Lediga jobb som Doktorand i Lund

Se lediga jobb som Doktorand i Lund. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Lund som finns hos arbetsgivaren.

Doktorand i Bioteknik

Ansök    Jul 9    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen Bioteknik vid Kemiska Institutionen, Lunds universitet, är en del av LTH, och forskar och undervisar inom de speciella tillämpningsområden miljöbioteknik, industriell bioteknik och bioteknik för hälsa.

Forskningen knuten till denna tjänst kommer att utföras inom projektet ”Fun Sea” som är en del av Sustainable Blue Bioeconomy Partnership (https://bluepartnership.eu/) och Framtidens fiskehamn (finansierat av Formas). Arbetet kommer huvudsakligen att utföras vid avdelningen för Bioteknik på Kemicentrum, Lunds universitet, och  i samarbete med de andra projektparterna.

Ämnesbeskrivning

Bioteknik är av central betydelse för omställningen mot ett hållbart samhälle. I forskarutbildningsämnet bioteknik, utvecklas och utnyttjas mikroorganismer eller komponenter av dessa för att nå tekniskt användbara mål med miljömässigt hållbara metoder. Forskarutbildningsämnet fokuserar på: i) Mikrobiella och enzymatiska metoder för att skapa kemikalier, material och energibärare från förnybara råvaror. ii) Ökat resursutnyttjande i bioraffinadier genom användning/utveckling av biotekniska metoder/verktyg. iii) Biotekniska metoder för rening av kontaminerade miljöer. iv) Utveckling av effektiva mikroorganismer och enzymer via molekylärbiologiska och enzymtekniska metoder till katalysatorer mot dessa processer, v) isolering och utnyttjande av mikroorganismer och enzymer från extrema miljöer, och vi) utveckling av bioanalys och biosensorer för utnyttjande inom hälsovård, miljö- och process.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

I denna anställning kommer arbetsuppgifterna att innefatta mikrobiella och enzymatiska omvandlingar av marina material som innefattar både tång och fiskrelaterade material. Tekniker som kommer att ingå innefattar mikrobiell odling samt produktion och upprening och karaktärisering av enzymer, analys av material och produkter efter mikrobiella och enzymatiska omvandling. Analytiska tekniker inkluderar t. ex. spektrofotometri, HPAEC-PAD, HPLC och masspektrometri. Bioinformatik kommer även att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Bioteknik uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet biovetenskap, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå med inslag av tillämpade biovetenskaper.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Teoretisk och praktisk erfarenhet av enzymteknologi och bioprocessteknik är meriterande
- Erfarenhet av arbete med marina material (marin biomassa, marina enzymer) är meriterandeHänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 


Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Bioteknik

Ansök    Jul 15    Lunds Universitet    Doktorand
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen Bioteknik vid Kemiska Institutionen, Lunds universitet, är en del av LTH, och forskar och undervisar inom de speciella tillämpningsområden miljöbioteknik, industriell bioteknik och bioteknik för hälsa.

Forskningen knuten till denna tjänst kommer att utföras inom projektet ”BIONEER” som är ett Horizon Europe projekt. Arbetet kommer huvudsakligen att utföras vid avdelningen för Bioteknik på Kemicentrum, Lunds universitet, och i samarbete med de andra projektparterna.

Ämnesbeskrivning
Bioteknik är av central betydelse för omställningen mot ett hållbart samhälle. I forskarutbildningsämnet bioteknik, utvecklas och utnyttjas mikroorganismer eller komponenter av dessa för att nå tekniskt användbara mål med miljömässigt hållbara metoder. Forskarutbildningsämnet fokuserar på: i) Mikrobiella och enzymatiska metoder för att skapa kemikalier, material och energibärare från förnybara råvaror. ii) Ökat resursutnyttjande i bioraffinadier genom användning/utveckling av biotekniska metoder/verktyg. iii) Biotekniska metoder för rening av kontaminerade miljöer. iv) Utveckling av effektiva mikroorganismer och enzymer via molekylärbiologiska och enzymtekniska metoder till katalysatorer mot dessa processer, v) isolering och utnyttjande av mikroorganismer och enzymer från extrema miljöer, och vi) utveckling av bioanalys och biosensorer för utnyttjande inom hälsovård, miljö- och process.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

I denna anställning kommer arbetsuppgifterna att innefatta mikrobiella och enzymatiska omvandlingar för produktion av nya biobaserade kemikalier/material. Tekniker som kommer att ingå innefattar mikrobiell odling samt produktion och upprening och karaktärisering av enzymer, analys av material och produkter efter mikrobiella och enzymatiska omvandling. Tekniker inkluderar odlingsteknik, upprening och analytiska tekniker som t. ex. spektrofotometri, HPAEC-PAD, HPLC och masspektrometri. Bioinformatik kommer även att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Bioteknik uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet biovetenskap, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå med inslag av tillämpade biovetenskaper.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Teoretisk och praktisk erfarenhet av mikrobiell odling och bioprocessteknik är meriterande
- Erfarenhet av arbete med biobaserade material (biomassa) och enzymer är meriterande

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i elektroteknik med inriktning mot trådlös kommunikation för XR

Ansök    Jul 11    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) bedriver högkvalitativ forskning inom olika områden inom elektroteknik, från ren teoretisk forskning till tillämpade projekt i nära samarbete med industrin.

Institutionen består av cirka 100 aktiva forskare, uppdelade i fyra huvuddelar: Kommunikationsteknologi, Elektromagnetism och nanoelektronik, Integrerade elektroniksystem samt Säkerhets- och nätverkssystem.

Tjänsten är knuten till Avdelningen för kommunikationsteknologi. Forskningen som bedrivs vid avdelningen fokuserar på trådlösa system för nästa generation, från teori till praktik. Du kommer att delta i projektet ”Chalmers-Lund Semiconductor System Design Center” (classIC), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).
Mer om classIC
Mer om SSF (strategiska.se)

Ämnesbeskrivning

Trådlösa system har en allt viktigare roll i vårt dagliga liv. Mer avancerade funktioner och tjänster introduceras samtidigt med ökade krav på effektivitet och hållbar teknologi. ClassIC tar sig an denna utmaning med ”extended reality” (XR) som den drivande kraften för att utveckla ett helt ekosystem med designmetoder och praxis för framtida halvledarbaserade system. En viktig del av detta är utveckling av energi- och hårdvarueffektiv trådlös kommunikation för att koppla upp mobila XR-enheter. Typ av trådlös kommunikation för detta är distribuerad MIMO, baserat på dess kapacitet att leverera både tillförlitlig och spektrumeffektiv uppkoppling. 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer att fokusera på metodologi för högnivådesign av trådlösa kommunikationssystem som används i XR-system, med distribuerad MIMO som den huvudsakliga systemarkitekturen. Fokus kommer att ligga på avvägningen mellan systemprestanda och flexibilitet, i termer av genomströmning, latens och tillförlitlighet, med hänsyn tagen till avvägningar mellan kommunikationsprestanda/flexibilitet och förväntad komplexitet/effektförbrukning hos hårdvaran. Baserat på etablerade modeller och teorier för distribuerade MIMO-system kommer du att undersöka hur sådana system skall dimensioneras för att möta kraven för XR-applikationer, med lägsta möjliga komplexitet/energiförbrukning hos hårdvaran.

Det förväntade slutresultatet är en högnivåmetodologi för design av energi-/hårdvarueffektiva distribuerade MIMO-system för krävande applikationer, som kan appliceras bredare än den XR-applikation som är projektets fokus, där högnivåmodeller av delsystem byggda med halvledare används för att optimera ett komplett system.

Ur ett teoretiskt perspektiv beror högnivådesign starkt på analytisk förmåga, inkluderande matematik, optimeringslära och sannolikhetslära, kombinerat med en solid förståelse av hur prestanda och olika typer av kostnader vägs mot varandra.

Forskningen kommer att utföras i nära samarbete med andra doktorander och seniora forskare inom classIC och institutionen. Hårdvarumodellerna kommer att göras tillgängliga/utvecklas av doktorander och seniora forskare och fokuserar på design av halvledarsystem. Som doktorand i classIC förväntas du delta i doktorandkurser och projektmöten som arrangeras av centret.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:731341/.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i elektroteknik med inriktning mot algoritmer för 6G-system

Ansök    Jul 9    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för elektro- och informationsteknik bedriver högkvalitativ forskning inom olika områden inom elektroteknik, från ren teoretisk forskning till tillämpade projekt i nära samarbete med industrin.

Institutionen består av cirka 100 aktiva forskare, uppdelade i fyra huvuddelar: Kommunikationsteknik, Elektromagnetism och nanoelektronik. Integrerade elektroniksystem samt Säkerhets- och nätverkssystem.

Tjänsten är placerad på Avdelningen för kommunikationsteknik. Forskningen som bedrivs vid avdelningen fokuserar på trådlösa system för nästa generation, från teori till praktik. Du kommer att delta i SSF CHI-projektet "Large Intelligent Surfaces – Architecture and Hardware" som är knutet till avdelningen.

Ämnesbeskrivning
Large Intelligent Surface (LIS) är en kandidatteknik för 6G som utökar konceptet Massive MIMO genom att tätt packa antenner över hela ytor. Praktiska implementationer av LIS kan bestå av distribuerade paneler som koordineras gemensamt. På grund av det stora antalet antenner/paneler blir utvecklingen av algoritmer för att lämpligt bearbeta data till/från alla dessa antenner/paneler avgörande. Du kommer att arbeta inom området för algoritmisk forskning och utveckling för decentraliserad bearbetning inom detta sammanhang.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Du kommer att designa och implementera decentraliserade bearbetningsalgoritmer för stora flerantennsystem, varav några kommer att testas i vår 6G-testbädd. Du kommer också att bidra till utformningen av 6G-testbädden genom att identifiera avvägningar, krav och begränsningar ur ett algoritmiskt perspektiv. Forskningsresultaten kommer att spridas genom publicering i välrenommerade tidskrifter och genom deltagande i internationella konferenser.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- God kunskap om trådlösa kommunikationssystem, särskilt i kontexten av multipelantennsystem.
- Grundläggande kunskaper om signalbehandlingsmetoder för kommunikation.
- Goda programmeringskunskaper i MATLAB och/eller Python.
- Erfarenhet av algoritmdesign och praktisk implementation.
- God färdighet inom matematik, särskilt linjär algebra och optimering.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av simuleringsverktyg (särskilt baserat på MATLAB och Python).
- Erfarenhet av utvecklingsverktyg för digitala plattformar (särskilt FPGA och SDR).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-12-01, eller snarast möjligt därefter.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i teknisk mikrobiologi

Ansök    Jul 5    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för teknisk mikrobiologi är belägen vid Kemicentrum i Lund.

Kemicentrum erbjuder en mycket stimulerande forskningsmiljö, har en avancerad instrumentpark och ger utmärkta möjligheter till samarbete med forskare inom olika grenar av kemi. Dessutom ligger Kemicentrum mitt i sträckan från universitetsområdet i centrala Lund via Biomedicinskt centrum, LTH-campus, ut till MaxIV, ESS och Science Village i Brunnshög. Lunds universitet erbjuder fantastiska möjligheter att utveckla dina egna professionella och personliga intressen i en tvärvetenskaplig akademisk miljö som omfattar teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

En betydande del av forskningen vid avdelningen för teknisk mikrobiologi fokuserar på mikrobiell metabolism och precisionsfermentering. Här kommer du att utveckla nya metoder och funktionaliteter för hållbar mikrobiell produktion av olika kemiska föreningar med olika tillämpningar. Syntetisk biologi har blivit ett viktigt område för utveckling av nya och förbättrade mikrobiella och enzymatiska produktionssystem inom kemi, livsmedel, jordbruk, material och hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

Forskningsämnet teknisk mikrobiologi avser grundforskning och tillämpad forskning med tillämpningar inom livsmedels-, läkemedels-, kemi- och miljöteknikindustrin. Forskningen omfattar arbete inom utveckling av mikrobiella stammar, bioanalys, biokemi och fermenteringsteknik. Syntetisk biologi är av särskilt intresse, såsom modifiering av metabolismen av mikroorganismer i industriella processer. Det aktuella projektet fokuserar på utveckling av metabola modeller på jästgenomnivå för upptäckt och produktion av bioaktiva föreningar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna kommer att inkludera:
fokus på forskningsarbete med jästgenomomfattande metabolisk modellering (GEM) för design och optimering av produktionen av naturprodukter,
utveckling av en beräkningsmetod för att förbättra annoteringen av metaboliska funktioner från genomikdata. Du kommer att använda denna metod för att screena för mikrobiella genom som innehåller biosyntetiska vägar till målprodukter.
utveckling av en ny jäst GEM baserad på tidigare modeller för att in silico designa och testa effekten av genredigeringar, knockouts, överuttryck eller introduktion av heterologa gener för produktion av en naturförening. Du kommer att använda modellen för att optimera produktionen av föreningen och kalibrera samt validera modellen med hjälp av experimentella data.
samarbete med forskare både inom och utanför institutionen vid LU och universitet samt forskningsinstitut.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Matematisk Statistik med inriktning på Sonarsignalbehandling

Ansök    Jul 5    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Arbetsplatsen är avdelningen för Matematisk Statistik med ca 25 lärare, forskare och doktorander.

Grunden för forskningsområdena inom matematisk statistik är sannolikhetsteori och statistisk teori. Sannolikhetsteorins huvuduppgift är att utveckla matematiska modeller för beskrivning och analys av slumpmässiga förlopp, och att studera de matematiska egenskaperna hos sådana modeller. Inom den statistiska teorin studeras bl a principer och metoder för att med hjälp av empiriska fakta och data bygga och pröva modellerna. Tillämpningar finns inom alla delar av samhället med tonvikt på naturvetenskap, teknik, medicin och ekonomi.  

Projektbeskrivning

Det senaste tidens händelser har visat på sårbarheten hos kritisk undervattensinfrastruktur, såsom gasledningar och undervattenskablar. För att öka skyddet av vårt samhälle och vår marina miljö är det därför av stor vikt att nya skalbara tekniker utvecklas för spaning och kommunikation i undervattensmiljöer. 

Detta forskningsprojekt genomförs i nära samarbete med forskare vid KTH och FOI och syftar till att utveckla förbättrad sonarsignalbehandling med fokus på både teori- och metodutvecklingen för spaning i undervattensmiljöer. 

Projektet genomförs inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP. Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för Sveriges industri och samhälle.

Mer information om WASP (wasp-sweden.org)

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

Mer information om Forskarskolan WASP (wasp-sweden.org) 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Forskningen behandlar teori och metodutveckling inom sonarsignalbehandling, med fokus inom optimal masstransport, glesa strukturer, multidimensionell signalbehandling och konvex optimering.

I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete vid Matematisk Statistik, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Matematisk Statistik uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller ?
examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.

Övriga krav:

minst en kurs i programmering och en i optimering
minst en kurs på avancerad nivå i stokastiska processer, maskininlärning, eller liknande ämnen såsom: Tidsserieanalys, Spatial statistik, Spektralanalys, Statistisk inlärning
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:738772/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i ICT-support för energieffektiv byggnadsdesign

Ansök    Jul 1    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen.

Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar.

Tjänsten kommer att vara placerad på avdelningen för energi och byggnadsdesign (EBD). Avdelningen är en ledande och internationell arbetsplats med fokus på design av energieffektiva och miljövänliga byggnader. Avdelningen har goda relationer med relevanta industriella partners och ett banbrytande mastersprogram i energieffektiv och miljövänlig byggnadsdesign, med stora möjligheter att utforska och testa ICT-teknik, både i undervisning och i arbetet med att skriva masteruppsats. 

Mer information om avdelningen (ebd.lth.se).

Forskarutbildningsämne 

Byggande och arkitektur (Institutionen för arkitektur och byggd miljö)

Ämne och projektbeskrivning

Projektet kommer att utforska användning av avancerad ICT-teknik, såsom byggnadsinformationsmodellering (BIM), artificiell intelligens (AI) och simulering av byggnadsprestanda (BPS), för att stödja design och konstruktion av energieffektiva byggnader. Forskningen kommer att ingå i en internationell kontext genom deltagande i IEA Annex 91 om öppen BIM för energieffektiva byggnader (https://annex91.iea-ebc.org). 

Även om användningen av byggnadsinformationsmodellering (BIM) för att stödja simulering av byggnadsprestanda (BPS) har bedrivits sedan 1990-talet, finns det fortfarande många utmaningar att övervinna för att säkerställa en smidig integration mellan BIM och BPS. Dessutom expanderar BPS-domänen snabbt, vilket ger användarna ett brett urval av förstaprincipbaserade algoritmer och maskininlärningsmetoder. Detta projekt kommer att främja konceptet med verktygsinteroperabilitet och titta på dubbelriktat datautbyte mellan olika applikationer och BIM. Projektet kommer att utforska de olika utmaningarna relaterade till modellval, modellupplösning, modelltrohet och anpassning av modeller till en specifik byggnadsdesign och ingenjörskontext. Forskningen kommer att ha ett processbaserat tillvägagångssätt, där man tittar på djupet på informationsflöden mellan datakällor och olika byggnadsprestandamodeller. Detta projekt kommer särskilt att undersöka användningen av öppet BIM (IFC-schema). Det kommer att utforska arbetsflöden för olika stadier av designprocessen: tidiga skeden, teknisk design och drift av byggnader efter inflyttning. Förväntade resultat inkluderar processer, verktyg, riktlinjer, beskrivningar av bästa praxis och djupa insikter om sätt att konstruera energieffektiva byggnader.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Du kommer att bidra till området byggnadsvetenskap och automation, särskilt med utveckling av ny kunskap om användningen av olika ICT-system för att stödja energieffektiv byggnadsdesign.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Att utforska specifika arbetsflöden och data pipelines mellan olika datakällor och modeller med olika abstraktion och upplösning i relation till BIM och BPS.
Skapande av flera arbetsflöden, modeller, skript och scheman som implementerar byggnadsfysiska ekvationer inom ett avancerat ICT-system.
Kritisk reflektion över potentiell utveckling av BIM- och BPS-verktygskedjan.
Samverka med en rad akademiska och industriella partners.
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Byggande och arkitektur (Institutionen för arkitektur och byggd miljö) uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Masterexamen i energieffektiva och miljöbyggnader, datavetenskap, byggnadsfysik, byggnadsteknik eller motsvarande.
Erfarenhet av användning av byggnadsprestandasimulering.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:725873/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Senior FOUU koordinator till Palliativt utvecklingscentrum i Lund

Ansök    Jul 3    REGION SKÅNE    Doktorand
Gör skillnad. Varje dag. Är du en senior forskare med erfarenhet av kliniskt arbete i den specialiserade palliativa vården och med ett driv att arbeta för att främja forskning, utveckling och undervisning inom palliativ vård? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker dig som är intresserad av att bli Palliativt utvecklingscentrums seniora FOUU-koordinator. Primärvårdsområde Mobila team och specialiserad palliativ vård är indelat i fem geografiska områ... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Är du en senior forskare med erfarenhet av kliniskt arbete i den specialiserade palliativa vården och med ett driv att arbeta för att främja forskning, utveckling och undervisning inom palliativ vård? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker dig som är intresserad av att bli Palliativt utvecklingscentrums seniora FOUU-koordinator.

Primärvårdsområde Mobila team och specialiserad palliativ vård är indelat i fem geografiska områden och Palliativt utvecklingscentrum. Vårt största uppdrag är att dygnet runt erbjuda specialiserad palliativ vård och annan avancerad hemsjukvård i samverkan med övriga sjukvårdsaktörer och kommuner. Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas kring bildandet av Mobilt team närsjukvård, en vårdform som erbjuder de mest sköra patienterna ett alternativ till sjukhusvård.

Ett av våra andra uppdrag är forskning, utveckling och utbildning inom både den allmänna och specialiserade palliativa vården. Palliativt utvecklingscentrum är en del av Region Skåne med Lunds universitet som samarbetspartner. Vi är idag ett tiotal anställda i teamet och utöver det ingår ett antal forskare, doktorander och projektmedarbetare. Vår styrka ligger i vårt trehövdade uppdrag: forskning, utveckling och utbildning som drivs i samarbete med klinik och akademi.

Vårt övergripande mål är att vården av människor i livets slutskede ska ha högsta prioritet, att den palliativa vården är av högsta kvalitet och att forskningen är nationellt och internationellt erkänd. Allt arbete vid Palliativt utvecklingscentrum präglas av nyfikenhet, utforskande, lärande och spridande av ny kunskap. Den palliativa vårdens teamarbete, med respekt för varandras specifika kompetenser, genomsyrar arbetet.

Seniora forskare samarbetar i projekt och handleder doktorander och studenter samt deltar i studier tillsammans med andra palliativa forskningsenheter. Palliativt utvecklingscentrum erbjuder utbildningar, kurser, seminarier, konferenser samt driver utvecklingsarbeten för att tillgodose en god palliativ vård till alla. Samverkan sker med olika vårdgivare, universitet och högskolor inom regionen, nationellt och internationellt.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget som senior FOUU-koordinator är på 50 procent. God kännedom om lagar och regelverk i relation till forskning är en förutsättning för uppdraget, likaså en förmåga att självständigt söka kunskap inom dessa områden. Uppdraget innefattar ett varierande arbete med ett brett perspektiv där Palliativt utvecklingscentrums trehövdade uppdrag forskning, utveckling och utbildning är i fokus. Som senior FOUU-koordinator förväntas du ha förmåga att se helhet och prioritera i dina arbetsuppgifter, självständigt projektleda avgränsade utvecklings- och forskningsprojekt, bidra till forskning genom att till exempel skriva ansökningar till etikprövningsnämnden och för anslag till forsknings- och utvecklingsmedel samt att koordinera verksamhetens forskningsaktiviteter på ett övergripande plan. Vidare ingår vissa administrativa uppgifter. Du strävar efter att göra skillnad för patienter och medarbetare samt att driva den kliniska forskningen framåt. I rollen som senior FOUU-koordinator ingår även att bidra till att bygga upp och bibehålla goda relationer och nätverk såväl med Lunds universitet som med den specialiserade och allmänna palliativa vården.

Som senior FOUU-koordinator rapporterar du direkt till verksamhetschefen.

Tjänsten är placerad på Medicon Village i Lund.

KVALIFIKATIONER
För tjänsten krävs läkare-, sjuksköterske- eller fysioterapeutexamen med en doktorsexamen inom relevant område. Utöver detta ses ytterligare vetenskapliga meriter och docentur, erfarenhet av klinisk patientnära forskning samt dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter som starkt meriterande. Vi ser det som en förutsättning att du har ledarskapserfarenhet och en gedigen erfarenhet av klinisk nära forsknings- och utvecklingsarbete samt mångårig erfarenhet av att framgångsrikt ansöka om externa forskningsmedel. Språkkunskaper i svenska, lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, är ett krav.

Som medarbetare är du stabil och trygg i din roll och har erfarenhet av ledarskap inom FOUU-området. Det är viktigt att du har ett strategiskt förhållningssätt.

Vi erbjuder ett spännande, utmanande och varierat arbete tillsammans med engagerade kollegor. Hos oss får du möjlighet att arbeta strategiskt och operativt med FOUU-frågor inom både den allmänna och specialiserade palliativa vården. Vi är övertygade om att fortlöpande kompetensutveckling för våra medarbetare är en förutsättning för att driva verksamheten framåt.

Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Doktorand i Aerosolteknologi

Ansök    Jul 1    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Aerosolteknologi: partikelsammansättningsmätningar av yta och bulk in-situ (MSCA COFUND project PRISMAS)

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandprojektet är förlagt vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi (EAT), Institutionen för Designvetenskaper, vid Lunds tekniska högskola (LTH). Forskningsfokus för aerosolgruppen vid EAT ligger på utsläpp av och hälsoeffekter från aerosoler. Den forskning som bedrivs är typiskt multidisciplinär och utförs i nära samarbete med forskare inom olika ämnesdiscipliner som t ex atmosfärsvetenskap, toxikologi och epidemiologi,med tillgång till internationellt ledande laboratorier. https://www.eat.lth.se/english/research/airborne-particles-and-health/. Avdelningen arbetar aktivt med att upprätthålla en miljö där öppenhet, lagarbete och kollegialt stöd värderas högt.

Avdelningen samordnar AEROSOLS, ett av LTHs profilområden. Över 100 forskare från doktorander till professorer bedriver multidisciplinär forskning, framförallt inriktad på luftkvalitet och påverkan på hälsa och klimat, i syfte att ge lösningar på våra stora samhällsutmaningar, där den här aviserade positionen närmast relaterar till fokusområde 2: "Atmosfäriska aerosoler, processer och moln". (https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/).

Axel Eriksson, docent, blir huvudhandledare för den student som ska rekryteras. Hans forskning fokuserar på miljö- och hälsoeffekter från aerosoler och de fysikalisk-kemiska egenskaper och processer som orsakar dem. Eriksson är specialiserad på "in-situ" aerosolmätning, där partiklar studeras i sitt suspenderade tillstånd, mestadels på ett tidsupplöst sätt.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Forskningsprojekten kretsar i detta fall kring aerosolpartiklars fysikaliska och kemiska egenskaper, som skall studeras m.h.a. synkrotronljus och understödjande mätningar, i syfte att förbättra vår förståelse av aerosolers effekt på folkhälsa och klimat. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand engagerad i forskningsprojekten 1) Sekundär organisk aerosol -partikelytor studerade i realtid vid MAX IV och 2) Lungdepositionsmätningar på regionalt transporterade luftföroreningar uppdelade efter kemisk sammansättning kommer ditt arbete att fokusera på fysikalisk och kemisk aerosolkarakterisering med hjälp av den senaste tekniken (samt ny teknik som ska utvecklas inom projekten) som verktyg. Arbetet kommer i första hand att vara experimentellt, och då arbetet innefattar avancerad dataanalys behövs även en solid teoretisk naturvetenskaplig grund. En detaljerad förståelse av de operativa principerna bakom "in-situ" aerosolsammansättningsmätningar kommer att krävas för att genomföra projekten. För detta arbete är förståelse av mätningen en förutsättning för att förstå aerosolen.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med forskare vid och utanför Lunds universitet i en miljö som kombinerar kompletterande expertis inom aerosolkarakterisering, atmosfärsvetenskap, föroreningshälsoeffekter samt mass- och fotoelektronspektroskopi. Den huvudsakliga metoden som ska användas är "online" aerosolmätning som underlättas av aerodynamisk fokusering av partiklar för synkrotron- och/eller masspektrometri experiment. Specifikt kommer du att använda en aerosolmasspektrometer för att mäta partikelsammansättning (Jayne et al 2000), och ”Aerosol Sample Delivery System (ASDS)” (Preger et al 2024) för partikelytmätningar. ASDS används för närvarande vid FinEstBeAMS och designades för att kunna flyttas mellan strållinjer.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:731235/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i biologi

Ansök    Jun 27    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande.

Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå? till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Syrefattiga miljöer, som exempelvis akvatiska sediment, är utbredda på vår planet. Trots att de ofta betraktas som "anoxiska döda zoner" stöder dessa områden mångfaldigt liv, inklusive eukaryotiska mikrober. Dessa eukaryoter uppvisar specialiserad metabolism, särskilt i sina mitokondrier. Målet med detta doktorandprojekt är att utforska den mitokondriella biologin hos anaeroba eukaryoter för att förstå hur deras metabolism och organellfunktion har utvecklats i anpassning till miljöer utan syre. Vi kommer att fokusera på den anaeroba andningskedjan (elektrontransportkedjan), syreavgiftningsvägar och väteöverföringsmetabolism som har utvecklats tillsammans i distinkta linjer av anaerober som lever i Östersjön. Detta kommer att åstadkommas genom att sekvensera transkriptomerna av olika encelliga eukaryoter. Studenten kommer att undersöka den funktionella mångfalden och utvecklingen av anaeroba andningskedjor med hjälp av bioinformatik och fylogenetisk analys (t.ex. rekonstruktion av förfäders tillstånd).

Den presumtiva doktoranden kommer att ansluta sig till avdelningen Molekylär biovetenskap vid biologiska institutionen vid Lunds universitet under ledning av Dr Courtney Stairs och Dr Erik Selander.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

MSc i biologi eller bioinformatik eller liknande med expertis inom mikrobiell genomik
Utmärkt muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
Påvisad förmåga till proaktivt och självständigt arbete.
Praktisk erfarenhet av molekylärbiologi eller cellbiologi hos prokaryota eller eukaryota mikroorganismer; Speciellt metagenomik och encellig transkriptomik.
Tidigare erfarenhet av metabolisk modellering och genomskala metabolisk rekonstruktion (t.ex. med Python-paketet COBRApy).
Bioinformatik: erfarenhet av fylogenetik och differentiell expressionsanalys (t.ex. med R-paketet DESeq2).


Det är meriterande om kandidaten har:

Undersökningar av icke-modellprokaryota eller eukaryota mikroorganismer 
Erfarenhet av mitokondriell biokemi eller fysiologi och rekonstruktion av mitokondriell metabolism

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, publikationer).

Specifika anvisningar för CV:

Maximalt två sidor
Information om MSc examen och BSc-avhandlingens titel (om tillämpligt)

Specifika anvisningar för ansökningsbrevet:

Maximalt en sida
Inkludera kontaktinformation för 2 referenser
Motivera tydligt varför du är intresserad av projektet
Inkludera 1-2 meningar att förklara ditt favorit enzyme.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i teknik och samhälle med fokus på cirkulära fastigheter

Ansök    Jun 28    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Doktorandtjänsten är placerad på Institutionen för teknik och samhälle, som har ca 80 anställda fördelat på lärare, doktorander och administratörer.

Du blir antagen till forskarutbildningsämnet Teknik och samhälle. Det är ett nytt ämne som täcker multi- och tvärdisciplinära studier av teknikens roll, samspel och betydelse i samhällets olika sektorer. 

Forskargruppen CIrcular Real Estate (CIRRE) är inriktad på cirkulär ekonomi inom fastighets- och byggbranschen. Vi är särskilt intresserade av olika sätt att optimera användningen av det befintliga byggnadsbeståndet genom cirkulära lösningar som delning av ytor, lokalanpassningar, ombyggnation och transformation. Vår forskning är tvärvetenskaplig och vi föredrar blandade metoder, så som kvalitativ analys och livscykelanalys. Läs mer om vårt arbete på https://www.tos.lth.se/forskning/circular-real-estate/.

Doktorandtjänsten är också kopplad till LTH:s profilområde Cirkulär byggindustri, som tar sig an branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder. Du kan läsa mer https://www.lth.se/forskning/profilomraaden/cirkulaer-byggindustri/.

Som doktorand kommer du att arbeta med forskningsprojektet Adapting to Creative and Collaborative Use in Rural Areas for CircularitY (ACCURACY), som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. ACCURACY kommer genom tvärvetenskaplig forskning och fallstudier i Sverige att fastställa hur man kan utveckla och implementera nya koncept för att optimera användningen av befintliga lediga lokaler på landsbygden. Kontorshotell och coworking-hubbar, men också andra typer av kreativ och kollektiv användning kommer att utforskas i projektet. 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Teknik och samhälle uppfyller den som har:

- 30 hp på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, för att kunna genomföra fallstudier i Sverige.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:
- Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder och att samla in data genom t.ex. workshoppar, intervjuer eller fokusgrupper.
- Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kvantitativa och blandade metoder (t.ex. livscykelanalys och social livscykelanalys).
- Vi ser det som meriterande om du har arbetslivserfarenhet från fastighets- och byggbranschen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Start januari 2025.


Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (t.ex. kandidatuppsats, masteruppsats, kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti!

Vi planerar att hålla intervjuer i september.

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i teoretisk datavetenskap och/eller kombinatorisk optimering

Ansök    Jun 27    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Doktoranden kommer att arbeta i forskargruppen Mathematical Insights into Algorithms for Optimization (MIAO) group som leds av Jakob Nordström och är aktiv på både Lunds universitet och Köpenhamns universitet.

Mer information om institutionen för datavetenskap (cs.lth.se)

MIAO-gruppen har en unik profil i så motto att vi både bedriver forskning om de matematiska grundvalarna för effektiva beräkningar och arbetar med att designa tillämpade algoritmer som ska ge topprestanda i praktiken. Dettta skapar en mycket speciell miljö, där vi inte bara går djupt in i olika teoretiska och praktiska spörsmål, utan där olika forskningsprojekt korsbefruktar varandra och oväntade och spännande synergier ofta uppstår. Mycket av vår forskning handlar om kraftfulla algoritmiska paradigmer som SAT-lösning, Gröbnerbasberäkningar, heltalsprogrammering, och villkorsprogrammering. Detta leder till klassiska frågor inom beräkningsvetenskap – men ofta med nya, intressanta infallsvinklar – men också till utmaningen att konstruera smarta algoritmer som kan utnyttja sådana metoder i praktiken.

Vårt senaste tillägg till forskningsportföljen fokuserar på verifierbarhet för moderna algoritmer för kombinatorisk optimering. Sådana algoritmer är ofta mycket komplexa, och även väletablerade kommersiella lösare beräknar ibland felaktiga resultat. Vårt arbete med att designa en ny generation av certifierande kombinatoriska lösare, som producerar inte bara lösningar utan också automatiskt verifierbara bevis för att lösningarna är korrekta, har redan lett till flera prestigefyllda internationella priser, men många fler spännande forskningsproblem väntar fortfarande på att få sin lösning!

Ämnesbeskrivning

Huvudsyftet med denna utlysning är att hitta en matematiskt begåvad doktorand med utmärkta programmeringskunskaper som kan fortsätta vårt banbrytande arbete inom certifierande algoritmer, finansierat av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Det finns dock flexibilitet i valet av inriktning och alla kandidater är välkomna, såväl de som vill fokusera på antingen teoretisk eller tillämpad forskning som de som inspireras av utmaningen att överbrygga klyftan mellan teori och praktik.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden, vilket i sådana fall förlänger doktorandstudierna i motsvarande mån.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för datavetenskap uppfyller den som har:

minst 60 högskolepoäng på? avancerad nivå? med relevans för ämnesområdet, eller
civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

 Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.


För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:740607/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i elektroteknik med fokus på framtida trådlösa system

Ansök    Jun 27    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på Avdelningen för kommunikationsteknologi vid Institutionen för elektro- och informationsteknik på Lunds Tekniska Högskola (LTH) i Lund.

Avdelningen har 8 seniora forskare, cirka 20 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi med trådlös kommunikation i en bredare bemärkelse och verksamheten sträcker sig från kommunikationsteori till implementering av antennstrukturer. 

Ämnesbeskrivning
Du kommer att arbeta med design och analys av framtida trådlösa system med ett särskilt fokus på 6G distribuerade MIMO-system. Forskningsarbetet inkluderar utveckling av algoritmer för distribuerad processning, synkronisering och resursallokering i distribuerade MIMO-system, med energieffektivitet och hållbarhet i åtanke. 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Detta projekt kommer primärt att fokusera på teoretiska och simuleringsbaserade studier. Arbetet sker vid sidan av och i samarbete med andra doktorander och seniora forskare som fokuserar på till exempel hårdvaruimplementering och kanalmätningar. Det innebär att de teoretiska och simuleringsbaserade studierna kan göras mycket relevanta och därmed få inverkan på dimensionering av framtida trådlösa system.

Denna doktorandtjänst är en del av kompetenscentret NextG2Com som nyligen etablerades vid Lunds universitet. Det innebär att det också blir projektmöten och gemensamma projekt och ett nära samarbete med partners och andra doktorander i kompetenscentret.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarstudier i elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av utveckling av algoritmer för signalbehandling och/eller optimeringstekniker.
- En stark bakgrund inom matematik och stokastiska processer/statistisk signalbehandling.
- Erfarenhet av matematisk modellering och analys av trådlösa kommunikationssystem. Detta inkluderar även erfarenhet av de mjukvaruverktyg som används, såsom MATLAB och Python.
- Erfarenhet av implementeringsaspekter relaterade till trådlösa system, inkluderande både analoga och digitala delsystem.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-12-01, eller snarast möjligt därefter.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap med fokus på robotik

Ansök    Jun 27    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet, erbjuder en helt finansierad doktorandtjänst med tillsättning så snart som möjligt.

Vi söker en kandidat med ett starkt intresse för robotik, intelligenta autonoma system och maskininlärning, med särskilt fokus på robotlärande och kunskapsrepresentation av uppgifter för tvåarmade robotar.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten vid institutionen för datavetenskap vid Lunds universitet handleds av professor Volker Krueger och biträdande universitetslektor Maj Stenmark inom forskargruppen för robotik och semantiska system (RSS). RSS är en växande avdelning med tätt samarbetande grupper som bedriver forskning och undervisning inom områdena AI, maskininlärning, robotik och robotlärande, människa-robotinteraktion och språkteknologi. Tillsammans med institutionen för reglerteknik driver avdelningen RobotLab LTH, vilket ger tillgång till många typer av robotsystem.

Mer information om institutionen för datavetenskap (cs.lth.se)
Mer information om RSS (rss.cs.lth.se)
Mer information om RobotLab LTH (robotics.lth.se)

Fokus för doktorandprojektet kommer att vara att förenkla programmering av tvåarmade robotar, specifikt att undersöka synkroniserade rörelser med flera kontaktpunkter, inspirerade av ett scenario för paketinslagning (youtube.com). Videon visar ett exempel på en uppgift som är manuellt programmerad som vi vill förenkla med hjälp av skills. Vi kommer utforska den senaste utvecklingen av Robot Transformers och stora språkmodeller och du får möjlighet att experimentera med robotar både i institutionens eget labb och hos våra samarbetspartners i industrin, t ex Tetra Pak.

Du kommer arbeta i ett team med andra doktorander och har även möjlighet att besöka våra partneruniversitet som MIT och Berkeley.

Projektet finansieras av WASP och är kopplat till WASP Research Arena ”Robotics”, vilket ger goda möjligheter till datainsamling och demonstrationer av resultat, utöver våra egna faciliteter vid Lunds universitet.

Ämnesbeskrivning

Människocentrerade miljöer är generellt utformade för människor med två armar, och även de enklaste uppgifterna som att bära en bricka eller leka med lego, är utmanande med bara en arm. Intressant nog har de flesta industrirobotar, med undantag av ABB-roboten YuMi eller Baxter, endast en arm. Att programmera dem kräver inte bara speciella knep som fixturer och specialgjorda gripdon, vissa uppgifter, som hantering av flexibla material, är nästan omöjliga att utföra med en arm. Återanvändbara robotprogram, så kallade robot skills, är för närvarande begränsade till enarmade robotar. Målet med detta projekt är att utöka den nuvarande representationen för robot skills, inklusive relaterade tekniker som beteendeträd, för att stödja snabb och enkel programmering av uppgifter för tvåarmade robotar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Delta i WASP:s forskarskola (kurser, studieresor, nationella evenemang och konferenser osv.), vilket innefattar regelbundet resande.
Delta i aktiviteter (datainsamling, demonstration, integration) i WASP Research Arena "WARA-Robotics".
Engagera dig i avdelningens interna aktiviteter (seminarieserier, läsgrupper osv.).
Bidra till institutionens och avdelningens arbete inom grundutbildningen.
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Datavetenskap uppfyller den som har:

minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Mycket god analytisk förmåga.
Goda kunskaper i matematik.
Höga betyg i kurser i maskininlärning
Kunskaper och erfarenhet av Python och Linux.
Mycket god kunskap och praktisk erfarenhet av ROS.
Mycket goda kunskaper och praktisk erfarenhet i maskininlärning, speciellt djupinlärning.
Förmåga att arbeta både individuellt och i små team.


För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:740086/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i elektroteknik

Ansök    Jun 27    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i elektroteknik med fokus på 6G-assisterade Extended Reality(XR)-system

Beskrivning av arbetsplatsen

Du kommer att arbeta vid Institutionen för elektro- och informationsteknik och främst inom Avdelningen för Integrerade elektroniksystem i samarbete med Avdelningarna för säkerhets- och nätverkssystem samt kommunikationsteknologi.

Du kommer att delta i SSF-forskningsprojektet "Chalmers-Lund Center for Advanced Semiconductor System Design, classIC". I projektet samarbetar Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola med företag som Ericsson, Saab och Axis för att utveckla halvledarbaserade system för framtida tillämpningar.

Projektbeskrivning

Som doktorand i detta projekt kommer du att undersöka hur man kan förbättra energieffektiviteten och motståndskraften hos ”Extended Reality”(XR)-system genom att dra nytta av 6G-teknologin, både ur algoritm och digital hårdvarusynpunkt. 6G kan fungera som den låglatenta och pålitliga länken för att avlasta energikrävande visionsprocessuppgifter till närliggande basstationer. Den kan också tillhandahålla radiobaserad sensorförmåga för att förbättra noggrannheten och/eller minska strömförbrukningen hos visionsbaserade lokalisering och kartläggningsuppgifter. Intressanta forskningsfrågor inkluderar hur man ska fördela och distribuera bearbetningen, hur man kombinerar information från olika sensorer och hur man implementerar de valda algoritmerna på ett energieffektivt sätt. Maskininlärningsalgoritmer och applikationsspecifika processorer kommer att utforskas för att utföra ”algorithm-hardware co-design”.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand kommer du att bidra till designen, utvecklingen och implementationen av de viktigaste bearbetningsalgoritmerna och den motsvarande digitala hårdvaran (acceleratorer och processorer) för de avsedda XR- och 6G-systemen. Arbetsuppgifterna inkluderar även att bidra till en testplattform som demonstrerar konceptet för 6G-assisterad XR-processering.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:720720/.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i elektroteknik

Ansök    Jun 27    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i elektroteknik med fokus på miljöinlärning för ultratäta massiv-MIMO-system

Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på Avdelningen för kommunikationsteknologi vid Institutionen för elektro- och informationsteknik på Lunds Tekniska Högskola (LTH) i Lund.

Avdelningen har 8 seniora forskare, cirka 20 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi med trådlös kommunikation i en bredare bemärkelse och verksamheten sträcker sig från kommunikationsteori till implementering av antennstrukturer. 

Ämnesbeskrivning
Forskningsområdet för denna doktorandtjänst handlar om 6G och speciellt miljöinlärning för ultratäta massive-MIMO-system. Genom att starta med en initial kartbaserad ray-tracing-modell av den lokala miljön består uppgiften av att uppdatera och förfina modellen genom att utnyttja mätningar som görs av det ultratäta massiv-MIMO-systemet. Verktyg som används för detta inkluderar ray-tracing, statistisk signalbehandling och maskininlärning/överförd inlärning. Forskningsområdet inkluderar mobila kommunikationssystem för 5G och 6G, kanalmodellering, kanalkarakterisering och maskininlärning.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Denna specifika doktorandtjänst är en del i det europeiska industridoktorandnätverket https://mifuture.tsc.uc3m.es/(mifuture.tsc.uc3m.es).
Detta betyder att 18 månader kommer att spenderas hos andra parter i nätverket, i detta fall i Lund och Finland, och att det kommer att vara gemensamma projektmöten och kurser inom nätverket.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- För denna tjänst får den sökande ha varit i Sverige högst 12 månader under den senaste 36-månadersperioden. 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av matematisk modellering och analys av trådlösa kommunikationssystem. Detta inkluderar även erfarenhet av de mjukvaruverktyg som används, såsom MATLAB och Python.
- Kunskap om elektromagnetisk vågutbredning och modellering av trådlösa kanaler.
- Praktisk erfarenhet från statistiska signalbehandlingsmetoder och maskininlärning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-12-01, eller snarast möjligt därefter.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Maskinvetenskaper

Ansök    Jun 26    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Den lediga tjänsten är placerad vid avdelningen för industriell produktion (IPROD) inom institutionen för Maskinvetenskaper, LTH/LU.

Avdelningen arbetar med forskning, utveckling, undervisning och industrisamarbete inom området material- och produktionsteknik. De projekt som genomförs är relaterade till Industri 4.0, med fokus på tillverkningsprocesser och teknik, digitalisering av tillverkningsprocesser och hållbar produktion. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt och kombinerar ofta grundläggande och tillämpad forskning.

Avdelningen består av cirka 25 kollegor, inklusive sex doktorander och tre postdoktorer. Våra lokaler finns i det nyrenoverade M-huset på LTH:s campus i Lund. Mer information om avdelningen finns här: Division of Production and Materials Engineering

Projektet genomförs inom AIM-NEXT MSCA Doctoral Network - Accelerate the design and Insertion of nonCRM hard Materials for Next generation EXTreme applications. Ambitionen med AIM-NEXT är att omforma vår kunskap och sättet att designa nästa generation av icke-CRM-hårda material för extrema tillämpningar. Det genomförs genom ett brett program av experimentell, teoretisk och modelleringsbaserad forskning, på grundval av innovativ materialdesign, syntes och sintring, tillsammans med djupare förståelse för materialprestanda och haveri. En forskningsmiljö skapas sedan där de 10 doktoranderna kommer att arbeta för att överbrygga de återstående kunskapsluckorna med de nya metoder, kunskaper och kompetenser som krävs för att komma från en original materialdesign till dess förutsägbara prestanda på kortast möjliga tid. Mer information om AIM-NEXT MSCA Doctoral Network finns här: AIM-NEXT 

Arbetsuppgifter

Som doktorand i Manufacturing Processes-gruppen kommer du att utforska nya material, produktdesign, processer och metoder inom modern tillverkning. Fokus ligger på sensorbaserad processövervakning, utveckling av en fysikaliskt baserad digital tvilling och en hybrid digital tvilling av termiska processer inom tillverkning, särskilt inom skärande bearbetning. Projektets fokus omfattar undersökning av nedbrytningen av de termomekaniska egenskaperna hos återvunna hårdmetallverktyg när de utsätts för deformation under högt tryck/hög temperatur (t.ex. krypning) samt vid höghastighets skärandebearbetning. Arbetet omfattar planering, utformning och genomförande av avancerade experiment tillsammans med utveckling och tillämpning av simuleringsverktyg för multiskala-multifysik för förutsägelse av verktygsmaterialets bearbetningsegenskaper vid svarvning. Ditt teoretiska arbete kommer att omfatta modellering av nedbrytning av verktygsmaterial, inklusive modellering med finita element och simulering av plastisk deformation vid bearbetning. Ditt arbete kommer därför att skapa en sömlös fusion av experiment och modellering som gör det möjligt att stänga kunskapsklyftan mellan materialdesign och dess prestanda. Ditt arbete kommer att fokusera på grundläggande och tillämpad kunskap och lösningar med högt värde för industrier och samhälle genom att stödja deras hållbara utveckling. 
 
Aktiviteterna är baserade på Lunds universitet vid avdelningen av industriell produktion, men programmet innebär också 2 perioder på totalt 9 månader vid RWTH-Aachen University (3 månader) i Tyskland och vid Seco Tools AB (6 månader) i Fagersta, Sverige. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser, delta i regelbundna projektmöten och träningsskolor samt i specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera din kunskap.  Ett visst antal resor förutses i samband med dessa aktiviteter.
 
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi uppskattar också ditt deltagande i gemensamma uppgifter som rör allmänna institutionella uppgifter, seminarier, kunskapsöverföring och samarbete med näringslivet, bland annat.

För annons i sin helhet var god se Lunds Universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Konstruktionsteknik

Ansök    Jun 26    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Konstruktionsteknik med fokus på broms- och accelerationslaster för järnvägsbroar
Beskrivning av arbetsplatsen

Anställningen är placerad vid institutionen för Bygg- och miljöteknologi, avdelningen för Konstruktionsteknik.

Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund- och forskarnivå inom olika områden av konstruktionsteknik såsom säkerhets-, risk- och tillförlitlighetsanalys av byggnads- och infrastruktursystem, miljöbetingade påverkningar på konstruktioner, energieffektivisering och bruksstadieanalyser. Målet med forskningen vid avdelningen är att bidra till utvecklingen av byggnader och infrastrukturer som är säkra, funktionella och hållbara med hänsyn till resursutnyttjande och robusthet. Forskningen är av tillämpad karaktär och bedrivs ofta i nära samarbete med industrin och andra samhällsbyggnadsaktörer. 

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet syftar till att förbättra dagens beräkningsmodeller för hantering av broms- och accelerationslaster på järnvägsbroar. Detta inkluderar undersökning av statiska modeller och aktuella longitudinella krafter samt hur dessa kombineras tillsammans med övriga laster. Projektet utförs med ett probabilistiskt ramverk tillsammans med säkerheter i aktuella normer. Det förväntas att resultatet kommer att resultera i rekommendationer för förbättrade rutiner avseende dimensionering och verifiering av järnvägsbroar genom att uppnå en mer konsekvent säkerhetsnivå. Förväntade resultat bör också minska potentiellt slöseri av resurser på grund av överkonservativ designpraxis och samtidigt ge insikter för att förbättra bärighetsberäkningar för befintliga järnvägsbroar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Arbetet i detta forskningsprojekt är uppdelat i fyra delar. Första delen innehåller en systematisk litteratursökning och med hjälp av input från industrin kartlägga aktuell byggnadspraxis. Andra delen består av utvärdering av beräkningsmodeller för bro-spårinteraktion m.h.t. deras lämplighet att uppskatta horisontella krafter i bron och för probabilistiska tillämpningar. Tredje delen är utveckling av probabilistiska beräkningsmodeller för både bärförmåga och broms- och accelerationskrafter. Den fjärde delen handlar om identifiering av metoder för att minska broms- och accelerationskrafter för järnvägsbroar. Arbetet kommer att stödjas av verkliga fallstudier och i direkt samverkan med industripartners. Stöd till handledningen kommer även att ges av biträdande handledare från KTH. 

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Konstruktionsteknik uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde. 

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift 

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:731651/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i miljövetenskap

Ansök    Jun 25    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Miljövetenskap är det vetenskapliga studiet av mänskligt orsakade miljöproblem, inklusive klimatförändringar.

Ämnet kombinerar studiet av mänsklig påverkan på naturliga processer med vilka åtgärder och strategier som kan vidtas för att förebygga, förhindra eller motverka miljöproblem och åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. Miljövetenskaplig forskning bygger på grundläggande förståelse av naturliga processer och hur de påverkas av människans aktiviteter och har därför en bred bas i traditionella ämnen som biologi, kemi, fysik, geologi och naturgeografi.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktorandprojektet är integrerat i det större tvärvetenskapliga projektet BIOSPACE, läs mer om projektet här. Doktoranden kommer att kombinera fjärranalys, artificiell intelligens och fältekologiska metoder för att utveckla och genomföra övervakning av gräsmarksmanagement och dess effekter på blommande växter och pollinatörers mångfald på regional nivå. Eftersom traditionella markbaserade undersökningar har begränsad geografisk täckning är ett viktigt mål att förutsäga kvantitet och kvalitet på gräsmarksbiomassa och sannolikheten på förekomsten av olika växter och pollinerande insekter på regionala skalor, med det yttersta målet att förbättra framtida prestanda och effektivitet för miljöinriktade styrmedel inom jordbruket.

Arbetsuppgifterna kommer exempelvis att omfatta:

härledning och validering av spatiotemporala uppskattningar av gräsmarksbiomassa från fjärranalysdata med hjälp av djupa konvolutionella neurala nätverk (CNN)
länkning av uppskattningar av betestryck till specifikt insamlade data om växtindikatorarter och blomrikedom, artrikedom och sammansättning
sammanställning och mobilisering av befintliga data för att länka betesintensitet till växt- och pollinatörssamhällen med hjälp av avancerade modeller för förekomsten av olika arter
bedömning av prestanda för miljöbetalningskrav för att bevara biologisk mångfald på betesmarker.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för miljövetenskap uppfyller den som har:

avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom miljövetenskap tas under beaktande

Övriga krav:

MSc i miljövetenskap, geografi, ekologi, jordbruksvetenskap eller andra relevanta områden inom naturvetenskap
Mycket goda numeriska och beräkningsfärdigheter
Kunskap om och erfarenhet av att bearbeta stora datamängder och statistik
Demonstrerad förmåga till proaktivt, självständigt och välorganiserat arbete.
Körkort (bil)

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

Praktisk erfarenhet av fjärranalystillämpningar inom växtekologi, naturvård eller närliggande områden
Erfarenhet av programmering med hjälp av R eller Python
God kunskap om och erfarenhet av maskininlärning
Praktisk erfarenhet av att genomföra växtinventeringar och -identifieringsarbete

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i polymerteknologi

Ansök    Jun 24    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Inom Centrum för analys och syntes (https://www.

cas.lu.se/) vid Kemiska institutionen arbetar vi med forskningsfrågor som är grundläggande till sin karaktär och kan bidra till en mer hållbar framtid. Vårt forskningsfokus är hälsa, material för energitillämpningar, grön kemi och miljökemi. Vi har kärnkompetenser inom molekylär design och syntes, syntes av organiska och oorganiska material, kemisk analys samt struktur- och morfologianalys, både i lösning och fast tillstånd. Vi undervisar inom kärnämnena allmän, analytisk, oorganisk, material, polymer och organisk kemi  ?  från grundnivå till doktorsnivå.

Doktorandtjänsten är placerad i Patric Jannasch’s forskargrupp (https://portal.research.lu.se/en/persons/patric-jannasch) som bedriver forskning inom området polymera material för energi och hållbarhet.

Arbetsuppgifter
Övergången från dagens fossil-baserade plaster till morgondagens bio-baserade material från förnybara resurser innebär en stor forskningsutmaning inför framtiden. Doktorandprojektet är inriktat mot syntes av nya monomerer och polymerer från förnybara resurser, samt karakterisering av struktur och materialegenskaper hos bio-baserade polymerer. Huvudmålet är att ta fram nya syntesstrategier och ny kunskap om hur till exempel olika bio-baserade polyestrar och polyakrylater skall vara molekylärt skräddarsydda för att uppfylla kravprofilerna för olika industriella tillämpningar där man idag använder plast från fossila råvaror. Det experimentella arbetet omfattar kemisk syntes av monomerer med ursprung i lignocellulosa via principerna för grön kemi, utveckling av polymerisationsmetoder, framställning av nya polymera material, samt analys av t ex, mekaniska och termiska egenskaper, samt processbarhet och återvinningsbarhet. Projektet genomförs delvis i samarbete med industri och internationella samarbetspartners. Tjänsten kommer att innebära ett begränsat antal resor för att delta i olika möten och forskningsaktiviteter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i polymerteknologi har den som har avlagt examen på avancerad nivå.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:739260/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Maskinvetenskaper

Ansök    Jun 26    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Den lediga tjänsten är placerad vid avdelningen för industriell produktion (IPROD) inom institutionen för Maskinvetenskaper, LTH/LU.

Avdelningen arbetar med forskning, utveckling, undervisning och industrisamarbete inom området material- och produktionsteknik. De projekt som genomförs är relaterade till Industri 4.0, med fokus på tillverkningsprocesser och teknik, digitalisering av tillverkningsprocesser och hållbar produktion. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt och kombinerar ofta grundläggande och tillämpad forskning.

Avdelningen består av cirka 25 kollegor, inklusive sex doktorander och tre postdoktorer. Våra lokaler finns i det nyrenoverade M-huset på LTH:s campus i Lund. Mer information om avdelningen finns här: Division of Production and Materials Engineering 

Projektet genomförs inom AIM-NEXT MSCA Doctoral Network - Accelerate the design and Insertion of nonCRM hard Materials for Next generation EXTreme applications. Ambitionen med AIM-NEXT är att omforma vår kunskap och sättet att designa nästa generation av icke-CRM-hårda material för extrema tillämpningar. Det genomförs genom ett brett program av experimentell, teoretisk och modelleringsbaserad forskning, på grundval av innovativ materialdesign, syntes och sintring, tillsammans med djupare förståelse för materialprestanda och haveri. En forskningsmiljö skapas sedan där de 10 doktoranderna kommer att arbeta för att överbrygga de återstående kunskapsluckorna med de nya metoder, kunskaper och kompetenser som krävs för att komma från en original materialdesign till dess förutsägbara prestanda på kortast möjliga tid. Mer information om AIM-NEXT MSCA Doctoral Network finns här: AIM-NEXT

Arbetsuppgifter

Som doktorand i Manufacturing Processes-gruppen kommer du att utforska nya material, produktdesign, processer och metoder inom modern tillverkning. Fokus ligger på sensorbaserad processövervakning, utveckling av en fysikaliskt baserad digital tvilling och en hybrid digital tvilling av termiska processer inom tillverkning, särskilt inom skärande bearbetning. Projektets fokus omfattar undersökning av förslitningsmekanismer för avancerade verktygsmaterial när de utsätts för extrema miljöer, såsom bearbetningsprocesser, berg- och gruvdrift, formverktyg eller förslitningsapplikationer. Arbetet omfattar planering, design och utförande av avancerade experiment. På den experimentella sidan omfattar arbetet även utveckling av avancerade metoder för materialkarakterisering, såsom elektronmikroskopi, synkrotron- och neutronbaserade studier. Materialkarakterisering utförs vid Lund NanoLab, MAX IV och nCHREM. Ditt teoretiska arbete kommer att omfatta modellering av materialnedbrytning, inklusive termodynamisk modellering och simulering av slitageprocesser. Därför kommer ditt arbete att skapa en sömlös fusion av experiment och modellering som gör det möjligt att överbrygga kunskapsklyftan mellan materialdesign och dess prestanda. Ditt arbete kommer att fokusera på grundläggande och tillämpad kunskap och lösningar med högt värde för industrier och samhälle genom att stödja deras hållbara utveckling.  
 
Aktiviteterna är baserade på Lunds universitet vid avdelningen av industriell produktion, men programmet innebär också 2 perioder på totalt 9 månader vid Seco Tools AB (6 månader) i Fagersta och vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH (3 månader) i Stockholm, båda i Sverige. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser, delta i regelbundna projektmöten och träningsskolor samt i specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera din kunskap.  Ett visst antal resor förutses i samband med dessa aktiviteter.
 
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi uppskattar också ditt deltagande i gemensamma uppgifter som rör allmänna institutionella uppgifter, seminarier, kunskapsöverföring och samarbete med näringslivet, bland annat.

För annonsen i sin helhet, var god se Lunds Universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Maskinvetenskaper - fokus termisk digital tvilling processer

Ansök    Jun 24    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Den lediga tjänsten är placerad vid avdelningen för industriell produktion (IPROD) inom institutionen för maskinvetenskaper, LTH/LU.

Avdelningen arbetar med forskning, utveckling, undervisning och industrisamarbete inom området material- och produktionsteknik. De projekt som genomförs är relaterade till Industri 4.0, med fokus på tillverkningsprocesser och teknik, digitalisering av tillverkningsprocesser och hållbar produktion. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt och kombinerar ofta grundläggande och tillämpad forskning.

Avdelningen består av cirka 25 kollegor, inklusive sex doktorander och tre postdoktorer. Våra lokaler finns i det nyrenoverade M-huset på LTH:s campus i Lund. Mer information om avdelningen finns här: Division of Production and Materials Engineering

Projektet genomförs inom Sentio - Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing - som är ett nyinvigt kompetenscentrum som koordineras av Lunds universitet i nära samarbete med företag från svensk industri, RISE, Region Skåne och branschorganisationer. Målet är att skapa ett världsledande mycket tvärvetenskapligt forskningscenter som samlar det breda utbudet av olika kompetenser från industri och akademi som behövs för att utveckla integrerad sensorteknologi med kapacitet att avsevärt förbättra hållbarheten, minska resursanvändningen och öka konkurrenskraften, över industrisektorer i Sverige. I denna första rekrytering kommer Sentio att anställa 7 doktorander inom olika kompetensområden som alla kommer att arbeta tillsammans med forskningen inom Sentio. Sentio finansieras av Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet. Mer information om kompetenscentret finns här: Sentio 

Arbetsuppgifter

Som doktorand i Manufacturing Processes-gruppen kommer du att utforska nya material, produktdesign, processer och metoder inom modern tillverkning. Fokus ligger på sensorbaserad processövervakning, utveckling av en fysikaliskt baserad digital tvilling och en hybrid digital tvilling av termiska processer inom tillverkning, särskilt inom skärande bearbetning. Arbetet fokuserar på utveckling och integration av sensorhårdvara och avancerad modellering för optimering och hantering av industriella forskningsfrågor. Du kommer att planera, utforma och genomföra experimentellt och teoretiskt arbete med vägledning från handledare och industrispecialister. Ditt arbete kommer att fokusera på grundläggande och tillämpad kunskap och lösningar av högt värde för industrier och samhälle, genom att stödja digitaliserings- och hållbarhetsagendan. 
 
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi uppskattar också ditt deltagande i gemensamma uppgifter som rör allmänna institutionella uppgifter, seminarier, kunskapsöverföring och samarbete med näringslivet, bland annat.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Maskinvetenskaper uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
Mycket goda kunskaper i modellering och simulering av mekaniska och termomekaniska system.
Goda kunskaper om produktion och tillverkningsprocesser.
Goda kunskaper i programmering.
God problemlösningsförmåga och språklig analysförmåga.

Vänligen se Lunds universitets hemsida för annons i sin helhet. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap med fokus på programvaruteknik

Ansök    Jun 20    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i datavetenskap med fokus på programvaruteknik inom kompetenscentret NextG2Com 
Beskrivning av arbetsplatsen

Doktoranden kommer att anställas vid institutionen för datavetenskap, en aktiv internationell miljö för utbildning och forskning.

Utöver mjukvaruutveckling omfattas en bredd av viktiga och relaterade ämnen så som artificiell intelligens, datorgrafik och teoretisk datavetenskap
Mer information om institutionen för datavetenskap (cs.lth.se).

Tjänsten erbjuder en unik möjlighet i skärningspunkten mellan forskargruppen för mjukvaruutveckling (SERG) och forskargruppen för mjukvaruutveckling och miljöer (SDE). SERG är känd för sin inflytelserika och metodiska empiriska forskning med fokus på storskalig utveckling av mjukvarusystem. SDE, som specialiserar sig på banbrytande teknisk forskning, utvecklar innovativa verktyg, språk och metoder utformade för att förbättra mjukvaruutvecklingspraxis. Båda grupperna är en del av mjukvaruspåret i Wallenberg AI, Autonomous Systems och Software Program (WASP), och doktoranden kan, om intresse finns, ansöka om att vara knuten till WASP:s forskarskola.
Mer information om wasp-(sweden.org/graduate-school).

Denna doktorandtjänst är en del av kompetenscentret NextG2Com - Nästa generations kommunikations- och beräkningsinfrastrukturer och applikationer – som koordineras av Lunds universitet i nära samarbete med industri och offentliga aktörer och med stöd från Vinnova. NextG2Com är ett kompetenscentrum inom framtida avancerade kommunikationssystem som integrerar trådlös kommunikationsteknik och nätverk, programvara, data och säkerhet genom relevanta tillämpningsområden (Avancerad digitalisering).

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet ingår i ett tema, ”Software Systems and Continuous Software Engineering”, inom kompetenscentrumet NextG2Com, som är ett långsiktigt Vinnova-finansierat samarbete mellan Lunds universitet och flera företag, till exempel Volvo Cars, Remotive Labs, CodeScene, Bosch, Ericsson och Tetra Pak.
Mer information om NextG2Com kompetenscentrum (nextg2com.lu.se)

Projektets fokus drivs av industriella behov inom området kontinuerlig mjukvaruutveckling i cyberfysiska system, dvs system med både mjukvara och hårdvara, t.ex. bil- och internet-of-things-system. Sådana system kan inkludera en blandning av AI-drivna mjukvarukomponenter (där beteendet definieras genom träning på data) och regelbaserade mjukvarukomponenter (där beteendet definieras av skriven programkod).

Cyberfysiska system integrerar databehandling, nätverk och fysiska processer vilket gör en datadriven utvecklingsmetodik (DDD) särskilt kraftfull. Cyberfysiska system och dess utveckling genererar stora mängder data som kan utnyttjas för att förbättra olika aspekter av systemkvalitet. I detta projekt vill vi undersöka hur avancerad dataanalys kan vägleda beslut genom hela utvecklingsprocessen. Integration av avancerad dataanalys, maskininlärning och artificiell intelligens gör det möjligt att tolka stora mängder data för att identifiera mönster, förutsäga fel och ge stöd åt uppgifter som resursallokering och testplanering. Projektet omfattar två övergripande forskningsmål: 

Skaffa en djupare förståelse för tillämpningen av DDD i cyberfysiska system genom multipla fallstudier och utforskning av forskningsfronten, i samarbete med våra industripartners i NextG2Com.
Utveckla och utvärdera verktyg för att stödja DDD-beslut i nämnda industriella kontext, med en iterativ designforskningsstrategi.
Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand inom kompetenscentret NextG2Com kommer du få samarbeta nära med industripartners och andra doktorander inom centret, delta i gemensamma projekt, möten och aktiviteter.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Forskning inom ämnesområdet.
Undervisning på grund- och avancerad nivå.
Samarbete med partners inom NextG2Com.
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildning i datavetenskap uppfyller den som har:

minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik eller teknisk matematik.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Goda kunskaper om mjukvaruutvecklingsteori och praktik.
Goda kunskaper i matematik.
Goda kunskaper i maskininlärning.
Förmåga att arbeta både självständigt och i små team.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:736410/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysik med inriktning mot HIBEAM/NNBAR-programmet på ESS

Ansök    Jun 20    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kravprofil

Projektet HIBEAM-NNBAR är ett internationellt projekt.

För närvarande omfattar projektet två medarbetare. en seniorlektor, en forskare och en doktorand från avdelningen för kärn- och partikelfysik vid Institutionen för fysik i Lund. Lunduniversitetsteamet ansvarar för designen av beamline, Time Projection Chamber och detector simulation.

Arbetsuppgifter

HIBEAM/NNBAR-samarbetet föreslår ett tvåstegsprogram av experiment vid European Spallation Source (ESS) i Lund för att genomföra högprecisionsundersökningar av neutronkonvertering över olika baryontalbrytande (BNV) kanaler. Programmet adresserar viktiga öppna frågor inom modern fysik, såsom ursprunget till den observerade materia-antimateria-asymmetrin och naturen hos den 'saknade materian' i universum, vanligtvis kallad 'mörk materia'. Kritiskt för projektet är den interna infrastrukturen och kapaciteten för högprecisionsmagnetiska kontrollsystem. Doktorandens huvudsakliga uppgift kommer att vara att simulera och utveckla en prototyp av HIBEAM magnetstruktur. Prototypen kommer att monteras och testas vid ESS och användas för inledande sökningar efter axionliknande partiklar vid ESS. Studentens ansvar kommer att inkludera simulering av denna infrastruktur, dess konstruktion, testning och analys av data från dessa experiment. Projektet kommer att genomföras vid ESS och Lunds universitet. Doktorandtjänsten finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

- avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
- Grundläggande kunskaper inom neutronfysik

Önskvärda meriter

- Erfarenhet av neutrontransportkod såsom MCNP/PHITS
- Erfarenhet av detektorsimuleringskod som GEANT4

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. An-sökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i urskogsforskning

Ansök    Jun 18    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Torka slår allt hårdare mot Europas ekosystem inklusive svenska skogar.

I Sverige har ny forskning visat att natur- och urskogar klarade torkan 2018 bättre än brukade skogar. Vi vet inte tillräckligt om vad som leder till mer eller mindre torktålighet i skog, och därför inte varför urskogar är mer torktåliga än brukade skogar. Potentiella faktorer inkluderar mängden vatten som finns i landskapet, trädens storlek och djupet på deras rötter, trädens ålder, biodiversitet och markvegetation. Detta projekt kommer studera Sveriges mest naturliga skogar för att förstå varför naturliga skogar har bättre resistens mot torka och vilka konsekvenser detta har för kolinlagring och biologisk mångfald.

Inom forskargruppen har vi tagit fram den enda kända kartan över natur och urskogar i Sverige och etablerat ett nätverk av provytor där vegetation och mark har provtagits. Denna information tillsammans med kompletterande fältdatainsamling kommer att ligga till grund för projektet. Med denna unika information ämnar detta projekt öka vår förståelse om vilka faktorer som ger större torktålighet i våra skogar. Projektet ämnar visa på vad som gör natur och urskogar mer torktåliga än skötta skogar och kartera hur dessa faktorer är representerade i den skötta skogen.

 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranden kommer antas till doktorandutbildningen i miljövetenskap med arbetsplats på institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Miljövetenskap uppfyller den som har:

- Utfört ett självständigt akademiskt arbete omfattande minst 30 högskolepoäng (i.e. masteruppsats). Eller på annat sätt erhållit motsvarande erfarenheter.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Kunskaper inom datorbaserade beräkningar och GIS
- Kunskaper inom programmering
- Examen i naturgeografi, miljövetenskap, ekologi eller närbesläktat ämne.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. 

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier enligt HF 5 kap 7§. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). 

Instruktioner för ansökan

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Bifoga namn och kontaktuppgifter på 2 till 4 referenser.

Välkommen att ansöka!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Teoretisk Fysik

Ansök    Jun 19    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kravprofil

Den teoretiska partikelfysikgruppen i Lund är huvudsakligen aktiv inom partikelfysikfenomenologi, med arbete som relaterar teori till kvantitativa förutsägelser för kolliderarexperiment.

Gruppen är indelad i mindre, mer informella, forskningsgrupper centrerade kring olika forskningsområden, som reflekterar de enskilda forskarnas projekt. Den anställda doktoranden kommer att delta i gruppen som sysslar med QCD och händelsegeneratorer, vilken för närvarande består av sju seniorer, Christian Bierlich, Rikkert Frederix, Gösta Gustafson (emeritus), Leif Lönnblad, Malin Sjödahl, Torbjörn Sjöstrand (emeritus) och Korinna Zapp.

Gruppen är samlokaliserad och har goda relationer med experimentelle grupper aktiva i experiment vid CERN och annanstans, e.g. ALICE-experimentet. 

Arbetsuppgifter


Forskningsprojektet omhandlar fenomenologiska undersökningar av kollektivt beteende i små kollisionssystem, såsom proton-proton-kollisioner, proton-jon-kollisioner eller kollisioner med lättjon, vid höga energier, såsom de genomförs vid LHC. Projekten kommer att innebära utveckling och användning av fenomenologiska modeller - särskilt Monte Carlo-händelsegeneratorer - för kollektivt beteende, baserat på mikroskopiska principer. Potentiella forskningsprojekt inkluderar undersökning av jetdämpning eller charmtillverkning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet teoretisk fysik uppfyller den som har: utbildning på grundnivå i fysik, teoretisk fysik eller teknisk fysik, och därutöver minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i fysik, teoretisk fysik eller närbesläktade områden, dock högst 15 högskolepoäng inom det sistnämnda. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter

- Kurser och examensarbeten inom teoretisk partikelfysik eller högenergifysik i allmänhet är en fördel.
- Erfarenhet av vetenskaplig programmering är också en merit.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande, alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat. Ansökan ska även innehålla kontaktinformation på 3 referenser, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg etc.)

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i cell och molekylärbiologi, inriktning på proteomisk hematologi

Ansök    Jun 18    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid forskargruppen för Proteomisk Hematologi arbetar vi med att förstå varför leukemi hos barn beter sig annorlunda från leukemi hos vuxna.

Vår forskning fokuserar på proteinernas roll i blodcellsutveckling och leukemi. Forskningen är viktig för att hitta nya angreppspunkter anpassade för att bekämpa denna cancertyp specifikt hos barn och vuxna. Forskargruppen leds av Universitetslektor Jenny Hansson och verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Forskargruppen är integrerad i Lund Stem Cell Center, ett internationellt rankat forskningscenter inom de strategiska områdena stamcellsbiologi och regenerativ medicin.

Läs mer om forskargruppen Proteomisk Hematologi här: https://www.stemcellcenter.lu.se/research-groups/hansson

Som arbetsplats värnar vi om en utvecklande arbetsplats och vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje och delaktighet för alla medarbetare. Den stimulerande forskningsmiljön inom Lund Stem Cell Center bidrar dessutom till många samarbeten och nytänkande.

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap ledigkungör nu en forskarutbildningsplats och anställning som doktorand i projektet ” Harnessing proteomic vulnerabilities of disease biology to drive tailored treatment of leukemia”.

Forskarutbildningsämne
Medicinsk vetenskap

Projektbeskrivning

Projektet handlar om att angripa nya måltavlor för skräddarsydd behandling av akut leukemi hos spädbarn. Vänligen läs den längre projektbeskrivningen i den engelska annonsen för mer detaljer.

 Arbetsuppgifter
Doktorandens huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva egen forskarutbildning. Doktoranden kommer att:

- Planera projekt och genomföra forskning och experiment enligt projektbeskrivningen
- Analysera data och sammanställa resultat
- Publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter
- Delta i gruppmöten och samarbeta med gruppmedlemmar
- Delta i avdelningsmöten och seminarier
- Delta i relevanta kurser för utbildningen

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

- minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap
- sökande ska ha kunskaper motsvarande lägst 3-årig gymnasiekompetens i engelska.

Särskilda krav för befattningen

- Masterexamen inom molekylärbiologi, cellbiologi, biomedicin, biokemi, bioteknik eller relaterat område
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska
- Förmåga att arbeta självständigt och som del av ett team.

Meriterande för befattningen 

- Erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker
- Erfarenhet av arbete med cellkultur eller arbete med försöksdjur
- Kunskap om bioinformatiska verktyg
- Tidigare forskningserfarenhet inom blodcellsutveckling eller cancerbiologi
- Kunskap om läkemedelsutveckling
- God analytisk och problemlösningsförmåga
- Samarbetsanda, en positiv attityd och förmåga att stötta teammedlemmar

Bedömningsgrund och urval 
I enlighet med högskoleförordningens bestämmelser ska urvalet främst baseras på en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid antagning är det främst den sökandes meriter från den grundläggande utbildningen som normalt kan bedömas. Härvid ska bredd, djup och relevans liksom moment av självständigt arbete beaktas.

Villkor
Som doktorand vid Lunds universitet är du både antagen som student och anställd.

Anställningen är en visstidsanställning på sammanlagt fyra år, 100% med startdatum den 01.10.2024 eller enligt överenskommelser. Huvudregeln är att anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.

Ytterligare information angående bestämmelser gällande antagning och anställning som doktorand finns på fakultetens hemsida, se länk https://www.intramed.lu.se/doktorera/att-utbilda-sig-pa-forskarniva

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Så här söker du / instruktioner för ansökan
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Om urvalsfrågor har lagts så ser vi gärna att ni svarar på dessa (hänvisa inte till CV:et).

Mer om Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i biologi

Ansök    Jun 13    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Jordsvampar spelar en viktig roll i globala biogeokemiska kretslopp, främst genom nedbrytning av komplext organiskt material.

Den övergripande funktionen och produktiviteten för svampsamhället i marken påverkas avsevärt av interaktioner mellan arter och konkurrens om resurser, vilket i sin tur påverkar de biogeokemiska kretsloppen och flödena av inandad CO2 från marken. Dessa interaktioner förmedlas ofta av en arsenal av utsöndrade sekundära metaboliter, som kan fungera både som kommunikationsmedel och krigföring mellan svamparna. Emellertid är metaboliternas specifika ekologiska roller och i vilken utsträckning de påverkar biogeokemisk cykling under svampinteraktioner okänd.

Arbetsuppgifter

Denna doktorandtjänst är en del av projektet INTERSPEC, finansierad av Europeiska forskningsrådet (European Research Council - ERC), och kommer specifikt att behandla interaktioner mellan växtsymbiotiska ektomykorrhiza och saprotrofa nedbrytarsvampar. Även om de vanligtvist lever i olika jordlager av skogsmark, har de visat sig konkurrera om begränsade näringsämnen (t.ex. kväve (N)) med stora effekter på den totala nedbrytningshastigheten för organiskt material. Doktorandens mål kommer att vara att avgöra hur varierande näringsförhållanden i laboratorieodlade kulturer av konkurrerande svampar påverkar nedbrytningen samt sammansättning och funktion av sekundära metaboliter hos de konkurrerande partnerna. Utöver traditionella experiment på agarplattor kommer mikrofluidteknikbaserade soil chips att användas för mer detaljerade undersökningar på mikroskala. Dessa ger en arena för mikroskopiska observationer av enstaka konfrontera hyfer och deras fysiologiska svar på konkurrens.

Kemisk karakterisering av de sekundära metaboliter som utsöndras av svamparna i kulturer kommer att göras via vätskekromatografi - masspektrometri (LC-MS) och kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi av metabolitextraktionerna. Transkriptomanalys kommer att utföras ytterligare för att avslöja svampgener involverade i upp- eller nedreglering av metabolitens biosyntes, men även extracellulär enzymproduktion för nedbrytning av organiskt material och näringsupptagning. Doktoranden kommer också att jobba i nära samarbete med postdoktorer som arbetar i projektet och kommer att tillämpa nyutvecklad metodik för ytförstärkt Raman-spridningsmikrospektroskopi för att analysera svampmetabolomer på skalan av enskilda hyfer i soil chips.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Jordsvampinteraktioner uppfyller den som har:

- en magisterexamen i biologi, ekologi, mikrobiologi med miljöfokus, markvetenskap med biologisk inriktning, eller inom annat område av relevans för detta projekt.

Övriga krav:

- Erfarenhet av laboratoriearbete i allmänhet och sterilt arbete med mikroberkulturer i synnerhet, eller stort intresse för att lära.
- Erfarenhet av att sätta upp en experimentell design, genomföra datainsamling, analys och tolkning.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

- Kunskaper om molekylärbiologiska metoder är meriterande.
- Erfarenhet av analytisk kemiteknik (t.ex. LC-MS, NMR, Raman eller infraröd spektroskopi) är meriterande, ett stort intresse för att lära sig är ett krav.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Matematisk Statistik

Ansök    Jun 17    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Arbetsplatsen är avdelningen för Matematisk Statistik med ca 25 lärare, forskare och doktorander.

Forskningsområden inom matematisk statistik är sannolikhetsteori och statistisk teori. Sannolikhetsteorins huvuduppgift är att utveckla matematiska modeller för beskrivning och analys av slumpmässiga förlopp, och att studera de matematiska egenskaperna hos sådana modeller. Inom den statistiska teorin studeras bl a principer och metoder för att med hjälp av empiriska fakta och data bygga och pröva modellerna. Tillämpningar finns inom alla delar av samhället med tonvikt på naturvetenskap, teknik, medicin och ekonomi.  

Projektet genomförs inom Sentio – Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing – som är ett nyligen invigt kompetenscentrum som koordineras av Lunds universitet in nära samarbete med företag från svensk industri, Region Skåne och branschorganisationer. Med Sentio kommer vi att skapa ett interdisciplinärt forskningscentrum tillsammans med svensk industri för att realisera visionen om ett världsledande centrum för utveckling av banbrytande integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser. Genom kontinuerlig och smart processoptimering kan svensk industri ställa om för en väsentligt minskad miljöbelastning och materialåtgång, och därmed öka sin konkurrenskraft. I denna vår första rekryteringsomgång kommer vi att anställa 7 doktorander inom olika ämnesområden som alla kommer att arbeta tillsammans med forskningen inom Sentio. Sentio finansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Forskningsprojektet genomförs i nära samarbete med andra doktorander inom Sentio kompetenscentrum och involverade industripartners. Forskningsprojektets syfte är robust parameter-skattning från tids-variabel brusig sensor-array data, t.ex. mätningar av vibrationer med höga störningsnivåer. Huvuduppgiften är att utveckla robusta och realtids-effektiva skattningsmetoder för tids-frekvensanalys, utifrån givna modelleringsrestriktioner. Andra delar av arbetet inkluderar utveckling av störningsreducering av bullriga och korrupta data, val av optimala uppsättningar av sensorer och skattning av optimala parametrar med hjälp av tekniker inom data mining och maskininlärning. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete vid Matematisk Statistik, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Matematisk Statistik uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller ?
examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

minst en kurs i programmering
minst en kurs på avancerad nivå i stokastiska processer, maskininlärning, eller liknande ämnen såsom: Tidsserieanalys, Spatial statistik, Spektralanalys, Statistisk inlärning
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i biokemi

Ansök    Jun 12    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning


Biofysikalisk kemi involverar forskning som riktar sig mot molekylära frågeställningar i biologiska system.

Experimentella och teoretiska metoder och angreppsätt har ofta sina ursprung i fysik. Forskning inom biofysikalisk kemi vid avdelningarna för Fysikalisk Kemi och Biokemi och Strukturbiologi (Kemiska Institutionen), inkluderar experimentella och teoretiska studier av mjuk och biologisk materia. Speciellt kan nämnas forskning rörande visa proteiners självassociation, samt co-aggregering och växelverkan med andra relevanta biomolekyler.

Det aktuella projektet fokuserar på en klass av så kallade chaperone-proteiner som genom molekylär växelverkan ökar lösligheten och därigenom förhindrar utfällning och amyloidbildning av andra proteiner (klienter). Vissa chaperone-proteiner kan också självassociera, och målet med projektet är både att förstå dessa chaperoners själv-association och att förstå chaperone-klient växelverkan och de molekylära mekanismer som verkar när amyloidbildning fördröjs eller förhindras. Specifika delmål innefattar bland annat bestämning av struktur och storleksfördelningar hos proteinaggregat, fördelningskoefficienter, jämviktstillstånd och fri energi-barriärer.

Doktoranden kommer att vara del av ett nätverk av doktorander och forskare vid avdelningarna för Biokemi och Strukturbiologi (http://www.cmps.lu.se/biostruct/)  samt Fysikalisk Kemi (http://www.physchem.lu.se) vid Lunds Universitet. Doktoranden kommer att antas i ämnet biokemi.

Arbetsuppgifter

Projektet omfattar experimentella studier av chaperonproteiners självassociation samt chaperon-klient-interaktioner och samaggregering med amyloidbildande proteiner. Syftet är att karakterisera och förstå de relevanta protein-proteininteraktionerna, och ursprunget till klienters ökade löslighet, på molekylär nivå. Studierna kommer att involvera olika chaperoner och amyloidbildande proteiner. De experimentella studierna kommer vanligtvis att inkludera användningen av flera toppmoderna tekniker. Relevanta experimentella metoder som är tillgängliga inkluderar optisk och NMR-spektroskopi, kalorimetri, neutron-, röntgen- och ljusspridningstekniker, fluorescenskorrelationsspektroskopi, ytplasmonresonans och andra yttekniker, optisk och elektronmikroskopi samt mikrofluidik för mätning av diffusion. Doktoranden kommer att genomföra planering, metodutveckling, experimentellt arbete och dataanalys. Detaljerad inriktning på forskarstudierna, inklusive val av experimentella tekniker och tillvägagångssätt kommer att bestämmas tillsammans med handledarna.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet för Biokemi uppfyller den som har:
Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Maskinvetenskaper – Sentio kompetenscentrum

Ansök    Jun 11    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Maskinvetenskaper – Sentio kompetenscentrum med fokus på Hållbarhetsanalys och modellering av bearbetningsoperationer
Beskrivning av arbetsplatsen

Sentio Competence Centre (sentio.

lu.se) är ett nyinvigt kompetenscentrum som samordnas av Lunds universitet i nära samarbete med företag från svensk industri, RISE, Region Skåne och branschorganisationer. Målet är att skapa ett världsledande, tvärvetenskapligt forskningscenter som samlar det breda utbudet av olika kompetenser från industri och akademi som behövs för att utveckla integrerad sensorteknologi med kapacitet att avsevärt förbättra hållbarheten, minska resursanvändningen och öka konkurrenskraften, över industrisektorer i Sverige.

Sentio ska utveckla teknik för hållbara cirkulära produktionskedjor och utbilda nästa generations ingenjörer. För att lyckas behöver parter från olika discipliner och ämnesområden samarbeta på nya sätt. Kompetenscentret samlar därför kompetens inom industriell produktion, nanoteknologi och nanofabrikation, materialkarakterisering, matematisk modellering och signalbehandling (AI/ML), trådlös kommunikation och mjukvaruutveckling, samt kunskap om produktionsprocesser och modeller för hållbarhetsanalys. 

Anställningen är förlagd vid avdelningen för industriell produktion, institutionen för maskinvetenskaper vid den tekniska fakulteten. Vi är idag ca 25 anställda men är i nuläget i en expansionsfas. Vi bedriver forskning, utbildning och samhällsamverkan inom tillverkningsmetoder och processer, hållbara tillverkningssystem, smart tillverkning, material och materialkarakterisering, produktrealisering samt återvinning och cirkulär ekonomi. Den aktuella anställningen kommer vara i anslutning till bearbetning och tillverkningssystem, där vi vill öka kunskapen och utvecklingen inom hållbarhetsbedömningar för att stöda beslut och beteende för hållbarare processer och produkter. 

Vi utbildar ingenjörsstudenter som läser maskinteknik och industriell ekonomi, samt mastersprogram studenter inom Produktrealisering och industridesignstudenter. Som doktorand vid vår avdelning har du även möjlighet att ingå i ett nationellt doktorandnärverk med över 200 universitetsdoktorander och industridoktorander inom produktion. Avdelningen är kopplad till det strategiska forskningsområdet Susatinable Production initiative som leds av Chalmers tekniska högskola.  

Vi strävar kontinuerligt för att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt med tillgång till relevant laborationsmiljö. För att säkerställa en bra och säker miljö har vi tydliga instruktioner, internutbildningar och återkommande avstämningar och avdelningsmöten. Vi eftersträvar god ergonomisk utrusning och bra ljud- och luftmiljöer vid våra arbetsplatser. Anställningen är placerad i Lund.

Ämnesbeskrivning

Det specifika projektet kommer fokusera på att utarbeta, förbättra och testa modeller för hållbarhetsbedömning av bearbetningsprocesser, där både teknologi, material och organisatoriska förhållningsätt är relevanta att ta hänsyn till. Lösningarna som tas fram i projektet kommer vara mångfasetterade och kräva ett holistiskt synsätt där integration och interdisciplinära förhållningsätt behövs. Studierna kommer väsentligen vara praktiska och tekniska för att kunna ta fram rätt grund för beslutsfattande.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Större delen av anställningen kommer vara förlagd på universitetet, men det kommer ingå i arbetsuppgifterna att utföra projektmöten, studier, tester, utbildning, samt medverka på konferenser på annan ort. Projektet är starkt knutet till industrin och det är viktigt att kunna samverka med flera industriella och akademiska intressenter. 

Du kommer att genomföra både teoretiska och praktiska studier där användning av bearbetningsutrustning, materialkarakteriseringstekniker och provberedning kommer att ingå. Du kommer att ha ansvar för att utveckla hållbarhetsmodeller som fångar upp relevanta belastningar och effekter från tekniska och administrativa beslut.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Maskinvetenskaper uppfyller den som har:

Minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet. varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
Examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

Omfattande kunskaper inom metalliska material och värdeskapande processer
Betydande kunskaper inom ämnet skärande bearbetning
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Du behöver vara ansvarstagande, initiativtagande, kreativ och uthållig med en stark vilja att samarbeta och dela kunskap. 

För annonsen i sin helhet vänlige se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:732485/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

En till flera doktorander i elektroteknik

Ansök    Jun 11    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
En till flera doktorander i elektroteknik med fokus på RF-komponenter och neuromorfiska strukturer

Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten/tjänsterna är placerad(e) vid Institutionen för elektro- och informationsteknik och på Avdelningen för elektromagnetism och nanoelektronik.

Avdelningen har 15 seniora forskare och ca 15 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi inom ett brett fält från halvledarkomponenter, nanoteknologi, elektronik till elektromagnetiska beräkningar. 

Ämnesbeskrivning
Inriktningen för detta projekt är att studera III-V RF-transistorer baserade på nanotrådar i skalade geometrier och som en del använda dessa för neuromorfiska beräkningar. Modellering av transistorernas och strukturernas dynamiska egenskaper kommer att vara en central del. Tillämpningar finns inom kommunikationsteknologi, kvantteknologi och radarteknologi.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Studierna kommer att fokusera på experimentell bearbetning av transistorer på en III-V-plattform vid mycket skalade geometrier. Både tillverkning i Lund Nano Lab(https://www.nano.lu.se/facilities/lund-nano-lab) och elektrisk karakterisering av material och apparater kommer att ingå samt utveckling av nya koncept för transistorberäkningar. Studierna är inom ramen för ett europeiskt samarbetsprojekt.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Tillverkning och karakterisering av vertikala III-V-transistorer i renrumsmiljö (Lund Nano Lab).
- Elektrisk karakterisering av tillverkade transistorer.
- Modellering och simulering av transistor och komponentegenskaper, samt interaktion med kretsdesigners.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå, eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket god kunskap om ett eller flera ämnen relaterade till halvledarfysik, processteknik för halvledare eller minnesteknik.
- Erfarenhet från tillverkning av halvledarkomponenter i renrum.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Kurser eller visad kunskap i halvledarfysik och komponentteknik.
- Kunskap från experimentell forskning, t.ex. arbete i renrum och elektrisk karakterisering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Vi avser anställa 1-2 personer. Tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-10-01 eller snarast därefter.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Maskinvetenskaper - fokus multisensorisk processövervakning

Ansök    Jun 11    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Den lediga tjänsten är placerad vid avdelningen för industriell produktion (IPROD) inom institutionen för maskinvetenskaper, LTH/LU.

Avdelningen arbetar med forskning, utveckling, undervisning och industrisamarbete inom området material- och produktionsteknik. De projekt som genomförs är relaterade till Industri 4.0, med fokus på tillverkningsprocesser och teknik, digitalisering av tillverkningsprocesser och hållbar produktion. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt och kombinerar ofta grundläggande och tillämpad forskning.

Avdelningen består av cirka 25 kollegor, inklusive sex doktorander och tre postdoktorer. Våra lokaler finns i det nyrenoverade M-huset på LTH:s campus i Lund. Mer information om avdelningen finns här: Avdelningen för industriell produktion

Projektet genomförs inom Sentio - Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing - som är ett nyinvigt kompetenscentrum som koordineras av Lunds universitet i nära samarbete med företag från svensk industri, RISE, Region Skåne och branschorganisationer. Målet är att skapa ett världsledande mycket tvärvetenskapligt forskningscenter som samlar det breda utbudet av olika kompetenser från industri och akademi som behövs för att utveckla integrerad sensorteknologi med kapacitet att avsevärt förbättra hållbarheten, minska resursanvändningen och öka konkurrenskraften, över industrisektorer i Sverige. I denna första rekrytering kommer Sentio att anställa 7 doktorander inom olika kompetensområden som alla kommer att arbeta tillsammans med forskningen inom Sentio. Sentio finansieras av Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet. Mer information om kompetenscentret finns här: Sentio

Arbetsuppgifter

Som doktorand i Smart Manufacturing-gruppen kommer du att utforska nya material, processer och metoder inom modern tillverkning. Fokus ligger på sensorbaserad processövervakning och optimering samt på att besvara forskningsfrågor från industrin. Med hjälp av avancerade sensorer och AI/ML-verktyg kommer du att utveckla digitala lösningar för övervakning och analys i realtid, vilket är viktigt för att förstå metallbearbetningsfenomen och främja smart tillverkning och teknik. Du kommer att planera, utforma och genomföra experiment med vägledning från handledare, med särskilt fokus på komplexa tillverkningsprocesser som skärande bearbetning.
 
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi uppskattar också ditt deltagande i gemensamma uppgifter som rör allmänna institutionella uppgifter, seminarier, kunskapsöverföring och samarbete med näringslivet, bland annat.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Maskinvetenskaper uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
Goda teoretiska kunskaper om produktion och skärande bearbetning
Goda teoretiska kunskaper i (icke)linjär dynamik
Genomföra minst en programmeringskurs

För annons i sin helhet var god se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Aerosolteknologi

Ansök    Jun 11    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Aerosolteknologi med fokus på Icke-avgasemissioner från transportsektorn
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen kring luftburna partiklar och hälsa vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) bedrivs av en dynamisk grupp forskare med tillgång till internationellt ledande laboratorier.

Airborne Particles and Health

Avdelningen leder också AEROSOLS som är ett av profilområdena vid LTH. Drygt 100 forskare och doktorander bedriver tvärvetenskaplig forskning kring källor till luftföroreningar, luftkvalitet, påverkan på hälsa samt klimat med syfte att identifiera och tillhandahålla lösningar på våra stora samhällsutmaningar.  LTH profilområde aerosoler.  Forskningen är också kopplad till de strategiska forskningsområdena NanoLund och MERGE.

Ämnesbeskrivning:

Aerosoler är blandningar av gaser och partiklar, där luften vi andas är ett exempel. Exponering för aerosolpartiklar (mätt som PM2.5) är idag den största miljöriskfaktorn i Europa. EU har nyligen beslutat om skärpt lagstiftningen för transportemissioner och luftkvalitet, vilket leder till ett ökat behov av aerosolforskare inom industri, samhälle och akademi. Övergången till elektrifiering och mer hållbara drivmedel minskar exponeringen för fordonsavgaser. Detta gör att icke-avgasemissioner från bromsar, däck och väg kommer dominera transportemissionerna. Icke-avgasemissioner inkluderar metalloxider, mikroplaster och kvarts. Dock är kunskapen om partikelkarakteristik och toxikologiska egenskaper begränsad, vilket hindrar oss från att kunna formulera effektiv policy. 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Du kommer att arbeta i tvärvetenskapliga projekt med syfte att skapa kunskap för att stärka riskbedömningar och policy kring icke-avgasemissioner. Du kommer samverka med ledande grupper inom teknikutveckling/tribologi samt arbets- och miljömedicin/toxikologi. Forskningen under doktorandstudierna innebär i första hand experimentellt arbete, dataanalys och parameteriseringar. Det förväntas att du sätter din egen forskning i ett samhällsperspektiv och har ett starkt engagemang för hållbar utveckling. Som doktorand kommer du kommunicera dina resultat brett genom internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenser, med avnämargrupper samt populärvetenskapligt.

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden innefattar: 

Källkarakterisering i laboratorium genom experimentella studier av icke-avgasemissioner från bromsar, väg och däck. Effekter av materialval för minskad klimat och hälsopåverkan.  
Exponering i arbetsmiljöer och publika miljöer: Kvantifiera transportemissioner, källor och exponeringar genom experimentella fältstudier
Applicering av aerosolkarakteriseringsmetoder så som nätverk av lågkostnadssensorer, samt state-of-the-art tekniker för bestämning av partiklars kemiska och fysikaliska egenskaper i lab och fältstudier.
Toxicitetsstudier: Labstudier av icke-avgaspartiklars oxidativa förmåga (förenklat mått på toxicitet), samt samarbete med toxikologer.

Forskningen finansieras av AFA Försäkring, Vetenskapsrådet och EU projektet PAREMPI.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:714030/

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorander i fysik med inriktning mot attosekundfysik

Ansök    Jun 11    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen vid avdelningen för atomfysik handlar om olika tillämpningar av optik och lasrar, till exempel atom- och molekylfysik med ultrakorta ljuspulser, högintensiv laserplasmafysik, kvantinformation och biofotonik.

Avdelningen driver en högeffektlaseranläggning, med flera avancerade femtosekundslaser-system och samarbetar också med olika frielektronlaseranläggningar. Avdelningen är en del av en stor tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds lasercentrum, LLC. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom LTH:s fotonikprogram.

Arbetsuppgifter

Vid avdelningen bedrivs forskning om generering och tillämpning av extremt korta ljuspulser, i attosekund och extrema ultravioletta området. Forskningen sträcker sig från ultrasnabb laserteknologi och extremt icke-linjär optik till studier av elektrondynamik i atomer, molekyler samt mer komplexa system. Avdelningen för Atomfysik söker nu 2 doktorander för projekten som beskrivs nedan.

Två projekt finansieras genom ett Marie Sk?odowska-Curie doktorandnätverk: Quantum information science and ultrafast nonlinear control at the attosecond timescale – QU-ATTO.

Detta innebär att positionerna kommer med ytterligare begränsningar och möjligheter. Kandidater som rekryteras för dessa positioner får inte ha arbetat i Sverige de senaste 5 åren för att vara berättigade att söka. Doktoranderna kommer också att få delta i ett nätverk i Europa tillsammans med 15 doktorander från olika länder. De kommer också att vara vid ett annat universitet eller inom industrin några månader.

Det första projektet genomförs i samarbete med frielektronlaseranläggningen FERMI i Italien. Projektets namn är: Direct sub-cycle probing of the phase shift induced by two-photon Rabi cycling in helium och syftar till att kontrollera XUV-ljus genererat med en frielektronlaser för att producera attosekundspulser och demonstrera koherent kontroll av elektrondynamik vid tvåfotonabsorption.

Det andra projektet heter: Tomographic reconstruction of entangled quantum states in photoionization. Detta projekt syftar till att ytterligare förbättra tekniken som utvecklats i Lund för rekonstruktion av densitetsmatrisen för fotoelektroner skapade genom absorption av ultrakorta XUV-pulser av atomer och molekyler. Detta projekt kommer huvudsakligen att utföras internt.

Båda projekten kommer det att inkludera nära samarbete med olika teorigrupper.

Det tredje projektet ligger utanför det europeiska nätverket och är öppet för alla att söka. Karaktärisering av ett sammanflätat par av fotoelektroner: Projektet går ut på att studera kvanttillståndet hos ett par fotoelektroner, som skapas genom absorption av attosekundpulser. Målet är att utveckla metoder för mätning av kvantegenskaperna hos tvåelektronvågpaketet. Projektet, som ligger i gränslandet mellan attosekundfysik och kvantinformationsvetenskap, inkluderar både teori och experiment.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
Studenten ska ha en bakgrund inom optik/fotonik och/eller atomfysik/kvantmekanik.

För annonsen i sin helhet se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Maskinvetenskaper - Sentio kompetenscentrum

Ansök    Jun 11    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Maskinvetenskaper - Sentio kompetenscentrum med fokus på sensorteknologi i väremeväxlare 
Beskrivning av arbetsplatsen

Detta projekt leds av Avdelningen för Industriell Produktion inom Institutionen för Maskinvetenskaper.

Vid avdelningen bedriver vi forskning och utbildning inom materialteknik och produktionsprocesser för modern tillverkning. Cirka 25 kollegor arbetar vid avdelningen, inklusive sex doktorander och tre postdoktorala forskare. Vi är intresserade av nya material, nya processer och nya tillvägagångssätt inom tillverkningsprocesser. Materialkarakterisering utförs vid Lund NanoLab, MAX IV och nCHREM. Våra lokaler finns i den nyligen renoverade M-huset på LTH:s campus i Lund.
Mer information om avdelningen (iprod.lth.se)

Projektet genomförs inom Sentio – Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing – som är ett nyligen invigt kompetenscentrum som koordineras av Lunds universitet in nära samarbete med företag från svensk industri, Region Skåne och branschorganisationer. Med Sentio kommer vi att skapa ett interdisciplinärt forskningscentrum tillsammans med svensk industri för att realisera visionen om ett världsledande centrum för utveckling av banbrytande integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser. Genom kontinuerlig och smart processoptimering kan svensk industri ställa om för en väsentligt minskad miljöbelastning och materialåtgång, och därmed öka sin konkurrenskraft. I denna vår första rekryteringsomgång kommer vi att anställa 7 doktorander inom olika ämnesområden som alla kommer att arbeta tillsammans med forskningen inom Sentio. Sentio finansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.
Mer om Sentio Competence Centre (sentio.lu.se)

Arbetsuppgifter

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskarstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna inkluderar också undervisning och andra institutionella uppgifter (högst 20%). Forskningsprojekten utförs i nära samarbete med andra doktorander inom Sentio Kompetenscenter och involverade industripartners. Detta forskningsprojekt fokuserar på att optimera värmeöverföring genom att utveckla sensorintegrerade stålsegment för industriella värmeväxlare. Vårt mål är att skapa funktionella segment med integrerade sensorer för att övervaka och analysera värmeväxlares prestanda. Du kommer att använda avancerade litografi- och deponeringsteknologier för att säkerställa sensors funktionalitet, skalbarhet och hållbarhet i verkliga applikationer. De realtidsdata som genereras kommer att stödja hållbarhetsmodeller och förbättra termisk analys, vilket bidrar till effektivare industriella processer.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Maskinvetenskaper uppfyller den som har:

Minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
Examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Gedigna teoretiska kunskaper inom metalliska material.
God problemlösningsförmåga och språklig analysförmåga.
God samarbetsförmåga och förmåga att kunna arbeta självständigt.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:732602/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i transformativ innovation

Ansök    Jun 5    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är placerad på Inst.

för Designvetenskaper på Lunds tekniska högskola (LTH) vid Lunds universitet. Designvetenskaper är en tvärvetenskaplig institution som integrerar design, teknik och människor i sin forskning och utbildning. Den utlysta tjänsten ligger inom ramen för Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling (SSCEN) och finansieras av forskarskolan Management och IT (MIT) och Familjen Kamprads stiftelse. Du kommer att vara en del av centrumets interdisciplinära forskningsmiljö bestående fem doktorander liksom postdoktorer och seniora forskare från Ekonomihögskolan och Lunds tekniska högskola. Du kommer också vara en del av den nationella forskarskolan MIT och förväntas delta i deras aktiviteter. Du förväntas aktivt att bidra till forskningen inom det tvärvetenskapliga centrumet, både i samarbete med andra och individuellt.

Transformativ innovation

Ämnet transformativ innovation syftar till att förstå, förklara och förbättra verksamheter med fokus på utveckling och anpassning av nya och befintliga lösningar (t ex system, varor och/eller tjänster) samt nya eller förändrade processer (t ex tekniska, organisatoriska och affärsmässiga) för att skapa värde för individer, grupper, företag och andra organisationer samt samhälle. Forskningen adresserar såväl mänskliga, organisatoriska, processmässiga och tekniska aspekter såsom användarcentrerad design, teknik- och affärsutveckling, utvecklingsmetodik, integration och samverkan, industrialisering samt hållbar utveckling.

Ämnesbeskrivning

Fo?r att klara klimat-, biodiversitets- och andra ha?llbarhetsma?l ma?ste det ske en snabb utveckling och omställning inom näringslivet de kommande 5-10 åren, och finnas en politik som främjar detta. Det innebär förändringar i konsumtion och produktion, o?kad resurseffektivitet och cirkularitet, samt nya branschkopplingar, samarbetsformer, va?rdekedjor och affa?rsmodeller. Inom Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling (SSCEN) bygger vi kunskap för att hantera dessa utmaningar. 

En nyckel till omställningen är digitalisering och nyttjandet av olika digitala verktyg och artificiell intelligens. Baserat på tillförlitliga data från företag/organisationer kan analyser genomföras, nya algoritmer utvecklas och applikationer och lösningar för hållbar näringsverksamhet tas fram. Denna utveckling är dock fortfarande i sin linda och det behövs betydande forskning i att tillämpa digital teknik och utvärdera dess faktiska värde för ingående företag, försörjningskedjor och samhället i stort.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Till denna tjänst söker vi en doktorand som kan utveckla, tillämpa och utvärdera digitala verktyg (såsom artificiell intelligens, internet of things, cloud computing) i syfte att påskynda omställningen av näringslivet till en hållbar utveckling. Tillämpningsområden rör hållbara och cirkulär affärsupplägg utifrån både ett producent-och konsumentperspektiv och inkluderar nära samarbete med ingående aktörer. Fokus är alltså inte på den digitala tekniken i sig utan på dess tillämpning, nyttogörande och bredare effekter. 

Du, tillsammans med de andra forskare inom SSCEN kommer bidra med kompletterande kompetenser relaterade till strategi, hållbara och cirkulära försörjningskedjor, digitalisering, regional och industriell policyutveckling, entreprenörskap och finansiering/redovisning.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller  
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för transformativ innovation uppfyller den som har:

minst 50 högskolepoäng inom ämnesområdena för utbildning på forskarnivå varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdena, eller
konstnärlig högskoleexamen, civilingenjörsexamen, civilekonomexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdena. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Goda kunskaper om affärsmodeller  
Goda kunskaper om hållbar utveckling
Gods kunskaper om utveckling och/eller tillämpning av digitala verktyg

För annonsen i sin helhet var göd se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i elektroteknik

Ansök    Jun 7    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i elektroteknik med inriktning integrerad analog kretskonstruktion

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen vid Avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) balanserar systemperspektivet med kretsperspektivet.

Vi designar integrerade kretsar (IC:s) i avancerade nanometer kiselprocesser (främst CMOS), t.ex. radiofrekvens- och millimetervågsradiofronter, dataomvandlare, digitala signalprocessorer samt större system som innehåller både analoga och digitala funktioner. Vårt team består av professorer, docenter, forskare och administrativ personal, vilket tillhandahåller en rik intellektuell miljö som främjar samarbete. Vi erbjuder en stödjande arbetsmiljö som förutsättning för en gynnsam professionell tillväxt och en adekvat balans mellan arbetsinsats och persontid. Nyanställda har möjlighet att engagera sig i högrelevanta forskningsprojekt, utbildningsinitiativ och samarbete med företag, vilket bidrar till vårt övergripande uppdrag att främja IC-design. 
På IES återfinns också forskningscentret ”Multidisciplinary Research Centre for Semiconductor System Design” (classIC), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), som stödjer design av halvledarsystem. 
Mer om classIC
Mer om SSF (strategiska.se)

Ämnesbeskrivning

Du kommer att designa analog-till-digital dataomvandlare (ADC:er) i en avancerad CMOS-process, med en samplings-hastighet på minst 2GS/s och ett signal-till-brus-och distorsionsförhållande (SNDR) på minst 60dB vid Nyquist (d.v.s. högsta) omvandlingsfrekvensen. Målet är att möta kraven på ultrabredband 6G-kommunikation. En viktig del av projektet är studien, utvecklingen och implementationen av digitala tekniker som förbättrar ADC:ens SNDR, ett tillvägagångssätt som nyligen vuxit enormt i popularitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forsknings-projekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutions-arbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer också att handleda i grundutbildningsprojekt (inklusive magisteruppsatser) samt möjligtvis även yngre doktorander. Som doktorand kommer du också att delta i konferenser där du får möjlighet att presentera ditt arbete.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:729473/.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i biologi med inriktning mikrobiell ekologi

Ansök    Jun 5    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande.

Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå? till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Jord innehåller stora mängder organiskt material, trots närvaron av ett stort antal utsvultna nedbrytare. Detta doktorandprojekt har som mål att öka vår förståelse för denna till synes paradoxala ackumulering av organiska föreningar i jord, med fokus på den del av markens organiska material som härrör från döda mikrober ("nekromass"). Vi vill undersöka kvaliteten och beständigheten i mikrobiell nekromass, beroende på omständigheterna hur mikroberna dog. För att studera dynamiken i mikrobiell nekromassd kommer vi att använda transparenta, mikrofluidik-baserade modeller av jord, utvecklade i vårt labb, som tillåter oss att använda mikrospiska strukturer som experimentella faktorer och ger oss hög kontroll över våra experimentella förhållanden. Projektet är laboratoriebaserat och använder sig av en verktygslåda av nyligen utvecklade soilchip-designer, analyser inklusive fluorescensmikroskopi, in-situ mikrospektroskopi och AI-baserad bildanalys av jordmikrober. Vi planerar experimentera med både sterila kulturer och naturliga samhällen från jord.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå (typisk en masterexamen) eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

 

Övriga krav:

- En masterexamen i biologi, ekologi, mikrobiologi med miljöfokus, markvetenskap med biologisk inriktning, eller en master i någon annan inriktning som är relevant för detta projekt.

- Erfarenhet av genomförande av experiment, inklusive att sätta upp en experimentell design, genomföra datainsamling, analys och tolkning av resultaten. 
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av laboratorie- och sterilarbete med kulturer av mikrober, eller stort intresse att lära sig. 
- Erfarenhet av mikrospektroskopi (Raman/FT-IR) är meriterande; ett stort intresse att lära sig är ett krav.
- Programmeringsfärdigheter: Erfarenhet av kodningsspråk som Python, MATLAB, R eller liknande är meriterande. En stark vilja att utveckla programmeringsfärdigheter är ett krav.
- Erfarenhet av molekylär karakterisering av (mikrob)samhällen är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i mikrobiologi inom det medicnska området

Ansök    Jun 4    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen 

Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, inom Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.

Du kommer att bli medlem i en samarbetande och stödjande arbetsmiljö, med kollegor från olika discipliner. Merparten av forskningen kommer att bedrivas vid Biomedicinskt centrum (BMC) i centrala Lund, som erbjuder ett levande forskarsamhälle. Vi omfamnar samarbeten och du kommer att vara involverad i samarbetsprojekt med Göteborgs universitet och Köpenhamns universitet och andra internationella institutioner.

På BMC kommer du att bli medlem i ett litet men dynamiskt forskarteam, med fokus på rollen som fagrelaterade injektionsmaskiner som finns i Bacteroides i den mänskliga mikrobiomet. Vår grupp använder mikrobiologi, strukturbiologi, genomik och bioinformatik och är utrustad med tillgång till toppmoderna faciliteter inklusive cryo-EM, CRISPR-Cas genredigeringsteknik och avancerade biofysiska metoder.

Vi erbjuder:

Lunds universitet är en myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Som doktorand är du både antagen som student och anställd vilket ger ytterligare förmåner. Läs mer om att bli antagen och anställd på universitetets webbplats. Läs mer om att vara anställd vid Lunds universitet Arbeta hos oss.

Teamet erbjuder:

- En stimulerande forskningsmiljö vid Lunds universitet, med möjligheter till samarbete och professionell utveckling.

- Tillgång till avancerad instrumentering och avancerade faciliteter.

- Människor-först-metoden där vi prioriterar välbefinnande, utveckling och tillfredsställelse för våra teammedlemmar, och främjar en stödjande och inkluderande arbetsplats.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som doktorand kommer du att:

Genomför forskning och experiment enligt projektbeskrivningen.
Utveckla analyser och arbetsflöden för rekombinering, sekvensering och/eller celltransportanalyser.
Analysera data och publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter.
Delta i gruppmöten och samarbeta med teammedlemmar.
Eventuellt engagera sig i handledning/undervisning och andra avdelningsuppgifter upp till 15 % av din tid.

Kravprofil
Expertis som Krävs
- En magisterexamen i mikrobiologi, molekylärbiologi, biokemi eller ett relaterat område.
- Erfarenhet av molekylär kloning, genredigering (t.ex. CRISPR-Cas) och mikrobiologiska tekniker.
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska.
- Förmåga att arbeta självständigt och som del av ett team.
- Vänlighet, empati och en samarbetsanda, eftersom vi tror att karaktär är lika viktigt som tekniska färdigheter.

Meriterande:
- Erfarenhet av strukturbiologiska tekniker såsom cryo-EM eller cryo-ET.
- Kunskap om bioinformatiska verktyg och proteinveckningsförutsägelser.
- Tidigare forskningserfarenhet av mikrobiomstudier eller patogeninteraktioner.
- Färdigheter att arbeta med andra modellsystem, t.ex. Drosophila, skalbaggesystem
- Erfarenhet av att arbeta med toxinproteiner
- Stark analytisk och problemlösningsförmåga.
- En positiv attityd, öppenhet och förmåga att stötta och lyfta teammedlemmar.

Om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på sammanlagt fyra år, 100% med startdatum den 1:a Oktober eller enligt överenskommelser. Huvudregeln är att anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i STAD (Lund, Malmö, Helsingborg, Ljungbyhed)
Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser gällande antagning till forskarstudier finns i 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100). Mer information finns på universitetets hemsida

Övrigt
För doktorander finns en särskild lönestege knuten till varje fakultet och lön sätts enligt aktuell lönestege.

Intervjuer kommer att genomföras online.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis och uppgifter till 2 referenser.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i elektroteknik

Ansök    Jun 4    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i elektroteknik med fokus på analog elektronik och modellering för 6G

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen vid Avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) kombinerar systemdesign med kretsdesign på hög nivå.

Vår styrka är designen av integrerade kretsar (”integrated circuits”, IC:s, på engelska) i avancerad så kallad nanometer CMOS-processer. Sådana kretsar inkluderar digitala signalprocessorer, radiofrekvens- och millimetervågsmoduler, dataomvandlare samt större system som bearbetar både analoga och digitala signaler. 

Du kommer främst att arbeta inom Large Intelligent Surfaces-projektet (LIS), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). 
Mer om LIS och SSF (strategiska.se/LIS)

På IES är vi också medarrangörer för forskningscentret ClassIC för halvledarsystemdesign finansierat av SSF. 
Mer om classIC 

Vårt team inkluderar lärare, forskare och administrativ personal, vilket främjar en rik intellektuell miljö för samarbete; vi erbjuder dessutom en arbetsmiljö som främjar balans mellan professionell tillväxt och privatliv. Vi uppmuntrar nyanställda att engagera sig i både spetsforskning, utbildningsinitiativ och branschsamarbete och därigenom bidra till att utveckla integrerade kretsar och system.

Ämnesbeskrivning

Du kommer att arbeta med modellering, design och implementation av RF-frontend för Large Intelligent Surfaces (LIS), en form av storskalig distribuerad MIMO-teknik (D-MIMO) avsedd för den kommande trådlösa 6G-anslutningen. Vårt projekt syftar till att utveckla designriktlinjer för dessa LIS-system och att bygga upp nästa generations LuMaMi-testbädd, kallad LuLIS (Lunds Universitets Large Intelligent Surface-testbädd), som använder sig av avancerade digitala plattformar. Parallellt med detta arbete utvecklar och implementerar vi en specialanpassad krets med en RF-transceiver, för att uppnå högsta möjliga integrationsnivå och energieffektivitet. En viktig del i arbetet är att modellera icke-idealiteter hos RF-frontenden samt på systemnivå, identifiera avvägningar i storskaliga D-MIMO-system för att uppnå en god balans mellan prestanda och energieffektivitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna inkluderar:

Forskning inom ämnesområdet, enligt ovan beskrivning.
Handledning av examensarbeten och masterstudenter.
Undervisning på grund-, avancerad- och forskningsnivå.
Samarbete med industrin och det bredare samhället.
Administrativt arbete relaterat till ovanstående arbetsuppgifter.
Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap. 

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Teoretisk och praktisk erfarenhet av diskreta och integrerade kretsar, inklusive systemdesign för trådlös anslutning.
God kunskap om olika implementeringsmetoder av RF- och/eller millimetervågssändare för avancerade trådlösa applikationer.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:720180/.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i maskininlärning för proteiner

Ansök    Maj 31    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Projektet syftar till att bättre förstå hur konformationsförändringar kodas i proteinsekvenser, och att utveckla ny metodik för att förutsäga konformationell mångfald och förändringar med hjälp av maskininlärning.

Med hjälp av djupinlärningsmetoder kommer metoder för att förutsäga flexibilitet, konformationsförändringar och strukturella ensembler att utvecklas. Projektet kan också innebära tillämpning av metodiken i beräkningsdesign av proteiner med förmåga att ta prov på konformationstillstånd. Metodiken kan innefatta användning av generativa modeller för att prova proteinstrukturer, utvidgning av ramverk för djupinlärning för förutsägelse av proteinstruktur, språkmodeller och algoritmer för morphing och klustring. Den rekryterade kandidaten kommer att skrivas in på en forskarskola i maskininlärning genom WASP.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, a?r Sveriges sto?rsta enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform fo?r akademisk forskning och utbildning i na?ra samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med ma?nniskor och som anpassar sig till sin omgivning med hja?lp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system.

WASPs vision a?r excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn fo?r Sveriges industri och samha?lle.

La?s mer: https://wasp-sweden.org/

Forskarskolan inom WASP har som ma?l att fo?rse framtidens forskare med no?dva?ndig kunskap fo?r att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tva?rvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitio?st program med forskningsbeso?k, partneruniversitet och ga?stfo?rela?sare sto?der forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplina?rt och internationellt professionellt na?tverk mellan doktorander, forskare och industri.

Forskarskolan erbjuder da?rmed en unik mo?jlighet fo?r de studenter som lockas av internationell forskning i va?rldsklass med industriell relevans.

Mer information: https://wasp-sweden.org/graduate-school/

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer huvudsakligen utveckla maskininlärningsmodeller för prediktion av konformationsändringar i proteiner, med fokus på djupinlärning. Metodiken kan eventuellt appliceras på design av proteiner, tex design av proteiner med konformationsändringar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet för molekylär biofysik uppfyller den som har:
Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser, inkluderande grundläggande kurs i biokemi eller cellbiologi,
minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar.
I vissa fall kan kravet om kemikurser ersättas med andra ämnen. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysik

Ansök    Maj 30    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Fasta Tillståndets Fysik 

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där omfattande forskning bedrivs inom nanofysik, alltifrån materialvetenskap till bio- och kvantfysik till olika tillämpningar.

Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik.
Till avdelningen hör Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Forskningsområde

En ansenlig andel av forskningen på avdelningen är inom området nanobioteknologi där vi utvecklar nya metoder för att undersöka biologiska system, eller för att utnyttja biomolekyler inom nanokomponenter. Avdelningen leder ett projekt med syfte att utveckla nanotrådsbaserade plattformar med nya fotoniska egenskaper för snabbanalys av enstaka molekyler baserad på immunofluorescens med mycket högre känslighet än vad som är möjligt i dag. Efter en utvecklingsfas med modellmolekyler är det slutgiltiga målet att använda plattformen för att inom biomedicinskt forskning eller diagnostik. Forskningen sker delvis i samarbete med näringslivet.

För mer information se Division of Solid State Physics, NanoLund

Arbetsuppgifter

Projektets fokus är att med utgångspunkt i grundläggande biofysikalisk förståelse utveckla och förbättra immunofluorescensbaserade detektionsmetoder för biomolekyler på nanostrukturerade ytor.

Arbetsuppgifterna är att:

Optimera en fluorescensbaserad metod för detektion av modellmolekyler genom användning av vertikala nanotrådar så att optisk signal förstärks maximalt för att möjliggöra mycket låg detektionsgräns;
Anpassa metoden för andra molekyler som har klinisk eller farmaceutisk betydelse, vilket kan vara markörer på cellytor, tumörframkallande genetiska skador eller bärare av nukleotidbaserade läkemedel.
Förbättring och utveckling av mikrofluidiska metoder för att minimera förluster av analyserade ämnen och/eller för att möjliggöra samtidig analys av flera olika biomarkörer (multiplexing).

Metoderna kan omfatta bioanalytiska och biokemiska metoder, fluorescensmikroskopi, TIRF, mikrofluidik, ytmodifiering, nanofabrikation, samt bildanalys.

Handledare för projektet är Heiner Linke, Professor i fasta tillståndets fysik, Lunds Universitet Research Portal Heiner Linke och Fredrik Höök, Professor i Nano- och Biofysik, Chalmers tekniska högskola Chalmers Research Fredrik Höök

Den forskarstuderande förväntas arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För annonsen i sin helhet var vänlig se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysik med inriktning mot utveckling av nano- och mikrosensorer

Ansök    Maj 30    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där omfattande forskning bedrivs centrerad kring olika aspekter av nanofysik, alltifrån materialvetenskap till bio- och kvantfysik till olika tillämpningar.

Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Till avdelningen hör Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Sentio – Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing – är ett nyligen invigt Vinnova kompetenscentrum som koordineras av Lunds universitet in nära samarbete med företag från svensk industri, RISE, Region Skåne och branschorganisationer.  Med Sentio kommer vi att skapa ett interdisciplinärt forskningscentrum tillsammans med svensk industri för att realisera visionen om ett världsledande centrum för utveckling av banbrytande integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser. Genom kontinuerlig och smart processoptimering kan nämligen svensk industri ställa om för en väsentligt minskad miljöbelastning och materialåtgång, och därmed öka sin konkurrenskraft. 

NanoLund är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret stödjar Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av nanostrukturer.

Utveckling och testning av sensorer för temperatur, tryck, osv. i applikationer i extrema miljöer kommer att utföras i Lund Nano Lab i samarbete med laboratorier inom avdelningen för fasta tillståndets fysik och våra samarbetspartners. 

För mer information se Division of Solid State Physics, NanoLund, Sentio Competence Center 

Arbetsuppgifter

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan också innefatta undervisning och andra institutionella uppgifter (högst 20%).

Studenten kommer att ingå i det nya Sentio Competence Center. I denna första rekryteringsomgång kommer Sentio att anställa totalt 7 doktorander inom olika ämnesområden som alla kommer att arbeta tillsammans, detta er en av dessa. Sentio finansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. 

Arbetet kommer att utföras i samarbete med seniora forskare samt doktorander och postdoktorer som tillhandahåller expertis inom nanoteknologi och nanofabrikation, materialkarakterisering (med MAX IV), industriell produktion, matematisk modellering och signalbehandling (AI/ML), trådlös kommunikation och mjukvaruutveckling, samt kunskap om produktionsprocesser och modeller för hållbarhetsanalys.

Doktorandprojektets fokus är att utveckla sensorer som tål höga temperaturer (upp till 1000 C), arbetar under kraftiga vibrationer, i en krävande kemisk miljö och som kan implementeras på valfria ytor. En av de möjliga tillämpningarna är att integrera sensorer med bearbetningsverktyg för att övervaka skärning, borrning eller andra processer i realtid. De signaler som genereras av sensorerna kommer att användas för adaptiv styrning av olika bearbetningsprocesser.

Sensorerna kommer att utvecklas för att passa våra industriella samarbetspartners behov och kommer att integreras i de nuvarande bearbetningsmetoderna. Studentens roll kommer också att omfatta utveckling av kretsar för att förstärka sensorns signal nära driftspunkten. 

De nanofabrikationsmetoder som kommer att användas inkluderar litografi, deponering, etsning, elektronmikroskopi och andra renrumsmetoder för tillverkning och karakterisering. Doktoranden förväntas arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med de andra parterna i projektet.

För annonsen i sin helhet var god se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand Energivetenskaper/COMPEL fokus på CFD, Modellering av Batterier

Ansök    Maj 30    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Energivetenskaper - COMPEL med fokus på CFD och Data-Driven Modellering av Batterier
Beskrivning av arbetsplatsen
Lunds universitets institution för energivetenskaper är ett ledande centrum för forskning inom energi, strömningsmekanik och hållbarhet.

Avdelningen för strömningsteknik vid Lunds universitets institution för energivetenskaper är en framstående och dynamisk forskningsmiljö, erkänd för sina banbrytande bidrag till området strömningsmekanik, särskilt inom områdena energisystem och hållbara teknologier. Vår avdelning stoltserar med en samarbetsvillig och innovativ forskningskultur, där tvärvetenskapliga tillvägagångssätt aktivt eftersträvas.

På vår avdelning hittar du ett mångsidigt team av experter som specialiserar sig på olika aspekter av strömningsdynamik, värmeöverföring och multiphysics-problem, alla arbetar för att utveckla hållbara lösningar för samtida utmaningar. Våra faciliteter är utrustade med toppmoderna beräkningsresurser, vilket möjliggör avancerade simuleringar och modellering. Dessutom engagerar vi oss aktivt i samarbeten med andra ledande experter inom laserdiagnostik, automatisk styrning, värmeöverföring och livscykelanalys, både nationellt och internationellt, vilket främjar ett nätverk av expertis och innovation.

Denna position erbjuder en unik möjlighet att vara en del av ett livligt samfund som ligger i framkanten av forskning inom strömningsmekanik och dess tillämpningar i hållbara energi- och miljölösningar.

Ämnesbeskrivning
COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi söker en högt motiverad doktorand för att ansluta sig till vårt forskningsteam för ett projekt fokuserat på att förbättra batterisäkerhet genom avancerade modelleringsmetoder. Projektets mål är att utveckla detaljerade modeller för att bättre förstå och mildra termiska händelser i batterier. Den framgångsrika sökanden kommer att använda computervätskedynamik (CFD) och data-drivna metoder, såsom maskininlärning, för att studera termiskt utlösning, ventileringsprocesser och de mikroskala mekanismer som kan leda till batterifel. Denna forskning syftar till att avsevärt förbättra de prediktiva kapaciteterna hos batterihanteringssystem och säkerställa stabiliteten och integriteten hos batterikomponenter.

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna, såsom:

- Utföra CFD-simuleringar för att analysera termiskt utlösning och ventileringsprocesser i batterier.
- Undersöka och karakterisera de mekanismer som orsakar batterifel.
- Undersöka gränssnitten mellan batterikomponenter för att bedöma deras påverkan på stabilitet och integritet.
- Använda maskininlärning för att förbättra batterisäkerhetsmodeller från ett mikroskopiskt perspektiv.
- Integrera mikroskalanalys med data-drivna modeller för att förbättra prediktiva kapaciteter hos batterihanteringssystem.
- Samarbeta med tvärvetenskapliga team och bidra till akademiska publikationer och presentationer.
- Delta i konferenser och workshops för att sprida forskningsresultat.
- Delta i undervisning och andra institutionella uppgifter vid behov (högst 20%).

Se annonsen i sin helhet på https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:730807/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Energivetenskaper - COMPEL

Ansök    Maj 29    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Energivetenskaper - COMPEL med fokus på nätintegration av batterier


Beskrivning av arbetsplatsen

Denna doktorandtjänst är ett samarbete mellan avdelningen för hållbara energisystem och avdelningen för värmeöverföring, båda placerade vid institutionen för Energivetenskaper.

På avdelningen hållbara energisystem bedriver vi forskning och utbildning om utveckling av effektiva och miljövänliga energisystem med ett specifikt fokus på nätbundna energisystem som el, fjärrvärme och gas samt marknaderna kring dessa system. På avdelningen arbetar ett 20-tal kollegor där två tredjedelar är doktorander. På avdelningen för värmeöverföring bedriver vi forskning och utbildning om energigenerering, omvandling och användning i olika termomekaniska system där studie av värmeöverföring, strömningsmekanik samt strukturdynamik spelar en central roll. På avdelningen arbetar cirka 30 kollegor, varav 20 doktorander. På internationell nivå samarbetar vi med universitet och institut i Europa, Asien och Nordamerika.

Ämnesbeskrivning

COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Projektbeskrivning

Batterier kan integreras på olika nivåer i elnätet, dvs produktion, överföring, distribution eller slutanvändning. Beroende på nivån och placeringen av integrationen har batterier olika effekter och fördelar för elsystemet och de berörda intressenterna. Till exempel kan batterier på produktionsnivå hjälpa producenter av förnybar energi att öka sina intäkter och minska deras ’curtailment’, medan batterier på slutanvändningsnivå kan hjälpa konsumenter (liksom prosumenter) att minska sina elkostnader och öka deras motståndskraft mot störningar. 

Exempel på användningsområden för att integrera batterier i elnätet:

Balansering av utbud och efterfrågan
Laststyrning och möjligheter till prisarbitrage
Lagring och utjämning av förnybar produktion 
Att skjuta upp stora infrastrukturinvesteringar
Reducering av elnätsavgifter 
Reservkraft
Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen omfattar: 

Teknoekonomisk, miljömässig och social analys av fördelarna med batteriintegrering på olika nivåer i elsystemet (till exempel tjänster för att upprätthålla frekvens i elnäten) 
Potentiella studier av användarflexibilitet genom användning av batterier. 
Specifika fallstudier med energibolag som involverar användning av batterier. 
Möjlighet med ’second life’ för batterier

Doktoranden kommer att vara inblandad som övningsledare i två kurser om energisystem och/eller energimarknader och/eller batterier.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet
examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
God muntlig och skriftlig förmåga i ett skandinaviskt språk med anledning av att arbetet innebär integrering med lokala aktörer.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:730804/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysik

Ansök    Maj 29    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering.

Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där omfattande forskning bedrivs centrerad kring olika områden inom nanofysik, alltifrån materialvetenskap till bio- och kvantfysik samt olika tillämpningar. Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Till avdelningen hör Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Projektet genomföras i samarbete med avdelningen för synkrotronljusfysik vid fysiska institutionen, där forskare använder och utvecklar ett brett spektrum av röntgenbaserade tekniker för studier av elektroniska, strukturella och kemiska 

egenskaper hos material, särskilt nanostrukturer. Studier kommer att använda MAX IV i Lund, världens första 4:e generationens synkrotron.

Båda avdelningarna kännetecknas av en mångfald bland medarbetare och studenter. Öppenhet, gott samarbete och bra verksamhetsstöd är viktigt för oss.

Under de senaste tjugo åren har vår forskning om tillverkning och avancerad karakterisering av halvledare med stora bandgap legat i internationell framkant. Vi leder för närvarande ett Vinnova-kompetenscentrum där vi utvecklar nästa generations högfrekvens- och kraftelektronik tillsammans med ledande svenska industripartners. 

För mer information se C3NiT, Division of Solid State Physics, NanoLund, Division of Synchrotron Radiation Research, Max IV

Arbetsuppgifter

Syftet med detta doktorandprojekt är att utveckla ny halvledarteknik med ultrabrett bandgap, såsom AlN och relaterade legeringar för grön kraftelektronik. Detta inkluderar tillväxt genom metallorganisk ångfas epitaxi (MOVPE) och avancerad karakterisering av material och enhetsstrukturer med hjälp av synkrotronbaserade tekniker vid MAX-IV och andra synkrotroner. Arbetsuppgifterna är: 

epitaxiell tillväxt av AlN, AlGaN och relaterade komponenter och heterostrukturer med MOVPE (Lund Nano Lab)
in situ studier av halvledarytor under oxidationsreaktioner med röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) vid MAX IV
operandostudier av gränsytor i elektroniska komponenter med olika XPS-baserade tekniker vid MAX IV och synkrotroner
komplementära studier av strukturella och elektroniska egenskaper med avancerade karaktäriseringsmetoder

Dopning och bearbetning av halvledare med ultrabrett bandgap innebär stora utmaningar och kan möjliggöra elektroniska enheter med betydligt bättre prestanda jämfört med traditionella kraftelektroniska enheter baserade på Si och SiC.

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet. 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

För annonsen i sin helhet var god se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i elektroteknik

Ansök    Maj 29    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i elektroteknik med fokus på nästa generations halvledarkomponenter för kraftelektronik

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad på Avdelningen för elektromagnetism och nanoelektronik (EMN) vid Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT).

Avdelningen har 15 seniora forskare och ca 15 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi inom ett brett fält från halvledarkomponenter, nanoteknologi, elektronik och elektromagnetiska beräkningar. 
Mer om EMN

Ämnesbeskrivning

Ämnet för detta projekt är att realisera vertikala halvledarkomponenter för kraftelektronik baserade på nya material med ultrastora bandgap, såsom AlGaN och Ga2O3. Dessa komponenter kan uppnå betydligt bättre prestanda jämfört med traditionella kraftelektronikkomponenter baserade på Si och SiC, vilket kan ha stor betydelse för kommande kraft-elektroniska tillämpningar.

Du kommer att tillverka och analysera nya komponenter (transistorer och dioder)  baserade på dessa material och utföra elektrisk karakterisering tillsammans med materialvetenskapsforskare. Målet är att demonstrera högpresterande komponenter som arbetar vid höga brytspänningar (>1200V) med världsledande prestanda.

För att uppnå detta kommer du att arbeta med komponentdesign och tillverkning inom renrumsmiljö, samt med elektrisk karakterisering och viss komponentmodellering. Forskningsarbetet kommer att utföras i nära samarbete med andra doktorander som arbetar med kraftelektronikkomponenter vid avdelningen, men också med erfarna forskare inom materialtillväxt och materialkarakterisering vid Institutionerna för fasta tillståndets fysik och synkrotronljus.

Utvecklingen av högpresterande kraftelektronik är en nyckelteknologi i övergången till ett koldioxidutsläppsfritt samhälle som behövs för att minska effekterna av global uppvärmning. Forskning och utveckling av avancerade halvledartekniker baserade på material med stora bandgap är en nyckelteknologi som kommer att möjliggöra mer effektiva och kompakta kraftelektroniska komponenter.

Denna tjänst är en del av COMPEL: COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Tjänsten är också kopplad till C3NIT-kompetenscentret, med starka kopplingar till olika svenska universitet som är involverade i forskning om kraftelektronik baserad på nitridmaterial. Centret inkluderar flera stora företag med intresse inom området för kraftelektronik.
Mer om C3NIT (c3nit.se)

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forsknings-projekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutions-arbete, dock max 20% av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Tillverkning och karakterisering av vertikala AlN, AlGaN och Ga2O3-komponenter i renrumsmiljö (Lund Nano Lab) (nano.lu.se).
Elektrisk karakterisering av tillverkade komponenter.
Modellering och simulering av enhetsegenskaper samt interaktion med kretskonstruktörer.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:729470/.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Kemisk Fysik

Ansök    Maj 24    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
DNA-stabiliserad silvernanokluster har blivit framträdande på grund av sina fascinerande egenskaper, inklusive stark ljusabsorption och ljusemission.

Dessa och andra egenskaper relativt enkelt kan modifieras genom att ändra i DNA sekvensen. Kombinationen av önskvärda egenskaper och avstämbarhet gör dem lämpliga för ett brett spektrum av applikationer från biosensing till nanofotonik. Överraskande nog är de fotofysiska egenskaperna hos dessa komplex fortfarande mycket dåligt förstådda, och vi strävar efter att avhjälpa denna brist. Vi kommer att använda avancerad tidsupplöst spektroskopi (och potentiellt mikroskopi) för att systematiskt studera dessa komplex i syfte att förstå deras grundläggande egenskaper. Den kunskap som vunnits, förutom att reda ut grundläggande fotofysik som beskriver elektronisk struktur och dynamik i denna klass av system, bör också göra det möjligt för oss att vägleda syntesen av framtida AgN-DNA för riktade applikationer. Syntesen av dessa komplex kommer att göras av våra medarbetare vid Köpenhamns universitet och spektroskopiska studier kommer att få hjälp av kvantkemiberäkningar av teorimedarbetare.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kandidaten kommer att behöva lära sig grundläggande teoretisk bakgrund och experimentell implementering av den tvådimensionella elektroniska spektroskopin (2DES). Projektet kommer att involvera vidareutveckling av den befintliga 2DES-installationen för att använda nyligen genererade bredbandspulser. Genom att använda 2DES-tekniken kommer de systematiskt utvalda DNA-mallade silvernanoklustren (AgN-DNA), syntetiserade och renade av våra syntessamarbetspartners, att undersökas. Data kommer att analyseras med de befintliga analysprogrammen. Huvudmålet är att förstå de grundläggande fotofysiska egenskaperna hos dessa fascinerande komplex. På lång sikt tänker projektet arrangera AgN-DNA i välkontrollerade mönster, till exempel genom att använda 3D-DNA-strukturer för att lägga grunden för nanofotoniska tillämpningar.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För annonsen i sin helhet se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:644768/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysik

Ansök    Maj 27    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen, med för närvarande ca 60 anställda. Vi är forskare från många olika länder och bakgrund. Öppenhet, bra samarbete och stöd är viktiga för oss. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Vid avdelningen använder och utveckla vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker. Avdelningen har många anknytningar till det nationella MAX IV-laboratoriet (www.maxiv.lu.se/) med en fjärde generation synkrotron och till Lund Laser Center (www.llc.lu.se) som erbjuder avancerade laserkällor. 

Sentio – Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing – är ett nyligen invigt Vinnova kompetenscentrum som koordineras av Lunds universitet in nära samarbete med företag från svensk industri, RISE, Region Skåne och branschorganisationer.  Med Sentio kommer vi att skapa ett interdisciplinärt forskningscentrum tillsammans med svensk industri för att realisera visionen om ett världsledande centrum för utveckling av banbrytande integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser. Genom kontinuerlig och smart processoptimering kan nämligen svensk industri ställa om för en väsentligt minskad miljöbelastning och materialåtgång, och därmed öka sin konkurrenskraft. 

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret stödjer Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av nanostrukturer.

Arbetsuppgifter

Det övergripande målet är att integrera nano-/mikrosensorsystem i industriella produkter och utrustning som kan mäta relevanta parametrar som temperatur, tryck och flöde utan att påverka processen. Den framgångsrika sökanden kommer att utveckla och utforska skapandet av nano-/mikrostrukturer och prestanda på icke-platta ytor med fokus på rostfritt stål, men även andra elementära sammansättningar i substratet. Projektet kommer också att omfatta utveckling av kretsar och koncept som gör det möjligt att hämta svaga och bullriga signaler från insidan av komplexa maskiner och produkter.

Robustheten och den elektriska/optiska prestandan kommer att utvärderas med målet att få fram strukturer som kan fungera under lång tid och på långa avstånd och som är så små att de inte stör vätskeflödet eller produktbildningen i industriella och produktrelevanta miljöer, med bra prestanda vid förhöjd temperatur och tryck. Flera olika material och kombinationer av sensorer och sändare kommer att undersökas, inklusive några som också är kompatibla med t.ex. livsmedel.

Studenten kommer att ingå i det nya Sentio Competence Center (www.sentio.lu.se). I denna första rekryteringsomgång kommer Sentio att anställa totalt 7 doktorander inom olika ämnesområden som alla kommer att arbeta tillsammans, detta er en av dessa. Sentio finansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. 

Arbetet kommer att utföras i samarbete med seniora forskare samt doktorander och postdoktorer som tillhandahåller expertis inom nanoteknologi och nanofabrikation, materialkarakterisering (med MAX IV), industriell produktion, matematisk modellering och signalbehandling (AI/ML), trådlös kommunikation och mjukvaruutveckling, samt kunskap om produktionsprocesser och modeller för hållbarhetsanalys.

Student kommer också vare en del av NanoLund (www.nano.lu.se) Centre for Nanoscience och kan använda faciliteter som MAX IV.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Deltagande i flera forskarskolor (t.ex. inom nanovetenskap, experimentella metoder och analys samt avancerad mikroskopi) erbjuds.

För mer information, följ länken:  https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:727303/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysik

Ansök    Maj 29    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering.

Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för Förbränningsfysik är en del av Fysiska Institutionen vid Lunds universitet. Verksamheten är internationellt etablerad och omfattar såväl fundamentala som tillämpade studier. Den bedrivna forskningen är främst fokuserad på utveckling och tillämpning av beröringsfria mätmetoder för studier av reagerande flöden. Utrustningsmässigt tillhör forskningsavdelningen de bästa i världen inom denna disciplin. Forskningen kring termisk rusning i Li-jon batterier sker i nära samverkan med forskargrupper vid Institutionen för Energivetenskaper, i synnerhet avdelningen för Fludidynamik som avser att med avancerade beräkningsmetoder modellera den termiska rusningen. Samarbete finns även med avdelningen för Brandteknik vid Institutionen för Bygg- och miljöteknologi. Forskningen i sin helhet sker i nära samarbete med partners i industrin och vid andra lärosäten.

Arbetsuppgifter

Syftet med detta doktorandprojekt är att utveckla experimentell metodik för studier av batterier i termisk rusning och den ventileringsprocess som följer. Fokus ligger på användning av laserdiagnostik för att bestämma egenskaper som gassammansättning, temperatur och partikelhastighet vid ventilering av batteri i termisk rusning. I huvudsak kommer forskningen att ske kring de Li-jon batterier som är i kommersiell användning idag, men även nya batteriteknologier kan studeras. 

Arbetsuppgifterna involverar alla experimentella studier av battericeller: 

Studier av olika metoder som triggar den termiska rusningen och utvärdering av skillnader i gasventilering från olika metoder
Karaktärisering av ventilering av gaser och partiklar med hjälp av laserdiagnostik
Komplementära studier med andra metoder som under projektets gång identifieras som lämpliga
Studier av battericeller av olika katodkemi och vid olika laddningsgrad

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet. Nära samarbete kommer att ske med forskargruppen vid Energivetenskaper som kommer att arbeta med modellering av battericeller i termisk rusning

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

För annonsen i sin helhet var god se lediga jobb på Lunds Universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap med fokus på GPU programmering

Ansök    Maj 24    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är inom https://graphics.

cs.lth.se/, som är en del av Institutionen för datavetenskap. Datorgrafikgruppen har en lång historia av internationellt erkänd forskning inom områdena Realtidsrendering, Graphics Hardware och Ray Tracing. Gruppen har samarbeten både internationellt och lokalt, med både industri och universitet, i synnerhet ett mångårigt samarbete med Nvidia Graphics Research-gruppen i Lund.

Institutionen för datavetenskap har ett brett utbud av forskning som spänner över empirisk forskning inom mjukvaruteknik, mjukvaruutveckling inom programmeringsspråk och verktyg, artificiell intelligens, robotik, naturlig språkbehandling, inbyggda system och teoretisk datavetenskap.

Projektbeskrivning
Detta projekt har som mål att utveckla nya algoritmer för att skapa effektiva Artificiella Neurala Nätverk (ANN) ämnade för grafikprocessorer (GPUer). Med en utförlig analys av grafikprocessorn skall vi optimera kodgenereringen för att förbättra prestandan för existerande och nya neurala nätverk och således snabbare kunna träna och använda dem. Dessa optimerade nätverk kommer sedan att används i applikationer som neural-bildåtergivning (Neural Rendering) och robotik.

Projektet är en del av mjukvaruspåret inom Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP) och den blivande doktoranden kommer att registreras till WASPs forskarskola för att få många möjligheter till studier i avancerade kurser och tillfällen att nätverka med andra doktorander och experter inom dess ämnen.
https://wasp-sweden.org/sv/om-wasp/graduate-school-2/

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på avancerad nivå.
- Samarbete med industrin.

Du kommer att ingå i forskarskolan WASP, som inkluderar doktorandkurser, sommarskolor, vinterkonferenser och internationella studieresor.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Datavetenskap uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik

Övriga krav:

- Erfarenhet av C/C++ och GPU programmering (CUDA, DX, Vulkan).
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Förmåga att både kunna arbeta individuellt och i mindre grupper.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av Deep Learning och/eller Datorgrafik.
- Kännedom om nutida forskning inom Deep Learning och/eller Datorgrafik.
- Intresse av Neurala nätverk och Datorgrafik.
- Erfarenhet av kodgenerering

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du
Ansökan bör/ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysikalisk kemi

Ansök    Maj 24    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning


Fysikalisk kemi omfattar forskning som rör molekylära frågor.

De experimentella och teoretiska metoder som används härstammar ofta från fysiken. Tyngdpunkten i fysikalisk kemi vid kemiska institutionen ligger på forskning, både experimentell och teoretisk, inom yt- och kolloidkemi och med ett särskilt fokus på självaggregerande system. De system som studeras inkluderar tensider, polymerer och biomolekyler.

Det nuvarande projektet fokuserar på mjuk materia, i synnerhet på studien av flödesegenskaperna hos komprimerbara kolloider, mikrogeler, genom att kombinera spridningstekniker med reologi.

Arbetsuppgifter

Under de 4 år som projektet pågår kommer doktoranden att utveckla biokompatibla kolloider med utgångspunkt från ett väletablerat modellsystem, pNIPAM-baserade mikrogels. I början av doktorandtiden kommer kandidaten att bekanta sig med syntesen av enkla standardmikrogeler, inklusive ultramjuka och ihåliga sådana. Under resten av doktorandtiden kommer fokus att flyttas till inkorporering av proteiner (t.ex. hemoglobin) och enzymer för att implementera biorelevanta aspekter, såsom syretransport och frisättning samt effektiv vidhäftning till membran. Det senare kommer inledningsvis att vara en modell av ett lipidbilager, och sedan ett system som ligger närmare verkliga cellmembran. Utöver det syntetiska arbetet kommer studenten att karakterisera partiklarna med hjälp av spridningstekniker både internt (dynamisk och statisk ljusspridning, småvinkelsröntgenspridning) och vid storskaliga anläggningar (småvinkelsröntgenspridning och småvinkelsneutronspridning).

Huvudsyftet med detta projekt är att identifiera syntetiska motsvarigheter till biomaterial och undersöka hur vi kan implementera deras egenskaper för att åstadkomma t.ex. syntetiska blodplättar och syntetiska röda blodkroppar (RBC). Dessa kolloider kommer att användas för att generera en prototyp av syntetiskt blod. Dessutom kommer den allmänna förståelsen av partikeldeformationens roll för koncentrerade lösningars flödesegenskaper att bidra till förståelsen av blodsjukdomar som är kopplade till deformation av röda blodkroppar och förändringar i blodets reologi (sicklecellsjukdom), eller till förändringar i blodets viskositet på grund av ett överskott av röda blodkroppar (polycytemi). I allmänhet kommer vi att utveckla protokoll som kan identifiera de grundläggande egenskaperna på en nanoskopisk skala som syntetiska kolloider måste ha för att uppnå det eftersträvade flödesbeteendet på makroskopiska längdskalor.

Projektet kommer att pågå i totalt 4 år. Studenten kommer att introduceras till grunderna i spridning med hjälp av olika prober: ljus, neutroner och röntgenstrålar. Karakteriseringen kommer huvudsakligen att utföras med SAXS med hjälp av både de interna instrumenten och SAXS-maskinerna (coSAXS och ForMAX) vid MAX- IV, synkrotronen i Lund. Vidare kommer vi under de 4 åren att utföra neutronexperiment vid storskaliga anläggningar i Europa och USA. Vi planerar också reologiska mätningar med hjälp av både standard intern reometer och kapillär högskjuvningsreometer för att mäta de viskoelastiska egenskaperna hos de syntetiserade partiklarna i utspädda och koncentrerade suspensioner. Studenten kommer också att tillbringa forskningsvistelser (upp till några månader) hos Scotti medarbetare i Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Italien.

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan också omfatta undervisning och andra avdelningsuppgifter (högst 20 %).


Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskilda behörighetskrav

Minst 120 högskolepoäng ska härröra från kemikurser, varav minst 30 högskolepoäng från ett examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närliggande inriktningar.

Alternativt kan den sökande ha en utbildning på avancerad nivå inom kemi, fysikalisk kemi eller teknik med en profil som är relevant för forskningsprojektet. 

Övriga krav:

Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
Goda kunskaper och färdigheter som är relevanta för avhandlingsprojektet och arbetsuppgifterna.
Förmåga att arbeta självständigt och att formulera och ta itu med forskningsproblem.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysik

Ansök    Maj 24    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen, med för närvarande ca 60 anställda. Vi är forskare från många olika länder och bakgrund. Öppenhet, bra samarbete och stöd är viktiga för oss. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt nanostrukturer. Vid avdelningen använder och utveckla vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/-avbildning och röntgendiffraktion/-avbildning. Avdelningen har många anknytningar till det nationella MAX IV-laboratoriet (www.maxiv.lu.se) med en fjärde generation synkrotron och till Lund Laser Center (www.llc.lu.se) som är forskningsområdet bakom Nobelpriset i fysik 2023 och som erbjuder avancerade laserkällor. Vi har också Sveriges största anläggning för svepspetsmikroskopi.

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret stödjar Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av nanostrukturer.

Arbetsuppgifter

Syftet med projektet är att studera ytor av tekniskt relevanta halvledarnanostrukturer på atomär skala, även under ytmodifikation eller vid komponenter under elektrisk drift. Fokuset ligger på III-V halvledare och halvledarnanotrådar som innebär heterostrukturer av olika material, doping eller kristallstruktur. Sådana material används för nya elektroniska eller optoelektroniska komponenter eller för effektivare solceller. Ytfunktionalisering av dessa material kan skapa nya egenskaper, och du kommer att undersöka effekter såsom kvantisering eller formation av topologiska isolatorer.

De viktigaste karaktäriseringstekniker i detta projekt är sveptunnelmikroskopi (STM) och -spektroskopi (STS) vid Fysiska institutionen såväl som synkrotronbaserade röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS), som kan innebär metoder som är specialiserade på undersökning av bandstrukturen genom vinkelupplöst fotoelektronspektroskopi (ARPES), strukturell upplösning på nm-skalan (PEEM) eller XPS under omgivningstryck (AP-XPS). Kompletterande karaktäriseringstekniker, såsom atomkraftsmikroskopi (AFM), är också tillgängliga.

Du kommer att utföra en del av mätningarna vid synkrotronexperiment, där du kommer att ingå i ett team som arbetar dygnet runt under flera dagar, vid MAX IV-laboratoriet och vid andra europeiska synkrotroner. Resor till sådana synkrotronexperiment, till konferenser där du kommer att presentera dina resultat och till samarbetspartner kommer att ingå i projektet.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med seniora forskare samt andra doktorander och postdoktorer på institutionen som tillhandahåller expertis inom materialkaraktärisering, materialvetenskap och nanoelektroniska komponenter. Du kommer att ha tillgång till modern karaktäriseringsutrustning av olika slag och du kommer att studera nanostrukturer av internationellt ledande kvalitet och prestanda. Du kommer att vara en del av NanoLund Centre for Nanoscience och får möjlighet att delta i forskarskolor, t.ex. inom avancerad mikroskopi, synkrotronteknik och/eller hållbar forskning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

För mer info, följ länken https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:730416/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap fokuserad på AI-assisterad mjukvaruutveckling

Ansök    Maj 23    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten innebär en unik möjlighet att ingå i Software Engineering Research Group (SERG) med biträdande handledning från Software Development and Environments Research Group (SDE).

SERG är världsledande inom empirisk metodforskning för storskalig mjukvaruutveckling och gruppens forskare är kända för starka industrisamarbeten. SDE å andra sidan är specialiserade på banbrytande teknisk forskning, innovativa verktyg, programmeringsspråk och metoder för att förbättra utveckling av mjukvara. Både SERG och SDE tillhör Institutionen för Datavetenskap, en internationell miljö för forskning och utbildning. Utöver mjukvaruutveckling bedrivs spetsforskning inom bl.a. artificiell intelligens, datorgrafik och algoritmteori. Mer information om Institutionen för datavetenskap-cs.lth.se

Doktorandprojektet kommer att använda aktionsforskning som metod. Detta kommer att ske genom att integrera doktoranden i utvecklingsverksamheten hos CodeScene, med huvudkontor i Malmö. CodeScene utvecklar en plattform för software engineering intelligence som identifierar och prioriterar teknisk skuld i stora mjukvaruprojekt.
Mer information om CodeScene-codescene.com 

Projektbeskrivning

Utvecklare spenderar ofta en stor del av sin tid på att förstå och underhålla befintlig kod. Även om högkvalitativ kod kan öka produktiviteten, minska antalet fel och sårbarheter samt öka utvecklarnas nöjdhet, prioriterar organisationer ofta implementering av nya funktioner framför kodförbättringar. Detta leder till att teknisk skuld ackumuleras. Projektet ser en betydande potential i att använda stora språkmodeller (LLM) för att förbättra underhållbarheten av befintlig kod genom AI-driven refaktorering.

CodeScene har nyligen introducerat en AI-funktion för refaktorering som möjliggör automatiserad (LLM-baserad) förbättring av kodproblem direkt i den integrerade utvecklingsmiljön (IDE). Release av denna funktion till riktiga användare ger en möjlighet att samla in storskalig kvantitativ feedback, vilket utgör den primära grunden för forskningsprojektet.

Trots den uppenbara potentialen med LLM:er medför de risker. Forskning visar att promptbaserad, icke-deterministisk kodgenerering av LLM:er kan introducera säkerhetsrisker och oväntat ändra funktionellt beteende. Följaktligen är förtroende centralt för AI-refaktorering. Projektet kommer att utforska detta koncept från två perspektiv. För det första genom att utforma kontrollmekanismer för att öka AI-refaktoreringens tillförlitlighet, såsom tekniker för att avvisa kodändringar med lågt förtroende. För det andra genom att utveckla ett användargränssnitt som främjar användarnas förtroende för refaktoreringsprocessen. Med hjälp av produktens detaljerade telemetri kommer dessa aspekter att undersökas genom A/B-testning.

Projektet är en del av programspåret för mjukvara inom Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP). Doktoranden kommer att vara inskriven i WASP:s forskarskola som erbjuder avancerade kurser och omfattande nätverksmöjligheter.
Mer information om Forskarskolan WASP (wasp-sweden.org) 

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att delta i WASP:s forskarskola, som inkluderar doktorandkurser, sommarskolor, vinterkonferenser och internationella studieresor. 

Huvuduppgifterna för doktorander är att ägna sig åt sina forskarstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och kurser på forskarnivå. Arbetsuppgifterna kommer även att inkludera undervisning och andra institutionella uppgifter (som inte får överskrida 20%).

Beskrivning av arbetsuppgifterna:

Forskning inom ämnesområdet
Undervisning på avancerad nivå och forskarnivå
Samarbete med industrin (utöver CodeScene) och det bredare samhället
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet i datavetenskap uppfyller den som har:

minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik eller teknisk matematik.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Starka programmeringsfärdigheter
Starkt intresse för programmeringsspråk och programanalys
Goda kunskaper i matematik
Intresse för maskininlärning, särskilt stora språkmodeller (LLM)

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:728296/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Teknisk Vattenresurslära med inriktning på Mikrobiologi

Ansök    Maj 22    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för teknisk vattenresurslära, inom institutionen för bygg- och miljöteknologi, bedriver forskning och undervisning kring hur vatten och relaterade material rör sig genom naturliga och konstruerade system ur ett ingenjörsperspektiv.

Avdelningen har runt 30 anställda, och total 20 doktorander. Den erbjudna doktorandtjänsten kommer att studera vattenkvalitet, med speciellt fokus på mikrobiella aspekter. Detta kommer att innefatta arbete med naturliga vattenresurser så väl som konstruerade system, såsom dricksvattenproduktionsanläggningar, från ett mikrobiellt perspektiv.

Avdelningen för teknisk vattenresurslära är en stimulerande och mångfaldig arbetsplats med doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här bedrivs forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat, i samarbeten med nationella samt internationella partners inom akademi och industri. Arbetsmiljön präglas av hängivenhet, samverkan, kreativitet och personligt ansvar.

Projektbeskrivning 

Doktorandtjänsten kommer att utgöra en del av en grupp forskare som inkluderar andra doktorander och studenter, där DNA-sekvensering, flödescytometri och traditionella laboratoriestudier används för att studera mikrobiella samhällen i vatten och sediment. Doktorandprojektet kommer att använda DNA-baserade metoder i kombination med traditionella mikrobiella analyser för att studera cyanobakterier och andra bakterier från dricksvattenkällor till distribuerat dricksvatten. Projektet kommer utföras i samarbete med flera externa parter, inklusive Sveriges geologiska undersökning (SGU), svenska dricksvattenproducenter, och det internationella nätverket inom Horizon Europe projektet FARMWISE, som koordineras av Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer att delta i aktiviteter (bland annat seminarier) vid avdelningen för teknisk vattenresurslära. Du kommer att vara ansvarig för att utföra laboratorieexperiment för att optimera tillväxt av olika bakterier, samt analysera DNA-data för att beskriva både specifika bakterier och mikrobiella samhällen. Du kommer ha möjlighet att utföra provtagningar i olika vattenmiljöer runt om i Sverige, och att genomföra resor till projektmöten samt nationella och internationella konferenser.

Specifika arbetsuppgifter inkluderar:

Odling av cyanobakterier
Behandling av DNA-data, inklusive dataöverföring och lagring
Planerande av provtagningstillfällen
Författande av vetenskapliga rapporter och presentationer till olika intressenter
Hantering av stora data, inklusive resultat från flödescytometri, genom/metagenomsekvensering, samt metadata
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för teknisk vattenresurslära uppfyller den som har:

minst 120 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 75 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller 
civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad, ekosystemteknik, samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande

Övriga krav:

Laborativa färdigheter gällande isolering och odling av specifika bakterier och/eller cyanobakterier.
Erfarenhet av att analysera DNA sekvenser från genomsekvensering och/eller ampliconsekvensering samt metadata med R eller Python.
Erfarenhet av att genomföra självständigt, laborativt arbete.
Kunskaper kring bakterier från sötvatten eller andra miljöer, och/eller mikroorganismer i ett industriellt perspektiv, företrädelsevis inom dricksvattenbehandling.
Utmärkta skriftliga och muntliga färdigheter i engelska.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:729144/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i onkologi med inriktning mot bröstcancer

Ansök    Maj 21    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för bröst- och lungcancer inom Avdelningen för translationell cancerforskning leds av universitetslektor Johan Staaf.

Gruppen är i en expansiv fas med flera prekliniska doktorander, postdoktorer och biträdande forskare med specialkompetens inom molekylärbiologi, genomik och bioinformatik. För tillfället involverar forskargruppen ungefär 18 personer med olika aktiviteter och anställningshemvist (Lunds universitet – Region Skåne) och med ett integrerat samarbete med en parallell forskargrupp inom Avdelningen för Onkologi på Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund. Forskargruppen söker nu en doktorand för forskarutbildning i doktorandprojektet "Molecular analyses of breast cancer to target the genotype - phenotype link”.

Läs mer om universitetslektor Johan Staaf och hans pågående forskning här.

Vi erbjuder
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Utöver att följa studieplanen för doktorandutbildningen, samt att delta i relevanta kurser för utbildningen, ingår även deltagande i forskningsprojekt riktade mot bröstcancergenomik. Specifika fokus ligger på bioinformatisk metodutveckling, bildbaserad metodutveckling och analys, samt integrativ analys av olika genomiska teknologier (DNA, RNA, epigenetik, proteogenomik) applicerade på kliniska patientprov. Arbetsuppgifter innefattar projektplanering, dataanalys, metodutveckling, och sammanställning av resultat till vetenskapliga publikationer.

Målet med doktorandutbildningen är att använda storskalig genomisk data och bilddata (ex av tumörmorfologi) för att utforska olika undergrupper av bröstcancer. För detta finns stora väl karakteriserade patientmaterial med genomiska data och bilddata tillgängliga. Målsättningen är att dessa analyser ska öka den biologiska kunskapen om sjukdomen vilket ska kunna omsättas till bättre verktyg för diagnostik, prognostik, och behandlingsprediktion för specifika subgrupper av bröstcancer.

Kvalifikationer
För tjänsten tillämpas följande bedömningsgrunder: mål- och resultatinriktad, tidigare studieresultat, förmåga till självständighet, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, analytisk förmåga, personlig mognad, flexibilitet, självgående, uthållig, relationsskapande, problemlösande, god språklig förmåga för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska, samt kvaliteten i tidigare självständiga arbeten.
Stor vikt läggs vid förmåga till självständigt arbete, samarbete med andra, stresstålighet och att kunna hålla deadlines.

Krav för anställningen är:

Grundexamen i bioinformatik motsvarande Master’s nivå
Erfarenhet av bioinformatiskt arbete med genomiska data vilket inkluderar genexpressionsanalyser, epigenetiska data, mutationsanalyser, överlevnadsanalyser, samt deskriptiv statistik, i solid cancer
Erfarenhet av utvecklande av bildbaserade analyser
Goda kunskaper i relevanta programmeringsspråk, ex R och Python

Meriterande för anställningen är:

Ytterligare examen (MSc or BSc) / bakgrund inom molekylärbiologi, biovetenskaper eller liknande
Tidigare erfarenhet av att arbeta/delta i bröstcancer relaterade forskningsprojekt som inkluderar genomiska analyser, bildanalyser, samt överlevnadsanalyser
Medverkan i vetenskapliga projekt som lett till publikation i peer-review tidskrift
Tidigare undervisningserfarenhet i bioinformatik

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå för denna tjänst har den som har: avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevant ämne inom det tvärvetenskapliga området medicinsk vetenskap eller på något annat sätt i Sverige eller utomlands förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordningen (1993:100).
Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i fyra år enligt HF 5 kap 7§ med start 2024-07-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysik

Ansök    Maj 20    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där omfattande forskning bedrivs centrerad kring olika aspekter av nanofysik, alltifrån materialvetenskap till bio- och kvantfysik till olika tillämpningar.

Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Till avdelningen hör Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

I över tio år har vår forskning kring endimensionella halvledarstrukturer, kallade nanotrådar (nanowires), legat i den internationella frontlinjen. Hittills har vår tyngdpunkt inom denna forskning legat inom tre områden: framställning av nanotrådar med epitaxi, grundläggande fysikaliska egenskaper studerade med transportfysik och optisk fysik, samt tillämpningar inom elektronik, optoelektronik och energisystem. Speciellt har nanotrådar med egenskaper för solceller studerats och nyligen har ett genombrott gjorts då tandemfunktionalitet i enkla fotovoltaiska trådar för första gången syntetiserats och karakteriserats. Trådarna har även identifierats som lovande för rymdapplikationer. I projektet som ingår som del i ett stort europeiskt samarbete kommer nanotrådsolcellerna utvecklas med avseende på just detta.

För mer information se Avdelningen för fasta tillståndets fysik och Nanovetenskap

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Projektets fokus är att, med utgångspunkt i grundläggande materialfysik vidareutveckla och förbättra syntes, processning och karakterisering av nanotrådsbaserade tandemsolceller. Trippelbandgapstrådar har nyligen demonstrerats och nu är utmaningen att realisera fungerande solceller som täcker kvadratcentimeter stora ytor och har hög verkningsgrad. Modellering visar att strukturen nu erhållen kan uppnå 47 % verkningsgrad vilket står kvar att visa. Nanotrådarna kan användas för flexibla supertunna solceller vilket kommer att studeras och utvecklas.

Du kommer att använda metalorganisk gasfasepitaxi, elektronmikroskopi, elektro-optisk karakterisering, litografi, atomlagerdeponering, och andra renrumsmetoder för tillverkning och karakterisering av nanotrådssolcellerna. Du kommer att bidra till ett EU beviljat forskningsprojekt för att etablera nanotrådssolceller i rymden och delta i regelbundna möte med andra internationella projektdeltagare som är beroende av våra prover för deras utveckling.

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet. 

För annonsen i sin helhet var god se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Livsmedelshygien

Ansök    Maj 17    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Avdelningen för livsmedel och läkemedel bedriver forskning och undervisning med relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher. Vi erbjuder en stark forskningsmiljö med god forskningsinfrastruktur inkluderat en enhet för utvärdering av livsmedel via humanförsök och pilothall för livsmedelsforskning. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030, framför allt hållbar konsumtion och produktion samt människors hälsa.

En viktig del av vår strategi är samarbete med industri, omgivande samhälle och andra forskargrupper både i Sverige och internationellt.Beskrivning av arbetsplatsen

Detta projekt är ett samarbetsprojekt mellan Avdelningen för livsmedel och läkemedel, PLE och Enheten för gastroenterologi, Institutionen för kliniska vetenskaper.

Positionen är placerad vid Avdelningen för livsmedel och läkemedel där forskning och utbildning utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund bedrivs, för att möta frågeställningar med relevans för samhället.

Du kommer att vara en del av forskningsgruppen livsmedelshygien som arbetar med metoder för identifiering av bakterier och klarlägger dessa bakteriers roll i livsmedel och för människors hälsa, med huvudsakliga forskningsområden inom tarmhälsa kopplat till livsmedel med hälsomervärden. Forskningen som bedrivits i gruppen har varit banbrytande inom utveckling av probiotika och gruppen har ett nära samarbete med sjukvård, industri och akademi. Undervisningen på avdelningen är knuten till specialiseringar och program inom livsmedel och läkemedel. 

Ämnesbeskrivning

Kandidaten kommer att antas till forskarutbildningsämnet Livsmedels- och Formuleringsteknik. Detta forskarutbildningsämne omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med relevans för livsmedels-och läkemedelsindustrin samt aspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället. Detta projekt kommer inriktas mot forskningsaspekten livsmedelshygien. 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Maten och dess innehåll av mikroorganismer påverkar tarmfloran och därmed vår hälsa. Detta är dock ett förhållandevis nytt forskningsområde med många kunskapsluckor. Som doktorand i livsmedelshygien kommer du, med hjälp av dina handledare, att planera och utföra experiment, med målsättningen att utöka kunskapen och förståelsen inom forskningsområdet. 

Arbetsuppgifterna innefattar att:
Genomföra humanstudier samt in vitro-studier med ett simulerat tarmsystem.
Optimera starterkulturer för fermentering av växtbaserade livsmedel.
Utvärdera hälsoeffekter av växtbaserade livsmedel, speciellt med avseende på tarmen och immunförsvaret.
Identifiera mikrofloran i humana prover samt i livsmedel med hjälp av PCR-baserade metoder såsom Sanger sekvensering, Next Generation Sequencing och bioinformatik.
Kvantifiera mikroorganismer via qPCR, flödescytometri och odling.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet för Livsmedels- och Formuleringsteknik uppfyller den som har:
minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 30 högskolepoäng i form av kurser på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskningsämnet, eller
specifik examen t ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevans för ämnesområdet.

För mer information besök https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:725993/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand vid Statistiska institutionen

Ansök    Maj 17    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet.

Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Vid Statistiska institutionen arbetar cirka 15 forskare, lärare, doktorander och övrig personal. Vi bedriver forskning inom flera områden: analys av högdimensionella data, Bayesianska metoder, spatial-temporala modeller, icke-gaussisk modellering, tillämpad forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen samt stokastiska modeller och beräkningsstatistik. Mer information hittar du på institutionens hemsida: http://www.stat.lu.se/forskning.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begra?nsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstja?nstgo?ring pa? statistiska institutionen Omfattningen av denna tja?nstgo?ring kan maximalt uppga? till 20 procent av full arbetstid.

Projektbeskrivning

Huvudområdet för detta projekt är att arbeta både teoretiskt och tillämpat med optimal design (design av experiment) och Gaussiska processer med tillämpningar inom epidemiologi. Huvudutredaren för projektet är biträdande professor Jonas Wallin. För mer information, besök https://stat-lu.github.io/PhdPos_2024/

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se http://staff.lusem.lu.se/phd-studies/phd-programmes.

Övriga krav

- MSc i matematik, statistik, datavetenskap, biostatistik eller fysik (behöver inte vara avslutad vid tidpunkten för ansökan).

Meriterande

- Viss erfarenhet av spatial statistik eller numerisk linjär algebra
- Viss erfarenhet av programmeringsfärdigheter (som Python, R eller C++).

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.

Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.

Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmågan som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier enligt Högskolaförordningen 5 kap 7 §.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online:
http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv.
- Curriculum Vitae.
- Betyg och examensbevis.
- Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
- I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.
- Referenser.

Lunds universitet välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämlikhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand inom klimatrisker och anpassning i mellanöstern

Ansök    Maj 17    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Klimatanpassning är grundläggande för att minska sårbarheten för klimatförändringarnas effekter, men enligt den senaste klimatrapporten (IPCC AR6) anpassar vi oss inte tillräckligt snabbt.

Mellanösternregionen kännetecknas av hårt klimat, frekvent torka, vattenbrist, översvämningar och stoftstormar, men regionen har fått begränsad uppmärksamhet inom forskningen när det gäller klimatanpassning. Delar av Mellanöstern kännetecknas också av utdragna konflikter, stora flyktinggrupper och bristfälliga samhällsstrukturer, samt ett beroende och produktion av fossila bränslen. På grund av denna politiska komplexitet och höga nivåer av mänsklig sårbarhet är det viktigt att kartlägga och förstå regionens utmaningar när det gäller exponering för klimatrisker, tillsammans med de potentiella anpassningsalternativen i olika skalor.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Projektet syftar till att fylla kunskapsluckor avseende klimatsårbarhet och klimatanpassning i Mellanöstern genom att använda naturgeografiska metoder (t.ex. geografiska informationssystem, fjärranalys) tillsammans med metoder från relevanta discipliner för att kartlägga klimatsårbarhet och studera befintliga anpassningsstrategier i regionen, med det långsiktiga målet att identifiera lämpliga anpassningsstrategier för framtiden.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap uppfyller den som har:

- En examen på avancerad nivå på minst 60 poäng eller motsvarande med naturgeografi och ekosystemvetenskap eller närliggande ämnen (t.ex. geomatik, miljövetenskap, geografi) som huvudämne (masterexamen eller motsvarande), inklusive ett examensarbete eller motsvarande på minst 30 poäng.
- Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Övriga krav:

- Högkvalitativt forskningsarbete (t.ex. magister- eller kandidatuppsats) som visar på en betydande potential som forskare inom området naturgeografi.
- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Erfarenhet av Geografiska Informationssystem (GIS)

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

- Erfarenhet av rumslig analys och jordobservation, inklusive kartering av klimatrisker.
- Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning som integrerar biofysiska, socioekonomiska och politiska aspekter.
- Erfarenhet av forskning om klimatrisker och anpassning.
- Kunskap om Mellanösternregionen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i bioinformatik och infektionsbiologi

Ansök    Maj 13    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av verksamheten och forskningsämnet

Vi söker en doktorand inom bioinformatik för att på heltid bedriva forskning inom området ”Data-driven life science (DDLS) ”med fokus på "Data driven epidemiology and biology of infection".

Tjänsten är belagd i Gemma Atkinsons forskargrupp vid Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds universitet. DDLS-projektet kommer ske i samarbete med Andrea Fossati, Karolinska Institutet, Stockholm. Projektet handlar om att identifiera profager i Escherichia coli genom och annotera funktionen hos deras gener med hjälp av AlphaFold.

För mer information om Atkinsons forskargrupp,https://atkinson-lab.com/

Mer om DDLS:

Datadriven smittspridning och infektionsbiologi omfattar forskning som kommer att förändra vår förståelse av patogener, deras interaktioner med värdorganismer och miljön, och hur de överförs i populationer. 

.SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för  datadriven livsvetenskap  (DDLS) har som mål att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige. Programmet har 3,1 miljarder SEK i finansiering  under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Under 2024 kommer DDLS forskarskola att lanseras via rekryteringen av 20 akademiska- och 7 industridoktorander. Under programmets gång kommer mer än 260 doktorander och 200 postdoktorer att vara en del av forskarskolan. För mer information, se https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/ .

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Projektet kommer att innebära utveckling av ”pipelines” för storskaliga sekvens- och strukturanalyser av bakteriers och bakteriofagers genom och proteom.

Kvalifikationer

- Krav för anställningen är:
Programmeringskunskaper i Python
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Erfarenhet av att använda och/eller utveckla bioinformatiska verktyg för att svara på biologiska frågeställningar
- Grundläggande kännedom om och intresse för bakteriofagbiologi
- Förmåga att självständigt konceptualisera, genomföra och slutföra forskningsprojekt
- Kreativitet och goda färdigheter i gruppsamarbete

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av att skapa ”pipelines” för användning på högpresterande datorkluster
- Kompetens i hantering av stora datasets

Stor vikt kommer att läggas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Som doktorand vid Lunds universitet är du både https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/utbildning-pa-forskarniva som student och https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/utbildning-pa-forskarniva/anstallningsvillkor-doktorander vilket ger flera förmåner. Läs mer om att vara antagen och anställd vid på universitetets webbplats.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Om anställningen

Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser gällande antagning till forskarstudier finns i 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100). Mer information finns på universitetets hemsida

Övrigt
För doktorander finns en särskild lönestege knuten till varje fakultet och lön sätts enligt aktuell lönestege.

Så här söker du

Inkludera följande dokument i din ansökan:

1 Ett följebrev (en sida) med följande avsnitt:

 Motivation (halv sida). Förklara ditt intresse för projektet, din motivation för att ansöka och vad du hoppas lära dig

Behörighet och erfarenhet (halv sida). Förklara hur du uppfyller behörighets- och kvalifikationskraven, beskriv dina tidigare relevanta erfarenheter och hur du kommer att bidra till forskargruppen.

2 CV (högst 2 sidor) med kontaktuppgifter till två referenser

3 Startdatum enligt överenskommelse.

För mer information, kontakta Gemma C. Atkinson [email protected].

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysik med inriktning mot experimentell nanotermodynamik

Ansök    Maj 17    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik och olika tillämpningar.

Avdelningen är en del av NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik och är värd för Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

NanoLund ligger i framkant av forskning inom kvanthalvledarkomponenter och nanoskala termoelektriska generatorer - nyligen demonstrerades kvantpricksbaserade termoelektriska generatorer med termoelektrisk energiomvandlingseffektivitet som närmar sig den fundamentala gränsen och samtidigt producerar ström. Dessa nya komponenter fungerar som en intressant plattform både för grundläggande nanotermodynamiska studier och tillämpningar för att utnyttja spillvärme i kvantteknik.

Denna specifika position fokuserar på att genomföra experimentella undersökningar av värmefluktuationer i nanoskala termoelektriska generatorer som ett sätt att demonstrera en energisk fördel med kvantsystem jämfört med deras klassiska motsvarigheter och vidare tillhandahålla proof-of-concept-grundarbete för värmehanteringssystem i kvantteknik där spillvärme som genereras under kvantoperationer kan omvandlas till användbar elektrisk energi.

För mer information var god se: Avdelningen för fasta tillståndets fysik, Nanovetenskap, Research protal, Nanolund

Arbetsuppgifter
Framställning av komponenter i Lund Nano Labs renrumsmiljö.
Transportmätningar vid låg temperatur och tidsupplösta brusmätningar.
Analys av mätresultaten för att få en förståelse för de underliggande fysikaliska fenomenen, inklusive programmering av analysskript.

Som doktorand i denna tjänst kommer du att få praktisk erfarenhet av framställning av kvantkomponenter inom Lund Nano Lab, utföra tidsupplösta lågtemperaturmätningar och utveckla en förståelse för den underliggande fysiken bakom komponenternas funktion. Du kommer att arbeta som en viktig medlem i forskargruppen och i samarbete med andra forskargrupper inom NanoLund. Arbetet ger en bra blandning av grundläggande fysikaliska koncept och ett teknikorienterat tankesätt för att bygga nya komponenter.

Syftet med doktorandprojektet är att studera effekterna av värmefluktuationer på transport i nanoskala termoelektriska generatorer. Dessutom kan tjänsten omfatta utveckling av olika andra komponentsarkitekturer för tillämpningar av energiutvinning i nanoskala. Doktoranden förväntas arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med de övriga parterna i projektet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket inbegriper deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:723382/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i industriell automation med fokus på elkraftsystem

Ansök    Maj 8    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Doktoranden ska vara anställd vid avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation, IEA.

IEA har ca 30 anställda och finns i det nyrenoverade M-huset på LTH campus i Lund. Forskningen vid IEA har temaområdena elkraftsystem, elektriska drivsystem och vattensystem, medan grundutbildning ges inom elkraftteknik och automation. LTHs profilområde ”Energiomställningen”  har sin koordinator på IEA, som även driver underområdet ”Elektrifiering”. All forskning vid IEA utförs i nära samverkan med industri och andra avnämare och syftar till ett hållbart samhälle i linje med EUs klimatmål och FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Konkret tillämpas vetenskapliga metoder för modellering, analys och reglering på system av industriellt relevant komplexitet och validering baseras på fältmätningar eller experiment i IEAs nya elkrafttekniska laboratorium. Forskningen inom elkraftsystem integrerar kraftsystemautomation, kraftsystemanalys, vindkraftsystem, elektriska maskiner och kraftelektronik. Doktorander i elkraftsystem uppmuntras att ta stort ansvar för sin forskning samt att engagera sig i samhällsfrågor  och bygga nätverk inom och utanför universitetsvärlden.

Mer om Avdelningen för Industriell elektroteknik och automation - iea.lth.se
Mer om LTH:s profilområde Energiomställningen - lth.se/energiomställningen/
Mer om doktorandernas engagemang i samhällsfrågor från NMT dagarna 2022 - urplay.se 
Ämnesbeskrivning

Utbyggd förnybar elproduktion och elektrifiering av transporter och industri är en central del av energiomställningen i samhället. En omedelbar följd är behovet av att hantera en kraftigt ökning av variabel förnybar elproduktion samt ny elförbrukning. Doktoranden kommer inledningsvis att arbeta i det treåriga projektet ”Tre aspekter av balansering – produktion, energilager och ny förbrukning” inom kompetenscentret SESBC (Swedish Electricity Storage and Balancing Centre). Projektet omfattar tre doktorander: en på IEA vid LTH, en på Avdelningen för elkraftteknik vid Chalmers och en på Avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet (UU). Femton av centrets företag är engagerade i projektet och ingår i referensgruppen, däribland Svenska Kraftnät, Vattenfall, Göteborg Energi och Hitachi Energy. De tre doktoranderna arbetar tillsammans, men främst med varsin aspekt av hur energilager bäst bidrar till framtidens elsystem:

Energilager i utbyggnad av elproduktion, elnät och elektrolys (LTH)
Energilager för systemtjänster (Chalmers)
Energilager för elproduktionsanläggningar (Uppsala)

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Teoretisk analys av mindre elkraftsystem;
Simulering av större elkraftsystem i exempelvis PowerFactory;
Presentation av resultat vid projektmöten, centrets möten och internationella konferenser;
Skrivande av artiklar för konferenser och tidskrifter samt avhandling;
Gemensamma delprojekt/aktiviteter för projektets doktorander;
Deltagande i kompetenscentrets doktorandnätverk och andra aktiviteter;
Undervisning inom grundutbildningen som övningsledare, laborationshandledare och handledare av examensarbeten. 
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för industriell automation uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För fullständig beskrivning se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:721877/


LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Teknisk mikrobiologi med inriktning metabolisk ingenjörskonst

Ansök    Maj 8    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för teknisk mikrobiologi är belägen vid Kemicentrum i Lund.

Kemicentrum erbjuder en mycket stimulerande forskningsmiljö, har en avancerad instrumentpark och ger utmärkta möjligheter till samarbete med forskare inom olika grenar av kemi. Dessutom ligger Kemicentrum mitt i sträckan från universitetsområdet i centrala Lund via Biomedicinskt centrum, LTH-campus, ut till MaxIV, ESS och Science Village i Brunnshög. Lunds universitet erbjuder fantastiska möjligheter att utveckla dina egna professionella och personliga intressen i en tvärvetenskaplig akademisk miljö som omfattar teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

En betydande del av forskningen vid avdelningen för teknisk mikrobiologi fokuserar på mikrobiell metabolism och precisionsfermentering. Här kommer du att utveckla nya metoder och funktionaliteter för hållbar mikrobiell produktion av olika kemiska föreningar med olika tillämpningar. Syntetisk biologi har blivit ett viktigt område för utveckling av nya och förbättrade mikrobiella och enzymatiska produktionssystem inom kemi, livsmedel, jordbruk, material och hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

Forskningsämnet teknisk mikrobiologi avser grundforskning och tillämpad forskning med tillämpningar inom livsmedels-, läkemedels-, kemi- och miljöteknikindustrin. Forskningen omfattar arbete inom utveckling av mikrobiella stammar, bioanalys, biokemi och fermenteringsteknik. Syntetisk biologi är av särskilt intresse, såsom modifiering av metabolismen av mikroorganismer i industriella processer. Det aktuella projektet fokuserar på utveckling av jäststammar för upptäckt och produktion av bioaktiva föreningar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer att fokusera på forskningsarbete med metabol teknologi (metabolic engineering) och jästsvampar för rekombinant produktion av bioaktiva naturprodukter. Du kommer att använda toppmoderna molekylärbiologiska metoder för att designa, konstruera och analysera jäststammar som har biosyntetiska vägar för produktion av målprodukter. Genredigeringsverktyg baserade på CRISPR/cas9 kommer att användas för att utföra genredigeringar, knockouts eller överuttryck, och för att introducera heterologa gener från olika källor. Förutom stamutveckling inkluderar projektet en betydande mängd kvantitativ fysiologisk analys av jästsvamparna med olika sorters odlingsutrustning från ml- till literskala. Flödescytometri och fluorescensmikroskopi kommer att användas inom projektet. Kemisk analys av metaboliter och målprodukter kommer att göras med olika tekniker, inklusive HPLC och masspektrometri. Du kommer att samarbeta med forskare både inom och utanför institutionen vid LU samt vid universitet och forskningsinstitut utomlands.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för teknisk mikrobiologi uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet (motsvarande biovetenskap), varav minst 15 högskolepoäng på avancerad samt ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå med inslag av tillämpade biovetenskaper.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorander i matematik med fokus på datorseende

Ansök    Maj 8    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsterna kommer att placeras på Avdelningen för datorseende och maskininlärning (CVML) vid Matematikcentrum.

Matematikcentrum är en institution som är ansluten till både den tekniska fakulteten (LTH) och den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Inom CVML finns flera disputerade forskare samt cirka 20 doktorander. Forskning inom området började på mitten av 1980-talet och omfattar för närvarande (i) Geometri och datorseende (inklusive analys av video, ljud, radio och radar-signaler), (ii) Medicinsk bildanalys, och (iii) Maskininlärning/artificiell intelligens. Gruppen har omfattande erfarenhet av grundforskning inom datorseende, maskininlärning och artificiell intelligens, samt en historia av att översätta sådana resultat till praktiska tillämpningar för slutanvändare. Doktoranden kommer att vara anställd vid CVML men kommer även vara en del av WASPs forskarskola.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för Sveriges industri och samhälle.

Läs mer här: Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

Mer information:  WASP Graduate School

Ämnesbeskrivning

Forskningsämnet är matematik och forskningsinriktningen är metoder för datorseende och maskininlärning. Utlysningen omfattar två projekt listade nedan. Ange i ansökan vilket eller vilka av projekten som du är intresserad av.

Matrisfaktorisering och optimering. Faktoriseringformuleringar är viktiga inom många tillämpningar. Deras förmåga att extrahera lågdimensionella modeller från observerade data är användbar för inom många områden som exempelvis datorseende och maskininlärning. Målet med projektet är att förstå under vilka förutsättningar detta är möjligt genom teoretiska studier av egenskaperna hos dessa formuleringar, samt att designa tillförlitliga och effektiva algoritmer för praktiska implementationer. En av de tillämpningar som vi kommer studera är det så kallade struktur-rörelse problemet. Här är målet att utifrån ett antal bilder på en scen (potentiellt innehållande dynamiska objekt) beräkna kamerans rörelse och samtidigt ta fram en 3D-modell av scenen.
Kontaktperson: Carl Olsson, [email protected]
Differentierbar neural akustik. Detta projekt handlar om 3D-karteringsmetoder som används för att möjliggöra lokalisering och navigering huvudsakligen med hjälp av ljud, men möjligen också med radio. Indata är till exempel ett antal ljudsignaler från vilka man beräknar 3D geometrin hos sändare, mottagare och akustiska egenskaper hos miljön. I forskningen utvecklar vi och använder ett stort antal tekniker för bland annat parameterskattning, optimering, maskininlärning och hämtar inspiration från de senaste resultaten inom datorseende och maskininlärning.
Kontaktperson: Kalle Åström, [email protected]

Avhandlingsarbetet inom båda projekten kommer att omfatta utveckling av nya metoder, teoretisk analys, algoritmdesign, planering och genomförande av experiment, insamling av data, författande av vetenskapliga artiklar samt presentation av resultat vid internationella konferenser.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Deltagande i forskarutbildningskurser.
Arbete inom något av de två forskningsprojekten, med ökande grad av självständig forskning.
Undervisning och annat institutionsarbete (max 20% av arbetstiden).

För annonsen i sin helhet se Lunds Universitets hemsida. 

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i växt-jord-interaktioner i arktisk tundra

Ansök    Maj 6    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kravprofil

I detta projekt söker vi en doktorand för att undersöka biotiska och abiotiska drivkrafter för förändringar i växternas rotegenskaper och hur dessa förändringar påverkar ekosystemets kol- och kvävecykler.

Baserat på den sammanställda databasen över växtrotegenskaper och litteratur kommer doktoranden att genomföra en metaanalys om sambanden mellan rotegenskaper och biotiska och abiotiska drivkrafter. Baserat på ett långsiktigt urval av rot- och kolflödesdatauppsättning, kommer doktoranden sedan utveckla en avancerad rotmodul i en individbaserad dynamisk global vegetationsmodell (LPJ-GUESS) för att korrekt representera rotdynamik i termer av koltilldelning, dynamisk rotfördelning och plastiska reaktioner för att utvinna näringsämnen och vatten för arktiska tundras ekosystem. Modellen kommer vidare att införlivas inom ramen för en regional jordsystemmodell för att dynamiskt nedskala framtida klimatscenarier och bedöma effekterna av biogeofysisk och biogeokemisk återkoppling till det regionala och globala klimatsystemet.

Arbetsuppgifter

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %). Studenten kommer att delta i fältarbetet minst två gånger under hela doktorandprojektperioden för att samla in jord- och växtprover. Han/hon kommer att utveckla och tillämpa den dynamiska vegetationsmodellen LPJ-GUESS, i nära samarbete med kollegor inom LPJ GUESS-modellering och arktiskt fältarbete.

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta modellutveckling, simuleringar och dataanalys, och leda skrivningen av referentgranskade artiklar, rapporter och resultat baserat på resultaten. Exakta ämnen och arbetsplaner kommer att överenskommas i diskussion med handledarna, med flexibilitet i enlighet med studentens intresse, men kommer att utvecklas i samband med doktorandprojektet, inklusive att säkerställa att relevanta projektmilstolpar och resultat uppnås. Deltagande i nationella och internationella möten och workshops relaterade till ovanstående förväntas, liksom att utföra relaterade administrations- och kommunikationsaktiviteter.

Kvalifikationer

- Kunskaper och färdigheter relevanta för examensarbetet och studieämnet, inklusive betyg;
- En bedömning av förmågan att arbeta självständigt och att formulera och angripa forskningsproblem;
- Skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska;
- Annan erfarenhet relevant för forskarutbildningen fokuserade på arktisk växtfysiologi, ekosystemmodellering och klimatförändringar;
- Nivå av ämneskunskaper relaterat till arktiskt kolkretslopp, kväves kretslopp och ekosystemdynamik;
- Erfarenhet av att driva en ekosystemmodell;
- Kvalitet och nivå på tidigare forskningsarbete;
- Avancerad nivå av att arbeta med Python/R/Matlab-språket.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen att ansöka!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i konsumtion, marknadsföring och detaljhandel

Ansök    Maj 3    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen vill stärka sin forskningsprofil inom konsumtion, marknadsföring och detaljhandel.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ska du i huvudsak ägna dig åt din egen forskarutbildning där ett självständigt
författande av en doktorsavhandling utgör den största delen. Institutionstjänstgöring med upp till 20 % av en heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden fa?r tillga?ng till en arbetsplats vid institutionen fo?r tja?nstevetenskap, Campus Helsingborg. Doktoranden ska vara närvarande på? institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön.

Behörighet

Studieplan och information om behörighet till forskarutbildningen i tjänstevetenskap finns på https://www.ses.lu.se/utbildning/forskarutbildning.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom samhällsvetenskap på avancerad nivå, till exempel inom huvudområden som service management, företagsekonomi, kulturgeografi eller sociologi, eller har förvärvat motsvarande kunskaper. Den sökande ska även ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Sökande kommer att rangordnas baserat på en samlad bedömning av kvaliteten på deras inlämnade examensprojekt och uppsatser, forskningsförslag, betyg från tidigare studier, relevant arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet. Eftersom doktorandstudier inom Tjänsteforskning är mycket krävande måste sökanden vara mycket motiverad och kunna arbeta självständigt under tidspress. Goda kunskaper i både skriftlig och talad engelska är också ett krav.

Följande kvalifikationer är meriterande:

Ett starkt intresse för frågor om konsumtion, marknadsföring eller detaljhandel dokumenterat genom tidigare arbete, exempelvis genom en examensuppsats.
Dokumenterad förmåga att självständigt, och i samarbete med andra, genomföra forskningsprojekt.
Tidigare erfarenhet av publicering.
Intresse att bidra till undervisning vid institutionen för tjänstevetenskap och att arbeta med studenter.

Ett begränsat antal sökande kommer att erbjudas möjlighet att genomföra ett skriftligt arbetsprov i antagningsprocessens slutskede samt kallas till intervju.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anso?kan ska inneha?lla (ofullsta?ndiga anso?kan kommer inte att beaktas):

ett introduktionsbrev pa? svenska eller engelska, omfattande max 1000 ord, som inneha?ller en kort presentation av dig som so?kande och dina meriter samt en kort beskrivning av varfo?r du a?r intresserad av forskarutbildningen i tja?nstevetenskap vid Lunds universitet,
ett kortfattat utkast till forskningsplan (research proposal) pa? svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser, inneha?llande en beskrivning av ett forskningsområde och forskningsproblem, syfte och mo?jliga forskningsfra?gor samt metod/er och en plan för studien,
en meritfo?rteckning pa? svenska eller engelska som visar beho?righet fo?r forskarutbildning i tja?nstevetenskap,
examensarbeten pa? svenska eller engelska pa? magister- eller masterniva? och (minst 15 ho?gskolepoa?ng) pa? avancerad niva? i service management eller a?mne som bedo?ms som likva?rdigt,
namn och kontaktuppgifter till tva? referenspersoner,
o?vriga handlingar som du o?nskar a?beropa som a?r relevanta fo?r ansta?llningen.

 Du kan bli ombedd att komplettera din ansökan med betyg inom 14 dagar efter sista ansökningsdag.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för tjänstevetenskap tillhör samhällsvetenskaplig fakultet och har verksamheten placerade vid Campus Helsingborg. Institutionen som funnits sedan år 2000 är en framgångsrik tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö.

Institutionen driver två kandidatprogram i service management. Vidare finns ett mastersprogram i service management med fem inriktningar: culture and creativity management, retail, supply chain service management, sustainable service management samt tourism. Undervisningsspråket på kandidatnivå är svenska, på mastersnivå engelska.

Forskningen vid institutionen tar sin utgångspunkt i aktuella samhällsproblem där tjänstesektorn är i fokus. Forskningen är organiserad i fem tvärvenskapliga teman: Hållbarhet, resurser och tjänster; management, organisering och arbete; turism, plats och mobilitet, konsumtion, marknadsföring och detaljhandel samt kulturella och kreativa näringar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorander i numerisk analys

Ansök    Maj 6    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. En lista på möjliga områden ges nedan. Slutligt val av projekt och handledare görs av doktoranden i samråd med institutionen.

Områden för doktorandprojekt
Utlysningen omfattar två projektområden inom några av institutionens specialområden och vi har för avsikt att tillsätta två doktorandtjänster. Områdena är listade alfabetiskt utan inbördes prioriteringsordning. Ange i ansökan vilket eller vilka ämnesområden som du är intresserad av. 

Ämnesområde 1: Design och analys av parallell-adaptiva högre ordningens finita element-lösare för flerfasflöde

Projektet handlar om numerisk analys och beräkningsmatematik. En konkurrenskraftig, fullt implicit, parallell och adaptiv lösare för flerfasflöde (t.ex. binär droppkollision) baserad på strukturbevarande metoder för Navier-Stokes-Cahn-Hilliard-ekvationerna ska designas, matematiskt analyseras och implementeras inom mjukvaraprojektet Distributed and Unified Numerics Environment (DUNE, https://dune-project.org). Implementeringen i DUNE kommer också att omfatta moderna hårdvaruacceleratorer som GPU:er. Tillämpning på relevanta testfall med ursprung inom röntgenbildexperiment med flera projektioner vid MAX IV är planerat. (Kontakt: Robert Klöfkorn)

Ämnesområde 2: Gaussisk process-approximation för partiella differentialekvationer

Detta projekt ligger i gränslandet mellan numerisk analys, osäkerhetskvantifiering och vetenskaplig maskininlärning. Gaussiska processer kommer att användas för att approximera lösningarna till parametriska partiella differentialekvationer med data, och deras approximationsegenskaper kommer att analyseras matematiskt och testas med numeriska experiment. Både feluppskattning och osäkerhetskvantifiering för denna datadrivna numeriska metod ska undersökas, och ansträngningar kommer att göras för att diskutera och utveckla strategier för att övervinna dimensionalitetens förbannelse när parametriseringen ligger i ett högdimensionellt rum. (Kontakt: Mengwu Guo)

Behörighet
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har 1. avlagt en examen på avancerad nivå 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Prefekt kan för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i numerisk analys har den som med godkänt resultat genomgått kurser om minst 60 högskolepoäng i matematiska ämnen på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng i numerisk analys. Ett examensarbete omfattande minst 30 högskolepoäng skall ingå. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom numerisk analys tas under beaktande.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter i numerisk analys, speciellt numeriska metoder för differentialekvationer och numerisk analys är ett krav.
För ämnesområde 1: Programmeringsfärdigheter, specifikt Python och C++ är stark meriterande. Erfarenhet med Linuxbaserade datorsystem och kunskap om mjukvarupaketet DUNE (https://dune-project.org) är meriterande.
För ämnesområde 2: Kunskaper inom osäkerhetskvantifiering, beräkningsstatistik och/eller maskininlärning är en stark merit.
Bedömd förmåga till självständigt tänkande och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Vänligen läs hela annonsen på nedanstående länk.

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:722914/Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i strukturbiologi

Ansök    Apr 29    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Till molekylär biofysik hör studiet av proteiners och nukleinsyrors struktur, dynamik och funktion med fysikaliska biokemiska metoder.

Avdelningen fokuserar främst på studier med röntgenkristallografi och kryo-elektronmikroskopi av proteiner för att bestämma deras struktur och studera deras interaktioner med andra molekyler. Studier som utfo?rs vid avdelningen fo?r biokemi och strukturbiologi fokuserar pa? ett antal proteiner och peptider av intresse för såväl grundläggande som tillämpad forskning, framförallt inom hälsa och bioteknik. Dessa underso?kningar inkluderar strukturell analys av proteiner och komplex mellan la?kemedel och sina receptorer.

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet omfattar strukturella studier av enzymfamiljen ribonukleotidreduktas och NrdR, deras associerade transkriptionsfaktor i bakterier. I synnerhet är vi intresserade av den lilla, evolutionärt rörliga nukleotidbindande domänen känd som ATP-konen i allosterisk reglering av enzymatisk aktivitet och transkription. Vi använder en kombination av strukturella och biofysikaliska tekniker, inklusive röntgenkristallografi, kryoelektronmikroskopi, småvinkelröntgenspridning, termofores etc. Projektet kommer även att involvera proteinproduktion i bakterier och upprening och kan komma att innefatta vissa NMR-studier.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för molekylär biofysik uppfyller den som har:

- minst 120 högskolepoäng från kemikurser, inklusive grundläggande kurser i biokemi eller cellbiologi
- varav minst 30 högskolepoäng från ett examensarbete på avancerad nivå inom fördjupningsområdet eller en närbesläktad inriktning.

Kraven på särskild behörighet kan även uppfyllas genom motsvarande program. Detta bedöms från fall till fall.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

Det är meriterande om den sökande har tillämpat experimentella strukturbiologiska tekniker i ett projekt på avancerad nivå motsvarande minst 30 hp (20 veckor) och är bekant med praktiska och beräkningsmässiga aspekter av ämnet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Startdatum 2024-09-01. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev m.m.)

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Energivetenskaper

Ansök    Apr 29    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Energivetenskaper - AdTherM med fokus på  energilagring och värmeåtervinning
Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är placerad på avdelningen för värmeöverföring vid institutionen för energivetenskap.

På avdelningen bedriver vi forskning och utbildning om energigenerering, omvandling, och användning i olika termomekaniska system där studiet av värmeöverföring, strömningsmekanik samt strukturdynamik spelar en viktig roll. I synnerhet nya material och tillverkningstekniker samt förbättrad förståelse för turbulent strömning, kemiskt reagerande strömning, och flerfasströmning är nyckeln till förbättrade värmeöverföringsmekanismer och effektivare användning av energi. Vid avdelningen arbetar cirka 30 kollegor, varav 20 doktorander. På internationell nivå samarbetar vi med universitet och institut i Europa, Asien, och Nordamerika. Våra lokaler finns i det nyrenoverade M-huset på LTH:s campus i Lund. 

Mer information om avdelningen för värmeöverföring(energy.lth.se) 

Ämnesbeskrivning

Det nyinrättade Vinnova kompetenscentret AdTherM (Advanced Computing for Sustainable Thermal Management in Industry) fokuserar mot analyser av termiska processer i industriella applikationer, inklusive termo- och elektrokemisk energiomvandlingsverksamhet, anställer 9 doktorander, 4 vid Lunds universitet, 3 i Luleå Tekniska högskolan, och 2 vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan.

AdTherMs sammanför ett spektrum av industriella teknologier med viktiga roller i hållbarhetsvärdekedjan och överbrygger klyftan mellan grundforskning och tillämpningar. De gemensamt identifierade huvudutmaningarna kommer att studeras genom att experiment, främst inom industrin, kombineras med modellutveckling och simuleringsstudier, främst inom akademin. Validering kommer att fastställa modelleringsnoggrannheten och sedan kommer modellerna att appliceras på industriellt relevanta problem för att lösa eller analysera dessa. De flesta utmaningarna för industrin inom detta område är generiska och bygger på samma fysiska mekanismer. AdTherM, som en plattform, är centrerad kring de modeller och metoder som används för att utvärdera, analysera och utveckla termiska industriella system. AdTherMs mål är att genom teoretiska och numeriska modeller skapa en kunskapsbaserad utvecklings- och designprocess för nästa generations teknologier för hållbar energiomvandling, värmehantering och energiåtervinning. Målet är att bygga kompetens och kunskap genom ett internationellt erkänt centrum. Resultaten i form av ökad kunskap och förbättrade modeller kommer att kunna användas av industrin för att förbättra sina tillverkningsprocesser och produkter som möjliggör ökad innovation.

Projektbeskrivning

Det finns ett behov av att utveckla ett verktyg för att underlätta beslutsfattandet om energioptimering baserat på nyckeltal för exergi. Så, med utgångspunkt i en processdesignsimulering som liknar industriella produktionslinjer (digital tvilling) kommer de potentiella värmekällorna eller sänkorna att identifieras. Denna simulering av processdesign behöver vara visuell och inkludera både stationära förhållanden och dynamiska förhållanden för simuleringar av processdesign. När potentiella spillvärmeresurser har identifierats kommer förbättringar av värmeåtervinningen kommer att föreslås. Dessa förutspådda förbättringar kommer att baseras på energioptimering av tillgängliga innovativa industriella förslag som har verifierats, till exempel genom att inkludera värmepumpar eller solenergi. Teknoekonomisk analys kommer att ingå för att bekräfta de förbättringar som behövs. Möjliga programvaror, företrädesvis öppen källkod, kommer att väljas av studenten i samarbete med de deltagande industripartnerna.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet
examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För annonsen i sin helhet vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:720740/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Molekylär Kardiologi

Ansök    Apr 30    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen, som leds av docent Olof Gidlöf, har en utpräglat translationell profil med inriktning mot hjärtsjukdom.

Forskningen fokuserar särskilt på epigenetisk och transkriptionell kartläggning av patofysiologiska mekanismer i det sviktande hjärtat, med syfte att identifiera nya möjliga mål för terapier. Arbetet kommer att bedrivas som en del av en större forskningsmiljö som innefattar forskargrupper vid Lunds och Göteborgs Universitet (samt motsvarande universitetssjukhus) och inkluderar prekliniska och kliniska doktorander, bioinformatiker samt postdoktorala och seniora forskare. Forskningen bygger också på extensiva nationella och internationella samarbeten.

Inom forskargruppen strävar vi efter att bedriva excellent forskning på internationell nivå men värnar också om att upprätthålla en god arbetsmiljö som präglas av respekt och hänsyn och där vi strävar efter att alla ska känna sig delaktiga, stimulerade och stöttade.

Forskargruppen söker nu en engagerad, nyfiken och driven kandidat för ett forskarutbildningsprojekt. Projektet handlar om patofysiologiska mekanismer i det åldrande hjärtat, hur dessa bidrar till hjärtsjukdom och hur de kan påverkas terapeutiskt. Anställningen är på heltid under 48 månader. Föreslaget tillträdesdatum är 1 juni 2024 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet  https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna kommer att utföras inom ramen för forskarutbildning i projektet ” Identification and targeting of cardiac hallmarks of aging for prevention of heart degeneration and disease” och inkluderar inläsning av relevant litteratur; planering, utförande och analys av experiment in vitro och in vivo; inhämtning och analys av kliniska prover samt viss bioinformatik. Syftet är att studera effekten av åldrande på hjärtats celler, med särskilt fokus på kopplingen mellan transkriptomik, genetik och hjärtmuskelcellbiologi. Resultaten förväntas ligga till grund för en doktorsavhandling.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- Sökanden ska ha Universitets- eller högskoleexamen alternativt motsvarande utländsk utbildning i medicin, biomedicin eller molekylärbiologi
- Erfarenhet av cell- och molekylärbiologiskt arbete
- Erfarenhet av arbete med försöksdjur
- Stort engagemang, samarbetsförmåga och vetenskaplig nyfikenhet

Meriterande är:

- Cellisolering från hjärta med s.k. Langendorff-perfusion
- Ekokardiografi på möss
- Kontraktilitetsanalys av hjärtmuskelceller
- God kommunikationsförmåga

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV och examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa. Minst två referenser med fullständiga kontaktuppgifter.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med fokus på MR-fysik

Ansök    Apr 26    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för medicinsk strålningsfysik bedriver forskning och utbildning inom joniserande och icke-joniserande strålning, och dess användning främst inom medicinska tillämpningar.

De viktigaste områdena är magnetisk resonanstomografi (MRI), strålbehandling, röntgenfysik och nukleärmedicin.

Forskningsgruppen för MR fysik (https://www.msf.lu.se/research/mr-physics-group) arbetar med forskning och utveckling av teori och teknik för MRI. Fokus ligger på utveckling av nya tekniker för bedömning av funktionell information relaterad till perfusion, diffusion, kortikal aktivering/fMRI, flöde, CEST samt kvantitativ MRI.

Beskrivning
Diffusions-MRI (dMRI) mäter egenskaper hos vävnadens mikrostruktur genom att studera vattenmolekylernas slumpmässiga rörelser. I tät vävnad är diffusionen långsam, medan den verkar vara snabbare i lösare vävnad. Diffusions-MRI kan därför upptäcka cancer som gör att vävnaden blir onormalt tät. Tyvärr har nuvarande dMRI-metoder dålig klinisk prestanda. Denna brist kan åtgärdas genom att utföra specialiserad diffusionskodning och därigenom lära sig mer om vävnadens mikrostruktur. Till exempel strävar vi efter att särskilja egenskaper som celldensitet, cellform, cellstorlek, blodvolym och cellmembranpermeabilitet. Dessa parametrar kan sedan användas som biomarkörer för att förbättra diagnostik och övervakning av sjukdomar.

Arbetsuppgift
Huvuduppgiften är att inom MR-fysikgruppen arbeta med utveckling av prostatacancerdiagnostik och strålbehandlingsövervakning i både klinisk och preklinisk miljö. Vi kommer att sträva efter att kartlägga vävnadsmikrostruktur och koppla den till kliniskt relevanta biomarkörer. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra tekniska metoder, vilket innebär att arbetet kan innefatta bildrekonstruktion, maskininlärning och programmering av själva MRI-systemet. Forskargruppen har ett stort internationellt samarbetsnätverk, vilket innebär att resor för planering och genomförande av olika framtida samarbetsprojekt kommer att uppmuntras.

Behörighet
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i medicinsk strålningsfysik har den som har något av följande:

- avlagt sjukhusfysikerexamen, alternativt motsvarande utländsk examen
- fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng) och inom denna utbildning genomgått kurser som till minst 60 högskolepoäng har direkt relevans för doktorandens utbildning på forskarnivå samt genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Övriga krav:

- Förmåga att kommunicera väl på talad och skriftlig engelska, till en standard som gör det möjligt att skriva vetenskapliga publikationer.
- Innehavaren av denna tjänst skall ha förmåga och vilja att undervisa, som en del av institutionstjänstgöringen.

Meriterande:

- Kunskaper om MR-fysik
- Kunskaper om strålterapi
- Kunskaper om diffusions-MRI
- Kunskaper om superupplösningsmetoder
- Fullgjort examensarbete med inriktning mot diffusions- och/eller superupplösnings-MRI eller liknande
- Kunskaper i olika programmeringsspråk så som Matlab, C++ eller Python
- Förmåga att arbeta självständigt och att samarbeta med kollegor med olika bakgrund

Antagning till utbildning på forskarnivå baseras främst på den utvärderade förmågan hos studenten att fullfölja och dra nytta av sådana studier.

Anställningen av doktorander regleras i förordning SFS 1998:80. Endast den som är eller har antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Vid anställning som doktorand ska förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå beaktas. Förutom att ägna sig åt sina studier kan den som anställs som doktorand åläggas att arbeta högst 20% med utbildningsuppgifter, forskning och administration, i enlighet med särskilda föreskrifter i högskoleförordningen, och anställningen förlängs i sådana fall med motsvarande tid.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.
Önskat startdatum: enligt överenskommelse dock senast 1 september 2024. 

Ansökan
Ansökan ska göras online. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Ansökan skall innehålla följande:

- CV
- Ett kort personligt brev som beskriver hur kandidaten uppfyller krav och meriter angivna i annonsen
- En kopia av examensarbetet på 30 högskoleprov (eller motsvarande)
- Uppgifter till 2 referenspersoner 
- Kopior av intyg och handlingar som sökanden önskar göra anspråk på.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Energivetenskaper

Ansök    Apr 29    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Energivetenskaper med fokus på modellering av värmeöverföring i reagerande strömning
Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är placerad på avdelningen för värmeöverföring vid institutionen för energivetenskap.

På avdelningen bedriver vi forskning och utbildning om energigenerering, omvandling, och användning i olika termomekaniska system där studiet av värmeöverföring, strömningsmekanik samt strukturdynamik spelar en viktig roll. I synnerhet nya material och tillverkningstekniker samt förbättrad förståelse för turbulent strömning, kemiskt reagerande strömning, och flerfasströmning är nyckeln till förbättrade värmeöverföringsmekanismer och effektivare användning av energi. Vid avdelningen arbetar cirka 30 kollegor, varav 20 doktorander. På internationell nivå samarbetar vi med universitet och institut i Europa, Asien, och Nordamerika. Våra lokaler finns i det nyrenoverade M-huset på LTH:s campus i Lund. 

Mer information om divisionen för värmeöverföring(energy.lth.se) 

Ämnesbeskrivning

Det nyinrättade Vinnova kompetenscentret AdTherM (Advanced Computing for Sustainable Thermal Management in Industry) fokuserar mot analyser av termiska processer i industriella applikationer, inklusive termo- och elektrokemisk energiomvandlingsverksamhet, anställer 9 doktorander, 4 vid Lunds universitet, 3 i Luleå Tekniska högskolan, och 2 vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan.

AdTherMs sammanför ett spektrum av industriella teknologier med viktiga roller i hållbarhetsvärdekedjan, och överbrygger klyftan mellan grundforskning och tillämpningar. De gemensamt identifierade huvudutmaningarna kommer att studeras genom att experiment, främst inom industrin, kombineras med modellutveckling och simuleringsstudier, främst inom akademin. Validering kommer att fastställa modelleringsnoggrannheten och sedan kommer modellerna att appliceras på industriellt relevanta problem för att lösa eller analysera dessa. De flesta utmaningarna för industrin inom detta område är generiska och bygger på samma fysiska mekanismer. AdTherM, som en plattform, är centrerad kring de modeller och metoder som används för att utvärdera, analysera och utveckla termiska industriella system. AdTherMs mål är att genom teoretiska och numeriska modeller skapa en kunskapsbaserad utvecklings- och designprocess för nästa generations teknologier för hållbar energiomvandling, värmehantering och energiåtervinning. Målet är att bygga kompetens och kunskap genom ett internationellt erkänt centrum. Resultaten i form av ökad kunskap och förbättrade modeller kommer att kunna användas av industrin för att förbättra sina tillverkningsprocesser och produkter som möjliggör ökad innovation.

Projektbeskrivning

För förbättrad hållbarhet behöver termiska belastningar från förbränning av nya bränslen (t.ex. väte), i energilagringssystem under utveckling (t.ex. batterier) och i andra industriella system och processer förstås och hanteras bättre. Särskilda utmaningar uppstår när dessa värmebelastningar uppstår i reaktiva flöden och som en del av en transient process. Syftet med detta arbete är att undersöka reagerande flöde i samband med värmeledning och värmestrålning med hjälp av numeriska simuleringsmodeller med hög kvalitet i relevanta konfigurationer. En metodik skall utvecklas för att analysera sådana flödessituationer som bör vara tillämpliga på, men inte begränsat till, gasturbinbrännare och batteribränder. Det numeriska simuleringsarbetet kommer att stödjas av experiment som utförs t.ex. på Siemens Energy AB och Northvolt Systems AB. Dessa kommer att fungera som en grund för att utveckla metoden och för validering.

Fokus för arbetet kommer att vara upprättandet av en metodik för kopplade simuleringar av reagerande flöde med konjugerad värmeöverföring och strålning. Mer eller mindre etablerade metoder finns redan för dessa processer var för sig, men här är målet att kombinera dem i samma simulering och tillämpa på praktiska industriella problem som är mer komplexa än vanliga akademiska problem.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen innefattar följande:

Förbättra förståelsen för värmeöverföring i system som involverar kemiskt reaktiv strömning, såsom förbränning i gasturbinbrännare och batteribränder.
Utföra och validera komplexa simuleringar med delmodeller för konjugerad värmeöverföring, kemiska reaktioner, turbulens och strålning.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:720746/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i Energivetenskaper

Ansök    Apr 29    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Energivetenskaper - AdTherM med fokus på modellering av elektrolysörer
Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandtjänsten är placerad på avdelningen för värmeöverföring vid institutionen för energivetenskap.

På avdelningen bedriver vi forskning och utbildning om energigenerering, omvandling, och användning i olika termomekaniska system där studiet av värmeöverföring, strömningsmekanik samt strukturdynamik spelar en viktig roll. I synnerhet nya material och tillverkningstekniker samt förbättrad förståelse för turbulent strömning, kemiskt reagerande strömning, och flerfasströmning är nyckeln till förbättrade värmeöverföringsmekanismer och effektivare användning av energi. Vid avdelningen arbetar cirka 30 kollegor, varav 20 doktorander. På internationell nivå samarbetar vi med universitet och institut i Europa, Asien, och Nordamerika. Våra lokaler finns i det nyrenoverade M-huset på LTH:s campus i Lund. 

Mer information om avdelningen för värmeöverföring(energy.lth.se) 

Ämnesbeskrivning

Det nyinrättade Vinnova kompetenscentret AdTherM (Advanced Computing for Sustainable Thermal Management in Industry) fokuserar mot analyser av termiska processer i industriella applikationer, inklusive termo- och elektrokemisk energiomvandlingsverksamhet, anställer 9 doktorander, 4 vid Lunds universitet, 3 i Luleå Tekniska högskolan, och 2 vid KTH – Kungliga Tekniska Högskolan.

AdTherMs sammanför ett spektrum av industriella teknologier med viktiga roller i hållbarhetsvärdekedjan, och överbrygger klyftan mellan grundforskning och tillämpningar. De gemensamt identifierade huvudutmaningarna kommer att studeras genom att experiment, främst inom industrin, kombineras med modellutveckling och simuleringsstudier, främst inom akademin. Validering kommer att fastställa modelleringsnoggrannheten och sedan kommer modellerna att appliceras på industriellt relevanta problem för att lösa eller analysera dessa. De flesta utmaningarna för industrin inom detta område är generiska och bygger på samma fysiska mekanismer. AdTherM, som en plattform, är centrerad kring de modeller och metoder som används för att utvärdera, analysera och utveckla termiska industriella system. AdTherMs mål är att genom teoretiska och numeriska modeller skapa en kunskapsbaserad utvecklings- och designprocess för nästa generations teknologier för hållbar energiomvandling, värmehantering och energiåtervinning. Målet är att bygga kompetens och kunskap genom ett internationellt erkänt centrum. Resultaten i form av ökad kunskap och förbättrade modeller kommer att kunna användas av industrin för att förbättra sina tillverkningsprocesser och produkter som möjliggör ökad innovation.

Projektbeskrivning

För att bättre förstå tvåfasflödet mellan plattorna i en elektrolyscell (med avseende på strömning, tryck och temperatur), med början i alkaliska celler, inklusive kopplingen mellan gasdiffusionsskikt (GDL) och kanaler/strömningsplattor. För att undvika torra områden på membranet/membranet, och för att utjämna driftstemperaturen.

Modeller som ska valideras för industriella tester, vilket för närvarande byggs hos Alfa Laval Technologies AB i Lund.
Observera att minimering av tryckfluktuationer är viktigt för säkerheten (att undvika trycktoppar) och för att undvika torra områden samt nyckeln till att kunna konstruera långa stackar, d.v.s. med många plattor.

För att skapa elektrolysplattor som bättre fördelar flödet och effektivt kan ta bort överskottsvärme. Iterativt tillvägagångssätt med plattdesign, test och modellering.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningen innefattar

Modellering av värmeöverföring i dynamisk/variabel drift när den är kopplad till intermittenta energikällor.
Modellering av elektrolyssystem i systemskala, t.ex. där elektrolysören är en komponent i ett större industriellt system.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:720731/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand inom hälsovetenskaper med inriktning mot psykisk hälsa

Ansök    Apr 25    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av forskargruppen
Forskargruppen Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet (PAD) är förlagd vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och leds av Professor Ulrika Bejerholm.

Gruppen har sin arbetsplats i den nya forskningsmiljön Forum Medicum. I forskargruppen arbetar både seniora och juniora forskare från olika yrkesområden som tex. arbetsterapi och folkhälsovetenskap. Forskargruppen är en del av det nationella forskningsnätverket CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) och forskningsprogrammet UserInvolve (Forte). Uppdraget för den tvärprofessionella forskargruppen PAD omfattar utbildning, forskning och kunskapsspridning till det omgivande samhället. PAD strävar efter en tillitsfull och personlig arbetsmiljö som främjar gemenskap. Forskargruppen har gedigen erfarenhet av grundforskning om livsvillkor för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, preventiva- och återhämtningsinriktade insatser samt implementeringsforskning, med fokus på både brukarinflytande och praktikrelevans. Läs mer om https://portal.research.lu.se/sv/organisations/mental-health-activity-and-participation och https://portal.research.lu.se/sv/organisations/mental-health-activity-and-participation. 

Vi söker nu en doktorand inom hälsovetenskap inriktning psykisk hälsa.
Doktorandanställningen är placerad i forskargruppen Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet (PAD) vid institutionen för hälsovetenskaper, medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som doktorand kommer du att delta i forskningsstudier för att uppnå en doktorsexamen. Doktorandprojektet fokuserar på att tillsammans med unga vuxna samproducera, implementera och utvärdera en digital e-hälsolösning för psykisk hälsa och kamratstöd för unga vuxna i Sverige. Du kommer att arbeta i team tillsammans med dina handledare samt forskare från flera universitet både i Sverige och internationellt, unga vuxna, It-företag, samt andra viktiga aktörer inom sjukvård och i samhället. Dina arbetsuppgifter inkluderar obligatoriska doktorandkurser, att skriva en avhandling på engelska samt planera och genomföra minst fyra delstudier inklusive datainsamling och analys. Med stöd av handledare kommer du att medverka i planeringen och genomförande av respektive delstudie. Att ge och ta emot vetenskaplig kritik är en central del av forskarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med unga vuxna och andra viktiga aktörer. Du förväntas ge muntliga presentationer såväl inom som utanför forskarsamhället på svenska och engelska. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet skall avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för forskarutbildningen. I detta avseende krävs grundläggande utbildning inom hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi, psykisk hälsa eller likvärdig inriktning som anses vara relevant för doktorandprojektet.

Läs mer om "https://www.medicin.lu.se/forskning/utbilda-dig-pa-forskarniva". 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:
• Arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk verksamhet/psykisk ohälsa
• God datorvana
• Goda kunskaper i talad och skriven svenska eller annat skandinaviskt språk
• Goda kunskaper i talad och skriven engelska

Meriterande för anställningen är:
• Erfarenhet av och kunskap om e-hälsolösningar
• Erfarenhet av egen psykisk ohälsa eller som anhörig
• Erfarenhet av värdegrundsarbete där psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet står i fokus 
• Det är särskilt meriterande med tidigare erfarenhet av vetenskaplig publicering
• Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom självständighet, initiativ- samt samarbetsförmåga

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev och/eller vetenskaplig text). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

 

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

MSCA-Doktorand i livsmedel och läkemedel

Ansök    Apr 17    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Avdelningen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik och är en del av Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE). Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.

Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.

Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på avdelningen.Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) omfattar ett brett spektrum av industriellt relevanta forskningsområden, inklusive exempelvis växtbaserade köttanaloger, koldioxidinfångning samt formulering av biologiska läkemedel.

Tjänsten är en gemensam tjänst mellan Livsmedelsbioprocess-gruppen och Membran-gruppen vid institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap. Livsmedelsbioprocess-gruppen är en av de ledande grupperna i Sverige och valorisering av växtbaserade proteiner är ett av gruppens nyckelforskningsområden, medan Membran-gruppen är den mest etablerade membranforskningsgruppen i Sverige och har med MemLab – Forsknings- och utvecklingscenter för industriell membranprocess – en utmärkt infrastruktur för att utveckla och optimera membranprocesser från labb till pilotskala.

Projektet är en del av Horizon Europe Marie Sk?odowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks 2022 Mem-Fast - Membranes as Enablers for Future Biorefineries: from Fabrication to Advanced Separation Technologies.

Ämnesbeskrivning


Projektet kommer att fokusera på reduktion av fytinsyra och extraktion samt koncentrering av proteiner från oljefröpresskaka (raps och hampa) och havrefiberrester genom membranfiltrering. Oljefröpresskaka är en biprodukt från produktion av vegetabilisk olja och havrefiberrester är en biprodukt  från havredrycksproduktion. För närvarande begränsar höga fytinsyrakoncentrationer användningen av biströmmarna, t.ex. inom livsmedelsindustrin, eftersom fytinsyra korsbinder med mineraler, med speciellt hög affinitet för järn, och  därför kan höga koncentrationer av fytinsyra orsaka järnbrist hos konsumenterna. Projektet kommer att kombinera membranprocesser med milda proteinextraktionsmetoder för att minska fytinsyrahalten. Ultrafiltrering med diafiltrering kommer att användas för att koncentrera och rena proteinet, medan omvänd osmos kommer att användas för att koncentrera fytinsyran. Vidare kommer FO membran och elektrodialys att utforskas som koncentrations- och reningsalternativ. Det proteinrika retentatet kommer att testas för extrudering till köttanaloger, medan avskild, koncentrerad, och renad fytinsyra har stor potential som råvara för tandvårds- och läkemedelsindustrin.

Arbetsuppgifter

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kommer även att innefatta undervisning och andra institutionsbaserade uppgifter (högst 10%).

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna:
Litteraturstudie av tillgänglig vetenskaplig litteratur om forskningsämnet och samanställning i en rapport/artikel.
Definiera processparametrarna för avlägsnande och återvinning av fytinsyra och proteiner från oljefröpresskaka.
Optimering av membranförhållandena för proteinåtervinning och rening.
Integrera membranprocesser i den nuvarande proteinåtervinningsprocessen i pilotskala.
Utvärdera bearbetningsstrategi med avseende på fytinsyrareduktion.
Bedöma effekten av membranprocesser via textur och smak av köttanaloger.

För mer information, följ denna länk https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:719184/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i biologi med inriktning AI och mikrobiell kriminalteknik

Ansök    Apr 22    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
OBS för fullständig annonstext, besök LU:s hemsida (länk till höger på denna sida).

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Nästa generations sekvensering har revolutionerat områdena mikrobiom och kriminalteknik, vilket gör det möjligt för oss att ta itu med nya frågor, såsom förhållandet mellan mikrobiomer och geografi och dess potentiella tillämpningar för kriminaltekniska undersökningar, vilket är ämnet för detta projekt.

Vi är på jakt efter att svara på spännande frågor som: Kan vi spåra ett föremål eller en person till en brottsplats med hjälp av bakteriella signaturer? Kan vi hitta gisslan genom att spåra deras bakteriespår? Vårt samarbete med Nationellt forensiskt centrum kommer att tillåta oss att tillämpa våra banbrytande verktyg på verkliga fall och göra en verklig inverkan på samhället.

Du att ingå i två prestigefyllda konsortier: MetaSUB-konsortiet och det europeiska MSCA-programmet dedikerat till kriminalteknik. Det här är din chans att ligga i framkant av banbrytande forskning, tänja på vetenskapens gränser och göra en verklig skillnad i kriminalteknikens värld.

Vi söker en utmärkt doktorand som är intresserad av att bedriva forskning i världsklass vid ett ledande laboratorium. Positionen är lämplig för någon som är utbildad inom teknik, datavetenskap och beräkningsbiologi och har en stark kvantitativ bakgrund. Kandidater bör ha gedigna datorkunskaper, åtminstone i Python och R. Kandidater förväntas också ha en gedigen grund i matematik/statistik. Kandidaten kommer att arbeta tillsammans med Dr. Eran Elhaik och experter för att utveckla kriminaltekniska verktyg.

Detta är ett multidisciplinärt projekt som involverar programmering, modellering och fälttester. Du kommer att utveckla och tillämpa toppmoderna mikrobiella kriminaltekniska verktyg och publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter. I projektet ingår samarbeten med forskare inom andra discipliner inom kriminalteknik. Du kommer även att delta i den dagliga verksamheten på MCBU-enheten.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

MSc i biostatistik, beräkningsbiologi, datavetenskap, statistik, teknik, eller liknande område.
Kandidaten måste ha praktisk erfarenhet big data eller maskininlärningsmetoder.
Kandidaten måste veta hur man programmerar i Python och R.
Kandidaten ska vara driven med god förmåga att arbeta självständigt samt i grupp.
Kandidaten ska ha goda pedagogiska färdigheter.
Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift.

Det är meriterande om kandidaten har:

Erfarenhet av databehandling, statistisk beräkning och scripting i Javascript, C++ samt MS Office Tools.
Utbildning eller erfarenhet av maskininlärning
Erfarenhet av mikrobiologi eller kriminalteknik

Speciella krav

Eftersom denna tjänst är finansierad av Horizon Europan Research & Innovation-programmet finns det flera ytterligare krav på rörlighet.

Du FÅR INTE ha en doktorsexamen.
Du ska INTE ha någon bosättning eller huvudverksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 36 månaderna före rekryteringsdatumet.
Du kan vara av vilken nationalitet som helst, sålänge du uppfyller punkten ovan angående bosättning eller huvudverksamhet.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopior av betyg, uppgifter till referenser, 2 rekommendationsbrev etcetera. 
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i posttillväxt företagande och tillräcklighet

Ansök    Apr 15    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Internationella Miljöinstitutet är en internationell enhet inom Lunds universitet med ca 50 medarbetare från mer än 15 länder.

Vi driver två internationella mastersprogram med studenter från hela världen och samarbetar med andra forskare i nationella såväl som internationella forskningsprojekt. Mer information finns på institutets hemsida, www.iiiee.lu.se. Institutets arbetsspråk är engelska.

Beskrivning av ämnet

Doktoranden kommer att arbeta i ett mång- och tvärvetenskapligt team med forskningsprojekt relaterade till tillräcklighet, posttillväxtföretagande och hållbar konsumtion. Särskilt fokus kommer att ligga på att utforska rollen för vinstdrivande och icke-vinstdrivande företag i en posttillväxtekonomi. I en posttillväxtekonomi uppnås och upprätthålls acceptabla nivåer av välbefinnande inom planetens gränser, oavsett om BNP växer eller inte. Eftersom många industrialiserade ekonomier redan har upplevt en avmattning av den ekonomiska tillväxten med negativa konsekvenser för välbefinnandet, finns det en växande enighet om att vi måste förbereda oss för en minskning av tillväxttakten. Posttillväxtforskarna efterlyser kunskap om hur samhällen kan "sakta ner genom design, inte katastrof". Posttillväxtperspektivet ifrågasätter företagens arbetssätt, vars syfte traditionellt har varit att maximera välståndet för ägare och investerare. Företagens roll i en tillväxtoberoende ekonomi har dock inte undersökts systematiskt.

Den forskning som doktoranden kommer att bidra till syftar till att undersöka tre forskningsfrågor:

Hur har posttillväxtekonomin och företagens roll i den konceptualiserats? Hur kan posttillväxtaffärsmodeller operationaliseras och deras hållbarhetspotential bedömas? Vilka institutionella förändringar som kan stödja organisationer i en övergång till en posttillväxt ekonomi?

Doktoranden kommer att bidra till att utveckla en ny tvärvetenskaplig forskningsagenda om posttillväxtaffärsmodeller, och främja konceptuell och empirisk förståelse av deras arkitektur, hållbarhetspotential och institutionella förutsättningar. Specifikt kommer det att bidra till att utveckla och operationalisera principerna för en posttillväxtekonomi i samband med affärsmodeller, utveckla en katalog över posttillväxtaffärsmodeller från Sverige, WEGo-länderna inklusive Wales, Finland, Nya Zeeland, Skottland, Island och Kanada och Europeiska Unionen, och utforma en typologi av institutionella förutsättningar som stödjer företagsomställning till en posttillväxtekonomi. Doktoranden kommer också att bidra till påverkans- och kommunikationsaktiviteter under hela projektet.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets hemsida om att vara anställd vid Lunds universitet: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

Doktoranders huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan också inkludera undervisning och andra avdelningsuppgifter (högst 20%).

I tjänsten ingår att bedriva tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet, publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter, ge rekommendationer till samhällsaktörer, stödja utvecklingen av användarorienterade resultat samt organisera och delta i projektrelaterade evenemang. Doktorandens särskilda uppgifter omfattar följande:

genomföra litteraturgenomgångar kring posttillväxtekonomi och tillräcklighet utveckla ett nytt ramverk för att operationalisera posttillväxtprinciper i samband med affärsmodeller, ett bedömningsverktyg för att urskilja hållbarhetspotentialen hos posttillväxtaffärsmodeller och/eller typologi av institutionella förutsättningar som stöder företagsomställning till en posttillväxtekonomi; genomföra snap-shot och nestade fallstudier av posttillväxt- och tillräcklighetsorienterade affärsmodeller i falländerna (inklusive insamling av fältdata och utveckling av material för databasen); bidra till planering och genomförandet av Delphi-studien med experter, workshoppar med intressenter, policyanalys samt visions- och backcastingarbete; delta i Mobile Research Labs som omfattar analys av empiriska data som insamlats genom intervjuer, besök, deltagande observation och processer för intressentengagemang; bidra till en redigerad volym om posttillväxtaffärsmodeller och institutionella förändringar; stödja utvecklingen av användarorienterade resultat, inklusive databasen av posttillväxtaffärsmodeller, policyrekommendationer och sociala medier kanaler; bidra till att sprida forskningsresultat över hela världen med kurerat material som lämpar sig för en öppen onlinekurs.

Tjänsten förutsätter aktivt samarbete och gemensamt kunskapsskapande med olika intressenter och organisationer inom och utanför projektet, inklusive kunskapsinstitut, internationella nätverk, företag, beslutsfattare och icke-statliga organisationer.

För att se den fullständiga annonsen och ansöka klicka här:  https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:718752/ 
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand inom analytisk kemi

Ansök    Apr 12    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Analytisk kemi är ett av de grundläggande ämnena inom kemi som syftar till att utveckla nya analytiska tekniker och metoder för att identifiera, kvantifiera och studera strukturen och funktionen hos molekyler inom olika områden såsom livsmedelsvetenskap, miljövetenskap, bioteknik/bioenergi, medicin och farmaceutisk vetenskap.

Doktoranden kommer att vara placerad inom Centrum för Analys och Syntes (CAS) vid Institutionen för Kemi som är en mycket internationell enhet som strävar efter rättvis behandling och jämställdhet. Tjänsten finansieras av ett projekt från Svenska Forskningsrådet och är kopplat till det mycket tvärvetenskapliga EU-projektet OpenMIND (https://openmind.dtu.dk), finansierat av EIC Pathfinder programmet. Detta innebär nära samarbete med forskare vid Developmental and Regenerative Neurobiology vid Wallenberg Neuroscience Center (https://www.lunduniversity.lu.se/lucat/group/v1000406), avdelningen för Teknisk Mikrobiologi (www.tmb.lth.se), och Department of Biotechnology and Biomedicine vid Danmarks Tekniske Universitet i Kgs. Lyngby, Danmark (www.bioengineering.dtu.dk). Tjänsten är en fantastisk möjlighet att bedriva banbrytande forskning med internationella auktoriteter inom olika områden och med möjlighet till internationella forskningsvistelser och besök.

Syftet med doktorsprojektet är att utveckla cellbaserade miniatyriserade elektroanalytiska system i nära samarbete med doktorander och postdoktorer inom OpenMIND-projektet med syftet att studera hur tarmens mikroorganismer och deras metaboliter kan påverka tarm-hjärna axeln med fokus på Parkinsons sjukdom.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Det vetenskapliga arbetet kommer att innefatta A) utveckling och karaktärisering av miniatyriserade chipbaserade elektroanalytiska system med integrerade utrymmen vilka möjliggör odling och analys av celler eller organoider som representerar Parkinson sjukdom (i samarbete med forskare från OpenMIND), och B) undersöka hur och om denna Parkinson-modell påverkas av olika tarm mikrobiota.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för analytisk kemi som har:

- Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar.
- Den särskilda behörigheten kan också ha erhållit genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter (önskvärda men inte krav)
- Erfarenhet med utveckling och/eller tillämpning av miniatyriserade analytiska system
- Erfarenhet av elektroanalytiska tillämpningar/elektrokemi
- Erfarenhet av cellodling (bakterier och/eller mammaliesceller)
- Industriell erfarenhet inom ämnen som är relevanta för det aktuella området.
- Nyfikenhet att lära nya saker och öka sin kunskap, speciellt i tvärvetenskapliga miljöer
- God förmåga att arbeta självständigt och att formulera och lösa vetenskapliga frågor
- God förmåga att samarbeta, uthållighet, stabilitet och personlig mognad, samt förmåga att organisera och strukturera arbetet

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1/2-1 sida) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i byggnadsmekanik med fokus på strukturdynamik

Ansök    Apr 12    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för byggnadsmekanik, vid Institutionen för byggvetenskaper, erbjuder en arbetsmiljö med bra sammanhållning och engagerade medarbetare.

Vi har ett starkt fokus på god undervisning, ledande forskning och vi har tillgång till utrustning för avancerade datorberäkningar och experimentella mätningar. Du kommer att arbeta i en grupp med forskare som motiveras av att förstå och lösa samhällsutmaningar. Vi drivs av att ta fram ny kunskap som bidrar till att utveckla lösningar till ingenjörsproblem. 

En forskarutbildning utgör en möjlighet till att bli expert inom ett forskningsområde och att lära sig god forskningsmetodik, och ger en grund till en fortsatt karriär inom forskning och utveckling, inom akademin eller industrin.

Ämnesbeskrivning

Den inomvetenskapliga kärnan i byggnadsmekaniken är strukturmekanik byggd på kontinuummekanikens principer och idealiseringar. Byggnadsmekanik är ett basämne inom bygg- och anläggningsteknik, men tillämpningar finns även inom en rad andra konstruktionstekniska områden. Ett centralt tema för byggnadsmekanik är beräkningsmetoder och beräkningsstrategier med inriktning mot datorsimulering inom tillämpad mekanik. Forskningen omfattar även experimentella metoder för verifiering av datormodeller.

Utlysningen avser forskning inom strukturdynamik och vågutbredning i solider, fluider och strukturer med tillämpning på komfortvibrationer inom bygg- och anläggningsteknik. Av särskilt intresse är utvecklingen av ett fullständigt ramverk för analys av trafikinducerade vibrationer i lätta byggnader.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningsarbetet inkluderar utveckling av numeriska och semi-analytiska metoder och modeller för analys av vibrationer, såväl som utveckling av tekniska lösningar för att minska vibrationer. Dessutom kommer maskininlärningsmetoder att användas som delkomponenter i det utvecklade beräkningsramverket. Experimentella undersökningar kan komma att genomföras, och mätdata kommer att användas som träningsdata och för verifiering av beräkningsmodeller. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Byggnadsmekanik uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 75 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng, eller
examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.

Övriga krav:

Goda kunskaper i svenska eftersom vi i det aktuella forskningsprojektet samarbetar med svenska företag, myndigheter och forskningsinstitut där svenska är huvudspråk.
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För annonsen i sin helhet vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:703704/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

En till flera doktorander i elektroteknik med fokus på RF-komponenter

Ansök    Apr 10    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsterna är placerade vid Institutionen för elektro- och informationsteknik och på avdelningen för elektromagnetism och nanoelektronik.

Avdelningen har 15 seniora forskare och ca 15 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi inom ett brett fält från halvledarkomponenter, nanoteknologi, elektronik till elektromagnetiska beräkningar. 

Ämnesbeskrivning
Inriktningen för detta projekt är att studera III-V RF-transistorer baserade på nanotrådar i skalade geometrier. Modellering av transistorernas dynamiska egenskaper kommer att vara en central del. Tillämpningar finns inom kommunikations-teknologi, kvantteknologi och radarteknologi.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forsknings-projekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Studierna kommer att fokusera på experimentell bearbetning av transistorer på en III-V-plattform vid mycket skalade geometrier. Både tillverkning i https://www.nano.lu.se/facilities/lund-nano-lab och elektrisk karakterisering av material och apparater kommer att ingå samt utveckling av nya koncept för transistorberäkningar. Studierna är inom ramen för ett europeiskt samarbetsprojekt.

Forskningen omfattar:

- Tillverkning och karakterisering av vertikala III-V-transistorer i renrumsmiljö (Lund Nano Lab).
- Elektrisk karakterisering av tillverkade transistorer.
- Modellering och simulering av transistor- och komponentegenskaper, samt interaktion med kretsdesigners.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket god kunskap om ett eller flera ämnen relaterade till halvledarfysik, processteknik för halvledare eller minnesteknik.
- Erfarenhet från tillverkning av halvledarkomponenter i renrum.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa  vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Kurser eller visad kunskap i halvledarfysik och komponentteknik.
- Kunskap från experimentell forskning, t.ex. arbete i renrum och elektrisk karakterisering.
- Kompetens i elektromagnetisk simulering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Vi avser anställa 1-2 personer. Tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-09-01 eller snarast därefter.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendations-brev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i biologi

Ansök    Apr 10    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att jobba i långtidsprojektet på trastsångarna vid sjön Kvismaren, Närke.

Dels genom att samla in nya prover och data men även arbeta med material som redan samlats in under de 40 år som studierna på trastsångarna vid Kvismaren pågått. I Lund kommer det dagliga arbetet att innebära bl.a. laborationsarbete i DNA-labbet (DNA extraktion, qPCR analyser för att mäta telomerlängd, multiplex PCR för att undersöka förekomst av malariainfektioner) och arbete med statistiska analyser av stora långtidsdatamaterial. Varje år kommer doktoranden också att spendera flera månader med intensivt fältarbete i Kvismaren, vilket innebär dagliga besök och studier av alla sjungande hannar och häckande honor, att hitta alla bon, samla in blodprover från alla vuxna trastsångare och deras ungar, samt insamling av häcknings- och överlevnadsdata från alla individer. Projektet ger således doktoranden utmärkta möjligheter att lära sig tekniker i DNA-labbet, statistiska metoder och fältarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

Vi söker en motiverad kanditat med genuint intresse i zoologisk ekologi, beteende- och evolutionär ekologi. Den sökande skall ha:

en MSc i biologi, med specialisering inom zoologiska ekologi (animal ecology)/beteendeekologi och molekylär ekologi, eller ett närliggande ämnesområde,
utmärkta kunskaper i engelska, både vad gäller tal, läsförståelse och i skrift,
B-körkort,
erfarenhet och demonstrerad förmåga att utföra relevant laboratoriearbete: DNA extraktion, PCR och qPCR analyser,
demonsterard förmåga att utföra statistiska analyser i R och erfarenhet av statistiska analyser av livshistorie- och fitness data in kombination med DNA data (speciellt studier som inbegriper telomerlängd och malaria infektioner) är viktigt,
erfarenhet av fältarbete och fångst av småfåglar är mycket viktigt, och
hög motivation och ett djupt intresse för det beskrivna projektet är också av stor betydelse

Förutom de ovanstående kraven så kommer dokumenterad erfarenhet enligt följande att anses som mycket starka meriter för den sökande:

omfattande erfarenhet av fältarbete på trastsångare är en mycket viktigt extra merit
genomgången djuretisk kurs (för fåglar) med tillstånd att ta blodprov och sätta på miniatyrloggar på småfåglar är ett extra plus
Erfarenhet av qPCR-baserad analys av telomerlängd är också en mycket viktig extra merit

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen och det avsedda projektet.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

MSCA-Doktorand i kemiteknik

Ansök    Apr 11    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Avdelningen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik och är en del av Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE). Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.

Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.

Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på avdelningen.Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap omfattar ett brett spektrum av industriellt relevanta forskningsområden, inklusive exempelvis växtbaserade köttanaloger, koldioxidinfångning samt formulering av läkemedel.

Tjänsten är i membrangruppen vid PLE, Avdelningen för kemiteknik vid Lunds universitet. Membrangruppen i Lund är en av de mest etablerade forskningsgrupperna för membranprocesser i Sverige och har tillsammans med MemLab – Forsknings- och utvecklingscenter för industriella membranprocesser – en utmärkt infrastruktur för att utveckla och optimera membranprocesser från labb till pilotskala.

Projektet är en del av Horizon Europe Marie Sk?odowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks 2022 Mem-Fast - Membranes as Enablers for Future Biorefineries: from Fabrication to Advanced Separation Technologies.

Ämnesbeskrivning


Projektet fokuserar på att optimera nedströmsförädling i bioraffinaderier, specifikt inriktat på produktion av biobränsle, t.ex. bioetanol och biobutanol. En nyckelstrategi involverar nedsänkning av FO-membran och/eller hydrofoba pervaporationsmembran direkt i fermentorn för att underlätta kontinuerlig jäsning och öka koncentrationen av biobränslen/biokemikalier. Dessutom minskar inducerande vibrationer i membranbioreaktorn beläggningar på membranytan, vilket säkerställer bibehållen effektivitet. Optimeringen av processer för produktion av biobränsle syftar till att uppnå maximalt utbyte samtidigt som energibehovet för efterföljande uppreningssteg minimeras. Nedströmsbehandlingen optimeras genom att kombinera borttagning av olösligt material, produktisolering, rening och förkoncentration i endast två processteg, vilket ökar den totala effektiviteten. Projektet inkluderar också en tekno-ekonomisk analys för att jämföra hållbarheten och energibehovet för det nya hybridkoncept med nuvarande biobutanol- och bioetanolproduktionsprocesser, med olika substrat som referenspunkter. Förväntade resultat inkluderar utvecklingen av en effektiv nedströmsprocess som använder biobutanol som referenssystem, för att övervinna nuvarande utmaningar inom bioraffinaderi och stödja den potentiella elektrifieringen av bioraffinaderier.

Arbetsuppgifter

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kommer även att innefatta undervisning och andra institutionsbaserade uppgifter (högst 10%).

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna:

Litteraturstudie av tillgänglig vetenskaplig litteratur inom forskningsämnet som summeras i en rapport/artikel.
Design, konstruktion och modellering av en experimentell uppställning i labb/pilotskala där membranprocessen integreras med fermentorn.
Integration och optimering av FO-membran och/hydrofob pervaporation med membranbioreaktorn i hybridprocessen.
Tekno-ekonomisk utvärdering av den övergripande processen med fokus på energiförbrukning.
Kommunikation av erhållna resultat i form av publicering av vetenskapliga artiklar, , samt vid internationella vetenskapliga konferenser.
Behörighet

En person uppfyller de allmänna behörighetskraven för kurser och utbildningar på forskarnivå om den sökande:

har tilldelats examen på avancerad nivå, eller
har uppfyllt kraven för kurser som omfattar minst 240 hp varav minst 60 hp avlagts på avancerad nivå, eller
har förvärvat väsentligen motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands.

En person uppfyller de specifika behörighetskraven för studier på forskarnivå inom kemi-. bio- eller livsmedelsteknik om den sökande har:

ett specialiserat projekt om minst 30 högskolepoäng inom ämnet.
Specifik examen t.ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevant för ämnesområdet.

Följ länken för vidare information https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:714023/
Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorandtjänst inom utveckling av könsstamceller och fertilitet

Ansök    Apr 9    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av verksamheten

Vår forskning fokuserar på rollen av extracellulär singling i cellödebeslut under utveckling och sjukdom.

Gruppen, ledd av Dr Sandeep Gopal, finns på Biomedicinskt centrum i Lund. Forskargruppen ingår i Lunds stamcellscentrum och Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap. Vi söker en doktorand som har ett intresse för extracellulär biologi och könslinjestamceller. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Besök länken för mer information om vår forskning: Här

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Huvudarbetsuppgifterna för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning och därför kommer du både vara antagen som student och anställd vid Lunds universitet.

Projektet fokuserar på glykanernas och glykanbindande proteinernas roll i regleringen av stamcellers utveckling och fertilitet. Projektet använder både in vitro- och in vivo-modeller. Vårt mål är att identifiera hur proteinbundna och fria kolhydratkedjor är deras interaktörer styr stamcellsöde och fertilitet. För att dechiffrera den grundläggande signaleringen använder vi Caenorhabditis elegans, ett ryggradslöst djur med mycket konserverad signalering i stamceller från könsceller. Vi kommer att använda 2D- och 3D-cellodlingsmodeller för att bekräfta nyligen identifierade vägar. I den sökandes uppgifter ingår att planera och genomföra experimenten i labbet. Doktoranden kommer att behöva samla in data och delta i diskussioner med medlemmar av labbet. Projektet kommer att involvera att lära sig nya biokemiska, genetiska och genmodifieringsverktyg som CRISPR/Cas9, konfokalmikroskopi och bioinformatik.

Kvalifikationer

Krav för antagningen är:

Avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. god förmåga av att tillgodogöra sig forskarutbildningen

Krav för anställningen är:

Civilingenjör i biomedicin eller liknande, eller motsvarande kunskaper förvärvade i Sverige eller utomlands.
Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
Tidigare erfarenhet av forskningslabb under examensarbeten.
Bevisad förmåga att skriva examensarbeten.
God förståelse för cellmolekylär biologi och ett stort intresse för extracellulär biologiforskning.

Meriterande för anställningen är:

Expertis Immunocytokemi och mikroskopitekniker.
Erfarenhet av extracellulär matrisbiologi.
Kunskaper i R-mjukvara.
Tidigare erfarenhet av bioinformatikverktyg och kodning.Stor vikt kommer att läggas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Som doktorand vid Lunds universitet är du både antagen som student och anställd vilket ger flera förmåner. Läs mer om att vara antagen och anställd vid på universitetets webbplats.

Som doktorand får du möjlighet att delta i forskning av hög kvalitet, delta i internationella konferenser och interagera med forskare i världsklass på institutionen.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på totalt fyra år, 100% med tillträde 2024-06-01 eller enligt avtal. Huvudregeln är att anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.
Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser gällande antagning till forskarstudier finns i 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100). Mer information finns på universitetets hemsida.

Övrigt

För doktorander finns en särskild lönestege knuten till varje fakultet och lön sätts enligt aktuell lönestege.

Så här söker du

Ansökan ska göras via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som motiverar ditt intresse för tjänsten och hur det matchar dina kvalifikationer. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis och andra dokument som du vill uppmärksamma. CV bör innehålla namn och kontaktuppgifter på tre referenter.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i numerisk modellering av förbränning i batterisystem

Ansök    Apr 10    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i numerisk modellering av förbränning i batterisystem under termisk rusning
Beskrivning av arbetsplatsen
Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för värmeöverföring vid institutionen för energivetenskaper.

På avdelningen bedriver vi forskning och utbildning om energigenerering, omvandling och användning i olika elektro- och termomekaniska system där studier av värmeöverföring, strömningsmekanik, reaktiva flöden samt strukturmekanik spelar en central roll. I synnerhet är förbättrad förståelse för turbulenta, reaktiva och flerfasiga flöden tillsammans med materialvetenskap och nya tillverkningstekniker nyckeln till förbättrade värmeöverföringsmekanismer och effektivare användning av energi. Vid avdelningen arbetar cirka 25 kollegor, varav 15 doktorander och en postdoktoral forskare. På internationell nivå samarbetar vi med universitet och institut i Europa, Asien och Nordamerika. Våra lokaler finns i det nyrenoverade M-huset på LTH:s campus i Lund.

https://www.ht.energy.lth.se/english/ 

Forskarutbildningsämne
Energivetenskaper

Arbetsuppgifter
Detta projekt är fokuserat på utvecklingen av reagerande strömningsmodeller för termisk rusning i battericeller, paket, moduler och system. Generellt sett är termisk rusning en kedjereaktion som leder till okontrollerad frigörelse av battericellens energi, vilket i sin tur kan leda till bränder som är svåra att släcka. Projektet kommer att genomföras i nära samarbeten mellan Northvolt och LU. Syftet med doktorandprojektet är att utveckla nästa generations simuleringsmetodik för att förutsäga termisk rusning på cellnivå. Förbrännings- och gasmodellen som utvecklats på cellnivå kommer sedan att matas in i arbetet för att exakt förutsäga termisk runaway på pack-, modul- och systemnivåer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

- minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet
- examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde

Övriga krav:

- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Goda kunskaper om elektrokemiska processer i batterier.
- Kunskaper om värmeöverföring och erfarenhet av numerisk strömningsmekanik (Computational Fluid Dynamics, CFD).
- Förmåga att kommunicera med forskare inom andra forskningsområden.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysik

Ansök    Apr 9    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen.

Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk forskning inom kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atomfysik och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter
Kvanttermodynamiken förenar de två forskningsområdena kvantfysik och termodynamik, för att studera termodynamiska fenomen i system där kvantmekaniska effekter är centrala. Den framgångsrike sökande kommer att arbeta brett inom teoretisk kvanttermodynamik, med transport, fluktuationer och korrelationer av energi och laddning på nanoskalan, i öppna kvantsystem. Mätning och kontroll av sådana kvantsystem är av speciellt intresse. Samarbete med teoretiska och experimentella kollegor inom området är en viktig del av arbetsuppgifterna. Den framgångsrike sökande kommer att arbeta i forskningsgruppen ledd av Peter Samuelsson, vid avdelningen för matematisk fysik vid fysiska institutionen.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

- avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.
Önskvärda meriter
- Meriterande är kurser och examensarbete inom teoretisk fysik med fokus på kvantmekanik, termodynamik och mätning och kontroll av öppna kvantsystem.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i företagsekonomi, inriktning marknadsföring

Ansök    Apr 9    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.Företagsekonomiska institutionen utlyser en doktorandtjänst inom området marknadsföring.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.
Omfattning: 100%
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lund
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse

https://www.ehl.lu.se/forskning-vid-ekonomihogskolan/forskningsomraden/foretagsekonomi#marknadsforing

Arbetsuppgifter

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Lunds universitet är en fyraårig utbildning som består av två delar: ett kurspaket omfattande 90 högskolepoäng, och en doktorsavhandling omfattande 150 högskolepoäng. Huvuduppgiften är därför att ägna sig åt sitt forskningsprojekt samt deltagande i forskarutbildningskurser.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen SFS 1998:80.

Behörighet

Krav för antagningen är:

- Grundläggande behörighet: Avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Grundläggande behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Särskild behörighet: minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav för anställningen är:

- Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift.
- Förmåga till självständigt arbete

Bedömningsgrund

Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt läggs vid följande:

- Studieresultat, särskilt på magisternivå
- Tidigare uppsatser, särskilt på magisternivå
- Forskningsplanens relevans och genomförbarhet
- Andra resultat och utmärkelser som styrker den sökandes förmåga att dra nytta av forskarutbildningen.
- Andra kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och/eller en eventuell intervju.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.
Skicka in din ansökan genom att klicka på knappen ”Logga in och sök jobbet”.
Ansökan ska innehålla:

- Ifylld https://www.ehl.lu.se/sites/ehl.lu.se/files/2024-01/EHL-antagningsblankett-FU-sv.pdf
- Introduktionsbrev (max 2 sidor)
- Forskningsplan omfattande högst 5 sidor. https://www.ehl.lu.se/sites/ehl.lu.se/files/2024-01/fek-template-research-plan-phd.pdf.
- Betyg och examensbevis för kandidat- samt magisterexamen
- Uppsats på magisternivå (samt ev. på kandidatnivå om relevant)
- Sammanfattning (1 000 ord) av din magisteruppsats och, om relevant, din kandidatuppsats.
- Curriculum Vitae (max 2 sidor)
- Övriga handlingar som sökande önskar åberopa

Vidimerade kopior av intyg krävs.

Sista ansökningsdag: 27 maj

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i företagsekonomi, inriktning strategi

Ansök    Apr 9    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.Företagsekonomiska institutionen utlyser en doktorandtjänst inom området strategi.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.
Omfattning: 100%
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lund
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse

https://www.ehl.lu.se/forskning-vid-ekonomihogskolan/forskningsomraden/foretagsekonomi#strategi

Arbetsuppgifter

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Lunds universitet är en fyraårig utbildning som består av två delar: ett kurspaket omfattande 90 högskolepoäng, och en doktorsavhandling omfattande 150 högskolepoäng. Huvuduppgiften är därför att ägna sig åt sitt forskningsprojekt samt deltagande i forskarutbildningskurser.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen SFS 1998:80.

Behörighet

Krav för antagningen är:

- Grundläggande behörighet: Avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Grundläggande behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Särskild behörighet: minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav för anställningen är:

- Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift.
- Förmåga till självständigt arbete

Bedömningsgrund

Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt läggs vid följande:

- Studieresultat, särskilt på magisternivå
- Tidigare uppsatser, särskilt på magisternivå
- Forskningsplanens relevans och genomförbarhet
- Andra resultat och utmärkelser som styrker den sökandes förmåga att dra nytta av forskarutbildningen.
- Andra kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och/eller en eventuell intervju.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.
Skicka in din ansökan genom att klicka på knappen ”Logga in och sök jobbet”.
Ansökan ska innehålla:

- Ifylld https://www.ehl.lu.se/sites/ehl.lu.se/files/2024-01/EHL-antagningsblankett-FU-sv.pdf
- Introduktionsbrev (max 2 sidor)
- Forskningsplan omfattande högst 5 sidor. https://www.ehl.lu.se/sites/ehl.lu.se/files/2024-01/fek-template-research-plan-phd.pdf.
- Betyg och examensbevis för kandidat- samt magisterexamen
- Uppsats på magisternivå (samt ev. på kandidatnivå om relevant)
- Sammanfattning (1 000 ord) av din magisteruppsats och, om relevant, din kandidatuppsats.
- Curriculum Vitae (max 2 sidor)
- Övriga handlingar som sökande önskar åberopa

Vidimerade kopior av intyg krävs.

Sista ansökningsdag: 27 maj

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorander i reglerteknik

Ansök    Apr 9    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorander i reglerteknik 
Beskrivning av arbetsplatsen

Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och 
handfast ingenjörskonst.

Genom historien har den varit central inom många områden, från tidig utveckling av telekommunikation till rymdkapplöpningen. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin. Institutionen för reglerteknik har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. En doktorsexamen ger dig en perfekt grund för en spännande karriär inom universitetsvärlden eller i näringslivet. 

Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. För mer information om doktorander på Reglerteknik, titta gärna på våra filmer: 
Research | Department of Automatic Control (lth.se)

Projekt- och ämnesbeskrivning

Vi söker just nu två doktorander för två olika projekt:
1) "Reglerteknik för heterogena system, med tillämpning på hybridbatterier för bättre robusthet i elnätet och stöd för förnybar elproduktion". Finansiering kommer från regeringens satsning COMPEL - COMPetence for the ELectrification of the transport system. 
Bakgrund: Batterier är centrala för att stödja övergången till förnybar energi. Det finns dock en betydande miljömässig och ekonomisk kostnad förknippad med produktionen av nya batterier. Potentialen att återanvända uttjänta batterier från olika tillämpningar, såsom elbilar, för användning inom områden som stöd till elnätet, utgör en unik och hållbar väg för att minska dessa effekter och påskynda användningen av batterier. I detta projekt vill vi utforska möjligheten att samla använda batterier, som inte längre är lämpliga för sitt ursprungliga syfte, för att skapa "nya" batterier som kan erbjuda robust stöd till elnätet. Den grundläggande idén är att koppla samman många mindre, uttjänta batterier för att skapa ett större, heterogent batteri. Genom att utnyttja avancerade reglerteoretiska tekniker utvecklade för sammanlänkade heterogena system ska metoder utvecklas för att beräkna kapacitet och förmåga hos hybridbatteriet, och optimera dessa för det nya tillämpningsområdet.  

2) "Scalable Optimization for Learning in Control" är finansierat av ELLIIT, ett strategiskt forskningsområde för IT och mobil kommunikation. 
Bakgrund: Storskaliga ingenjörstillämpningar ställer nya krav på reglerteori, eftersom många traditionella metoder för analys, design och verifiering är svåra att använda i en miljö med ökande komplexitet. Dessutom används nya kraftfulla algoritmer för maskininlärning i allt större utsträckning för reglertekniska ändamål, vilket ytterligare försvårar analys och verifiering. För att motverka detta finns en stor efterfrågan på nya skalbara algoritmer och motsvarande informationsgränssnitt. Viktiga tillämpningsområden är nätverk för energi, transporter och kommunikationer. Syftet med det föreslagna projektet är att utveckla nya algoritmer och metoder lämpliga för distribuerad implementering.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning. 
Doktorandanställningen består av tre huvuddelar:
- forskningsprojekt, inklusive resor till konferenser, seminarier etc., och
- forskarutbildningskurser, både nationella och internationella kurser (90hp), samt
- undervisning (dock max 20% av arbetstiden), inklusive labbhandledning, 
tentamensansvar och utvecklingsarbete. Denna del omfattar också 
institutionstjänstgöring, t.ex. arbete med mångfald och likabehandling, anordnande av
arrangemang på institutionen m.m.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng 
på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 
kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:
- kunskaper motsvarande ”FRT010 Reglerteknik, allmän kurs”, samt fördjupning på 
magisternivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- God språklig analytisk förmåga.
- God kreativ förmåga genom att komma med nya idéer och angreppsätt
- God förmåga att samarbeta med kollegor och nätverka med externa kontakter
- Självgående och strukturerad där du tar eget ansvar för att driva studier och 
forskningsprojekt vidare.

För mer information, se länk nedan:


https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:710680/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i psykologi i projekt om AI-baserat beslutstöd inom socialtjänst

Ansök    Apr 9    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för psykologi utlyser en doktorandtjänst inom forskningsprojektet ”Förbättrande av socialtjänstens möjligheter att korrekt bedöma vålds allvarlighetsgrad”.

Doktorandprojektet
Vårdnadsutredningar handlar ofta om komplicerade bedömningar om fysiskt och psykiskt våld mellan mamman, pappan och barnen. Bedömningar av hur allvarligt våldet upplevs kan dock skilja sig åt mellan offer, gärningsmän och de socialarbetare som utvärderar ärendet. Cirka 7000 vårdnadstvister och ca 3500 LVU fall behandlas årligen av socialtjänsten i Sverige, där korrekta värderingar av våld är avgörande för utgången. Projektet syftar till att identifiera och förbättra bedömningar av våld dels genom att utveckla och implementera ett AI-baserat beslutsstöd, dels genom att utbilda socialarbetare. Forskning från vår grupp har påvisat systematiska skillnader i bedömningar av allvarlighet gjord på i en normalpopulation av personer som närvarat vid våldstillfället och en normalpopulation som läst om våldet. Dessa skillnader är kopplade till kalibrering, korrekthet och genus.

Fokus i det här projektet är att undersöka hur allvarlighetsskattningarna skiljer sig mellan familjemedlemmar i en vårdnadstvist och de socialsekreterare som gör utvärderingar, samt om utbildning och ett AI-baserat beslutsstöd kan minska dessa skillnader. Projektet kommer samla in data från personer verksamma inom socialtjänstens operativa verksamhet.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i psykologi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin forskarutbildning på heltid. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent. Information om forskarutbildningen i psykologi finns att hämta på http://www.psy.lu.se/studera/forskarutbildning.

Doktorandtjänsten finansieras av ett anslag från FORTE.

Arbetsuppgifter är att utveckla och implementera ett AI-baserat beslutstöd för vårdsutredningar, planer och utföra studier kopplat till kommunikation av allvarligheten av våld i vårdnadsutredningar, engagera respondenter inom socialtjänsten, samla och analysera data samt sammanställa den i artikelform.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet psykologi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav, då datainsamlingsarbetet och interaktionen med socialtjänsten och andra motparter kommer att kräva mycket kommunikation. Förkunskaper och kompetens inom kvantitativa metoder och datahantering är ett krav. Den sökande ska dessutom visa förmåga att kunna tillgodogöra sig, eller ha erfarenhet av, AI-metoder/nya analytiska metoder för att analysera språkdata. En tekniska kompetens är dock inte nödvändigt. Sökande ska ha goda färdigheter i vetenskapligt skrivande.För fullständig annons samt ansökan vänligen besök https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:716542/

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i biologi

Ansök    Apr 5    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Projektbeskrivning:

Ekologi och evolution av fenotypisk plasticitet hos trinidadiska guppies.

Det övergripande målet med doktorandprojektet är att bättre förstå hur miljön påverkar genetisk och fenotypisk variation, och hur dessa insikter kan användas för att förutsäga evolution.

Evolutionära förändringar sker hela tiden runt omkring oss. Denna ständiga evolution tillåter populationer att anpassa sig och överleva, men kan också bidra till deras nedgång och fall. Vilket av de två det kommer att vara är ofta oklart eftersom nuvarande metoder för att förutsäga mikroevolution fungerar dåligt i naturliga populationer. Med tanke på att den globala miljön nu förändras i en mycket snabb takt är detta särskilt alarmerande. En huvudorsak till den bristande förutsägbarheten är att miljön är så variabel.

Doktorandprojekt kommer att undersöka miljöeffekter på additiva genetiska (co)varianser, ärftlighet i snäv bemärkelse och evolverbarhet. Eftersom tillgången på resurser är en avgörande miljöaspekt för många arter, kommer vi också att utvärdera i vilken utsträckning information om individuell resursackumulering kan förklara en del av miljöeffekterna. Projektet kommer att kombinera kvantitativa genetiska experiment i ett toppmodernt fiskforskningslaboratorium med analyser av fältdata från det välkända trinidadiska guppysystemet. Den framgångsrika kandidaten har ett starkt intresse för evolutionär biologi, kvantitativ genetik eller relaterade områden. Nyfikenhet, ansvarstagande, och utmärkta organisatoriska färdigheter är också starkt meriterande för tjänsten.

Det finns möjlighet att utföra fältarbete i Trinidad men det krävs inte, och kan heller inte garanteras inom ramen för projektet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

- MSc i evolutionär biologi, ekologi, eller angränsade fält.
- Utmärkt förmåga att uttrycka sig muntligt och i skrift på engelska.
- Efarenhet av databearbetning, statistisk analys, och programmering (helst) i R.
- Förmåga att arbeta självständigt och kunna bedöma när du behöver fråga om hjälp.
- Förmåga att arbeta på ett mycket strukturerat sätt både i laboratoriet och under analysen av stora dataset.

Det är meriterande om kandidaten har:

- Bevisad förmåga att skriva vetenskaplig text (t.ex. tidigare publikationer).
- Kunnskap om metoder som används inom kvantitative genetik.
- Praktisk erfarenhet av arbete med djurförsök och/eller stora försöksdesigner och genomförande med andra organismer.
- Praktisk erfarenhet av bildaanalys, video analys, och mikrosokopi.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till två referenser).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i reglerteknik med fokus på robotik

Ansök    Apr 9    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i reglerteknik med fokus på robotik
Beskrivning av arbetsplatsen

Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och 
handfast ingenjörskonst.

Genom historien har den varit central inom många områden, från tidig utveckling av telekommunikation till rymdkapplöpningen. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin. Institutionen för reglerteknik har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. En doktorsexamen ger dig en perfekt grund för en spännande karriär inom universitetsvärlden eller i näringslivet. 

Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. För mer information om doktorander på Reglerteknik, titta gärna på våra filmer: 
Research | Department of Automatic Control (lth.se)

Projekt- och ämnesbeskrivning

Vi söker just nu en doktorand inom projektet " Robotic Manipulation with Extrinsic Dexterity". Detta doktorandprojekt är inriktat på att förbättra autonoma robotars förmåga att interagera med sin omgivning och hantera föremål, trots begränsad fingerfärdighet hos dess gripdon, genom förfinad hand-arm-koordinering och kontakter med omgivningen. Projektet fokuserar på att utveckla adaptiva strategier för rörelse-/kraftreglering hos robotar för hantering av föremål vid friktionskontakter, kapabla att lära sig av och anpassa sig till osäkerheter i den omgivande miljön, genom att använda icke-linjära reglerings- och maskininlärningstekniker.

Projektet finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: wasp-sweden.org

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.
Mer information: wasp-sweden.org/graduate-school

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning. 
Doktorandanställningen består av tre huvuddelar:
- forskningsprojekt, inklusive resor till konferenser, seminarier etc., och
- forskarutbildningskurser, både nationella och internationella kurser (90hp), samt
- undervisning (dock max 20% av arbetstiden), inklusive labbhandledning, 
tentamensansvar och utvecklingsarbete. Denna del omfattar också 
institutionstjänstgöring, t.ex. arbete med mångfald och likabehandling, anordnande av
arrangemang på institutionen m.m.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng 
på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 
kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:
- kunskaper motsvarande ”FRT010 Reglerteknik, allmän kurs”, samt fördjupning på 
magisternivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- God språklig analytisk förmåga.
- God kreativ förmåga genom att komma med nya idéer och angreppsätt
- God förmåga att samarbeta med kollegor och nätverka med externa kontakter
- Självgående och strukturerad där du tar eget ansvar för att driva studier och 
forskningsprojekt vidare.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:717270/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i fysikalisk kemi

Ansök    Apr 4    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Fysikalisk kemi omfattar forskning inriktad mot molekylära frågeställningar.

De experimentella och teoretiska metoder som används har ofta sitt ursprung i fysik. Inom fysikalisk kemi vid kemiska institutionen ligger tonvikten på forskning, både experimentellt och teoretiskt inriktad, inom yt- och kolloidkemi, med speciell tonvikt på självaggregerande system. Tensider, polymerer och biomolekyler är exempel på system som studeras.

Gallsaltstensider och motsatt laddade polymerer växelverkar starkt i vatten, vilket leder till en spontan samassociation och bildandet av blandaggregat med en unik supramolekylär och kiral struktur. Forskningsprojektet förväntas ge grundläggande förståelse för intermolekylär växelverkan i polymer-gallsaltssystem. Det syftar speciellt till att förstå hur yttre stimuli och de ingående komponenternas kemiska och fysikaliska egenskaper påverkar blandaggregatens bildning, struktur och kiralitet. Det långtgående målet med forskningen är att identifiera nya gallsaltsbindare, vilka används vid behandlingen av gallsaltsrelaterade sjukdomar och hyperkolesterolemi, och nya läkemedelsbärare.

 

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten är placerad vid avdelningen för Fysikalisk kemi, Kemiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten (http://www.physchem.lu.se). Handledare för tjänsten är Prof. Karin Schillén.

Forskningsprojektet omfattar experimentella studier av samassociationen i olika polymer-gallsaltssystem. Delar av forskningen kommer att utföras vid en nationell state-of-the-art-infrastruktur för elektronmikroskopi, nCHREM (https://portal.research.lu.se/en/equipments/national-center-for-high-resolution-electron-microscopy-artemi-at), där instrumentering ingår för kryogen-transmissionselektronmikroskopi och tomografi. Studierna kommer också omfatta användningen av andra state-of-the-art-tekniker såsom ljus-, röntgen- och neutronspridning, kalorimetri, cirkulär dikroismspektroskopi och kärnmagnetisk resonansspektroskopi. Projektet genomförs i ett internationellt forskningssamarbete.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning samt annat institutionsarbete, såsom instrumentansvar (ljusspridningsinstrument), dock max 20 % av arbetstiden.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för fysikalisk kemi uppfyller den som har:

- Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Genomgångna kurser i yt- och kolloidkemi, fysikalisk kemi, matematik, fysik, eller motsvarande.
- Goda kunskaper och praktisk färdighet i ett eller flera av de experimentella metoderna: ljus-, röntgen- och neutronspridning, avancerad mikroskopi eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Förmåga att arbeta laborativt kommer att vara väsentlig, och erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande, speciellt erfarenhet av experimentella studier av självassocierande och samassocierande system bestående av polymerer och/eller tensider är en stor fördel.
- Erfarenhet av olika kalorimetrimetoder.
- Att snabbt kunna tillgodoräkna sig nya tekniker och kunskap är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Forskningsprojektet kommer att utföras i nära samarbete med internationella forskare.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i matematik med fokus på maskininlärning

Ansök    Apr 2    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten kommer att placeras på avdelningen för Datorseende och Maskininlärning vid Matematikcentrum.

Matematikcentrum är en institution som är ansluten till både den tekniska fakulteten (LTH) och den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Inom avdelningen för Datorseende och Maskininlärning finns flera disputerade forskare samt cirka 20 doktorander. Forskning inom detta område började på mitten av 1980-talet och omfattar för närvarande (i) Geometri och datorseende (inklusive analys av video, ljud, radio och radar-signaler), (ii) Medicinsk bildanalys, och (iii) Maskininlärning/artificiell intelligens. Gruppen har omfattande erfarenhet av grundforskning inom datorseende, maskininlärning och artificiell intelligens, samt en historia av att översätta sådana resultat till praktiska tillämpningar för slutanvändare. Avdelningen deltar aktivt i flera projekt, såsom WASP och ELLIIT, och upprätthåller ett robust nationellt och internationellt nätverk. Flera produkter och företag har startats av forskare inom gruppen, inklusive Decuma, Cognimatics, Polar Rose, Modcam och Spiideo. Tjänsten finansieras delvis av Vinnova och ingår i projektet “DAIDESS - Decomposable AI Deployments made Efficient and Sustainable by Specialization”.

Ämnesbeskrivning

Forskningsinriktningen för denna utlysning är datorseende och maskininlärning med ett fokus på maskininlärning för heterogena beräkningsresurser. Forskningsämnet är matematik.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Detta projekt handlar om design och anpassning av maskininlärningsmetoder för heterogena beräkningsresurser. Du kommer att fokusera på applikationer som relaterar till hur objektdetektering och följning specialiseras, exempelvis med känd information om inspelningsscenario, och sen optimeras för att sprida ut beräkningar på heterogena resurser, exempelvis inspelningskamera, cloud-resurser och användarenheter. Detta applikationsområde och fokus innebär att du kommer jobba med programmering och maskininlärning.

Avhandlingsarbetet kommer att omfatta utvecklingen av nya metoder, planering och genomförande av experiment, insamling av data, programmering och implementation, författande av vetenskapliga artiklar samt presentation av resultat vid internationella konferenser.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningen i matematik uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

I praktiken betyder det att den studerande skall ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som åtminstone svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik alternativt en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Bedömningsgrunder


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

Goda erfarenheter och förmåga att programmera i Python, Matlab och/eller C/C++.
Erfarenheter och förmåga att använda maskininlärningsramverk (PyTorch, TensorFlow eller motsvarande).
Färdigheter inom datorseende och/eller maskininlärning som är relevanta för projektet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

För fullständig annons se Lunds universitets hemsida. 

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand inom basala gangliernas patofysiologi

Ansök    Mar 26    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av verksamheten

Vid gruppen för Basala Gangliernas Patofysiologi bedrivs experimentell forskning om mekanismer bakom Parkinsons sjukdom och L-DOPA-inducerade dyskinesier, och utvärderas olika potentiella behandlingar.

Forskargruppen har sedan flera år legat i framkant inom detta området. Gruppen leds av professor Angela Cenci Nilsson och består numera av 1 doktorand, 3 projektassistenter, 1 forskaringenjör, 1 biomedicinsk analytiker (BMA), 1 post-doktoral forskare, och 1 utbytesstudent på bachelor-nivå. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund, med kontorer och laboratorier inom BMC A13. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: Research portal

Forskargruppen ingår i det strategiska forskningsområdet MultiPark Multipark

Projektbeskrivning
En viktig mål för vår forskning är att kartlägga förändringar i nervcellsaktivitet som sker i hjärnbarken och striatum hos möss som utvecklar ofrivilliga rörelser under behandling med Parkinson-mediciner. Dessa experimentella data används för att tänka ut och testa specifika interventioner som kan förbättra de ofrivilliga rörelserna och/eller andra Parkinson-relaterade funktionsbortfall. Specifik information om våra musmodeller för behandlings-inducerade ofrivilliga rörelser (samt metoder för att generera dem) hittas i denna artikel: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34153463 .

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Huvudarbetsuppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning och därför kommer du både vara antagen som student och anställd vid Lunds universitet.

Som doktorand medverkar du till att arrangera ”journal clubs” och andra evenemang inom forskargruppen, hjälper till att handleda studenter som ansluter sig till projektet, samt hjälper till att hålla reda på transgena muskolonier relaterade till projektet (inkluderande genotypning av möss vid behov).

I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i institutions-relaterat arbete, dock under max 10% av arbetstiden.

Kvalifikationer

Krav för antagningen är:

avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. god förmåga av att tillgodogöra sig forskarutbildningen

Krav för anställningen är:
I. Tekniska kunskaper.

För anställningen krävs en direkt erfarenhet av följande tekniker:

Stereotaktisk hjärnkirurgi på laboratoriemöss,
Farmakologisk behandling av möss,
Beteendetest för att utvärdera Parkinson-relevanta motoriska funktioner hos möss,
Registrering av nervcellsaktivitet med hjälp av kalcium-indikatorer,
Beredning av gnagarhjärnor till histologiska och biokemiska analys,
Kvantitativ immunohistokemi på hjärnsnitt med efterföljande bildanalys,
Förmåga att sammanställa resultat i en tillfredställande grafisk form,
Förmåga att kommunicera forskningsresultat på engelska både skriftligt och muntligt.

2. Kompetenser/personliga egenskaper som krävs för att utföra arbetet som doktorand.

Genuint intresserad av sitt forskningsprojekt,
Stabil, uthållig, stress-tålig,
Initiativtagande (och så småningom självgående),
Strukturerad (dvs kapabel att organisera och driva fram arbetet på ett effektivt sätt),
Öppen och tålmodig i samarbetet med andra,
Förmågan att acceptera konstruktiv kritik.

 Meriterande för anställningen är:

Kunskaper om neurovetenskap, med fokus på nervkretsar mella kortex och basala ganglier,
Datakunskaper gällande DeepLabCut eller andra mjukvaror som kräver viss anpassning

Stor vikt kommer att läggas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Som doktorand vid Lunds universitet är du både antagen som student och anställd vilket ger flera förmåner. Läs mer om att vara antagen och anställd vid på universitetets webbplats.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på sammanlagt fyra år, 100% med startdatum den 1 maj 2024 eller enligt överenskommelser. Huvudregeln är att anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.
Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser gällande antagning till forskarstudier finns i 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100). Mer information finns på universitetets hemsida

Övrigt
För doktorander finns en särskild lönestege knuten till varje fakultet och lön sätts enligt aktuell lönestege. Önskad tillträdesdatum är 1 maj eller enligt överenskommelse. 
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i biologi

Ansök    Mar 22    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
OBS: För fullständig annonstext, vänligen besök LU:s hemsida (länk till höger på denna sida).

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Syrefattiga miljöer, som exempelvis akvatiska sediment, är utbredda på vår planet. Trots att de ofta betraktas som "anoxiska döda zoner" stöder dessa områden mångfaldigt liv, inklusive eukaryotiska mikrober. Dessa eukaryoter uppvisar specialiserad metabolism, särskilt i sina mitokondrier. Målet med detta doktorandprojekt är att utforska mitokondriell biologi hos anaeroba eukaryoter för att förstå hur deras metabolism och organellfunktion har utvecklats för att anpassa sig till syrefria miljöer. Vi kommer att fokusera på den anaeroba andningskedjan (elektrontransportkedjan) och andra strategier för elektronöverföring, såsom vätegenerering. Studenten kommer att undersöka den funktionella mångfalden hos anaeroba andningskedjor och de evolutionära mekanismerna – såsom lateralt gentransfer – som har bidragit till denna anpassning.

Projektet kommer att involvera avancerade metodiker inom cellbiologi, såsom superupplösningsmikroskopi, proteomik och metabolomik av kinonmolekyler. Det finns även möjlighet att utveckla stark kompetens inom bioinformatiska metoder som transcriptomics, jämförande genomik och fylogenetik.

Den potentiella doktoranden kommer att ansluta till Avdelningen för molekylär cellbiologi vid Biologiska institutionen på Lunds universitet under handledning av Dr. Courtney Stairs, som har erfarenhet inom eukaryot mikrobiologi, och med medhandledning av Dr. Olivier van Aken, en ledande forskare inom mitokondriell biologi. Detta projekt är en del av European Research Council 'TANGO2' StG-projektet som tilldelats Dr. Stairs.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

- En MSc-examen i molekylärbiologi/biokemi/evolutionsbiologi eller ett närliggande område. Kandidater som för närvarande bedriver/slutför sin MSc är välkomna att söka under förutsättning att examensbevis kan uppvisas innan antagning/anställning.
- Utmärkt muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
- Påvisad förmåga till proaktivt och självständigt arbete.
- Praktisk erfarenhet av molekylärbiologi eller cellbiologi hos prokaryota eller eukaryota mikroorganismer.

Det är meriterande om kandidaten har:

- Undersökningar av icke-modellprokaryota eller eukaryota mikroorganismer
- Erfarenhet av heterologt genuttryck i jäst/prokaryoter eller utforskande av jäst/prokaryotisk fysiologi, anaerob biologi
- Erfarenhet av mitokondriebiokemi eller fysiologi

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, publikationer).

Specifika anvisningar för CV:

- Maximalt två sidor
- Information om examen och MSc-avhandlingens titel (om tillämpligt)

 Specifika anvisningar för ansökningsbrevet:

- Maximalt två sidor
- Inkludera kontaktinformation för 2-3 referenser
- Motivera tydligt varför du är intresserad av projektet
- Inkludera 1-2 meningar om en metabolistisk väg du skulle vilja lära dig mer om som en del av din avhandling.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot programanalys

Ansök    Mar 26    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är inom avdelningen Software Development and Environments (SDE), en del av institutionen för datavetenskap.

Avdelningen utforskar nya verktyg, språk och metoder för att stödja mjukvaruutveckling och bedriver forskning inom en rad ämnen som inkluderar kompilatorkonstruktion, deklarativa specifikationsspråk, distribuerade utvecklingsmiljöer, säkerhetsövervakning för autonoma system och kodgranskningsanalys drivet av eye-tracking. Avdelningen har samarbeten både lokalt inom Lunds universitet, internationellt med andra universitet och med industripartner, såsom ABB och Ericsson. Avdelningen har medlemmar från tio olika länder och organiserar regelbundet gruppaktiviteter för att främja en positiv arbetsmiljö.

Avdelningen SDE utvecklar och utvärderar flera system för programanalys, inklusive kompilatorverktyget JastAdd , ramverket MetaDL för deklarativ programanalys i C och Java samt den utbyggbara Java-kompilatorn ExtendJ.

Anställningen finansieras av Wallenberg Autonomous Systems and Software Programme (WASP) och är en del av WASP NEST-projektet `ShiftLeft: Securing the Software Supply Chain by Code-centric analysis . Den utgör Lunds del i ett samarbete med doktorander, postdoktorander och andra forskare vid KTH, Chalmers och Umeå universitet och involverar flera industripartner, inklusive företag i Lund och Malmö.

Mer om Avdelningen Software Development and Environments: (sde.cs.lth.se/)
Mer om JastAdd (jastadd.cs.lth.se/web/)
Mer om MetaDL (github.com/lu-cs-sde/metadl)
Mer om ExtendJ (extendj.org/)
Mer om WASP:  (wasp-sweden.org/)
Mer om ShiftLeft project: (shiftleft.proj.kth.se/)
Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer att fokusera på forskning om deklarativa tillvägagångssätt för programanalys tillämpad på att förbättra säkerheten i mjukvaruförsörjningskedjor, med målet att utveckla effektiva tekniker för att bygga en deklarativ kodcentrerad plattform som stöder kontinuerlig säkerhetsanalys.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Forskning på deklarativa tillvägagångssätt för programanalys tillämpad på att förbättra säkerheten i mjukvaruförsörjningskedjor. Du kommer att arbeta mot målet att utveckla effektiva tekniker för att bygga en deklarativ kodcentrerad plattform som stöder kontinuerlig säkerhetsanalys.
Utveckling av deklarativa gränssnitt för olika former av programanalys, inklusive integration av olika tekniker i samarbete med andra projektplatser. Ditt arbete kommer att bidra till att bygga en samarbetsplattform för säkerhetsanalys av mjukvara.
Artefaktorienterad aktivitet: Du kommer att utveckla programvaruverktyg, algoritmer, och andra programvarukomponenter. Dessa ska utvärderas i realistiska scenarier och integreras med, samt delas, inom projektgruppen.
Presentation av dina forskningsresultat vid regelbundna möten med akademiska projektpartner, inklusive personliga möten på andra platser i Sverige (cirka 2-4 gånger per år).
Interaktion med industrin: Du kommer att få möjligheter att diskutera ditt arbete med tillämpade forskare inom industrin, inklusive våra industriella projektpartner som Cparta Cyber Defense, Debricked, Ericsson, Recorded Futures, och SEB.
Inom doktorandutbildning kommer du också att delta i WASP Graduate School,, vilket erbjuder kurser inom olika tekniska ämnen, samt möjlighet för att delta i internationella resor och samarbete.

 Mer om WASP Graduate School: (https://wasp-sweden.org/graduate-school/)

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet i datavetenskap uppfyller den som har:

minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Omfattande programmeringserfarenhet.

För annonsen i sin helhet vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:711118/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i elektroteknik med inriktning nanoelektronik för AI

Ansök    Mar 22    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. ... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad på Institutionen för elektro- och informationsteknik och Avdelningen för elektromagnetism och nanoelektronik (EMN) som består av ett tjugotal forskare och doktorander vars forskning spänner från nanoelektronik till elektromagnetisk fältteori.

Forskningen inriktar sig bland annat på hjärninspirerad (neuromorf) nanoelektronik, med fokus på material-, komponentfysik- samt systemaspekter av denna teknologi. 

Tjänsten är också knuten till NanoLund som är Lunds universitets centrum för forskning, utbildning och innovation inom nanovetenskap. Över 400 personer inom fakulteterna för teknik, naturvetenskap och medicin är verksamma i detta strategiska forskningsområde finansierat av den svenska regeringen och är Sveriges största forskningsmiljö för nanovetenskap och nanoteknik.

Ämnesbeskrivning

Inriktningen för detta projekt är nanoelektronik för artificiell intelligens (AI). AI är en nyckelteknologi för övergången till ett kolneutralt samhälle, men är beroende av kraftfull beräkningshårdvara vars höga energianvändning i sig är ett svårt hinder på vägen mot hållbar AI. Genom att inspireras av hjärnan utlovar neuromorf hårdvara upp till 1000 gånger mer energieffektiv datorberäkning genom att sammanväva beräkning med datalagring. Nyckeln till denna banbrytande teknologi är nya typer av nanoelektroniska minneskomponenter som fortfarande behöver mycket forskning.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Din forskning kommer att innebära omfattande halvledarprocessutveckling i ett toppmodernt renrum, avancerad elektrisk karakterisering, samt materialkarakterisering vilket inkluderar användandet av synkrotronljusbaserade metoder, till exempel vid MAX IV(maxiv.lu.se). Projektet kan innefatta en kombination av experimentellt- och simuleringsbaserat arbete och kräver nära samarbete med andra doktorander vid avdelningen, institutionen och NanoLund.

Du kommer att forska om ferroelektriska tunnelövergångar (FTÖer), en av de mest lovande nya minnesteknologierna för neuromorf hårdvara, och kommer att utforska nya materialkombinationer, utveckla nya komponentdesigner samt unik processteknologi för att uppnå komponentprestanda bortom det bästa som finns idag.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet eller
civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Mycket god kunskap i ett eller flera av följande områden; fysik, nanoteknik eller materialvetenskap.

För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:701569/.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Doktorand i biologi

Ansök    Mar 21    Lunds Universitet    Doktorand
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande.

Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå? till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Målet med doktorandprojektet är att bidra med den första grundliga undersökningen av de kemiska sinnena (lukt och smak) hos granbarkborrens (Ips typographus) larver, med studier som främst är inriktade på de molekylära och fysiologiska sensoriska mekanismerna. Projektet inkluderar identifiering av kemosensoriska gener och analyser av deras uttryck i larvstadiet, följt av bestämning av luktreceptorernas funktioner med hjälp av heterologa (in vitro) system. Dessa studier kommer att kompletteras med elektrofysiologiska mätningar från larvens luktorgan och beteendeexperiment för att undersöka larvens svar till fysiologiskt aktiva luktämnen.

Projektet kommer att involvera flera ”state-of-art” tekniker, inklusive genannotering från artens tillgängliga genomsekvens, funktionell karakterisering av receptorer med hjälp av HEK293-celler och Xenopus laevis-oocyter, elektrofysiologiska mätningar från individuella luktneuron, samt beteendeanalyser i laboratoriet. Doktoranden kommer även att få möjligheten att lära sig toppmoderna metoder inom kemisk analys, specifikt gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS). Därför är projektet lämpligt för kandidater med stort intresse för insekters kemiska och sensoriska ekologi, samt med dokumenterad erfarenhet även i molekylärbiologisk metodik och genomisk/transkriptomisk analys.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

- MSc examen i biologi/molekylärbiologi eller ett närliggande ämnesområde.
- Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
- Visad förmåga till proaktivt och självständigt arbete.
- Visad förmåga att arbeta som en del av en grupp.
- Praktisk erfarenhet av molekylärbiologiska metoder.
- Hög motivation och ett uppriktigt intresse för just detta projekt.

Det är meriterande om kandidaten har:

- Praktisk erfarenhet av beteendearbete i laboratoriet.
- Teoretisk och praktisk erfarenhet inom de vetenskapliga områdena kemisk ekologi och sinnesbiologi.
- Erfarenhet av cellodling.
- Erfarenhet av elektrofysiologi.
- Erfarenhet av organisk kemi eller biokemi, samt GC-MS analys.
- Erfarenhet av transkriptomik och genannotering.
- Erfarenhet av databehandling och statistisk analys.
- B körkort.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre