Lediga jobb som Administrativ assistent i Lund

Se lediga jobb som Administrativ assistent i Lund. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Lund som finns hos arbetsgivaren.

Amanuens

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar är ett traditionsarkiv som sedan 1913 har varit knutet till humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

Vårt uppdrag är att vara en infrastruktur för forskning och utbildning. Vi bedriver dokumentation och insamling i egen regi och i samverkan med forskare och studenter och tillgängliggör vårt material för breda grupper av användare. Samlingarna består i huvudsak av kulturhistoriska och etnologiska dokument i form av berättelser, ljudinspelningar och fotografier och andra bilder, som är kunskapskällor om vardagen i både förfluten tid och nutid. En mycket stor mängd av samlingarna är digitaliserade och sökbara via vår hemsida. Vi tillgängliggör samlingarna i olika kanaler, som hemsida och sociala medier, men också genom publikationer och olika former av publik verksamhet. Parallellt med arbete med de befintliga samlingarna satsar vi också på insamling av nytt material och dokumentationer både genom samarbete med forskare och studenter och i egen regi.

För närvarande är vi sex heltidsanställda, som tillsammans fångar vardagen åt morgondagen och vi ser fram emot att välkomna en ny kollega.

Folklivsarkivet finns i moderna lokaler på Arkivcentrum Syd i södra Lund, där flera andra arkivinstitutioner som Riksarkivet, Regionarkivet, Lunds stadsarkiv med flera också bedriver sin verksamhet.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.

Genom den här anställningen får du inblick i och erfarenhet av databasarbete och registrering av en kulturhistorisk samling. Du får också erfarenhet av arbetsuppgifter som förekommer vid ett kulturhistoriskt arkiv.

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
- Registreringsarbete
- Du kommer att arbeta med registrering i Folklivsarkivets databaser, något som är en angelägen uppgift i vår strävan att tillgängliggöra samlingarna för allmänhet och forskare
- Även digitalisering av såväl äldre som nyinkommet arkivmaterial förekommer bland arbetsuppgifterna
- Administrativt stöd inom databasarbete och registrering samt digitalisering

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:

- läser en utbildning vid HT- fakultet
- har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- är noggrann och har förmåga att arbeta fokuserat med en avgränsad arbetsuppgift

Meriterande för anställningen är att du:

- har erfarenhet av registreringsarbete av kulturhistoriskt material
- har erfarenhet av digitalisering
- har studerat något kulturhistoriskt inriktat ämne
- kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-01-15 – 2024-06-30  och avser omfattning på 40 % av heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av flextidsavtalet

Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar som fysiskt är beläget i Arkivcentrum Syd i Lund är det enda traditionsarkivet i landet som är knutet till ett universitet. Kontakten mellan insamling, forskning och undervisning har genom åren visat sig fruktbar för arkivet. Arkivet, vars upptagningsområde innefattar i huvudsak södra Sverige, samlar in och tillhandahåller material för forskningsändamål, undervisning och allmänhet samtidigt som insamlingen anpassas till forskningens frågeställningar. Arkivets material består bland annat av samlingar, intervjuer, frågelistor till meddelare med samarbetsavtal och webbenkäter, inspelningar samt fotografier. En stor del av samlingarna är digitaliserade. En viktig del av verksamheten består i att göra samlingarna tillgängliga för allmänheten. Arkivet kontaktas och besöks av journalister, skolklasser, lärare, lokalhistorier, studenter, forskare och andra intresserade som söker information om ett visst ämnesområde eller till exempel en viss socken.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens spanska

Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Som SI-ledare i ett ämne på Språk- och Litteraturcentrum är du anställd som amanuens på Språk- och Litteraturcentrum och får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PASS. Du kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Språk- och litteraturcentrum söker SI-ledare med omfattningen 5% för kursen Spanska, Nybörjarkurs (SPAB11.

)Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.

 

Arbetsuppgifterna innefattar mer specifikt:

genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekomma

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är:

du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan alltså söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är:

du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
 Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2024-01-16 – 2024-06-23 och avser omfattning 5%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Ange tydligt i din ansökan i vilken kurs du vill bli SI-ledare! Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare https://www.sol.lu.se/person/NiklasJohansson

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Anslagsadministratör till neuroinflammation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Arbetet kommer att utföras i en öppen och inkluderande miljö på institutionen för experimentell medicinsk vetenskap som är en institution på medicinska fakulteten med ca 300 medarbetare fördelat på över 70 forskargrupper som framförallt utför kliniskt orienterad grundforskning.

Arbete kommer även att göras på laboratoriet för Experimentell Neuroinflammation som har ca 10 medarbetare, från grundutbildningsstudenter, doktorander, postdocs, tekniker och forskare där framförallt forskning om Alzheimers sjukdom bedrivs.  

Båda arbetsplatserna värnar om en kreativ, inkluderande och god arbetsmiljö med stort mått av flexibilitet och eget ansvar. Regelbundna frukostar, fika och möten är en del av arbetet.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. 

Anställningen har flexibel arbetstid då arbetsinsatsen varierar över tid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos osshttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Arbetsuppgifterna inkluderar, men är inte begränsade till:

- Särskilt ansvar för att planera, boka och administrera prefektens och forskargruppsledarens arbete
- Mötes/lokal/resebokningar
- Handläggning av ärenden
- Hantera ansökningsförfarande av anslag

Kvalifikationer  

Krav för anställningen är:

- Du skall ha erfarenhet av undervisning, forskarutbildning och anslagsadministration
- Du skall ha god erfarenhet av administrativt arbete inom högskola/universitet
- Fytande i svenska och engelska i både tal och skrift
- Masterutbildning inom pedagogik
- God kunskap inom Proceedo, Raindance, Sunet Survey, Lucat, Primula, Canvas, Time edit, Ez publish (Dupral), LU box
- Lätt för att lära nya system
- Dokumenterad erfarenhet för kommunikation genom sociala media (X, LinkedIn, Facebook)
- Erfarenhet av av att utveckla hemsidor
- Personliga egenskaper som eftersöks är att vara serviceinriktad, ha god samarbetsförmåga, självständighet och problemlösande förmåga

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av högskola/universitet 
- Körkort för bil
- Språkkunnighet i tyska
- Erfarenhet av att lägga och följa budget
- Utskick och författande av informationsbrev

Övrigt

Anställning planeras att påbörjas den 1 januari 2024 på 20%. Provanställning kan kommas att tillämpas.


Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, samt övriga dokument som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Mer om medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Student Research Assistants for Afghanistan Programme, Lund

About RWI and the Afghanistan Programme The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) has worked for nearly forty years to promote respect for human rights through research, education and capacity development. We believe that by supporting practitioners and bringing people together around human rights, on the basis of new knowledge and tools developed, connecting theory and practice, we contribute to lasting human rights change... Visa mer
About RWI and the Afghanistan Programme

The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) has worked for nearly forty years to promote respect for human rights through research, education and capacity development. We believe that by supporting practitioners and bringing people together around human rights, on the basis of new knowledge and tools developed, connecting theory and practice, we contribute to lasting human rights change. If you, like us, are passionate about achieving human rights change and want to work in a dynamic international environment, this position may be for you.

RWI is an independent academic institution established at Lund University in Sweden in 1984. We combine multi-disciplinary human rights research with education, capacity building, and outreach to contribute to a wider understanding of, and respect for, human rights and humanitarian law. We work with four thematic areas within human rights: ‘access to justice’, ‘non-discrimination and inclusion’, ‘human rights and the environment’ and ‘business and human rights’. Since the early 1990s, we have cooperated with a wide range of institutions and organisations in Africa, Asia, Europe, Latin America and the Middle East, to advance the practical application of human rights around the world. Our cooperation is characterised by mutual trust, long-term commitment, and achievement of common objectives. Currently, we have offices in Harare, Jakarta, Lund, Nairobi, Phnom Penh, and Yerevan.

RWI’s Afghanistan programme is managed from Lund since 2021, and currently entails three components: The hosting of and support to the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan; the hosting of/support to Afghan Research Fellows in Lund and online; and roundtables and conferences. For more information, see https://rwi.lu.se/afghanistan-programme/

Starting 2024, the programme will also include trainings for Afghan human rights defenders, among other new components, as well as an overall expansion in scope, which includes activities in Asia. 

Main areas of work

Provide research assistance to RWI’s Afghan research fellows, as agreed individually with each fellow and with the mentor, to ensure that they all successfully conclude their respective research projects with RWI, between January and December 2024.

Support in conducting literature reviews and in searching RWI’s online library resources will be part of research assistant tasks, particularly for fellows that are not be based in Lund/Sweden. 

The research assistants are also expected to support logistics of conferences, seminars, roundtables, and/or other events in the Afghanistan programme. 

It is a part time contract approx. 20-25 % for 2024 with a probation period.

Qualifications

You are currently enrolled in any of the human rights related master’s programmes at Lund University, or in other relevant academic programmes with commuting distance to Lund.

You can work in a multidisciplinary setting and have an open mind to diverse theories and methodologies. You can work both independently and in teams, have great attention to detail, find it easy to collaborate and are reliable, curious, and proactive. You can communicate fluently in English both spoken and written. You have a valid work permit in the EU.

Cultural sensitivity is a requirement.

Application process

If you are interested in the position, please submit your CV and a brief (less than 500 words) letter of interest through the “Apply” button below.

The deadline for applications is 12 January 2024, please note that applications sent by email will not be registered. 

For any questions about the position, please contact Helena Olsson at [email protected] .

The Raoul Wallenberg Institute promotes diversity and welcomes applications from all qualified persons, regardless of race, colour, religion, gender, sexual orientation, gender identity, nationality, age, disability, or other protected status under the law.

We look forward to receiving your application! Visa mindre

Journaladministratör till Region Skåne i Lund

Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar till stor del att sekretesspröva journalutlämningar. Du bemannar även Region Skånes telefonjour någon dag per vecka. Här har du mycket kontakt med medborgare, vårdgivare, försäkringsbolag, myndigheter samt interna kontakter. Det är därför viktigt att du som arbetar här känner dig bekväm i att prata med olika typer av människor. Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid. Din profil Vi söker dig som kan b... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar till stor del att sekretesspröva journalutlämningar. Du bemannar även Region Skånes telefonjour någon dag per vecka. Här har du mycket kontakt med medborgare, vårdgivare, försäkringsbolag, myndigheter samt interna kontakter. Det är därför viktigt att du som arbetar här känner dig bekväm i att prata med olika typer av människor.
Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid.


Din profil
Vi söker dig som kan börja relativt omgående!
Här arbetar du i team, med individuella arbetsuppgifter. Detta ställer krav på att du skall vara trygg, ha en hög integritet, vara kundorienterad samt förstå innebörden av sekretess.
För att trivas som Journaladministratör tror vi att du som söker är en extrovert person, som gillar att hålla ett högt arbetstempo och ser samarbete som en självklarhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

- Mycket god datorvana.
- Minst gymnasial utbildning.
- Mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.

Vi ser gärna att du som söker ska kunna stanna på arbetsplatsen minst 1 år.

Intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.


Om oss
Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som har varit verksamt sedan 1999. Vi skapar karriärmöjligheter för människor och kostnadseffektivitet för företag. Vi tror på långsiktiga relationer och arbetar därför engagerat med en lokal och personlig närhet till våra kunder, konsulter och kandidater. Vår målsättning är att hitta den optimala matchningen och därmed få organisationer och människor att utvecklas.

Söder & Co ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Visa mindre

Programme Associate for Afghanistan Programme, Lund

About RWI and the Afghanistan Programme The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) has worked for nearly forty years to promote respect for human rights through research, education and capacity development. We believe that by supporting practitioners and bringing people together around human rights, on the basis of new knowledge and tools developed, connecting theory and practice, we contribute to lasting human rights change... Visa mer
About RWI and the Afghanistan Programme

The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) has worked for nearly forty years to promote respect for human rights through research, education and capacity development. We believe that by supporting practitioners and bringing people together around human rights, on the basis of new knowledge and tools developed, connecting theory and practice, we contribute to lasting human rights change. If you, like us, are passionate about achieving human rights change and want to work in a dynamic international environment, this position may be for you.

RWI is an independent academic institution established at Lund University in Sweden in 1984. We combine multi-disciplinary human rights research with education, capacity building, and outreach to contribute to a wider understanding of, and respect for, human rights and humanitarian law. We work with four thematic areas within human rights: ‘access to justice’, ‘non-discrimination and inclusion’, ‘human rights and the environment’ and ‘business and human rights’. Since the early 1990s, we have cooperated with a wide range of institutions and organisations in Africa, Asia, Europe, Latin America and the Middle East, to advance the practical application of human rights around the world. Our cooperation is characterised by mutual trust, long-term commitment, and achievement of common objectives. Currently, we have offices in Harare, Jakarta, Lund, Nairobi, Phnom Penh, and Yerevan.

RWI’s Afghanistan programme is managed from Lund since 2021, and currently entails three components: The hosting of and support to the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan; the hosting of/support to Afghan Research Fellows in Lund and online; and roundtables and conferences. For more information, see https://rwi.lu.se/afghanistan-programme/

Starting 2024, the programme will also include trainings for Afghan human rights defenders, among other new components, as well as an overall expansion in scope, which includes activities in Asia. 

Programme Associate

As RWI scales up its Afghanistan programme into a large, multiple-donor programme, the programme team in Lund, Sweden, will expand to be able to efficiently support research fellows and experts; implement activities in Sweden and abroad; and to manage budgets, risks, and results.

Responsibilities of the Programme Associate include a combination of administrative and financial support tasks, including e.g., travel arrangements and activity logistics needed in the programme, as well as assisting in ensuring timely follow-up of budget progress, forecasts, and reports, including comments on deviations.

While the aim of administrative tasks is to facilitate the efficient planning, implementation and follow-up of activities, the aim of the financial responsibilities in the position is to reinforce budget management and monitoring in the programme. 

The position is based in Lund, Sweden, full time and starting 1 Feb 2024. The contract is a fixed-term for one year, can be renewed and includes a probation period of up to six months.

To see the full description of responsibilities and qualifications of the position, please click here.

Your profile

We are looking for a proactive, efficient, and detail-oriented person, who is willing and capable of taking responsibility for assigned tasks, and of building and maintaining good working relationships with colleagues and diverse stakeholders in an international context.

Applicants do not need to have formal education as economist or accountant, but experience in related tasks is an asset. Interest and proven capacity for learning new skills are required. 

Strong administrative skills and cultural sensitivity are required. Further details on essential and desired qualifications are listed in the link above.

Permission to work in the EU/Sweden is necessary.

Application process

Apply for this position no later than 26 December 2023, by uploading your CV, motivation letter, and any other supporting documents through the “Apply” function below.

Please note that applications sent by email will not be registered. 

The expected start date is early 2024, subject to the availability of funding.

For any questions about the position, please contact Helena Olsson at [email protected] .

The Raoul Wallenberg Institute promotes diversity and welcomes applications from all qualified persons, regardless of race, colour, religion, gender, sexual orientation, gender identity, nationality, age, disability, or other protected status under the law.

We look forward to receiving your application! Visa mindre

Amanuens

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen.

Institutionen har ungefär 90 anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS.

Projektets namn: Cultivating identities and capitalism: Scandinavians and the Siamese royal elite in-between empires. Tre forskare utgör projektgruppen som leds av Fil. Dr. Karin Zackari. Övriga anställda är Fil.Dr. Preedee Hongsaton (Lunds universitet, Linnéuniversitetet) och Fil.Dr. Søren Ivarsson (Lunds universitet, Chiang Mai University). Som anställd i projektet kommer du arbeta närmast Karin Zackari och Preedee Hongsaton. Arbetet kan utföras på distans med regelbundna möten digitalt eller på plats vid Lunds universitet.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

- Organisera redan insamlat thailändskt digitaliserat arkivmaterial.
- Läsa och sammanfatta thailändska källor på engelska samt skapa underlag till en databas (i lämpligt digitalt verktyg).
- Arbeta med nätverksanalys utifrån det thailändska arkivmaterialet.
- Assistera forskarna med projektets blogg.

Vi lägger stor vikt vid att du som söker är noggrann, kommunicerar väl och kan arbeta i grupp.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:
- Läser en utbildning vid Humanistisk-Teologisk fakultet kan thailändska (modersmål eller avancerad), engelska (avancerad)
- Är student på masternivå med kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap
- Har tidigare erfarenhet av forskningsassistans.
- Ska ha erfarenhet av att skriva rapporter.

Meriterande för anställningen är att du:

- Har tidigare erfarenhet av att översätta till och från thailändska.
- Kunskap i kinesiska är också meriterande har erfarenhet av att syntetisera stora mängder information för forskning- och rapportskrivande

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-01-01-2024-06-30 och avser omfattning på 20% av heltid. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av flextidsavtalet.

Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Projektets namn: Cultivating identities and capitalism: Scandinavians and the Siamese royal elite in-between empires.

Tre forskare utgör projektgruppen som leds av Fil. Dr. Karin Zackari. Övriga anställda är Fil.Dr. Preedee Hongsaton (Lunds universitet, Linnéuniversitetet) och Fil.Dr. Søren Ivarsson (Lunds universitet, Chiang Mai University). Som anställd i projektet kommer du arbeta närmast Karin Zackari och Preedee Hongsaton. Arbetet kan utföras på distans med regelbundna möten digitalt eller på plats vid Lunds universitet.

Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen. Institutionen har ungefär 90 anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS. Institutionen har en vital forsknings- och utbildningsmiljö. Vi månar om en god arbetsmiljö där vi alla tillsammans bidrar till verksamhetens bästa. Vi har återkommande gemensamma personalmöten, gemensamma fikor och årlig psykosocial enkät.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
- Organisera svenskt och danskt digitaliserat arkivmaterial,
- Arbeta med digitala verktyg för att skapa databaser och visualiseringar av forskningsdata.
- Assistera forskarna med projektets blogg.

Vi lägger stor vikt vid att du som söker är noggrann, kommunicerar väl och kan arbeta i grupp.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:


- Läser en utbildning vid Humanistisk-Teologisk fakultet
- Språkliga krav: Engelska (avancerad), svenska. Dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska och engelska.
- Dokumenterad kunskap i Excel.

Meriterande för anställningen är att du:
- Kan läsa danska
- Har erfarenhet av att vara forskningsassistent
- Har erfarenhet av rapportskrivande eller att göra forskningspresentationer
- Tidigare erfarenhet som forskningsassistent eller som praktikant i liknande forskningsprojekt.
- Erfarenhet av kodning i Excel för nätverksanalyser.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden Antingen 2024-03-01–2024-04-30 eller enligt överenskommelse och avser omfattning på 20% av heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Anställningen omfattas av flextidsavtalet.

Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Administratör till Digitalisering IT MT i Lund

Gör skillnad. Varje dag. Är du nyfiken, strukturerad, snabb och brinner för att ge utmärkt service? Vill du få möjligheten att utvecklas, att få värdefull erfarenhet inom administration och vara med och göra skillnad på riktigt? Då kan tjänsten som Administratör på Digitalisering IT och MT vara något för dig! Förvaltningen Digitalisering IT och MT bildades i januari 2020 och ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens u... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Är du nyfiken, strukturerad, snabb och brinner för att ge utmärkt service? Vill du få möjligheten att utvecklas, att få värdefull erfarenhet inom administration och vara med och göra skillnad på riktigt? Då kan tjänsten som Administratör på Digitalisering IT och MT vara något för dig!

Förvaltningen Digitalisering IT och MT bildades i januari 2020 och ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system samt att ansvara för att, genom hela produktlivscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter (MTP) och bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden.

Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen, och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation samt möjliggör arbetet med digitalisering och införande av nya arbetssätt i Region Skånes verksamheter.

Verksamhetsområde applikation ansvarar för utveckling och förvaltning av Digitalisering IT och MT:s digitala tjänsteutbud. I uppdraget ingår att i nära samarbete med verksamheten skapa ändamålsenliga digitala tjänster som skapar möjlighet till effektiva, smarta och innovativa arbetssätt. Vi ansvarar också för att förvalta och utveckla både tjänster och underliggande applikationer och system. Verksamhetsområdet består av fem enheter som ansvarar för olika tjänsteområden.

ARBETSUPPGIFTER
Som administratör är ditt uppdrag att stötta såväl chefer som verksamheten i stort med administrativa uppgifter såsom beställningar, fakturering, bokningar, samordning av möten och HR-administration. Därtill spelar du en viktig roll i att vara behjälplig med att hantera och ta fram svar på olika frågor som kan dyka upp i vardagen samt vid behov att korrekturläsa texter och förbereda presentationsmaterial. Du kommer även vara delaktig i administration rörande on- och offboardning för medarbetare inom verksamhetsområdet. Därtill deltar du i organisering av event inom förvaltningen så som förvaltningsdagar och liknande. Arbetsdagen kommer att variera och innebära en mängd olika uppgifter, vissa rutinbaserade och andra av mer ad hoc-karaktär. Sammantaget har du i denna roll en viktig funktion för det administrativa arbetet inom verksamhetsområdet och har en central roll där du säkerställer en smidig och effektiv vardag!

Din huvudsakliga placering är på Medicon Village i Lund med möjlighet till distansarbete de dagar då verksamhetens behov har förutsättningarna för det.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med minst avslutad gymnasial utbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet av administrativt arbete. Du har god kunskap i svenska i såväl tal som skrift. Det är en förutsättning för tjänsten att du har god datorvana och har du tidigare erfarenhet av att arbeta i de digitala system vi använder, så som Raindance och Visma HR-fönster ser vi det som fördelaktigt. Då en del av din roll innebär textbearbetning bland annat i form av korrekturläsning och förberedelse av presentationsmaterial är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av detta.

Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har förmåga att själv prioritera och strukturera ditt arbete. Som person tycker du om när det är ordning och reda och tar stort ägandeskap för dina uppgifter och kan driva dessa självständigt. Du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter samtidigt som du är noggrann, serviceminded och strävar alltid efter att ge bästa möjliga service. Då skriftlig kommunikation är en stor del av din roll är det viktigt att du har lätt för att uttrycka dig väl i skrift. Med en varierande vardag behöver du trivas i en roll där du på egen hand förväntas ta till dig information, lösa problem och hantera uppgifter på ett framgångsrikt sätt. Avslutningsvis tror vi att du är öppen inför förändringar och har lätt för att anpassa dig efter nya situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltningen Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system. Medicinsk teknik (MT) arbetar även med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning.

Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation. Vi är cirka 350 medarbetare i förvaltningen och finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Tillbemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Visa mindre

Amanuens

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen.

Amanuensen kommer att arbeta inom forskningsprojektet ”Moved Apart. Communicated Experiences of Separation in the Sixteenth and Seventeenth Centuries” vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Projektet är 6-årigt och genomförs av en internationell forskargrupp men baserat i Lund. Projektledare är Lisa Hellman som också kommer att vara amanuensens arbetsledare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
- arbete med databas (understödd av Lisa Hellman)
- kartläggning av existerande brevdatabaser och dess relevans (understödd av Lisa Hellman)
- organisering och delning av projektgemensam litteratur
- organisering och delning av projektgemensamma källor
- externkommunikation och sociala medier (understödd av James Daybell)
- hemsideutveckling och uppdatering (understödd av Lisa Hellman)
- informationsflöde till den större internationella projektgruppen, inkluderat advisory board
- praktisk hjälp vid projektets möten och resor (exkluderat planeringsarbete)
- praktisk hjälp under workshops och seminarier (exkluderat planeringsarbete)

 

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.


Krav för anställningen är att du:

- läser en utbildning vid Humanistisk-Teologisk fakultet
- har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- kan kommunicera på engelska i tal och skrift

 

Meriterande för anställningen är att du:

- har erfarenhet av sociala medier och digital kommunikation har erfarenhet av att organisera och dela information
- har erfarenhet av att medverka som stöd vid sociala eller vetenskapliga arrangemang

 

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-03-01-2024-10-31 och avser omfattning på 20% av heltid. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av flextidsavtalet.

 

Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Arbetet utförs inom det Vetenskapsrådsfinansierade forskningsprojektet “Scripture and Scholarship: The Swedish Search for Ancient Egypt, 1677 – 1739” som leds av Joachim Östlund.

Arbetet kommer att utföras i nära samverkan med forskningsledaren.

Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen. Institutionen har ungefär 90 anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS. Institutionen har en vital forsknings- och utbildningsmiljö. Vi månar om en god arbetsmiljö där vi alla tillsammans bidrar till verksamhetens bästa. Vi har återkommande gemensamma personalmöten, gemensamma fikor och årlig psykosocial enkät.Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
Text-mining och transkribering av digitaliserat svenskt källmaterial från mitten av 1600-talet till mitten av 1700-talet (huvudsakligen i frakturstil). Arbetet består vidare i att göra textsökningar på innehåll som berör forntidens Egypten och tidens historicitet. I det senare fallet handlar det om att göra sökningar på begrep som ”tid”, ”period”, ”kronologi”, ”krönika”, ”Anno mundi”, ”historia” etc. 

För varje källa uppförs ett register över träffar på hänvisningar och beskrivningar av ”Egypten” samt på diskussioner om eller kategorier av ”tid”. Kärnfulla citat transkriberas. Varannan vecka sker en projektavstämning av arbetet med diskussion/kommentarer om inventeringen. I arbetsuppgifterna ligger arbeta med inventering av källmaterial och arkiv i samarbete med forskargruppen.

 
Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:

- läser en utbildning vid Humanistisk-Teologisk fakultet
- har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- kan läsa frakturstil på svenska från andra hälften av 1600-talet till tidigt 1700-tal.

Meriterande för anställningen är att du:
- har kunskaper om svensk tidigmodern intellektuell och konfessionell kultur.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-01-01-2024-08-31 och avser omfattning på 20% av heltid. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av flextidsavtalet.

Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Arbetet utförs inom det Vetenskapsrådsfinansierade forskningsprojektet ’Nya prinsar’ som leds av Liesbeth Geevers.

Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Amanuensens arbetsuppgifter består i att:
- Tillgängliggöra ett digitaliserat källmaterial
- Genomsöka dagböckerna t ex genom att skapa en transkription eller genom att använda mjukvaror som kan tolka 1600-tals italiensk handstil – vad som är bästa sättet att göra materialet tillgängligt diskuteras med amanuensen.

Arbetsuppgifterna kräver inte att amanuensen är flytande på italienska, men någon kunskap om språket eller ett annat romanskt språk (t ex franska eller spanska) är en fördel för att kunna säkra sökmaskinens effektivitet, alternativt transkriptionens kvalitet. Handstilen är relativt lätt att tolka. Erfarenhet med gamla handstilar är en fördel men inget hårt krav.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:
- Läser en utbildning vid Humanistisk-Teologisk fakultet
- Har läst minst 60 hp i historia
- Har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Meriterande för anställningen är att du:
- Kan italienska (eller annat romanskt språk)
- Kan läsa handskrift från äldre tid
- Har erfarenhet av Transkribus

 

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-02-01-2024-03-31 och avser omfattning på 20% av heltid. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av flextidsavtalet.

 
Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Administrativt stöd i ärendehantering - Mätning

Till får kund inom energisektorn söker vi dig som arbetar som Administratör idag och som vill utvecklas vidare. Uppdragsbeskrivning Arbetsordrar hanteras när kunder vill öppna sitt kundgränssnitt, byta mätmetod för att teckna avtal med timdebitering för att kunna sänka sina elkostnader, eller installera solceller, frisläppa ärende för kontroll av mätpunkten. Du skall arbeta i Pivotal (CRM-system) och BFUS för att hantera kunddata. Skallkrav Da... Visa mer
Till får kund inom energisektorn söker vi dig som arbetar som Administratör idag och som vill utvecklas vidare.
Uppdragsbeskrivning

Arbetsordrar hanteras när kunder vill öppna sitt kundgränssnitt, byta mätmetod för att teckna avtal med timdebitering för att kunna sänka sina elkostnader, eller installera solceller, frisläppa ärende för kontroll av mätpunkten.

Du skall arbeta i Pivotal (CRM-system) och BFUS för att hantera kunddata.Skallkrav

Datahantering
Noggrann och van vid kunddatahantering
Hantera kunduppgifter konfidentiellt
Förstå processen mellan korrekt kunddata och faktura
Trivas med uppgifter som är repetitativa
Meriterande

Kunna samarbeta, hantera Teams och ha mod att säga att man behöver hjälp om man inte förstår då kunder inte får hanteras fel.
Anställningen är tillsvidare hos Quest Consulting, du kommer utföra ditt arbete hos kund. Arbetstiden är heltid.

Din ansökan

Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

Om oss

Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Visa mindre

Amanuens

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen.

Det senaste året har en forskargrupp ledd av David Larsson Heidenblad och Johan Östling påbörjat ett förberedande arbete för ett större forskningsprogram om kunskapssamhällets historia. Syftet är att undersöka hur det kom sig – och vad det fick för konsekvenser – att politiska, ekonomiska och sociala förhoppningar från c. 1980 kom att knytas allt tätare till ett föreställt kunskaps- och informationssamhälle. Tre viktiga spår för oss är: digitaliseringen och dess konsekvenser, omstöpningen av skola och högre utbildning samt försök att stimulera samverkan och entreprenörskap.Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
- I arbetsuppgifterna ligger arbeta med inventering av källmaterial och arkiv i samarbete med forskargruppen.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:


- Läser en utbildning vid Humanistisk-Teologisk fakultet
- Har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Meriterande för anställningen är att du:
- Har ett intresse för modern-/samtidshistoria och historieforskning
- Har en kandidatexamen i historia
- Har kännedom om kunskapshistoria och/eller kunskapssamhället

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-01-01-2024-06-30 och avser omfattning på 20% av heltid. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av flextidsavtalet.

Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Amanuensen kommer att arbeta inom forskningsprojektet ”För familjens bästa? Adliga arvsstrategier under ståndssamhällets upplösning”.

Projektet bedrivs av Martin Dackling i samarbete med en forskargrupp och löper fram till halvårsskiftet 2025.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
Amanuens arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av att excerpera uppgifter ur adliga bouppteckningar från 1800-talet. Källmaterialet är i huvudsak digitaliserat, men enstaka arkivbesök kan komma att ingå. Amanuensen kommer arbeta med att föra in uppgifterna från källmaterialet i en särskild databas. Arbete med enklare sammanställningar av materialet kan också ingå.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:
- Läser en utbildning vid Humanistisk-Teologisk fakultet
- Har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Meriterande för anställningen är att du:
- Har erfarenhet av att arbeta med handskrivet källmaterial har erfarenhet av att arbeta med handskrifter från 1800-talet har erfarenhet av att arbeta med Excel

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-02-01-2024-12-31 och avser omfattning på ca 15% av heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Anställningen omfattas av flextidsavtalet.

Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Eftermarknadsadministratör - Service

Har du en stark administrativ ådra och trivs i en koordinerande roll? Har du öga för detaljer och drivs av att få löst uppgifter? Är du serviceminded och en självstartande och självgående person som gillar att ha koll? Är du dessutom nyfiken, strukturerad och teknikintresserad? Då ska du söka tjänsten som Eftermarknadsadministratör på Multivac i Lund! Arbetet är placerat på vårt kontor i Lund. MULTIVAC är marknadsledande och teknikledande inom förpackning... Visa mer
Har du en stark administrativ ådra och trivs i en koordinerande roll? Har du öga för detaljer och drivs av att få löst uppgifter? Är du serviceminded och en självstartande och självgående person som gillar att ha koll? Är du dessutom nyfiken, strukturerad och teknikintresserad? Då ska du söka tjänsten som Eftermarknadsadministratör på Multivac i Lund!
Arbetet är placerat på vårt kontor i Lund.

MULTIVAC är marknadsledande och teknikledande inom förpackningsbranschen. Vår utrustning används bland annat inom livsmedelsindustrin, life science och medicinsk industri.
Som Eftermarknadsadministratör kommer du...
att vara en del av vårt serviceteam och arbeta i nära samarbete med våra tekniker på fältet. Rollen innebär att du till störst del kommer arbeta med administrativa uppgifter och att vara den som koordinerar med tekniker gällande fakturering av exempelvis inrapporterade timmar och serviceavtal. Utöver det så kommer du även arbeta med andra interna kontakter och kunder för att få både interna och externa processer att flyta på, som exempelvis:

Beställningar av service-kit och orderbevakning


Ansvara för att servicekit med reservdelar skickas ut till kund


Fakturering i enlighet med utförd service och serviceavtal


För att lyckas i rollen ser vi gärna...
att du har en stark administrativ och koordinerande ådra, och att du arbetat i en liknande roll sedan tidigare är en fördel. Du är van vid kundkontakt och att arbeta självständigt i en roll som kräver noggrannhet och en hög servicenivå. Vidare så har du en viss teknisk förståelse, samt:

Erfarenhet av fakturering


Erfarenhet av SAP eller annat större/liknande ERP-system


Minst en slutförd gymnasial utbildning


God talad och skriftlig svenska och engelska


Som person är du...
en god administratör som skapar ordning och struktur samtidigt som du är nyfiken och informationssökande. Du har lätt för att ta för dig, vara kravställande för att kunna arbeta effektivt och driver gärna saker självständigt. Vidare så är du beslutsam och kommunikativ på ett tydligt sätt.
Vad MULTIVAC erbjuder dig
Du får arbeta med högkvalitativa produkter och tjänster tillsammans med ett trevligt och kompetent gäng under marknadsmässiga villkor. Du kommer inledningsvis att genomgå ett introduktionsprogram där du bl a får en grundutbildning i MULTIVACs maskinprogram och administrativa system. Du får sedan löpande utbildningar såväl som genom egna studier i vårt e-learningsystem och interna utbildningar. Vi arbetar nära varandra och alla anställda uppmuntras att både ta initiativ och få vara med att påverka.
Ansökan
Låter det intressant? Då är du är varmt välkommen att söka via ansökningsformuläret. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
I denna rekrytering samarbetar vi med Roi Rekrytering. För frågor rörande rekryteringsprocessen och rollen, vänligen kontakta ansvarig Rekryterare Lukas Drelich på [email protected]
Om MULTIVAC
MULTIVAC är ett familjeägt tyskt bolag med 6700 medarbetare och 87 dotterbolag världen över. MULTIVAC AB är ett dotterbolag till den tyska koncernen och drivs som ett eget bolag men med den solida koncernen i ryggen. MULTIVAC är marknadsledande och teknikledande inom förpackningsbranschen. Förpackningsmaskinerna används bland annat inom livsmedelsindustrin, life science och medicinsk industri. Vårt huvudkontor finns i Lund, vi har totalt drygt 30 medarbetare i Sverige och en stabil omsättning på >100 MSEK per år.
Läs mer på: www.multivac.com Visa mindre

Administratör efterfrågas till kund i Lund

Dina arbetsuppgifter Vår kund inom energibranschen söker en konsult för administrativt stöd i ärendehantering - Mätning. Arbetsordrar behandlas när kunder önskar få tillgång till sitt kundgränssnitt, ändra sin mätmetod för att teckna avtal med timdebitering och på så sätt minska sina elkostnader, installera solceller eller frisläppa ärenden för kontroll av mätpunkten. Vår kund söker en person med erfarenhet inom datahantering och som är van vid att hant... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Vår kund inom energibranschen söker en konsult för administrativt stöd i ärendehantering - Mätning.

Arbetsordrar behandlas när kunder önskar få tillgång till sitt kundgränssnitt, ändra sin mätmetod för att teckna avtal med timdebitering och på så sätt minska sina elkostnader, installera solceller eller frisläppa ärenden för kontroll av mätpunkten.

Vår kund söker en person med erfarenhet inom datahantering och som är van vid att hantera kunddata på ett noggrant sätt. Det är viktigt att du kan hantera kunduppgifter konfidentiellt och säkerställa att all information behandlas på ett korrekt sätt.

En viktig del av rollen är att förstå processen mellan korrekt kunddata och fakturering. Du kommer att vara involverad i att säkerställa att rätt kunddata används vid fakturering och att eventuella felaktigheter eller avvikelser upptäcks och korrigeras i tid.
Som person bör du trivas med uppgifter som är repetitiva, eftersom en del av arbetsuppgifterna kommer att vara rutinartade.

Fördel att ha:
- Bra samarbetsförmåga
- Erfarenhet av Teams
- Mod att be om hjälp om man inte förstår
- Felhantering av kunder är viktigt

Om du är noggrann, van vid kunddatahantering, kan hantera kunduppgifter konfidentiellt, förstår processen mellan korrekt kunddata och faktura, samt trivs med repetitiva uppgifter, så kan detta vara den perfekta rollen för dig.Tillträde och ansökan
Startdatum: 2024-01-01
Slutdatum: 2024-09-01
Sista ansökningsdagen: 2023-11-24
Ort: Lund
Kontaktperson: +46 795855599
Urval och intervjuer sker löpande

Om oss
Sway Sourcing är ett modernt företag som rekryterar inom flera branscher på den svenska arbetsmarknaden. Vi matchar kandidaters kompetens och kunskap med företagets behov. Sway Sourcing har en företagsledning och personal med lång erfarenhet i rekryteringsbranschen, både som ägare och anställda. Vi har ett stort nätverk inom de branscher vi specialiserat oss inom och kan därför hitta de kandidater som snabbt blir en tillgång för företagen. Visa mindre

Projektassistent inom samhällsundersökningar

Om Enkätfabriken Vi på Enkätfabriken arbetar med undersökningar som leder till samhällsutveckling. Vi arbetar främst mot offentlig men även privat och ideell sektor. Bland våra större kunder finns Stockholms stad och Göteborgs stad, Svensk Kollektivtrafik, Myndigheten för tillgängliga medier, Hyresgästföreningen och många andra. De undersökningar vi genomför är varierande, ofta komplexa och framförallt viktiga. Många beslut fattas av kommuner, myndigheter,... Visa mer
Om Enkätfabriken
Vi på Enkätfabriken arbetar med undersökningar som leder till samhällsutveckling. Vi arbetar främst mot offentlig men även privat och ideell sektor. Bland våra större kunder finns Stockholms stad och Göteborgs stad, Svensk Kollektivtrafik, Myndigheten för tillgängliga medier, Hyresgästföreningen och många andra.
De undersökningar vi genomför är varierande, ofta komplexa och framförallt viktiga. Många beslut fattas av kommuner, myndigheter, företagsledningar och andra aktörer baserat på resultatet i mätningar som vi genomfört.
Vi är ett växande företag med för närvarande ca 30 anställda. Därför är varje anställds insatser viktiga för att företaget som helhet skall fungera på bästa sätt.
Är du en effektiv och strukturerad person som har sinne för både textskrivning och siffror men också för planering och administration? Känner du dig bekväm med att lära dig nya saker snabbt och är van vid att hantera olika IT-verktyg? ställer upp för dina kollegor när de behöver hjälp? Då kan du läsa vidare!
Vi på Enkätfabriken behöver utöka vårt underbara team med timanställda projektassistenter. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och utvecklande. Eftersom detta är en timanställning med olika mycket att göra vid olika perioder så tror vi att detta jobbet skulle passa dig som studerar på högskola/universitet extra mycket eftersom du kan kombinera dina studier med relevant antal timmar beroende på vår efterfrågan men också anpassat efter dina studier!
På Enkätfabriken arbetar vi med flera olika IT-verktyg. Att ha viss IT-vana och framförallt ett driv att lära sig nytt snabbt är en förutsättning för att trivas i rollen. Vi arbetar även mycket med rapporter, textkorrektur, siffror och data sammanställning av olika slag. Därför ser vi gärna att din studiebakgrund är kopplad till samhällsvetenskap, ekonomi, kommunikation, statistik eller annan relevant bakgrund. Det är också därför som många av våra timanställda stannar hos oss efter avklarade studier eftersom de arbetsuppgifter som vi erbjuder är i många fall relevanta till studierna inom ovannämnda ämnen/inriktningar.
Därför kan detta vara en unik chans för dig som studerar att få bygga på din erfarenhet med relevanta och utvecklande arbetsuppgifter och vem vet kanske är detta en början på din karriär hos oss?!
Arbetsuppgifter:
Du kommer att stötta upp i olika projekt där hjälp behövs. Det kan vara allt från rapport sammanställning och korrektur till olika administrativa uppgifter. Exempelvis
Korrektur av olika rapporter, texter, siffror, data korrektur samt enkät korrektur
Sammanställa och skriva olika rapporter och texter.
Skapa webbenkäter och webbformulär i Enkätfabrikens verktyg
Olika administrativa uppgifter, support, skanningKvalifikationer:
Noggrannhet är centralt
Passion för att skriva och hantera texter
Effektivitet och förmåga att hantera olika typer av uppgifter
Mycket god förmåga att kommunicera i skrift och tal
God IT-vana och förmåga att snabbt lära sig nya digitala verktyg
Hjälpsam och kan ställa upp med kort varsel
Gärna pågående högskole/universitetsstudier inom samhällsvetenskap, ekonomi, kommunikation, statistik eller annan relevant utbildning.OBS: Vi arbetar löpande med rekryteringsarbetet och kan komma att tillsätta tjänsten innan ansökningstiden gått ut. Sök därför så snart som möjligt. Visa mindre

4 SI-ledare

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en mycket framgångsrik pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bland annat de flesta lärosätena i Sverige.

European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa. 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.

Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, en ledarskapsutbildning och direkt erfarenhet av att använda den i praktiken, samt värdefulla professionella kontakter med såväl fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenhet visar att före detta SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Institutionen för arkeologi och antikens historia söker fyra SI-ledare, en var i de fyra ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk osteologi och historisk arkeologi. Tjänsten avser både grundkurs och fortsättningskurs i ämnena under vårterminen 2024.

Som SI-ledare kommer du regelbundet (i genomsnitt en gång i veckan för grundkursen, mer sällan för fortsättningskursen) att ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik. Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets begrepp och frågeställningar och tillsammans komma fram till svar och lösningar. Studenterna lär sig att se varandra som lärresurser och tränas i kollaborativt lärande.

Som SI-ledare har du som uppgift att leda studenterna och strukturera SI-passen så att dessa fungerar optimalt. Tillsammans med gruppen bearbetar ni kursinnehållet som redan presenterats av lärarna och din roll som SI-ledare är att vara ett stöd och bollplank i denna process.

Utöver att förbereda och leda SI-pass i aktuell kurs ska du också:
- Registrera och rapportera närvaro efter varje SI-pass.
- Skriva en reflektiv rapport efter varje SI-pass.
- Schemalägga dina egna SI-pass i kontakt med studieadministratören, och i övrigt bistå med SI-administration.
- Delta i metodhandledarmöten ca var tredje vecka.
- Observera de andra SI-ledarna i arbetsgruppen 1-2 gånger per termin och ge feedback
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Arbetstiden är förlagd till undervisningstid, måndag-fredag mellan klockan 08.00-17.00.

Kvalifikationer
För att söka en amanuenstjänst måste du vara antagen till en utbildning på grund- eller avancerad nivå på fakulteten. Masterexamen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är:
- du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna
- du ska ha deltagit i SI-pass som student
- du ska ligga i fas med dina studier
- du ska relativt nyligen ha läst och blivit godkänd på kurserna du vill leda
- du ska vara ansvarstagande, flexibel och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov
- du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska 

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning. Denna erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan alltså söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Utöver detta läggs mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande för anställningen är:
- du har mycket goda resultat i kurserna du vill leda
- du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scoutrörelsen osv.)
- du har lätt för att samarbeta med andra
- du kan arbeta självständigt
- du blivit rekommenderad av en lärare eller av din SI-ledare
- du är intresserad av pedagogik, gruppdynamik och ledarskap

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom SI-verksamheten samt bidra till dess framtida utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppgifterna.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2024-01-10 – 2023-06-10 och avser en omfattning på mellan 10-15%  Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av att vara SI-ledare och på vilket sätt du är lämplig för detta uppdrag.

Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna och godkänd på kursen som du vill vara SI-ledare på (ange tydligt i din ansökan vilket ämne din ansökan rör) som du vill bli SI-ledare i).

Ansökan bör även innehålla en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). De högst rankade sökande kommer att bli kallade till intervju.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige och erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning.

Institutionen består av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi, vilka delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Administratör till Habiliteringsmottagning barn och unga i Lund

Ansök    Nov 15    REGION SKÅNE    Administrativ assistent
Gör skillnad. Varje dag. Varmt välkommen till habiliteringen, en kunskapsorganisation som präglas av respektfullt bemötande, engagemang, samarbete och hög kompetens! Här bemöter vi alla utifrån individuella förutsättningar och vårt arbete vilar på Region Skånes värdegrund: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Verksamhetsområde habilitering vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar, så som rörelsenedsättning... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Varmt välkommen till habiliteringen, en kunskapsorganisation som präglas av respektfullt bemötande, engagemang, samarbete och hög kompetens! Här bemöter vi alla utifrån individuella förutsättningar och vårt arbete vilar på Region Skånes värdegrund: välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Verksamhetsområde habilitering vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar, så som rörelsenedsättning, autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar även mot patienternas familjer, närstående och personal. Verksamheten bygger på ett tvärprofessionellt och personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att våra patienter har full delaktighet i planering, utvärdering och uppföljning av insatserna. I verksamheten arbetar olika yrkeskategorier så som fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, specialpedagog, dietist, sjuksköterska, läkare, fritidskonsulent, badmästare, receptionist och medicinsk sekreterare.

På enheten är vi cirka 30 medarbetare och vi finns placerade på vackra Annetorpsområdet i Lund. Här finns också delar av Eslöv-Lund enheten som vi har ett nära samarbete med, där inte minst den administrativa personalen hjälps åt över enhetsgränserna. Tillsammans med övrig administrativ personal i Lund samarbetar du också med den medicinska sekreterare som finns på mottagningen i Eslöv.


ARBETSUPPGIFTER
Hos oss erbjuder vi dig ett varierat arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Som administratör svarar du i enhetstelefonen som är kopplad till Callguide, gör av-/ombokar av besök samt hanterar 1177. Därtill sitter du ibland i vår reception där du registrerar besök samt hjälper barn och familjer när de har frågor. Du är också huvudansvarig för post- och remisshantering. Utöver det är du ett stort administrativt stöd till dina kollegor på enheten och hjälper bland annat till att boka rum och hanterar beställningar via Marknadsplatsen.

Arbetstiden är förlagd under dagtid. När du ansvarar för telefonen på förmiddagen börjar din arbetstid klockan 07.30.

Vi hoppas du tycker detta låter intressant och vill bli vår nya kollega!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning samt erfarenhet av receptions- och administrativt arbete. Därtill har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Du är en van datoranvändare och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i PMO, PASiS och Callguide.

För att trivas i den här rollen tror vi att du är driven, strukturerad och initiativtagande. Du har en god servicekänsla och ett gott bemötande mot såväl patienter och anhöriga som kollegor. Vidare är du positiv, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du gillar problemlösning samtidigt som du har förmåga att ställa om och växla mellan olika arbetstempo när det krävs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Receptionist tillika administratör till Vårdcentralen Sankt Lars i Lund

Ansök    Nov 15    REGION SKÅNE    Administrativ assistent
Gör skillnad. Varje dag. Är du nyfiken på ett spännande arbete omgiven av kompetenta kollegor och en vacker miljö? Då är du varmt välkommen att söka dig till oss! Vårdcentralen Sankt Lars verkar inom vårdvalet och arbetar med framåtdrivande primärvård i unika lokaler i den vackra Sankt Larsparken i Lund. Vi är en medelstor vårdcentral med cirka 8 500 listade patienter och 35 anställda i en stabil personalgrupp med bred kompetens, som präglas av ett gott... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Är du nyfiken på ett spännande arbete omgiven av kompetenta kollegor och en vacker miljö? Då är du varmt välkommen att söka dig till oss!

Vårdcentralen Sankt Lars verkar inom vårdvalet och arbetar med framåtdrivande primärvård i unika lokaler i den vackra Sankt Larsparken i Lund. Vi är en medelstor vårdcentral med cirka 8 500 listade patienter och 35 anställda i en stabil personalgrupp med bred kompetens, som präglas av ett gott arbetsklimat och samarbete över yrkesgränserna.

På vårdcentralen har vi mottagning inom äldrevård, astma/KOL, diabetes, inkontinens, barnavårdscentral (BVC) och särskilda boenden. Vi är ackrediterade för kognitiv beteendeterapi (KBT). På vårdcentralen finns dessutom ett rehabiliteringsteam med fysioterapeuter, kurator, psykolog och arbetsterapeut. Förutom det har vi även en ansluten filial för omhändertagande av unga vuxna med psykosociala problem.

Hos oss finns ett stort engagemang för våra patienter och intentionen att tillsammans utveckla och optimera patientflödet inom enheten. Vårt patientunderlag är varierat vilket innebär att ingen arbetsdag är den andra lik.ARBETSUPPGIFTER
Denna tjänst erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete. Som receptionist/administratör hos oss är du ansiktet utåt. Dina arbetsuppgifter är varierande och innebär en kombination av receptionsarbete samt administrativt arbete. Arbetet innebär bland annat att ta emot patienter, hänvisa vidare samt att svara på frågor över disk och via telefon.

I den administrativa delen består av hantering av:
- Bemanning av vår reception.
- Scanning.
- Kassaredovisning.
- Hantering av E-tjänster och post.
- Remisshantering
- Beställning av kontorsmaterial
- Tolkbeställning.

Ni har regelbundna möten med verksamhetschefen samt APT varannan vecka. Dina kollegor har alla olika bakgrund och erfarenhet, men den gemensamma nämnaren hos oss är arbetsglädje och samarbete. Vi är positiva till förbättringar och vågar prova nytt och tänka annorlunda.

På Vårdcentralen Sankt Lars erbjuder vi dig ett varierande arbete och trevliga kollegor. Vi som arbetar här är en kompetent, effektiv och trygg grupp. Därutöver erbjuder vi dig goda möjligheter till andra ansvarsområden utifrån intresse och erfarenhet.

Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning och det är meriterande om du har en serviceutbildning eller vårdutbildning. Vidare ser vi att du har telefon- och datorvana samt vana av att arbeta i olika system som exempelvis PMO och Pasis. Har du erfarenhet av liknande arbete inom vården eller inom service ser vi det som en fördel. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Tidigare arbetslivserfarenhet från primärvård är meriterande.

I vår vardag uppstår det ofta förändringar och då är det av stor vikt att kunna förhålla sig till dessa. Du behöver även kunna anpassa arbetssättet när förutsättningarna så kräver. Därutöver har du ett stort intresse för utveckling, lärande och självklart administration. Vi vill även att du precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och chef.

Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi värdesätter att du tycker om att ha med människor att göra och har förmågan att ge ett lyhört och professionellt bemötande. Därtill är du lösningsorienterad och du har en hög känsla för service. Då vi är måna om att hitta rätt person kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Administrativ samordnare

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen https://portal.

research.lu.se/sv/organisations/mental-health-activity-and-participation (PAD) är en tvärvetenskaplig forskargrupp som fokuserar på psykosociala insatser som kan bidra till ökad psykisk hälsa och personlig återhämtning. Vi värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande. Arbetsuppgifter kan även vara kopplad till det nationella forskarnätverket http://www.cepi.lu.se (CEPT). PAD och CEPI leds av professor Ulrika Bejerholm. 

Vi söker nu en driven och erfaren administrativ samordnare till en nystartad randomiserad kontrollerad studie (RCT) om missbruk och arbete som sker i nära dialog och samarbete med forskningsverksamheter runtom i Sverige (IPS-ADAS trial). Forskargruppen består av fyra forskare inom psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, beroendemedicin, socialt arbete och arbetsterapi. 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss om att vara anställd vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som administratör med erfarenhet av forskning ansvarar du för att samordna verksamheterna samt arbeta med olika delar av forskningen. Du kommer att vara ett operativt stöd gentemot chef och ledningen i projekten med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Forskningsadministrativa uppgifter tillkommer inom närliggande projekt under ledning av professor Bejerholm.

I arbetsuppgifterna ingår:
• koordinering och administration av övergripande projektgrupp, operativa arbetsgrupper samt forskargrupp kopplad till RCTn
• koordinering och administration av rekrytering, randomisering samt datainsamling tillsammans med forskare och personal inom respektive forskningskontext
• genomförande av datainsamling såsom intervjuer, dokumentation samt initial analys
• administration kopplad till ansökningshanteringssystemet PRISMA, LUCRIS, datainsamlingssystemet RedCap, samt datasäkerhetssystemet LUSEC där all data sparas
• formatering av manuskript, tabeller och figurer, samt upprättande av referenslistor enligt Endnote
• hantering och inmatning av information i det webbaserade ansökningshanteringssystemet PRISMA, datainsamlingssystemet RedCap samt datasäkerhetssystemet LUSEC
• hantering och förvaring av material i förhållande till enskildas grundläggande rättigheter och friheter och rätt till skydd av personuppgifter (GDPR) samt etikansökan
• framtagande och sammanställning av informationsmaterial

Resor i tjänsten förekommer och även andra administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:
• utbildning på forskarutbildningsnivå, disputerad inom medicinsk vetenskap (inklusive hälsovetenskap såsom arbetsterapi, fysioterapi, och omvårdnad), socialt arbete och samhällsvetenskap
• dokumenterad erfarenhet av kvalificerat och självständigt administrativt arbete inom forskningsprojekt
• dokumenterad erfarenhet av SPIRIT guidelines, forskningsstudier med en randomiserad kontrollerad design enligt CONSORT-statement
• dokumenterad erfarenhet av att arbeta med LibGuide
• dokumenterat goda datorkunskaper, inklusive erfarenhet av att arbeta med Microsoft Office, datoriserade administrativa system och statistikprogram samt genomgången kurs av Drupal 8 för publicering av hemsidor
• god förmåga att lägga upp effektiva och säkra forskningsadministrativa rutiner för komplexa behov
• mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på engelska och svenska

Det är meriterande för anställningen om du har erfarenhet av SPIRIT guidelines och CONSORT-statement, koordinering av randomiserade studier och forskningsadministration som involverar samarbete med personal och patienter/klienter inom ffa regional och kommunal missbruksvård, samt brukarorganisationer.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen som administrativ samordnare behöver du ha förmåga att samordna projektet och att skapa goda relationer. Du behöver ha en god känsla för service och samtidigt ha en förmåga att kunna prioritera för att uppnå en god avvägning mellan servicenivå och kvalitet.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 50% procent med önskat tillträde den 1 januari, 2024 eller enligt överenskommelse. Provanställning under 6 månader tillämpas. Det finns möjlighet till delaktighet i forskningen. Det är ingen meriteringstjänst inom forskning utan framför allt av teknisk/praktisk art.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)”

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Teknisk administratör inom Master Data

Ansök    Nov 13    Emploid AB    Administrativ assistent
Om företaget Emploid söker för kunds räkning en teknisk administratör inom Master Data. Vår kund är ett internationellt bolag verksamma inom förpackningsindustrin. Tjänsten är ett konsultuppdrag där anställning sker hos Emploid. EMPLOID är medlem i Kompetensföretagen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega. Almega ingår i Svenskt Näringsliv. För mer information se www.kompetensforetagen.se och www.almega.se Om tjänsten Som administratör... Visa mer
Om företaget
Emploid söker för kunds räkning en teknisk administratör inom Master Data. Vår kund är ett internationellt bolag verksamma inom förpackningsindustrin. Tjänsten är ett konsultuppdrag där anställning sker hos Emploid.
EMPLOID är medlem i Kompetensföretagen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega. Almega ingår i Svenskt Näringsliv. För mer information se www.kompetensforetagen.se och www.almega.se
Om tjänsten
Som administratör kommer du fungera som support gällande inköpsprocessen av tekniska komponenter. Arbetet sker på global nivå där ditt teams uppgift är att hålla master data uppdaterad. Mer konkret innebär dina arbetsuppgifter:
- Ta emot förfrågningar gällande att lägga in komponentartiklar i SAP
- Klassificera komponenter utifrån dimensioner, kapacitet, vikt osv.
- Kategorisering av komponenter utifrån artikelnummer och klassificering för att sedan uppdatera master data
- Söka efter information relaterad till komponenterna vilket i viss mån även innebär kontakt med leverantörer
Om dig
För att lyckas i rollen som teknisk administratör har du lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter som kräver att du är uppmärksam på detaljer. Vi ser gärna att du har en teknisk bakgrund där du kommit i kontakt med tekniska komponenter. Arbetsuppgifterna innefattar att söka efter information varpå du behöver arbeta fokuserat och noggrant för att kunna kategorisera komponenterna rätt i systemet. Du trivs i en roll som innebär nära samarbete och jobbar hela tiden för att förbättra ditt och ditt teams arbete. Utöver detta krävs:
- Erfarenhet av administration, gärna inom Master Data
- Erfarenhet av att arbeta i ett affärssystem, SAP är meriterande
- Mycket goda kunskaper inom Office-paketet
- Flytande i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Lund
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag
Arbetstider: Kontorstider, möjlighet att jobba hemifrån finns vid behov
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll och drogtest kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Lina Johansson på [email protected]. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: administratör, teknisk administratör, master data, master data koordinator, rekrytering, Lund, Malmö Visa mindre

Barncancerfonden söker administratör

Om Barncancerfonden Barncancerfonden kämpar för en framtid där alla barn som drabbas av cancer överlever, och gör det utan medicinska eller sociala men för livet. Så är det inte idag. Varje dag insjuknar ett barn i cancer, vissa av dem kommer att vara helt chanslösa inför sin diagnos. Och långt fler än varannan överlevare har komplikationer livet ut. Vi vägrar acceptera att det finns chanslösa barn. Därför satsar vi på världsledande forskning som botar u... Visa mer
Om Barncancerfonden
Barncancerfonden kämpar för en framtid där alla barn som drabbas av cancer överlever, och gör det utan medicinska eller sociala men för livet.

Så är det inte idag. Varje dag insjuknar ett barn i cancer, vissa av dem kommer att vara helt chanslösa inför sin diagnos. Och långt fler än varannan överlevare har komplikationer livet ut.

Vi vägrar acceptera att det finns chanslösa barn. Därför satsar vi på världsledande forskning som botar utan att skada, och som kan besegra de obotliga barncancerformerna. Därför hjälper vi politiken att förstå och ta ansvar för de drabbades situation. Därför erbjuder vi akut och långsiktigt stöd för barn, familjer och överlevare. För barn och cancer hör inte ihop.

Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer är Barncancerfonden den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto, vilket garanterar att pengarna går till rätt ändamål.

Var med och påverka nu och i framtiden för barn med cancer!

Nu söker vi en administratör till Barncancerfonden Södra med en tjänstgöringsgrad på 50 – 75 %. Inledningsvis söker vi en administratör för ett uppdrag på 3 månader, med eventuell förlängning.

Som administratör på enheten för råd och stöd med placering i Lund är ditt huvuduppdrag att arbeta med administration. Barncancerfonden består av sex regionala föreningar och ett riksförbund. I ditt uppdrag kommer du arbeta med utgångspunkt i Barncancerfonden Lunds verksamhet.

Dina uppgifter är bland annat:
• Att med stor noggrannhet ansvara för flera administrativa processer och uppgifter kopplat till Barncancerfonden Södra, exempelvis leverantörsfakturor och kundfakturering i Fortnox.
• Att löpande besvara och ge god service till medlemmar, givare och företag som kontaktar föreningen.
• Att ansvara för tilldelning och bokningar av föreningens rekreationsanläggningar, samt fakturering av besökare.
• Att bistå vid kommunikativa uppgifter på föreningskansliet, exempelvis uppdatering av föreningens webb.

Din profil
• Stor erfarenhet av administrativt arbete, både fakturahantering och andra administrativa processer.
• Ha god språklig och skriftlig förmåga, samt vara duktig på att möta och kommunicera med olika målgrupper, så som drabbade familjer, medlemmar, volontärer och företagsgivare.
• Ha erfarenhet av och trivas med att arbeta självständigt, samt ha god förmåga att ta stort eget ansvar för att på ett effektivt och måluppfyllande sätt planera, prioritera och genomföra dina arbetsuppgifter.

Egenskaper
• Pålitlig med stor omdömesgillhet.
• Positiv inställning med fokus på mål, resultat och lösningar.
• Social och kommunikativ person, som trivs att arbeta i team.
• Strukturerad, kan prioritera och se både helheten och detaljerna.
• Har mycket gott ordningssinne.

Vi erbjuder
Barncancerfonden är en arbetsplats med cirka 90 engagerade medarbetare som varje dag strävar efter att göra skillnad. Vi erbjuder en arbetsplats präglad av engagemang, framtidstro och gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad för drabbade barn och deras närstående, på kort och lång sikt.

På Barncancerfonden ska vi göra allt som står i vår makt för att vår verksamhet ska vara trygg och säker för våra barn. För att ha ett konsultuppdrag hos oss behöver du genomgå en bakgrundskontroll inför avtalsskrivning.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringen vänligen kontakta ansvarig rekryterare:

Liridona Brahimi via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Kontor, Administration, Malmö, Barncancerfonden, Adecco Visa mindre

Amanuens, SI-ledare

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Som SI-ledare i ett ämne på Språk- och Litteraturcentrum är du anställd som amanuens på Språk- och Litteraturcentrum och får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PASS. Du kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Språk- och Litteraturcentrum söker SI-ledare med omfånget 5% i följande kurser.

- Antik grekiska, Nybörjarkurs (GREA02)

- Barnlitteratur, Fortsättningskurs (LIVA25)

- Filmvetenskap, Fortsättningskurs (FIVA10)

- Franska, Nybörjarkurs (FRAC02, FRAC03)

- Hebreiska, Nybörjarkurs II (HEBA20)

- Italienska, Nybörjarkurs (ITAC02)

- Jiddisch, Nybörjarkurs II (YIDD20)

- Lingvistik, Fortsättningskurs (LINA24)

- Litteraturvetenskap, Grundkurs, Termin 2 (LIVA04)

- Nygrekiska, Nybörjarkurs (NYGB02)

- Rumänska, Nybörjarkurs (RUMA01)

- Svenska, Fortsättningskurs (SVEA20)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.

 

Arbetsuppgifterna innefattar mer specifikt:

genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekomma

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är:

du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan alltså söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är:

Det är en merit om:

du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2024-01-16 – 2024-06-23 och avser omfattning 5%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Ange tydligt i din ansökan i vilken kurs du vill bli SI-ledare! Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare https://www.sol.lu.se/person/NiklasJohansson .

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens, SI-ledare

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell utvecklad i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Som SI-ledare i ett ämne på Språk- och Litteraturcentrum är du anställd som amanuens på Språk- och Litteraturcentrum och får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PASS. Du kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer om att vara anställd hos oss Jobba hos oss | Lunds universitet

Att vara anställd som SI-ledare ger ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Språk- och Litteraturcentrum söker SI-ledare med omfånget 10% i följande kurser.

- Arabiska, Grundkurs (ARAA20)

- Danska, Grundkurs (NODA13)

- Engelska, Grundkurs (ENGA04)

- Europastudier, Termin 2 (EUHA24, EUHA25, EUHA26, EUHA27)

- Franska, Grundkurs (FRAA11)

- Kinesiska, Nybörjarkurs (KINC11)

- Latin, Nybörjarkurs & Grundkurs (LATB01, LATA02)

- Lingvistik, Grundkurs (LINA15)

- Litteraturvetenskap, Grundkurs, Termin 1 (LIVA04)

- Ryska, Nybörjarkurs & Grundkurs (RYSA10, RYSB01)

- Spanska, Grundkurs (SPAA10)

- Svenska som främmande språk, Nivå 1–4 (SFSH60)

- Svenska som främmande språk, Nivå 5–8 (SFSH60)

- Svenska, Grundkurs (SVEA11

- Tyska, Grundkurs (TYSA01)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.

 

Arbetsuppgifterna innefattar mer specifikt:

genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är:

du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är:

Det är en merit om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) har lätt för att samarbeta med andra kan arbeta självständigt blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2024-01-16 – 2024-06-23 och avser omfattning 10%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Ange tydligt i din ansökan i vilken kurs du vill bli SI-ledare! Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare https://www.sol.lu.se/person/NiklasJohansson.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Studentmedarbetare inom kvalitetsgranskning till PwC

Är du en handlingskraftig person som drivs av att arbeta i en snabbrörlig miljö och i ett högt tempo? Är du ivrig på att lära dig mer om revision och vill få värdefull erfarenhet vid sidan av dina studier? Då kan detta vara en möjlighet för dig att bli en del av PwC under högsäsongen 2024! Om tjänsten Adecco söker nu studenter som vill arbeta extra som kvalitetsgranskare hos PwC Delivery Center under revisionens intensiva högsäsong. Tjänsten innebär att ... Visa mer
Är du en handlingskraftig person som drivs av att arbeta i en snabbrörlig miljö och i ett högt tempo? Är du ivrig på att lära dig mer om revision och vill få värdefull erfarenhet vid sidan av dina studier? Då kan detta vara en möjlighet för dig att bli en del av PwC under högsäsongen 2024!

Om tjänsten
Adecco söker nu studenter som vill arbeta extra som kvalitetsgranskare hos PwC Delivery Center under revisionens intensiva högsäsong.

Tjänsten innebär att du kommer att kvalitetsgranska finansiella rapporter inom olika kundsegment, allt från små entreprenörsdrivna bolag till några av Sveriges allra största företag. I rollen ansvarar du för att säkerställa att kvalitetsmålen inom ditt tjänsteområde på Delivery Center efterföljs. Du förväntas arbeta självständigt med dina egna ärenden och ger återkoppling på dessa inom deadline. I ditt dagliga arbete är noggrannhet, kvalitet och effektivitet ledorden.

Du kommer tillhöra ett sammansvetsat team som samarbetar för att uppnå era gemensamma mål. Ditt arbete kommer att ha stor betydelse för kollegorna på Delivery Center och revisionsteamen inom PwC.
Som kvalitetsgranskare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Kvalitetsgranskning av finansiella rapporter med hjälp av manualer och checklistor
• Ge snabb och kvalitativ återkoppling på genomförda rapporter
• Dokumentation och andra tillhörande administrativa uppgifter

Tjänsten som kvalitetsgranskare är ett konsultuppdrag på deltid. Uppdraget förväntas löpa under perioden februari-april 2024 då högsäsongen är som mest intensiv. Rollen innebär minst 15 arbetstimmar per vecka och du kommer få möjlighet att påverka din egen arbetstid. Arbetet sker huvudsakligen dagtid på vardagar men även kvällsarbete kan förekomma. Uppdraget inleds med en upplärning i tjänsten tillsammans med dina nya kollegor. Upplärningen kommer ske under utvalda tillfällen i december och januari. Kontoret som ligger i Lund har ett modernt och öppet kontorslandskap med flexibla arbetsplatser.

Om dig
Tjänsten passar dig som söker ett meriterande arbete inom revision och som vill bli en del av PwC Sverige. Vi söker dig som idag studerar på högskola/universitet, gärna med inriktning mot ekonomi. Du har insikt i revisionsbranschen och är inte främmande för bearbetning av finansiella rapporter. Du har med fördel tidigare arbetslivserfarenhet inom administration eller ekonomi och vet vad som krävs för att framgångsrikt kombinera studier med arbete.

Du som person trivs bäst i ett högt tempo och i en händelserik kontext där du balanserar effektivitet och kvalitet. Du är därtill handlingskraftig och räds inte för att ta egna initiativ. Eftersom arbetet sker under revisionens högsäsong är det viktigt att du är självgående och snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Ett välfungerande samarbete är av högsta prioritet och det är därför viktigt att du är en kommunikativ lagspelare som gärna stöttar dina kollegor när det behövs.

Viktigt för tjänsten är:

• Studerande på högskola/universitet, med förväntad examen tidigast juni 2024
• Tillgänglighet för att arbeta minst 15 timmar per vecka
• Insikt i revisionsbranschen och förståelse för finansiella rapporter
• Att du är snabblärd, initiativtagande och effektiv i ditt arbetssätt
• Att du är van PC användare och behärskar Officepaketet
• Flytande svenska och behärskar engelska, i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning, med 2 800 medarbetare runt om i landet.

Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 24 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 328 000 medarbetare i 152 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Mimmi Svedin via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Vi hanterar ansökningar och håller intervjuer löpande.

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, Skåne, Malmö, Lund, Administratör, Administration, Service, Ekonomi, Student, Deltid, PwC, Kvalitetsgranskning Visa mindre

Koordinator i Lund

Ansök    Nov 2    Randstad AB    Administrativ assistent
Arbetsbeskrivning Trivs du i en koordinerande roll där du får variera dina arbetsuppgifter mellan service, administration och enklare ekonomi? Då kan det här vara ett uppdrag för dig! Vi söker en person som vill arbeta i reception och trivs med att möta människor. Och som också vill kombinera detta med att arbeta med administration och vara den person som man går till när man behöver hjälp, både för interna och externa intressenter. Uppdraget är på 80% och... Visa mer
Arbetsbeskrivning
Trivs du i en koordinerande roll där du får variera dina arbetsuppgifter mellan service, administration och enklare ekonomi? Då kan det här vara ett uppdrag för dig! Vi söker en person som vill arbeta i reception och trivs med att möta människor. Och som också vill kombinera detta med att arbeta med administration och vara den person som man går till när man behöver hjälp, både för interna och externa intressenter. Uppdraget är på 80% och kommer starta omgående till och med mars 2024. 


Uppdrag på 80% med möjligheter till förlängning alternativt anställning hos kund efter inhyrningsperiod. 
Arbetstid: kontorstid. 
På plats hos kund i Lund. Bussförbindelser finns men stor fördel med körkort och tillgång till bil. 


Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.


Du ansöker på www.randstad.se, senast 2023-11-11. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Amelie Lindell, [email protected].


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansvarsområden
Rollen är bred och både administrativ och kommunikativ. Du kommer dagligen ha med både interna och externa intressenter att göra och vara den som hittar lösningar när personer behöver hjälp. 


Du kommer bl.a att arbeta med: 


Inkommande samtal och besök till företaget 
Post- och pakethantering 
Köhantering och uthyrning 
Nyckel- och tagghantering 
Hantera diverse tilläggsaviseringar 
Kontorsservice 
Generell administration, såsom beställningar, event och mötesbokningar
Enklare ekonomi i form av fakturahantering (kontering)  


Kvalifikationer
För att vara aktuell för den här tjänsten behöver du ha arbetat med liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Du är en självgående, flexibel och serviceminded person som gillar att vara spindeln i nätet. Du är en person som tar action och får saker lösta. Du har tidigare arbetat med service, gärna i reception. Du har arbetat med administration såsom enklare ekonomi (fakturering), avtalshantering och dokumentation. 


Du är van och trivs i en roll där du arbetar både högt och lågt samt arbeta självständigt. 

Erfarenhet
Erfarenhet av liknande roll är mycket meriterande.

Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Visa mindre

3 st SI-mentorer

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Som SI-ledare (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) i ett ämne på Centrum för teologi och religionsvetenskap är du anställd som amanuens på Centrum för teologi och religionsvetenskap och får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PASS.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Centrum för teologi och religionsvetenskap söker 3 st SI-ledare i följande kurser.

• Religionsvetenskap, Grundkurs (REVA10)
• Gamla testamentet på grundspråk, fördjupningskurs (BIVC17)
• Nya testamentet på grundspråk, fördjupningskurs (BIVC16)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet (i genomsnitt 1 gång / vecka) ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik. Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets begrepp och frågeställningar och tillsammans komma fram till svar och lösningar. Studenterna lär sig att se varandra som lärresurser och tränas i kollaborativt lärande.


Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar mer specifikt:

• i genomsnitt 1 gång / vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet, efter genomgången SI-ledarutbildning
• registrera och rapportera närvaro efter varje SI-pass
• skriva en reflektiv rapport efter varje SI-pass
• schemalägga din egna SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration
• delta i SI-handledning när denna erbjuds
• även andra arbetsuppgifter kan förekomma

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.

Krav för anställningen är:
• du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna
• du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det har erbjudits i de utbildningar du läst)
• du ska ligga i fas med dina studier
• du ska relativt nyligen ha läst och blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande
• du ska vara ansvarstagande, flexibel och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov
• du ska ha goda kunskaper i de språk som SI-passen i den aktuella kursen brukar bedrivas på
Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning. Denna erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan alltså söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Utöver detta läggs mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande för anställningen är:
• du har mycket goda resultat i den relevanta utbildningen
• du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scoutrörelsen osv.)
• du har lätt för att samarbeta med andra
• du kan arbeta självständigt
• du blivit rekommenderad av en lärare eller av din SI-ledare
• du är intresserad av pedagogik, gruppdynamik och ledarskap

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2024-01-15 – 2024-06-02 och avser normalt omfattning 10%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av att vara SI-ledare och på vilket sätt du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna och godkänd på kursen som du vill vara SI-ledare på (eller har motsvarande kvalifikationer enligt ovan). Ange tydligt i din ansökan i vilket kurs / vilka kurser du vill bli SI-ledare!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Provvärd vid Campus Helsingborg

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Provvärd (tentavakt) sökes! Provorganisationen Campus Helsingborg arbetar huvudsakligen med planering och genomförande av examinationer som kräver övervakning och vi har som mål att genomföra examinationer med hög kvalitet och rättssäkerhet.

Vi söker nu en medarbetare på 50%

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Denna annons vänder sig till dig som omfattas av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden nystartsjobb.

Som provvärd har du stor betydelse för studenterna under examination, därför söker vi dig som kan skapa en lugn och trygg examinationsmiljö och samtidigt ser till att genomförandet sker på ett rättssäkert sätt. Under ett arbetspass ansvarar du för att hanteringen av examinationsmaterial och rutiner utförs enligt regelverk. Du håller god servicenivå till studenter och kollegor, samt övervakar examinationen i syfte att motverka fusk. Största delen av passen består av övervakning, där det är viktigt att behålla uppmärksamheten och våga agera om en situation uppstår. Som provvärd har du många självständiga moment och ansvar, samtidigt som vi arbetar i ett team. Samarbete och kommunikation är därför av största vikt. 

Exempel på arbetsmoment i sal är;

- placera studenter
- läsa upp reglerna under provtillfället (på svenska och engelska)
- dela ut och samla in skrivmaterial, alt hjälpa dem med digital inloggning på dator
- genomföra legitimationskontroll
- hålla ordning i salen, för att ge studenterna förutsättningar att genomföra examinationen enligt högskolans regelverk och riktlinjer.

En viss provsamordning ingår också i tjänsten, förberedande och avslutande arbete vid provtillfälle. Här är det extra viktigt med de administrativa kunskaperna, att upprätta listor och dubbelkolla information.

Utöver kraven ovan kommer vi, vid urval och inför beslut om anställning, särskilt beakta om den sökande omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. I den här rekryteringen samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Vänd dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att söka detta arbete.

Kvalifikationer
Du som söker ska vara minst 18 år. För att passa i rollen som provvärd bör du ha erfarenhet av administrativt arbete och i att instruera. Du är en lagspelare som är proaktiv i ditt agerande, samt noggrann och effektiv. Då du i rollen som provvärd kommer att ha kontakt med ett stort antal studenter lägger vi ett stort värde vid ett gott och professionellt bemötande . Du får aldrig diskriminera, kränka eller särbehandla någon student Vi ser gärna att du har avslutad gymnasial utbildning. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Krav för anställningen är:

- Goda IT-kunskaper och datorkunskap, både mac & pc
- Administrativ kunskap
- Officepaketet
- Pratar flytande svenska och god engelska
- Kan obehindrat stå/gå, upp till 5h i sal
- Följer instruktioner och regelverk
- Erfarenhet av arbete i skol/universitetsmiljö.
- Erfarenhet av digitala verktyg, såsom Zoom, Inspera

Vi söker dig som kan jobba i skiftande grad och det innebär att du ska kunna ta uppdrag både förmiddagar, eftermiddagar, kvällar och helger. Periodvis är det högt tryck på tentamensverksamheten och därmed hög efterfrågan på dina tjänster.

Meriterande för anställningen är:

- Kunskaper om projektsamordning

Personlig profil

- De centrala orden för din person är serviceinriktad, ansvarstagande och självgående
- Du är en förtroendeingivande, positiv lagspelare med god samarbetsförmåga
- Du behöver också vara proaktiv och initiativtagande i ditt agerande, samtidigt som du inte drar dig för att säga ifrån om så skulle behövas
- Du har förmågan att vara uppmärksam och noggrann samt våga uppmana andra att följa regler och anvisningar om så behövs
- Du är effektiv i genomförandet av dina uppgifter

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 50 procent med tillträde den 2/1 2024 eller enligt överenskommelse. Eventuellt kommer provanställning att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

LU Service är en sektion inom universitetets gemensamma förvaltning och erbjuder såväl tjänster som produkter till universitetets verksamheter. LU Service består av sex avdelningar som arbetar med bl.a. lokalvård, vaktmästeri, reception, tryckeri, post, parkering, universitetsbutik, konferens och bostäder. LU Service har ca 270 medarbetare.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Revisionsadministratörer till PwC

Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC. Om tjänsten Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund. Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kon... Visa mer
Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC.

Om tjänsten
Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund.

Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kontakt med interna såväl som externa parter samt tillhörande administration. Du arbetar med egna ärenden och mot deadlines där du tar stort ägandeskap i det dagliga arbetet. Tjänsten är till viss del ekonomiskt inriktad och passar med fördel dig som har ett intresse för siffror.

I rollen kommer du att vara behjälplig i alla kundsegment inom PwC Sverige, allt från små entreprenörsdrivna bolag till några av landets största företag. Ditt stöd kommer att ha stor betydelse för PwC:s revisionsteam.

Som revisionsadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att utföra beställda tjänster från revisionsteam
• Att ge snabb och kvalitativ service till beställande revisorer
• Att stötta kollegorna under perioder med högre arbetsbelastning

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start den 11 december 2023 och löper sedan till 14 juni 2024. Ett uppehåll i tjänsten följer under jul/nyår. Det kan finnas möjlighet till förlängning och på sikt en anställning direkt hos PwC.

Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning tillsammans med dina nya kollegor och därefter fortsätter en Work Buddy stötta dig som ny i tjänsten. Kontoret i Lund erbjuder ett modernt och öppet kontorslandskap och vid självständigt arbete ges vanligtvis möjlighet att arbeta två veckodagar hemifrån.

Om dig
Vi söker dig som drivs av att ge utmärkt service och underlätta för andra. Du har tidigare arbetat serviceinriktat, exempelvis inom kundtjänst eller restaurang, och har med fördel erfarenhet av administration eller ekonomi. Du har en avklarad gymnasieutbildning eller högskoleutbildning.

Du är van att arbeta effektivt i en tempofylld miljö och har en given förmåga att strukturera och prioritera olika arbetsmoment när det behövs, utan att tumma på arbetets höga kvalitet. Arbetsmomenten kräver stor noggrannhet och du trivs med att arbeta systematiskt. Hos PwC Delivery Center värderas samarbete, arbetsglädje och gemenskap högt och det är viktigt att du är en lagspelare som stöttar och bistår dina kollegor.

Viktigt för tjänsten är:
• Du arbetar noggrant, strukturerat och serviceinriktat
• Du trivs i ett arbete med högt tempo
• Du tar stort ägandeskap i ditt dagliga arbete
• Van PC-användare som behärskar Officepaketet
• Flytande svenska, i tal och skrift. Behärskar engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – Vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå våra 24 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – Oavsett vilken fas verksamheten befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en communicty of solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala nätverket PwC med nästan 328 000 medarbetare i 152 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mimmi Svedin via [email protected] 

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras en bakgrundskontroll. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, PwC, Delivery Center, Revisionsadministratör, Administration, Administratör, Admin, Skåne, Lund, Malmö, Service, Ekonomi Visa mindre

Forskningsadministratör till fysiska Institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen  

Vid fysiska institutionen arbetar drygt 400 personer vid sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar.

Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. Läs mer på http://www.fysik.lu.se. Institutionens kansli består av ca 35 personer som stöttar kärnverksamheten med service, administration, ekonomi och kommunikation.  

Institutionen söker nu en forskningsadministratör. Uppdraget innebär att du ansvar för verksamhetsnära stöd och service kopplat till institutionens forskningsavdelningar.  

Vi erbjuder  

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden  

Som forskningsadministratör vid fysiska institutionen kommer du vara en del av institutionskansliet och primärt arbeta med verksamhetsnära stöd till institutionens forskningsavdelningar. Den huvudsakliga kontakten är med de verksamheter du stöttar, men du ingår också i en arbetsgrupp med fem andra administratörer som har motsvarande uppdrag, där ni har gemensamma processer och stöttar varandra. Institutionens internationella miljö innebär många engelsktalande studenter, doktorander, anställda och gäster. Du kommer huvudsakligen arbeta med allmän administrativ service, men dina uppgifter kan även omfatta andra områden över tid. 

Arbetsuppgifterna består av verksamhetsnära service med administrativa uppgifter, bland annat:  

- Diarieföring för avdelningen, med stöd av institutionens registrator
- Mötesförberedelser och minnesanteckningar
- Planering och genomförande av avdelningens olika interna evenemang, såsom disputationer och gruppaktiviteter
- Hantering av reseräkningar och resebokningar
- Ev. mindre ekonomirelaterade arbetsuppgifter såsom konteringar, kundfakturering, inkommande fakturor m.m.
- Avdelningens LUCAT-administration
- Bistå i hantering av behörigheter i passagesystem och tillträde till avdelningens lokaler
- Inköp av kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror
- Stötta kollegor som arbetar kopplat till andra forskningsavdelningar
- Övriga administrativa göromål så som lokalbokningar, beställningar, fikabeställningar m.m.

Kvalifikationer  

Du är serviceinriktad, har en positiv framtoning och kan självständigt strukturera, planera och hantera en stor mängd administrativa ärenden. Hos oss är arbetstempot stundtals högt vilket ställer krav på flexibilitet.  

Du behöver ha förmåga att självständigt kunna prioritera i det löpande arbetet, samt intresse av att arbeta nära människor. Du har god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du även har ett intresse för att utveckla och effektivisera arbetet, där vårt stöd till kärnverksamheten alltid är i främsta rummet. 

Krav för anställningen är:? 

- Gymnasieutbildning eller annan service- eller administrativt inriktad utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Erfarenhet av stöd- och servicearbete 
- Mycket god datorvana och erfarenhet av att arbeta med digitala system
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska

Meriterande för anställningen är:? 

- Relevant universitetsutbildning
- Erfarenhet av arbete som stöd- och servicefunktion inom offentlig sektor
- Erfarenhet av arbete inom universitet eller högskola
- God erfarenhet av arbete i Office 365
- Erfarenhet av följande administrativa system: LUCAT, TimeEdit, W3D3, Primula, Lupin
- Dokumenterad god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på ytterligare relevanta språk

Hänsyn tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom institutionen och kansliet samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt  

Anställningen är på heltid. 

Sa? här söker du  

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).  

Välkommen med din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Administratör vid Kemiska institutionen samt avdelningen Kemisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kort beskrivning av verksamheten
Kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU) är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH) med ca.

345 anställda, varav 150 forskarstuderande. Avdelningen Kemisk fysik är en del av Kemiska institutionen och består av ca. 50 anställda

Arbetsuppgifter
Som administratör vid Kemiska institutionen och avdelningen Kemisk fysik kommer du att vara en del av en internationell miljö där vi har ett stort flöde av nya anställda, studenter och gäster som innebär varierande administrativa uppgifter.

Du kommer att vara placerad på avdelningen Kemisk fysik 50% där du ansvarar för avdelningsadministration. Övriga 50% kommer du att vara placerad på Kemiska institutionens administrativa enhet där du ansvarar för forskarutbildningsadministration och administrationen för två av Naturvetenskapliga fakultetens forskarskolor. Organisatoriskt kommer du att tillhöra administrativa enheten vid Kemiska institutionen.

I arbetet ingår bland annat:

- Allmän administrativ service: Informationshantering, sekreterare vid möten, posthantering, kurirförsändelser, lokalbokning, arkivering.
- Service gentemot personal: Praktiska detaljer såsom introduktion av nya personer i verksamheten (säkerhetsrutiner, nycklar, passerkort, behörigheter), arvoden, bokningar av resor/hotell/konferenser, viss hantering av reseräkningar, semesterärenden, hotellbokningar för gäster.
- Studieadministration avdelning: Registrering av doktorandprestationer och ärenden rörande doktorandutbildning för avdelningens doktorander.
- Studieadministration institution: Registrering av doktorandprestationer och ärenden rörande doktorandutbilning på institutionsnivå, kursadministration i lärplattform (Canvas), lokalbokningar samt kursvärderingar för doktorandkurser.
- Ekonomi : Viss fakturahantering, beställning av kontorsmaterial.
- Webb: Ansvar för och uppdatering av avdelningens hemsida.
- Samarbete med institutionens (KILUs) gemensamma administration.

Dessa uppgifter ställer krav på att du är serviceinriktad, har en positiv framtoning och självständigt kan strukturera, planera och hantera en stor mängd administrativa ärenden. Hos oss är arbetstempot stundtals högt vilket ställer krav på flexibilitet. Du kommer att jobba i nära samarbete med dina kollegor på Kemiska institutionen, avdelningen Kemisk fysik samt i viss mån övriga administratörer på Kemicentrum.

Rollen är under uppbyggnad vilket innebär att du kommer att ha stora möjligheter att påverka och utforma din tjänst.

Krav

- Avslutad och godkänd gymnasieutbildning
- Ett par års administrativ erfarenhet
- Erfarenhet av ett serviceinriktat arbete
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- God datorvana och goda kunskaper i Office-paketet.
- Erfarenhet av administrativa stödsystem

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och det är viktigt att du kan hantera en varierande bredd av arbetsuppgifter. Du har en mycket god förmåga att kommunicera och har lätt att göra dig förstådd i relation till andra personer, då du i rollen som administratör har mycket kontakt med personal, studenter och gäster. Du är strukturerad och har en god förmåga att prioritera arbetsuppgifter samt att hantera situationer med högre arbetsbelastning. Du har en professionell framtoning, är positiv och har en stark servicekänsla. Vidare är du initiativtagande, självgående och noggrann, och intresserad av egen kompetensutveckling. Samarbete och flexibilitet är något vi värdesätter högt.

Övriga meriter:

- Administrativ eftergymnasial utbildning.
- Tidigare erfarenheter av administrativt arbete inom Lunds universitet eller annan högskola/universitet.
- Erfarenhet av att arbeta med webben.
- Erfarenhet av att föra mötesprotokoll.

Du behöver ha förmåga att självständigt kunna prioritera i det löpande arbetet, samt intresse av att arbeta i administrativa system. Vi ser gärna att du även har ett intresse för att utveckla och effektivisera arbetet.

Villkor

Tillsvidareanställning med start snarast möjligt, provanställning 6 månader.
Heltid, 100%
Kontaktperson: Caroline Lindblom, 046-222 81 94


Instruktioner för ansökan

Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

En första intervju är planerad att ske under v. 48 och en eventuell andra intervju under v. 49.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Enhetsadministratör till Vevrehemmet i Veberöd (vikariat)

Ansök    Okt 20    Lunds kommun    Administrativ assistent
Om oss Vevrehemmet är ett särskilt boende för äldre och ligger i natursköna Veberöd. Vevrehemmet består av 42 lägenheter fördelade på 4 avdelningar med inriktning somatisk och demens. Till ett vikariat på 6 månader söker vi en person som ska arbeta med administrativa uppgifter på boendet. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med enhetschef och tre samordnare där samarbete och lagkänsla är viktigt.  Arbetsuppgifter I din roll som enhetsadminis... Visa mer
Om oss

Vevrehemmet är ett särskilt boende för äldre och ligger i natursköna Veberöd.

Vevrehemmet består av 42 lägenheter fördelade på 4 avdelningar med inriktning somatisk och demens.

Till ett vikariat på 6 månader söker vi en person som ska arbeta med administrativa uppgifter på boendet. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med enhetschef och tre samordnare där samarbete och lagkänsla är viktigt. 

Arbetsuppgifter

I din roll som enhetsadministratör kommer du att vara enhetschefernas förlängda arm och ansvara för diverse administrativa arbetsuppgifter. 

Du kommer i huvudsak att arbeta med:

- HR-administration
- Personalsamtal/möten
- Rekrytering
- Schemaläggning 
- Ta fram statistik
- Medverka vid budgetuppföljning
- Beställningar/inköp enligt avtal
- Faktura- och lönehantering
- Välfärdsteknologi
- Brand- och skyddsrond
- Nyckelhantering för husets utrymmen
- Anhörigkontakt

Tjänsten innebär kontinuerliga kontakter med såväl interna som externa aktörer. 

Schemalagd arbetstid är mån-fre (40 h/v) 

Kvalifikationer

- Gymnasieutbildning är ett krav, gärna inom administration/ekonomi eller annan gymnasieutbildning i kombination med erfarenhet av liknade arbete.
- Goda kunskaper i Officepaketet och att du enkelt kan sätta dig in i förvaltningens IT-baserade system.
- Ett par års erfarenhet av administrativt arbete är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. 
- Det är en merit om du har erfarenhet av att arbeta i systemen Raindance, Procapita, Lifecare, WinLas, Multi Access, Time Care Pool, Epsilon samt i något HR-system. 
- Har du erfarenhet av vård och omsorg ser vi det som ett stort plus. 
- Erfarenhet av att arbeta gentemot chefer är meriterande.

För att lyckas i rollen som enhetsadministratör behöver du kunna ta egna initiativ, vara självgående samt strukturerad. Du behöver även ha förmågan att samarbeta med andra människor och relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. 

Att du har förmågan att se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet ser vi som en självklarhet. Även att vara flexibel och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter ser vi som en viktig egenskap som enhetsadministratör. Det är också en fördel om du har vana att tala inför grupp, t.ex. vid möten m.m. 

Övrigt

Tillträde: Enligt överenskommelse. Vikariat 6 månader.

Vidare har du goda kunskaper i svenska språket och har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift.

Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt lyssna, lära och leda.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Visa mindre

Enhetsadministratör till särskilt boende i Stångby (vikariat)

Ansök    Okt 20    Lunds kommun    Administrativ assistent
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland ann... Visa mer
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss

Till ett vikariat på ca 18 månader söker vi en person för administrativa uppgifter på boendet.

Du kommer att vara det administrativa navet och stötta enhetschefer och övrig personal. 

I juni 2023 öppnade vi dörrarna till vårt nybyggda särskilt boende i Stångby. Vi erbjuder dig en fantastisk chans att bygga upp en ny verksamhet tillsammans med trevliga och engagerade kollegor. Boendet ligger på Grågåsvägen 13, ca fem minuters gångväg från Stångbys tågstation.

Boendet har tre våningar och 50 lägenheter fördelat på fem avdelningar. Våning 2 och 3 har även tillgång till stora balkonger. I direkt anslutning till boendet finns en välplanerad trädgård med uteplats, parkslingor, sinnesträdgård och odlingslådor.  

Varmt välkommen med din ansökan! 

Arbetsuppgifter

I din roll som enhetsadministratör kommer du att vara enhetschefernas förlängda arm och ansvara för diverse administrativa arbetsuppgifter. 

Du kommer i huvudsak att arbeta med:

- HR-administration 
- Faktura- och lönehantering
- Personalsamtal/möten
- Schemaläggning och planering av personal
- Ta fram statistik
- Medverka vid budgetuppföljning
- Beställningar/inköp enligt avtal
- Välfärdsteknologi
- Brand- och skyddsrond
- Nyckelhantering för husets utrymmen
- Anhörigkontakt

Tjänsten innebär kontinuerliga kontakter med såväl interna som externa aktörer. 

Schemalagd arbetstid är måndag - fredag (40 h/v) och vi tillämpar flexavtal. 

Kvalifikationer

- Gymnasieutbildning är ett krav, gärna inom administration/ekonomi eller annan gymnasieutbildning i kombination med erfarenhet av liknade arbete.
- Goda kunskaper i Officepaketet och att du enkelt kan sätta dig in i förvaltningens IT-baserade system.
- Ett par års erfarenhet av administrativt arbete är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. 
- Det är en merit om du har erfarenhet av att arbeta i systemen Raindance, Procapita, Lifecare, WinLas, Multi Access, Time Care Pool, Epsilon samt i något HR-system. 
- Har du erfarenhet av vård och omsorg ser vi det som ett stort plus. 
- Erfarenhet av att arbeta gentemot chefer är meriterande.

För att lyckas i rollen som enhetsadministratör behöver du kunna ta egna initiativ, vara självgående samt strukturerad. Du behöver även ha förmågan att samarbeta med andra människor och relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. 

Att du har förmågan att se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet ser vi som en självklarhet. Även att vara flexibel och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter ser vi som en viktig egenskap som enhetsadministratör. Det är också en fördel om du har vana att tala inför grupp, t.ex. vid möten m.m. 

Övrigt

Tillträde: Enligt överenskommelse. Vikariat ca 18 månader.

Vidare har du goda kunskaper i svenska språket och har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift.

Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt lyssna, lära och leda.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Visa mindre

Revisionsadministratörer till PwC

Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC. Om tjänsten Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund. Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kon... Visa mer
Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC.

Om tjänsten
Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund.

Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kontakt med interna såväl som externa parter samt tillhörande administration. Du arbetar med egna ärenden och mot deadlines där du tar stort ägandeskap i det dagliga arbetet. Tjänsten är till viss del ekonomiskt inriktad och passar med fördel dig som har ett intresse för siffror.

I rollen kommer du att vara behjälplig i alla kundsegment inom PwC Sverige, allt från små entreprenörsdrivna bolag till några av landets största företag. Ditt stöd kommer att ha stor betydelse för PwC:s revisionsteam.

Som revisionsadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att utföra beställda tjänster från revisionsteam
• Att ge snabb och kvalitativ service till beställande revisorer
• Att stötta kollegorna under perioder med högre arbetsbelastning

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start den 11 december 2023 och löper sedan till 14 juni 2024. Ett uppehåll i tjänsten följer under jul/nyår. Det kan finnas möjlighet till förlängning och på sikt en anställning direkt hos PwC.

Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning tillsammans med dina nya kollegor och därefter fortsätter en Work Buddy stötta dig som ny i tjänsten. Kontoret i Lund erbjuder ett modernt och öppet kontorslandskap och vid självständigt arbete ges vanligtvis möjlighet att arbeta två veckodagar hemifrån.

Om dig
Vi söker dig som drivs av att ge utmärkt service och underlätta för andra. Du har tidigare arbetat serviceinriktat, exempelvis inom kundtjänst eller restaurang, och har med fördel erfarenhet av administration eller ekonomi. Du har en avklarad gymnasieutbildning eller högskoleutbildning.

Du är van att arbeta effektivt i en tempofylld miljö och har en given förmåga att strukturera och prioritera olika arbetsmoment när det behövs, utan att tumma på arbetets höga kvalitet. Arbetsmomenten kräver stor noggrannhet och du trivs med att arbeta systematiskt. Hos PwC Delivery Center värderas samarbete, arbetsglädje och gemenskap högt och det är viktigt att du är en lagspelare som stöttar och bistår dina kollegor.

Viktigt för tjänsten är:
• Du arbetar noggrant, strukturerat och serviceinriktat
• Du trivs i ett arbete med högt tempo
• Du tar stort ägandeskap i ditt dagliga arbete
• Van PC-användare som behärskar Officepaketet
• Flytande svenska, i tal och skrift. Behärskar engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – Vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå våra 24 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – Oavsett vilken fas verksamheten befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en communicty of solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala nätverket PwC med nästan 328 000 medarbetare i 152 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mimmi Svedin via [email protected] 

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras en bakgrundskontroll. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, PwC, Delivery Center, Revisionsadministratör, Administration, Administratör, Admin, Skåne, Lund, Malmö, Service, Ekonomi Visa mindre

???? Drömjobbet för en blivande stjärna i administration!

Meet a Student är en jobbplattform för studenter och juniora talanger.  För kunds räkning har vi publicerat denna annons, vill du komma i kontakt med den slutgiltiga arbetsgivaren kan du klicka dig vidare till annonsen:  Är du redo för en möjlighet som administrativ assistent? Här är chansen du väntat på! ???? Mero Rekrytering söker en entusiastisk och självgående talang för ett uppdrag som administrativ assistent till ett företag i Lund. Det är dags att ... Visa mer
Meet a Student är en jobbplattform för studenter och juniora talanger. 
För kunds räkning har vi publicerat denna annons, vill du komma i kontakt med den slutgiltiga arbetsgivaren kan du klicka dig vidare till annonsen: 
Är du redo för en möjlighet som administrativ assistent? Här är chansen du väntat på! ????
Mero Rekrytering söker en entusiastisk och självgående talang för ett uppdrag som administrativ assistent till ett företag i Lund. Det är dags att göra skillnad och vara en del av digitaliseringens framtid!

???? Administrativ tjänst ? junior nivå
???? Lund
?Uppdraget är mellan 02 jan 2024 till och med 30 apr 2024
?Sista ansökningsdag 11 oktober (sök idag!)

Uppdragsbeskrivning:

Vår kund söker en administrativ assistent som kan hjälpa dem med deras digitalisering genom att skanna in vissa typer av handlingar i deras system, arbetet sker på plats i Lund, mån-fre: 08:00-17:00.

Vi söker:

Administrativ assistent

Möjlighet till distansarbete: Nej, allt arbete utförs på plats under kontorstid.


Kvalificeringskrav:

Självgående, noggrann och ordningsam

Erfarenhet från liknande uppdrag är meriterande men inte nödvändigt!


Uppdragets genomförande och omfattning:

Startdatum: 2 januari 2024

Slutdatum: 30 april 2024

Omfattning: 100%, kontorstid 8-17


Mero Rekrytering erbjuder spännande möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i din karriär. Missa inte chansen - ansök omgående och ta steget mot ditt drömjobb!

Ansök senast 11 okt! Var först till kvarn och säkra din plats i detta spännande uppdrag. Denna möjlighet är ett utmärkt tillskott till ditt CV om du vill arbeta inom administration och få värdefull erfarenhet i arbetslivet. Sök redan nu och öppna dörren till din framtid! Visa mindre

Valadministratörer

Ansök    Okt 13    Lunds kommun    Administrativ assistent
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? På kommunkontoret arbetar cirka 350 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet at... Visa mer
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På kommunkontoret arbetar cirka 350 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.Om oss
Kommunledningskontorets kansli tillhör avdelning ledningsstöd på kommunkontoret.

Inom ledningsstöd finns också enheterna utredning, trygghet och säkerhet, utveckling samt juridik. Inom kansliet finns även två enheter, registratur och valkansli samt stadsarkiv, dessa leds av kanslichefen.

Kansliet är navet för den demokratiska processen. Vårt gemensamma uppdrag är att stötta och ge service till politiker, chefer, handläggare samt allmänhet. Kansliets service till politiken omfattar kommunfullmäktige med presidie- och beredningar samt kommunstyrelsen med dess utskott och beredningsorgan. I vårt ansvar ingår allt från postöppning och ärenderegistrering, via beredning och politisk behandling till arkivläggning. 

Kansliet är också ansvariga för genomförande av allmänna val. Valkansliet består idag av enhetschef och en valsamordnare som har det övergripande ansvaret för att planera och genomföra allmänna val i Lunds kommun.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu två valadministratörer som tillsammans med övrig personal på valkansliet ska förbereda och genomföra kommunens uppdrag för valet till Europaparlamentet 2024.

Som valadministratör med ansvar för administration kommer du att arbeta med administrativa uppgifter under perioden för valet 2024. Arbetet kommer tillhandhålla varierande arbetsuppgifter som till exempel:

- Administration kring bemanning för förtidsröstning och under valhelgen
- Administration kring utbildningar för röstmottagare
- Övrig administration kring valet.

 

Som valadministratör med ansvar för valmaterial kommer du arbeta med administrativa uppgifter under perioden för valet 2024. Arbetet kommer tillhandahålla varierande arbetsuppgifter som till exempel:

- Administration kring valmaterial
- Beställning av valmaterial
- Packning och utkörning av valmaterial
- Övrig administration kring valet

Båda valadministratörerna kommer arbeta i ett team tillsammans med kollegor från valkansli och kommunledningskontorets kansli.

Jobbet bedrivs i högt tempo framförallt när valet närmar sig och innebär även att kvälls- och helgarbete förekommer.

Vi söker dig som
Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning med inriktning mot statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant, eller motsvarande yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Att ha arbetat med kvalificerat valarbete tidigare ses som starkt meriterande.

Du har erfarenhet av administration, är kvalitetsmedveten och har dokumenterat goda datorkunskaper.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. Du har goda kunskaper om lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning samt kunskap om GDPR/personsuppgiftslagstiftning är också en framgångsfaktor för att lyckas i tjänsten.

Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna sökande med kunskaper i flera språk.

Dina personliga egenskaper

Du är som person är noggrann, strukturerad och självgående samt väldigt duktig på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser värdet i att arbeta som ett team och backar inte för att hjälpa dina kollegor eller ta egna initiativ.
Du håller tidsramar och det är särskilt viktigt att du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandarder och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa. Vidare är det viktigt att du är serviceinriktad och förstår din roll, men ser helheten för verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är lugn och kontrollerad i påfrestande situationer och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.

Vi erbjuder                          
Vi kan erbjuda dig ett intressant, utmanande och självständigt arbete i en spännande organisation då vi är en kommun i stark tillväxt och med starkt utvecklings- och innovationsfokus. Du blir en del av ett kompetent team som har kul tillsammans och som inte är rädda för att kavla upp ärmarna och anstränga oss för att hitta lösningar. Hos oss får du får möjlighet att både utmanas och utvecklas!

Om rekryteringsprocessen
Urvalsarbetet sker kontinuerligt och en första intervjuomgång via Teams, planeras äga rum 1:e och 2:e november.

 

Övrig information

Tjänsterna är tidsbegränsade till 2024-06-30.

Körkort krävs för tjänsterna.

 

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

???? Drömjobbet för en blivande stjärna i administration!

Meet a Student är en jobbplattform för studenter och juniora talanger.  För kunds räkning har vi publicerat denna annons, vill du komma i kontakt med den slutgiltiga arbetsgivaren kan du klicka dig vidare till annonsen:  Är du redo för en möjlighet som administrativ assistent? Här är chansen du väntat på! ???? Mero Rekrytering söker en entusiastisk och självgående talang för ett uppdrag som administrativ assistent till ett företag i Lund. Det är dags att ... Visa mer
Meet a Student är en jobbplattform för studenter och juniora talanger. 
För kunds räkning har vi publicerat denna annons, vill du komma i kontakt med den slutgiltiga arbetsgivaren kan du klicka dig vidare till annonsen: 
Är du redo för en möjlighet som administrativ assistent? Här är chansen du väntat på! ????
Mero Rekrytering söker en entusiastisk och självgående talang för ett uppdrag som administrativ assistent till ett företag i Lund. Det är dags att göra skillnad och vara en del av digitaliseringens framtid!

???? Administrativ tjänst ? junior nivå
???? Lund
?Uppdraget är mellan 02 jan 2024 till och med 30 apr 2024
?Sista ansökningsdag 11 oktober (sök idag!)

Uppdragsbeskrivning:

Vår kund söker en administrativ assistent som kan hjälpa dem med deras digitalisering genom att skanna in vissa typer av handlingar i deras system, arbetet sker på plats i Lund, mån-fre: 08:00-17:00.

Vi söker:

Administrativ assistent

Möjlighet till distansarbete: Nej, allt arbete utförs på plats under kontorstid.


Kvalificeringskrav:

Självgående, noggrann och ordningsam

Erfarenhet från liknande uppdrag är meriterande men inte nödvändigt!


Uppdragets genomförande och omfattning:

Startdatum: 2 januari 2024

Slutdatum: 30 april 2024

Omfattning: 100%, kontorstid 8-17


Mero Rekrytering erbjuder spännande möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i din karriär. Missa inte chansen - ansök omgående och ta steget mot ditt drömjobb!

Ansök senast 11 okt! Var först till kvarn och säkra din plats i detta spännande uppdrag. Denna möjlighet är ett utmärkt tillskott till ditt CV om du vill arbeta inom administration och få värdefull erfarenhet i arbetslivet. Sök redan nu och öppna dörren till din framtid! Visa mindre

Revisionsadministratörer till PwC

Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC. Om tjänsten Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund. Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kon... Visa mer
Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC.

Om tjänsten
Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund.

Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kontakt med interna såväl som externa parter samt tillhörande administration. Du arbetar med egna ärenden och mot deadlines där du tar stort ägandeskap i det dagliga arbetet. Tjänsten är till viss del ekonomiskt inriktad och passar med fördel dig som har ett intresse för siffror.

I rollen kommer du att vara behjälplig i alla kundsegment inom PwC Sverige, allt från små entreprenörsdrivna bolag till några av landets största företag. Ditt stöd kommer att ha stor betydelse för PwC:s revisionsteam.

Som revisionsadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att utföra beställda tjänster från revisionsteam
• Att ge snabb och kvalitativ service till beställande revisorer
• Att stötta kollegorna under perioder med högre arbetsbelastning

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start den 11 december 2023 och löper sedan till 14 juni 2024. Ett uppehåll i tjänsten följer under jul/nyår. Det kan finnas möjlighet till förlängning och på sikt en anställning direkt hos PwC.

Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning tillsammans med dina nya kollegor och därefter fortsätter en Work Buddy stötta dig som ny i tjänsten. Kontoret i Lund erbjuder ett modernt och öppet kontorslandskap och vid självständigt arbete ges vanligtvis möjlighet att arbeta två veckodagar hemifrån.

Om dig
Vi söker dig som drivs av att ge utmärkt service och underlätta för andra. Du har tidigare arbetat serviceinriktat, exempelvis inom kundtjänst eller restaurang, och har med fördel erfarenhet av administration eller ekonomi. Du har en avklarad gymnasieutbildning eller högskoleutbildning.

Du är van att arbeta effektivt i en tempofylld miljö och har en given förmåga att strukturera och prioritera olika arbetsmoment när det behövs, utan att tumma på arbetets höga kvalitet. Arbetsmomenten kräver stor noggrannhet och du trivs med att arbeta systematiskt. Hos PwC Delivery Center värderas samarbete, arbetsglädje och gemenskap högt och det är viktigt att du är en lagspelare som stöttar och bistår dina kollegor.

Viktigt för tjänsten är:
• Du arbetar noggrant, strukturerat och serviceinriktat
• Du trivs i ett arbete med högt tempo
• Du tar stort ägandeskap i ditt dagliga arbete
• Van PC-användare som behärskar Officepaketet
• Flytande svenska, i tal och skrift. Behärskar engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – Vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå våra 24 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – Oavsett vilken fas verksamheten befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en communicty of solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala nätverket PwC med nästan 328 000 medarbetare i 152 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mimmi Svedin via [email protected] 

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras en bakgrundskontroll. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, PwC, Delivery Center, Revisionsadministratör, Administration, Administratör, Admin, Skåne, Lund, Malmö, Service, Ekonomi Visa mindre

???? Drömjobbet för en blivande stjärna i administration!

Meet a Student är en jobbplattform för studenter och juniora talanger.  För kunds räkning har vi publicerat denna annons, vill du komma i kontakt med den slutgiltiga arbetsgivaren kan du klicka dig vidare till annonsen:  Är du redo för en möjlighet som administrativ assistent? Här är chansen du väntat på! ???? Mero Rekrytering söker en entusiastisk och självgående talang för ett uppdrag som administrativ assistent till ett företag i Lund. Det är dags att ... Visa mer
Meet a Student är en jobbplattform för studenter och juniora talanger. 
För kunds räkning har vi publicerat denna annons, vill du komma i kontakt med den slutgiltiga arbetsgivaren kan du klicka dig vidare till annonsen: 
Är du redo för en möjlighet som administrativ assistent? Här är chansen du väntat på! ????
Mero Rekrytering söker en entusiastisk och självgående talang för ett uppdrag som administrativ assistent till ett företag i Lund. Det är dags att göra skillnad och vara en del av digitaliseringens framtid!

???? Administrativ tjänst ? junior nivå
???? Lund
?Uppdraget är mellan 02 jan 2024 till och med 30 apr 2024
?Sista ansökningsdag 11 oktober (sök idag!)

Uppdragsbeskrivning:

Vår kund söker en administrativ assistent som kan hjälpa dem med deras digitalisering genom att skanna in vissa typer av handlingar i deras system, arbetet sker på plats i Lund, mån-fre: 08:00-17:00.

Vi söker:

Administrativ assistent

Möjlighet till distansarbete: Nej, allt arbete utförs på plats under kontorstid.


Kvalificeringskrav:

Självgående, noggrann och ordningsam

Erfarenhet från liknande uppdrag är meriterande men inte nödvändigt!


Uppdragets genomförande och omfattning:

Startdatum: 2 januari 2024

Slutdatum: 30 april 2024

Omfattning: 100%, kontorstid 8-17


Mero Rekrytering erbjuder spännande möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i din karriär. Missa inte chansen - ansök omgående och ta steget mot ditt drömjobb!

Ansök senast 11 okt! Var först till kvarn och säkra din plats i detta spännande uppdrag. Denna möjlighet är ett utmärkt tillskott till ditt CV om du vill arbeta inom administration och få värdefull erfarenhet i arbetslivet. Sök redan nu och öppna dörren till din framtid! Visa mindre

Jobb som administrativ assistent i Lund i början av nästa år

Ansök    Okt 10    Manpower AB    Administrativ assistent
Är du redo för en unik möjlighet att vara en del av en spännande digitaliseringsresa? Från januari till april behöver en mydighet i Lund din hjälp! Vi på Manpower söker därför nu efter en dig, administrativa assistent, som kan och vill starta det nya året med att göra skillnad i vår kunds moderniseringsprocess. Låter detta som nästa uppdrag för dig? Då ser vi framemot din ansökan! Tjänsten är ett konsultuppdrag på 100% som varar i 4 månader med start i ja... Visa mer
Är du redo för en unik möjlighet att vara en del av en spännande digitaliseringsresa? Från januari till april behöver en mydighet i Lund din hjälp! Vi på Manpower söker därför nu efter en dig, administrativa assistent, som kan och vill starta det nya året med att göra skillnad i vår kunds moderniseringsprocess. Låter detta som nästa uppdrag för dig? Då ser vi framemot din ansökan!

Tjänsten är ett konsultuppdrag på 100% som varar i 4 månader med start i januari. Du kommer att vara anställd av Manpower men spendera dina dagar ute hos vår kund i Lund. Arbetstiderna är kontorstider 8-17 måndag-fredag och arbetet kommer att ske på plats på kontoret och därmed finns ingen möjlighet till distansarbete.

Uppdragsperiod: 2 januari - 30 april

Arbetsort: Lund

Sista ansökningsdag: 13 oktober

Uppdragsbeskrivning:

Vi söker dig som gillar administration och som vill hjälpa vår kund i deras arbete med att modernisera sina processer. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta skanning av sekretessbelagda handlingar och integrering av dessa i verksamhetssystemet. Ett arbete som behövs och som verkligen gör skillnad för denna myndighet.

Vi söker dig:

Till tjänsten som Administrativ assistent söker vi dig som trivs med att arbeta självständigt och proaktivt. Du är känd för din noggrannhet och organisatoriska förmåga, och du hanterar handlingar med en varsamhet som matchar kraven för sekretess. För att framgångsrikt genomföra uppdraget är det nödvändigt att du kan driva ditt arbete framåt genom eget initiativ, har tålamod och samtidigt effektivt främjar framsteg och prioriterar ditt arbete. Erfarenheter av likande arbete, såsom arkivarbete och skanning är meriterande.

Låter detta som ett jobb för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Då vi arbetar med löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas före ansökningstidens slut. Visa mindre

Revisionsadministratörer till PwC

Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC. Om tjänsten Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund. Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kon... Visa mer
Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC.

Om tjänsten
Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund.

Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kontakt med interna såväl som externa parter samt tillhörande administration. Du arbetar med egna ärenden och mot deadlines där du tar stort ägandeskap i det dagliga arbetet. Tjänsten är till viss del ekonomiskt inriktad och passar med fördel dig som har ett intresse för siffror.

I rollen kommer du att vara behjälplig i alla kundsegment inom PwC Sverige, allt från små entreprenörsdrivna bolag till några av landets största företag. Ditt stöd kommer att ha stor betydelse för PwC:s revisionsteam.

Som revisionsadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att utföra beställda tjänster från revisionsteam
• Att ge snabb och kvalitativ service till beställande revisorer
• Att stötta kollegorna under perioder med högre arbetsbelastning

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start den 11 december 2023 och löper sedan till 14 juni 2024. Ett uppehåll i tjänsten följer under jul/nyår. Det kan finnas möjlighet till förlängning och på sikt en anställning direkt hos PwC.

Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning tillsammans med dina nya kollegor och därefter fortsätter en Work Buddy stötta dig som ny i tjänsten. Kontoret i Lund erbjuder ett modernt och öppet kontorslandskap och vid självständigt arbete ges vanligtvis möjlighet att arbeta två veckodagar hemifrån.

Om dig
Vi söker dig som drivs av att ge utmärkt service och underlätta för andra. Du har tidigare arbetat serviceinriktat, exempelvis inom kundtjänst eller restaurang, och har med fördel erfarenhet av administration eller ekonomi. Du har en avklarad gymnasieutbildning eller högskoleutbildning.

Du är van att arbeta effektivt i en tempofylld miljö och har en given förmåga att strukturera och prioritera olika arbetsmoment när det behövs, utan att tumma på arbetets höga kvalitet. Arbetsmomenten kräver stor noggrannhet och du trivs med att arbeta systematiskt. Hos PwC Delivery Center värderas samarbete, arbetsglädje och gemenskap högt och det är viktigt att du är en lagspelare som stöttar och bistår dina kollegor.

Viktigt för tjänsten är:
• Du arbetar noggrant, strukturerat och serviceinriktat
• Du trivs i ett arbete med högt tempo
• Du tar stort ägandeskap i ditt dagliga arbete
• Van PC-användare som behärskar Officepaketet
• Flytande svenska, i tal och skrift. Behärskar engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – Vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå våra 24 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – Oavsett vilken fas verksamheten befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en communicty of solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala nätverket PwC med nästan 328 000 medarbetare i 152 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mimmi Svedin via [email protected] 

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras en bakgrundskontroll. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, PwC, Delivery Center, Revisionsadministratör, Administration, Administratör, Admin, Skåne, Lund, Malmö, Service, Ekonomi Visa mindre

???? Drömjobbet för en blivande stjärna i administration!

Är du redo för en möjlighet som administrativ assistent? Här är chansen du väntat på! ???? Mero Rekrytering söker en entusiastisk och självgående talang för ett uppdrag som administrativ assistent till ett företag i Lund. Det är dags att göra skillnad och vara en del av digitaliseringens framtid! Administrativ tjänst ? junior nivå Lund Uppdraget är mellan 02 jan 2024 till och med 30 apr 2024 Sista ansökningsdag 11 oktober (sök idag!) Uppdragsbeskrivni... Visa mer
Är du redo för en möjlighet som administrativ assistent? Här är chansen du väntat på! ????

Mero Rekrytering söker en entusiastisk och självgående talang för ett uppdrag som administrativ assistent till ett företag i Lund. Det är dags att göra skillnad och vara en del av digitaliseringens framtid!

Administrativ tjänst ? junior nivå
Lund
Uppdraget är mellan 02 jan 2024 till och med 30 apr 2024
Sista ansökningsdag 11 oktober (sök idag!)

Uppdragsbeskrivning:

Vår kund söker en administrativ assistent som kan hjälpa dem med deras digitalisering genom att skanna in vissa typer av handlingar i deras system, arbetet sker på plats i Lund, mån-fre: 08:00-17:00.

Vi söker:

- Administrativ assistent

- Möjlighet till distansarbete: Nej, allt arbete utförs på plats under kontorstid.

Kvalificeringskrav:

- Självgående, noggrann och ordningsam

- Erfarenhet från liknande uppdrag är meriterande men inte nödvändigt!

Uppdragets genomförande och omfattning:

- Startdatum: 2 januari 2024

- Slutdatum: 30 april 2024

- Omfattning: 100%, kontorstid 8-17

Mero Rekrytering erbjuder spännande möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i din karriär. Missa inte chansen - ansök omgående och ta steget mot ditt drömjobb!

Ansök senast 11 okt! Var först till kvarn och säkra din plats i detta spännande uppdrag. Denna möjlighet är ett utmärkt tillskott till ditt CV om du vill arbeta inom administration och få värdefull erfarenhet i arbetslivet. Sök redan nu och öppna dörren till din framtid! Visa mindre

Administratörer/assistenter efterfrågas till uppdrag i Lund

Dina arbetsuppgifter Vår kund söker två administratörer/assistenter som kan hjälpa dem i deras digitaliseringsprocess. Uppgiften kommer att vara att skanna in konfidentiella dokument i ett verksamhetssystem. Detta är en viktig del av företagets strävan att modernisera och effektivisera sina arbetsflöden. Som administratör/assistent kommer du att spela en nyckelroll genom att säkerställa att dokumentationen blir korrekt inskannad och att den digitala infor... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Vår kund söker två administratörer/assistenter som kan hjälpa dem i deras digitaliseringsprocess. Uppgiften kommer att vara att skanna in konfidentiella dokument i ett verksamhetssystem. Detta är en viktig del av företagets strävan att modernisera och effektivisera sina arbetsflöden. Som administratör/assistent kommer du att spela en nyckelroll genom att säkerställa att dokumentationen blir korrekt inskannad och att den digitala informationen blir tillgänglig och sökbar för teamet. Det är viktigt att vara noggrann och uppmärksam på detaljer för att säkerställa att all information blir korrekt överförd.

Krav:
- Assistenterna behöver vara självgående och noggranna
- Det är fördelaktigt om de har personliga egenskaper som ordningsam och tålmodig
- Erfarenhet från tidigare liknande uppdrag är meriterande

Tillträde och ansökan
Start: 2024-01-02
Slutdatum: 2023-04-30
Sista ansökningsdagen: 2023-10-13
Ort: Lund
Kontaktperson: +46 795855599
Urval och intervjuer sker löpande!

Om oss
Sway Sourcing är ett modernt företag som rekryterar inom flera branscher på den svenska arbetsmarknaden. Vi matchar kandidaters kompetens och kunskap med företagets behov. Sway Sourcing har en företagsledning och personal med lång erfarenhet i rekryteringsbranschen, både som ägare och anställda. Vi har ett stort nätverk inom de branscher vi specialiserat oss inom och kan därför hitta de kandidater som snabbt blir en tillgång för företagen. Visa mindre

PA till CMO på Axis Communications i Lund

Har du tidigare erfarenhet av koordinering och rollen som assistent? Är du personen som alltid har ett positivt synsätt och vill att växa tillsammans med Axis och deras Corporate Marketing-team? Vi söker nu en PA till Axis CMO! Låter detta som en roll för dig? Sök redan idag då rollen ska tillsättas omgående! OM TJÄNSTEN På Axis erbjuds du att bli del av ett företag vars framgång i stor utsträckning beror på högkvalificerad personal och deras starka, öpp... Visa mer
Har du tidigare erfarenhet av koordinering och rollen som assistent? Är du personen som alltid har ett positivt synsätt och vill att växa tillsammans med Axis och deras Corporate Marketing-team? Vi söker nu en PA till Axis CMO! Låter detta som en roll för dig? Sök redan idag då rollen ska tillsättas omgående!

OM TJÄNSTEN
På Axis erbjuds du att bli del av ett företag vars framgång i stor utsträckning beror på högkvalificerad personal och deras starka, öppna och tillåtande företagskultur. På Axis finner du innovativa och engagerade medarbetare som är kärnan i verksamheten och den framgång som Axis taktar mot. Som världsledande företag inom nätverksvideo erbjuder Axis olika övervakningssystem och andra pålitliga säkerhetslösningar.

Som en PA till Axis CMO kommer du bli en del av Corporate Marketing som ansvarar för den globala marknadsföringsstrategin på bolaget.

I rollen kommer du arbeta med administrativ support till företagets CMO och Marketing Management-teamet. Du kommer bland annat arbeta med att koordinera möten, presentationsmaterial och affärsresor. Sammanfattande kommer du vara den administrativa ryggraden i teamet som ser till att saker blir gjorda i tid.

Du erbjuds
- En provanställning via oss på Academic Work i 6 månader. Om alla är nöjda efter detta övergår det till en anställning hos Axis
- En fot in på ett innovativt och globalt bolag med goda utvecklingsmöjligheter

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter


* Hantera CMO's kalender och planera olika event
* Administrera resekostnader, fakturor och andra HR-relaterade uppgifter
* Stötta i onboarding för nya kollegor
* Koordinering av internationella besök
* Hjälpa till att planera möten och aktiviteter inom teamet
* Följa upp statistik och siffror och ta fram underlag för möten
* Reseplanering


VI SÖKER DIG SOM
- Har minst 2 års erfarenhet av arbetet som koordinator, eventplanerare eller executive assistant/PA
- Har en eftergymnasial utbildning
- Kan kommunicera obehindrat på engelska och svenska, då båda dessa språk används på företaget
- Är en van användare av MS Office-paketet

Det är meriterande om du har
- flera års erfarenhet av rollen som Executive Assistant

För att lyckas i rollen är det viktigt att du har hög integritet och är noggrann. Du kommunicerar väl och har förmågan att prioritera flera arbetsuppgifter i en arbetsmiljö där det händer mycket.

Under rekryteringsprocessen kommer vi fokusera på följande beteenden:
- Strukturerad
- Självgående
- Kvalitetsmedveten

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Axis här! Visa mindre

Administratör/Assistent

Om tjänsten Nu söker vi två administratörer/assistenter för en kunds räkning i Lund. Som administratör/assistent kommer du att hjälpa till med digitalisering genom att skanna in dokument i ett system. Tjänsten som administratör/assistent är ett konsultuppdrag med start 2 januari 2024 och fortlöper fram till 30 april 2024. Tjänsten är på heltid med arbetstider mellan kl. 08.00-17.00 och arbetet utförs på plats. Om dig Vi söker dig som är självgående och u... Visa mer
Om tjänsten
Nu söker vi två administratörer/assistenter för en kunds räkning i Lund.
Som administratör/assistent kommer du att hjälpa till med digitalisering genom att skanna in dokument i ett system.

Tjänsten som administratör/assistent är ett konsultuppdrag med start 2 januari 2024 och fortlöper fram till 30 april 2024. Tjänsten är på heltid med arbetstider mellan kl. 08.00-17.00 och arbetet utförs på plats.

Om dig
Vi söker dig som är självgående och utför ditt arbete med noggrannhet. Vidare är du ordningsam och tålmodig som person. 

Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter så som arkivarbete eller inskanning av dokument.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Maja Svensson via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Administratör, Assistent, Lund, Adecco Visa mindre

Journaladministratör till Region Skåne i Lund

Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar till stor del att sekretesspröva journalutlämningar. Du bemannar även Region Skånes telefonjour någon dag per vecka. Här har du mycket kontakt med medborgare, vårdgivare, försäkringsbolag, myndigheter samt interna kontakter. Det är därför viktigt att du som arbetar här känner dig bekväm i att prata med olika typer av människor. Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid. Din profil Vi söker dig som kan b... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar till stor del att sekretesspröva journalutlämningar. Du bemannar även Region Skånes telefonjour någon dag per vecka. Här har du mycket kontakt med medborgare, vårdgivare, försäkringsbolag, myndigheter samt interna kontakter. Det är därför viktigt att du som arbetar här känner dig bekväm i att prata med olika typer av människor.
Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid.


Din profil
Vi söker dig som kan börja relativt omgående!
Här arbetar du i team, med individuella arbetsuppgifter. Detta ställer krav på att du skall vara trygg, ha en hög integritet, vara kundorienterad samt förstå innebörden av sekretess.
För att trivas som Journaladministratör tror vi att du som söker är en extrovert person, som gillar att hålla ett högt arbetstempo och ser samarbete som en självklarhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

- Mycket god datorvana.
- Minst gymnasial utbildning.
- Mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.

Vi ser gärna att du som söker ska kunna stanna på arbetsplatsen minst 1 år.

Intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.


Om oss
Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som har varit verksamt sedan 1999. Vi skapar karriärmöjligheter för människor och kostnadseffektivitet för företag. Vi tror på långsiktiga relationer och arbetar därför engagerat med en lokal och personlig närhet till våra kunder, konsulter och kandidater. Vår målsättning är att hitta den optimala matchningen och därmed få organisationer och människor att utvecklas.

Söder & Co ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Visa mindre

Revisionsadministratörer till PwC

Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC. Om tjänsten Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund. Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kon... Visa mer
Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC.

Om tjänsten
Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund.

Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kontakt med interna såväl som externa parter samt tillhörande administration. Du arbetar med egna ärenden och mot deadlines där du tar stort ägandeskap i det dagliga arbetet. Tjänsten är till viss del ekonomiskt inriktad och passar med fördel dig som har ett intresse för siffror.

I rollen kommer du att vara behjälplig i alla kundsegment inom PwC Sverige, allt från små entreprenörsdrivna bolag till några av landets största företag. Ditt stöd kommer att ha stor betydelse för PwC:s revisionsteam.

Som revisionsadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att utföra beställda tjänster från revisionsteam
• Att ge snabb och kvalitativ service till beställande revisorer
• Att stötta kollegorna under perioder med högre arbetsbelastning

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start den 11 december 2023 och löper sedan till 14 juni 2024. Ett uppehåll i tjänsten följer under jul/nyår. Det kan finnas möjlighet till förlängning och på sikt en anställning direkt hos PwC.

Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning tillsammans med dina nya kollegor och därefter fortsätter en Work Buddy stötta dig som ny i tjänsten. Kontoret i Lund erbjuder ett modernt och öppet kontorslandskap och vid självständigt arbete ges vanligtvis möjlighet att arbeta två veckodagar hemifrån.

Om dig
Vi söker dig som drivs av att ge utmärkt service och underlätta för andra. Du har tidigare arbetat serviceinriktat, exempelvis inom kundtjänst eller restaurang, och har med fördel erfarenhet av administration eller ekonomi. Du har en avklarad gymnasieutbildning eller högskoleutbildning.

Du är van att arbeta effektivt i en tempofylld miljö och har en given förmåga att strukturera och prioritera olika arbetsmoment när det behövs, utan att tumma på arbetets höga kvalitet. Arbetsmomenten kräver stor noggrannhet och du trivs med att arbeta systematiskt. Hos PwC Delivery Center värderas samarbete, arbetsglädje och gemenskap högt och det är viktigt att du är en lagspelare som stöttar och bistår dina kollegor.

Viktigt för tjänsten är:
• Du arbetar noggrant, strukturerat och serviceinriktat
• Du trivs i ett arbete med högt tempo
• Du tar stort ägandeskap i ditt dagliga arbete
• Van PC-användare som behärskar Officepaketet
• Flytande svenska, i tal och skrift. Behärskar engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – Vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå våra 24 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – Oavsett vilken fas verksamheten befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en communicty of solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala nätverket PwC med nästan 328 000 medarbetare i 152 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mimmi Svedin via [email protected] 

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras en bakgrundskontroll. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, PwC, Delivery Center, Revisionsadministratör, Administration, Administratör, Admin, Skåne, Lund, Malmö, Service, Ekonomi Visa mindre

Junior administrativ koordinator till företag i Lund

Ansök    Okt 2    Manpower AB    Administrativ assistent
Är du en driven och organiserad koordinator på jakt efter din nästa arbetsplats för att utvecklas och ta steget in i karriären? Då kan du vara den vi letar efter! Just nu söker vi på Manpower en själständig och kommunikativ Material Koordinator till vår kund i Lund. Låter detta som nästa utmaning för dig? Välkommen att ansöka redan idag! Tjänsten är ett konsultuppdrag som varar i 1 år med start snarast möjligt. Du kommer att vara anställd av oss på Manpow... Visa mer
Är du en driven och organiserad koordinator på jakt efter din nästa arbetsplats för att utvecklas och ta steget in i karriären? Då kan du vara den vi letar efter! Just nu söker vi på Manpower en själständig och kommunikativ Material Koordinator till vår kund i Lund. Låter detta som nästa utmaning för dig? Välkommen att ansöka redan idag!

Tjänsten är ett konsultuppdrag som varar i 1 år med start snarast möjligt. Du kommer att vara anställd av oss på Manpower men tillbringa dina arbetsdagar på plats ute hos vår kund. För det här uppdraget önskar vår kund att du utför ditt arbete från deras kontor d.v.s. för det här uppdraget är inte distansarbete möjligt.

Om tjänsten:

I rollen som Material Koordinator kommer du att stödja utvecklingsaktiviteter i scrum- och studieteam genom att hantera materialbeställningar, materialhantering samt koordinering av frakt av material för tester. Dina arbetsuppgifter kan inkludera:

* Märkning och förberedelse av pallar före frakt samt se till att de är ordentligt förpackade.
* Beställning av frakt i logistiksystemet.
* Koordinering av förflyttning av pallar mellan byggnader för att säkerställa att de är på rätt plats för test eller hämtning.
* Säkerställa att material från lagret finns på plats före ett testlopp och kontrollera att det är rätt material på pallen.
* Sortera överblivet material efter testloppet och skicka tillbaka till lagret eller till andra platser för vidare testning.
* Beställning av material för tester.
* Skapa bästa praxis för att stödja order, koordinering av frakt och hantering av material för utvecklingsaktiviteter.

Den vi söker:

För tjänsten som Material Koordinator söker vi dig som trivs med att vara "spindeln i nätet" och som arbetar på ett organiserat och strukturerat sätt. Du har ett öga för detaljer, är en självständig och självgående initiativtagare som ser vad som behöver prioriteras och är inte rädd för att lära dig nya saker. För att lyckas i rollen som Material Koordinator har du en god kommunikativ förmåga med en känsla för när det är läge att be om hjälp och involvera rätt person. Vi ser gärna att du är junior i din profil men med rätt mindset, driv och vilja att lära. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på stora internationella bolag.

För att lyckas i arbetet krävs att du:

* har ca 1 års eftrenhet av koordineringsarbeten
* har goda IT-kunskaper
* kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Låter detta som ditt nästa jobb? Varmt välkommen att ansöka via "ansök nu" länken här bredvid.

Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget före ansökningstidens slut så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Visa mindre

Revisionsadministratörer till PwC

Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC. Om tjänsten Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund. Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kon... Visa mer
Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC.

Om tjänsten
Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund.

Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kontakt med interna såväl som externa parter samt tillhörande administration. Du arbetar med egna ärenden och mot deadlines där du tar stort ägandeskap i det dagliga arbetet. Tjänsten är till viss del ekonomiskt inriktad och passar med fördel dig som har ett intresse för siffror.

I rollen kommer du att vara behjälplig i alla kundsegment inom PwC Sverige, allt från små entreprenörsdrivna bolag till några av landets största företag. Ditt stöd kommer att ha stor betydelse för PwC:s revisionsteam.

Som revisionsadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att utföra beställda tjänster från revisionsteam
• Att ge snabb och kvalitativ service till beställande revisorer
• Att stötta kollegorna under perioder med högre arbetsbelastning

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start den 11 december 2023 och löper sedan till 14 juni 2024. Ett uppehåll i tjänsten följer under jul/nyår. Det kan finnas möjlighet till förlängning och på sikt en anställning direkt hos PwC.

Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning tillsammans med dina nya kollegor och därefter fortsätter en Work Buddy stötta dig som ny i tjänsten. Kontoret i Lund erbjuder ett modernt och öppet kontorslandskap och vid självständigt arbete ges vanligtvis möjlighet att arbeta två veckodagar hemifrån.

Om dig
Vi söker dig som drivs av att ge utmärkt service och underlätta för andra. Du har tidigare arbetat serviceinriktat, exempelvis inom kundtjänst eller restaurang, och har med fördel erfarenhet av administration eller ekonomi. Du har en avklarad gymnasieutbildning eller högskoleutbildning.

Du är van att arbeta effektivt i en tempofylld miljö och har en given förmåga att strukturera och prioritera olika arbetsmoment när det behövs, utan att tumma på arbetets höga kvalitet. Arbetsmomenten kräver stor noggrannhet och du trivs med att arbeta systematiskt. Hos PwC Delivery Center värderas samarbete, arbetsglädje och gemenskap högt och det är viktigt att du är en lagspelare som stöttar och bistår dina kollegor.

Viktigt för tjänsten är:
• Du arbetar noggrant, strukturerat och serviceinriktat
• Du trivs i ett arbete med högt tempo
• Du tar stort ägandeskap i ditt dagliga arbete
• Van PC-användare som behärskar Officepaketet
• Flytande svenska, i tal och skrift. Behärskar engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – Vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå våra 24 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – Oavsett vilken fas verksamheten befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en communicty of solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala nätverket PwC med nästan 328 000 medarbetare i 152 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mimmi Svedin via [email protected] 

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras en bakgrundskontroll. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, PwC, Delivery Center, Revisionsadministratör, Administration, Administratör, Admin, Skåne, Lund, Malmö, Service, Ekonomi Visa mindre

Studentmedarbetare inom kvalitetsgranskning till PwC

Är du en handlingskraftig person som drivs av att arbeta i en snabbrörlig miljö och i ett högt tempo? Är du ivrig på att lära dig mer om revision och vill få värdefull erfarenhet vid sidan av dina studier? Då kan detta vara en möjlighet för dig att bli en del av PwC under högsäsongen 2024! Om tjänsten Adecco söker nu studenter som vill arbeta extra som kvalitetsgranskare hos PwC Delivery Center under revisionens intensiva högsäsong. Tjänsten innebär att ... Visa mer
Är du en handlingskraftig person som drivs av att arbeta i en snabbrörlig miljö och i ett högt tempo? Är du ivrig på att lära dig mer om revision och vill få värdefull erfarenhet vid sidan av dina studier? Då kan detta vara en möjlighet för dig att bli en del av PwC under högsäsongen 2024!

Om tjänsten
Adecco söker nu studenter som vill arbeta extra som kvalitetsgranskare hos PwC Delivery Center under revisionens intensiva högsäsong.

Tjänsten innebär att du kommer att kvalitetsgranska finansiella rapporter inom olika kundsegment, allt från små entreprenörsdrivna bolag till några av Sveriges allra största företag. I rollen ansvarar du för att säkerställa att kvalitetsmålen inom ditt tjänsteområde på Delivery Center efterföljs. Du förväntas arbeta självständigt med dina egna ärenden och ger återkoppling på dessa inom deadline. I ditt dagliga arbete är noggrannhet, kvalitet och effektivitet ledorden.

Du kommer tillhöra ett sammansvetsat team som samarbetar för att uppnå era gemensamma mål. Ditt arbete kommer att ha stor betydelse för kollegorna på Delivery Center och revisionsteamen inom PwC.
Som kvalitetsgranskare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Kvalitetsgranskning av finansiella rapporter med hjälp av manualer och checklistor
• Ge snabb och kvalitativ återkoppling på genomförda rapporter
• Dokumentation och andra tillhörande administrativa uppgifter

Tjänsten som kvalitetsgranskare är ett konsultuppdrag på deltid. Uppdraget förväntas löpa under perioden februari-april 2024 då högsäsongen är som mest intensiv. Rollen innebär minst 15 arbetstimmar per vecka och du kommer få möjlighet att påverka din egen arbetstid. Arbetet sker huvudsakligen dagtid på vardagar men även kvällsarbete kan förekomma. Uppdraget inleds med en upplärning i tjänsten tillsammans med dina nya kollegor. Upplärningen kommer ske under utvalda tillfällen i december och januari. Kontoret som ligger i Lund har ett modernt och öppet kontorslandskap med flexibla arbetsplatser.

Om dig
Tjänsten passar dig som söker ett meriterande arbete inom revision och som vill bli en del av PwC Sverige. Vi söker dig som idag studerar på högskola/universitet, gärna med inriktning mot ekonomi. Du har insikt i revisionsbranschen och är inte främmande för bearbetning av finansiella rapporter. Du har med fördel tidigare arbetslivserfarenhet inom administration eller ekonomi och vet vad som krävs för att framgångsrikt kombinera studier med arbete.

Du som person trivs bäst i ett högt tempo och i en händelserik kontext där du balanserar effektivitet och kvalitet. Du är därtill handlingskraftig och räds inte för att ta egna initiativ. Eftersom arbetet sker under revisionens högsäsong är det viktigt att du är självgående och snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Ett välfungerande samarbete är av högsta prioritet och det är därför viktigt att du är en kommunikativ lagspelare som gärna stöttar dina kollegor när det behövs.

Viktigt för tjänsten är:

• Studerande på högskola/universitet, med förväntad examen tidigast juni 2024
• Tillgänglighet för att arbeta minst 15 timmar per vecka
• Insikt i revisionsbranschen och förståelse för finansiella rapporter
• Att du är snabblärd, initiativtagande och effektiv i ditt arbetssätt
• Att du är van PC användare och behärskar Officepaketet
• Flytande svenska och behärskar engelska, i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning, med 2 800 medarbetare runt om i landet.

Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 24 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 328 000 medarbetare i 152 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Mimmi Svedin via [email protected]

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Vi hanterar ansökningar och håller intervjuer löpande.

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, Skåne, Malmö, Lund, Administratör, Administration, Service, Ekonomi, Student, Deltid, PwC, Kvalitetsgranskning Visa mindre

Administratör till Vårdcentralen Sankt Lars i Lund

Ansök    Sep 26    REGION SKÅNE    Administrativ assistent
Gör skillnad. Varje dag. Är du nyfiken på ett spännande arbete omgiven av kompetenta kollegor och en vacker miljö? Då ska du söka dig till oss på Vårdcentralen Sankt Lars! Vårdcentralen Sankt Lars verkar inom vårdvalet och arbetar med framåtdrivande primärvård i unika lokaler i den vackra Sankt Larsparken i Lund. Vi är en medelstor vårdcentral med cirka 8 500 listade patienter och 35 anställda i en stabil personalgrupp med bred kompetens, som präglas av ... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Är du nyfiken på ett spännande arbete omgiven av kompetenta kollegor och en vacker miljö? Då ska du söka dig till oss på Vårdcentralen Sankt Lars!

Vårdcentralen Sankt Lars verkar inom vårdvalet och arbetar med framåtdrivande primärvård i unika lokaler i den vackra Sankt Larsparken i Lund. Vi är en medelstor vårdcentral med cirka 8 500 listade patienter och 35 anställda i en stabil personalgrupp med bred kompetens, som präglas av ett gott arbetsklimat och samarbete över yrkesgränserna.

På vårdcentralen har vi mottagning inom äldrevård, astma/KOL, diabetes, inkontinens, barnavårdscentral (BVC) och särskilda boenden. Vi är ackrediterade för kognitiv beteendeterapi (KBT). På vårdcentralen finns dessutom ett rehabiliteringsteam med fysioterapeuter, kurator, psykolog och arbetsterapeut. Förutom det har vi även en ansluten filial för omhändertagande av unga vuxna med psykosociala problem.

Hos oss finns ett stort engagemang för våra patienter och intentionen att tillsammans utveckla och optimera patientflödet inom enheten. Vårt patientunderlag är varierat vilket innebär att ingen arbetsdag är den andra lik.

ARBETSUPPGIFTER
Du och dina sekreterarkollegor har ett gemensamt ansvar för de dagliga och löpande arbetsuppgifterna samt olika övriga administrativa ansvarsområden. Ni har regelbundna möten med verksamhetschefen samt APT varannan vecka. Dina kollegor har alla olika bakgrund och erfarenhet, men den gemensamma nämnaren hos oss är arbetsglädje och samarbete. Vi är positiva till förbättringar och vågar prova nytt och tänka annorlunda.

Vi använder oss av systemen PMO, Pasis och MedSpeech och taligenkänning (TIK). Det är de medicinska sekreterarna som tillsammans samordnar, planerar, bevakar, skriver diktat, avlöser i receptionen och diagnosregistrerar. Vi hjälps åt och fördelar arbetet efter verksamhetens behov och efter olika kompetenser.

På Vårdcentralen Sankt Lars erbjuder vi dig ett varierande arbete och trevliga kollegor. Vi som arbetar här är en kompetent, effektiv och trygg grupp. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du även att arbeta nära andra yrkeskategorier. Vi erbjuder dig goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.

Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier och orter som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad inom hälso- och sjukvårdsadministration 80p (KY) eller 400p (YH) alternativt motsvarande utbildning som medicinsk sekreterare/läkarsekreterare. Goda språkkunskaper i medicinsk terminologi samt i svenska krävs, i både tal och skrift. Tidigare arbetslivserfarenhet från primärvård är meriterande. Likaså bedöms kunskaper i PMO som meriterande.

I vår vardag uppstår det ofta förändringar och då är det av stor vikt att kunna förhålla sig till dessa, samt att kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter när tempot varierar. Du behöver även kunna anpassa arbetssättet när förutsättningarna så kräver. Därutöver har du ett stort intresse för utveckling, lärande och självklart administration. Vi vill även att du precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och chef. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi värdesätter att du tycker om att ha med människor att göra och har förmågan att ge ett lyhört och professionellt bemötande. Därtill är du lösningsorienterad och du har en hög känsla för service. Då vi är måna om att hitta rätt person kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

MASTERDATA ANSVARIG

Ansök    Sep 15    Jobbusters AB    Administrativ assistent
Arbetsuppgifter Vi letar efter en konsult för rollen som Masterdata Ansvarig. I rollen som Masterdata Ansvarig kommer du att stötta vår kunds globala masterdata team gällande processer för inköpta komponenter. Du kommer att få förfrågningar om att skapa masterdata i SAP från ett globalt förfrågningsverktyg. Kriterierna för komponenterna är givna och du och ditt teams uppdrag blir att välja rätt UNSPSC-klass och klassificera material med data som mått, kapa... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vi letar efter en konsult för rollen som Masterdata Ansvarig. I rollen som Masterdata Ansvarig kommer du att stötta vår kunds globala masterdata team gällande processer för inköpta komponenter. Du kommer att få förfrågningar om att skapa masterdata i SAP från ett globalt förfrågningsverktyg. Kriterierna för komponenterna är givna och du och ditt teams uppdrag blir att välja rätt UNSPSC-klass och klassificera material med data som mått, kapacitet, spänning, frekvens, vikt med mera. Detta kräver en hög grad av noggrannhet och en känsla för detaljer och färdigheter i att söka information relaterad till komponenterna. Sökning efter information sker främst via datablad, hemsidor och i vissa fall via telefon till leverantörerna.

Om oss
JobBusters är ett auktoriserat personaluthyrnings- och rekryteringsföretag som är inriktade mot tjänstemän och har funnits sen 2011. Vi på JobBusters bryr oss om våra konsulter och vårt mål är alltid att bygga långsiktiga relationer med både konsult och kund. Vårt mål är alltid att matcha våra kunders drömkandidat med våra kandidaters drömjobb!

Företagspresentation
Vår kund är ett mutlinationellt förpackningsindustribolag som från början är grundat i Sverige. Här arbetar man aktivt med att utveckla lösningar och tekniker för att hela tiden ligga i framkant i sin bransch.


Kvalifikationer
- Du har erfarenhet av att hantera stora mänger av masterdata.
- Du har arbetat i globala IT-system.
- Du har erfarenhet av att arbeta med masterdata i SAP.
- Du har mycket goda kunskaper i Office-paketet, framför allt Excel.
- Du har en hög teknisk förståelse för livsmedelskomponenter.
- Du är flytande i svenska, i såväl tal som skrift.
- Du har mycket goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen som Masterdata Ansvarig tror vi att du är en person med stort intresse och/eller kunskap om olika tekniska komponenter. Vi tror att du söker ett längre uppdrag, där du kommer att vara en viktig del av kundens arbete med processer för inköpta komponenter. Vidare så ser vi att du är en teamplayer, är en administrativ stjärna samt är bra på att se förbättringar i arbetssätt.

När du blir en av oss
Som konsult hos JobBusters kan du känna dig trygg med ett kollektivavtal i ryggen, tillgängliga konsultchefer och engagerade rekryterare. Du som konsult får även tillgång till vårt nätverk av spännande företag och uppdragsgivare! För oss är det viktigt att du som konsult trivs, känner en trygghet och gemenskap till oss som arbetsgivare. Vi erbjuder tjänstepension, löneväxling och möjlighet till flexpension. Du får även tillgång till vår förmånsportal, där du utöver friskvårdsbidrag har tillgång till mängder av rabatter och erbjudanden inom hälsa, hem och fritid, transport, sjukvård och mycket mer! Ditt välmående är av högsta prioritet för oss och vi erbjuder bland annat en digital lösning som hjälper våra medarbetare att hitta verktyg för att hantera vardagens alla utmaningar, både på jobbet och i privatlivet.

Lön
Lön, enligt överenskommelse.

Tillträde och ansökan
Heltid, kontorstider. Vår kund önskar start 2023-11-01 och uppdraget förväntas löpa t.o.m. 2024-10-31 med möjlighet till förlängning. Du kommer att vara anställd av JobBusters som konsult hos vår spännande kund i Lund. Skicka in din ansökan (gärna i Word-format) snarast, då intervjuer sker löpande. Visa mindre

Revisionsadministratörer till PwC

Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC. Om tjänsten Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund. Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kon... Visa mer
Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC.

Om tjänsten
Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund.

Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kontakt med interna såväl som externa parter samt tillhörande administration. Du arbetar med egna ärenden och mot deadlines där du tar stort ägandeskap i det dagliga arbetet. Tjänsten är till viss del ekonomiskt inriktad och passar med fördel dig som har ett intresse för siffror.

I rollen kommer du att vara behjälplig i alla kundsegment inom PwC Sverige, allt från små entreprenörsdrivna bolag till några av landets största företag. Ditt stöd kommer att ha stor betydelse för PwC:s revisionsteam.

Som revisionsadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att utföra beställda tjänster från revisionsteam
• Att ge snabb och kvalitativ service till beställande revisorer
• Att stötta kollegorna under perioder med högre arbetsbelastning

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start i december 2023 och löper sedan till 14 juni 2024. Ett uppehåll i tjänsten följer under jul/nyår. Det kan finnas möjlighet till förlängning och på sikt en anställning direkt hos PwC.

Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning tillsammans med dina nya kollegor och därefter fortsätter en Work Buddy stötta dig som ny i tjänsten. Kontoret i Lund erbjuder ett modernt och öppet kontorslandskap och vid självständigt arbete ges vanligtvis möjlighet att arbeta två veckodagar hemifrån.

Om dig
Vi söker dig som drivs av att ge utmärkt service och underlätta för andra. Du har tidigare arbetat serviceinriktat, exempelvis inom kundtjänst eller restaurang, och har med fördel erfarenhet av administration eller ekonomi. Du har en avklarad gymnasieutbildning eller högskoleutbildning.

Du är van att arbeta effektivt i en tempofylld miljö och har en given förmåga att strukturera och prioritera olika arbetsmoment när det behövs, utan att tumma på arbetets höga kvalitet. Arbetsmomenten kräver stor noggrannhet och du trivs med att arbeta systematiskt. Hos PwC Delivery Center värderas samarbete, arbetsglädje och gemenskap högt och det är viktigt att du är en lagspelare som stöttar och bistår dina kollegor.

Viktigt för tjänsten är:
• Du arbetar noggrant, strukturerat och serviceinriktat
• Du trivs i ett arbete med högt tempo
• Du tar stort ägandeskap i ditt dagliga arbete
• Van PC-användare som behärskar Officepaketet
• Flytande svenska, i tal och skrift. Behärskar engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – Vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå våra 24 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – Oavsett vilken fas verksamheten befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en communicty of solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala nätverket PwC med nästan 328 000 medarbetare i 152 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mimmi Svedin via [email protected] 

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras en bakgrundskontroll. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, PwC, Delivery Center, Revisionsadministratör, Administration, Administratör, Admin, Skåne, Lund, Malmö, Service, Ekonomi Visa mindre

Technical Administrator to ESS in Lund!

Are you looking for a new opportunity in an international environment and established organization who is leading within its field? This is a unique chance to work in a multi-disciplinary research centre, based on the world’s most powerful neutron source. ow they are looking for an administrator with technical interest and strong communication skills in English. Does this sound interesting to you? OM TJÄNSTEN ESS consists of different departments and fac... Visa mer
Are you looking for a new opportunity in an international environment and established organization who is leading within its field? This is a unique chance to work in a multi-disciplinary research centre, based on the world’s most powerful neutron source. ow they are looking for an administrator with technical interest and strong communication skills in English. Does this sound interesting to you?

OM TJÄNSTEN
ESS consists of different departments and facilities which together form the components of what will be ultimately known as the European Spallation Source. As a Technical Administrator you will work with coordinating and consolidating technical information and hosting and administering meetings. Furthermore, you will be responsible to organize technical documentation and support the remote handling systems within target division with structuring and creating information in PLM and EAM systems.

You are offered
- At ESS you will be offered people with talent and passion as a unique opportunity to be involved in the development and building of a world leading facility for materials research
- As a consultant for Academic Work, we offer significant opportunities for you to grow professionally, build your network, and create valuable contacts for the future. Learn more about our consultant offer at our website.

VI SÖKER DIG SOM
- Experience from working in an administrative role before
- Experience of technical documentation
- Good knowledge in Microsoft office programs like Word and Excel
- Work proficiency in English, since it's the spoken language in the organization

It is meritorious if you have:
- Relevant engineering education or experience
- Experience with document management system
- Knowledge of other European languages

As a person you are serviceminded and not afraid to take initiative to seek the information you need. You have an eye for details and enjoys working with structure.

To succeed in the role, your personal skills are:
- Self-sufficient
- Structured
- Networker
- Communicative

Our recruitment process

This recruitment process is handled by Academic Work and it is our client’s wish that all questions regarding the position is directed to Academic Work.

Our selection process is continuous and the advert may close before the recruitment process is completed if we have moved forward to the next phase. The process includes two tests: one personality test and one cognitive test. The tests are tools to find the right talent for the right position, to enable equality, diversity, and a fair process.

INFORMATION OM FÖRETAGET
You can read more about the company here. Visa mindre

PA till Axis Communications

Har du ett öga för detaljer och har tidigare erfarenhet av rollen som assistent? Är du personen som alltid har ett positivt synsätt och är redo att växa tillsammans med Axis och deras HR-team? Då ska du se hit! Vi söker nu en PA till Axis CPO! Låter detta som en roll för dig? Sök redan idag då rollen ska tillsättas omgående! OM TJÄNSTEN På Axis erbjuds du att bli del av ett företag vars framgång i stor utsträckning beror på högkvalificerad personal och ... Visa mer
Har du ett öga för detaljer och har tidigare erfarenhet av rollen som assistent? Är du personen som alltid har ett positivt synsätt och är redo att växa tillsammans med Axis och deras HR-team? Då ska du se hit! Vi söker nu en PA till Axis CPO! Låter detta som en roll för dig? Sök redan idag då rollen ska tillsättas omgående!

OM TJÄNSTEN

På Axis erbjuds du att bli del av ett företag vars framgång i stor utsträckning beror på högkvalificerad personal och deras starka, öppna och tillåtande företagskultur. På Axis finner du innovativa och engagerade medarbetare som är kärnan i verksamheten och den framgång som Axis taktar mot. Som världsledande företag inom nätverksvideo erbjuder Axis olika övervakningssystem och andra pålitliga säkerhetslösningar.

I denna roll erbjuder vi dig en möjlighet att bli en del av Axis HR-avdelning som har tillväxten och framgången för Axis anställda i fokus. Vi letar efter dig som vill följa med Axis CPO i sitt mål att fortsätta bygga, utveckla och stödja deras fantastiska HR-team.

I rollen som PA kommer du vara den administrativa "ryggraden" för avdelningen. En del av rollen kommer även innebära att stötta avdelningen för internkommunikation. Detta innebär att du bland annat kommer arbeta med att koordinera kick-offer, större luncher och andra evenemang som HR ansvarar för. Ett stort fokus kommer även vara att arbeta med CPO's kalender, förbereda möten samt stötta i att följa upp åtaganden och leveranser efter möten.

I den här rollen värderar vi särskilt vid att du är kvalitetsmedveten och mycket noggrann. Du bör också ha en passion för att arbeta med siffror samt vara en skicklig kommunikatör både muntligt och skriftligt.

Du erbjuds
- En provanställning på 6 månader via oss på Academic Work. Om alla är nöjda kommer man blir rekryterad av Axis.
- Alternativet är att bli direktrekryterad av AXIS.
- En chans att få in foten på ett stort internationellt bolag i framkant i sin bransch

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter


* Förbereda/organisera möten och evenemang, både med interna och externa kontakter
* Ta fram presentationsmaterial
* Bokning av affärsresor
* Följa upp siffror och statistik och sammanställa professionella presentationer
* Diverse administrativa uppgifter relaterade till deras dagliga verksamhet
* Uppdatera och korrekturläsa HR-material
* Kalenderbokningar


VI SÖKER DIG SOM
- Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
- Har några års erfarenhet av en liknande roll, som PA, executive assistant eller koordinator
- Har god erfarenhet av MS Office, där det är viktigt att du har god kunskap av Excel
- Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, då all kommunikation på Axis sker på dessa språk
- Har B-körkort

För att lyckas i rollen är det ytterst viktigt att du är väldigt noggrann, har ett öga för siffror, är självgående och strukturerad. Du har en hög integritetsnivå och är serviceinriktad.

Under rekryteringsprocessen kommer vi fokusera på följande beteenden:
- Strukturerad
- Självgående
- Kvalitetsmedveten

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

INFORMATION OM FÖRETAGETLäs mer om Axis här! Visa mindre

Driven administratör/ kontorsansvarig på 40% till kund i Lund

Ansök    Sep 7    Manpower AB    Administrativ assistent
Vår trevliga kund i Lund, med visionen att vara en av sveriges attraktivaste arbetsgivare, har nu behov av en allsidig administratör på 40% (16 tim/vecka) till deras fina kontor i södra Lund. Vår kunds uppfattning är att balans mellan arbetsliv och privatliv ger arbetsglädje. De undviker därför t.ex. att lägga möten tidiga morgnar och sena eftermiddagar, för att underlätta sina medarbetares livspussel. Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att ha din... Visa mer
Vår trevliga kund i Lund, med visionen att vara en av sveriges attraktivaste arbetsgivare, har nu behov av en allsidig administratör på 40% (16 tim/vecka) till deras fina kontor i södra Lund.

Vår kunds uppfattning är att balans mellan arbetsliv och privatliv ger arbetsglädje. De undviker därför t.ex. att lägga möten tidiga morgnar och sena eftermiddagar, för att underlätta sina medarbetares livspussel.

Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att ha din anställning hos oss på Manpower, men tillbringa dina arbetsdagar ute på plats hos vår kund. Rollen och tjänsten är flexibel och du kan till mångt och mycket själv fördela när det passar dig, under veckan (M-F, Kl 7-18), att arbeta dina 16 timmar.

Om Rollen

Vår kund arbetar i en säkerhetsklassad verksamhet och i rollen som administratör kommer du att att stötta dina kollegor men framför allt bolagets säkerhetschef med blandad administration. Inom säkerhetsområdet kan det t. ex handla om att ansvara för leverantörsregistret och se till att nya leverantörer säkerhetsprövas innan de läggs upp och när de inte längre är aktiva så ska de avregistreras. Morsvarande uppgifter gäller såklart för de ca 50 anställda och konsulter som arbetar inom företaget. Det kan också handla om att boka in säkerhetsintervjuer eller administrera utdrag ur belastningsregistret.

I rollen kommer du också att få axla ansvaret för driften av kontoret. Du kommer att ha hand om kontorsinköp, vara kontaktpersonen mot fastighetsägeren och mot leverantörerna av te.x lokalvård, kontorsmateriel m. m. Du ser till att det är ordning och reda på kontoret och att den trivsamma stämningen består.

På kontoret sitter vanligtvis VD, ekonomichef, en redovisningsekonom och säkerhetschefen, övriga kollegor är mycket ute på fält och kommer inom kontoret lite då och då.

Vem är du?

Vi söker dig som verkligen uppskattar att arbeta med blandad administration och som glatt tar ansvaret för "högt och lågt" inom administration och driften av ett kontor. I denna roll kan dina kollegor deligera uppgifter till dig men rollen kräver också att du har ett eget driv och i många situationer själv kan se vad som behöver göras.

Vi förutsätter att du har erfarenhet av att arbeta i olika affärssystem och att du är en van användare av Word, Excel och PowerPoint. Erfarenhet av att uppdatera register är önskvärt och det arbetet kräver ett stort mått av noggrannhet. Har du tidigare erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsavtal och/ eller säkerhetsadministration och arkivering är det klart meriterande. Tidigare erfaenhet av att ha arbetat inom en offentlig myndighet kan också vara en merit. Att du talar och skriver svenska och engelska obehindrat, är ett krav.

Så är du en social, ödmjuk, driven och duktig administratör som vill arbeta 16 timmar i veckan på ett trevligt bolag i Lund - då ser vi verkligen fram emot din ansökan!

Ansök gärna snarast då vi arbetar med löpand urval och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens slut. Visa mindre

Södra skånska regementet P 7 söker Infra-assistent

Om enheten Infraavdelningen utgör en del av Regementsstaben P 7 med placering Revingehed. Du förväntas arbeta i ett mindre arbetslag och stödjer infrachefen i dennes administration samt samordning av arbetet inom ramen för garnisonens infrastruktur.  Huvudsakliga arbetsuppgifter • Stödja med beredning och uppföljning av förbandets behov av anläggningar, lokaler och utrymmen på samtliga verksamhetsplatser • Skapa beställningar i system SAP/ PRIO för P 7 fa... Visa mer
Om enheten
Infraavdelningen utgör en del av Regementsstaben P 7 med placering Revingehed. Du förväntas arbeta i ett mindre arbetslag och stödjer infrachefen i dennes administration samt samordning av arbetet inom ramen för garnisonens infrastruktur. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja med beredning och uppföljning av förbandets behov av anläggningar, lokaler och utrymmen på samtliga verksamhetsplatser
• Skapa beställningar i system SAP/ PRIO för P 7 fasta tilläggstjänster, hyra av moduler, verksamhetsanpassningar mm
• Utgöra sammanhållande för budgetering, prognos och uppföljning av verksamhetsmedel inom ram för vidmakthållande åtgärder infrastruktur
• Kontrollera och följa upp debiterade kostnader inom ramen för infrabeställningar i samarbete med Infrachef
• Delta vid funktionsmöten inom infrastrukturområdet
• I arbetet, över tid, effektivt bidra till att vidmakthålla samt utveckla de administrativa rutinerna för infrastruktur 
• Vara väl insatt i olika finansieringsformer samt administrativa rutiner för detsamma i syfte att stödja organisationens aktörer i beställningsförfarandet
• Utgöra ett stöd för regementsstaben i övrigt förekommande ärenden

Kvalifikationer 
• Godkänd gymnasieutbildning
• Minst två års relevant arbetslivserfarenhet
• Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel och Powerpoint
• Körkort klass B (manuell växellåda)
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Meriterande
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Erfarenhet av ekonomiadministration
• God kännedom om/ erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av SAP Business Objects
• Erfarenhet av att planera, samordna och beställa tjänster inom fastighetsdrift
• Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
• Godkänd militär grundutbildning

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt och är van vid att planera för samt följa upp ställda uppgifter. Du har lätt för att jobba med andra människor och är lyhörd samt serviceinriktad. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Revingehed
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse 


För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Infra, Thomas Johansson 070-521 52 79


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Rekryteringskoordinator, Anna Hansén 0704-739434
Rekryteringskoordinator, Elvira Stafverfeldt 0738-557180


Fackliga företrädare:
Officersförbundet: [email protected]
OFR/S: [email protected]
SACO: [email protected]
SEKO: [email protected]


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar eftersom regementet främst använder sig av pansarfordon. Vi genomför en militär grundutbildning för värnpliktiga i markstrid, mekaniserad och motoriserad strid med stöd av våra huvudfordon som är: stridsvagn 122, stridsfordon 9040C och pansarterrängbil 360.

P 7 har heltid- och deltidsanställd personal som tjänstgör i sina olika befattningar nationellt och internationellt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Visa mindre

Arkivassistent till statlig myndighet

Är du noggrann och bra på att arbeta självständigt? Vill du arbeta på en samhällsnyttig myndighet? För ett kortare uppdrag söker vi nu för kunds räkning en flexibel person som kan arbeta med att sortera, packa och skicka arkiv. Sök tjänsten idag! OM TJÄNSTEN En statlig myndighet i Lund söker en noggrann och flexibel person som kan assistera med att packa och skicka material under ett kortare uppdrag på ca 6 veckor. Materialet ska packas ska skickas till... Visa mer
Är du noggrann och bra på att arbeta självständigt? Vill du arbeta på en samhällsnyttig myndighet? För ett kortare uppdrag söker vi nu för kunds räkning en flexibel person som kan arbeta med att sortera, packa och skicka arkiv. Sök tjänsten idag!

OM TJÄNSTEN
En statlig myndighet i Lund söker en noggrann och flexibel person som kan assistera med att packa och skicka material under ett kortare uppdrag på ca 6 veckor. Materialet ska packas ska skickas till Stockholm där det även ska packas upp. Viktigt att ha med är att resa kommer förekomma i tjänsten och att du delvis kommer arbeta i Stockholm en kortare del av uppdraget.
På plats i Lund arbetar du till stor del självständigt och det krävs därför att du kan ta egna beslut. Du kommer dock till viss del ha tillgång till handledning på plats, men även på distans.

Du erbjuds
- Ett samhällsnyttigt uppdrag i 6 veckor
- Chansen att få arbeta hos en statlig myndighet

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter


* Packa arkivmaterial i lådor
* Skicka lådor
* Säkerställa att det blir packat och sorterat rätt


VI SÖKER DIG SOM
- Är obehindrad i svenska i både tal och skrift
- Tidigare erfarenhet av arbete med arkivhantering

Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av arbete som arkivarie
- Erfarenhet av arbete på en statlig myndighet

Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
- Flexibel
- Självständig
- Noggrann

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Visa mindre

Revisionsadministratörer till PwC

Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC med start i höst. Om tjänsten Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund. Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial... Visa mer
Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC med start i höst.

Om tjänsten
Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund.

Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kontakt med interna såväl som externa parter samt tillhörande administration. Du arbetar med egna ärenden och mot deadlines där du tar stort ägandeskap i det dagliga arbetet. Tjänsten är till viss del ekonomiskt inriktad och passar med fördel dig som har ett intresse för siffror.

I rollen kommer du att vara behjälplig i alla kundsegment inom PwC Sverige, allt från små entreprenörsdrivna bolag till några av landets största företag. Ditt stöd kommer att ha stor betydelse för PwC:s revisionsteam.

Som revisionsadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att utföra beställda tjänster från revisionsteam
• Att ge snabb och kvalitativ service till beställande revisorer
• Att stötta kollegorna under perioder med högre arbetsbelastning

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start den 2 oktober 2023 och som löper till den 14 juni 2024. Det kan finnas möjlighet till förlängning och på sikt en anställning direkt hos PwC.

Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning tillsammans med dina nya kollegor och därefter fortsätter en Work Buddy stötta dig som ny i tjänsten. Kontoret i Lund erbjuder ett modernt och öppet kontorslandskap och vid självständigt arbete ges vanligtvis möjlighet att arbeta två veckodagar hemifrån.

Om dig
Vi söker dig som drivs av att ge utmärkt service och underlätta för andra. Du har tidigare arbetat serviceinriktat, exempelvis inom kundtjänst eller restaurang, och har med fördel erfarenhet av administration eller ekonomi. Du har en avklarad gymnasieutbildning eller högskoleutbildning.

Du är van att arbeta effektivt i en tempofylld miljö och har en given förmåga att strukturera och prioritera olika arbetsmoment när det behövs, utan att tumma på arbetets höga kvalitet. Arbetsmomenten kräver stor noggrannhet och du trivs med att arbeta systematiskt. Hos PwC Delivery Center värderas samarbete, arbetsglädje och gemenskap högt och det är viktigt att du är en lagspelare som stöttar och bistår dina kollegor.

Viktigt för tjänsten är:
• Du arbetar noggrant, strukturerat och serviceinriktat
• Du trivs i ett arbete med högt tempo
• Du tar stort ägandeskap i ditt dagliga arbete
• Van PC-användare som behärskar Officepaketet
• Flytande svenska i tal och skrift. Behärskar engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – Vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå våra 24 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – Oavsett vilken fas verksamheten befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en community of solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala nätverket PwC med nästan 328 000 medarbetare i 152 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mimmi Svedin via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected].

Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras en bakgrundskontroll. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, PwC, Delivery Center, Revisionsadministratör, Administration, Administratör, Admin, Skåne, Lund, Malmö, Service, Ekonomi Visa mindre

Assistent i projekt för utveckling av utbildningsmoment

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper.

Avdelningen studier består av ett lärar- och forskarlag om sju till åtta medarbetare med olika ämnesmässiga kunskaper och kompetenser.

Vid avdelningen bedrivs utbildning inom konsthistoria och visuella studier på grundnivå och avancerad nivå och här finns också ett tvåårigt internationellt masterprogram inom Visual Culture, samt forskarutbildning. Avdelningen bedriver forskning om äldre, modern och nutida konst, arkitektur och gestaltad miljö, utifrån historiska, samhälleliga och estetiska infallsvinklar, samt om bilder och andra visuella tecken som inte kategoriseras som konst men är viktiga uttryck för mänsklig kunskap och erfarenhet. Vi är en aktiv avdelning inom såväl forskning som pedagogik och vi är måna om att alla ska trivas på arbetsplatsen och ha de resurser som krävs för att kunna göra ett bra arbete.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att kartlägga och dokumentera arkivmaterial bestående av skrift och bild från den danska konstnärsgruppen Sisters Hope:s verksamhet. En betydande del av arbetet kommer att utföras på plats i arkivet, som är beläget i Köpenhamn. Du kommer att ansvara för att dokumentera materialet på ett adekvat sätt, till stor del genom fotografering, för att göra det tillgängligt för analys.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Kandidatexamen i ämne inriktat mot performativa estetiska processer, eller motsvarande kunskaper inhämtade genom yrkesverksamhet.

- Erfarenhet av den konstnärliga metodologin bakom Sisters Hopes verksamhet.

- Goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande för anställningen är:
- God förmåga att arbeta självständigt samt god samarbetsförmåga

- Erfarenhet av att planera och genomföra projekt

Övrigt
Anställningen är särskild visstidsanställning, 50% i 4 månader, med tillträde 23.09.18 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, kort presentation (max 2 sidor) av den sökande, med fokus på kravprofilen och de egenskaper som är meriterande samt referenser som vittnar om god samarbets- respektive undervisningsförmåga.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett hundratal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Procurement Administrator for a client in Lund!

Dina arbetsuppgifter Our customer is looking for a Procurement administrator. In this role the consultant must have good exposure and understanding of administrative processes and systems, ideally in the area of public procurement. You also need experience in data management and monitoring, and previous experience of working in an international environment is essential. To be successful in this role, being a team player with strong communication skills is... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Our customer is looking for a Procurement administrator.
In this role the consultant must have good exposure and understanding of administrative processes and systems, ideally in the area of public procurement. You also need experience in data management and monitoring, and previous experience of working in an international environment is essential. To be successful in this role, being a team player with strong communication skills is essential. You should also be reliable, well-organized, and able to deliver results while meeting customer expectations. You can easily adapt to changes within your work and have genuine interest in administration.

Job assignments:
- Creating and supervising purchase orders
- Handling inquiries related to procurement from both internal and external sources
- Assisting the Group Leader Procurement Administration and Procurement Officers with procurement tasks
- Managing and organizing procurement files
- Ensuring that data and price lists in the procurement module of the ERP system and EAM are accurate and up-to-date
- Generating reports on procurement activities
- Preparing Requests for Quotations
- Completing any additional tasks or assignments as directed by the supervisor

Requirements:
- University degree in a related field or have A-levels/high school diploma with relevant experience
- Minimum of 2 years of relevant work experience, ideally in procurement or administration within a commercial setting.
- Proficient in computer skills, specifically in MS Office
- Familiarity with ERP systems, particularly Agresso, is a plus

Tillträde och ansökan
Start of the assignment: 2023-10-01
End of the assignment: 2024-02-01, with possibility of extension of max. 2 months
Deadline: 2023-09-07
Location: Lund
Contact: +46795855599
Selections and interviews are ongoing!

Om oss
Sway Sourcing is a modern company that recruits in several industries on the Swedish labor market. We match candidates’ skills and knowledge with the company’s needs. Sway Sourcing has a company management and staff with extensive experience in the recruitment industry, both as owners and employees. We have a large network within the industries we specialize in and can therefore find the candidates who quickly become an asset for the companies. Visa mindre

Test method developer

Vi söker nu åt vår kund en kreativ teknisk förvaltningkandiat som har ett öga för detaljer. I denna roll kommer du att arbeta med tekniska tjänster som är stöttande mot den tekniska organisationen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Visulisera och organisera ett labb, med affischer, skyltar och andra hjälpverktygssatser Granska och redigera planer i power point Samla visuellt material och skapa en fysisk pulstavla Planera och följa upp rutinaktivitete... Visa mer
Vi söker nu åt vår kund en kreativ teknisk förvaltningkandiat som har ett öga för detaljer. I denna roll kommer du att arbeta med tekniska tjänster som är stöttande mot den tekniska organisationen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Visulisera och organisera ett labb, med affischer, skyltar och andra hjälpverktygssatser
Granska och redigera planer i power point
Samla visuellt material och skapa en fysisk pulstavla
Planera och följa upp rutinaktiviteter
Koordinera och dokumentera


Krav på färdigheter:

Bra skribent- och redaktörsförmåga

Någon som är bra på ordning och reda

Goda kunskaper i Microsoft office-verktyg.


Mjuka färdigheter:


Kreativ och nyfiken
Lagspelare
Stödjer och hjälper medarbetare
Fokuserar på detaljer


?Din ansökan

Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi är flera rekryterare som hanterar rekryteringen av denna tjänst, vid frågor gällande den här rekryteringen eller tjänsten når du oss enklast på e-post [email protected]

Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Quest Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.

Om oss

Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Visa mindre

Studentmedarbetare sökes till Skånes Kommuner och Avdelningen för hälsa och

Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för de 33 skånska kommunerna. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från våra medlemskommuner. Skånes Kommuner arbetar med upphandlingar av tjänster inom Individ- och familjeomsorgen, Vård- och omsorg samt Handledning för personal inom Individ- och familjeomsorgen, Vård och omsorg samt kommunal skolverksamhet. Vi arbetar även med att genomföra kvalitetsuppföljningar av på... Visa mer
Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för de 33 skånska kommunerna. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från våra medlemskommuner.

Skånes Kommuner arbetar med upphandlingar av tjänster inom Individ- och familjeomsorgen, Vård- och omsorg samt Handledning för personal inom Individ- och familjeomsorgen, Vård och omsorg samt kommunal skolverksamhet. Vi arbetar även med att genomföra kvalitetsuppföljningar av pågående ramavtal. Vi tillhandahåller, underhåller och utvecklar avropsstödet Upphandlat för våra användare.
Vi som arbetar med dessa upphandlingar är upphandlare och kvalitetshandläggare.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna som studentmedarbetare varierar och kan bestå av administrativt arbete i avropsstödet Upphandlat, administrativ uppföljning av de upphandlade verksamheterna samt att hantera enklare supportärenden för våra användare.

Anställningen påbörjas enligt överenskommelse under höstterminen 2023.
Arbetstidsförläggning kan variera avseende antal tim/vecka, men är högst 15 timmar per vecka i genomsnitt under en terminstid.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant pågående högskoleutbildning, exempelvis socionom-, ekonom-, juristutbildning. Du bör ha god IT-vana och god förmåga att lära dig nya system. Du ska vara lösningsorienterad, noggrann och systematisk. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är serviceorienterad och har ett gott bemötande. Visa mindre

Kreativ junior administratör med tekniskt intresse

Ansök    Aug 18    Manpower AB    Administrativ assistent
Är du en engagerad och kreativ administratör med en passion för teknik och ordning? Är du tillgänglig för heltidsjobb 2/10 - 31/12? Då tycker jag att du ska läsa vidare för då kan du vara precis den vi letar efter! Vi på Manpower försöker just nu hjälpa vår kund att hitta en junior administratör med tekniskt intresse, ett skarpt öga för detaljer och en förmåga att visualisera och organisera tekniska projekt. Detta är alltså ett konsultuppdrag där du komme... Visa mer
Är du en engagerad och kreativ administratör med en passion för teknik och ordning? Är du tillgänglig för heltidsjobb 2/10 - 31/12? Då tycker jag att du ska läsa vidare för då kan du vara precis den vi letar efter!

Vi på Manpower försöker just nu hjälpa vår kund att hitta en junior administratör med tekniskt intresse, ett skarpt öga för detaljer och en förmåga att visualisera och organisera tekniska projekt. Detta är alltså ett konsultuppdrag där du kommer att ha din anställning hos oss på Manpower men tillbringa dina dagar ute hos vår kund i Lund.

Start: 2 oktober 2023 (ev tidigare)

Slut: 31 december 2023

Sysselsättningsgrad: 100% dvs 8 tim per dag, m-f.

I det här uppdraget behöver du arbeta på plats från vår kunds kontor i Lund.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

* Använda din kreativitet för att visualisera och organisera labbmiljöer genom att designa och skapa affischer, skyltar och andra hjälpverktyg som maximerar förståelsen och effektiviteten.
* Granska och redigera tekniska planer i PowerPoint för att säkerställa tydlighet och precision i presentationerna.
* Samla bildmaterial för att skapa en inspirerande och informativ fysisk pulstavla som hjälper teamet att hålla koll på viktiga projekt och milstolpar.
* Ta ansvar för planering och uppföljning av rutinaktiviteter för att säkerställa att projekten håller sig på rätt spår.
* Effektivt samordna och dokumentera tekniska initiativ för att säkerställa att alla involverade är informerade och uppdaterade.

Erforderliga Färdigheter:

* Utomordentlig skriv- och redigeringsförmåga för att kommunicera tydigt och övertygande.
* Strukturerad och organiserad med en förmåga att skapa ordning och reda i komplexa situationer.
* Goda kunskaper i Microsoft Office-verktygen och då främst i PowerPoint.

Vi söker dig som;

* Är kreativ och nyfiken med en passion för att hitta innovativa lösningar.
* Är en stark lagspelare och värderar samarbete och delning av idéer.
* Är ödmjuk och öppen för att lära dig och växa tillsammans med ditt team.
* Har förmåga att stötta och hjälpa dina kollegor, och en vilja att gå den extra milen för att se till att alla trivs och lyckas.
* Är uppmärksam på detaljer

Låter detta som en intressant roll för dig?

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Administratör

Om tjänsten Vi söker just nu administratörer till heltidstjänst på företag i Malmö/Lund området. Du kommer att arbeta med enklare administrativa uppgifter och fungera som stödfunktion för organisationen i stort. Du kommer arbeta med bearbetning och dokumentation av kundmaterial. Utöver det administrativa arbetet kommer tjänsten även innefatta mycket telefonkontakt med kunder där din känsla för service kommer väl till pass. Tjänsten är ett konsultuppdrag m... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker just nu administratörer till heltidstjänst på företag i Malmö/Lund området. Du kommer att arbeta med enklare administrativa uppgifter och fungera som stödfunktion för organisationen i stort. Du kommer arbeta med bearbetning och dokumentation av kundmaterial. Utöver det administrativa arbetet kommer tjänsten även innefatta mycket telefonkontakt med kunder där din känsla för service kommer väl till pass.

Tjänsten är ett konsultuppdrag med som fortlöper under minst 6 månader. Det kan finnas möjlighet till förlängning när uppdraget löper ut och på sikt en anställning hos företaget. Arbetstiderna är måndag till fredag 8.00-17.00.

Om dig
Vi söker dig som minst har en avklarad gymnasieutbildning. I rollen som administratör kommer du ha en betydande roll för verksamheten där noggrannhet och struktur är av största vikt. Vi söker dig som trivs med administrativa arbetsuppgifter samtidigt som du drivs av att arbeta serviceinriktat.

Arbetet kräver att du som person är stresstålig samt har en förmåga att kunna prioritera och hantera olika arbetsmoment utan att tumma på noggrannhet och kvalitet. Du är även en lagspelare som gärna bistår och stöttar dina kollegor när det behövs.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Mimmi Svedin via [email protected]
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]
Välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, Skåne, Malmö, Lund, Administratör, administration, administrativ assistent, service Visa mindre

Förvaltningskonsult

Ansök    Aug 17    Jawtec AB    Administrativ assistent
Vi söker en kreativ Teknisk Förvaltningskonsult med öga för detaljer för att stärka vår tekniska organisation genom skicklig planering och visuell gestaltning. Arbetsuppgifter: Visuell Gestaltning och Strukturerad Planering: Designa och organisera laboratoriemiljön med affischer och skyltar för ökad effektivitet. Professionell Presentation och Dokumentation: Granska och förbättra tekniska planer samt skapa övertygande presentationer i Powerpoint. Kreativ B... Visa mer
Vi söker en kreativ Teknisk Förvaltningskonsult med öga för detaljer för att stärka vår tekniska organisation genom skicklig planering och visuell gestaltning.
Arbetsuppgifter:
Visuell Gestaltning och Strukturerad Planering: Designa och organisera laboratoriemiljön med affischer och skyltar för ökad effektivitet.
Professionell Presentation och Dokumentation: Granska och förbättra tekniska planer samt skapa övertygande presentationer i Powerpoint.
Kreativ Bildhantering och Framstegsvisualisering: Samla bildresurser och skapa en fysisk "pulstavla" för att synliggöra framsteg.
Effektiv Rutinhantering och Systematisk Dokumentation: Planera, övervaka rutinaktiviteter och dokumentera processer.Önskad Kompetens:
Utvecklad Skriv- och Redaktionsförmåga: Tydlig kommunikation och professionell redigering.
Precis Organisationsförmåga: Strukturerad och metodisk arbetsstil.
Mästerligt Behärskande av Microsoft Office: Djupa kunskaper i Word, Excel och Powerpoint.Ansökan:
Skicka CV och personligt brev till [email protected]. Endast kvalificerade kandidater kommer att kontaktas.
OBS!
Svara gärna på följande frågor när du skickar in din ansöka:
Vad är ditt löneanspråk?
När kan du börja jobba? Visa mindre

Administratör

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Humlab utlyser en tjänst som administratör till HUMINFRA 

Beskrivning av arbetsplatsen

Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig forskningsinfrastruktur för hela Lunds universitet placerad vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Mer information om labbet finns på www.humlab.lu.se 

HUMINFRA är en nationell infrastruktur för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. HUMINFRA leds från Humanistlaboratoriet i Lund och omfattar 12 lärosäten och organisationer över hela landet med expertis kring e-vetenskapliga/digitala material, forskningsverktyg och experimentella metoder för humaniora. HUMINFRA ska skapa en webbaserad informationsplattform som sammanställer och länkar till befintliga svenska datasamlingar, verktyg, expertis och utbildningsmöjligheter; skapa nya nationella kurser i e-vetenskapliga/ digitala metoder för humaniora; förbereda svenskt medlemskap i det europeiska konsortiet för kulturarvsdata, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU); och sprida kunskap om dessa metoder och redskap till forskare och andra samhällsaktörer och skapa nya möjligheter för samarbeten. 

Sökande bör vara utåtriktad och flexibel och kommer att arbeta i ett mindre administrativt team i en flervetenskaplig miljö. Eftersom tjänsten enbart är på 30% är det en fördel om du även har annan tjänst inom Lunds universitet. Tjänsten går med fördel att kombinera med den utlysta HUMINFRA kommunikatörstjänsten.

Humanistlaboratoriet är en dynamisk miljö som möjliggör för forskare att kombinera traditionella och nya metoder, och att samverka inom och utom universitetet för att möta de vetenskapliga utmaningar som väntar för att förstå, förklara och förbättra människans villkor. Labbet har cirka 20 medarbetare och har kontor samt labb på Språk- och litteraturcentrum (SOL) samt LUX. Medarbetarna kommer från flera olika discipliner och arbetar som lärare, forskare, forskningsingenjörer, programmerare och administratörer.

 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som administratör kommer du att arbeta med den operativa ledningsgruppen för HUMINFRA, som består av föreståndare (LU), biträdande föreståndare (UmU), en nodkoordinator (CDH-GU), samt nationell koordinator för DARIAH-SE (LnU). Övriga stödfunktioner till den operativa ledningsgruppen är kommunikatör och ekonom. Du behöver vara van vid att självständigt leda projekt, arbeta processorienterat och kunna ta egna initiativ och vara proaktiv.

- Framtagande av policydokument och rutiner
- Framtagande av processer för användarhantering och riktlinjer
- Framställning av årsrapport och övriga rapporter
- Bokning av möten, resor, etc.
- Arrangemang av möten och konferenser
- Arkivansvar och diarieföring

 

Kvalifikationer

Du som söker

- ska ha minst gymnasial utbildning med inriktning mot administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- ska ha erfarenhet av forskningsadministrativt arbete
- ska ha dokumenterad vana vid att arbeta självständigt och projektbaserat
- ska kunna kommunicera väl i tal och skrift på svenska och engelska
- ska ha datorvana (officepaketet, etc.)

 

Meriterande för anställningen är:

- Kunskaper och användarvana i (forsknings)administrativa system på Lunds universitet
- Erfarenhet av arbete i en flervetenskaplig forskningsinfrastruktur

 

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig forsknings-och utbildningsanläggning främst för forskare, lärare och studenter från Humanistiska och teologiska fakulteterna. Labbet hyser teknologi, metodologisk kunskap, arkiveringsexpertis, och ett brett utbud av forskningsprojekt. Labbets aktiviteter är centrerade kring humanistisk forskning med forskningsfrågor inom kommunikation, kultur, kognition och lärande. Flera projekt är tvärvetenskapliga och bedrivs i samarbete med samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, teknik och e-vetenskap. Vi har partners och samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt. Labbet är en levande och dynamisk miljö som möjliggör för forskare inom humaniora att kombinera traditionella och nya metoder, och samverka med andra discipliner för att möta de vetenskapliga utmaningar som väntar för att förstå, förklara och förbättra människans villkor.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Administrativ medarbetare till PwC

Om tjänsten Rollen som administrativ medarbetare innebär att du tillsammans med dina kollegor kommer att administrera information och genomföra uppdateringar i PwCs system. Du kommer arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund och därtill ha ett nära samarbete med dina kollegor i andra delar av landet. Tjänsten passar dig som drivs av att arbeta standardiserat, strukturerat och som samtidigt gillar att ge utmärkt service. Du trivs med att följa en noggrant uts... Visa mer
Om tjänsten
Rollen som administrativ medarbetare innebär att du tillsammans med dina kollegor kommer att administrera information och genomföra uppdateringar i PwCs system. Du kommer arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund och därtill ha ett nära samarbete med dina kollegor i andra delar av landet.

Tjänsten passar dig som drivs av att arbeta standardiserat, strukturerat och som samtidigt gillar att ge utmärkt service. Du trivs med att följa en noggrant utsatt process i ditt dagliga arbete, som är framtagen för att följa både lagstiftning och regelverk. Du har en förmåga att arbeta självständigt och tar stort eget ansvar för att dina ärenden håller den kvalitet som eftersträvas.

Som administrativ medarbetare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att hämta stora volymer av information
• Att genomföra uppdateringar i PwCs system
• Att granska redan existerande uppdateringar
• Dokumentation och andra tillhörande administrativa uppgifter

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start den 2 oktober 2023 och som förväntas löpa till den 31 augusti 2024. Kontoret i Lund erbjuder ett modernt och öppet kontorslandskap och vid självständigt arbete ges vanligtvis möjlighet att arbeta två veckodagar hemifrån.

Om dig
Du har tidigare erfarenhet av ett administrativt och serviceinriktat arbete samt en avklarad gymnasieutbildning eller högskoleutbildning.

Vi ser att du är nyfiken och drivs av att växa i takt med dina arbetsuppgifter och därtill är din goda kommunikativa förmåga avgörande för att lyckas. Du kommer tillhöra ett sammansvetsat och hjälpsamt team som samarbetar för att uppnå era gemensamma mål.

Viktigt för tjänsten är:
• Du arbetar noggrant och strukturerat
• Du arbetar självständigt, ansvarsfullt och tar stort ägandeskap i ditt dagliga arbete
• Van PC-användare som behärskar Officepaketet
• Flytande svenska, i tal och skrift. Behärskar engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – Vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Våra 24 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 328 000 medarbetare i 152 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mimmi Svedin via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras en bakgrundskontroll. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Teknisk Administratör till kreativt uppdrag i Lund!

Ansök    Aug 17    Gigstep AB    Administrativ assistent
Är du redo att ta dig an ett spännande uppdrag som Teknisk Administratör i Lund? Vänta inte med att skicka in din ansökan! Är du kreativ, detalj orienterad och en utomordentlig lagspelare? Då är det dig vi söker! Som Teknisk Administratör kommer du stötta dina medarbetare med att göra PR till övriga avdelningar. Detta genom att skapa och sätta ihop visuellt material. Dina dagliga arbetsuppgifter: - Visualisera och organisera ett labb med affischer, skylt... Visa mer
Är du redo att ta dig an ett spännande uppdrag som Teknisk Administratör i Lund?
Vänta inte med att skicka in din ansökan!

Är du kreativ, detalj orienterad och en utomordentlig lagspelare? Då är det dig vi söker! Som Teknisk Administratör kommer du stötta dina medarbetare med att göra PR till övriga avdelningar. Detta genom att skapa och sätta ihop visuellt material.

Dina dagliga arbetsuppgifter:
- Visualisera och organisera ett labb med affischer, skyltar och andra hjälpverktyg
- Granska och redigera planer i Power Point
- Samla bildmaterial och skapa en fysisk pulse board
- Planering och uppföljning av rutin aktiviteter
- Koordinera och dokumentera

Du som söker:
- Har goda kunskaper inom Office programmen
- Har god skribent- och redaktörs vana
- Är ödmjuk, kreativ och nyfiken

Du står själv för att ha med utrustning i form av dator och telefon.

Startdatum, med möjlighet att starta tidigare: 2023-10-02
Pågår till: 2023-12-31 Visa mindre

Revisionsadministratörer till PwC

Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC med start i höst. Om tjänsten Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund. Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial... Visa mer
Vill du jobba i en fartfylld miljö med service och administration? Vi söker nu dig som vill bli en viktig del inom PwC med start i höst.

Om tjänsten
Rollen som revisionsadministratör innebär att du tillsammans med engagerade kollegor kommer att utföra administrativa tjänster inom revisionsverksamheten. Du kommer att arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund.

Arbetet består av standardiserade moment såsom insamling av information, bearbetning av kundmaterial, regelbunden kontakt med interna såväl som externa parter samt tillhörande administration. Du arbetar med egna ärenden och mot deadlines där du tar stort ägandeskap i det dagliga arbetet. Tjänsten är till viss del ekonomiskt inriktad och passar med fördel dig som har ett intresse för siffror.

I rollen kommer du att vara behjälplig i alla kundsegment inom PwC Sverige, allt från små entreprenörsdrivna bolag till några av landets största företag. Ditt stöd kommer att ha stor betydelse för PwC:s revisionsteam.

Som revisionsadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att utföra beställda tjänster från revisionsteam
• Att ge snabb och kvalitativ service till beställande revisorer
• Att stötta kollegorna under perioder med högre arbetsbelastning

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start den 2 oktober 2023 och som löper till den 14 juni 2024. Det kan finnas möjlighet till förlängning och på sikt en anställning direkt hos PwC.

Uppdraget inleds med en introduktionsutbildning tillsammans med dina nya kollegor och därefter fortsätter en Work Buddy stötta dig som ny i tjänsten. Kontoret i Lund erbjuder ett modernt och öppet kontorslandskap och vid självständigt arbete ges vanligtvis möjlighet att arbeta två veckodagar hemifrån.

Om dig
Vi söker dig som drivs av att ge utmärkt service och underlätta för andra. Du har tidigare arbetat serviceinriktat, exempelvis inom kundtjänst eller restaurang, och har med fördel erfarenhet av administration eller ekonomi. Du har en avklarad gymnasieutbildning eller högskoleutbildning.

Du är van att arbeta effektivt i en tempofylld miljö och har en given förmåga att strukturera och prioritera olika arbetsmoment när det behövs, utan att tumma på arbetets höga kvalitet. Arbetsmomenten kräver stor noggrannhet och du trivs med att arbeta systematiskt. Hos PwC Delivery Center värderas samarbete, arbetsglädje och gemenskap högt och det är viktigt att du är en lagspelare som stöttar och bistår dina kollegor.

Viktigt för tjänsten är:
• Du arbetar noggrant, strukturerat och serviceinriktat
• Du trivs i ett arbete med högt tempo
• Du tar stort ägandeskap i ditt dagliga arbete
• Van PC-användare som behärskar Officepaketet
• Flytande svenska i tal och skrift. Behärskar engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – Vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå våra 24 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – Oavsett vilken fas verksamheten befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en community of solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala nätverket PwC med nästan 328 000 medarbetare i 152 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mimmi Svedin via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected].

Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras en bakgrundskontroll. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sökord
Adecco, PwC, Delivery Center, Revisionsadministratör, Administration, Administratör, Admin, Skåne, Lund, Malmö, Service, Ekonomi Visa mindre

Nämnds koordinator, Primärvården Skåne i Lund

Ansök    Jul 17    REGION SKÅNE    Administrativ assistent
Gör skillnad. Varje dag. Är du intresserad av att arbeta som nämnds koordinator med övergripande information och beredning av politiska ärenden i en verksamhet där du kan vara med att göra skillnad, både för Region Skånes verksamheter och medborgare? Då kan det vara dig vi söker! Det här är tjänsten för dig som trivs i en dynamisk miljö och motiveras av ett omväxlande och verksamhetsnära uppdrag! Primärvården Skåne består av fem områden med de offentligt... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Är du intresserad av att arbeta som nämnds koordinator med övergripande information och beredning av politiska ärenden i en verksamhet där du kan vara med att göra skillnad, både för Region Skånes verksamheter och medborgare? Då kan det vara dig vi söker! Det här är tjänsten för dig som trivs i en dynamisk miljö och motiveras av ett omväxlande och verksamhetsnära uppdrag!

Primärvården Skåne består av fem områden med de offentligt drivna vårdcentralerna, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar LOV samt Skåneövergripande verksamheter såsom Mobila team och specialiserad palliativ vård, palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Varje område leds av en primärvårdschef.

Förvaltningen är organisatoriskt uppdelad i flera verksamheter och enheter där staben är en förvaltningsövergripande funktion och innehåller HR, ekonomi och utvecklingsarbete. Staben säkerställer att administrativa rutiner utvecklas och stödjer förvaltningens verksamheter och chefer med mera. Förvaltningens uppdrag och förutsättningar styrs av förtroendevalda politiker.

ARBETSUPPGIFTER
Som nämnds koordinator i staben på förvaltning Primärvården Skåne har du många kontaktytor. Du hanterar allmänna handlingar inom förvaltningen och du kommer att ha en nära kontakt med bland annat Region Skånes diarium och presstjänst. Du kommer även att ge stöd, informera och utbilda i frågor som rör förvaltningens ärendehantering samt offentlighet och sekretess.

Informationshanteringen inom förvaltningen är betydelsefull och som nämnds koordinator kommer du att koordinera underlag och säkerställa leveranser av fakta. Det är en spännande och utvecklande uppgift som omfattar konkreta aktiviteter som både ska utföras på egen hand och ett arbete tillsammans med andra.

I rollen som nämnds koordinator kommer du även att ha en central roll i relation till förtroendevalda politiker och ansvarar för beredning av strategiska beslut och uppdrag. Du kommer att vara direktrapporterande till förvaltningschefen som också är din chef. I rollen ingår att koordinera, skriva och i viss utsträckning föredra politiska beslutsförslag. Det ingår även att bereda regionala skrivelser, remisser och yttranden.

Tjänsten är placerad på Medicon Village i Lund.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant högskole-/universitetsutbildning alternativt dig med annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Förmåga att förstå offentlig verksamhet som helhet är en förutsättning. Du behöver ha erfarenhet av att utifrån underlag skriva och bereda politiska ärenden. Kunskap om relevant lagstiftning såsom Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), dataskyddsförordningen (GDPR) och Kommunallagen samt kunskaper om övrig nationell lagstiftning som påverkar behandlingen av personuppgifter (exempelvis patientdatalagen) är meriterande.

För att passa i rollen som handläggare är du en noggrann, strukturerad, flexibel person som dessutom har lätt för att förstå sammanhang. Meriterande är tidigare erfarenhet av ovan beskrivna arbetsuppgifter och god digital kompetens.

Vi förväntar oss att du, liksom vi, arbetar utifrån Region Skåne har gemensamma värderingar. Vi är välkomnande, vi är drivande, och vi visar omtanke och respekt för varandra och vår omgivning.

Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Journaladministratör till Region Skåne i Lund

Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar till stor del att bemanna Region Skånes telefonjour på Journalservice. Här har du mycket kontakt med medborgare, vårdgivare, försäkringsbolag, myndigheter samt interna kontakter. Det är därför viktigt att du som arbetar här känner dig bekväm i att prata med olika typer av människor. Man arbetar också med utdrag och utlämning ur journalsystem. Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid. Din profil Vi sök... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar till stor del att bemanna Region Skånes telefonjour på Journalservice. Här har du mycket kontakt med medborgare, vårdgivare, försäkringsbolag, myndigheter samt interna kontakter. Det är därför viktigt att du som arbetar här känner dig bekväm i att prata med olika typer av människor. Man arbetar också med utdrag och utlämning ur journalsystem.
Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid.


Din profil
Vi söker dig som kan börja relativt omgående!
Här arbetar du i team, med individuella arbetsuppgifter. Detta ställer krav på att du skall vara trygg, ha en hög integritet, vara kundorienterad samt förstå innebörden av sekretess.
För att trivas som Journaladministratör tror vi att du som söker är en extrovert person, som gillar att hålla ett högt arbetstempo och ser samarbete som en självklarhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

- Mycket god datorvana.
- Minst gymnasial utbildning.
- Mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.

Vi ser gärna att du som söker ska kunna stanna på arbetsplatsen minst 1 år.

Intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.


Om oss
Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som har varit verksamt sedan 1999. Vi skapar karriärmöjligheter för människor och kostnadseffektivitet för företag. Vi tror på långsiktiga relationer och arbetar därför engagerat med en lokal och personlig närhet till våra kunder, konsulter och kandidater. Vår målsättning är att hitta den optimala matchningen och därmed få organisationer och människor att utvecklas.

Söder & Co ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Visa mindre

Kontorsassistent till litet bolag

Är du en serviceminded person som älskar att göra det lilla extra? Tycker du om att se till att det finns kaffe till fikadags, skrivaren fungerar och dessutom kan uppdatera en hemsida, då är det här jobbet för dig. Tillsvidaretjänst 50%, 8-12 mån-fre, Provanställning 6 månader Gasporox AB söker nu en kontorsassistent som kan hjälpa till med allmän support, köra ärenden, ordna en trivsam arbetsmiljö och även känner sig trygg med små uppdateringar på hemsida... Visa mer
Är du en serviceminded person som älskar att göra det lilla extra? Tycker du om att se till att det finns kaffe till fikadags, skrivaren fungerar och dessutom kan uppdatera en hemsida, då är det här jobbet för dig.
Tillsvidaretjänst 50%, 8-12 mån-fre, Provanställning 6 månader
Gasporox AB söker nu en kontorsassistent som kan hjälpa till med allmän support, köra ärenden, ordna en trivsam arbetsmiljö och även känner sig trygg med små uppdateringar på hemsidan. Gasporox är ett högteknologiskt bolag som med vår laserteknologi förser läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll. Vi är ett team om 20 personer och söker dig med genuin serviceförmåga som inte är rädd att hjälpa till där det behövs och som är något händig samt trivs i ett mindre bolag där du får göra skillnad.
Som kontorsassistent hos oss kommer du att vara spindeln i nätet på flera fronter och är villig att hjälpa till där det behövs! Det kan handla om allt ifrån att säkerställa att det finns kaffe på kontoret, planera ett trevligt teamevent, förbereda inför en mässa eller uppdatera hemsidan. Du kommer för det mesta att ha många bollar i luften samtidigt och varje dag arbeta med flera olika typer av frågor samt stående uppgifter. I din roll kommer du att ansvara för kontorsmiljön och säkerställa att teamet har en trevlig arbetsmiljö. Du är den som har koll på kontoret, svarar i telefon, har kontakt med hyresvärden, tar emot kunder och besökare, assisterar dem med kaffe, lunch, fika osv och ser till att konferensrum, kök och övriga allmänna ytor är iordningsställda och trevliga. Att kontorsmaterial samt förbrukningsmaterial för köket finns på plats är det du som ansvarar för. Du är även den som köper in telefoner, datorer, hanterar post, beställer visst tryckt material såsom visitkort samt administrerar våra telefonabonnemang. Det är också du som ansvarar för allmän skötsel av lokalerna samt ordnar med inköp av inredning och kan också vara den händiga som sätter upp en tavla eller planterar om en växt. Du kommer också att vara engagerad i planering av olika slags event och konferenser och du är en viktig pusselbit i mottagandet av och introduktionen för nya medarbetare. I din roll kommer du att ha kontakt med alla på kontoret men du kommer att arbeta närmast Ekonomichef, VD samt Sales Backoffice & Marketing Coordinator.
Då vi är ett litet bolag kan man tillfälligt behöva stötta upp med uppgifter som ligger utanför de arbetsuppgifter samt arbetsområden som innefattas i rollen.
För att vara framgångsrik i rollen ser vi krav på att du:
Serviceminded.
Är effektiv och tycker om att arbeta i ett varierat tempo.
Initiativtagande och tycker om utmaningar, inga problem är för svåra att lösa.
Självgående.
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Har en utmärkt datorvana med mycket goda kunskaper i Officepaketet.
Kan uppdatera hemsidor i Wordpress.
Har B-körkort och kan köra och fixa ärenden, t.ex. hämta ett paket eller lunch.

Sök tjänsten genom att skicka in personligt brev och CV till [email protected] senast 13 augusti. För frågor om tjänsten kontakta VD Märta Lewander Xu på 070-2951113. Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Administratörer till Tolkcentralen i Lund

Ansök    Jul 7    REGION SKÅNE    Administrativ assistent
Gör skillnad. Varje dag. Bultar ditt hjärta lite extra när du får arbeta med administration? Får du energi av att ge bra service och vara en viktig pusselbit för en betydelsefull målgrupp av Skånes medborgare? Då kan du vara den vi söker! Tolkcentralen är en enhet inom verksamhetsområde (VO) syn-, hörsel- och dövverksamheten inom förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Vi finns för personer som är bosatta i Skåne och är i behov av teckenspråk... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Bultar ditt hjärta lite extra när du får arbeta med administration? Får du energi av att ge bra service och vara en viktig pusselbit för en betydelsefull målgrupp av Skånes medborgare? Då kan du vara den vi söker!

Tolkcentralen är en enhet inom verksamhetsområde (VO) syn-, hörsel- och dövverksamheten inom förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Vi finns för personer som är bosatta i Skåne och är i behov av teckenspråk- och dövblindtolk eller skrivtolk. Vi får årligen in beställningar från cirka 1 100 tolkanvändare som beställer tolk till drygt 12 000 tillfällen. Vår tolktjänst kostar inget och riktar sig till den som har nedsatt hörsel, är döv eller dövblind. Tolkuppdragen utförs på den plats tolkanvändaren befinner sig eller via distansmöte.

Vi är stolta över att vara den verksamhet i Skåne som har i uppdrag att tillsätta tolk utifrån beställarnas behov av så kallad vardagstolkning. Genom tolk möjliggörs kommunikation mellan hörande och personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet. Tillgång till tolk är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället på samma villkor som andra.

Inom Tolkcentralen är vi drygt 40 medarbetare varav de flesta är tolkar. Samordningen, som består av administratörer, utgår från Kristianstad men våra tolkar sitter även placerade i Malmö, Lund och Helsingborg. Just nu är vi i Malmö på gång med en spännande förändring där vi samlokaliserar med andra mottagningar inom vårt verksamhetsområde. Det innebär bland annat att vi kommer få nya lokaler som beräknas vara färdiga vid årsskiftet 2024/2025. Framöver är det även planerat att hela samordningen ska flyttas ner till Malmö, men innan dess kommer vi att vara placerade i Lund för att sedan flytta in i våra nya lokaler i Malmö.

Välkommen till oss på Tolkcentralen!


ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi två nya administratörer som vill vara med i en spännande förändring tillsammans med oss!

I rollen som administratör på Tolkcentralen tar du huvudsakligen emot beställningar från tolkanvändare. Beställningarna kommer in via 1177, webben och telefon. Om du kan teckenspråk finns det även möjlighet att ta emot beställningar från bildtelefon. Kan du inte teckenspråk finns det möjlighet att ta emot dessa beställningar via en förmedlingstjänst. Därefter fördelar du beställningarna i ett schema för tolkarna som sedan utför uppdraget. I ditt arbete ingår även att informera beställare om hur det fungerar att ha en tolk på distans och hur olika system fungerar, då Tolkcentralen även får använda andra system när andra aktörer bjuder in tolken och det inte handlar om patientärenden.

Det finns stor variation i beställningarna som vi får in, vilket gör att du får ett varierande arbete. Som administratör hos oss är du en nyckelspelare för att uppdragen ska organiseras på ett bra sätt. Vid stora beställningar där det krävs flera tolkar behöver du göra en större organisering för att samordna tider och placeringar för tolkarna. Vi får även in ofullständiga beställningar där det behövs göras efterforskning kring uppgifter som måste kompletteras i beställningen. Förutom samarbete med övriga administratörer i samordningen, samarbetar du med våra tolkar på alla orter.

Organisatoriskt tillhör du vårt team i Malmö men då våra lokaler i Malmö renoveras kommer du tills årsskiftet 2024/2025 att ha placering i Lund.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en utbildning inom administration på eftergymnasial nivå alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har mycket god datakunskap och är trygg med att arbeta i olika system samtidigt. För tjänsten krävs även goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift, goda erfarenheter av schemaläggning och erfarenhet av arbete i en liknande roll. Därtill ser vi det som meriterande om du har arbetat med fakturor och kan teckenspråk, men det är inget krav.

Vi söker dig som har ett flexibelt förhållningsätt, kan hantera många parallella uppgifter och som i varje unikt ärende möter beställarens specifika behov. Du har en positiv inställning och ett gott bemötande mot beställare/tolkanvändare, kollegor och andra intressenter. Därtill har du ett professionellt förhållningssätt samt kan ta emot och hantera såväl positiv som konstruktiv feedback. Som person är du trygg i dig själv och vågar diskutera i grupp där du både är öppen för andras åsikter och delar med dig av din egen kunskap. Du har även ett intresse av att utveckla både dig och verksamheten, där du ser möjligheteter och vågar prova nytt för verksamhetens bästa. Vidare är du en professionell ambassadör för Tolkcentralen och arbetsgivaren, där du precis som vi, arbetar utifrån Region Skånes värderingar. Vi är måna om att hitta rätt person, vilket gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi planerar att hålla intervjuer 14 och 15 augusti. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Junior Front-End Tool Administrator

Junior Front-End Tool Administrator Om tjänsten Poolia söker en Junior Front-End Tool Administrator för kunds räkning. Du kommer här att ingå i kundens avdelning för Programme Portfolio Management & Project Management Office och stödja verksamheten i tekniska frågor gällande databashantering. Detta är ett konsultuppdrag där du kommer vara anställd via Poolia i ett år under perioden augusti 2023- augusti 2024 med chans till förlängning. Dina arbetsuppgift... Visa mer
Junior Front-End Tool Administrator

Om tjänsten
Poolia söker en Junior Front-End Tool Administrator för kunds räkning. Du kommer här att ingå i kundens avdelning för Programme Portfolio Management & Project Management Office och stödja verksamheten i tekniska frågor gällande databashantering. Detta är ett konsultuppdrag där du kommer vara anställd via Poolia i ett år under perioden augusti 2023- augusti 2024 med chans till förlängning.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Junior Front-End Tool Administrator kommer du vara ansiktet utåt gentemot kundens verktygsanvändare (framför allt Product Owners och Line Managers) och hantera verktyg och data relaterade till utveckling och teknik. Under 2023 och 2024 kommer de att migrera från interna verktyg i Excel (ReMa och TPIN) till Planview, vilket innebär att du kommer vara involverad i dataöverföring och ge stöd till användarna för att lära sig de nya verktygen.

Samtidigt kommer du även att underhålla de gamla verktygen (ReMa och TPIN). Det är bra om du har god erfarenhet och har jobbat mycket i excel, och meriterande och du har en övergripande förståelse för funktionerna i Power BI, dock ej på utvecklingsnivå.


Vem är du?
För att lyckas i denna roll bör du ha god erfarenhet i Excel (t.ex. pivottabeller, formler etc.) och det är meriterande om du har arbetat med användarsupport, underhåll av masterdata, samt felsökning i Power BI. Du är självgående och en lagspelare som har lätt att samarbeta med andra och som är angelägen att lära dig.

Det är en fördel om du har erfarenhet av kundens interna verktyg för resursplanering (ReMa) och TPIN.

Övriga krav:
• MS Office, framför allt Excel och PowerPoint

Meriterande:
• MS Access
• Power BI

Språk:
Flytande engelska
Svenska eller italienska ses som meriterande.

Startdatum: Augusti 2023

Slutdatum: 1 år (med möjlighet till förlängning)

Arbetsplats: Ej hemarbete

Vi presenterar ofta kandidater löpande. Detta innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbplats tidigare än sista ansökningsdag. Om du är intresserad av uppdraget rekommenderar vi att du ansöker direkt. Vi ser fram emot din ansökan. Visa mindre

Studerande administratör till läkemedelsföretag i Lund

Är du studerande och vill vara en viktig del av ett företag inom läkemedelsindustrin, vars vision är att bidra med mer effektiva och säkra behandlingar? Passa på att ansöka redan idag då urval sker löpande. OM TJÄNSTEN Vi på Academic Work söker nu för Cantargias räkning en student som cirka 1 dag/vecka kan stötta upp med det digitala dokumentflödet. Cantargia är ett svenskt bioteknikföretag som bildades 2009-2010. De riktar in sig på utveckling av läkem... Visa mer
Är du studerande och vill vara en viktig del av ett företag inom läkemedelsindustrin, vars vision är att bidra med mer effektiva och säkra behandlingar? Passa på att ansöka redan idag då urval sker löpande.

OM TJÄNSTEN
Vi på Academic Work söker nu för Cantargias räkning en student som cirka 1 dag/vecka kan stötta upp med det digitala dokumentflödet.

Cantargia är ett svenskt bioteknikföretag som bildades 2009-2010. De riktar in sig på utveckling av läkemedel för olika typer av cancer samt inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar. Företagets vetenskap bygger på forskning från Lunds universitet och har som vision att bli en viktig del av morgondagens behandlingar av cancer och inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar. De är placerade i norra Lund i Ideon Gateway, nära till spårvagn och bussar.

Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter


* Agera stöd till kollegor vad gäller formatering, hantering av mallar m.m.
* Underhåll av elektroniskt arkiveringssystem (framför allt Sharepoint)
* Arkivering av främst elektroniska dokument, men även en del pappersarbete förekommer
* Övriga administrativa uppgifter


VI SÖKER DIG SOM
- Studerar en eftergymnasial utbildning med examen tidigast 2025, gärna inom biomedicin eller annan likvärdig utbildning
- Har en mycket god data- och systemvana
- Kan kommunicera obehindrat på engelska i tal och skrift (all dokumentation genomförs på engelska), samt har god svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du:


* Har tidigare arbetat med administration, gärna arkivering
* Har kunskap kring användandet av Sharepoint, Adobe och andra verktyg inom Office365
* Har erfarenhet av kvalitetssystem som baseras på GCP, GMP och/eller ISO13485
* Har anknytning till Life science-området genom studier eller annan erfarenhet


I denna roll kommer du ingå i ett kompetent team med högt uppsatta mål. För att lyckas och trivas i denna roll är det viktigt att du är strukturerad, problemlösande och har en god samarbetsförmåga.

Övrig information


* Start: 1 september
* Omfattning: Deltid, cirka 10h/vecka
* Placering: Lund
* Arbetstid: Kontorstider, kl. 08-16.30 (med flex 09-15)


Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi kommer att utföra en bakgrundskontroll på de kandidater som går vidare i processen, vilket innebär ett utdrag från belastningsregistret.

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Cantargia här. Visa mindre

Food Safety Administrator till välkänt, globalt bolag i Lund

Vi söker nu för kunds räkning en administratör inom livsmedelssäkerhet till ett globalt bolag i Lund. Så för dig som är strukturerad och är passionerad över livsmedelssäkerhet är detta en spännande möjlighet! Sök redan idag då tjänsten ska tillsättas omgående! OM TJÄNSTEN Personen kommer att arbeta med kundens nya verktyg för livsmedelssäkerhetscertifikat, som kommer att lanseras i september. Fram till lanseringsdatumet kommer det nya verktyget att fyl... Visa mer
Vi söker nu för kunds räkning en administratör inom livsmedelssäkerhet till ett globalt bolag i Lund. Så för dig som är strukturerad och är passionerad över livsmedelssäkerhet är detta en spännande möjlighet! Sök redan idag då tjänsten ska tillsättas omgående!

OM TJÄNSTEN

Personen kommer att arbeta med kundens nya verktyg för livsmedelssäkerhetscertifikat, som kommer att lanseras i september. Fram till lanseringsdatumet kommer det nya verktyget att fyllas med befintliga data (gamla certifikat) och testas för potentiell optimering innan det lanseras. Detta inkluderar en del arbete med leverantörer för att samla in dokument relaterade till livsmedelssäkerhet.

Dagliga uppgifter i denna roll inkluderar bland annat:
- Arbeta med leverantörer samt andra externa och interna intressenter för att säkerställa dokumentation av livsmedelssäkerhetskrav (certifikat osv.).
- Samla in certifikat, utvärdera dem och identifiera potentiella brister i förhållande till EU:s, USA:s och Kinas regelverk för livsmedelskontakt.
- Använda och fylla på det nya verktyget för hantering av certifikat.
- Proaktivt stödja livsmedelssäkerhetsteamet i alla frågor som rör livsmedelssäkerhet.

Du erbjuds
- Ett uppdrag initialt till december men om alla är nöjda finns god chans till förlängning

VI SÖKER DIG SOM
- Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
- Har god erfarenhet av att arbeta administrativt
- Har erfarenhet av att arbeta med livsmedelssäkerhet
- Har god erfarenhet av MS Office

Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
- Strukturerad
- Självgående
- Kommunikativ

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Visa mindre

Registrator till Institutet för mänskliga rättigheter i Lund

Vill du vara en del av en myndighet som, på uppdrag av regeringen, övervakar att landet följer och bejakar åtaganden inom mänskliga rättigheter? Då har vi jobbet för dig! Passa på att ansöka uppdraget som registrator redan idag då urval sker löpande. OM TJÄNSTEN Vi på Academic Work söker nu för vår kunds räkning en registrator som vill vara en del av en växande statlig förvaltningsmyndighet, med placering i Lund. Institutet för mänskliga rättigheter föl... Visa mer
Vill du vara en del av en myndighet som, på uppdrag av regeringen, övervakar att landet följer och bejakar åtaganden inom mänskliga rättigheter? Då har vi jobbet för dig! Passa på att ansöka uppdraget som registrator redan idag då urval sker löpande.

OM TJÄNSTEN
Vi på Academic Work söker nu för vår kunds räkning en registrator som vill vara en del av en växande statlig förvaltningsmyndighet, med placering i Lund.

Institutet för mänskliga rättigheter följer, undersöker och rapporterar om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet inrättades 1 januari 2022 efter ett riksdagsbeslut och myndighetens verksamhet är under uppbyggnad. Institutet ska verka i enlighet med de så kallade Parisprinciperna, vilka utgör internationell standard för nationella institutioner för mänskliga rättigheter. Som medarbetare får du arbeta för viktiga värden i en organisation där hjälpsamhet, engagemang och prestigelöshet värderas högt. De är idag cirka 20 medarbetare och är i tillväxtfas.

Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter


* Daglig postöppning, registrering, diarieföring och expediering
* Aktläggning samt arkivering av diarieförda handlingar och ärenden
* Framtagande av information och statistik om pågående samt avslutade ärenden
* Kontakt med anställda och allmänhet vid offentliggörande av handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen


VI SÖKER DIG SOM


* Har studerat en registratorsutbildning på eftergymnasial nivå eller likvärdig utbildning. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt ett års arbetserfarenhet som registrator
* Har goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
* Har kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3 eller Visual Arkiv m.fl.)
* Har kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet
* Kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift


Det är meriterande om du:


* Har tidigare erfarenhet av att arbeta som registrator


I denna roll kommer du ingå i ett kompetent team med familjär stämning och nybyggaranda. För att lyckas och trivas i denna roll är det viktigt att du är strukturerad, har en god samarbetsförmåga och har ett intresse för mänskliga rättigheter.

Övrig information


* Start: Mitten av augusti till och med årsskiftet
* Omfattning: Heltid med möjlighet till viss flex
* Placering: Lund
* Arbetstid: Kontorstider


Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Institutet för mänskliga rättigheter här. Visa mindre

Administrativ medarbetare till PwC

Om tjänsten Rollen som administrativ medarbetare innebär att du tillsammans med dina kollegor kommer att administrera information och genomföra uppdateringar i PwCs system. Du kommer arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund och därtill ha ett nära samarbete med dina kollegor i andra delar av landet. Tjänsten passar dig som drivs av att arbeta standardiserat, strukturerat och som samtidigt gillar att ge utmärkt service. Du trivs med att följa en noggrant uts... Visa mer
Om tjänsten
Rollen som administrativ medarbetare innebär att du tillsammans med dina kollegor kommer att administrera information och genomföra uppdateringar i PwCs system. Du kommer arbeta på PwC:s Delivery Center i Lund och därtill ha ett nära samarbete med dina kollegor i andra delar av landet.

Tjänsten passar dig som drivs av att arbeta standardiserat, strukturerat och som samtidigt gillar att ge utmärkt service. Du trivs med att följa en noggrant utsatt process i ditt dagliga arbete, som är framtagen för att följa både lagstiftning och regelverk. Du har en förmåga att arbeta självständigt och tar stort eget ansvar för att dina ärenden håller den kvalitet som eftersträvas.

Som administrativ medarbetare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att hämta stora volymer av information
• Att genomföra uppdateringar i PwCs system
• Att granska redan existerande uppdateringar
• Dokumentation och andra tillhörande administrativa uppgifter

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start den 2 oktober 2023 och som förväntas löpa till den 31 augusti 2024. Kontoret i Lund erbjuder ett modernt och öppet kontorslandskap och vid självständigt arbete ges vanligtvis möjlighet att arbeta två veckodagar hemifrån.

Om dig
Du har tidigare erfarenhet av ett administrativt och serviceinriktat arbete samt en avklarad gymnasieutbildning eller högskoleutbildning.

Vi ser att du är nyfiken och drivs av att växa i takt med dina arbetsuppgifter och därtill är din goda kommunikativa förmåga avgörande för att lyckas. Du kommer tillhöra ett sammansvetsat och hjälpsamt team som samarbetar för att uppnå era gemensamma mål.

Viktigt för tjänsten är:
• Du arbetar noggrant och strukturerat
• Du arbetar självständigt, ansvarsfullt och tar stort ägandeskap i ditt dagliga arbete
• Van PC-användare som behärskar Officepaketet
• Flytande svenska, i tal och skrift. Behärskar engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – Vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Våra 24 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 328 000 medarbetare i 152 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mimmi Svedin via [email protected].

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras en bakgrundskontroll. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Revisionsassistenter sökes till PwC Delivery Center 

Revisionsassistenter sökes till PwC Delivery Center Är du en strukturerad och analytisk person som inte lämnar något åt slumpen? Värdesätter du goda samarbeten och kvalitet högt samt drivs av att leverera resultat? Vill du arbeta i ett engagerat team hos en av de ledande aktörerna i branschen? Då ska du söka denna tjänst idag! ARBETSUPPGIFTER Då detta är en ny satsning inom PwC Delivery Center och en utökning av arbetet i revisionen ges du en unik möjli... Visa mer
Revisionsassistenter sökes till PwC Delivery Center
Är du en strukturerad och analytisk person som inte lämnar något åt slumpen? Värdesätter du goda samarbeten och kvalitet högt samt drivs av att leverera resultat? Vill du arbeta i ett engagerat team hos en av de ledande aktörerna i branschen? Då ska du söka denna tjänst idag!

ARBETSUPPGIFTER
Då detta är en ny satsning inom PwC Delivery Center och en utökning av arbetet i revisionen ges du en unik möjlighet att tillsammans med teamet vara med och sätta standarden för hur ni ska arbeta framåt.

I rollen som Revisionsassistent kommer du tillsammans med dina kollegor att assistera PwC:s revisionsteam i delar  av revisionen för PwC:s kunder, det innebär att du kommer att arbeta med allt från mindre bolag till några av Sveriges största.  Du arbetar nära resten av revisionsteamet och utför flera olika moment i revisiongranskningen. Med utgångspunkt i tydliga processer och med hjälp av digitala verktyg arbetar du med revisionen med kundens årsbokslut.

Du kommer främst utföra arbetsuppgifter som:
  Medverka på uppstarts- och avslutsmöten med revisionsteamet.
Bokslutsgranskning och testning.
Löpande kundkontakt för att hämta in underlag.
Stötta upp kollegor på Delivery Center med administrativa uppgifter kopplade till delar i revisionen. 

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen som Revisionsassistent ser vi att du har ett intresse för ekonomiområdet samt en vilja att lära och leverera resultat. Du är en analytisk och strukturerad person som inte lämnar något åt slumpen samt att du har en förmåga att ta initiativ för att få saker gjorda. Vidare är du en prestigelös och serviceinriktad lagspelare som prioriterar att finnas till för dina kollegor. Därtill trivs du i ett högt tempo och värderar kvalitet högt. Då detta är en nysatsning inom Delivery Center ser vi att du är en flexibel och anpassningsbar person som är öppen för att prova nya tillvägagångssätt.

Viktigt för tjänsten:
  Avslutad gymnasieexamen och intresse för ekonomiområdet, meriterande med eftergymnasiala studier.
God samarbets- och kommunikationsförmåga.
God dator- och systemvana.  
Svenska och engelska i tal och skrift.

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Revisionsassistent är en rekrytering där du blir anställd av PwC Delivery Center och sitter i deras moderna och flexibla lokaler i Lund. Du ingår i ett engagerat team som värderar ett gott samarbete internt. Du kommer i början av din anställning erbjudas en introduktion för att känna dig trygg i din roll. Uppdragsstart är i början av september men rekryteringen kommer att ske löpande innan dess.

ÖVRIGT
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

FOOD SAFETY ADMINISTRATOR

Ansök    Jul 3    Jobbusters AB    Administrativ assistent
Job Description We are now looking for a Food Safety Administrator. The person is going to work with our clients new tool for Food Safety Compliance certificates, which will go live during September. Until the go-live date, the new tool will be populated with legacy data (old certificates) and be tested for potentail optimisation before go-live. This will include an element of working with suppliers in terms of collecting food safety related documents. Y... Visa mer
Job Description
We are now looking for a Food Safety Administrator. The person is going to work with our clients new tool for Food Safety Compliance certificates, which will go live during September. Until the go-live date, the new tool will be populated with legacy data (old certificates) and be tested for potentail optimisation before go-live. This will include an element of working with suppliers in terms of collecting food safety related documents.

Your daily tasks include:
- Work with suppliers as well as other external and internal stakeholders to secure food safety compliance documentation (certificates etc.).
- Certificate collection, evaluation and identification of potential gaps towards EU, US and CN food contact legislations.
- Use and populate the new certificate handling tool.
- Proactively support the food safety team with all matters related to Food Safety.Company Description
Our customer is a multinational packaging industry company originally founded in Sweden. Here, people work actively to develop solutions and techniques in order to constantly be at the forefront of their industry.


About JobBusters
JobBusters is an authorized staffing and recruitment company targeting white-collar workers and was started in 2011. We at JobBusters care about our consultants and our goal is always to build long-term relationships with both consultants and clients. Our goal is always to match our clients' dream candidates with our candidates' dream jobs!


Qualifications
- You have experience of working with Food Safety Compliance Documentation.
- You have experience of working wiht administrated tasks.
- You are used to working in MS Office.
- You are fluent in English, both written and spoken.
- Swedish language skills is considered a merit.

When you join JobBusters
As a consultant at JobBusters, you can feel secure with a collective agreement, available consultant managers and committed recruiters. As a consultant, you also get access to our network of exciting companies and clients! For us, it is important that you as a consultant feel comfortable, feel a sense of security and community with us as an employer. We offer an occupational pension, salary change and the option of flexpension. You also get access to our benefits portal, where in addition to wellness allowance you have access to lots of discounts and offers in wellnes, home and leisure, transport, healthcare and much more! Your well-being is of the highest priority for us and we offer, among other things, a digital solution that helps our employees find tools to deal with all the challenges of everyday life, both at work and in private life.

Personal qualities
To succeed in the role as a Food Safety Administrator we beleive that you are openminded, humble, well-organized, structured and driven by the quality of the delivered tasks. You have the ability to work independently once instructions have been received. Not afraid to take initiatives and ask for help when required. Great communication skills with a positive attitude.

Salary
Salary, as agreed.

Admission and Application
Full time position, 40h/week. The position will start in August, and the assignment is expected to run until 2023-12-31 with possibility of extension. For this assignment you will be employed by JobBusters as a consultant at our client in Lund. Submit your application in English today, as interviews are ongoing. Visa mindre

Kontorsvärd

Alla behöver en bra och trivsam plats att bo på. Som medarbetare på LKF får du vara med och utveckla bostadsmarknaden i Lund, en uppgift som är både utmanande och mycket givande. Det är tack vare våra medarbetares engagemang, starka team och arbetsglädje som gör att vi kan förverkliga vår vision "Fler och bättre hem”. Idag bor över 20 000 Lundabo hos oss – ca 40 % av alla hyresrätter i Lunds kommun. En siffra som ger oss stort ansvar, men också massa spä... Visa mer
Alla behöver en bra och trivsam plats att bo på. Som medarbetare på LKF får du vara med och utveckla bostadsmarknaden i Lund, en uppgift som är både utmanande och mycket givande. Det är tack vare våra medarbetares engagemang, starka team och arbetsglädje som gör att vi kan förverkliga vår vision "Fler och bättre hem”.

Idag bor över 20 000 Lundabo hos oss – ca 40 % av alla hyresrätter i Lunds kommun. En siffra som ger oss stort ansvar, men också massa spännande möjligheter.

Drivs du av att få göra skillnad? Varje dag?  Vill du vara med och utveckla Lund till en ännu mer attraktiv plats att bo, arbeta och leva på? Då passar du troligtvis in hos oss.

 

Kontorsvärd
Brinner du för att ge bästa service? Som kontorsvärd är du vårt ansikte utåt och är en del av serviceupplevelsen för såväl besökare som LKFs medarbetare. LKF erbjuder en spännande arbetsplats med utrymme att utmanas och tänka långsiktigt. Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för att vidareutveckla arbetsglädje och dynamiska team med ett tydligt kundfokus. LKF är en attraktiv arbetsgivare som satsar på en inkluderande kultur och ett hållbart arbetsliv.

Vi söker dig med Service Management utbildning eller liknande relevant YH-utbildning. Du har tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter samt har erfarenheter och kunskaper inom service. Som kontorsvärd kommer du att arbeta i en bred roll som till stor del innebär kontorsservice i vardagen men även medverkan i planering av kommande större aktiviteter.

Du kommer att se till att vår nya arbetsplats på Brunnshög blir trivsam och välkomnande och en upplevelse utöver det vanliga för både medarbetare och besökare.

Rollen som kontorsvärd assisterar och arbetsleds av vår ledningskoordinator. Du är van att arbeta i Office365, Teams och andra relevanta program. Ett plus är om du har erfarenhet av Canva, Smartsign och passagesystem samt har lätt att ta till dig andra digitala system som används på företaget. 

Vi lägger stor vikt vid att du tycker om att ta egna initiativ och är ansvarstagande för att tillsammans med teamet genomföra beslutade åtgärder. Du har en bred social kompetens samt är drivande, engagerad och prestigelös och bidrar med det lilla extra. Du är en god kommunikatör och behärskar svenska i tal och skrift.

Du kommer bland mycket annat få möjlighet att:


• Delta i planering/bokning/anmälan av möten, serva vid interna events, konferenser och resor samt ansvara för mötesfika och fredagsfrukostar.
• Hantera och svara för konferensutrustning och viss annan kontorsutrustning samt tillsyn av gemensamma ytor som möteslokaler och kundytor.
• Ansvarar för delar av onboarding på kontoret av nya medarbetare tex genomgång av passagesystem, larm samt fotografering till ID-kort
• Svara för beställning/utlämning av kontorsmaterial, taggar m.m
• Posthantering
• Internkommunikation på våra digitala skärmar (Smartsign)
• Stötta Ledningskoordinator och HR-avdelning med HR-administration samt att delta i projekt

Mer om tjänsten
Tjänsten är ett föräldravikariat på heltid tom 2025-01-31. Det krävs körkort för bil då arbetsuppgifter kan förekomma på andra LKF kontor i Lunds kommun. I enstaka fall kan det förekomma kvällsaktiviteter som kontorsvärden behöver förbereda och delta i.

Vi erbjuder
Lunds Kommuns Fastigheter AB (LKF) är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 250 anställda. Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta. Vi äger och förvaltar drygt 10 000 hyreslägenheter. Utöver bostäder äger vi flertalet av kommunens äldreboenden, stadsdelscentrum samt attraktiva affärslokaler i Lunds centrum.

LKF strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos LKF är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom LKF en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av värdeorden Mänsklig, Pålitlig, Långsiktig och Utvecklande. De ligger till grund för vårt dagliga arbete och mötet med vardagen. Beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och LKF försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i livet. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos LKF.

LKF är en Great Place To Work certifierad arbetsplats – 9 av 10 av våra medarbetare tycker att LKF är en mycket bra arbetsplats. Det är vi mycket stolta över.

Vi arbetar enligt ett aktivitetsbaserat arbetssätt då vi är övertygade om att detta skapar värden i våra olika samarbeten både internt och externt. Vi vet att samverkan, tillit och tillgänglighet är viktiga framgångsfaktorer för LKF. Vi ser vikten av det personliga mötet, samarbete, förståelse för varandras uppdrag och att träffas regelbundet.

”Varje möte räknas” är något vi tror väldigt starkt på. Därför utgår vi från något av våra kontor runt om i Lunds kommun. Om arbetet tillåter kan vi arbeta hemifrån 1 dag/veckan.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 6 augusti 2023.

Urval och intervjuer sker löpande. Datum för tillsättning av tjänsten sker efter överenskommelse.

Vi undanber oss bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta ledningskoordinator  [email protected] Visa mindre

Front-End Tool Administrator till välkänt bolag i Lund!

Vill du jobba på ett av Lunds största bolag? Har du erfarenhet av user support och Master data maintenance? Då kan du vara rätt person för rollen! Sök redan idag då vi går igenom ansökningarna löpande. OM TJÄNSTEN Som FrontEnd Tool administrator kommer du att vara ansiktet utåt mot kunders verktygsanvändare vid hantering av verktyg och data relaterade till utveckling och teknik. Under 2023 och 2024 kommer bolgaet att gå över från excel-baserade interna... Visa mer
Vill du jobba på ett av Lunds största bolag? Har du erfarenhet av user support och Master data maintenance? Då kan du vara rätt person för rollen! Sök redan idag då vi går igenom ansökningarna löpande.

OM TJÄNSTEN

Som FrontEnd Tool administrator kommer du att vara ansiktet utåt mot kunders verktygsanvändare vid hantering av verktyg och data relaterade till utveckling och teknik. Under 2023 och 2024 kommer bolgaet att gå över från excel-baserade interna verktyg till Planview vilket kommer innebära att du kommer att vara involverad i överföring av data och stödja användare att komma igång med att använda de nya verktygen. Parallellt kommer du att underhålla de gamla verktygen.

För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du vara en person med erfarenhet av användarsupport, masterdataunderhåll, felsökning i Power BI och att använda Excel.

Du erbjuds
Ett spännande uppdrag där du får in foten på ett av Lunds största bolag!

VI SÖKER DIG SOM
- Är obehindad i Engelska i tal och skrift
- Har goda kunskaper i Power BI
- Har goda kunskaper i MS office, framförallt Excel och PowerPoint

Det är meriterande om
- Du är obehindrad i Svenska och/eller Italienska
- Har goda kunskaper i MS Access
- Har erfarenhet av Resource Management (ReMa) och TPIN.

Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller vara självlärd.

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
En självgående och lagspelare som kan samarbeta bra med andra och som är sugen på att lära.

Vår rekryteringsprocess

Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten riktas till Academic Work

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan tas ned innan sista ansökningsdag om vi har gått vidare till urvals- och intervjufasen. Rekryteringsprocessen omfattar två test: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att matcha rätt talang med rätt position samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Visa mindre

Kundinformatör till Support 2 på Kundcenter i Lund

Ansök    Jun 26    REGION SKÅNE    Administrativ assistent
Gör skillnad. Varje dag. Vi på Kundcenter finns till för att kunna ge våra kunder en enkel och tydlig väg in, så att kunden får möjlighet att vända sig till oss dygnet runt alla dagar om året, för att få hjälp med sina ärenden. Våra kunder är Region Skånes samtliga verksamheter såväl som våra medborgare i regionen. Detta gör att det är en enorm bredd av ärenden som vi tar emot och våra kundinformatörer har en god kunskap om vår stora organisation. Vårt må... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Vi på Kundcenter finns till för att kunna ge våra kunder en enkel och tydlig väg in, så att kunden får möjlighet att vända sig till oss dygnet runt alla dagar om året, för att få hjälp med sina ärenden. Våra kunder är Region Skånes samtliga verksamheter såväl som våra medborgare i regionen. Detta gör att det är en enorm bredd av ärenden som vi tar emot och våra kundinformatörer har en god kunskap om vår stora organisation. Vårt mål är att säkerställa kvalitet, enhetlighet och effektivitet i kundmötet.

Kundcenter hanterar cirka 60 uppdrag av olika karaktär så som generella och återkommande frågor, specialistuppdrag och felanmälningar. Vi hanterar även beställningar, bokningar, reklamationer och andra administrativa uppdrag. Majoriteten av våra ärenden kommer via telefon och vi hanterar cirka 2 500 000 inkommande samtal per år. Vi tar även emot ärenden via funktionsbrevlådor och chatt.

På Support 2 utför vi såväl telefonsupport som administrativa tjänster åt både Regionservice och andra förvaltningar. Genom våra uppdrag hjälper vi såväl medborgare, vårdverksamheter som administrativa enheter. Vår verksamhet är under ständig utveckling och vi får kontinuerligt in nya uppdrag, vilket gör att vi fortsätter växa som enhet. Här får du möjlighet att utveckla både dig själv och verksamheten i stort. Idag är vi 20 kollegor som sitter i fräscha lokaler på Medicon Village i Lund. Vårt arbete genomsyras av Region Skånes värderingar Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt, både i mötet med kund och i samarbetet med varandra. Därför är det väldigt viktigt för oss att du som blivande kollega står bakom och kan identifiera dig med dessa värderingar.

ARBETSUPPGIFTER
Vi ser nu fram emot att välkomna fem nya kundinformatör till Support 2 på Kundcenter i Lund!

Ditt arbete innebär kundmöten via digitala kanaler och telefon samt skriftlig ärendesupport för kollegor, patienter, medborgare, underleverantörer, myndigheter och politiker. Som kundinformatör är du ansiktet utåt för vår förvaltning, Regionservice, och länken mellan våra kunder och serviceenheterna. Då flertalet av våra ärenden tas emot via telefon är det viktigt att du trivs med denna typ av kundkontakt. I vårt arbete möter vi kunder i olika situationer, ibland stressade och frustrerade, och det finns inte alltid givna tillvägagångssätt. Detta ställer krav på en kreativ lösningsförmåga, vilket vi ser som spännande och utmanande - det hoppas vi att du också gör!

En stor del av vårt dagliga arbete sker i olika system för de olika servicefunktionerna. Eftersom vi arbetar med många system är det viktigt att du har lätt för att sätta dig in i dessa och trivs i en arbetsmiljö där du sitter med olika skärmar, i flertalet system som du skiftar och prioriterar mellan.

För att ge dig som kundinformatör en bra start och verktyg för att lyckas i ditt arbete, får du en introduktions- och vidareutbildning inom kundkommunikation, IT- och telefonisystem samt verksamhetskunskap.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som älskar kundservice! Att sätta kunden i centrum och att i alla lägen leverera en mycket god service är något som faller sig naturligt för dig och du har en god kommunikationsförmåga. Du drivs av att nå resultat och att i samarbete med kollegor skapa hög kundnöjdhet. För att lyckas i rollen krävs även att du tar stort eget ansvar, är självgående samt kan prioritera och behålla lugnet när inflödet är högt. Därtill är du effektiv i ditt arbete, stimuleras av förändring och har en hög nivå av flexibilitet för att hantera de omväxlande kundfrågorna.

Gällande de formella kraven så välkomnar vi dig med godkänd gymnasieutbildning samt goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Därtill har du tidigare erfarenhet från arbete inom kundservice, reception, callcenter, administration eller annat serviceyrke. Då vårt arbete till stor del sker digitalt, är det också av stor vikt att du har lätt för att sätta dig in i och arbeta i olika system. Det är meriterande om du har erfarenhet av kundtjänstarbete i flera olika stödsystem.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval och vi kommer att genomföra intervjuer löpnade. Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens japanska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Du kommer att vara anställd som amanuens på Språk- och Litteraturcentrum. Du får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PAS och kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Språk- och Litteraturcentrum söker SI-ledare till följande kurs

- Japanska, Nybörjarkurs (JAPC11)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.Arbetsuppgifterna innefattar: 
genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Krav för anställningen är
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är
du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är
om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-09-01 – 2024-01-15 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 10%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare https://www.sol.lu.se/person/NiklasJohansson

Välkommen med din ansökan!

 

 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens mediehistoria

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Du kommer att vara anställd som amanuens på Institutionen för kommunikation och medier i ämnet Mediehistoria. Du får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PAS och kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss | Lunds universitet

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Institutionen för kommunikation och medier söker Amanuens (SI-ledare) till ämnet Mediehistoria.

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.

Arbetsuppgifterna innefattar: 
genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Krav för anställningen är
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.

Krav för anställningen är
du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Meriterande för anställningen är
om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-08-21 – 2024-01-14 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 10%. För frågor om anställningen kontakta Josefina Backman SI-samordnare https://www.kom.lu.se/person/JosefinaBackman/. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Josefina Backman, studievägledare

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kommunikation och medier (KOM) samlar ämnen från såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga fakulteten. Verksamheten inbegriper journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria och retorik. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer och en dynamisk forskningsmiljö med livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens retorik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Du kommer att vara anställd som amanuens på Institutionen för kommunikation och medier. Du får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PAS och kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Institutionen för kommunikation och medier söker SI-ledare till ämnet Retorik.

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.

Arbetsuppgifterna innefattar: 
genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Krav för anställningen är
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.

Krav för anställningen är
du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Meriterande för anställningen är
om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-08-21 – 2024-01-15 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 10%. För frågor om anställningen kontakta SI-samordnare Josefina Backman https://www.kom.lu.se/person/JosefinaBackman/. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Josefina Backman, studievägledare

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kommunikation och medier (KOM) samlar ämnen från såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga fakulteten. Verksamheten inbegriper journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria och retorik. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer och en dynamisk forskningsmiljö med livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Projektassistent Centre for Scandinavian Studies

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Spra?k- och litteraturcentrum (SOL) a?r Sveriges sto?rsta institution med inriktning pa? spra?k, spra?kvetenskap, litteraturvetenskap och omra?desstudier.

Till SOL ho?r Centre for Scandinavian Studies, som a?r en internationellt tongivande organisation fo?r samarbete inom forskning, utbildning och informationsutbyte i ett na?tverk av cirka 250 la?rosa?ten va?rlden o?ver da?r skandinaviska studier bedrivs. Centret har ett tiotal medarbetare, knutna till flera ämnen vid SOL, i ett sammansvetsat och hjälpsamt team.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/index.php/om-universitetet/jobba-hos-oss


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Projektassistenten (redaktionsekreteraren) kommer att arbeta inom Centre for Scandinavian Studies (CSS). I arbetsuppgifterna inga?r redaktionellt arbete för utgivning av forskningsartiklar knutna till CSS:s konferens- och seminarieverksamhet, samt ansvar för att utveckling av dess digitala publikation Rethinking Scandinavia till internationellt gångbar open access-status, genom anslutning till Kungliga Bibliotekets publiceringsplattform Publicera.  Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Fo?r ansta?llningen kra?vs kvalificerade fa?rdigheter i akademiskt redaktionellt arbete och erfarenheter av ansvar för open access-publicering på internationell nivå.

Meriterande för anställningen är:
Sa?rskilt meriterande fo?r ansta?llningen a?r kunskaper om internationell skandinavistik.Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning på 25 procent med startdatum den 10 juli 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 december 2023. För information om anställningen kontakta projektledare Anders Mortensen https://www.sol.lu.se/person/AndersMortensen

Så här söker du
Ansta?llningen so?ks via universitets rekryteringssystem. Anso?kningen ska kompletteras med en enkel meritfo?rteckning (utan bilagor) och bo?r inneha?lla ett personligt brev med motivering till varfo?r du a?r intresserad av ansta?llningen och pa? vilket sa?tt ansta?llningen matchar dina meriter. Namn och kontaktuppgifter pa? tva? referenspersoner ska anges. Upplysningar om ansta?llningen ges av projektledare Anders Mortensen. Beslut om tillsa?ttning fattas av projektledare Anders Mortensen i samra?d med CSS:s ledningsgrupp.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Administratör till Klinisk forskningsenhet i Lund

Ansök    Jun 20    REGION SKÅNE    Administrativ assistent
Gör skillnad. Varje dag. Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik har ett övergripande ansvar för södra sjukvårdsregionen. Med cirka 850 medarbetare är vi ett av de största verksamhetsområdena inom Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi strävar efter att bedriva förstklassig cancervård med stark koppling till forskning och utveckling i samarbete med universiteten i Lund och Malmö. Kliniska forskningsenheten (KFE) bedriver, koordinera... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik har ett övergripande ansvar för södra sjukvårdsregionen. Med cirka 850 medarbetare är vi ett av de största verksamhetsområdena inom Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi strävar efter att bedriva förstklassig cancervård med stark koppling till forskning och utveckling i samarbete med universiteten i Lund och Malmö.

Kliniska forskningsenheten (KFE) bedriver, koordinerar och överser självständigt akademiska och industrisponsrade kliniska prövningar och forskningsprojekt. Vi arbetar med kliniska prövningar och forskningsprojekt i samtliga faser från first-in-human/fas I till fas IV.

Vi är cirka 30 medarbetare från olika yrkesprofessioner och arbetar för närvarande med omkring 90 olika studier inom onkologi och hematologi både i Malmö och Lund. Forskningsenheten är uppdelad mellan hematologi och onkologi som har ett nära samarbete.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du ha ett omväxlande och självständigt arbete på en enhet där det erbjuds stor variation av arbetsuppgifter? Har du dessutom ett intresse av klinisk forskning och vill bidra med en god administrativ struktur i en spännande forskningsverksamhet? Då är detta en tjänst för dig! Vi söker nu en administratör för onkologidelen i Lund.

Som administratör kommer du ha en central roll där huvudfokus ligger på ekonomiadministration vilket inkluderar hantering av kund- och leverantörsfakturor, bokföring och löpande ekonomiarbete. Vidare kommer du ansvara för praktiska frågor såsom planering och uppföljning av möten, mötesanteckningar, avtal, olika typer av beställningar och publicering i dokumentportal.

I rollen ingår även att arbeta med IT-stöd och e-katalogen. Därtill kommer du att arbeta tätt tillsammans med den medicinska sekreteraren som är placerad på vår hematologiska enhet.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har godkänd gymnasial utbildning inom administration, alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav. Därutöver krävs det att du har erfarenhet av självständigt administrativt arbete samt goda kunskaper i Microsoft Office-paketet. Har du goda kunskaper i Marknadsplatsen, Raindance ekonomi, HR fönster samt Serviceportalen ser vi det som meriterande

Som person är du strukturerad, noggrann och flexibel. Vi söker dig som tycker det är viktigt att ge god service och som är trygg i din yrkesroll. I dina kontakter med både kunder och medarbetare är du lyhörd och har ett gott bemötande. Du har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Vi är måna om att anställa rätt person och lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Amanuens, ryska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Du kommer att vara anställd som amanuens på Språk- och Litteraturcentrum. Du får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PAS och kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Språk- och Litteraturcentrum söker SI-ledare till följande kurs

- Ryska, Nybörjarkurs (RYSB03)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.Arbetsuppgifterna innefattar: 
genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Krav för anställningen är
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är
du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är
om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-09-01 – 2024-01-15 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 10%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare https://www.sol.lu.se/person/NiklasJohansson

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens, filmvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Du kommer att vara anställd som amanuens på Språk- och Litteraturcentrum. Du får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PAS och kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Språk- och Litteraturcentrum söker SI-ledare till följande kurs

- Filmvetenskap, Grundkurs (FIVA10)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.Arbetsuppgifterna innefattar: 
genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Krav för anställningen är
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är
du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är
om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-09-01 – 2024-01-15 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 10%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare https://www.sol.lu.se/person/NiklasJohansson

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Journaladministratör till Region Skåne i Lund

Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar till stor del att bemanna Region Skånes telefonjour på Journalservice. Här har du mycket kontakt med medborgare, vårdgivare, försäkringsbolag, myndigheter samt interna kontakter. Det är därför viktigt att du som arbetar här känner dig bekväm i att prata med olika typer av människor. Man arbetar också med utdrag och utlämning ur journalsystem. Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid. Din profil Vi sök... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar till stor del att bemanna Region Skånes telefonjour på Journalservice. Här har du mycket kontakt med medborgare, vårdgivare, försäkringsbolag, myndigheter samt interna kontakter. Det är därför viktigt att du som arbetar här känner dig bekväm i att prata med olika typer av människor. Man arbetar också med utdrag och utlämning ur journalsystem.
Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid.


Din profil
Vi söker dig som kan börja relativt omgående!
Här arbetar du i team, med individuella arbetsuppgifter. Detta ställer krav på att du skall vara trygg, ha en hög integritet, vara kundorienterad samt förstå innebörden av sekretess.
För att trivas som Journaladministratör tror vi att du som söker är en extrovert person, som gillar att hålla ett högt arbetstempo och ser samarbete som en självklarhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

- Mycket god datorvana.
- Minst gymnasial utbildning.
- Mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.

Vi ser gärna att du som söker ska kunna stanna på arbetsplatsen minst 1 år.

Intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.


Om oss
Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som har varit verksamt sedan 1999. Vi skapar karriärmöjligheter för människor och kostnadseffektivitet för företag. Vi tror på långsiktiga relationer och arbetar därför engagerat med en lokal och personlig närhet till våra kunder, konsulter och kandidater. Vår målsättning är att hitta den optimala matchningen och därmed få organisationer och människor att utvecklas.

Söder & Co ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Visa mindre

Amanuens, latin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Du kommer att vara anställd som amanuens på Språk- och Litteraturcentrum. Du får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PAS och kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Språk- och Litteraturcentrum söker SI-ledare till följande kurs

- Latin, Nybörjarkurs (LATB01)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.Arbetsuppgifterna innefattar: 
genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Krav för anställningen är
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är
du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är
om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-09-01 – 2024-01-15 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 10%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare https://www.sol.lu.se/person/NiklasJohansson

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens, svenska som främmande språk, nivå 5-8

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Du kommer att vara anställd som amanuens på Språk- och Litteraturcentrum. Du får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PAS och kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Språk- och Litteraturcentrum söker SI-ledare till följande kurs

- Svenska som främmande språk, Nivå 5–8 (SFSH60)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.Arbetsuppgifterna innefattar: 
genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Krav för anställningen är
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är
du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är
om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-09-01 – 2024-01-15 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 10%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare https://www.sol.lu.se/person/NiklasJohansson

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens, lingvistik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Du kommer att vara anställd som amanuens på Språk- och Litteraturcentrum. Du får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PAS och kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Språk- och Litteraturcentrum söker SI-ledare till följande kurs

- Lingvistik, Grundkurs (LINA15)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.Arbetsuppgifterna innefattar: 
genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Krav för anställningen är
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är
du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är
om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-09-01 – 2024-01-15 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 10%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare https://www.sol.lu.se/person/NiklasJohansson

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens, spanska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Du kommer att vara anställd som amanuens anställd på Språk- och Litteraturcentrum. Du får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PAS och kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss | Lunds universitet

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Språk- och Litteraturcentrum söker SI-ledare till följande kurs

- Spanska, Grundkurs (SPAA10)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.Arbetsuppgifterna innefattar: 
genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Krav för anställningen är
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är
du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är
om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-09-01 – 2024-01-15 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 10%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare Niklas Erben Johansson | Språk- och litteraturcentrum (lu.se)

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens, engelska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Du kommer att vara anställd som amanuens på Språk- och Litteraturcentrum. Du får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PAS och kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Språk- och Litteraturcentrum söker SI-ledare till följande kurs

- Engelska, Grundkurs (ENGA04)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.Arbetsuppgifterna innefattar: 
genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Krav för anställningen är
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är
du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är
om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-09-01 – 2024-01-15 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 10%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare https://www.sol.lu.se/person/NiklasJohansson

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Amanuens, tyska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Du kommer att vara anställd som amanuens på Språk- och Litteraturcentrum. Du får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PAS och kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.


Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenheten visar att f.d. SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk, med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Språk- och Litteraturcentrum söker SI-ledare till följande kurs

- Tyska, Grundkurs (TYSA01)

Som SI-ledare kommer du att regelbundet ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik (dvs inte undervisa, utan leda gruppen i kollaborativt lärande). Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets frågeställningar och tillsammans komma fram till lösningar.Arbetsuppgifterna innefattar: 
genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet rapportera närvaro efter varje SI-pass skriva en rapport efter varje SI-pass schemalägga dina SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration delta i SI-handledning när denna erbjuds andra arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Krav för anställningen är
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får ej vara uttagen.Krav för anställningen är
du ska vara antagen till en utbildning inom HT-fakulteterna du ska ha deltagit i SI-pass som student (om det erbjöds i de utbildningar du läst) du ska ligga i fas med dina studier du ska relativt nyligen ha blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande (för SI i Svenska som främmande språk ska du ha läst svenska eller lingvistik, eller motsvarande) du ska vara ansvarstagande och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov du ska ha goda kunskaper i språket som SI-passen bedrivs på

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning, som erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Meriterande för anställningen är
om du har mycket goda resultat i den relevanta kursen du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scouter) du har lätt för att samarbeta med andra du kan arbeta självständigt du blivit rekommenderad (t.ex. av din SI-ledare)

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-09-01 – 2024-01-15 med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 10%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du vill bli SI-ledare och hur du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna. Bifoga även en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). För ev frågor om anställningen kontakta Niklas Erben Johansson, SI-samordnare https://www.sol.lu.se/person/NiklasJohansson

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre