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Anställningen påbörjas tidigast den 16 februari 2025.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i socialt arbete, tidsbegränsad

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination på både grundnivå och avancerad nivå inom socionomprogrammet.

De undervisningsbehov den aktuella tidsbegränsade anställningen avser att täcka omfattar bland annat undervisning kopplad till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, undervisning i internationellt socialt arbete, samhällsvetenskaplig teori och metod samt uppsatshandledning. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utvecklingsarbete, kursansvar och kursadministration, att samarbeta såväl inom som mellan kurser på socionomprogrammet samt att vara aktiv inom forskning i socialt arbete. Undervisning sker i både Lund och Helsingborg.

Kvalifikationer
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100) samt i Lunds universitets anställningsordning (https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf). Behörighetskrav är socionomexamen och avlagd doktorsexamen i socialt arbete, dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt dokumenterad samarbetsförmåga.

Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet. Du ska också ha en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god samarbetsförmåga samt ett analytiskt tänkande. Du har bred erfarenhet av undervisning inom det sociala arbetets områden och forskning relaterad till centrala frågor för socialt arbete och socialpolitik.

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. För tjänsten krävs goda ämneskunskaper av relevans för den undervisning som ska genomföras. För anställningen krävs också erfarenhet av praktiskt arbete inom det sociala området.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, grundläggande psykoterapiutbildning, fristående kurser, masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vikarierande universitetslektor biblioteks- och informationsvetenskap.

Avdelningen för ABM-DIKA-FBM –100%, 2024-04-01 - 2024-07-31

Placering

 Anställningen är placerad vid avdelningen för ABM, Digitala Kulturer (DIKA) och Förlags- och Bokmarknadskunskap (FBM) som är en del av institutionen för kulturvetenskaper. Vid avdelningen bedrivs: utbildning i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi på grundnivå upp till mastersnivå; ett kandidatprogram i digitala kulturer, utbildning i förlags- och bokmarknadskunskap till och med kandidatnivå. Avdelningen erbjuder forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Vid Lunds universitet har biblioteks- och informationsvetenskap en kulturvetenskaplig prägel med en humanvetenskaplig förståelse av samtidsfenomen där information och digitalisering ges särskild betydelse.

Forskningen på avdelningen är mångsidig och genomsyras av en kritisk analys av digitaliseringen av kultur och samhälle. Den inkluderar exempelvis forskning som rör informationens infrastruktur, kulturarvsinstitutioner, kulturpolitik, konsumtion och digitalt vardagsliv, förändrade litteraciteter, materiell kultur, förlags- och bokmarknadsfrågor, estetiska och konstnärliga uttrycksformer. Forskningen bedrivs bland annat med etnografiska, digitala, visuella liksom mer explorativa metoder.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning inom spåret för biblioteks- och informationsvetenskap på avdelningens masterutbildning i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt museologi (”ABM-mastern”) och på kandidatprogrammet i Digitala Kulturer. Undervisningen är förlagd till campus Lund. Lärarlagsmöten och personalmöten äger som regel rum på plats, undantag kan förekomma. Undervisningen innebär föreläsningar, studiebesök, seminarier, workshops och examinationer på ABM-mastern samt handledning av uppsatser på kandidatprogrammet i Digitala Kulturer. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Den anställde förväntas organisera undervisningen med hjälp av olika administrativa verktyg såsom TimeEdit och kursplattformen Canvas och vid behov distansverktyg som Zoom. De kurser lektorn specifikt skall ansvara för, undervisa i samt examinera på är: ABMM03 Pedagogiska aspekter på ABM-verksamheter, ABMM52 BoI- Informationssökning och förmedling; ABMM55: BoI-Kunskapsorganisation i bibliotek. Handledning av ett antal studenter ingår på kursen DIKK60 Digitala Kulturer-Examensarbete. Lektorn förväntas aktivt deltaga i alla delar av avdelningens och institutionens verksamhet. För dessa aktiviteter finns tid som ingår i så kallad övrig tid (10% av heltid). Den tilldelade forskningstiden (20% av heltid) ska ägnas åt egen forskning, men även sådan forskning och/eller forskningsansökningar som gagnar något av avdelningens forskningsämnens utveckling.

Kvalifikationer

• avlagd doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
• dokumenterad erfarenhet av kursadministration och uppsatshandledning på kandidatnivå
• god förmåga att undervisa och samarbeta i arbetslag med flera lärare
• kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, samt engelska, vid anställningens första dag

Särskilt meriterande:

• erfarenhet av undervisning i biblioteks-och informationsvetenskap i en ABM-kontext
• erfarenhet av undervisning på ABM-utbildningar inom projektledning och MIK.


Övrigt
Vikarierande universitetslektor 100 % under perioden 2024-04-01 till 2024-07-31.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem.

I ansökan till tjänsten ska följande ingå:

- Kort CV

- Kort beskrivning som motiverar den sökandes meriter i relation till utlysningen (1-2 sidor)

- Publikationsförteckning

- Referenser som vittnar om god samarbetsförmåga

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett hundratal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Tidsbegränsad universitetslektor i handelsrätt – EU-rätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.Bakgrund, verksamhetsbeskrivning och villkor för rekryteringen

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet.

Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Institutionen för handelsrätt söker nu en tidsbegränsad anställning, vikariat (högst 24 månader) som universitetslektor i handelsrätt, med inriktning EU-rätt och internationell handelsrätt. Tjänstgöringsgrad 50 procent (av heltid).

Rekryteringen är nödvändig för att genomföra det ettåriga mastersprogrammet (Master of European and International Trade and Tax Law) i den del som rör europeisk och internationell handelsrätt samt i övrigt bidra till institutionens kurser i EU-rätt och internationell handelsrätt. Berörda ämnen är i synnerhet EU:s inremarknadsrätt och miljörätt med betoning på hållbarhet samt EU-rättens förhållande till WTO-rätten.

Arbetsbeskrivning för den aktuella anställningen

Arbetsuppgifterna innefattar främst undervisning och omfattar föreläsningar, seminarier, uppsatshandledning och examination. Uppdraget omfattar även administration kopplat till de angivna arbetsuppgifterna. Tjänsten bygger på lektorat enligt gällande arbetstidsavtal.

Högskolepedagogisk vidareutbildning kan komma att erbjudas efter samråd med studierektor och prefekt vid institutionen.

Behörighet

Doktorsexamen jämte annan vetenskaplig meritering inom området samt dokumenterade undervisningsmeriter. Genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor eller motsvarande kunskaper.  

Övriga krav:

Förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder

Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar.
Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av vetenskaplig skicklighet är publicering inom de berörda ämnena meriterande, dvs. EU:s inremarknadsrätt och miljörätt med betoning på hållbarhet samt EU-rättens förhållande till WTO-rätten. Meriterande är också erfarenhet av internationellt samarbete och deltagande i forskningsnätverk.

Vidare beaktas graden av förmåga att dels samverka med det omgivande samhället dels att informera om forskning. Praktisk arbetslivserfarenhet inom det aktuella ämnesområdet är också meriterande.  

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. 

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildning och forskning inom Institutionen för handelsrätt. För ytterligare information om bedömningsgrunder se Allmän kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Ekonomihögskolan http://www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare

Institutionen för handelsrätt är en liten institution som är beroende av ett gott samarbete mellan medarbetarna. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, engagemang och självständighet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Den sökande bör vara positiv, förtroendeskapande, strukturerad och självständig.

Villkor

Deltid (50 % anställning) under högst 24 månader.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla ett motiverat brev, meritförteckning jämte sammanhängande betygskopior samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

För frågor angående anställningen kontakta prefekt Jörgen Hettne, prefekt, 046-2227902, [email protected].

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i klinisk psykologi 5,5 månad

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för psykologi söker nu en universitetslektor i klinisk psykologi för visstidsanställning under 5 månader.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär undervisning och handledning och examination på grund- och avancerad nivå vid psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet med inriktning mot klinisk psykologi, psykoterapi och kognitiv beteendeterapi. I undervisningen kan även inkluderas uppdrag i form av kursledning, kursutveckling och kursadministration. Undervisning kan även förekomma inom andra ämnesområden t.ex. allmän psykologi och vid fristående kurser. Undervisningen sker på svenska och på engelska.

Merparten av undervisningen och examinationerna kommer att ske på svenska, varför god kunskap i såväl skriven som talad svenska är nödvändig.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom psykologi, visat pedagogisk skicklighet i undervisningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan del av den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska på universitet- och högskolenivå. För behörighet till den aktuella tjänsten krävs även att den sökande har svensk psykolog- och psykoterapeutlegitimation med inriktning mot kognitiv beteendeterapi samt har handledarkompetens inom psykoterapi med samma inriktning. Erfarenhet av vetenskapligt arbete är meriterande.

Bedömningsgrunder
Erfarenhet avseende handledning och undervisning inom kognitiv beteendeterapi är särskilt meriterande. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten.

Eftersom den aktuella tjänsten innefattar undervisning och examination inom ramen för utbildning inom psykoterapi kommer också de sökandes meriter avseende professionell kompetens och erfarenheter av arbete inom detta område ges vikt vid tillsättningen.

Personliga egenskaper såsom noggrannhet, förmåga till eget ansvarstagande samt förmåga till samarbete anses viktiga för att fullgöra anställningen väl. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom institutionen för psykologi.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad särskild visstidsanställning under 5,5 månad på 32% med start 2024-01-15

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. universitetslektor statsvetenskap, inriktning Mellanösterstudier

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet.

Du ska också ha god samarbetsförmåga samt ett analytiskt tänkande.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning på kurser som behandlar den politiska och sociala utvecklingen i Mellanöstern. Det innefattar undervisning kring bland annat statssystemets framväxt, orsaker till auktoritära styrelseskick, ideologiska motsättningar mellan islamister och sekularister, samt etniska och sekteristiska identiteter. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, handledning och examination.  Den som anställs kommer att ersätta ordinarie personal på redan planerade kurser i vårt ordinarie kursutbud, bl.a. kursen "Minoriteter och etnisk-sekteristisk konflikt i Mellanöstern". Undervisningen sker på engelska. Till arbetsuppgifter i undervisning hör även kursadministration, pedagogiskt utvecklingsarbete och att samarbeta såväl inom som mellan kurser.

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM samt i https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller i annat ämne, företrädesvis samhällsvetenskapligt, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. 

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. 

Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen i statsvetenskap.
- Tidigare erfarenhet av undervisning på kursen "Minoriteter och etnisk-sekteristisk konflikt i Mellanöstern".
- Tidigare erfarenhet av forskning om samhällskonsekvenser av klimatstress, särskilt relationen mellan klimat, marksystem, samhälle och konflikt i Syrien.
- Internationell publicering inom ovan angivna område.
- Mycket goda kunskaper i engelska.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 35 procent under perioden 1 januari till den 20 december 2024. Anställningen är placerad vid https://www.svet.lu.se/ För information om anställningen kontakta https://www.svet.lu.se/jakob-gustavsson, biträdande prefekt. 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), publikationsförteckning samt förteckning över undervisade kurser. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner samt kopia på doktorsexamen.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. universitetslektor

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställning som vikarierande universitetslektor i studiet av det samtida Kina med placering vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, Historiska institutionen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att ha undervisning samt viss forskning. Du kommer att ha undervisning på kurser om det samtida Kina på kandidatnivå och på masternivå, samt handledning och examination av masterexamensarbeten. Undervisningen sker på engelska.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning med fokus på studiet av det samtida Kina, inklusive genusfrågor.
- Du ska ha erfarenhet av eget fältarbete i Kina.
- Du ska ha avlagt doktorsexamen i i ämne som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Då undervisningen är på engelska krävs mycket goda språkkunskaper i engelska.Meriterande för anställningen är:
Tidigare erfarenhet av undervisning på Masterprogrammet i Asienstudier vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier är meriterande.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under sex månader på 25 procent med startdatum den 1 januari 2024, till och med den 30 juni 2024.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier grundades 1997 som ett resultat av ett regeringsinitiativ. Centrums uppgift är att utveckla kompetensen och förståelsen av den samtida samhälleliga, politiska och ekonomiska utvecklingen i Öst- och Sydöstasien. Centrum bedriver utbildning på grund och avancerad nivå samt forskarutbildning. Centrum koordinerar även en forskarskola i Asienstudier. Det har det största biblioteket i sitt slag i Norden och anordnar regelbundna gästföreläsningar, seminarier och konferenser.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor litteraturvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnet litteraturvetenskap erbjuder kurser på alla nivåer, från nybörjarkurser till masterkurser på avancerad nivå.

Det finns även en forskarutbildning i ämnet. Litteraturvetenskap är en av två avdelningar i sektion 2 på Språk- och litteraturcentrum. I den andra avdelningen finns ämnena filmvetenskap, dramaturgi och Författarskolan.Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på följande kurser i barnlitteratur samt litteraturvetenskap:

LIVA19 Litterära perspektiv på sjukdom och död, 7,5 hp

LIVA25:1 Teorier om barnlitteratur, 7,5 hp

SASH 16 Survey of Swedish Literature, 7,5 hp

LIVA18 Dystopier för vår tid, 7,5 hp Sommarkurs på distans.


Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

Du är behörig att anställas som universitetslektor i litteraturvetenskap om du har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- förmåga att undervisa på engelska på universitetsnivå
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %).
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av distansundervisningÖvrigt
Anställningen är ett vikariat på 50 procent med startdatum den 15 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 augusti 2024. Undervisningsspråk på en av kurserna som ingår i visstidsanställningen är engelska. En sommarkurs med distansundervisning ingår i anställningen. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare Cristine Sarrimo, https://www.sol.lu.se/person/CristineSarrimo eller studierektor Paul Tenngart, https://www.sol.lu.se/person/PaulTenngart


Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska kompletteras med en meritförteckning (utan bilagor), publikationsförteckning samt förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt tjänsternas omfattning. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i allmän språkvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Lingvistik är en liten men dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö vid Språk- och litteraturcentrum.

Utbildningen omfattar både grundkurser, kurser på avancerad nivå och doktorand­kurser. Forskningsmiljön berikas av ett antal externfinansierade forskare och ett flertal doktorander. Eftersom miljön är relativt liten förväntas ämnets undervisande personal även utföra administrativa uppgifter.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Som lektor i lingvistik har du möjlighet att meritera dig inom ett flertal underdiscipliner inom ämnet och samtidigt forska i en stimulerande och öppen forskningsmiljö. De administrativa uppgifterna som ingår ger ökad förståelse för institutionens och universitetets struktur.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår såväl undervisning som administrativa uppgifter. Du kommer att undervisa på ett antal kurser i lingvistik, delvis på svenska och delvis på engelska. De aktuella kurserna är, mera specifikt, följande:

- LINA15, Lingvistik: grundkurs
- LINB24, Lingvistik: Människans språk
- LINB26, Linguistics: Language Acquisition and Processing
- LINC04, Semantics and pragmatics
- LINM21, Psycholinguistics
- SEMB01, Introduktion till semiotik
- LINB40, Människans språk - Introduktion till lingvistik och fonetik (sommarkurs)
- AUDB13, Lingvistik för audionomer
- LGPA13, Lingvistik för logopeder
- LIND06, Introduction to Research Methods in Linguistics
- LIND07, Introduction to psycholinguistics

Utöver det kommer du att ha administrativa uppgifter, bl.a. planering av kursutbud, schemaläggning av ämnets kurser, bemanning av avdelningens personal.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- avlagt doktorsexamen eller kan uppvisa motsvarande vetenskaplig kompetens
- uppvisar pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller kan uppvisa motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
- kan undervisa på svenska och engelska från anställningens första dag

Specifika krav för den aktuellt utlysta tjänsten är:

- filosofie doktorsexamen i allmän språkvetenskap eller ett näraliggande ämne av relevans för tjänsten
- administrativ erfarenhet gällande kursutbudsplanering, bemanning och pedagogisk utveckling
- erfarenhet av att hantera sammanflätade kursstrukturer som involverar samläsning
- goda ämneskunskaper i lingvistikens grunder och ämneskunskaper i underdisciplinerna som undervisningen omfattar (semantik, språkinlärning, psykolingvistik, semiotik)

Grund för bedömningen är vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet som är av betydelse till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. När det gäller den vetenskap­liga sidan, bör du ha uppnått en god nationell och internationell nivå som forskare. Du bör ha goda ämneskunskaper inom samtliga underdiscipliner som undervisningen omfattar, t.ex. dokumenterade genom egna publikationer eller tidigare undervisningserfarenhet. För detta vikariat kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:


- erfarenhet av att undervisa på kurser liknande de som utlysningen avser
- kunskaper i Retendo eller motsvarande administrativa program för bemanning
- förståelse för utbildningsstrukturen på en lingvistikavdelning med utbildning på alla nivåer
- god förmåga att hålla flera järn i elden
- god samarbetsförmåga

Övrigt  
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 75 procent med startdatum den 16 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 december 2024. För ev frågor om anställningen kontakta Arthur Holmer, sektionsföreståndare https://www.sol.lu.se/person/ArthurHolmerSå här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV. Du bör vara beredd på att på begäran visa upp originaldokument eller inscannade kopior som intygar de kvalifikationer som du åberopar.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor Med hum litteraturvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Litteraturvetenskap tillhör samma enhet på SOL som Filmvetenskap, Dramaturgi och Författarskolan.

Litteraturvetenskap är ett av institutionens största ämnen med grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning. I samarbete med medicinsk fakultet bedrivs undervisning i litteratur på Läkarprogrammet i Lund, där både obligatoriska och valbara moment ges på ett flertal terminer på grundnivå och avancerad nivå.Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår undervisning och handledning i litteratur på Läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten inom ramen för området Medicinsk humaniora. I arbetsuppgifterna kan även kursutveckling och administration ingå. Undervisning och ansvar för en sommarkurs i litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum ingår i arbetsuppgifterna. Innehavaren förväntas undervisa på följande kurser under 2024:

- Kursen Professionell utveckling på Läkarprogrammets terminer 4, 6, 8 och 9.
- Kursen Medicin som humaniora. Litteratur, film, konst och musik på Läkarprogrammets termin 11.
- Handledning av uppsatser på Läkarprogrammets kandidat- och magisternivå.
- Sommarkurs i litteraturvetenskap: Perspektiv på erotisk litteratur och pornografi, 7,5 hp.

Kvalifikationer 
Krav för anställningen är:


- Doktorsexamen i litteraturvetenskap
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att självständigt planera, bedriva och utveckla undervisning med varierande undervisningsmetoder
- Undervisningen på Läkarprogrammet sker på svenska, varför den sökande ska kunna undervisa på svenska från dag 1.

Meriterande för anställningen är:

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning i litteratur på Läkarutbildning inom området Medicinsk Humaniora.


Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning på 60% med startdatum den 15 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med den 28 februari 2025. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare Cristine.Sarrimo, https://www.sol.lu.se/person/CristineSarrimo eller universitetslektor Katarina Bernhardsson, https://www.sol.lu.se/person/KatarinaBernhardsson 


Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla en meritförteckning (utan bilagor), publikationsförteckning samt förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt tjänsternas omfattning. Två referenspersoner ska anges.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Fysiska institutionen vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell ultrasnabb kvantfysik

Se annonsen i sin helhet och ansök här:https://lu.

varbi.com/se/what:job/jobID:651715/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor modersmål

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Kurserna i modersmålsundervisning och studiehandledning vid Språk- och litteraturcentrum i Lund är för närvarande en del av sektion 3, vilken också inkluderar de romanska och klassiska språken.

Kurserna inkluderar teoretiska och praktiska kunskaper om språkinlärning och språkdidaktik med fokus på modersmål i den svenska skolan. Vidare behandlas studiehandledning på modersmål samt svenska för modersmålslärare. Undervisningen äger rum online via Zoom.Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta med undervisning och kursutveckling i ämnet Modersmål /Flerspråkighet. Anställningen innefattar undervisning inom följande delkurser.

FLRA01, Delkurs 5: Flerspråkig litteracitet (16 undervisningstimmar)
FLRA01, Delkurs 6: Språkdidaktik för modersmålslärare (16 undervisningstimmar)
FLRA02, Uppsatshandledning (40 klocktimmar)
FLRA01, Kursutveckling inom FLRA01 (60 klocktimmar)

Du kommer att undervisa online under hela terminen och även vara involverad i kursutveckling.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

Du är behörig att anställas som universitetslektor i Modersmål (Flerspråkighet) om du har

- avlagt doktorsexamen i lingvistik, flerspråkighet, svenska, svenska som främmande språk eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper
- har goda kunskaper i svenska

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering. I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %). På övrig tid förväntas den anställde delta i ämnesmöten och arbeta med kursutveckling.


Meriterande för anställningen är:

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för anställningen är

- god nationell och internationell nivå som forskare i lingvistik, flerspråkighet, svenska eller svenska som främmande språk
- erfarenhet av undervisning inom ämnet flerspråkighet/modersmål på högskolenivå och särskilt i kurser med liknande innehåll
- god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer
- god samarbetsförmågaÖvrigt
Anställningen är en visstidsanställning på 50 procent med startdatum den 15 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2 juni 2024. Upplysningar om tjänsten ges av studierektor, Malin Ågren, https://www.sol.lu.se/person/MalinAgren  eller sektionsföreståndare, Petra Bernardini, https://www.sol.lu.se/person/PetraBernardini.

 

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt i vilken omfattning.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande Universitetslektor

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning i samhällsgeografi och samhällsplanering, sa?rskilt inom omra?dena stadens sociala geografi och politisk ekonomi.

Administrativa uppgifter kopplade till grundutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi utgör ocksa? en del av arbetsuppgifterna. Undervisning och handledning pa? ba?de engelska och svenska förekommer.

Kvalifikationer:
För anställningen krävs avlagd doktorsexamen i kulturgeografi eller inom ett för anställningen relevant omra?de alternativt att motsvarande kunskaper förvärvats pa? annat sätt i Sverige eller utomlands samt att sökande har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som inga?r i anställningen. För anställning som universitetslektor krävs även, om inte särskilda skäl föreligger, högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att man pa? annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
Anställningen kräver även att den sökande har undervisningserfarenhet framför allt fra?n svenskt universitet eller högskola samt dokumenterad förma?ga att undervisa pa? engelska.
En av de viktigaste bedömningsgrunderna utgörs av förma?gan att snabbt sätta sig in i och utföra undervisningsuppdraget.

Ansökan:
Ansökan ska inneha?lla:
- CV
- Personligt brev
- Förteckning över pedagogiska meriter
Detta är ett vikariat pa? 12 ma?nader, 30%, med start februari 2024.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i dramaturgi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Dramaturgiutbildningen vid Språk- och litteraturcentrum utbildar dramaturger inom scenkonstens och särskilt teaterns område.

Utbildningen är både konstnärlig och akademisk och består av en grundkurs och en fortsättningskurs.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %).

Undervisning och kursplanering på följande delkurser ingår. Undervisning kan ske på svenska (skandinaviska) eller engelska:

DIDA05: dk 3. Drama och dramaturgi
DIDA05: dk 4 Föreställnings- och scenkonstanalys, 7,5 hp
DIDA10: dk 1 Scenkonstkommunikation, 7,5 hp
DIDA10: dk 2 Publiken och scenkonstens ekosystem, 7,5 hp
DIDA10: dk 1 Projektledning och kreativt entreprenörskap, 7,5 hp
DIDA10: dk 2 Projektarbete, 7,5 hp
TEAA01: Teaterpubliken och publikteatern, 4,5 hpKvalifikationer
Krav för anställningen är:


- Doktorsexamen i teatervetenskap eller motsvarande
- Anställningen förutsätter erfarenheter av praktiskt teaterarbete av sådant slag som berörs inom respektive kurs.

Meriterande för anställningen är:


- Tidigare undervisning i ämnet
- Dokumenterat god samarbetsförmåga


Övrigt  
Anställningen är ett vikariat på 25% med startdatum den 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med den 31 december 2024. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare Cristine Sarrimo, https://www.sol.lu.se/person/CristineSarrimo eller studierektor Anders Marklund, https://www.sol.lu.se/person/AndersMarklund.Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor semitiska språk

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnena arabiska och hebreiska är placerade på avdelningen för semitiska språk och mellanösternstudier vid Språk- och litteraturcentrum.

På avdelningen bedrivs för närvarande undervisning i modern standardarabiska, hebreiska och mellanösterstudier. Inom ämnet arabiska ges kurser på alla nivåer från nybörjarkurser till masterskurser på avancerad nivå. I ämnet hebreiska ges kurser på nybörjarnivå. I ämnet mellanösternstudier ges för närvarande endast ett begränsat antal kurser på grundnivå med anledning av en planerad omstrukturering av kandidatprogrammet. Forskarutbildning erbjuds i ämnet semitiska språk. Ämnets nuvarande doktorander specialiserar sig på arabisk litteratur och språkvetenskap och studerar därtill ytterligare minst ett semitiskt språk.Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår undervisning (max 70 %), forskning/kompetensutveckling (minst 20 %) och tid för övriga arbetsuppgifter (10 %). Till arbetsuppgifterna hör kursutveckling, planering, undervisning och examination på kurser i arabiska på olika nivåer och undervisning i hebreiska på nybörjarnivå.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Du är behörig att anställas som universitetslektor i semitiska språk om du har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnet
- god pedagogisk erfarenhet och förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
- förmåga att kunna undervisa på svenska och arabiska
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande är därtill:

-  bred erfarenhet av undervisning på kurser på högskolenivå i ämnena arabiska och hebreiska på olika nivåer
- erfarenhet av forskning och/eller undervisning inom för ämnet relevanta språk
- förmåga att undervisa på svenska
- god samarbetsförmågaÖvrigt
Anställningen är ett vikariat på 50% med startdatum den 8 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med den 29 december 2024. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare Johanna Lindbladh, https://www.sol.lu.se/person/JohannaLindbladh eller studierektor Marina Andersson, https://www.sol.lu.se/person/MarinaAndersson

 

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt tjänsternas omfattning. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor latin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnet latin vid Språk- och litteraturcentrum i Lund erbjuder kurser på alla nivåer, från nybörjarkurser till masterskurser på avancerad nivå.

Ämnet är en del av Språk- och litteraturcentrums sektion 3, som också innefattar de romanska språken och antik och modern grekiska. Samarbete över ämnesgränserna är viktigt på vår sektion. Undervisningen i latin är huvudsakligen lagd på campus, men vi erbjuder även någon online-kurs. Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta med följande kurser:

LATA13 delkurs 1: Republikansk prosa, 7 hp

LATK11 delkurs 1: Latinsk prosa och poesi, 10 hp

LATM11: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi, 15 hp

LATB51: Nybörjarkurs I (sommarkurs online), 15 hp

 För alla kurser och delkurser ovan gäller att du kommer att dela undervisningen med en eller flera kollegor, varför det är av största vikt att ha ett intresse av samarbete. Observera att tjänsten innebär arbete under sommaren. 

Eventuellt kan ytterligare undervisning och uppsatshandledning tillkomma.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Du är behörig att anställas som universitetslektor i latin om du har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande är därtill:
-god nationell och internationell nivå som forskare i latin
-erfarenhet av undervisning inom ämnet på högskolenivå och särskilt i kurser med liknande innehåll
-god pedagogisk förmåga och god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer
-dokumenterat god samarbetsförmåga
-förmåga att undervisa på svenska
-erfarenhet av att undervisa onlineÖvrigt  
Anställningen är ett vikariat med omfattningen 20 % med startdatum den 22 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 30 augusti 2024. Upplysningar om tjänsten ges av studierektor, Ingela Johansson, https://www.sol.lu.se/person/IngelaJohansson, eller sektionsföreståndare, Petra Bernardini, https://www.sol.lu.se/person/PetraBernardini


Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV med en förteckning över undervisade kurser, där det framgår när undervisningen ägt rum och tjänsternas omfattning. Bifoga även examensbevis eller motsvarande, namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i förpackningslogistik med inriktning förpackningsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för Designvetenskaper vid LTH, Lunds universitet rekryterar en universitetslektor i förpackningslogistik med inriktning förpackningsteknik.

Se annonsen i sin helhet och ansök här: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:664942/

 

 

 


LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i statsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet.

Du ska också ha god samarbetsförmåga samt ett analytiskt tänkande.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av 65 procent undervisning. Undervisningen sker i första hand på kurser om samhällsvetenskaplig metod, det civila samhället och elitforskning. Undervisningen innefattar även uppsatshandledning och examination. Till arbetsuppgifterna hör även kursadministration, pedagogiskt utvecklingsarbete, och att samarbeta såväl inom som mellan kurser.  

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM samt i https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller i annat ämne, företrädesvis samhällsvetenskapligt, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. 

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. 

Krav för anställningen är: 
- Doktorsexamen i statsvetenskap.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom områden om samhällsvetenskaplig metod,    civilsamhälleseliter och utvecklingsforskning
- Mycket goda kunskaper i engelska.

Meriterande för anställningen är:
- Tidigare erfarenhet av forskning om civilsamhälleseliter, särskilt med avseende på ledarskap och representation.
- Internationell publicering inom ovan angivna område.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 65 procent under perioden 2024-01-01 – 2024-06-30 och är placerad vid https://www.svet.lu.se/startsida. 

Ansökan 
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi.
När du ansöker ber vi dig att bifoga följande:

- CV: examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och lista med publikationer
- kopia av bevis på doktorsexamen
- minst en referensperson 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor journalistik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Journalistutbildningen bedrivs på Media Evolution City i centrala Malmö där det är nära till många medieaktörer och medieföretag.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna innebär undervisning och kursansvar på kursen Journalistiken som forskningsobjekt (svenska).

 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Filosofie doktorsexamen i journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap med journalistisk inriktning
- Erfarenhet av undervisning i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap
- Förmåga att undervisa på svenska
- Erfarenhet av kursansvar i högre utbildning.

 

Meriterande för anställningen är:


- Erfarenhet av undervisning på kursen Journalistiken som forskningsobjekt
- Dokumenterat god samarbetsförmåga

 

Övrigt
Anställningen är ett vikariat 60 procent med startdatum den 19 mars 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 30 april 2024. För information om anställningen kontakta Sara Santesson, studierektor https://www.kom.lu.se/person/SaraSantesson/Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kommunikation och medier (KOM) samlar ämnen från såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga fakulteten. Verksamheten inbegriper journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria och retorik. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer och en dynamisk forskningsmiljö med livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i religionshistoria

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid CTR bedrivs undervisning och forskning inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Som en del i en större helhet omfattas CTR av Lunds universitets vision att vara en förebild för hur framtidens kunskap skapas och förmedlas. Likt universitetet som helhet är även CTR:s uppdrag att genom utbildning, forskning och samverkan förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Detta innebär att CTR genom utbildning och forskning vill utveckla och förmedla sådan kunskap och analysförmåga om religiösa företeelser i historia och nutid som är användbar i strävan mot ett gott och välfungerande samhälle.

Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen som universitetslektor ingår arbetsuppgifter inom undervisning, forskning och administration.

Undervisningen avser kurser på grundnivå inom specialiseringen Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap. Bland arbetsuppgifterna som rör undervisning ingår att ta hand om examinationen på kursen SASH49 Religion and Politics (7,5 hp) samt förbereda undervisning och examination på kursen RHID85 Alevis and Alevism: Religious Studies Perspectives on a Minority Religion (7,5 hp).

Forskningen bedrivs enskilt och i samarbete med kollegor och forskarstuderande inom specialiseringen. Med tanke på den nära relationen mellan forskning och undervisning som är ett signum för universitetet förväntas innehavaren av vikariatet vara förtrogen med forskning om relationen mellan religion och politik och då särskilt religiösa minoriteter. Den anställda förväntas aktivt bidra till verksamheten i de islamologiska och religionshistoriska forskarseminarierna.

Administrationen omfattar utbildningsrelaterade arbetsuppgifter som kursplanering och kursutvärdering. Den anställda förväntas delta i det institutionsgemensamma utvecklingsarbetet och tillsammans med kollegor utveckla verksamheten vid institutionen i stort men särskilt inom specialiseringen religionshistoria och religionsbeteendevetenskap. I de administrativa uppgifterna ingår även att tillsammans med prefekten arbeta med strategiska utbildnings- och forskningsfrågor inför perioden 2024?2026.

Kvalifikationer
Krav för anställning är:
- doktorsexamen i religionshistoria eller motsvarande,
- vitsordad undervisningserfarenhet i religionshistoria,
- utmärkt förmåga att undervisa i religionshistoria inkl. erfarenhet av uppsatshandledning,
- dokumenterad vetenskaplig kompetens, uttryckt i form av internationella publiceringar,
- minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning,
- erfarenhet av akademiskt ledningsuppdrag på fakultets- eller institutionsnivå.

Meriterande för anställningen är:
- kännedom om CTR:s verksamhet i allmänhet och utbildningen i specialiseringen religionshistoria och religionsbeteendevetenskap i synnerhet,
- erfarenhet om forskning om förhållandet mellan religion och politik samt religiösa minoriteter.
- förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 70% under perioden 2023-12-01 --2023-12-31

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor latin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnet latin vid Språk- och litteraturcentrum i Lund erbjuder kurser på alla nivåer, från nybörjarkurser till masterskurser på avancerad nivå.

Ämnet är en del av Språk- och litteraturcentrums sektion 3, som också innefattar de romanska språken och antik och modern grekiska. Samarbete över ämnesgränserna är viktigt på vår sektion. Undervisningen i latin är huvudsakligen lagd på campus, men vi erbjuder även någon online-kurs. Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta med följande kurser:

LATA13 delkurs 1: Republikansk prosa, 7 hp

LATK11 delkurs 1: Latinsk prosa och poesi, 10 hp

LATM11: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi, 15 hp

LATB51: Nybörjarkurs I (sommarkurs online), 15 hp

 För alla kurser och delkurser ovan gäller att du kommer att dela undervisningen med en eller flera kollegor, varför det är av största vikt att ha ett intresse av samarbete. Observera att tjänsten innebär arbete under sommaren. 

Eventuellt kan ytterligare undervisning och uppsatshandledning tillkomma.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Du är behörig att anställas som universitetslektor i latin om du har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande är därtill:
-god nationell och internationell nivå som forskare i latin
-erfarenhet av undervisning inom ämnet på högskolenivå och särskilt i kurser med liknande innehåll
-god pedagogisk förmåga och god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer
-dokumenterat god samarbetsförmåga
-förmåga att undervisa på svenska
-erfarenhet av att undervisa onlineÖvrigt  
Anställningen är ett vikariat med omfattningen 20 % med startdatum den 22 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 30 augusti 2024. Upplysningar om tjänsten ges av studierektor, Ingela Johansson, https://www.sol.lu.se/person/IngelaJohansson, eller sektionsföreståndare, Petra Bernardini, https://www.sol.lu.se/person/PetraBernardini


Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV med en förteckning över undervisade kurser, där det framgår när undervisningen ägt rum och tjänsternas omfattning. Bifoga även examensbevis eller motsvarande, namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor italienska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen 
Ämnet italienska vid Språk- och litteraturcentrum i Lund erbjuder undervisning på alla nivåer, från nybörjarundervisning till masterskurser på avancerad nivå.

Ämnet är en del av sektion 3 på Språk- och litteraturcentrum, vilken också inkluderar de andra romanska språken och klassiska språk. Samarbete över ämnesgränserna är en viktig del av vårt arbete. Fokus i undervisningen i italienska ligger på språkfärdighet, både muntlig och skriftlig, samt på orientering om språkliga, kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden i Italien. Ämnet italienska ger också ett antal temakurser som fokuserar på översättning mellan svenska och italienska, olika litterära strömningar samt modebranschen i Italien. Undervisning äger rum både på campus och online.Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossArbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta med undervisning och kursutveckling i ämnet italienska och inom Europaprogrammet. Anställning innefattar undervisning inom hela eller delar av följande kurser:

ITAA01        Delkurs 3: Text och litteraturhistoria (18 undervisningstimmar)
ITAA11        Delkurs 2: Den talade italienskan (18 undervisningstimmar)
ITAB17        Italienska för modevetare, del 1 (18 undervisningstimmar)
EUHA25      Medelhavsländerna i fokus: Italien (9 undervisningstimmar)
EUHA25      Kurssamordnare (20 klocktimmar)

Handledare för SI-ledare inom sektion 3 under vårterminen 2024 (9% av heltid)

Du kommer att undervisa både på campus och online, på dagtid och på kvällstid, under hela terminen. Färdighet att undervisa både på italienska och svenska krävs.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Du är behörig att anställas som universitetslektor i italienska om du har

- avlagt doktorsexamen i italienska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper
- har goda kunskaper i italienska och svenska

För detta vikariat kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering. I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %). På övrig tid förväntas den anställde delta i ämnesmöten och arbeta med kursutveckling.Meriterande för anställningen är:
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för anställningen är

- god nationell och internationell nivå som forskare i italienska
- erfarenhet av undervisning inom ämnet på högskolenivå och särskilt i kurser med liknande innehåll
- god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer
- tidigare erfarenheter av handledning av SI-mentorer
- god samarbetsförmågaÖvrigt
Anställningen är en visstidsanställning på 55 procent med startdatum den 15 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 30 juni 2024.

Upplysningar om tjänsten ges av studierektor, Malin Ågren, https://www.sol.lu.se/person/MalinAgren eller sektionsföreståndare, Petra Bernardini, https://www.sol.lu.se/person/PetraBernardini


Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Intresseanmälan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt i vilken omfattning.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor är ett vikariat under 2024.

Anställningen innebär undervisning på grund- och avancerad nivå vid utbildningsprogram och fristående kurser med inriktning mot metod, statistik och handledning av studentarbeten och projekt. Även andra undervisningsuppdrag kan ingå. Till undervisning räknas även kursansvar, examination, handledning och kursadministration.

Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:
• Avlagt doktorsexamen inom psykologi.
• Visat pedagogisk skicklighet.
• Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Anställningen kräver specifikt dokumenterad kompetens inom psykologi generellt, och erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ metodkunskap specifikt, samt mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Meriterande kvalifikationer för anställningen är kännedom om institutionen för psykologis verksamhet. Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vikariat på minst 50% i 12 månader med start 2024-01-15 eller enligt överenskommelse

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor, 20%

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i kulturgeografi med fokus pa? utvecklingsgeografi.

Ansta?llningen besta?r till 20 % av fakultetsfinansierad forskning/kompetensutveckling. Återstoden av tja?nsten besta?r av undervisning och administration. Innehavaren av ansta?llningen skall fo?rutom att kunna bedriva undervisning och forskning av ho?g kvalitet i kulturgeografi ocksa? kunna ta ansvar fo?r utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser i kulturgeografi i bred bema?rkelse. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa och handleda på grundläggande och avancerad nivå. I undervisningsarbetet kan det också ingå att vara kursansvarig.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom kulturgeografi och ekonomisk geografi. Vi ser gärna att du har undervisningserfarenhet och bedrivit forskning inom utvecklingsgeografi. Därutöver krävs att du uppfyller kraven på pedagogisk skicklighet och genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Kvalifikationer
Goda kunskaper i att läsa svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska i tal och skrift.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• god undervisningsförmåga
• god förmåga att utveckla och genomföra forskning
• pedagogisk skicklighet
• gärna erfarenhet av undervisning från flervetenskapliga miljöer samt
• förmåga att engagerat delta i att utveckla verksamheten och ha en god samarbetsförmåga.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursledning samt forskning inom ovan nämnda områden är meriterande.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. univlektor i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentets exegetik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid CTR bedrivs undervisning och forskning inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Som en del i en större helhet omfattas CTR av Lunds universitets vision att vara en förebild för hur framtidens kunskap skapas och förmedlas. Likt universitetet som helhet är även CTR:s uppdrag att genom utbildning, forskning och samverkan förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Detta innebär att CTR genom utbildning och forskning vill utveckla och förmedla sådan kunskap och analysförmåga om religiösa företeelser i historia och nutid som är användbar i strävan mot ett gott och välfungerande samhälle.

Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen som universitetslektor ingår arbetsuppgifter inom undervisning, forskning och administration.

Undervisningen avser delar av kurserna Bibelvetenskap:

Fortsättningskurs I Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk – fördjupningskurs  båda på grundnivå, samt handledning och examination av uppsatser på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Undervisning i nybörjarhebreiska utgör således en central del. Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Forskningen bedrivs enskilt och i samarbete med kollegor och forskarstuderande vid institutionen. Den anställda förväntas aktivt bidra till verksamheten i forskarseminariet i Gamla testamentets exegetik.

Administrationen omfattar utbildningsrelaterade arbetsuppgifter som kursplanering och kursutvärdering. Den anställda förväntas delta i det institutionsgemensamma utvecklingsarbetet och tillsammans med kollegor utveckla verksamheten inom bibelvetenskap.

Kvalifikationer
Krav för anställning är:
- doktorsexamen i Gamla testamentets exegetik eller motsvarande
- undervisningserfarenhet i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentets exegetik
- utmärkt förmåga att undervisa i bibelhebreiska, i bibelvetenskap, om Främre Orientens religioner och kulturella miljö, samt om särskilt Gamla testamentets receptionshistoria och dessa texters nutida användning i ljuset av hermeneutisk diskussion
- fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Meriterande för anställningen är:
- erfarenhet av uppsatshandledning
- kännedom om CTR:s verksamhet i allmänhet och utbildningen i specialiseringen bibelvetenskap i synnerhet
- dokumenterad vetenskaplig kompetens, uttryckt i form av internationella publiceringar

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 50% under perioden 2024-01-15 --2024-06-15

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor nygrekiska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
 Ämnet nygrekiska vid Språk- och litteraturcentrum i Lund erbjuder kurser på alla nivåer, från nybörjarkurser till masterskurser på avancerad nivå.

Ämnet är en del av Språk- och litteraturcentrums sektion 3, som också innefattar romanska och klassiska språk. Fokus i undervisningen i nygrekiska ligger på muntlig och skriftlig språkfärdighet, men stor vikt läggs också vid kulturella och samhälleliga förhållanden i Grekland. Samarbete över ämnesgränserna är viktigt på vår sektion. Undervisning i ämnet äger rum på såväl campus som online.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/index.php/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta med följande kurser:

NYGK21, Nygrekiska: kandidatkursen, teori och metod samt handledning av kandidatuppsatser

NYGM11 Det grekiska språkets historia med betoning på sen bysantinsk till modern tid (7,5 hp)

NYGM12 Grekisk litteraturhistoria från sen bysantinsk tid till nutid, undervisning och kursansvar (7,5 hp)

NYGM13 Fördjupning i nygrekisk litteratur, undervisning och kursansvar (15 hp)

Eventuellt kan ytterligare undervisning och uppsatshandledning tillkomma. Observera att kurserna är campus-kurser förlagda vid Språk- och litteraturcentrum.


Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Du är behörig att anställas som universitetslektor i nygrekiska om du har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %).

Meriterande för anställningen är:
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande är därtill:

- god nationell och internationell nivå som forskare i nygrekiska
- erfarenhet av undervisning inom ämnet på högskolenivå och särskilt i kurser med liknande innehåll
- god pedagogisk förmåga och god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer
- dokumenterat god samarbetsförmåga
- förmåga att undervisa på svenska
- erfarenhet av uppsatshandledning i nygrekiskaÖvrigt  
Anställningen är ett vikariat på 35 procent med startdatum den 20 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 20 juni 2024.Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt tjänsternas omfattning. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Upplysningar om tjänsten ges av studierektor, Ingela Johansson https://www.sol.lu.se/person/IngelaJohansson , eller sektionsföreståndare, Petra Bernardini https://www.sol.lu.se/person/PetraBernardini

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i socialantropologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker nu en vikarierande universitetslektor i socialantropologi, 90%, fr.

o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-06-02 med placering vid Sociologiska institutionen, avdelningen för socialantropologi i Lund.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, handledning och examination inom ämnet socialantropologi. I arbetsuppgifterna ingår helkursansvar. Undervisningen sker på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialantropologi eller motsvarande och har visat pedagogisk skicklighet. Behörighet- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare.

Övriga krav och meriter

Sökande ska ha goda kunskaper i grundläggande socialantropologisk teori och metod. Erfarenhet av kursansvar på grundnivå är meriterande.

Sökande ska kunna uppvisa god förmåga att samarbeta och ha intresse av pedagogisk utveckling. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav.

Goda kunskaper i svenska språket, då såväl undervisning som återkoppling sker på svenska.

Bedömningsgrund

Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Särskild betydelse fästs också vid den sökandes förmåga att planera, utveckla och genomföra utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid
samhällsvetenskapliga fakulteten.

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga-fakulteten-2013.pdf

Kontaktuppgifter för anställningen

Tova Höjdestrand, Studierektor för grundutbildningen i socialantropologi, Sociologiska institutionen

Ansökningsförfarande

Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior/intyg av betyg, antalet undervisningstimmar fördelat på lärosäte, skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt två referenspersoner som kan intyga pedagogisk skicklighet.

Vid tillsättningen sker ingen extern sakkunnigbedömning varför enbart en förteckning över publicerade skrifter inlämnas. På begäran kan ansökan kompletteras med dessa skrifter.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. univlektor i arkeologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Som ämnet arkeologi är organiserat i Lund omfattar det i första hand studiet av den förhistoriska människans materiella kultur, levnadsförhållanden och samhällsbildningar, relationen till den naturliga miljön och kontakten mellan samhällen.

En väsentlig del för studiet är jämförelsen av olika material från olika kulturer inom och utom det nordiska området. Detta medför ett långtidsperspektiv som är av stor betydelse även för bedömningen av många nutidsproblem och för den samtida utvecklingen. Fokus i forskning och undervisning ligger på teori, metod, fältarkeologi och periodstudier innefattande stenålder till och med vikingatid i en europeisk kontext.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss  

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår undervisning och forskning på grund- och avancerad nivå, inom hela det kronologiska spektrumet, från stenålder till vikingatid. Innehavaren förväntas undervisa på följande kurser under vårterminen 2024.

- Grundkurs i arkeologi. Här sker undervisning på svenska.
- Fortsättningskurs i arkeologi. Här sker undervisning på svenska.
- Handledning/examination av masteruppsatser i arkeologi. Här sker undervisning på engelska.
Dessutom ingår ett antal timmar för egen forskning samt för deltagande i institutionens administrativa göromål.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Behörig för vikariat som universitetslektor är den som har:

- doktorsexamen i arkeologi eller motsvarande,
- dokumenterad erfarenhet av och intresse för undervisning med inriktning på förhistorisk arkeologi
- visad pedagogisk skicklighet samt
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för anställningen är:

- erfarenhet av undervisning i ämnet arkeologi, gärna vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet, eller motsvarande,
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda   undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande   undervisningsmetoder,
- förmåga att delta i handledning av studenter på avancerad nivå,
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet, samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under vårterminen 2024 på 70% procent med startdatum den 1 januari 2024, dock längst till och med 2024-06-30.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige och erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning.

Institutionen består av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi, vilka delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter kombinerar ofta våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor svenska som andraspråk

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnena svenska och svenska som andraspråk har förutom grundkurser i ämnena även ett stort antal kurser på lärarprogrammet och lärarlyftskurser för redan verksamma lärare inom skolämnet svenska som andraspråk.

Ämnet svenska som främmande språk har ett mycket stort antal studenter och vänder sig huvudsakligen till utbytesstudenter och till invandrare med akademisk bakgrund bosatta i Sverige.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/index.php/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer under året att arbeta med kurser i svenska som andraspråk på Ämneslärarprogrammet vid Lunds universitet, fortbildning för redan verksamma lärare inom ramen av Lärarlyftet och på våra fristående kurser i svenska som andraspråk. Eventuellt kommer du även undervisa i svenska som främmande språk på någon av våra kurser för utländska utbytesstudenter.

 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

- avlagt doktorsexamen i svenska som andraspråk, svenska/nordiska språk
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
- Förmåga att undervisa på svenska är ett kravMeriterande för anställningen är:

- avlagd doktorsexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant forskningsfält
- väl vitsordad erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk
- undervisningserfarenhet och kursutvecklingsarbete från lärarutbildningen
- gymnasielärarexamen
- bedömning av SFI-test eller liknande nationella test
- dokumenterad god samarbetsförmåga

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning (20 %) och övrig tid (10)

Den semester som genereras under anställningen ska tas ut inom anställningen.Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 100 procent med startdatum den 10 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 december 2024. För ev frågor om anställningen kontakta studierektor Lena Larsson https://www.sol.lu.se/person/LenaLarssonSå här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i svenskämnets didaktik, särskilt VFU

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Observera att detta inte är den fullständiga utlysningstexten.

Annonsen i sin helhet når du via "Ansök här". 

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår maximalt 70 % undervisning, minst 20 % forskning och kompetensutveckling. I anställningen ingår även administration och samverkan. Undervisningen kommer främst att vara relaterad till studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) samt språkligt inriktade ämneskurser inom ämneslärarutbildningen i svenska. I anställningen ingår även handledning och examination av examensarbeten i svenska inom ämneslärarutbildningen. Viss annan undervisning kan förekomma. Undervisningen är i normalfallet campusförlagd.

Lektorn förväntas delta i kursutvecklingsarbete och seminarieverksamhet, samt i samarbete med angränsande ämnen medverka till att bygga upp och utveckla en forskningsmiljö i svenskämnets didaktik och undervisningspraktik, särskilt verksamhetsförlagd utbildning. Lektorn kommer att ha nära samarbete med professorn in språkdidaktik med inriktning mot svenska. Forskningsmiljön i svenska med didaktisk inriktning kommer att ingå i ett större sammanhang på Språk- och Litteraturcentrum, företrädesvis i nordiska språk, svenska, svenska som främmande språk och svenska som andraspråk, men även i forskningsmiljön vid Institutionen för utbildningsvetenskap samt https://laminate.ht.lu.se(Language Acquisition, Multilingualism and Language Teaching and Testing).

Krav för behörighet
- Avlagd doktorsexamen i relevant ämne (exempelvis nordiska språk/svenska, svenska med didaktisk inriktning eller utbildningsvetenskap), eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Visad pedagogisk skicklighet.
- Erfarenhet av att handleda VFU-studenter.
- Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.
- Förmåga att undervisa på svenska från anställningens första dag.
- Dokumenterad god förtrogenhet med ungdomsskolan och ämneslärarutbildningen i Sverige.

Bedömningsgrunder
- God nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet, vilket även inbegriper administrativ förmåga.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Även personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl beaktas.

Särskilt meriterande för anställningen är i fallande ordning:
- Dokumenterad erfarenhet av att organisera, ansvara för samt genomföra VFU-besök samt examinera studenterna under deras VFU-perioder.
- Dokumenterad erfarenhet av att inom ämneslärarutbildningen i svenska undervisa på kurser av varierande karaktär och på olika nivåer.
- Dokumenterad forskning om och erfarenhet av VFU inom svenskämnet alternativt om svenskämnets didaktik och undervisningspraktik.
- God förmåga att medverka till att bygga upp en ämnesdidaktisk forskningsmiljö. Denna förmåga visas genom den med ansökan bifogade forskningsplanen.
- Dokumenterad god samarbets- och initiativförmåga. 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. univ lektor, inriktning tillämpad historiedidaktik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen.

Institutionen har ungefär hundra anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS. Vi erbjuder en vital och stor undervisnings- och forskningsmiljö med aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete. På institutionen jobbar vi mycket med lärarlag och som lektor kommer du ha stöd av kollegor, studierektor och studievägledare. Institutionen månar om en god arbetsmiljö med återkommande gemensamma personal- och lärarmöten, gemensamma fikor och årlig psykosocial enkät.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen avser undervisning i historiedidaktik för ämneslärarprogrammets studenter på grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs. Du kommer att ha särskilt ansvar för ämnets historiedidaktiska kurser, men även i övrigt förstärka institutionens möjlighet att bedriva högkvalitativ undervisning inom området. Undervisningsspråk är svenska. Vikariatet innefattar undervisning tillsammans med andra lärare.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du har doktors- eller licentiatexamen i historia, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Du har omfattande erfarenhet av undervisning i historieämnet i gymnasieskolan och har tjänst som gymnasielärare.
- Du kan obehindrat undervisa på svenska.

Meriterande för anställningen är:
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom historieämnet eller historiedidaktik.
- Du har egen erfarenhet av didaktisk forskning.
- Du har god samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i lärarlag.

God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen.

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 20 procent med startdatum 2024-01-01, dock längst till och med 2024-12-20.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev om maximalt en sida med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis, lista över handlingar som du önskar åberopa samt kopior av betyg, uppgifter till referenser rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Värmeöverföring

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för energivetenskaper vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i Värmeöverföring med inriktning mot numerisk simulering av industriella värmeöverföringsprocesser.

Se annonsen i sin helhet och ansök här:

https://lu.varbi.com/what:job/jobID:659995/?lang=se


LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i teknisk vattenresurslära

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för bygg- och miljöteknologi vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en universitetslektor i teknisk vattenresurslära med inriktning mot miljömikrobiologi.

Se annonsen i sin helhet och ansök här:

https://lu.varbi.com/what:job/jobID:656170/?lang=se

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

vik.universitetslektor inriktning modern historia och förintelsestudier

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen.

Institutionen har ungefär 100 anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS. Vi erbjuder en vital och stor undervisnings- och forskningsmiljö med aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete. På institutionen jobbar vi mycket med lärarlag och som lektor kommer du ha stöd av kollegor, studierektor och studievägledare. Institutionen månar om en god arbetsmiljö med återkommande gemensamma personal- och lärarmöten, gemensamma fikor och årlig psykosocial enkät.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen avser undervisning i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs samt studenter på tematisk engelskspråkig kurs riktad mot utbytesstudenter. Du kommer att ha särskilt ansvar för ämnets modernhistoriska grundkurs, men även i övrigt förstärka institutionens möjlighet att bedriva högkvalitativ undervisning inom områden som förintelsestudier, central och östeuropeisk historia samt turismhistoria. Undervisningsspråk är svenska/skandinaviska och engelska. Vikariatet innefattar undervisning tillsammans med andra lärare.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- - Du har doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet historia.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom området modern central- och östeuropeisk politisk kultur och historia.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom området förintelsestudier.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom området turismhistoria.
- Du kan obehindrat undervisa på svenska och engelska.

Meriterande för anställningen är:
- Du talar tyska samt ett eller flera central- eller östeuropeiska språk.
- Du har god samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i lärarlag.

God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen. Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under sex månader på 40 % med startdatum 2024-01-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-06-30.

Så här söker du
Anställningen söks inom universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev om maximalt en sida med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis, lista över handlingar som du önskar åberopa samt kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i historia, inriktning övervakningens historia

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen.

Institutionen har ungefär 100 anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS. Vi erbjuder en vital och stor undervisnings- och forskningsmiljö med aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete. På institutionen jobbar vi mycket med lärarlag och som lektor kommer du ha stöd av kollegor, studierektor och studievägledare. Institutionen månar om en god arbetsmiljö med återkommande gemensamma personal- och lärarmöten, gemensamma fikor och årlig psykosocial enkät.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen avser undervisning på första, andra och tredje terminens studier i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs samt masterprogram i historia. Du kommer att ha särskilt ansvar för ämnets tidigmoderna- och modernhistoriska grundkurs; grund-, fortsättnings- och kandidatkursernas teori- och metodmoment; kandidatprogrammets och masterprogrammets praktikkurs samt masterprogrammets kurs i digital historia. Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska/skandinaviska.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du har doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet historia
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom området surveillance studies
- Du har erfarenhet av undervisning i digital historia
- Du har dokumenterad erfarenhet av att ha undervisat på svenska eller skandinaviska

Meriterande för anställningen är:
- Du har erfarenhet av undervisning på metodkurs i historia
- Du har erfarenhet av undervisning på uppsatskurs i historia
- Du har erfarenhet från museivärlden och teoretisk och konkret kunskap om digital historieförmedling
- Du har god samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i lärarlag

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning under elva månader och 20 dagar på 100 procent med startdatum 2024-01-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-12-20.

Så här söker du
Anställningen söks inom universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev om maximalt en sida med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis, lista över handlingar som du önskar åberopa samt kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i analytisk kemi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Naturvetenskapliga fakulteten utlyser en anställning som universitetslektor i analytisk kemi.

Arbetsbeskrivning
Vi söker en universitetslektor som har en stark forskningsprofil inom analytisk kemi. Eftersom den framgångsrika kandidaten förväntas undervisa på både grund- och forskarutbildningsnivå i kurser inom analytisk kromatografiteori, är det meriterande med undervisnings- och användarerfarenhet inom analytisk kromatografi.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskningen skall dock kunna bedrivas till minst 60% av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Undervisningen omfattar kurser på alla nivåer inom området samt handledning av examensarbetare och doktorander.

Institutionen kommer att ekonomiskt stödja uppbyggnaden av en forskargrupp vid Lunds universitet. En doktorand- eller postdoktjänst kommer att finansieras av institutionen och omplaceringsstöd kommer att ges. Se kontaktuppgifter nedan för mer information.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§). 

För denna position krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen inom området analytisk kemi eller motsvarande ämnesområde som är relevant för anställningen.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom analytisk kemi och denna kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och självständighet vad avser expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, och hur denna kan bidra till forskningen vid institutionen. 

Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa och utveckla kurser inom det egna och angränsande områden på såväl grundläggande som avancerad nivå (inkl forskarutbildning). 

Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander. 

Idag är omfattningen av forskning och forskarutbildning starkt beroende av individuella forskares skicklighet och förmåga att attrahera externa anslag. Följaktligen krävs att den sökande har dokumenterad förmåga att erhålla forskningsanslag i både nationell och internationell konkurrens. 

Meriterande för anställningen är: 

Förmåga att undervisa och praktiskt handleda examensarbetare och doktorander inom analytisk kromatografi.

Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll 
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan ska redovisas enligt http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

2 vik. universitetslektor, inriktn tidigmodern historia och uppsatsarbete

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningarna är placerade vid avdelningen för historia på Historiska institutionen.

Institutionen har ungefär 100 anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS. Vi erbjuder en vital och stor undervisnings- och forskningsmiljö med aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete. På institutionen jobbar vi mycket med lärarlag och som lektor kommer du ha stöd av kollegor, studierektor och studievägledare. Institutionen månar om en god arbetsmiljö med återkommande gemensamma personal- och lärarmöten, gemensamma fikor och årlig psykosocial enkät.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Båda anställningarna avser undervisning i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs samt ämneslärarutbildningen i historia. Du kommer att ha särskilt ansvar för ämnets tidigmoderna grundkurs på såväl campus- som distanskurser, men även i övrigt förstärka institutionens möjlighet att bedriva högkvalitativ undervisning vad gäller metod och uppsatskurser på såväl fortsättnings- som kandidatkurs. Undervisningsspråk är svenska/skandinaviska. Vikariaten innefattar undervisning tillsammans med andra lärare.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du har doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet historia.
- Du har erfarenhet av undervisning och forskning inom området senmedeltid och tidigmodern historia.
- Du har erfarenhet av undervisning på metod- och uppsatskurser i historia.
- Du kan obehindrat undervisa på svenska.

Meriterande för anställningen är:
- Du har erfarenhet av undervisning och examination på examensarbetskurs i historia.
- Du är forskningsaktiv.
- Du har god samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i lärarlag.

God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen. Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Övrigt
De två anställningarna är vikariat under sex månader på 40 % med startdatum 2024-01-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-06-30.

Så här söker du
Anställningarna söks inom universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev om maximalt en sida med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis, lista över handlingar som du önskar åberopa samt kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Två universitetslektorer i omvårdnad

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För mer information var vänlig och se fullständig annons på: https://lu.

varbi.com/se/what:job/jobID:618470/

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i finansiell ekonometri

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.Detta är en förkortad annons.

För hela: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:660808/?lang=se

Vid Nationalekonomiska institutionen arbetar cirka 100 forskare, lärare, doktorander och övrig personal. Vi bedriver forskning inom flera områden: mikroekonomi, makroekonomi, finans, ekonometri, arbetsmarknads-, hälso-, offentlig, internationell och utvecklingsekonomi. Mer information hittar du på institutionens hemsida: https://nek.lu.se/forskning/fomr  

Arbetsuppgifter och villkor

Lunds universitet ledigkungör en anställning som biträdande universitetslektor i finansiell ekonometri.

Anställningen är på heltid vid Lunds universitet, placerad vid Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan. En anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad till fyra år med möjlighet till befordran till en tillsvidareanställd universitetslektor om personen ifråga har behörighet för sådan anställning enligt villkoren som beskrivs nedan under sektionen Befordran.

Arbetsuppgifterna i anställningen omfattar både undervisning (35 procent), forskning (60 procent) och administrativa uppgifter (5 procent). Undervisningen kan ske på grund-, fördjupnings- och doktorandnivån.

Inom ramen för anställningen ges även möjligheten till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor.

Lönenivån ligger mellan SEK 460 000 – 520 000 per år, beroende på den sökandes kvalifikationer. Lönen kommer att omförhandlas och ligga på en konkurrenskraftig nivå för ämnesområdet om och när kandidaten befordras till universitetslektor.

Ämnesområde

Finansiell ekonometri.  

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor i nationalekonomi är den som avlagt doktorsexamen inom nationalekonomi, finans, ekonometri eller statistik. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen inom nationalekonomi, finans, ekonometri eller statistik högst fem år före ansökningstidens utgång (Högskoleförordningen 4 kap. 4 a §)

Krav

Eftersom forskningsmiljön på Nationalekonomiska institutionen är mycket internationell, och eftersom anställningen omfattar undervisning och handledning på engelska, krävs mycket goda kunskaper i engelska. 

För anställning krävs erfarenhet och kompetens inom ämnet finansiell ekonometri.  

Bedömningsgrunder

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga utgör grunden för bedömningen av anställningen. Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

I den samlade bedömningen av de pedagogiska kvalifikationerna ingår pedagogisk erfarenhet och skicklighet.

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publikationer och publikationsmöjligheten i högkvalitativa tidskrifter (se institutionens tidskriftslista; https://nek.lu.se/en/journals).

Även förmågan att erhålla externa forskningsbidrag ingår som en bedömningsgrund för den vetenskapliga skickligheten.

En doktorsexamen från annat lärosäte är särskilt meriterande.

Forskning och undervisningserfarenhet inom finansiell ekonometri är särskilt meriterande.

 

Ansökan

Ansök genom att klicka på "logga in och sök jobbet"-knappen längst upp till höger i annonsen. Ansökan ska skrivas på engelska. Ekonomihögskolan använder ett särskilt kvalifikationsportföljsystem för att dokumentera och presentera meriter. Vänligen skapa din ansökan enligt dispositionen i dokumentet ”Instructions to applicants for employment as professors or senior lecturer at LUSEM”, https://www.lusem.lu.se/media/ehl/recruitment/instructions-to-applicants-for-emlpoyment-as-professor-and-senior-lecturer-at-LUSEM.pdf. 

Ansökan ska även innehålla rekommendationsbrev som ska sändas av två referenspersoner till [email protected].

För ytterligare information om ansökningsförfarandet inklusive mall för ansökan, se http://www.lusem.lu.se/about/work-at-lusem/apply-for-an-academic-position.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

 Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i urban design och urbanism

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en universitetslektor i urban design och urbanism, med inriktning mot hållbar stadsgestaltning.

Se annonsen i sin helhet och ansök här:

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:637887/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för datavetenskap vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot semantiska system och naturlig språkbehandling.

Se annonsen i sin helhet och ansök här:

https://lu.varbi.com/what:job/jobID:654845/?lang=se

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Prefekt vid institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för datavetenskap vid LTH, Lunds universitet, rekryterar nu en prefekt.

Vi avser anställa en universitetslektor som på ca 50 % utför det tidsbegränsade uppdraget som prefekt. I normalfallet är prefektuppdraget på 3 + 3 år och det är rektor LTH som utser prefekten. 

Se hela annonsen här: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:657426/?lang=se

Ämne
Datavetenskap

Arbetsuppgifter
De främsta operativa uppgifterna för prefekten är att:

- ansvara för institutionens löpande verksamhet och försäkra sig om att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar, kollektivavtal och andra avtal för att säkerställa en korrekt myndighetsutövning.
- se till att arbetsgivaransvaret upprätthålls, samt vara en god ledare och förebild.
- ha eller kunna utveckla en god kunskap om ekonomi- och verksamhetsstyrning, samt om universitetets regelsystem, vision och strategi.
- ha god kunskap om forskning, utbildning och samverkansuppgiften.
- samarbeta med och engagera lärare, forskare, medarbetare och studenter.
- förvalta de beslutsbefogenheter som rektor vid LTH, institutionsstyrelsen och LTH:s styrelse delegerat.

Strategiska uppgifter innefattar att förstå och stödja utvecklingen i de olika verksamheterna inom institutionen, genom att:

- se framtida möjligheter och formulera visioner för institutionen inom både grundutbildning och forskning.
- aktivt arbeta med långsiktig kompetensförsörjning och -utveckling.
- främja institutionens intressen inom fakulteten och universitetet, särskilt genom samverkan med andra institutioner i LTH:s och LU:s profilområden.
- synliggöra institutionen både nationellt och internationellt.
- stödja och stimulera samarbete med näringslivet samt över forsknings- och utbildningsområden inom fakulteteten och universitetet
- kunna se till utvecklingen av LTH och LU som helhet.

Arbetsuppgifterna utöver prefektuppdraget omfattar: 

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- ?Handledning av examensarbetare och doktorander.
- ?Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- ?Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Krav för anställningen
För anställningen ställs följande krav på den sökande:

- Behörig för en anställning som minst på nivån som universitetslektor vid LTH, se nedan. Vidare ska den vetenskapliga kompetensen vara inom ämnet datavetenskap, enligt den särskilda ämnesbeskrivningen ovan.
- Erfarenhet av att leda personal och god lednings- och organisationsförmåga.
- God förmåga att stimulera samarbeten och skapa delaktighet.
- Erfarenhet av verksamhetsstyrning och god förmåga att arbeta med och förankra strategisk verksamhetsutveckling.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
- Behörig att vara huvudhandledare för doktorander, dvs inneha docentkompetens eller motsvarande.

Meriterande

- Kännedom om LTH:s organisation och verksamhet.
- God förmåga att attrahera finansiering till forskning.
- Pedagogisk meritering, på en nivå motsvarande LTH:s pedagogiska meriteringsprogram Excellent Teaching Practitioner (ETP).
- Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.

Formell behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

- Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Visat pedagogisk skicklighet.
- Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömningsgrunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande forskningsfält – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas dessutom varje år till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämne
Matematik med inriktning mot harmonisk analys och operatorteori

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak följande delar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Kommunikation kring forskning.
- I arbetsuppgifterna ingår även kompetensutveckling och viss administration.
- Det kan även ingå administrativa arbetsuppgifter i form av studievägledning beroende på intresse och kvalifikationer hos befattningsinnehavaren.

Den anställde förväntas bidra till forskargruppen i harmonisk analys, komplex analys och operatorteori, bl.a. genom samarbeten och seminarieverksamhet.

Initialt uppgår undervisningen till maximalt 30%. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Specifikt för denna anställning krävs doktorsexamen i matematik.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

Mer specifikt kommer följande punkter att bedömas:

- Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom harmonisk analys och operatorteori med tillämpningar.
- Den sökande ska ha hög internationell nivå som forskare i förhållande till karriärlängd styrkt av publikationer i vetenskapliga tidskrifter av hög kvalitet.
- Den sökande ska ha för ämnet relevant postdoktoral erfarenhet.
- Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning i matematik på högskolenivå.
- Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav.
- Dokumenterad förmåga att erhålla medel för forskning från externa anslagsgivare är starkt meriterande.
- Erfarenhet av att leda och utveckla kurser är meriterande. Ett reflekterande förhållningssätt till undervisningen är också meriterande.
- Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är även betydelsefullt och meriterande.

Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom institutionen.

Stor vikt kommer att läggas vid en självständig forskningsplan som bland annat visar hur sökandens forskning förstärker forskningen vid institutionen.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf.

Befordran
Se kriterierna i annonsen på Lunds universitets hemsida.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder ett https://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/karriarprogram-bitradande-universitetslektorer

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i civilrätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För full annons, vänligen gå till "ansök här" 

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamheten
- Kvalificerad erfarenhet av att utveckla och genomföra distans- eller ”flipped classroom”-utbildning som huvudsakligen bygger på videoinspelat material, är ett krav

Goda ämneskunskaper i svensk civilrätt är ett krav. Detta inkluderar svensk rätt som har ett nordiskt, europeiskt eller internationellt ursprung.

Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska.

Särskild vikt kommer att fästas vid:

- Bred ämnesmässig kompetens
- Bred undervisningserfarenhet
- Erfarenhet av kursansvar på grund- eller avancerad nivå
- Kreativitet och visad innovativ förmåga avseende utveckling av kurser, lärandemoment eller läromedel

Vikt kommer också att fästas vid:

- Förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel
- Dokumenterade internationella forsknings- och undervisningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forsknings- och undervisningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer

Vid lika meriter i övrigt ska pedagogisk skicklighet värderas framför skicklighet inom andra områden.

Anvisningar för ansökan 

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Helena Josefsson, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan ska utformas i enlighet med följande mall (för akademisk meritportfölj, innehållande beskrivningar av meriter, se https://www.jur.lu.se/sites/jur.lu.se/files/2023-07/Akademisk meritportfölj J 2013 TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD.pdf och innehålla följande:

- Personligt brev
- Kortfattad curriculum vitae (CV)
- Beskrivning av vetenskapliga meriter med bilagor (såsom sammanfattning av forskningen, forskningsprofil, forskningsverksamhet inkl. nationella och internationella meriter, forskningserfarenheter och meriter)
- Fullständig publikationslista
- Förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga 5 vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa. De åberopade 6 publikationerna ska biläggas ansökan. DOI-kod för varje publikation ska anges om sådan finns
- Beskrivning av pedagogiska meriter med bilagor (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning)
- Beskrivning av meriter rörande ledarskap och administration med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av administrativa erfarenheter och ledningsuppdrag)
- Beskrivning av meriter rörande samverkan med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av insatser och åtaganden rörande samverkan)
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Villkor 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning i humanekologi och särskilt inom områdena forskningsmetodik och icke-industriella försörjningssätt.

Undervisning och handledning inom kulturgeografi och ekonomisk geografi kan också förekomma. Administrativa uppgifter kan också utgöra en del av arbetsuppgifterna. Undervisning och handledning på både engelska och svenska förekommer.

Kvalifikationer
Förr anställningen krävs avlagd doktorsexamen i humanekologi eller inom ett för anställningen relevant område alternativt att motsvarande kunskaper förvärvats på° annat sätt i Sverige eller utomlands samt att sökande har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Anställningen kräver även att den sökande har undervisningserfarenhet framför allt från svenskt universitet eller högskola samt dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska. En av de viktigaste bedömningsgrunderna utgörs av förmågan att snabbt sätta sig in i och utföra undervisningsuppdraget.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev
- Förteckning över pedagogiska meriter

Villkor
Vikariat på fyra månader på 65% med start den 15 september 2023.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i anestesiologi och intensivvård

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Anställning

Anställning tillsvidare som universitetslektor i anestesiologi och intensivvård förenad med anställning som specialistläkare/överläkare med placering  vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsgrupper som finns inom en medicinsk fakultet. En viktig del är att medverka i undervisningen inom läkarprogrammet. Innehavaren förväntas även vara beredd att ta ledningsansvar inom läkarprogrammet, framför allt vad gäller anestesiologi och intensivvård samt akut omhändertagande, men andra övergripande uppdrag kan också förekomma. Läkarprogrammet har i nuläget verksamhet Malmö, Lund och Helsingborg samt kliniska placeringar vid andra sjukhus. Innehavaren bör därför vara beredd på att arbetsuppgifter kan förekomma på mer än en ort. Därutöver förväntas innehavaren delta i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom fakultetens olika utbildningsprogram.

Innehavaren förutsätts leda forskningen inom anestesiologi och intensivvård på en hög nivå? och samtidigt stimulera kollegor och doktorander till lokala samarbeten som utvecklar institutionens breda verksamhet vidare. Detta ska ske i nära samarbete med andra forskargrupper vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus samt gärna i nationella och internationella forskningsmiljöer.

I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat vetenskaplig skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Vidare krävs pedagogisk skicklighet. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig, om det inte föreligger särskilda skäl. I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, ska innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet.

Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Den sökande ska vara legitimerad läkare och specialistkompetent i anestesi och intensivvård.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska visa pedagogisk, vetenskaplig, administrativ och klinisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten. 

Den sökande ska visa pedagogisk skicklighet av relevans för ämnet såväl inom undervisning som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Den sökande ska visa vetenskaplig skicklighet genom att bedriva egen aktuell forskning på hög nationell eller internationell nivå i anestesiologi och intensivvård. 

Den sökande ska visa god förmåga till ledarskap, samarbete och samverkan med det omgivande samhället.

Meriterande är docentkompetens, erfarenhet av undervisning, internationellt nätverksarbete, egna större anslag erhållna i nationell eller internationell konkurrens, erfarenhet av akademiskt och/eller kliniskt ledarskap samt erfarenhet av kliniskt arbete i anestesiologi och intensivvård. I tillsättningen kommer den pedagogiska och vetenskapliga utvecklingspotentialen särskilt att beaktas.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/#K4, https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf samt https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar

Övrig information

Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel. +46 40 39 11 57, mailto:[email protected]  och prefekt Patrik Midlöv tel. +46 730 79 13 63, mailto:[email protected]

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandla?ggare Eva Nilsson, tel. +46 46 222 17 89, mailto:[email protected]

Anställningen tillsätts efter förslag från Medicinska la?rarfo?rslagsna?mnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets so?kandeportal senast 2023-10-15. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till la?raransta?llning (se https://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammansta?llning och CV).

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i sociologi - 50% 230901 tom 240131

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på kurser i sociologisk teori och metod.

En del av undervisningen kommer att ske på vårt kandidatprogram i kriminologi.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi, samt har visat pedagogisk skicklighet. Behörighets- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare. Vid tillsättningen kommer hänsyn även att tas till de synpunkter om tillsättning av läraranställningar som finns i den för Lunds universitet antagna Strategiska planen. 

Övriga krav och meriter

Sökande ska ha mycket goda kunskaper inom området sociologisk teori och metod. Kunskaper i kriminologi är meriterande. Sökande bör ha erfarenhet av att ha att undervisat stora studentgrupper.

Sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska krävs därför i såväl tal som skrift. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav. Stor vikt läggs vid sökandes förmåga att samarbeta.

Bedömningsgrund

Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, med särskild hänsyn till tjänstens inriktning och krav. Den sökandes förmåga att planera, utveckla och genomföra utbildning anses mycket viktig.

Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf

Ansökningsförfarande

Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior/intyg av betyg, antalet undervisningstimmar fördelat på lärosäte, skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt två referenspersoner som kan intyga pedagogisk skicklighet. Vid tillsättningen sker ingen extern sakkunnigbedömning varför enbart en förteckning över publicerade skrifter inlämnas. På begäran kan ansökan kompletteras med dessa skrifter.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i statsvetenskap med inriktning mot FKV

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning på kurser i statsvetenskap och freds- och konfliktvetenskap.

Kurserna behandlar utvecklingsstudier, metod och konfliktlösning. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, handledning och examination. Den som anställs kommer att ersätta ordinarie personal på redan planerade kurser i vårt ordinarie kursutbud. Undervisning sker på svenska och engelska. Uppdraget innefattar även administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.


Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt i https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/regler-och-beslut/regelverket/regler-personal.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller i annat ämne, företrädesvis samhällsvetenskapligt, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. 

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. 

Krav för anställningen är: 

Doktorsexamen i statsvetenskap.

Mycket goda kunskaper om fälten freds- och konfliktvetenskap, utvecklingsforskning och statsvetenskaplig metodologi,

Erfarenhet av undervisning inom områdena freds- och konfliktvetenskap, utvecklingsforskning och på metodkurser inom dessa områden.

Mycket goda kunskaper i engelska.

Meriterande för anställningen är:  
  
 - Anknytning till någon av institutionens forskarmiljöer 

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under 5 månader på 100 procent med startdatum den 1 september 2023. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Vik. universitetslektor med inriktning utvecklings- och säkerhetsstudier

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet.

Du ska också ha god samarbetsförmåga samt ett analytiskt tänkande.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning på kurser som behandlar utvecklingsstudier, kritiska säkerhetsstudier och feministisk teori. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, handledning och examination. Den som anställs kommer att ersätta ordinarie personal på redan planerade kurser i vårt ordinarie kursutbud. Undervisning sker på engelska. Uppdraget innefattar även administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.


Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt i Lunds universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller i annat ämne, företrädesvis samhällsvetenskapligt, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. 

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. 

Krav för anställningen är:

Doktorsexamen i statsvetenskap.

Mycket goda kunskaper om fälten freds- och utvecklingsforskning, säkerhetsstudier, feminism och kritiska perspektiv på internationella relationer.

Erfarenhet av undervisning inom områdena freds- och utvecklingsstudier och säkerhetsstudier i bred mening.

Mycket goda kunskaper i engelska.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under 5 månader på 50 procent med startdatum den 1 september 2023. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i fysik med inriktning mot halvledaroptik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämne
Fysik med inriktning mot halvledaroptik.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet ska tolkas brett inom området ljus och halvledarbaserade nanostrukturer. Detta inkluderar såväl grundläggande halvledarfysik, exempelvis exciton- och polaritonfysik i lågdimensionella strukturer, som tillämpningar inom exempelvis fotonik och kvantteknologi. En förutsättning är att forskningsinriktningen kopplar till befintlig forskning inom det strategiska forskningsområdet NanoLund (https://www.nanolund.lu.se), företrädesvis genom att utnyttja den expertis inom epitaxiell odling av halvledare som finns vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.


Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.


Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Betydande dokumenterad erfarenhet av forskning efter doktorsexamen.
- Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
- God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.


Som en del av sin ansökan ska den sökande lämna in en forskningsplan som tydligt beskriver den forskning som kommer att bedrivas under anställningen inom ämnet ”Fysik med inriktning mot halvledaroptik”. Planen ska också beskriva hur den sökandes forskning kan komplettera och förstärka forskningen vid fysiska institutionen och det strategiska forskningsområdet NanoLund (https://www.nano.lu.se). Vidare ska forskningsplanen redogöra för relevanta och realistiska potentiella samarbeten med befintliga forskargrupper inom NanoLund samt för om, och i så fall på vilket sätt, den planerade forskningen kan dra nytta av och samverka med nanofabrikationslaboratoriet Lund Nano Lab (https://www.nano.lu.se/facilities/lund-nano-lab). Kvaliteten på forskningsplanen kommer att väga tungt i bedömningen av ansökan.

Övriga meriter

- Dokumenterad projektledningserfarenhet.
- Dokumenterad erfarenhet av handledning och/eller undervisning.


Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

För information om befordran, se hela annonsen: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:626829/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i experimentell kvantteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämne
Fysik med inriktning mot experimentell kvantteknologi

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningsområdet för anställningen är experimentell kvantteknologi med ljus/materieväxelverkan.

Det förväntas att den sökande definierar området närmare i en forskningsplan som en del av ansökan (se nedan). Exempel på möjliga inriktningar på området kan vara kvantkommunikation, kvantminnen, kvantdatorhårdvara, kvantgrindar, långsamt eller snabbt ljus samt kvantbiofotonik eller inriktningar som gränsar till de områden som listats ovan.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Utveckling av metoder och utrustning relevanta för ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Dokumenterad erfarenhet av forskning relevant för anställningens ämnesbeskrivning.

Som en del av sin ansökan ska den sökande lämna in en forskningsplan som tydligt beskriver den forskning som kommer att bedrivas under anställningen inom ämnet ”Fysik med inriktning mot experimentell kvantteknologi”.  Planen ska också beskriva hur den sökandes forskning kan komplettera och förstärka forskningen vid fysiska institutionen. Kvaliteten på forskningsplanen kommer att väga tungt i bedömningen av ansökan. Forskningsplanen skall också visa vilken befintlig forskningsinfrastruktur (vid Lunds universitet och/eller vid anläggningar med öppet ansökningsförfarande) som kan användas samt om det finns behov av ny forskningsinfrastruktur.  

Övriga meriter

- Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
- God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.
- Dokumenterad projektledningserfarenhet.
- Dokumenterad handledarerfarenhet av kandidat- eller mastersprojekt.
- Dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning.
- Dokumentation i form av t.ex. kursutvärderingar eller pedagogiska priser som visar bedriven undervisning av hög kvalitet är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss:
https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Fysik med inriktning mot experimentell kvantteknologi

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

För mer information se fullständig annonsen på Lunds universitets hemsida:
https://lu.varbi.com/what:job/jobID:605834/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Universitetslektor i litteraturvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö
Litteraturvetenskap tillhör samma enhet på institutionen Språk- och litteraturcentrum (SOL) som filmvetenskap, dramaturgi och Författarskolan.

Litteraturvetenskap är ett av institutionens största ämnen med grundutbildning, utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning. Grundutbildningen består av ett kandidatprogram i litteraturvetenskap med arbetsmarknadsinriktning, fristående kurser samt masterprogrammet Litteratur, kultur, medier. Även kurser i barnlitteratur erbjuds från grund- till avancerad nivå. Kollegiets forskning omfattar studier i äldre, modern och nutida litteratur, komparativa studier i samarbete med språkämnen på SOL och andra lärosäten nationellt och internationellt samt tvärvetenskapliga samarbeten med ämnen inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Forskningsmiljön och seminarieverksamheten är livaktig och Centre for Scandinavian Studies bidrar med att skapa samarbeten inom forskning och utbildning med skandinavisk inriktning i Europa och USA.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination på samtliga nivåer i litteraturvetenskap och upp till kandidat- och avancerad nivå i barnlitteratur. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Egen forskning ingår (minst 20% av en heltid) samt aktivt deltagande i ämnets forskningsmiljö. Handledning av doktorander kan ingå. Ledningsuppdrag kommer att bli aktuellt, då dessa uppdrag ambulerar i kollegiet och i regel innehas under en treårsperiod. Anställningen kräver närvaro på arbetsplatsen i Lund.

Krav för behörighet
- avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll, det vill säga litteraturvetenskap och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visad pedagogisk skicklighet
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppfylls.
- förmåga att kunna undervisa på svenska alternativt danska eller norska från anställningens första dag.

Bedömningsgrunder
- god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
- förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet,, vilket även inbegriper administrativ förmåga.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Även personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl beaktas.

Särskilt meriterande i fallande ordning
- Dokumenterad erfarenhet av kursutvecklingsuppdrag inom litteraturvetenskap,
- dokumenterad erfarenhet av samverkan med litteratur- och kulturbranschen,
- dokumenterad erfarenhet av att initiera och driva forskningsprojekt samt söka och erhålla externa forskningsanslag,
- dokumenterad god samarbetsförmåga.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

I samband med anställningsförfarandet kan den som erbjuds anställning prövas för docentkompetens på vetenskaplig grund.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar. Mer information om rekryteringsprocessen finns här: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/rekryteringsprocess-akademisk-personal.

Villkor
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Notera att detta är en nedkortad version av utlysningstexten.

Du finner den fullständiga versionen genom att klicka på "ansök här" eller via Lunds universitets hemsida https://www.lu.se/vacancies.
Ämnesmiljön i Lund och anställningens innehåll

Ämneslärarutbildningen är placerad vid Institutionen för utbildningsvetenskap men ämnesstudier med ämnesdidaktik är förlagd till den institution där undervisning och forskning i ämnet bedrivs (https://www.uvet.lu.se/utbildning/amneslararutbildning/vara-amnen/svenska/). Studier i litteraturdidaktik inom utbildningen till gymnasielärare i svenska sker i ett sammanhang som integrerar didaktiska och ämnesteoretiska studier i litteratur, film, dramaturgi och litterär gestaltning samlade inom Sektion 2 vid https://www.sol.lu.se/ där anställningen är placerad. Medverkan inom ämneslärarutbildningen utgör, med en åttondel av det totala utbildningsuppdraget, en viktig del av verksamheten vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) och vid institutionen finns, inom litteraturvetenskap och moderna språk, en växande forskning om litteraturdidaktik.

Anställningen av en professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning syftar till att säkra hög vetenskaplig kompetens i litteraturdidaktik - på SOL i allmänhet och inom svensklärarutbildningen i synnerhet - och driva vidareutvecklingen av en forskningsbaserad lärarutbildning på vetenskaplig grund. Därmed ska professorn verka kvalitetshöjande för lärarutbildningen i sin helhet. Arbetet ska bedrivas i samarbete med företrädare för övriga litteraturdidaktiska inslag i lärarutbildningen vid SOL och för forskningen och forskarutbildningen vid institutionen för utbildningsvetenskap samt övriga delar av ämneslärarutbildningen vid LU.

Detta omfattar bland annat att utveckla ett SOL-gemensamt litteraturdidaktiskt seminarium och fungera som mentor för SOL-lärares handledning och undervisning inom litteraturdidaktik. I anställningen ingår därutöver att samverka med övriga forskare och lärare på sektionen – litteraturvetenskap, filmvetenskap, litterär gestaltning och dramaturgi – liksom inom andra näraliggande forskningsfält. Syftet ska vara att bidra till att bygga en miljö där olika forskningsinriktningar möts och berikar varandra.

I arbetet ingår (1) ansvar, i egenskap av forskningsledare, för uppbyggnad och utveckling av litteraturvetenskaplig forskning med didaktisk inriktning vid SOL, inklusive planering, medverkan och ledning av forskningsprojekt (2) egen forskning, (3) ansökningar om externa forskningsmedel, (4) undervisning och handledning (särskilt examensarbeten) samt kursutveckling inom utbildningen på samtliga nivåer, i samklang med relevanta styrdokument.

Krav för behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Om den som anställs har mindre än 10 veckors högskolepedagogisk utbildning och/eller saknar högskolepedagogisk utbildning i handledning av doktorander förväntas att sådan utbildning genomförs under de två första anställningsåren

Ytterligare krav för anställning är:

- Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Dokumenterade breda och högkvalitativa vetenskapliga och pedagogiska meriter i litteraturdidaktik med relevans för ämneslärarutbildningen i svenska.
- Dokumenterat god förtrogenhet med aktuell litteraturdidaktik och erfarenhet av praktiknära forskning med relevans för ämneslärarutbildningen i svenska.
- Väl dokumenterad synnerligen god behärskning av svenska samt god behärskning av engelska.

Särskilt meriterande i fallande ordning är:

- Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och leda en forskningsmiljö med litteraturdidaktisk inriktning,
- dokumenterad kompetens inom litteraturdidaktik med relevans för engelska och moderna språk,
- dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning på avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå och dokumenterad förmåga att främja juniora forskares vetenskapliga etablering,
- dokumenterad god förtrogenhet med ungdomsskolan och ämneslärarutbildningen i Sverige,
- genomgången lärarutbildning.

Forskningens kvalitet, med avseende på såväl djup som bredd, ska tillmätas särskild betydelse. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten oavsett hur dessa är viktade.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre